Byla 2-312-570/2013
Dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, sekretoriaujant Sigutei Pranskevičienei, dalyvaujant ieškovei K. G. ir jos atstovei advokatei Gintarei Dmukauskienei, atsakovo Užgirių žemės ūkio bendrovės atstovui advokatui Vidmantui Raviniui, trečiajam asmeniui S. Ž. nedalyvaujant

2Viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės K. G. ieškinį atsakovei Užgirių žemės ūkio bendrovei trečiajam asmeniui S. Ž. dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

3Priimdamas galutinį sprendimą šioje byloje, teismas

Nustatė

4Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 33 700 Lt skolos už suteiktas paslaugas, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 253 Lt žyminio mokesčio, 363 Lt išlaidų už teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus, 101,64 Lt už vertimo paslaugas bei 464,10 Lt išlaidų, susijusių su šioje byloje taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Teismas, ieškovės prašymu bylą išnagrinėjęs dokumentinio proceso būdu, 2012-12-05 priėmė preliminarų sprendimą (t.1 b.l.82), kuriuo tenkino K. G. ieškinį ir priteisė ieškovei iš atsakovo Užgirių ŽŪB 33700 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-09-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1181,74 Lt bylinėjimosi išlaidų. Valstybei iš atsakovės priteisė 253 Lt žyminio mokesčio ir 15,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Tačiau atsakovas, nesutikdamas su preliminariu sprendimu, pareiškė prieštaravimus, todėl teismas bylą nagrinėja iš esmės, kad šioje byloje priimtų galutinį sprendimą.

5Ieškovė prašo jos ieškinį tenkinti bei palikti nepakeistą preliminarų sprendimą. Nurodė, kad ji su atsakovu 2011-10-10 sudarė rašytinę pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PAR-01 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei informaciją apie kukurūzų granulių gamybos linijos gamintoją Kinijoje, tarpininkauti įsigyjant reikiamą įrangą bei koordinuoti jos pristatymą į Lietuvą, o atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti K. G. iki 2012-01-30 dalimis 50 000 Lt. Ji turėjo ilgametę patirtį prekių gamintojų paieškose rytų šalyse, nes dirba ( - ) kuri turi kontaktus su Kinijos įmonėmis, todėl kai atsakovė kreipėsi į ją, sutiko padėti. Iš pradžių sutarties sąlygas aptarė žodžiu, o po to sudarė sutartį raštu ir aptarė visas sąlygas. Ji atsakovei savo ryšių pagalba surado Kinijoje patikimą kompaniją ( - ), kuri pagal atsakovės pageidavimus, pateiktus brėžinius ir projektus per 2 mėnesius nuo avanso gavimo dienos įsipareigojo už 139 250 USD pagaminti kukurūzų granulių gamybos liniją. Ji ir trečiasis asmuo nebuvo šios įmonės atstovais Lietuvoje, tiesiog šią įmonę kaip patikimą jai rekomendavo Kinijoje kitos įmonės. Informacijos pirkimo pardavimo sutarties tekstą paruošė ji.

