Byla 2-8941-776/2015
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, vaiko globos vietos nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei V. P., dalyvaujant trečiojo asmens BALČIŪNŲ ŠEIMYNOS „AUŠRINĖ“ atstovei B. B., nedalyvaujant atsakovei R. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei R. P., tretysis asmuo BALČIŪNŲ ŠEIMYNA „AUŠRINĖ“, dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės vaiko globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, vaiko globos vietos nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei R. P. dukros E. P. atžvilgiu, nustatyti E. P. nuolatinę globą ir nuolatine globėja ir turto administratore paskirti BALČIŪNŲ ŠEIMYNĄ „AUŠRINĖ“, globos vietą nustatyti BALČIŪNŲ ŠEIMYNOJE „AUŠRINĖ“, priteisti iš atsakovės R. P. išlaikymą E. P. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 162,00 Eur nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės. Ieškovas nurodė, kad atsakovė R. P. turi nepilnametę dukrą E. P., kurios atžvilgiu tėvystė nenustatyta. Ieškovas taip pat nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-28 įsakymu Nr. A-237 E. P. buvo nustatyta laikinoji globa nuo 2014-02-27, laikinąja globėja ir turto administratore buvo paskirta BALČIŪNŲ ŠEIMYNA „AUŠRINĖ“. Ieškovo teigimu, pagal socialinių darbuotojų pateikiamą informaciją atsakovė nesugebėtų sukurti vaikui saugios fizinės ir psichinės aplinkos, tinkamai pasirūpinti dukters sveikata, mityba, asmens higiena, nes neįrodė norinti prisiimti atsakomybę rūpintis savo dukra, nuolat keičia gyvenamąsias vietas bei sugyventinius. Ieškovas nurodė, kad E. P. negali būti grąžinta motinai ir dėl to, kad pati atsakovė pripažino, kad dukrai nebūtų saugu gyventi kartu su ja ir sutiko, kad jai būtų apribota motinos valdžia. Ieškovo nuomone, BALČIŪNŲ ŠEIMYNA „AUŠRINĖ“ yra tinkama globėja nepilnametei E. P., nes ten nepilnametė gyvena daugiau nei pusantrų metų ir jai sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos, nėra gautą jokių nusiskundimų dėl E. P. nepriežiūros.

5Atsakovė R. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškovo reikalavimu neterminuotai apriboti jos motinos valdžią dukros atžvilgiu sutinka, nes pati neturi galimybių auginti dukros E. P.. Atsakovė taip pat neprieštarauja, kad dukrai būtų nustatyta nuolatinė globa ir globėja paskirta BALČIŪNŲ ŠEIMYNA „AUŠRINĖ“.

6Ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu palaikė ieškinyje nurodytus reikalavimus, prašė jį tenkinti. Ieškovo atstovė nurodė, kad ryšio tarp atsakovės ir dukros nėra, atsakovė nedirba, nors yra darbinga ir sveikatos sutrikimų neturi.

7Atsakovė R. P. teismo posėdyje nedalyvavo, prašyme nagrinėti bylą jai nedalyvaujant prašė teismo sumažinti iš jos priteistiną išlaikymą dukrai ir nurodė, kad dukrai galėtų teikti 60,00 Eur išlaikymą kas mėnesį.

8Trečiojo asmens BALČIŪNŲ ŠEIMYNOS „AUŠRINĖ“ atstovė B. B. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su ieškiniu visiškai. Trečiojo asmens atstovė paaiškino, kad atsakovė dukrą lanko retai ir nėra galimybių, kad kas nors keistųsi.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Dėl motinos valdžios apribojimo

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 straipsnyje nustatyta, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; kai piktnaudžiauja tėvų valdžia; kai žiauriai elgiasi su vaikais; kai daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; kai nesirūpina vaikais. Pažymėtina, kad bent vienos šių sąlygų buvimas yra pakankamas pagrindas taikyti laikiną ar neterminuotą tėvų valdžios apribojimą. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ir (ar) motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.). Tėvų valdžia gali būti ribojama esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį, parenkamas ir tėvų valdžios ribojimo būdas, ar taikomas laikinas, ar neterminuotas ribojimas.

