Byla B2-1130-357/2014
Dėl civilinių bylų sujungimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė, susipažinusi su Šiaulių apygardos teisme priimtomis nagrinėti pagal bylų teismingumo taisykles civilinėmis bylomis Nr. B2-501-357/2014 dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Saurida“ iškėlimo ir B2-1130-357/2014 pagal kreditoriaus Nordea Bank AB skundą dėl 2014 m. spalio 9 d. RUAB „Saurida“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, bei teisėjos Rasos Bartašienės 2014 m. lapkričio 5 d. prašymu dėl civilinių bylų sujungimo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-501-357/2014 dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Saurida“ iškėlimo, kurioje RUAB ,,Saurida“ bankroto administratorius 2014 m. spalio 14 d. pateikė prašymą patvirtinti 2014 m. spalio 9 d. kreditorių susirinkime 78,581 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų turinčių kreditorių balsais patvirtintą RUAB ,,Saurida“ restruktūrizavimo planą.

3Šiaulių apygardos teisme 2014 m. spalio 27 d. priimta nagrinėjimui civilinė byla Nr. B2-1130-357/2014 pagal kreditoriaus Nordea Bank AB skundą dėl 2014 m. spalio 9 d. RUAB „Saurida“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Abi bylas nagrinėja teisėja Rasa Bartašienė, kuri, vadovaudamasi ĮRĮ 14 str. 6 d. bei CPK 7 str. nuotatomis, pateikė prašymą dėl šių bylų sujungimo į vieną bylą.

4CPK 136 str. 4 d. numato, kad dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Kasacinis teismas yra nurodęs, kad iki plano tvirtinimo nagrinėjimo teisme kreditoriai negali teismine tvarka ginčyti tarpinių restruktūrizavimo svarstymo ir tvirtinimo veiksmų, dėl reikalavimų susijusių su restruktūrizavimo plano tinkamumu ir pagrįstumu. Dėl to, vadovaujantis CPK 7 str. visi ginčai, susiję su restruktūrizavimo plano tinkamumu ir pagrįstumu, turi būti sutelkti ir nagrinėjami plano teisminio tvirtinimo metu. taip išvengiant restruktūrizavimo procedūrų dubliavimosi, proceso vilkinimo ir perteklinio bylinėjimosi. Tai reiškia, kad kreditorius, prieštaraujantis restruktūrizavimo plano projektui, prieštaravimus gali pareikšti nagrinėjant šį klausimą kreditorių susirinkime, o po to tik restruktūrizavimo plano tvirtinimo teisme stadijoje (2013 m. sausio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-308/2013).

6Todėl pripažintina, kad 2014 m. spalio 9 d. RUAB „Saurida“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų dėl procedūrinės kreditorių susirinkimo tvarkos (kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo ir kt.) teisėtumas turi būti įvertintas svarstant klausimą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Visi reikalavimai turi būti nagrinėjami kartu, civilines bylas sujungiant. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu bei proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir teisingo bylų išnagrinėjimo civilinė byla Nr. B2-1130-357/2014 prijungtina prie RUAB „Saurida“ restruktūrizavimo bylos Nr. B2-501-357/2014.

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Nutarė

8Civilinę bylą Nr. B2-1130-357/2014 pagal kreditoriaus Nordea Bank AB skundą dėl 2014 m. spalio 9 d. RUAB „Saurida“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo prijungti prie civilinės bylos Nr. B2-501-357/2014 dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB „Saurida“ iškėlimo, paliekant civilinės bylos Nr. B2-501-357/2014.

Proceso dalyviai
Ryšiai