Byla 2S-389-102/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Laimanto Misiūno ir Laimutės Sankauskaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos AB „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 1 d. nutarties, kuria atsisakyta bylos nagrinėjimą atnaujinti, civilinėje byloje Nr. 2-43-673/2011 pagal pareiškėjos AB „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „Eurochem“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB „Lifosa“ ir AB „Lifosa“ mažumos akcininkams dėl įpareigojimo vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie AB „Lifosa“ akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcinei bendrovei „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“,

Nustatė

2Pareiškėja AB „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“ Kėdainių rajono apylinkės teismui pateikė prašymą dėl civilinės bylos Nr. 2-43-673/2011, sustabdytos šio teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartimi, nagrinėjimo atnaujinimo.

3Kėdainių rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 1 d. nutartimi prašymą dėl bylos atnaujinimo atmetė. Teismas konstatavo, kad civilinė byla pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB „Lifosa“ ir AB „Lifosa“ mažumos akcininkams dėl įpareigojimo vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie AB „Lifosa“ akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcinei bendrovei „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“ buvo sustabdyta iki Panevėžio apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla dėl teisingos privalomai išperkamų AB „Lifosa“ akcijų kainos nustatymo ir įsiteisės byloje priimtas sprendimas. Pagal CPK 167 str. 1 d. byla atnaujinama išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta. Byloje nėra duomenų, kad Panevėžio apygardos teismo nagrinėjamoje byloje dėl teisingos privalomai išperkamų AB „Lifosa“ akcijų kainos nustatymo būtų priimtas ir įsiteisėjęs procesinis sprendimas. Todėl procesinio pagrindo atnaujinti šios bylos nagrinėjimą nėra. Panevėžio apygardos teismo sprendimo pagrindu bus nustatyta, kokią tiksliai pinigų sumą pareiškėjas privalo (ar neprivalo) papildomai sumokėti už įsigyjamas AB „Lifosa“ akcijas. Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas tiktai teisingos akcijų kainos nustatymo klausimas. Teismo nustatyta kaina bus taikoma visoms privalomai išperkamoms akcijoms (Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 37 str. 14 d.). Nebaigta procedūra dėl teisingos akcijų kainos nustatymo gali sudaryti prielaidas ateityje kilti naujiems teisminiams ginčams.

4Pareiškėja AB „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“ dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 1 d. nutartį kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir priimti naują sprendimą – atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-43-673/2011 nagrinėjimą. Apeliantė iš esmės atskirąjį skundą grindžia Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-233/2011. Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismas 2011 m. vasario 4 d. nutartyje, priimtoje apeliacine tvarka išnagrinėjus pareiškėjos skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 22 d. nutarties, aiškiai nurodė, jog civilinė byla, kurioje sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių (akcijų išpirkimo proceso sustabdymo) taikymo klausimas, ir civilinė byla, kurioje sprendžiamas klausimas dėl įpareigojimo vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose, yra susijusios tiesioginiu prejudiciniu ryšiu. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011 kovo 17 d. nutartimi panaikino Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1023-425/2010 ir 2010 m. rugsėjo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1021-212/2010, kuriomis buvo sustabdytas pradėtas AB „Lifosa“ akcijų išpirkimo procesas iki teismo sprendimų įsiteisėjimo dienos, civilinės bylos Nr. 2-43-673/2011 nagrinėjimo sustabdymui Kėdainių rajono apylinkės teisme nebėra teisinio pagrindo. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas atnaujinti bylos nagrinėjimą, nesilaikė suformuotos teismų praktikos. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 kovo 17 d. nutartyje konstatavo, kad Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 37 str. 14 d. norma, numatanti, kad mažumos akcininkui kreipusis į teismą dėl teisingos akcijų kainos nustatymo, teismas gali sustabdyti privalomą akcijų išpirkimo procedūrą, nėra imperatyvi. Dėl šios priežasties neprivaloma stabdyti akcijų išpirkimo procedūros nesant grėsmės, kad akcijas išperkantis subjektas negalėtų už akcijas primokėti trūkstamą kainos dalį, jeigu būtų nustatyta didesnė kaina. Akcijų išpirkimo procedūra gali būti tęsiama net ir tuo atveju, kai teisme yra pradėta procedūra dėl teisingos akcijų kainos nustatymo. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad įstatymu numatyta išperkančiojo akcininko teisė nėra siejama su teismo nustatoma teisinga akcijų kaina. Be to, pirmosios instancijos teismas neanalizavo, ar pareiškėjas yra finansiškai pajėgus sumokėti papildomą akcijų kainą, jeigu to prireiktų. Vien tai, kad pareiškėjas yra įmokėjęs visą reikiamą sumą į depozitinę sąskaitą, sudaro pakankamą pagrindą tvirtinti, kad pareiškėjas yra suinteresuotas laiku ir visiškai atsiskaityti su smulkiaisiais akcininkais. Daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas prašymo atnaujinti bylos nagrinėjimą, nesivadovavo nei LR Vertybinių popierių įstatymo 37 str., nei CPK 182 str. 2 p. nuostatomis, išvadas padarė remdamasis prielaidomis, kurios prieštarauja tiek byloje esantiems duomenims, tiek Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartyje išdėstytai pozicijai.