12Byloje nustatyta, kad vaikas negyvena su motina, nes atsakovė netinkamai rūpinosi vaiku ir paliko jį savo motinos, kuri vartoja alkoholį, priežiūrai, o Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-28 įsakymu Nr. A-237 E. P. buvo nustatyta laikinoji globa, jos laikinąja globėja bei turto administratore paskirta BALČIŪNŲ ŠEIMYNA „AUŠRINĖ“. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, pareikšdamas ieškinį dėl tėvystės teisių neterminuoto apribojimo atsakovei jos dukros atžvilgiu, kaip ieškinio faktinį pagrindą nurodė tai, kad atsakovė nevykdo savo pareigų visapusiškai rūpintis savo vaiku, nesiekia teigiamų pokyčių, visiškai nededa pastangų spręsti iškilusias problemas, su vaiku bendrauja ypač retai (per 2015 m. aplankė tik du kartus), dėl to ne tik silpnėja ryšiai su vaiku, bet ir vaikui daroma žalinga įtaka ir kad šiuo metu nėra duomenų, jog padėtis galėtų pasikeisti. Ieškovo teigimu atsakovė nuolat keičia gyvenamąją vietą, sugyventinius, yra emociškai silpna ir negali pati nuspręsti, kas situacijoje svarbiausia. Taip pat nustatyta, kad atsakovė atsiliepime į ieškinį su reikalavimu neterminuotai apriboti jai motinos valdžią dukros atžvilgiu visiškai sutiko. Šios aplinkybės leidžia manyti, jog atsakovė yra visiškai abejinga savo vaikui ir nenori dalyvauti jo gyvenime. Be to, iš byloje esančių duomenų, nustatyta, atsakovė šiuo metu gyvena su sugyventiniu, kuris dažnai būna neblaivus, taip pat būna agresyvus, o tai atsakovei taip pat neleistų tinkamai pasirūpinti vaiku.

13Teismas sprendžia, kad pagal nustatytas byloje aplinkybes galima daryti neabejotiną išvadą, jog atsakovė savo veiksmais (nereguliariu ir ypač retu bendravimu su vaiku, visišku abejingumu vaikui, nuolatinės gyvenamosios vietos ir darbo neturėjimu bei nenoru keisti esamą situaciją) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ir visiškai juo nesirūpina bei, kaip minėta, yra duomenų, kad ši padėtis negali pasikeisti (atsakovė nurodė, kad pageidauja, jog jai būtų neterminuotai apribota motinos valdžia) ir kad atsakovė nesiekia rūpintis vaiku, jos požiūris į vaiką nėra pasikeitęs. Reikšmingos aplinkybės, sprendžiant atsakovės motinos valdžios ribojimo klausimą, yra tai, kad atsakovė nesirūpina vaiku, atsakovė yra jam pasyvi ir abejinga. Teismo nuomone, byloje nustatyta padėtis artimiausiu metu negalėtų pasikeisti į teigiamą pusę, t. y. byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovė deda realias pastangas vaikui susigrąžinti.

14Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, mano esant tikslinga neterminuotai apriboti atsakovės R. P. motinos valdžią dukros E. P. atžvilgiu. Neterminuotai apribojus atsakovei motinos valdžią vaiko atžvilgiu, jai sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau lieka teisė matytis su vaiku išskyrus tai, kas prieštarautų vaiko interesams, taip pat be atskiro motinos sutikimo vaikas gali būti įvaikintas. (CK 3.180 str. 3 d.).

15Dėl vaiko globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.183 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu skiria vaikams nuolatinę globą ir nustato jų gyvenamąją vietą. Vaiko globa gali būti: laikinoji arba nuolatinė (CK 3.252 str. 1 d.). Nuolatinė globa nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai (CK 3.256 str.).

17Kadangi nepilnamečio vaiko E. P. atžvilgiu apribota atsakovės R. P., jos biologinės motinos, valdžia, o tėvystė nenustatyta, akivaizdu, kad vaikas liko be tėvų globos, vaikas esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, todėl E. P. nustatytina nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d.).

