Byla 2-173-186/2015
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties, kuria buvo atstatydintas iš pareigų ir paskirtas kitas bankroto administratorius, atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AG Vimonta“ bankroto byloje, trečiasis asmuo G. R

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens G. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties, kuria buvo atstatydintas iš pareigų ir paskirtas kitas bankroto administratorius, atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AG Vimonta“ bankroto byloje, trečiasis asmuo G. R..

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių kito administratoriaus paskyrimo tvarką, aiškinimo ir taikymo.

6Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „AG Vimonta“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Genora“.

7Atsakovo B UAB „AG Vimonta“ bankroto administratorius UAB „Genora“ pateikė teismui prašymą atstatydinti jį iš bankroto administratoriaus pareigų. Prašyme nurodė, kad bankroto administratorė I. S., kuri šiuo metu atsakovo B UAB „AG Vimonta“ bankroto byloje veikia kaip bankroto administratoriaus UAB „Genora“ įgaliotas asmuo sutinka administruoti atsakovą, dėl ko bankroto administratoriaus pasikeitimas laikytinas formaliu. Pažymėjo, kad kartu su prašymu yra pateikiamas bankroto bylą kėlusio kreditoriaus sutikimas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 17 d. nutartimi atstatydino iš pareigų atsakovo B UAB „AG Vimonta“ bankroto administratorių UAB „Genora“ ir paskyrė bankroto administratore I. S.. Teismas nurodė, kad teisme yra gautas siūlomos bankroto administratorės sutikimas administruoti atsakovą; administratorės kandidatūra buvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos; teismui nebuvo pateikta duomenų, kad administratorės kandidatūra neatitinka Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų reikalavimų.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Trečiasis asmuo (kreditorius) G. R. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratore paskirta I. S., ir perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą. Trečiasis asmuo nurodo tokius atskirojo skundo argumentus:

  1. naują bankroto administratoriaus kandidatūrą turėjo pasiūlyti kreditorių susirinkimo pirmininkas, gavęs kreditorių susirinkimo pritarimą, arba kreditorius (kreditoriai), jei jų patvirtinti finansiniai reikalavimai sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-1561/2013);
  2. pats administratorius neturi teisės siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 6 d. nutartis, priimta civ. byloje Nr. 2-309/2014);
  3. naujo bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra neteisėta, nes teismas neinformavo visų kreditorių bei nesiėmė priemonių išsiaiškinti kreditorių nuomonės dėl pritarimo naujai bankroto administratoriaus kandidatūrai.

12Suinteresuotas asmuo bankroto administratorius UAB „Genora“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad trečiasis asmuo neturi teisės siūlyti naujos bankroto administratoriaus kandidatūros bei paduoti dėl nutarties, kuria paskirtas naujas bankroto administratorius, atskirąjį skundą. Apie naują bankroto administratoriaus kandidatūrą buvo informuotas kreditorių susirinkimo pirmininkas, tačiau jis neprivalėjo pasiūlyti naujos bankroto administratoriaus kandidatūros. Be to, bankroto administratorius kaip einantis atsakovo vadovo pareigas turi teisę pasiūlyti naują bankroto administratorių.

13Suinteresuotas asmuo bankroto administratorė I. S. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad trečiasis asmuo yra praleidęs atskirojo skundo pateikimo terminą, nes jau keliuose teismo posėdžiuose dalyvavo naujai paskirta bankroto administratorė; be to, apie jos paskyrimą buvo pranešta viešai. Trečiasis asmuo siekia pašalinti tinkamai pareigas vykdžiusį bankroto administratorių, kuris inicijavo teismo procesus dėl trečiojo asmens (kaip įmonės vadovo ir akcininko) padarytos turtinės žalos atlyginimo ir tyčinio bankroto; taip pat ikiteisminį tyrimą. Visi kiti kreditoriai neprieštaravo dėl naujos bankroto administratorės kandidatūros, ką patvirtina kreditorių susirinkimo pirmininko VMI sutikimas. Apelianto nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1561/2013, ir šioje byloje nustatytos faktinės aplinkybės skiriasi, nes nagrinėjamu atveju bankroto administratorius atsistatydino ne dėl to, kad neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Pažymi, kad bankroto administratoriaus pasikeitimas buvo tik formalus; naują bankroto administratoriaus kandidatūrą turėjo teisę siūlyti ir pareigas einantis bankroto administratorius, nes jis atlieka bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkinamas.

16Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) yra vientisas teisės aktas, kurio teisės normos negali būti aiškinamos atsietai viena nuo kitos. Vadinasi, ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2015 m. sausio 1 d.) įtvirtintos teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, nepažeidžiant sisteminio ir loginio teisės normų aiškinimo būdų. Kaip matyti iš ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1-5 punktų turinio, juose yra įtvirtinti atvejai, kuomet teismas priima nutartį atstatydinti bankroto administratorių ir tik 2-3 punktuose yra įvardinta, jog ta pačia teismo nutartimi turi būti įstatymo nustatyta tvarka paskirtas kitas bankroto administratorius. ĮBĮ 23 straipsnyje, apibrėžiančiame kreditorių susirinkimo kompetenciją, įtvirtinta, jog kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo (ĮBĮ 23 str. 13 p. redakcija, galiojusi iki 2015 m. sausio 1 d.). ĮBĮ 24 straipsnyje, kuriame įtvirtinta kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka, nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Taigi iš šių teisinių nuostatų, kurios įtvirtintos vientisame teisės akte – ĮBĮ, darytina išvada, kad visais atvejais, kuomet teismas priima nutartį dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, jis ta pačia nutartimi privalo išspręsti klausimą ir dėl kito bankroto administratoriaus paskyrimo, kurio kandidatūrai nutarimu turi būti pritarę kreditoriai kreditorių susirinkime (komitete) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-668/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-849/2012, 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1029/2012, 2013 m. birželio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1561/2013 ir kt.).

17Pažymėtina, kad priešingai nei atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo bankroto administratorė, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1561/2013, nustatytos faktinės aplinkybės ir šios bylos ratio decidendi sutampa, nes abejose bylose sprendžiamas klausimas dėl teismo nutarties dalies, kuria paskirtas kitas bankroto administratorius, negavus kreditorių susirinkimo (komiteto) pritarimo, teisėtumo. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas, aiškindamas ĮBĮ nuostatas dėl kito administratoriaus paskyrimo tvarkos, vadovavosi ir minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje pateiktais teisės normų išaiškinimais.

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atstatydino bankroto administratorių, gavęs jo prašymą dėl atstatydinimo, bei paskyrė kitą bankroto administratorių, kuris pasiūlė teismui savo kandidatūrą, nepaisant to, kad visi kreditoriai nebuvo informuoti apie naujo bankroto administratoriaus kandidatūrą bei kreditorių susirinkimas nebuvo priėmęs nutarimo pritarti naujo bankroto administratoriaus kandidatūrai. Iš šios faktinės situacijos matyti, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo pažeista kito bankroto administratoriaus skyrimo tvarka, dėl ko trečiojo asmens atskirojo skundo argumentai apie netinkamai paskirtą kitą bankroto administratorių laikytini pagrįstais (ĮBĮ 11 str. 8 d. 1-3 p. redakcija, galiojusi iki 2015 m. sausio 1 d., 23 str. 13 p. redakcija, galiojusi iki 2015 m. sausio 1 d., 24 str. 1 d.).

19Pažymėtina, kad priešingai nei atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodo bankroto administratoriai, kreditorių susirinkimo pirmininkas turi teisę pateikti prašymą dėl naujo bankroto administratoriaus paskyrimo tik tuo atveju, kai naujo bankroto administratoriaus kandidatūrai yra pritaręs kreditorių susirinkimas (komitetas) (ĮBĮ 11 str. 8 d. 1-3 p. redakcija, galiojusi iki 2015 m. sausio 1 d., 23 str. 13 p. redakcija, galiojusi iki 2015 m. sausio 1 d., 24 str. 1 d.). Tuo tarpu nei kreditorių susirinkimo pirmininkas, nei bankroto administratorius neturi teisės vienasmeniškai nuspręsti dėl naujo administratoriaus kandidatūros bei ją siūlyti savo iniciatyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-900/2012 ir kt.).

