Byla 2-1561/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutarties dalies, kuria atstatydinus buvusį administratorių iš pareigų, paskirtas kitas atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ bankroto administratorius civilinėje byloje Nr. B2-44-343/2013

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs trečiojo asmens akcinės bendrovės DNB bankas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutarties dalies, kuria atstatydinus buvusį administratorių iš pareigų, paskirtas kitas atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gertauta“ bankroto administratorius civilinėje byloje Nr. B2-44-343/2013,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria, atstatydinus buvusį atsakovo BUAB „Gertauta“ administratorių UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ iš pareigų, atsakovo administratoriumi paskirtas UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, teisėtumo klausimas.

5Kauno apygardos teismas 2008 m. liepos 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Gertauta“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“.

62009 m. sausio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino BUAB „Gertauta“ kreditorių reikalavimus, tarp jų ir AB DNB banko 3 862 411,65 Lt dydžio reikalavimą.

72013 m. kovo 6 d. Kauno apygardos teismas gavo BUAB „Gertauta“ administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ pareiškimą, kuriuo jis prašė atstatydinti jį iš BUAB „Gertauta“ administratoriaus pareigų. Kauno apygardos teismui kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Dalis erdvės“ pateikė siūlymą BUAB „Gertauta“ administratoriumi paskirti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi atleido UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ iš BUAB „Gertauta“ administratoriaus pareigų nuo 2013 m. balandžio 2 d. ir BUAB „Gertauta“ administratoriumi nuo 2013 m. balandžio 2 d. paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Teismas sprendė, kad BUAB „Gertauta“ administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ atleistinas iš administratoriaus pareigų jo prašymo atstatydinti jį iš BUAB „Gertauta“ administratoriaus pareigų pagrindu. Teismas, įvertinęs LR Ūkio ministerijos pranešimą teismui, kad kreditorių susirinkimo pirmininko pateikta atsakovo kito administratoriaus kandidatūra atitinka reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui, sprendė kad UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ paskirtinas BUAB „Gertauta“ administratoriumi.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu kreditorius AB DNB bankas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria BUAB „Gertauta“ administratoriumi nuo 2013 m. balandžio 2 d. paskirtas UAB „ Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir naujo administratoriaus skyrimo klausimą išnagrinėti iš esmės: BUAB „Gertauta“ administratoriumi skirti UAB „Verslo administravimo centras“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Bankas iki šiol nėra gavęs duomenų, kad būtų sušauktas ir įvykęs BUAB „Gertauta“ kreditorių susirinkimas ar kreditorių komiteto posėdis, kuriame būtų svarstomos kito bankroto administratoriaus kandidatūros. Tokių duomenų nenurodo ir pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje. Todėl darytina išvada, kad BUAB „Gertauta“ kreditorių komiteto pirmininkas UAB „Dalis erdvės“, viršydamas savo įgalinimus, pateikė su kreditorių susirinkimu nesuderintą bankroto administratoriaus kandidatūrą.

132. BUAB „Gertauta“ kreditorių susirinkime balsų dauguma yra suformuota kreditoriaus reikalavimo, atsiradusio tarp BUAB „Gertauta“ ir BUAB „Šalčininkų valda“ pasirašytų laidavimo sutarčių pagrindu. Viena iš laidavimo sutarčių Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi pripažinta negaliojančia. Laidavimo sutarties suma, o taip pat BUAB „Gertauta“ bankroto byloje jos pagrindu patvirtinto reikalavimo suma yra 4 243 779 Lt. Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 5 d. nutartimi civilinėje byloje A2-1427-259/2013 sustabdė nutarties, kuria patvirtintas 4 320 123,48 Lt finansinis reikalavimas, vykdymą ir uždraudė teisių perėmėjui D. B. balsuoti kreditorių susirinkimuose šia finansinio reikalavimo dalimi. Dėl nurodytų priežasčių esamo bankroto administratoriaus atsistatydinimas ir kito bankroto administratoriaus siūlymas, pažeidžiant ĮBĮ nustatytą tvarką, turi būti vertinamas tik kaip neteisėtai iki šiol balsų daugumą bankroto procese turinčių kreditorių siekis šališko ir jiems palankaus bankroto administratoriaus paskyrimo.

