Byla 2-975-531/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškinį atsakovei V. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės V. G. priteisti jam 3500,00 Lt pagal paskolos sutartį įsiskolinimo, 875,00 Lt palūkanų, 5,00 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2007 m. rugsėjo 2 d. iki 2012 m. rugsėjo 2 d., ir turėtas 151,75 Lt bylinėjimosi išlaidas, prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar kitas parengiamasis procesinis dokumentas.

4Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovė iš jo pasiskolino 3500,00 Lt iki 2007 m. rugsėjo 2 d. ir skolos negrąžino. Teigia, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. atsakovė jam turi sumokėti 5 % metinių palūkanų, kurias sudaro 875,00 Lt už naudojimasi jo lėšomis už 5 metus.

5Atsakovei V. G. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta tvarka 2012 m. rugsėjo 28 d. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovės įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

9Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakove sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovei paskolino 3500,00 Lt iki 2007 m. rugsėjo 2 d., duomenų, kad atsakovė šią sumą grąžino byloje nėra.

10Dėl skolos priteisimo.

11Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelio neginčijo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovautis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pripažintina, jog atsakovės pažeidė šias įstatymo nuostatas, netinkamai vykdė prievolę, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. l ir 2 d., 6.63 str. l d. l ir 2 p.), todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant iš atsakovės ieškovo nurodyto dydžio įsiskolinimą – 3500,00 Lt pagal paskolos sutartį.

12Dėl palūkanų priteisimo.

13Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovės pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. nuostatą 875,00 Lt palūkanas nuo laiku negrąžintos 3500,00 Lt skolos sumos už laikotarpį nuo 2007 m. rugsėjo 2 d. iki 2012 m. rugsėjo 2 d. (skaičiuojant po 5 % metinių palūkanų);

14Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. Lietuvos Respublikos CK 6.261 str. nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Šioje įstatymo normoje yra nuostata, kad už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatytas palūkanas. Taigi palūkanos yra kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Minėta, kad jos atlieka kompensavimo funkciją, ir tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta byloje AB bankas ,,Hansa - LTB” v. A. M. ir A. S., bylos Nr.3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis, priimta byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB “Lichua”, bylos Nr.3k-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta byloje, UAB „Telšių keliai“ v. UAB „ Švaresta“, bylos Nr.3K-3-434/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta byloje S. O. v. V. J., bylos Nr.3K-3-233/2006; 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-7-367/2006 (Teismų praktika 26, p. 43-48); 2007 m. birželio 29 d. nutartis priimta byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“, UAB ,,Kauno tiltai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno teritorinė ligonių kasa, S. S., V. T., bylos Nr. 3K-3-298/2007).

15Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

16Už naudojimąsi 3500,00 Lt paskola, atsakovei negrąžinus paskolos, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti 5 % palūkanas, kaip tai numato Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. nuo 2007 m. rugsėjo 2 d. iki 2012 m. rugsėjo 2 d., ieškovui už naudojimąsi 3500,00 Lt paskola priteistina 875,00 Lt palūkanų suma.

17Atsakovė privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 4375,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. birželio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes būtent taip numato Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatos.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

19Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

20Ieškovas prašo teismo pritreisti šias bylinėjimosi išlaidas: 131,00 Lt žyminio mokesčio, 20,00 Lt vertimo į valstybinę kalbą, 0,75 Lt kopijavimo išlaidas.

21Kadangi bylinėjimosi išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais, jos priteistinos iš atsakovės.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

23Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti.

24Priteisti iš atsakovės V. G. 3500,00 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų 00 ct) skolą, 875,00 Lt (aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis litus 00 ct) palūkanų, 5 % metinių palūkanų už priteistą 4375,00 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo 2012 m. rugsėjo 4 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 131,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt tris Lt 00 ct) žyminio mokesčio, 20,00 Lt (dvidešimt litų 00 ct) vertimo išlaidų, 0,75 Lt (nulis litų 75 ct) kopijavimo išlaidų J. V. naudai.

25Atsakovė V. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

26Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - )... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės... 4. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovė iš jo pasiskolino 3500,00 Lt iki... 5. Atsakovei V. G. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 130... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakove sudarė paskolos sutartį, pagal... 10. Dėl skolos priteisimo.... 11. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelio... 12. Dėl palūkanų priteisimo.... 13. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 14. Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. Lietuvos... 15. Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str.... 16. Už naudojimąsi 3500,00 Lt paskola, atsakovei negrąžinus paskolos, ieškovas... 17. Atsakovė privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 19. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai... 20. Ieškovas prašo teismo pritreisti šias bylinėjimosi išlaidas: 131,00 Lt... 21. Kadangi bylinėjimosi išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais, jos... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 23. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovės V. G. 3500,00 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų... 25. Atsakovė V. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 26. Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...