6Už suteiktas paslaugas atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei 50 000 Lt. Tai buvo maždaug 15 proc. nuo sandorio kainos. Ji su atsakove daugiausiai bendravo elektroniniu paštu. Tai buvo trečiojo asmens S. Ž. el. pašto adresas, nes jie buvo pažįstami, turėjo bendrą vaiką. Tačiau sutartį faktiškai vykdė ji. Jai perdavus visus Kinijos įmonės kontaktus atsakovė su minėta Kinijos įmone 2011-09-20 pasirašė įrangos pirkimo pardavimo sutartį ir gavus avansą, buvo pradėta įrangos gamyba. Ši sutartis buvo pasirašyta anksčiau nei informacijos pirkimo pardavimo sutartis, tačiau taip įvyko todėl, kad atsakovė buvo juridinis asmuo ir dėl pinigų pervedimo jai reikėjo sutarties. Ši sutartis galiojo tik iki įrangos atvykimo į Lietuvą dienos, t.y. ji nebuvo atsakinga už įrangos kokybę, jos montavimą, paleidimą ir tinkamą veikimą. Ji buvo įsipareigojusi parduoti informaciją apie patikimą gamintoją Kinijoje ir padėti šią įrangą nusipirkti bei atgabenti į Lietuvą. Ji taip pat derino brėžinius, užsakė transportą į Lietuvą, padėjo organizuoti inžinierių iš Kinijos atvykimą. Įranga buvo pristatyta 2012 m. vasario mėn. Kinijos kompanija įrangą pristatė kokybišką, pagal atsakovės užsakymus ir pateiktus brėžinius, tik kaip ji suprato iš atsakovo skambučių, jų netenkina džiovykla, t.y. jos našumas. O ar įranga eksploatuojama, ji nežino. Iš viso pagal sutartį atsakovė jai yra sumokėjusi 10 000 Lt. Paslaugų perdavimo priėmimo aktas pasirašytas nebuvo. Prašo priteisti 33 700 Lt, o ne likusius 40 000 Lt, dėl to, kad atskaitomas 15 proc. gyventojų pajamų mokestis.

7Atsakovė su ieškiniu nesutinka visiškai. Užgirių ŽŪB vadovas R. S. nurodė, kad jis 2011 m. rugpjūčio mėnesį susipažino su trečiuoju asmeniu S. Ž., kuris pasisiūlė tarpininkauti įsigyjant ir įdiegiant kukurūzų granulių liniją iš Kinijos gamintojo. Jis prisistatė vienos Kinijos įmonės įgaliotu atstovu ir garantavo, kad padės viską iki galo sutvarkyti, t.y. už atitinkamą atlygį organizuos šios įrangos pagaminimą, pristatymą į Lietuvą, jos įdiegimą į gamybą. Už šias paslaugas buvo sutarta 50 000 Lt. Visos derybos iš pradžių vyko žodžiu. Pagal žodinę sutartį, jau 2011 m. rugsėjo mėnesį jiems buvo perduoti įmonės Kinijoje kontaktai. S. Ž. atvykęs į bendrovę atvežė paruoštą sutartį, kur paslaugų pardavėja buvo įrašyta K. G.. Paklausus kodėl čia įrašytas nežinomas asmuo, paaiškino, kad tai jo žmona, o jis yra ūkininkas, todėl negali sutartį sudaryti savo vardu. Todėl tokią sutartį ir pasirašė. Trečiasis asmuo sutarties pasirašymo metu jau buvo suteikęs informaciją apie gamintoją Kinijoje, su kuriuo 2011-09-20 jau buvo pasirašyta įrangos pirkimo pardavimo sutartis. Prie minėtos sutarties kaip priedą jis nurodė sutartį su Kinijos įmone. Patvirtino, kad ieškovei sumokėjo 10 000 Lt už informacijos pateikimą, o likusią sumą žodžiu buvo susitarę sumokėti kai bus paleista įranga. Tačiau už įrangą su Kinijos įmone atsiskaičiuos ir ją pristačius atsakovei, paaiškėjo, kad jos eksploatuoti ir paleisti neįmanoma, nes netinkama grūdų džiovykla (per mažo našumo), nėra sukomplektuoti kai kurie mazgai, įranga be sertifikatų. Į įmonę atvykę Kinijos įmonės inžinieriai šios įrangos paleisti nesugebėjo. Dėl visų šių klausimų sprendimo jie teigia bendravę tik su S. Ž.. S. Ž. pradėjus vengti bendravimo, jie patys važiavo į Vokietiją į mugę, kur turėjo dalyvauti ši įmonė, tačiau pradėjus su šios įmonės atstovais aiškintis situaciją, jie iš parodos susikrovę stendą pabėgo. Mano, kad tikroji sutarties šalis buvo S. Ž., o ne K. G., o tikrasis šalių susitarimas buvo, kad pardavėjas savo iniciatyva ir rizika parinktų įrangos gamintoją Kinijoje, koordinuotų visus veiksmus iki pat įrangos tinkamo paleidimo. Tik už tokią paslaugų apimtį buvo sutarta 50 000 Lt kaina. Todėl negavus visos paslaugos, jie sulaikė tolimesnį apmokėjimą.

8Trečiasis asmuo S. Ž. su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad atsakovo vadovas jį susirado, nes jis pats vykdo granuliavimo verslą ir naudojasi prieš kelis metus iš Kinijos įsigyta granuliavimo įranga. Todėl jis atsakovės vadovui R. S. davė tam tikrus patarimus. O sutartį Užgirių ŽŪB sudarė su K. G., kuri turi kontaktus Kinijoje ir galėjo surasti gamintoją. Kristina bendravo iš jo el. pašto, nes jie anksčiau kartu gyveno. Jis su Kinijos įmone nebendravo, patvirtino, kad nėra įrangos gamintojų atstovas Lietuvoje. Teigia, kad buvo nuvažiavęs pas atsakovę pažiūrėti, kai buvo parvažiavusi įranga. Jo požiūriu įranga yra normali, o jei su džiovykla yra problema, turi bendrauti su gamykla.

9Liudytojas E. B. nurodė, kad jis rengia verslo projektus. Šiuo atveju jis rengė projektą atsakovei dėl biogranulių gamybos. Žino kad atsakovė bendravo tik su S, o iš kur atsirado K. G., jis nežino. Sudarius sutartį, jis teiravosi atsakovės vadovo, kodėl tokia didelė kaina (honoraras) už paslaugas tačiau vadovas pasakė, kad čia atlygis už informaciją ir įrangos tinkamą eksploataciją. Bet pagal nusistovėjusią praktiką mano, kad tai vistiek per didelis atlygis.

10Liudytojas V. U. nurodė, kad jo marti vertėjavo iš kiniečių – anglų kalbos, kai pas atsakovę buvo atvykęs iš Kinijos įmonės inžinierius paleisti įrangos. Jis girdėjo, kaip marti kalbėjosi su kiniečių inžinieriumi. Tai buvo jaunuolis, kuris nežinojo koks džiovyklos našumas ir pan., nemokėjo jokios kalbos tik kiniečių, jam pasirodė, kad tas žmogus nieko nesupranta.

11Liudytojas D. S., kuris dirba Užgirių ŽŪB, nurodė, kad jis yra inžinierius magistras biomasės gamybos srityje. Jis dalyvavo priimant iš Kinijos įmonės gautus įrengimus, juos bandant paleisti ir įdiegti gamyboje. Gavus paaiškėjo, kad trūksta linijoje džiovyklos, ji pavadinta ventiliavimo dėže, ir tokiai linijai yra netinkama. Užsakyme buvo įrašyta, kad turi būti džiovykla, o ne ventiliacinė dėžė. Todėl ši linija stovi nepaleista ir neveikianti. Esant tokiam komplektiškumui, ši įranga veikti negali. Kai buvo atvykę kintiečiai, jie bandė paleisti, bet jie jokio supratimo apie tai neturėjo. Todėl buvo pasirašyta galutinė išvada, kad linija neveikia.

12Ieškinys tenkintinas dalinai. Preliminarus sprendimas keistinas.