5Suinteresuotas asmuo AB „Lifosa“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog Lietuvos apeliaciniam teismui 2011 m. kovo 17 d. nutartimi panaikinus laikinąsias apsaugos priemones Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-384-212/2011 dėl teisingo AB „Lifosa“ akcijų kainų nustatymo, nebeliko teisinio pagrindo tęsti civilinės bylos dėl įpareigojimo vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie AB „Lifosa“ akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcinei bendrovei „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“ sustabdymą.

6AB „Lifosa“ akcininkai A. Š., L. D. ir V. N. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad tik teismui nustačius teisingą akcijų pardavimo kainą gali būti nagrinėjama byla dėl įpareigojimo vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie AB „Lifosa“ akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcijas superkančiam akcininkui, nes nenustačius teisingos kainos, neaišku, kokio dydžio sumą akcijas superkantis akcininkas turi įnešti į depozitinę sąskaitą. Nagrinėjama byla pagrįstai sustabdyta CPK 163 str. 3 d. pagrindu ir negali būti jos nagrinėjimas atnaujintas iki kol nebus išnagrinėta civilinė byla dėl teisingos akcijų kainos nustatymo.

7Apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.).

8Byloje nustatyta, kad pareiškėja AB „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“ kreipėsi į Kėdainių rajono apylinkės teismą pareiškimu suinteresuotiems asmenims AB „Lifosa“ ir AB „Lifosa“ mažumos akcininkams, prašydama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 37 straipsnio 11 dalimi, įpareigoti vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus padaryti įrašus vertybinių popierių sąskaitose apie AB „Lifosa“ akcijų nuosavybės teisės perėjimą akcinei bendrovei „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė iki Panevėžio apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla dėl teisingos privalomai išperkamų AB „Lifosa“ akcijų kainos nustatymo ir įsiteisės šioje byloje priimtas sprendimas. Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, 2011 m. vasario 4 d. nutartimi Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį paliko nepakeistą. Pareiškėja dėl šios nutarties padavė kasacinį skundą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos kasacinį skundą, 2011 m. liepos 21 d. nutartimi Kėdainių rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį ir Panevėžio apygardos teismo 2011 m. vasario 4 d. nutartį panaikino ir bylą perdavė nagrinėti pirmos instancijos teismui. Iš LITEKO informacinės sistemos duomenų matyti, kad Kėdainių rajono apylinkės teisme paskirtas teismo posėdis 2011 m. lapkričio 2 d. bylai nagrinėti. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui panaikinus nurodytas nutartis, nebeliko atskirojo skundo apskundimo objekto. Tai reiškia, kad išnyko pagrindas nagrinėti pareiškėjos AB „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 1 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti bylos nagrinėjimą. Todėl apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3p. ir 5 d., 338 str.).

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d. 3 p. ir 5 d., 338 str.,

Nutarė

10Apeliacinį procesą pagal pareiškėjos AB „Mineralinių ir cheminių produktų bendrovė „EuroChem“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 1 d. nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai