Byla 1A-139-468/2017
Dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-20 nuosprendžio, kuriuo A. L. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 str. 2 dalį (vagystė 2011 m. liepos mėn.) - 1 metų laisvės atėmimo bausme; pagal BK 178 str. 2 dalį (vagystė 2011 m. rugpjūčio mėnesį) - 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme; pagal BK 165 str. 1 dalį – 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Daivos Kazlauskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ainoros Kornelijos Macevičienės, Aivos Survilienės, sekretoriaujant Ilonai Lonskai, Jolitai Žylienei, dalyvaujant prokurorei Vaidai Matuzonienei, nukentėjusiesiems S. L., Z. L., L. L., nuteistajam A. L. (A. L.) gynėjui advokatui Algirdui Gurauskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-20 nuosprendžio, kuriuo A. L. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 str. 2 dalį (vagystė 2011 m. liepos mėn.) - 1 metų laisvės atėmimo bausme; pagal BK 178 str. 2 dalį (vagystė 2011 m. rugpjūčio mėnesį) - 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme; pagal BK 165 str. 1 dalį – 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme.

3Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos jas iš dalies sudedant ir A. L. paskirta galutinė – 2 metų laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

4Šiuo nuosprendžiu A. L. pagal BK 187 str. 3 dalį išteisintas, nesant padarytai veikai, turinčiai nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

6

  1. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

7A. L. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (du nusikaltimai) dėl svetimo turto pagrobimo įsibrovus į patalpas, už tai, kad jis:

8laikotarpiu nuo 2011-07-15 iki 2011-07-31, 11.30 val., ( - ), sodininkų bendrijoje „( - )“, sklypo numeris ( - ), veikdamas kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta, tikslu pagrobti svetimą turtą, jam sulaužius sodo namelio terasos lango durų rėmą, įsibrovė į L. L. sodo namelį ir pagrobė L. L. priklausantį turtą: 57,92 Eur (200 Lt) vertės ragus su apdailos lenta; 20,27 Eur (70 Lt) vertės kavos servizą. Tokiais veiksmais padarė nukentėjusiajam L. L. bendrą 78,20 Eur (270 Lt) turtinę žalą;

9laikotarpiu nuo 2011-08-01 iki 2011-08-02, 13.30 val., ( - ), sodininkų bendrijoje ( - ), sklypo numeris ( - ), kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta, tikslu pagrobti svetimą turtą, jam atstūmus sodo namelio terasos duris, įsibrovė į L. L. sodo namelį ir pagrobė L. L. priklausantį turtą: 144,81 Eur (500 Lt) vertės kilimą. Tokiu būdu padarė nukentėjusiajam L. L. bendrą 144,81 Eur (500 Lt) turtinę žalą.

10A. L. taip pat nuteistas pagal BK 165 straipsnio 1 dalį dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo už tai, kad jis nuo 2011-08-02, 17 val., kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu byla išskirta, jam išdaužus namo terasos lango durų stiklą, prieš savininko L. L. valią įsibrovė į L. L. priklausantį sodo namelį, esantį ( - ), sodininkų bendrijoje ( - ), sklypo numeris ( - ), ir prieš savininko L. L. valią išbuvo jame iki 2011-08-03, 9 val..

11A. L. pagal BK 187 str. 3 dalį išteisintas dėl nedidelės vertės svetimo turto sugadinimo už tai, kad jis laikotarpiu nuo 2011-07-15 iki 2011-07-31, 11.30 val., ( - ), sodininkų bendrijoje ( - ), sklypo Nr. ( - ), veikdamas kartu su J. B., tikslu pagrobti svetimą turtą, sulaužė 70 Lt vertės sodo namelio terasos lango durų rėmą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką jis nuo 2011-08-02, 17 val. išdaužė 100 Lt vertės namo terasos lango durų stiklą, prieš savininko L. L. valią, kartu su J. B., įsibrovė į L. L. priklausantį sodo namelį, esantį ( - ), S. B ( - ), sklypo Nr. ( - ), t.y. dėl to, kad tokiu būdu sugadino nedidelės 49,24 Eur (170 Lt) vertės turtą, priklausantį L. L..

  1. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

12Nuteistasis A. L. (toliau – ir apeliantas) pateiktame apeliaciniame skunde prašo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-20 nuosprendį pakeisti. Paskirti bet kokią bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Sutinka, kad jam būtų paskirtas priverstinis gydymas. Apeliacinės instancijos teismui manant, kad jis turi atlikti laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, prašo laisvės atėmimo bausmę sušvelninti.