143. Kreditorių komiteto pirmininkas UAB „Dalis erdvės“ į šias pareigas išrinktas neteisėtai ir nepagrįstai patvirtinto kreditoriaus BUAB „Šalčininkų valda“ reikalavimo balsais.

154. BUAB „Gertauta“ administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ atsiliepime į AB DNB banko prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje A2-1427-259/2013, kategoriškai prieštarauja civilinės bylos proceso atnaujinimui ir kreditorinio reikalavimo apimties peržiūrėjimui. Tokie bankroto administratoriaus veiksmai akivaizdžiai prieštarauja teisės aktų reikalavimams ir grubiai pažeidžia tiek BUAB „Gertauta“, tiek jos kreditorių teisėtus ir pagrįstus interesus. Esant įsiteisėjusiam ir galutiniam teismo sprendimui dėl sandorio, kurio pagrindu bankrutuojančiai įmonei pareikštas daugiau nei 4 milijonų litų reikalavimas, negaliojimo, tokios įmonės administratorius privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad toks nepagrįstas kreditorinis reikalavimas būtų panaikintas ar sumažintas.

165. Siūlomas administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ yra žymiai labiau patyręs, nei paskirtasis UAB „Kauno įmonių restruktūrizacijos centras“. UAB „Verslo administravimo centras“ baigė 110 bankroto bylų, kai tuo tarpu UAB „Kauno įmonių restruktūrizacijos centras“ – 33. Vertinant darbo krūvį UAB „Kauno įmonių restruktūrizacijos centras“ du darbuotojai administruoja 23 įmones, o UAB „Verslo administravimo centras“ 3 darbuotojai administruoja 25 įmones. AB DNB banko siūlomo administratoriaus darbo krūvis yra mažesnis.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Gertauta“ prašo apelianto AB DNB banko atskirąjį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. Administratoriaus kandidatūrai kreditorių susirinkimas turi pritarti tik tada, kai administratoriui nesikreipus į teismą, dėl atstatydinimo į teismą kreipiasi kreditorių susirinkimo pirmininkas. Pareiškėjo siūlomai UAB „Verslo administravimo centras“ kandidatūrai BUAB „Gertauta“ kreditorių susirinkimas taip pat nėra pritaręs.

192. BUAB „Gertauta“ administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ pagrįstai paprieštaravo neteisėtam kreditoriaus AB DNB banko prašymui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. A2-1427-259/2013. Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-1427-259/2013 pareiškėjo prašymą atmetė.

203. Apeliantas nepateikė jokių jo atskirojo skundo teiginius dėl UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ galimo šališkumo ir netinkamumo pagrindžiančių duomenų.

214. Apeliantas AB DNB bankas nurodo, kad UAB „Verslo administravimo centras“ 3 darbuotojai administruoja 25 įmones. Iš viešai skelbiamos Įmonių bankroto departamento informacijos matyti, kad UAB „Verslo administravimo centras“ darbuotojai administruoja 48 įmones. Pagal nurodytus duomenis galima daryti išvadą, kad apelianto siūlomas administratorius neturi jokių privalumų, lyginant su paskirtu administratoriumi.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

23Byloje keliamas kito administratoriaus paskyrimo klausimas, kai buvęs administratorius yra atstatydintas iš pareigų ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu pagal jo teismui pateiktą prašymą dėl atsistatydinimo.