20Atsiliepimuose į atskirąjį skundą taip pat pateikti argumentai apie tai, kad bankroto administratoriaus pakeitimas buvo tik formalus, nes naujas bankroto administratorius visą laiką veikė kaip atsistatydinusio bankroto administratoriaus įgaliotas atstovas. Apeliacinės instancijos teismas juos atmeta kaip nepagrįstus, nes šie argumentai nepaneigia pažeidimų, padarytų pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi skiriant kitą bankroto administratorių. Pastarieji atskirojo skundo argumentai būtų buvę aktualūs kreditorių susirinkime (komitete), sprendžiant klausimą dėl pritarimo naujo administratoriaus kandidatūrai. Minėtais argumentais būtų buvę galima naujai siūlomai bankroto administratorei įrodinėti savo kandidatūros prioritetą bei privalumus.

21Nustačius, kad trečiojo asmens atskirojo skundo argumentai dėl pažeistos kito administratoriaus paskyrimo tvarkos yra pagrįsti, nėra teisinio pagrindo spręsti (priešingai nei atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodo bankroto administratoriai) dėl trečiojo asmens piktnaudžiavimo procesine teise, pateikiant skundą bei atskirąjį skundą (CPK 95 str.).

22Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismui priėmus trečiojo asmens atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas iš naujo nesprendžia klausimo dėl atskirojo skundo priėmimo ir su tuo susijusių klausimų, įskaitant ir klausimo dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo.

23Atsižvelgus į tai, kad bankroto administratorius tvarko bankrutuojančios įmonės turtą, ją atstovauja teismuose bei sprendžia kitus einamuosius su bankrutuojančios įmonės valdymu susijusius klausimus (ĮBĮ 11 str. 5 d.), taip pat įvertinus faktą, kad iš bylos medžiagos matosi, jog naujai paskirta bankroto administratorė faktiškai jau pradėjo eiti bankroto administratoriaus pareigas, apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva (ex officio) nusprendžia esant tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – paskirti visišką atsakovo turto ir veiklos administravimą, administratoriaus funkcijas pavedant toliau vykdyti I. S. (CPK 144 str. 1-2 d., 145 str. 1 d. 5 p., 13 p., CK 4.239 str. 1 d., 4.241 str.).

24Apeliacine tvarka išnagrinėjus trečiojo asmens (kreditoriaus) G. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties, nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias kito bankroto administratoriaus skyrimą, dėl ko nepagrįstai paskyrė naują bankroto administratorių, apie kurio kandidatūrą nebuvo informuotas kreditorių susirinkimas bei nebuvo priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti siūlomo naujo bankroto administratoriaus kandidatūrai. Dėl šios priežasties trečiojo asmens atskirasis skundas tenkinamas – Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutartis keičiama, naikinant jos dalį dėl I. S. paskyrimo atsakovo administratore ir perduodant šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

26pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutartį.

27Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties dalį dėl I. S. paskyrimo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AG Vimonta“ bankroto administratore ir klausimą dėl kito atsakovo bankroto administratoriaus skyrimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Kitą Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

29Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – bankroto administratorei I. S. pavesti vykdyti atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AG Vimonta“ turto ir veiklos visišką administravimą bei administratoriaus funkcijas iki teismo nutarties dėl kito atsakovo bankroto administratoriaus paskyrimo įsiteisėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių kito... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB... 7. Atsakovo B UAB „AG Vimonta“ bankroto administratorius UAB „Genora“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 17 d. nutartimi atstatydino iš... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Trečiasis asmuo (kreditorius) G. R. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Suinteresuotas asmuo bankroto administratorius UAB „Genora“ atsiliepime į... 13. Suinteresuotas asmuo bankroto administratorė I. S. atsiliepime į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkinamas.... 16. Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) yra vientisas teisės aktas,... 17. Pažymėtina, kad priešingai nei atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 19. Pažymėtina, kad priešingai nei atsiliepimuose į atskirąjį skundą nurodo... 20. Atsiliepimuose į atskirąjį skundą taip pat pateikti argumentai apie tai,... 21. Nustačius, kad trečiojo asmens atskirojo skundo argumentai dėl pažeistos... 22. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismui priėmus trečiojo asmens... 23. Atsižvelgus į tai, kad bankroto administratorius tvarko bankrutuojančios... 24. Apeliacine tvarka išnagrinėjus trečiojo asmens (kreditoriaus) G. R.... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 26. pakeisti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutartį.... 27. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties dalį dėl... 28. Kitą Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 17 d. nutarties dalį palikti... 29. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – bankroto administratorei I. S....