13Apelianto nuomone, už antrą identišką vagystę nepagrįstai paskirta ženkliai griežtesnė laisvės atėmimo bausmė, nei už pirmą. Anot apelianto, teismas skirdamas bausmes nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad vagystės buvo ne iš anksto suplanuotos, o spontaniškos. Nurodo, kad sodo namelyje iš pradžių norėjo tik permiegoti, nes tuo metu dėl narkotikų vartojimo buvo susipykę su tėvais. Mano, kad teismas neįvertino, jog jis nėra teistas už analogiškas veikas, o vagystes iš sodo namelio įvykdė pastūmėtas J. B., kuri tikino, kad sodo namelyje niekas negyvena. Prašo atsižvelgti į tai, kad jis gyvena su mama, kuri serga vėžiu, neseniai jai buvo padaryta sunki galvos operacija ir laukia dar viena. Mamai reikalinga priežiūra ir finansinė parama. Nusikaltimus darė, nes buvo priklausomas nuo narkotinių medžiagų. Nurodo, kad būdamas Didžiojoje Britanijoje visą laiką dirbo fabrike, atsikratė priklausomybės narkotikams, pakeitė savo gyvenimą, turi draugę, padeda jai auginti du vaikus. Nurodo, kad nenori atlikti bausmės pataisos namuose, nes ten daug narkotikų ir bijo, kad gali pradėti vėl juos vartoti, o vėliau – daryti nusikaltimus.

14Apeliantas skunde taip pat prašo įvertinti, ar vagystės nėra tęstinė veika.

15Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė – atmesti, nukentėjusieji palaikė prokuroro nuomonę.

  1. Bylos nagrinėjimo ribos ir apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės

16Nuteistojo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

17Bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklės yra apibrėžtos BK 320 straipsnyje. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina ją tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose <...>, tačiau siekdamas užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai, patikrina, ar nėra padaryta esminių BPK pažeidimų <...> (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

18Teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, kai priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo baigiamuosiuose aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nekaltumo prezumpcija yra viena svarbiausių teisingumo vykdymo demokratinėje teisinėje valstybėje garantijų. Tai pamatinis teisingumo vykdymo baudžiamųjų bylų procese principas, svarbi žmogaus teisių ir laisvių garantija. Asmuo laikomas nepadariusiu nusikaltimo, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Nekaltumo prezumpcija neatskiriamai siejama su kitų žmogaus konstitucinių teisių ir laisvių, taip pat įgytų teisių gerbimu ir apsauga.

19Teisėjų kolegija, patikrinusi nagrinėjamos bylos medžiagą, konstatuoja, kad teisminio nagrinėjimo metu buvo pažeista kaltinamojo A. L. teisė į teisingą teismą. Nustatyta, kad apylinkės teismas bylą išnagrinėjo ir apkaltinamąjį nuosprendį priėmė nedalyvaujant kaltinamajam A. L. BPK XXXII skyriuje nustatyta tvarka (BPK 433-438 straipsniai). BPK 433 straipsnyje įtvirtinta, kad byla nedalyvaujant kaltinamajam gali būti išnagrinėta esant dviem sąlygoms, numatytoms šio Kodekso 246 straipsnyje: jeigu kaltinamasis yra ne Lietuvos Respublikoje ir vengia atvykti į teismą. Kaltinamojo dalyvavimas teismo procese ne tik užtikrina, kad kaltinamasis pasinaudos savo teisėmis, numatytomis BPK 22 straipsnyje, bet ir sudaro galimybes išsamiai ištirti visas bylos aplinkybes. Teismas gali nagrinėti bylą be kaltinamojo, kai byloje yra dokumentai, patvirtinantys, kad kaltinamasis yra užsienyje, ir duomenys, kad jis žino apie posėdžio laiką bei vietą, tačiau vengia atvykti į teismą.

20Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, kaltinamasis A. L. dalyvavo pirmame teisiamajame posėdyje 2013-04-22, kuris buvo atidėtas prašant kaltinamajam, tikslu turėti gynėją. Įrodymų tyrimas nebuvo pradėtas (b.l. 30-31 3 t.). Po to teisiamasis posėdis baudžiamojoje byloje buvo atidėtas neatvykus kaltinamajam A. L. (b.l. 40 3 t.), paskelbta kaltinamojo paieška (b.l. 48 3 t.), dėl jo baudžiamoji byla išskirta į atskirą bylą iki jis bus surastas ir sulaikytas (b.l. 104-106 3 t.). Vykdant kaltinamojo paiešką nustatyta, kad A. L. ne kartą teistas Jungtinėje Karalystėje, paskutinį kartą 2015-01-27 Suffolk Magistrates teisme, kuris jam skyrė 16 savaičių laisvės atėmimo bausmę (b.l. 175 3 t.). Bylą nagrinėjęs teisėjas 2015-03-16 rezoliucija nusprendė bylą nagrinėti kaltinamajam A. L. nedalyvaujant, teisiamąjį posėdį paskirti 2015-04-20, 13.30 val., pranešti valstybės garantuojamos pagalbos tarnybai dėl gynėjo dalyvavimo (b.l. 174 3 t.). Iš teisiamojo posėdžio protokolo turinio matyti, kad į jį neatvyko kaltinamasis A. L. ir nukentėjusysis S. L., kuriam šaukimas buvo įteiktas. Posėdžio metu teisėjas pranešė, kad kaltinamasis pirmame teisiamajame posėdyje dalyvavo, o po to nebepasirodė, išvyko iš Lietuvos Respublikos. Remiantis šiomis aplinkybėmis teisėjas sprendė, kad A. L. vengia atvykti į teismą. Taip pat teisėjas sprendimą bylą nagrinėti A. L. nedalyvaujant motyvavo tuo, kad A. L. ekstradicijos išlaidos neatitiktų proceso ekonomiškumo principo (b.l. 113 3 t.).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad kaltinamojo vengimas atvykti į teismą nustatomas remiantis paties kaltinamojo raštu pateikta informacija, kad jis atsisako atvykti į teismą, grįžę teismo šaukimai ar panašaus pobūdžio dokumentai su kaltinamojo parašu, kad jam žinoma apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir panašiai. Visais kitais atvejais (kai kaltinamasis negali dalyvauti teismo posėdyje dėl ligos, kai jis yra pasislėpęs nuo teismo ar dėl kitų priežasčių nedalyvauja teismo posėdyje) baudžiamoji byla negali būti nagrinėjama ir turi būti laukiama, kol kaltinamasis galės dalyvauti teisme arba kol bus užtikrintas jo dalyvavimas. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad tos aplinkybės, kad kaltinamasis dalyvavo procese - teisiamajame posėdyje 2013-04-22, negalima laikyti tinkamu informavimu apie teisiamąjį posėdį 2015-04-20. Bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teisėjas sprendimą bylą nagrinėti kaltinamajam nedalyvaujant priėmė 2015-02-24 gavęs raštą dėl kaltinamojo nuteisimo Jungtinėje Karalystėje. Iš karto po rašto gavimo, nesiėmęs priemonių tinkamai pranešti kaltinamajam apie baudžiamosios bylos nagrinėjimą teisme 2015-04-20, teisėjas nusprendė bylą nagrinėti kaltinamajam nedalyvaujant. Faktą, kad kaltinamajam nebuvo siunčiamas šaukimas į teismo posėdį (nors tuo metu jis galimai atliko laisvės atėmimo bausmę Jungtinėje Karalystėje), patvirtina ir 2015-04-20 teisiamojo posėdžio protokolo turinys. Apeliacinės instancijos teisme A. L. taip pat nurodė, jog jis 2015 metų balandžio mėnesį buvo Jungtinėje Karalystėje ir iš Vilniaus rajono apylinkės teismo jokių šaukimų/pranešimų apie 2015 04 20 teismo posėdį nėra gavęs. Jokių objektyvių duomenų, jog A. L. būtų žinoma apie 2015 04 20 teismo posėdžio vietą ir laiką, - byloje taip pat nėra. Taigi, nepaisant to, kad kaltinamajam nebuvo pranešta apie 2015-04-20 teisiamojo posėdžio vietą ir laiką, t. y. nesant vienos iš BPK 246 str. 1 d. įtvirtintos sąlygos – vengimo konstatavimui, pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą kaltinamajam nedalyvaujant, nurodęs, kad vadovaujasi BPK 246 straipsniu ir priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, tokiu būdu buvo suvaržytos kaltinamojo teisės, numatytos BPK 22 str., tarp jų asmeniškai dalyvauti bylos nagrinėjime, t. y. teisė į teisingą teismą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 2 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 str.). Šis pažeidimas laikomas esminiu baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu dėl kurio apylinkės teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu. Dėl šio pažeidimo pirmosios instancijos nuosprendis naikintinas ir priimtinas naujas nuosprendis (BPK 326 str. 4 d., 329 str. 4 p., 369 str. 3 d.).

