Byla 2-1818/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nordcarrier Baltic“, atsisakyta iškelti bankroto bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic transline“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-3355-577/2013 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic transline“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „SBF transportas“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Nordcarrier Baltic“, atsisakyta iškelti bankroto bylą.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar teismas gali kelti bankroto bylą įmonei, kuri gali neturėti pakankamai lėšų bankroto administravimo ir teismo išlaidoms padengti, kai kreditoriai į teismo depozitinę sąskaitą neįmoka teismo ir įmonės administravimo išlaidoms dengti reikalingos sumos, tačiau bankroto administratorius sutinka įmonę administruoti savo rizika.

5Kadangi atsakovas UAB „SBF transportas“ aktualių duomenų apie įmonės finansinę turtinę padėtį nepateikė, teismas vadovavosi byloje esančiais duomenimis, įskaitant tuos, kuriuos pats išsireikalavo. Įvertinęs registruose esančius duomenis, įskaitant ir atsakovo finansinės atskaitomybės už 2011 metus duomenis (2011 m. atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai ženkliai viršijo visą įmonės turtą) teismas sprendė, kad šis bus nepajėgus apmokėti teismo ir bankroto administravimo išlaidas, todėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi pareiškėją UAB „Baltic transline“ įpareigojo įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 6 000 Lt.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „SBF tranportas“ bankroto bylą, pareiškėjui UAB „Baltic transline“ į teismo depozitinę sąskaitą neįmokėjus 6 000 Lt.

8Pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos nagrinėjimo neįmokant depozitinės sumos, reikalingos administravimo ir teismo išlaidoms apmokėti, kadangi bankroto administravimo paslaugas teikianti UAB „Audata“ sutiko administruoti atsakovo bankrotą savo rizika, net jei yra tikimybė, kad atsakovo turto gali neužtekti administravimo išlaidoms padengti. Tačiau teismas atsisakė kelti bankroto bylą, tokį sprendimą motyvuodamas tuo, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 10 straipsnio 3 dalies 3 punktą šią bylą atsisakoma kelti, jeigu pareiškimo iškelti bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 ir 12 dalyse numatytus atvejus (t. y., kai asmuo, pateikęs pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei įmoką į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą pinigų sumą), kad kiekvienos bankroto bylos nagrinėjimas yra susijęs su tam tikromis išlaidomis (bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidos, teismo išlaidos ir pan.). Šios išlaidos įprastai dengiamos iš bankrutuojančios įmonės lėšų, tačiau, jei įmonė skolininkė neturi lėšų, iš kurių galėtų būti dengiamos administravimo ir teismo išlaidos, šias išlaidas paprastai turi padengti kreditoriai, siekiantys bankroto bylos iškėlimo. Teismas, nustatęs, kad pareiškėjas UAB „Baltic transline“ neketina į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti teismo nustatytą sumą, atsisakė atsakovui UAB „SBF transportas“ iškelti bankroto bylą.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Pareiškėjas UAB „Baltic transline“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

111. Teismas apie atsakovo UAB „SBF transportas“ nemokumą ir tai, kad egzistuoja rizika, jog jis gali neturėti lėšų bankroto administravimo ir teismo išlaidoms padengti, sprendė įvertinęs atsakovo 2011 m. finansinę padėtį ir neturėdamas aktualių duomenų apie atsakovo turtinę-finansinę padėtį. Tačiau šie duomenys nėra pakankami išvadai, kad atsakovas gali neturėti lėšų bankroto administravimo ir teismo išlaidoms padengti. Ar lėšų pakanka, paaiškės tik įvertinus atsakovo aktualią finansinę padėtį.

122. Siūlomas bankroto administratorius sutiko administruoti šį bankroto procesą savo rizika, t. y. net jeigu paaiškėtų, kad atsakovas neturi lėšų (turto). Taigi tuomet administravimo išlaidos būtų dengiamos iš paties administratoriaus lėšų.

133. Bankroto byla turėtų būti keliama, nes administratoriui prisiėmus riziką dėl skolininko lėšų administravimo išlaidoms dengti, privataus verslo pagalba būtų sudarytos sąlygos patenkinti visų skolininko kreditorių interesus iš bankrutuojančios įmonės turto. Tokia praktika taip pat skatintų bankroto administratorius dirbti maksimaliai efektyviai.

144. Pasitvirtinus, kad atsakovas yra nemokus nuo 2011 m. ir neturėtų pakankamai lėšų administravimo ir teismo išlaidoms padengti, paskirtas bankroto administratorius turėtų teisę kreiptis į teismą dėl savo išlaidų, kurias patyrė administruodamas atsakovą priteisimo iš atsakovo vadovo, kuris laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos nemokiam atsakovui iškėlimo.