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnyje įtvirtintas prioritetinės vaiko teisių, interesų apsaugos bei gynimo principas, kuris reiškia, kad bet kurį vaiką liečiantį veiksmą būtina įvertinti vaiko interesų požiūriu, užtikrinti, kad jie nebūtų pažeisti. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte pabrėžiama, kad visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus. Vaikui turi būti sudarytos sąlygos, kad nurodytos teisės būtų įgyvendinamos ir tais atvejais, kai vaikas neturi tėvų, kai tėvai negali sudaryti sąlygų vaiko, fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialiniai raidai ar kai tėvų valdžia yra apribota. Būtent vaiko globa ir rūpyba padeda įgyvendinti vaiko teises, kai šito negali ar nenori daryti vaiko tėvai (CK 3.248 str.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.248 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vaiko globos ir rūpybos uždaviniai, paskirti vaikui globėją, kuris rūpintųsi, auklėtų, jam atstovautų ir gintų vaiko teises ir teisėtus interesus; sudarytų sąlygas vaiko gyvenimui, kurios atitiktų jo amžių, sveikatą ir išsivystymą bei rengtų vaiką savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

19Iš byloje esančių dokumentų, matyti, kad BALČIŪNŲ ŠEIMYNA „AUŠRINĖ“ pagal joje sudarytas sąlygas globojamiems vaikams yra tinkama būti nuolatine vaiko globėja, nes BALČIŪNŲ ŠEIMYNOS „AUŠRINĖ“ namuose sudarytos tinkamos sąlygos vaikų higienai, ugdymui ir poilsiui. Todėl teismas daro išvadą, kad BALČIŪNŲ ŠEIMYNA „AUŠRINĖ“ galės ir sugebės tinkamai prižiūrėti, auklėti E. P., rūpintis jos sveikata, ugdymu, vystymusi, ginti vaiko asmenines bei turtines teises ir interesus. Be to, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius nurodė, kad nėra gavęs jokių nusiskundimų dėl netinkamos globotinės priežiūros šioje šeimynoje.

20Atsižvelgiant išimtinai į vaiko interesus, siekiant labiau priartinti būsimas vaiko gyvenimo sąlygas prie natūralios šeimos, sudaryti jam kuo palankesnę psichologinę aplinką, tikslinga E. P. nuolatine globėja ir globotinei priklausančio turto administratore paskirti BALČIŪNŲ ŠEIMYNĄ „AUŠRINĖ“ ir ten nustatyti jos gyvenamąją vietą.

21Sprendimas dalyje dėl nuolatinės globos nustatymo vykdytinas skubiai (CPK 283 str.).

22Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui periodinėmis išmokomis priteisimo

23Ieškovas prašo iš atsakovės R. P. priteisti išlaikymą E. P. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 162,00 Eur nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės.

24Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 1, 2 d.). Minėta teisės norma išlaikymo dydį pirmiausia sieja su protingais paties vaiko poreikiais. Teikiamas išlaikymas turi tenkinti jo būtinus poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str.), tačiau teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Turi būti randama protinga pusiausvyra tarp tėvų ir vaikų interesų, tačiau prioritetiškai atsižvelgiant į vaikų interesus (Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str. 1 d., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p.). Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.195 straipsnį tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas.

25Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovės 162,00 Eur kas mėnesį išlaikymą dukrai, šios sumos ieškinyje nedetalizuoja ir nenurodo, kokie nepilnamečio vaiko poreikiai būtų tenkinami iš šios sumos. Teismo vertinimu, ieškovo iš atsakovės prašoma priteisti išlaikymo vaikui suma nėra didelė ir galėtų būti yra pagrįsta, nes vaiko išlaikymui reikia įsigyti maisto, drabužių ir avalynės, ugdymo priemonių, kitų prekių, mokėti už jo ugdymą, pramogas, užtikrinti teisę į būstą. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad nepilnametis vaikas yra sveikas, specialių poreikių neturi.