22Išnagrinėjus A. L. atžvilgiu baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, nustatyta:

23A. L. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis laikotarpiu nuo 2011 07 30 iki 2011 07 31, 11.30 val., ( - ), sodininkų bendrijoje ( - ), sklypo numeris ( - ), veikdamas kartu su J. B. (kurios atžvilgiu dėl šių veikų priimtas Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 11 04 nuosprendis), tikslu pagrobti svetimą turtą, jam sulaužius sodo namelio terasos lango durų rėmą, įsibrovė į L. L. sodo namelį ir pagrobė L. L. priklausantį turtą: 57,92 Eur (200 Lt) vertės ragus su apdailos lenta; 20,27 Eur (70 Lt) vertės kavos servizą. Tokiais veiksmais padarė nukentėjusiajam L. L. bendrą 78,20 Eur (270 Lt) turtinę žalą bei padarė nusikaltimą, numatytą BK 178 str. 2 d.

24A. L. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis laikotarpiu nuo 2011-08-01 iki 2011-08-02, 13.30 val., ( - ), sodininkų bendrijoje ( - ), sklypo numeris ( - ), kartu su J. B., tikslu pagrobti svetimą turtą, jam atstūmus sodo namelio terasos duris, įsibrovė į L. L. sodo namelį ir pagrobė L. L. priklausantį turtą: 144,81 Eur (500 Lt) vertės kilimą. Tokiu būdu padarė nukentėjusiajam L. L. bendrą 144,81 Eur (500 Lt) turtinę žalą, bei padarė nusikaltimą, numatytą BK 178 str. 2 d.

25A. L. pažeidė asmęens būsto neliečiamumą, o būtent jis nuo 2011-08-02, 17 val., kartu su J. B., A. L. išdaužus namo terasos lango durų stiklą, prieš savininko L. L. valią, įsibrovė į L. L. priklausantį sodo namelį, esantį ( - ), sodininkų bendrijoje ( - ), sklypo numeris ( - ), ir prieš savininko L. L. valią išbuvo jame iki 2011-08-03, 9 val. Tokiu būdu padarė nusikaltimą, numatytą BK 165 str. 1 d.

26A. L. buvo kaltintas pagal BK 187 str. 3 dalį dėl nedidelės vertės svetimo turto sugadinimo dėl to, kad jis, laikotarpiu nuo 2011-07-15 iki 2011-07-31, 11.30 val., ( - ), sodininkų bendrijoje ( - ), sklypo Nr. ( - ), veikdamas kartu su J. B., tikslu pagrobti svetimą turtą, sulaužė 70 Lt vertės sodo namelio terasos lango durų rėmą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką jis nuo 2011-08-02, 17 val. išdaužė 100 Lt vertės namo terasos lango durų stiklą, prieš savininko L. L. valią, kartu su J. B., įsibrovė į L. L. priklausantį sodo namelį, esantį ( - ), S. B ( - ), sklypo Nr. ( - ), t.y. dėl to, kad tokiu būdu sugadino nedidelės 49,24 Eur (170 Lt) vertės turtą, priklausantį L. L..

  1. Įrodymai ir apeliacinės instancijos teismo išvados

27Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apklaustas kaltinamasis A. L. savo kaltę pripažino visiškai. Parodė, kad 2011 m. liepos pabaigoje galimai liepos 31 d. jis kartu su J. B. nuvažiavo pas jos tėvus, tačiau J. B. susipyko su mama, todėl pastaroji jos neįsileido, todėl J. B. pasakė, jog gretimais yra namas kuriame niekas negyvena, kad ten galima pernakvoti, nes ji ne kartą jame jau buvo nakvojusi. Jie nuėjo prie J. B. nurodyto namo, priėjo prie balkono durų, jos buvo užrakintos. Jis patraukė už durų ir jos atsidarė, galimai atidarant balkono duris, ar nuo vėjo įskilo durų stiklas. Name jie permiegojo, o ryte paėmė servizą, ragus, lyg ir dar kažkokį prailgintuvą (nebepamena). Pavogtą servizą pardavė Kalvarijų turguje, o ragus išmetė. Tą patį vakarą grįžo į tą patį namą nakvoti. Į namą jie pateko per tas pačias balkono duris. Ryte jie namo antrame aukšte paėmė kilimą, kurį abu nuvežė į čigonų taborą ir pardavė už kelias dozes narkotikų. Tą dieną jis su J. B. vartojo narkotikus, greičiausia vartojo ir tame pačiame name (gerai nebeprisimena), vėliau užmigo. Ryte juos pažadino policijos pareigūnai. Į namą jie su J. B. įsibrovė, nes neturėjo kur pernakvoti. Vogti nieko iš namo nenorėjo. Pilnai pripažįsta pagal pateiktą kaltinimą savo kaltę dėl visų epizodų ir juose nurodytų aplinkybių. Gailisi ir atsiprašo nukentėjusiųjų, prašo neskirti griežtos laisvės atėmimo bausmės, nori gydyti nuo narkomanijos, yra dėl gydymo susitaręs, nori padėti savo sunkiai onkologine liga sergančiai motinai.