13Ieškovės, atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimais, byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad K. G. su atsakove Užgirių ŽŪB 2011-10-10 sudarė rašytinę pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PAR-01 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei informaciją apie kukurūzų granulių gamybos linijos gamintoją Kinijoje, padėti nusipirkti reikiamą įrangą bei koordinuoti jos pristatymą, vykdyti sutarties objekto (dalyko) t.y. įrangos pirkimą ir kontrolę, o atsakovė iki 2012-01-30 įsipareigojo už suteiktas paslaugas sumokėti K. G. 50 000 Lt (t. 1 b.l. 4). 10 000 Lt atsakovė ieškovei sumokėjo 2011-10- 27 (t. 1 b.l. 25), o likusį atsiskaitymą sustabdė iki jos manymu ieškovė galutinai atliks sutartyje numatytus darbus. Kaip matyti iš 2011-10-14 mokėjimo nurodymo (t. 2 b.l. 10), atsakovė sumokėjo avansą už įrengimus ir pagal atsakovės bei Kinijos įmonės sudarytą sutartį, įranga turėjo būti pagaminta per 2 mėn. nuo avanso gavimo (t. 1 b.l.19) Kaip matyti iš pridedamos komercinės sąskaitos (t. 2 b.l. 78), pakavimo lapo (t. 2 b.l. 79), Kinijos kompanija pagamintą liniją pagamino ir išsiuntė į Lietuvą 2011 m. gruodžio 20 d. , o pargabenus laivu, pagal tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį (t.2 b.l. 85) įranga buvo pristatyta atsakovei 2012-02-22. Gi ieškovė teigia sutartyje numatytus darbus atlikusi, todėl su ja turi būti atsiskaityta.

14Atsižvelgiant į tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį, laikytina, kad tarp šalių sudaryta rangos sutartis, todėl, sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, taikytinos CK Šeštosios knygos XXXIII skyriaus (Ranga) pirmojo skirsnio (Bendrosios nuostatos) normos.

15Ginčas tarp šalių kilo dėl jų sudarytos rangos sutarties sąlygų aiškinimo ir šalims sutartimi nustatytų pareigų turinio.

16Dėl sutarties sąlygų aiškinimo ir skolos priteisimo

17Sutartis aiškinama tada, kai kyla ją sudariusių šalių ginčas dėl jos galiojimo, rūšies, pobūdžio, sąlygų turinio, šalių teisių bei pareigų apimties, sutarties pakeitimo, pasibaigimo ir pan. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje AB „City Service“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Vilkaviškio agrotiekimas“ v. J. N., bylos Nr. 3K-3-406/2008; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje R. M. v. bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; kt.).

18CK 6.193 straipsnyje įtvirtinta, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties tekstu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje ne vieną kartą išaiškinta šios normos prasmė bei pabrėžta, kad svarbiausia yra tai, kokių tikslų ir teisinių padarinių siekė šalys; surašytų dokumentų prasmė turi būti nustatoma pagal tai, kokio turinio veiksmai buvo įforminti, ar jais siekta sukurti šalims tarpusavio teises ir pareigas ir kokias būtent (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002 m. sausio 16 d. nutartis ŽŪB „Eržvilko ūkininkų agroservisas“ v. A. B. byloje Nr. 3K-3-106/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. balandžio 2 d. nutartis M. Ž. v. R. P. byloje Nr. 3K-3-156/2009).

19Nagrinėjamu atveju ginčo dalykas yra Sutarties 1.1.; 2.2.l ir 3.1 punktai, kuriuose įtvirtinta nuostata dėl ieškovės darbų apimties, mokesčio už suteiktas paslaugas dydžio.

20Byloje nekilo ginčo, kad Sutarties projektą parengė ieškovė K. G. ir pateikė atsakovei pasirašyti. Tačiau atsakovas teigia, kad faktiškai sutartį vykdė ne K. G., o S. Ž., kuris ir yra tikroji sutarties šalis.

21Kaip matyti iš 2011-09-14, 2011-09-27 elektroninių laiškų, rašytų iš el. pašto adresu ( - ) (t.1 b.l. 70, 122-124), dar prie pasirašant ginčo sutartį, laiškai buvo pasirašinėjami K (G) vardu, todėl atsakovė galėjo pasitikrinti su kuo ji bendrauja ir su kuo ketina sudaryti sutartį, tuo labiau, kad laiške buvo nurodžiusi savo telefono numerį.