26Kaip minėta, išlaikymo dydį lemia ir tėvų turtinė padėtis, todėl teismas turi įvertinti ir atsakovės turtinę padėtį. Pažymėtina, kad, jeigu tėvų turtinė padėtis objektyviai leidžia priteisti būtinų vaikui vystytis sąlygų sudarymą atitinkantį išlaikymą, toks pakankamas vaikų išlaikymas ir turi būti priteisiamas. Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti įvertinta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas, t. y. tėvų turtinė padėtis, gali užtikrinti vaikų poreikių tenkinimą. Jei tėvų turtinė padėtis leidžia, turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis (CK 3.192 str. 2 d.), jei ne – tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-495/2008). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio išlaikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009), tačiau 1 MMA kriterijus, sprendžiant dėl išlaikymo dydžio, nėra imperatyvus, jis taikytinas priklausomai nuo konkrečios situacijos.

27Ieškovo nurodytos aplinkybės bei byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovė šiuo metu niekur nedirba, o laikotarpiu nuo 2014-10-15 iki 2015-01-28 dirbo ( - ). Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2015 m. spalio 12 d. pažyma patvirtina, kad atsakovei paskirta 96,93 Eur socialinė pašalpa nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 1 d. Atsakovė nuosavybės teise Nekilnojamojo turto registre registruotino turto bei transporto priemonių neturi.

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą savo turtinę padėtį, pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaikais. Priešingu atveju atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Netinkamas tėvų pareigų vykdamas ar visiškas jų nevykdymas pateisinami tik išimtinais atvejais (pvz., jei tai vyksta dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004). Nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008, 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009). Pažymėtina, kad vertindamas tėvų turtinę padėtį, teismas turi atsižvelgti į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 str. 1 d.), lemiantį, kad visos abejonės dėl išlaikymo priteisimo, jo dydžio, formos nustatymo ir pan. turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Dėl to, jei yra pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas ją turi vertinti vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį.

29Nagrinėjamu atveju, nors nėra visiškai tikslių duomenų apie atsakovės gaunamas pajamas, tačiau, įvertinus ieškovo pateiktus duomenis, darytina išvada, kad atsakovės gaunamos pajamos yra labai mažos, nepastovios. Kita vertus, atsakovė yra darbingo amžiaus, duomenų, kad jos darbingumas būtų apribotas dėl sveikatos problemų nėra, darbo biržos siūlytų darbų atsisakė be pateisinamos priežasties. Atsakovė nepagrindė, kodėl ieškovo prašomas priteisti išlaikymas turėtų būti sumažintas iki 60,00 Eur, kuris, teismo vertinimu, aiškiai neatitiktų vaiko poreikių. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikams išlaikyti. Atsakovė turi imtis priemonių, kad būtų užtikrintas jos gaunamų pajamų stabilumas ir dydis, kuris užtikrintų nepilnamečio vaiko, kuris negali dirbti ir gauti pajamų, poreikius. Asmens galėjimas ar negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį yra vertinamoji aplinkybė, priklausanti tiek nuo objektyvių, tiek nuo subjektyvių veiksnių. Atsakovė byloje neteikė jokių įrodymų, kad dėl sveikatos problemų ji ateityje negalės gauti pajamų, kurios užtikrintų jos nepilnamečio vaiko poreikius. Tačiau teismo vertinimu, būtiniems vaiko poreikiams patenkinti, atsižvelgiant į atsakovės turtinę padėtį, iš atsakovės priteistina po 100,00 Eur išlaikymo kas mėnesį.

30Įvertinus nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis proporcingumo ir protingumo kriterijais, siekiant užtikrinti protingą šalių interesų pusiausvyrą, padarius išvadą, kad minimaliems vaiko poreikiams tenkinti būtina 100,00 Eur suma per mėnesį, kuri realiai atitinka atsakovės turtinę padėtį, iš atsakovės priteistinas išlaikymas dukrai E. P. periodinėmis išmokomis po 100,00 Eur kas mėnesį nuo ieškinio pateikimo dienos, t. y. nuo 2015 m. rugsėjo 21 d., iki dukters pilnametystės, priteistą sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (CK 3.208 str.), o išlaikymo lėšų tvarkytoja paskirtina nepilnametės E. P. globėja BALČIŪNŲ ŠEIMYNA „AUŠRINĖ“ (CK 3.203 str.).

31Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vykdytinas skubiai (CPK 282 str.).

32Dėl bylinėjimosi išlaidų

33Kadangi pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 punktą ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 1 dalimi, šioje byloje mokėtinas 77,00 Eur žyminis mokestis išieškomas iš atsakovės į valstybės biudžetą.

34Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263–265, 268–270, 284 ir 406 straipsniais, teismas

Nutarė

36ieškinį tenkinti iš dalies.

37Neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei R. P., a. k. ( - ), dukros E. P., a. k. ( - ), atžvilgiu.

38Nustatyti E. P., a. k. ( - ), nuolatinę globą.

39Paskirti E. P., a. k. ( - ), nuolatine globėja ir globotinei priklausančio turto administratore BALČIŪNŲ ŠEIMYNĄ „AUŠRINĖ“, kodas 302529343.

40Nustatyti E. P., a. k. ( - ), gyvenamąją vietą BALČIŪNŲ ŠEIMYNOJE „AUŠRINĖ“, kodas 302529343, buveinė Tulpių g. 2, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

41Priteisti iš atsakovės R. P., a. k. ( - ), dukrai E. P., a. k. ( - ), išlaikymui po 100,00 Eur (vieną šimtą eurų 00 ct) kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo 2015-09-21 iki jos pilnametystės, priteistą sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, o BALČIŪNŲ ŠEIMYNĄ „AUŠRINĖ“, kodas 302529343, paskiriant priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

42Priteisti iš atsakovės R. P., a. k. ( - ), valstybei 77,00 Eur (septyniasdešimt septynių eurų 00 ct) žyminį mokestį, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

43Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir nuolatinės globos nustatymo vykdyti skubiai.

44Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

45Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas neterminuotai apriboti... 5. Atsakovė R. P. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 6. Ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 7. Atsakovė R. P. teismo posėdyje nedalyvavo, prašyme nagrinėti bylą jai... 8. Trečiojo asmens BALČIŪNŲ ŠEIMYNOS „AUŠRINĖ“ atstovė B. B. teismo... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Dėl motinos valdžios apribojimo... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180 straipsnyje nustatyta, kad tėvų... 12. Byloje nustatyta, kad vaikas negyvena su motina, nes atsakovė netinkamai... 13. Teismas sprendžia, kad pagal nustatytas byloje aplinkybes galima daryti... 14. Teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, mano esant tikslinga neterminuotai... 15. Dėl vaiko globos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo,... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.183 straipsnio 4 dalis numato, kad... 17. Kadangi nepilnamečio vaiko E. P. atžvilgiu apribota atsakovės R. P., jos... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.3 straipsnyje įtvirtintas... 19. Iš byloje esančių dokumentų, matyti, kad BALČIŪNŲ ŠEIMYNA... 20. Atsižvelgiant išimtinai į vaiko interesus, siekiant labiau priartinti... 21. Sprendimas dalyje dėl nuolatinės globos nustatymo vykdytinas skubiai (CPK 283... 22. Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui periodinėmis išmokomis priteisimo... 23. Ieškovas prašo iš atsakovės R. P. priteisti išlaikymą E. P. kas mėnesį... 24. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, išlaikymo... 25. Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovės 162,00 Eur kas mėnesį... 26. Kaip minėta, išlaikymo dydį lemia ir tėvų turtinė padėtis, todėl... 27. Ieškovo nurodytos aplinkybės bei byloje esantys įrodymai patvirtina, jog... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tėvai privalo... 29. Nagrinėjamu atveju, nors nėra visiškai tikslių duomenų apie atsakovės... 30. Įvertinus nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis proporcingumo ir protingumo... 31. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo vykdytinas skubiai (CPK 282 str.).... 32. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 33. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1... 34. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 36. ieškinį tenkinti iš dalies.... 37. Neterminuotai apriboti motinos valdžią atsakovei R. P., a. k. ( - ), dukros... 38. Nustatyti E. P., a. k. ( - ), nuolatinę globą.... 39. Paskirti E. P., a. k. ( - ), nuolatine globėja ir globotinei priklausančio... 40. Nustatyti E. P., a. k. ( - ), gyvenamąją vietą BALČIŪNŲ ŠEIMYNOJE... 41. Priteisti iš atsakovės R. P., a. k. ( - ), dukrai E. P., a. k. ( - ),... 42. Priteisti iš atsakovės R. P., a. k. ( - ), valstybei 77,00 Eur... 43. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir nuolatinės globos nustatymo... 44. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 45. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...