28A. L. parodymai tiek teisme, tiek ir ikiteisminio tyrimo metu iš esmės sutampa su jo parodymais patikrinimo vietoje metu (b.l. 78-81, 122-128 1 t.; b.l. 17-20 2 t.).

29Kaltinamasis pilnai prisipažino įvykdęs jam inkriminuotas veikas, jam kaltinimai buvo pareikšti dėl dviejų apysunkių, nesunkaus nusikaltimų ir baudžiamojo nusižengimo padarymo, kaltinamasis sutiko duoti parodymus, išreiškė pageidavimą, jog kiti įrodymai byloje nebūtų tiriami, tokį prašymą palaikė jo gynėjas, sutrumpintam įrodymų tyrimui iš esmės neprieštaravo ir kaltinimą palaikęs prokuroras, todėl byla, vadovaujantis BPK 273 str., buvo nagrinėta atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

30Be kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta nuteistosios J. B., nukentėjusiųjų parodymais ir kitais byloje esančiais įrodymais.

31Iš už tas pačias veikas, išskirtoje byloje nuteistos J. B. parodymų matyti, jog ji apklausiama teisiamajame posėdyje apylinkės teisme (b.l. 127-129 3 t.) visiškai prisipažino padariusi nusikalstamas veikas kartu su A. L., patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b.l. 58-63 1 t.; b.l. 44-52 2 t.) ir paaiškino, kad ji kaltinime nurodytu laiku su draugu A. L. įlindo į kaltinime nurodytą namą. Ji atvažiavo namo su A. L., susipyko su tėvais ir jiems reikėjo kur nors pernakvoti. Žinojo, kad kaimynų L. name vasarą nieko nebūna. Iš pradžių norėjo tik ten pernakvoti. A. L. išlaužė pirmo aukšto balkono langą ir jie įlindo į namą. Jie apžiūrėjo namą, degino žvakes, nes nebuvo šviesos. Jie surado antrame aukšte patalynę ir ją pasitiesė pirmame aukšte ir pernakvojo. Ryte surado naminio vyno. Tuo metu ji ir A. L. vartojo heroiną. Jie pradėjo landžioti po namus. Rado kavos servizą, apdailos lentą su ragais. Daiktus sudėjo į maišelį, išlindo pro langą ir išvažiavo į Vilnių. Kavos servizą pardavė Kalvarijų turguje. Ragų niekas neėmė, todėl išmetė juos. Kitą dieną vėl grįžo į L. namus. Miegojo toje pačioje vietoje. Ryte pamatė antrame aukšte gražų didelį kilimą, kurį suvyniojo ir išnešė. Autobusu nuvyko į čigonų taborą, kur kilimą pakeitė į narkotikus. Vėl grįžo į nukentėjusiųjų namą, kur permiegojo ir kur ryte juos sulaikė policija. Ji pavogė tokius daiktus, kurie įrašyti kaltinamajame akte. Žino, kad pažeidė būsto neliečiamybę. Buvo sugadintas tik terasos lango durų rėmas. Stakta ir laidai nebuvo sugadinti.

32J. B. parodymai iš esmės sutampa su jos parodymais patikrinimo vietoje metu (b.l. 66-69, 110-113, 184-187 1 t.).