22Kaip matyti iš vėlesnių susirašinėjimų vykdant ginčo sutartį (t. 1 b.l. 71,72, 73-74, t.2 ) atsakovės vadovas R. S. savo laiškuose atitinkamai dėl bendravimo su Kinijos įmone kreipiasi į K, o dėl konsultacijų techniniais klausimais - į S. Šią aplinkybę patvirtino ir trečiasis asmuo S. Ž., nurodydamas, kad jis be jokio atlygio konsultavo atsakovą techniniais klausimais, nes pats turėjo panašią įrangą, o visus klausimus su Kinijos įmone tvarkė ieškovė. Be to, atsakovės - juridinio asmens vadovas, gavęs fizinio asmens parengtą sutartį, kaip profesionalas, turintis patirtį komercinių sandorių sudaryme, turėjo elgtis su didesniu atidumu ir rūpestingumu ir galėjo nustatyti sutarties šalis, įrašyti pageidaujamas sąlygas į Sutartį, juolab kad sąlyga dėl ieškovės teikiamų paslaugų (darbų) apimties aiškiai sukuria atsakovei pareigas dėl nemažo atlygio sumokėjimo.

23Todėl atmestinas atsakovės argumentas, kad sutarties šalimi reikėtų laikyti trečiąjį asmenį, o ne ieškovę.

24Aiškinant sutartį dėl kokių darbų (paslaugų) šalys susitarė, matyti (Sutarties 1.1. , 2.1 punktai), kad ieškovė įsipareigojo parduoti klientui, t.y. atsakovei informaciją apie kukurūzų granulių gamybos linijos gamintoją Kinijoje, padėti atsakovei nusipirkti minėtą įrangą, koordinuoti jos pristatymą į Lietuvą. Taigi sutarties objektas (dalykas) informacijos pardavimas. Detalizuojant sutarties objekto (dalyko) ypatumus, šalys 3 Sutarties punkte susitarė, kad sutarties objekto (įrangos) pirkimas ir kontrolė vykdoma remiantis priedu prie sutarties – ( - )

25Problema iškilo vertinant, kaip šalys suvokė savo pareigų apimtį vykdant įrangos (ar sutarties) pirkimą ir kontrolę.

26Taikant šalių sudarytos sutarties sisteminį ir lingvistinį aiškinimo būdus, pagal Lietuvių kalbos žodyną sąvoka „pirkimas“ reiškia „kažko įsigijimą už pinigus“, o „kontrolė“ reiškia „patikrinimą, darbų, pareigų, priimtų nutarimų vykdymo priežiūrą.“ Sprendžiant šios sutarties kontekste, tai galėtų būti įrangos pirkimo pardavimo sutarties vykdymo kontrolė, t.y. kaip Kinijos įmonė vykdo užsakymą, kaip ir ar laiku įranga bus pristatoma, ar už ją atsiskaitoma ir pan. Tačiau ginčo sutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai įrašyta sąlyga, kad ieškovė, t.y. paslaugų pardavėja neneša techninės atsakomybės už įrangą ir jos įdiegimą.

27Gi atsakovė reikalauja, kad ieškovė prisiimtų atsakomybę už galutinį rezultatą, t.y. už kukurūzų granulių gamybos linijos įdiegimą į gamybą ir tinkamą veikimą.

28Tačiau neaišku kaip ieškovė, nebūdama įrangos pirkimo pardavimo sutarties šalimi bei oficialia Kinijos atstove Lietuvoje galėtų likviduoti nesklandumus ar kliūtis įdiegiant įrangą, įtakoti gamintoją pašalinti daiktų trūkumus ar pakeisti nekokybiškus daiktus kitais. Tai yra sutarties šalių teisė (CK 6.363 str.)

29Be to, 4.1 punkte šalys susitarė, kad ginčo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki įrangos, paminėtos Priede Nr. 1 atvykimo į Lietuvą dienos. Įranga į Lietuvą buvo pristatyta 2012 m. vasario mėnesį.