24Kauno apygardos teismas, gavęs administratoriaus prašymą dėl atsistatydinimo, 2013 m. kovo 21 d. nutartimi atleido administratorių UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ iš atsakovo BUAB „Gertauta“ administratoriaus pareigų nuo 2013 m. balandžio 2 d. ir nauju atsakovo administratoriumi paskyrė kreditorių susirinkimo pirmininko pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą – UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

25Siekiant teisingai išspręsti kito administratoriaus paskyrimo teisėtumo klausimą, visų pirma, būtina išspręsti naujo administratoriaus paskyrimą, atsistatydinus senajam, reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimus, o tik po to, konstatavus su tuo susijusių pažeidimų nebuvimą, spręsti dėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi paskirto administratoriaus tinkamumo.

26ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje yra numatyti konkretūs atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo; 2) kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai), kurio teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai administratorius 11 straipsnio 3 dalies 24 punkte nustatyta tvarka pateikia teismui prašymą dėl jo atstatydinimo arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Taigi, įstatymo leidėjas suteisė teisę konkretiems subjektams kreiptis dėl administratoriaus atstatydinimo – kreditorių susirinkimui (komitetui), kreditorių susirinkimo pirmininkui, administratoriui ir kreditoriui (kreditoriams), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Ši teisė suteikta ir pačiam administratoriui, pateikiant prašymą dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų. Be to, teismų praktikoje pripažįstama paties teismo prerogatyva ex officio spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, vertinant gautą atstatydinimo pagrindą sudarančią informaciją, nepaisant to, kad nei vienas iš minėtų subjektų nekelia administratoriaus atstatydinimo klausimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1375/2012, 2012 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1109/2012, 2012 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-327/2012, 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2009 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009).

27ĮBĮ įtvirtinta kito administratoriaus paskyrimo tvarka tais atvejais, kai buvęs administratorius atstatydinamas iš pareigų ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktuose įtvirtintais pagrindais. Remiantis ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkte įtvirtintu reglamentavimu, tais atvejais, kai kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.), o taip pat kai administratorius praranda teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 24 punkto nuostatas nesikreipia į teismą dėl jo atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 3 p.), kreditorių susirinkimo pirmininkas turi kreiptis į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo ir pasiūlyti kito administratoriaus kandidatūrą. Kitu atveju, kai administratorius, sužinojęs apie teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas netekimą, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 24 punktu, kreipiasi į teismą su prašymu dėl jo atstatydinimo ir pateikia šio prašymo kopiją kreditorių susirinkimo pirmininkui, kreditorių susirinkimo pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios kopijos gavimo dienos gali pasiūlyti teismui kito administratoriaus kandidatūrą. Remiantis ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkte įtvirtintu reglamentavimu, tiek tais atvejais, kai kreditorių susirinkimo pirmininkas kito administratoriaus kandidatūrą teikia įgyvendindamas jam įstatymo nustatytą pareigą, tiek tais atvejais, kai jis veikia įgyvendindamas jam įstatymo nustatytą teisę, siūlomai kito administratoriaus kandidatūrai turi pritarti kreditorių susirinkimas.

28Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ expressis verbis nenustato naujo administratoriaus paskyrimo procedūros tuo atveju, kai iš pareigų atstatydinamas administratorius pagal jo prašymą dėl atsistatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 1 p.). Todėl kito administratoriaus paskyrimo klausimas tokiu atveju spręstinas pagal įstatymo analogiją (CPK 3 str. 6 d.) taikant ĮBĮ normas, reglamentuojančias kito administratoriaus paskyrimo klausimo sprendimą tais atvejais, kai būtent administratorius, o ne kreditorių susirinkimas ar kreditorių susirinkimo pirmininkas yra subjektas, inicijuojantis jo atstatydinimo iš pareigų klausimo nagrinėjimą ir kreditorių susirinkimo pirmininkas yra saistomas ne pareigos, bet teisės pasiūlyti teismui kito administratoriaus kandidatūrą. Situaciją, kai administratorius pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1 punktą kreipiasi į teismą dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų, labiausiai atitinka administratoriaus prašymo ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 24 punkte įtvirtinta tvarka pateikimas, kai administratorius kreipiasi į teismą dėl jo atstatydinimo iš pareigų, sužinojęs apie teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas netekimą. Pastaruoju atveju, kaip minėta, administratorius turi pareigą šio prašymo kopiją pateikti jo administruojamos įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkui (ĮBĮ 11 str. 3 d. 24 p.), o šis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios kopijos gavimo dienos gali pasiūlyti teismui kito administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 23 str. 13 p.). Sisteminis ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkte įtvirtintų nuostatų aiškinimas reikalauja, jog tuo atveju, kai kreditorių susirinkimo pirmininkas įgyvendina jam įstatymo suteiktą teisę dėl kito administratoriaus kandidatūros pateikimo, jis turi gauti kreditorių susirinkimo pritarimą siūlomai kandidatūrai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog administratorius, pateikdamas prašymą teismui dėl atsistatydinimo iš užimamų pareigų pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 1 punktą, tą pačią dieną šio prašymo kopiją turi pateikti kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininkui, kuris įgyja teisę, gavęs kreditorių susirinkimo (komiteto) pritarimą administratoriaus kandidatūrai, pasiūlyti šią administratoriaus kandidatūrą teismui. Šis administratoriaus paskyrimo procedūros aiškinimas, kai administratorius atsistatydina iš užimamų pareigų, atitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuotas ĮBĮ nuostatų aiškinimo taisykles (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-668/2012, 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-849/2012, 2012 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-900/2012, 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1029/2012 ir kt.).

29Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad skundžiama Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartimi teismas paskyrė atsakovo BUAB „Gertauta“ kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „Dalis erdvės“ pasiūlytą administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ kandidatūrą. Byloje nėra duomenų, kad šiai administratoriaus kandidatūrai būtų pritaręs kreditorių susirinkimas ir kad kitiems kreditoriams būtų buvusi sudaryta galimybė siūlyti administratoriaus kandidatūrą. Pirmosios instancijos teismas neinformavo visų BUAB „Gertauta“ kreditorių apie gautą bankroto administratoriaus atsistatydinimo prašymą ir nesiėmė priemonių išsiaiškinti kreditorių nuomonę dėl naujos administratoriaus kandidatūros. Dėl šios priežasties administratoriaus paskyrimo procedūra negali būti pripažinta atitinkančia ĮBĮ reikalavimus. Teisė teikti teismui naujo bankroto administratoriaus kandidatūrą suteikta tik kreditoriams, kurie šią teisę gali realizuoti per kreditorių susirinkimą, kreditorių komitetą (priimant atitinkamą kolegialų sprendimą) arba savarankiškai, jei kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 ir 3 p., 21 str. 2 d. 4 p., 23 str. 13 p. nuostatos). Kadangi pirmosios instancijos teismas, paskirdamas kreditorių susirinkimo pirmininko vienasmeniškai pasiūlytą administratoriaus kandidatūrą, pažeidė ĮBĮ reikalavimus, skundžiama Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartis dalyje dėl UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ paskyrimo atsakovo BUAB „Gertauta“ administratoriumi nuo 2013 m. balandžio 2 d. naikintina. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog, siekiant bankroto procesu keliamų tikslų, tame tarpe ir tikslo sukurti spartų, efektyvų ir nešališką bankroto proceso administravimą, pirmosios instancijos teismas turėtų sudaryti galimybę BUAB „Gertauta“ kreditoriams tiek vienasmeniškai (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p.), tiek kolegialiai, priimant sprendimą dėl pritarimo siūlomai administratoriaus kandidatūrai kreditorių susirinkime ar komitete (ĮBĮ 23 str. 13 p.), įgyvendinti savo teisę siūlyti naujojo administratoriaus kandidatūrą.

30Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi, atleisdamas UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ iš atsakovo BUAB „Gertauta“ administratoriaus pareigų ir paskirdamas kitą atsakovo administratorių UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, tiek buvusio administratoriaus einamų pareigų pabaigą, tiek kito administratoriaus pareigų pradžią siejo su konkrečia data - 2013 m. balandžio 2 d. Iš bylos duomenų nustatyta, kad naujai paskirtas atsakovo administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ faktiškai yra pradėjęs eiti administratoriaus pareigas ir vykdyti su bankroto proceso administravimu susijusius veiksmus. Todėl pavedimas atsakovo administratoriaus pareigas vykdyti buvusiam prašymą dėl atsistatydinimo pateikusiam jo administratoriui būtų netikslingas, prieštarautų bankroto proceso tikslams. Siekiant užtikrinti atsakovo bankroto proceso administravimo efektyvumą, ekonomiškumą, vientisumą, perimamumą, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog iki teismo nutarties, kuria būtų paskirtas naujas atsakovo administratorius, įsiteisėjimo yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – paskirti visišką atsakovo BUAB „Gertauta“ turto ir veiklos administravimą, administratoriaus funkcijas pavedant toliau vykdyti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ (CPK 144 str. 2 d., 145 str. 1 d. 5, 13 p., CK 4.239 str. 1 d., 4.241 str.).

31Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas naikina Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutarties dalį dėl UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ paskyrimo atsakovo BUAB „Gertauta“ administratoriumi ir išsprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

32Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 144 straipsnio 2 dalimi, 145 straipsnio 1 dalies 5 ir 13 punktais,

Nutarė

33Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutarties dalį dėl UAB „Kauno įmonių restruktūrizacijos centras“ paskyrimo atsakovo BUAB „Gertauta“ administratoriumi nuo 2013 m. balandžio 2 d. ir kito atsakovo BUAB „Gertauta“ administratoriaus paskyrimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kitą Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

34Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo BUAB „Gertauta“ turto ir veiklos visišką administravimą, administratoriaus funkcijas iki teismo nutarties dėl kito atsakovo BUAB „Gertauta“ administratoriaus paskyrimo įsiteisėjimo pavedant vykdyti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria, atstatydinus buvusį... 5. Kauno apygardos teismas 2008 m. liepos 9 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 6. 2009 m. sausio 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino BUAB... 7. 2013 m. kovo 6 d. Kauno apygardos teismas gavo BUAB „Gertauta“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi atleido UAB „Verslo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu kreditorius AB DNB bankas prašo panaikinti Kauno apygardos... 12. 1. Bankas iki šiol nėra gavęs duomenų, kad būtų sušauktas ir įvykęs... 13. 2. BUAB „Gertauta“ kreditorių susirinkime balsų dauguma yra suformuota... 14. 3. Kreditorių komiteto pirmininkas UAB „Dalis erdvės“ į šias pareigas... 15. 4. BUAB „Gertauta“ administratorius UAB „Kauno įmonių... 16. 5. Siūlomas administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ yra... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Gertauta“ prašo... 18. 1. Administratoriaus kandidatūrai kreditorių susirinkimas turi pritarti tik... 19. 2. BUAB „Gertauta“ administratorius UAB „Kauno įmonių... 20. 3. Apeliantas nepateikė jokių jo atskirojo skundo teiginius dėl UAB „Kauno... 21. 4. Apeliantas AB DNB bankas nurodo, kad UAB „Verslo administravimo centras“... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 23. Byloje keliamas kito administratoriaus paskyrimo klausimas, kai buvęs... 24. Kauno apygardos teismas, gavęs administratoriaus prašymą dėl... 25. Siekiant teisingai išspręsti kito administratoriaus paskyrimo teisėtumo... 26. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje yra numatyti konkretūs atvejai, kuomet teismas... 27. ĮBĮ įtvirtinta kito administratoriaus paskyrimo tvarka tais atvejais, kai... 28. Atkreiptinas dėmesys, kad ĮBĮ expressis verbis nenustato naujo... 29. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad skundžiama Kauno apygardos teismo 2013... 30. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi, atleisdamas UAB „Verslo... 31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 32. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 33. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutarties dalį dėl UAB... 34. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo BUAB „Gertauta“ turto...