155. Skundžiama nutartis pažeidžia viešąjį interesą, kadangi iš rinkos nepašalinamas ir toliau gali veikti nemokus subjektas, o jo kreditoriams, kurie neturi kito būdo apginti savo interesus kaip tik per skolininko administratorių, nesudaroma galimybę bent gauti savo reikalavimų patenkinimą atsakovo bankroto proceso eigoje. Kreditorių teisėtų lūkesčių patenkinimui nagrinėjamu atveju suteiktinas prioritetas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmestinas

18Teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei tinkamai motyvuota.

19Kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 10 straipsnio 3 dalies 3 punktu, atsisakoma kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 ir 12 dalyse numatytus atvejus, t. y., kai asmuo, pateikęs pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmoka į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą pinigų sumą.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas apeliantas UAB „Baltic transline“ nesutinka į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti pinigų sumą, kuri, paaiškėjus, kad atsakovas neturi pakankamai turto administravimo ir teismo išlaidoms padengti, būtų naudojama šių išlaidų dengimui. Todėl teismo nutartis atsisakyti kelti bankroto bylą pagrįsta, teisėta ir, priešingai nei teigia pareiškėjas nepažeidžia viešojo intereso. Pažymėtina, kad skundžiama nutartis yra priimta taikant pirmiau paminėtas imperatyvias ĮBĮ nuostatas, pagal kurias, nurodytu atveju teismas turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą, ne didesnę kaip dešimt tūkstančių litų. Taigi negalima sutikti atskirojo skundo argumentais, kad taikant imperatyvias teisės normas priimta nutartis pažeidžia viešąjį interesą.

21Apeliantas pagrįstai teigia, kad nesant byloje aktualių duomenų apie atsakovo turtinę-finansinę padėtį, šiuo bylos nagrinėjimo etapu dar nėra žinoma, ar tikrai atsakovas neturi nors tiek turto, kiek jo pakaktų iš jo sumokėti teismo ir administravimo išlaidas. Tačiau šie argumentai galėtų būti pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį, jeigu apeliantas įrodytų, kad turto atsakovas turi. Tokie įrodymai į bylą nepateikti (CPK 178 str.). Apelianto argumentai, kad pasiūlytas atsakovo bankroto administratorius sutiko šį bankroto procesą administruoti savo rizika, taip pat neturi lemiamos reikšmės atskirojo skundo išnagrinėjimui, kadangi, kaip teisingai akcentuota skundžiamoje nutartyje, tokiu būdu nėra išsprendžiamas, pavyzdžiui, teismo išlaidų dengimo klausimas. Todėl teismas plačiau nepasisako dėl administratoriaus sutikimo administruoti atsakovo bankroto procesą savo rizika (CPK 185 str.).

22Taip pat atmestini apelianto argumentai, kad skundžiama nutartimi atsakovo kreditoriams užkertamas kelias patenkinti savo teisėtus lūkesčius. Šiuo klausimu teismas pažymi, jog pareiškėjas, įmokėjęs į teismo depozitinę sąskaitą pinigų sumą administravimo ir teismo išlaidoms apmokėti, turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti įmokėtas lėšas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia, patys nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Kaip žinia, tokiu atveju, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui atsako solidariai (ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalis).

23Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiama teismo nutartis būtų palikta nepakeista, todėl dėl kitų atskirojo skundo argumentų teismas nebepasisako, kaip dėl teisiškai nebereikšmingų ginčo išnagrinėjimui.

24Teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar teismas gali kelti bankroto bylą įmonei, kuri gali... 5. Kadangi atsakovas UAB „SBF transportas“ aktualių duomenų apie įmonės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi atsisakė iškelti... 8. Pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl bankroto bylos nagrinėjimo... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Pareiškėjas UAB „Baltic transline“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. 1. Teismas apie atsakovo UAB „SBF transportas“ nemokumą ir tai, kad... 12. 2. Siūlomas bankroto administratorius sutiko administruoti šį bankroto... 13. 3. Bankroto byla turėtų būti keliama, nes administratoriui prisiėmus... 14. 4. Pasitvirtinus, kad atsakovas yra nemokus nuo 2011 m. ir neturėtų... 15. 5. Skundžiama nutartis pažeidžia viešąjį interesą, kadangi iš rinkos... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas atmestinas... 18. Teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei... 19. Kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, vadovaujantis Įmonių... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas apeliantas UAB „Baltic transline“... 21. Apeliantas pagrįstai teigia, kad nesant byloje aktualių duomenų apie... 22. Taip pat atmestini apelianto argumentai, kad skundžiama nutartimi atsakovo... 23. Šie motyvai yra pakankami, kad skundžiama teismo nutartis būtų palikta... 24. Teismas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 25. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą....