Byla 2-1020/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Piliuona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 4 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, civilinėje byloje Nr. 2-3923-560/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Tigla“, atstovaujamo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Apertus“, ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Piliuona“ dėl 83 196,98 Lt skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas BUAB ,,Tigla“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB ,,Apertus“, kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iš atsakovo UAB ,,Piliuona“ priteisti ieškovo naudai 83 196,98 Lt skolą už atliktus darbus.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimu ieškovo BUAB ,,Tigla“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB ,,Apertus“, ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovo naudai iš atsakovo 83 196,98 Lt skolos.

7Atsakovas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Taip pat prašė atleisti jį nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo, kadangi jo piniginės lėšos sąskaitoje yra areštuotos, jis negali disponuoti banko sąskaitoje esančiomis lėšomis ir sumokėti žyminio mokesčio.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 4 d. nutartimi atsakovo UAB ,,Piliuona“ prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo netenkino ir nustatė ieškovui terminą sumokėti žyminį mokestį – 2 496 Lt bei pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovas teismui nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo sunkią turtinę padėtį, dėl ko jį reiktų atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - tenkinti atsakovo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad 2010 m. gruodžio 10 d. banko pranešime, kuris pateikiamas pakartotinai su atskiruoju skundu, užfiksuoti duomenys patvirtina tai, jog atsakovas neturi galimybės disponuoti banko sąskaitoje esančiomis lėšomis, o kartu ir tai, jog negali sumokėti už pateiktą apeliacinį skundą žyminio mokesčio. Apie tai, kad šis banko pranešimas nebuvo gautas teisme kartu su prašymu atleisti nuo mokesčio mokėjimo, atsakovas sužinojo tik gavęs skundžiamą nutartį. Šis banko pranešimas galimai nebuvo pridėtas prie prašymo atleisti atsakovą nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinį skundą tik dėl suklydimo, o ne siekiant apsunkinti teismo darbą. Teismas, remiantis CPK 115 straipsniu, turėjo atsakovui suteikti galimybę šiuos prašymo, kaip procesinio dokumento, trūkumus pašalinti ir pateikti teismui trūkstamus įrodymus.

13Ieškovas BUAB ,,Tigla“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB ,,Apertus“, pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime akcentuojama, kad įstatymas nenumato galimybės visiškai atleisti asmenų nuo žyminio mokesčio mokėjimo dėl sunkios jų turtinės padėties. Apelianto teiginiai, kad teismas turėjo imtis iniciatyvos ir suteikti atsakovui galimybę pašalinti prašymo dėl atleidimo nuo mokesčio trūkumus, prieštarauja CPK 83 straipsnio 3 daliai ir proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principams. Prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio pagrindžiančių įrodymų nepateikimas nėra prašymo formos ar turinio trūkumai, kurie šalintini CPK 115 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Apelianto teiginys, kad banko pranešimas teisme nebuvo gautas dėl suklydimo, yra nepagrįstas. Toks suklydimas rodo tik atsakovo nerūpestingumą ir aplaidumą. Atsakovo su atskiruoju skundu pateiktas banko pranešimas tik patvirtina, kad šiame konkrečiame banke yra taikytas atsakovo lėšų areštas. Iš jo nėra aišku, kiek ir kokio turto turi atsakovas, kokios jo pajamos, kiek atsakovas turi lėšų kituose bankuose, ar taikyti apribojimai likusiam atsakovo turtui. Banko pranešimas nėra pakankamas sunkios atsakovo turtinės padėties įrodymas, kurio pagrindu teismas turėtų bent dalinai sumažinti atsakovo mokėtiną žyminį mokestį.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

17Apeliacijos dalyką sudaro teismo 2011 m. sausio 4 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

18Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, taip pat CPK 5 straipsnis, nustatantis kiekvieno suinteresuoto asmens teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Tačiau teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą tik įstatymo nustatyta tvarka. Įstatymas gina abi proceso šalis – tiek ieškovą, tiek ir atsakovą, todėl žyminis mokestis, be kitų funkcijų atlikdamas ir prevencinę funkciją, saugo asmenis nuo nepagrįstų reikalavimų reiškimo teisme.

19CPK 80 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas ieškinys ar priešieškinis apmokamas nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu, kuris turi būti sumokamas prieš atliekant tam tikrus procesinius veiksmus (paduodant ieškinį, apeliacinį ar atskirąjį skundą ir kt.). Priešingu atveju, ieškiniui ar skundui neduodama eiga ir pareikalaujama, kad šis trūkumas būtų ištaisytas. Nustatytu terminu neištaisius nurodyto trūkumo, ieškinys ar skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 138 str., 115 str. 2 d.). Taigi žyminis mokestis yra viena iš esminių civilinės bylos iškėlimo teisme sąlygų.

20CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką, žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių ar saugomų interesų gynimo. Todėl reikalavimas sumokėti įstatymuose įtvirtinto dydžio žyminį mokestį negali būti traktuojamas kaip užkertantis kelią ginti pažeistas teises.