30Ieškovė teigia sutartį įvykdžiusi, kadangi surado patikimą kukurūzų granulių linijos gamintoją Kinijoje (kompaniją( - )), tarpininkavo pagaminant šią įrangą ir ją pristatant į Lietuvą, vėliau padėjo surasti vertėjus į kiniečių kalbą, iškviesti kiniečių inžinierius ir pan., ir po įrangos pristatymo el. laiškais bendravo su atsakove ir Kinijos įmone, padėdama jai įdiegiant liniją.

31Atliktų darbų perdavimo priėmimo akto tarp ieškovės ir atsakovės pasirašyta nebuvo

32Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir liudytojo D. S. parodymais nustatyta, kad įranga

33Užgirių ŽŪB neeksploatuojama, nes pagaminta netinkama (per mažo galingumo) grūdų džiovykla (t. 2 b.l.148). Iš susirašinėjimo elektroninėmis ryšių priemonėmis matyti, kad apie iškilusias problemas ir įrangos trūkumus atsakovė informavo Kinijos įmonės atstovę (t. 2 b.55-60), bet teisminių procesų prieš šią įmonę nepradėjo.

34Todėl reikalauti, kad ieškovė vykdytų sutartimi neprisiimtų įsipareigojimų – imtųsi priemonių dėl įrangos įdiegimo į gamybą kontrolės, spręstų įvairius iškilusius techninius klausimus, atsakovė negali. Esant tokioms sąlygoms, ginčo sutartis gali būti niekada ir neįvykdyta (už paslaugas neatsiskaitoma), nes jos baigtis priklauso nuo trečiojo asmens (Kinijos įmonės), su kuria ieškovė nėra teisiniame santykyje ir kurio veiksmams ar neveikimui negali daryti jokios įtakos, veiksmų.

35Byloje nekilo ginčo, kad pagaminta kukurūzų granulių gamybos linija atsakovei buvo pristatyta, tačiau iki šiol į gamybą nėra įdiegta, kaip teigia atsakovė, dėl netinkamai pagamintos džiovyklos (t. 2 b.l. 49). Todėl esant tokiai situacijai ir atsisakė sumokėti ieškovei likusius pagal sutartį 40 000 Lt.

36Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė iki ieškinio padavimo nekėlė klausimo dėl ginčo sutarties nutraukimo ar jos pakeitimo ir mokesčio mokėjimo laikotarpiu nesikreipė dėl mokesčio sumažinimo ar jo mokėjimo atidėjimo.

37Taip pat byloje nenustatyta faktinių aplinkybių, jog pagal šalių derybas prieš pasirašant ginčo sutartį, šalių elgesį po Sutarties sudarymo šalys būtų suteikusios savo susitarimui kitokią prasmę, negu ji suformuluota Sutartyje.

38Taigi nurodytų aplinkybių visetas bei šalių sutarties analizė įgalina teismą daryti išvadą, kad ieškovė savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė, o atsakovas už juos pilnai neatsiskaitė.

39Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d.).

40Kadangi atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę atsiskaityti, ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai ir iš atsakovės Užgirių žemės ūkio bendrovės ieškovei K. G. priteistina 33 700 Lt skolos už suteiktas paslaugas

41LR CK 6.210 str. 2 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatytas metines palūkanas, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-09-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., 6.261 str., 6.38 str., CK 6.716 str.)

42Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

43Kadangi ieškinys iš esmės yra tenkintinas, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos.

44Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 253 Lt sumokėto žyminio mokesčio (t. 1 b.l. 12), 194,78 Lt išlaidų už suteiktas vertimo paslaugas (t. 1 b.l. 15, 140, t. 2 b.l. 132,133, 134, 135), 3843 Lt išlaidų už ieškovei suteiktą teisinę pagalbą (t. 1 b.l. 14, 90, 139, t.2 b.l. 136, 137) ir 464,10 Lt vykdymo išlaidų už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 93 str.1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 4 p.).

45Prašymas tenkintinas dalinai

46Dėl 464,10 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų.