21Spręsdamas dėl asmens visiško atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teismas turi nustatyti, ar egzistuoja bent viena iš CPK 83 straipsnio 1 dalyje numatytų aplinkybių, kuriai esant asmuo turi būti atleistas nuo šio mokesčio sumokėjimo. Įstatyme nustatyta, kad asmens turtinės padėties lygis gali būti tik dalinio, bet ne visiško atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagrindas (CPK 83 str. 3 d.). Nagrinėdamas klausimą, ar yra pagrindas atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, teismas turi įvertinti asmens pateiktus jo sunkią turtinę padėtį įrodančius dokumentus. Šios nuostatos tikslas - užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo dydžio žyminio mokesčio. Tokiu būdu įstatymas suteikia galimybę asmenims pasinaudoti savo pažeistų ar ginčijamų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų teismine gynyba ir tuo atveju, jeigu jų turtinė padėtis neleidžia sumokėti viso įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei jo pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, o jei negali sumokėti viso, tai nuo kokios šio mokesčio dalies asmuo gali būti atleistas. Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti asmenį, tačiau žyminis mokestis turėtų būti mažintinas tiek, kad neribotų, bet suteiktų asmeniui galimybę kreiptis į teismą ir ginti savo interesus, tačiau kartu žyminis mokestis turi būti toks, kad saugotų kitą proceso šalį nuo galimo piktnaudžiavimo teisėmis. Atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.). Tokiu atveju turi būti vertinami ne tik asmens sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet ir atsižvelgiama į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, taip pat į ginamą teisinį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-551/2007). Visais atvejais atsakovas turi įrodyti aplinkybių, kurios sudaro pagrindą atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo dėl blogos turtinės padėties, egzistavimą.

22Nagrinėjamu atveju atsakovas pateikė teismui prašymą dėl jo atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo, bet nepateikė teismui įrodymų, kuriais remiantis teismas turėtų atsakovą atleisti nuo viso ar beveik nuo viso žyminio mokesčio mokėjimo. Prašyme atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo atsakovas nurodė, kad prideda banko pranešimą, kuris patvirtina, jog atsakovo lėšos banke yra areštuotos, todėl jis dėl to negali sumokėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Toks banko pranešimas faktiškai buvo pateiktas su atskiruoju skundu. Vertinant su atskiruoju skundu pateiktus duomenis, abejoti apelianto teiginiais, kad jo turtinė padėtis nėra gera, o finansinės galimybės iš esmės suvaržytos dėl lėšų arešto, nelieka pagrindo. Iš Nordea Bank Finland Plc banko pranešimo matyti, kad antstolio nurodymu yra areštuotos visos atsakovo sąskaitos, esančios banke, ir jis dėl šių finansinių teisių suvaržymo negali disponuoti banko sąskaitose esančiomis lėšomis. Kita vertus, apeliantas nepateikė duomenų, pagrindžiančių, jog jis neturi lėšų kitų bankų sąskaitose, taip pat nepateikė duomenų apie kitą turimą turtą (daiktines teises). Teismui nežinoma, kokį kitą likvidų materialųjį turtą turi atsakovas, kurį operatyviai realizavus galima būtų visiškai ar iš dalies įvykdyti žyminio mokesčio sumokėjimo prievolę. Nėra duomenų ir apie tai, kad atsakovas neturi grynųjų pinigų (lėšų kasoje), kad nedisponuoja kitomis finansinėmis galimybėmis, kuriomis pasinaudodamas galėtų sumokėti bent dalį žyminio mokesčio. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, esant tokioms faktinėms aplinkybėms ir tokiai pateiktų įrodymų apie apelianto turtinę padėtį apimčiai, atleisti apeliantą nuo beveik viso arba nuo didesnės dalies žyminio mokesčio mokėjimo nėra pakankamo pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kad nėra ir priešingų duomenų, kurie įgalintų apelianto turtinę padėtį vertinti kaip gerą, įvertinant žymų apelianto finansinių teisių suvaržymą (lėšų areštą), pripažintina, jog reikalavimas sumokėti visą mokestį iš esmės ribotų atsakovo teisę į apeliaciją, todėl yra pagrindas atleisti apeliantą nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Nustatydama mokėtiną žyminio mokesčio dalį, teisėjų kolegija atsižvelgia į apelianto pateiktus turtinę padėtį apibūdinančius duomenis, mokėtino mokesčio dydį, taip pat į bendruosius proceso teisės principus, ir sprendžia, kad šiuo atveju protinga ir teisinga įpareigoti apeliantą sumokėti pusę viso mokėtino žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

23Dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstytų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nėra reikšmingi šios apeliacijos dalykui.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

26Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 4 d. nutartį ir jos rezoliucinę dalį išdėstyti taip: „Uždarosios akcinės bendrovės ,,Piliuona“ prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo tenkinti iš dalies. Nustatyti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Piliuona“ terminą iki 2011 m. balandžio 28 d. (įskaitytinai) sumokėti 1 248 (vieną tūkstantį du šimtus keturiasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir pateikti pirmosios instancijos teismui mokėjimą patvirtinančius įrodymus. Atleisti atsakovą uždarąją akcinę bendrovę ,,Piliuona“ nuo kitos žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalies mokėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė ... 5. Ieškovas BUAB ,,Tigla“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 29 d. sprendimu ieškovo BUAB... 7. Atsakovas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos teismo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 4 d. nutartimi atsakovo UAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 4... 13. Ieškovas BUAB ,,Tigla“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 17. Apeliacijos dalyką sudaro teismo 2011 m. sausio 4 d. nutarties, kuria... 18. Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 19. CPK 80 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas ieškinys ar priešieškinis... 20. CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar... 21. Spręsdamas dėl asmens visiško atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo,... 22. Nagrinėjamu atveju atsakovas pateikė teismui prašymą dėl jo atleidimo nuo... 23. Dėl kitų atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstytų argumentų... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 4 d. nutartį ir jos...