47Priimant preliminarų teismo sprendimą teismas priteisė atsakovės prašomas priteisti būtinąsias vykdymo išlaidas (464,10 Lt), kurias patyrė prašydama pas antstolę vykdyti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau pagal apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismo formuojamą praktiką (2013-10-23 nutartis civ. byloje Nr. 2A-1852-601/2013) šalies patirtos vykdymo išlaidos nepriskirtinos prie išlaidų, kurios numatytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 4 punkte, nes tai yra vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje, kurių išieškojimui nustatyta tam tikra tvarka (CPK 611 str.; vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos (CPK 611 str. 1 d.). Todėl ieškovės turėtos vykdymo išlaidos šioje byloje nepriteistinos

48Dėl išlaidų už teisinę pagalbą prašymas tenkintinas dalinai, priteisiant 1963 Lt faktiškai ieškovės patirtų išlaidų už teisinę pagalbą. Byloje yra pateikta sąskaitos už advokatų teisinę pagalbą 2880 Lt sumai (t. 1 b.l. 139, t. 2 b.l. 136, 137), tačiau faktiškai ieškovė advokatėms pagal šias sąskaitas yra sumokėjusi 1000 Lt, todėl nenustačius, kad šios išlaidos buvo būtinos ir ieškovės patirtos, reikalavimas priteisti 1880 Lt už advokatų teisinę pagalbą atmestinas.

49Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., 80 str. 1 d. 7 p., iš atsakovo valstybei priteistina 253 Lt žyminio mokesčio dalis nuo kurios sumokėjimo ieškovė 2012-11-29 priimta teismo nutartimi atleista.

50Iš atsakovės valstybei taip pat priteistina 37,11 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 93 str. 1 d. , 88 str. 1 d. 3 p.).

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 1 d., 263, 424, 427, 428 str. str. teismas,

Nutarė

52Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-12-05 preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2- 5381-570/2012m. (naujas Nr. 2-312-570/2013), pakeisti.

53Priteisti ieškovei K. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ) iš atsakovės Užgirių žemės ūkio bendrovės, juridinio asmens kodas 165666531, buveinės adresas Marijampolės sav., Užgirių k., a.s.Nr.LT487300010087771388 ,,Swedbank“, AB, b.k. 73000, 33700 Lt (trisdešimt tris tūkstančius septynis šimtus litų) skolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-09-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2157,78 Lt (du tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt septynis litus, 78 ct) bylinėjimosi išlaidų.

54Priteisti valstybei iš atsakovės Užgirių žemės ūkio bendrovės, juridinio asmens kodas 165666531, buveinės adresas Marijampolės sav., Užgirių k., a.s.Nr.LT487300010087771388, ,,Swedbank“, AB, b.k. 73000 253 Lt (du šimtus penkiasdešimt tris litus) žyminio mokesčio ir 37,11 Lt (trisdešimt septynis litus, 11 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

55Marijampolės rajono apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje saugomas teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui Užgirių ŽŪB lėšas 33 700 Lt sumai palikti saugoti iki šio teismo spendimo įsiteisėjimo. Įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, jas išmokėti ieškovei K. G. į jos nurodytą banko sąskaitą.

56Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. Viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės K.... 3. Priimdamas galutinį sprendimą šioje byloje, teismas... 4. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 33 700 Lt skolos už suteiktas... 5. Ieškovė prašo jos ieškinį tenkinti bei palikti nepakeistą preliminarų... 6. Už suteiktas paslaugas atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei 50 000 Lt.... 7. Atsakovė su ieškiniu nesutinka visiškai. Užgirių ŽŪB vadovas R. S.... 8. Trečiasis asmuo S. Ž. su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad atsakovo vadovas jį... 9. Liudytojas E. B. nurodė, kad jis rengia verslo projektus. Šiuo atveju jis... 10. Liudytojas V. U. nurodė, kad jo marti vertėjavo iš kiniečių – anglų... 11. Liudytojas D. S., kuris dirba Užgirių ŽŪB, nurodė, kad jis yra... 12. Ieškinys tenkintinas dalinai. Preliminarus sprendimas keistinas.... 13. Ieškovės, atsakovo, trečiojo asmens paaiškinimais, byloje esančiais... 14. Atsižvelgiant į tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių pobūdį,... 15. Ginčas tarp šalių kilo dėl jų sudarytos rangos sutarties sąlygų... 16. Dėl sutarties sąlygų aiškinimo ir skolos priteisimo... 17. Sutartis aiškinama tada, kai kyla ją sudariusių šalių ginčas dėl jos... 18. CK 6.193 straipsnyje įtvirtinta, kad, aiškinant sutartį, pirmiausia turi... 19. Nagrinėjamu atveju ginčo dalykas yra Sutarties 1.1.; 2.2.l ir 3.1 punktai,... 20. Byloje nekilo ginčo, kad Sutarties projektą parengė ieškovė K. G. ir... 21. Kaip matyti iš 2011-09-14, 2011-09-27 elektroninių laiškų, rašytų iš el.... 22. Kaip matyti iš vėlesnių susirašinėjimų vykdant ginčo sutartį (t. 1 b.l.... 23. Todėl atmestinas atsakovės argumentas, kad sutarties šalimi reikėtų... 24. Aiškinant sutartį dėl kokių darbų (paslaugų) šalys susitarė, matyti... 25. Problema iškilo vertinant, kaip šalys suvokė savo pareigų apimtį vykdant... 26. Taikant šalių sudarytos sutarties sisteminį ir lingvistinį aiškinimo... 27. Gi atsakovė reikalauja, kad ieškovė prisiimtų atsakomybę už galutinį... 28. Tačiau neaišku kaip ieškovė, nebūdama įrangos pirkimo pardavimo sutarties... 29. Be to, 4.1 punkte šalys susitarė, kad ginčo sutartis įsigalioja nuo jos... 30. Ieškovė teigia sutartį įvykdžiusi, kadangi surado patikimą kukurūzų... 31. Atliktų darbų perdavimo priėmimo akto tarp ieškovės ir atsakovės... 32. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir liudytojo D. S. parodymais... 33. Užgirių ŽŪB neeksploatuojama, nes pagaminta netinkama (per mažo galingumo)... 34. Todėl reikalauti, kad ieškovė vykdytų sutartimi neprisiimtų... 35. Byloje nekilo ginčo, kad pagaminta kukurūzų granulių gamybos linija... 36. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė iki ieškinio padavimo nekėlė klausimo... 37. Taip pat byloje nenustatyta faktinių aplinkybių, jog pagal šalių derybas... 38. Taigi nurodytų aplinkybių visetas bei šalių sutarties analizė įgalina... 39. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 40. Kadangi atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę atsiskaityti, ieškinys... 41. LR CK 6.210 str. 2 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 43. Kadangi ieškinys iš esmės yra tenkintinas, iš atsakovės ieškovei... 44. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 253 Lt sumokėto žyminio mokesčio... 45. Prašymas tenkintinas dalinai... 46. Dėl 464,10 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų. ... 47. Priimant preliminarų teismo sprendimą teismas priteisė atsakovės prašomas... 48. Dėl išlaidų už teisinę pagalbą prašymas tenkintinas dalinai, priteisiant... 49. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., 80 str. 1 d. 7 p., iš atsakovo valstybei... 50. Iš atsakovės valstybei taip pat priteistina 37,11 Lt išlaidos, susijusios su... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 1 d., 263, 424, 427, 428 str.... 52. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-12-05 preliminarų sprendimą... 53. Priteisti ieškovei K. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ) iš atsakovės Užgirių... 54. Priteisti valstybei iš atsakovės Užgirių žemės ūkio bendrovės,... 55. Marijampolės rajono apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje saugomas... 56. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...