33Nukentėjusysis S. L. apklausiamas apylinkės teisme (b.l. 129 3 t.) parodė, kad jų šeima turi sodo namą ( - ), S. B. ( - ), ( - ). Apie įsilaužimą pranešė jaunesnysis brolis 2011 metais. Į sodo namelį buvo laužtasi ir jame miegota ne kartą, kreiptasi į policiją. Pirmą kartą buvo išnešti visi alkoholiniai gėrimai. Buvo sugadintos jo dovanotos žvakidės. Vasarą viskas kartojosi. Kaltininkai šviesos neturėjo, nes šviesa buvo jungiama atskirai. Dėl to jie turbūt draskė lempas ir laidus. Jie susitarė su apsauga, kad statys signalizaciją. 2011-08-03 apie 9 val. atvyko su tėvu ir apsauga. Pastebėjo, kad namuose vėl kažkas yra ir iškvietė policiją. Aptiko merginą ir vyrą, kurie miegojo pirmame aukšte. Buvo pavogti ragai, servizas ir kilimas, kitos smulkmenos. Kai nešė kilimą, tai jam paskambino kaimynai ir pasakė, kad kaimynų dukra su vaikinu iš jų namų su kilimu eina. Kitą rytą juos sugavo. Nuostolis už pavogtus ragus, kilimą ir servizą padarytas namo savininkui – jo tėvui.

34Nukentėjusysis L. L. apylinkės teisme (b.l. 129-130 3 t.) paaiškino, kad jie visais atvejais kvietė policiją. Policija nepaskaičiavo net sudaužyto lango kainos. Jiems buvo padaryti tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai. Buvo pavogti ragai, servizas ir kilimas. Kai norėjo įrengti signalizaciją, 2011-08-03 rado kaltinamuosius jų namuose. Dieną prieš tai sūnui paskambino kaimynai ir pasakė, kad asmenys neša iš jų namų kilimą. Atvažiavo policija su šunimis, tačiau nieko nenustatė. Kaimynai neminėjo asmenų pavardžių, nes turbūt bijojo. Po šių įvykių viskas gerai. Tik teko kapitalinį remontą atlikti.

35Iš nukentėjusiosios Z. L. parodymų, duotų apylinkės teisme (b.l. 130 3 t.), matyti, kad buvo iškarpyta visa elektros instaliacija. Pirmą kartą 1 aukšto, antrą kartą - 2 aukšto. Tai nebuvo maži nuostoliai. Moralinė žala yra neatperkama.

36Nukentėjusieji esminių papildymų šiems parodymams apeliacinės instancijos teisme neturėjo.

37Iš nukentėjusiojo S. L. 2011-07-31 protokolo–pareiškimo matyti, kad laikotarpiu nuo 2011-07-15 iki 2011-07-31, 11.30 val., iš sodo namelio, esančio ( - ), SB ( - ), ( - ), įsibrovus buvo pagrobti daiktai, tarp jų - 200 Lt vertės ragai su apdailos lentele. Name rastos sustumtos lovos, ištraukta patalynė ir palikti galimai iki įsibrovimo name gyvenusių asmenų daiktai (b.l. 1, 1 t.).

38Įvykio vietos apžiūros 2011-07-31 protokole užfiksuota, kad apžiūrėjus sodo namelio, esančio ( - ), SB ( - ), ( - ), vidų, nuo virdulio paimtos dvi daktiloskopinės plokštelės su rankų pirštų pėdsakais, ant stalo gulėjusios telefono ausinės. Užfiksuota, kad išdaužtas langas pirmame aukšte ir lango rėmo laužimo pėdsakai (b.l. 21-22, 31, 32, 33 1 t.).

39Specialisto išvadoje Nr. 140-(75468)-ISI-7206 nurodyta, kad du rankų pirštų pėdsakai, paimti vietos apžiūros metu 2011-07-31 apžiūrint namą ( - ), SB ( - ), ( - ), tinkami asmeniui identifikuoti (b.l. 28-29 1 t.).

40Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro duomenų matyti, jog patikrinus Daktiloskopinių duomenų registrą nustatyta, kad vienas rankos piršto pėdsakas (žr. 2 pav. pėdsakas iš dešinės) sutampa su kairės rankos didžiojo piršto atspaudu, esančiu daktiloskopinėje kortelėje, kurioje yra nurodyti šie anketiniai duomenys: J. B. ir jos asmens kodas (b.l. 30 1 t.).

41Specialisto išvada Nr. 140-(2827)-ISI-3324 nustatyta, kad vienas rankos piršto pėdsakas (žr. 2011-12-065 specialisto išvada Nr. 140-(7568)-ISI-7206, 2 pav. pėdsakas iš dešinės) yra paliktas J. B. kairės rankos didžiuoju pirštu (b.l. 34-37 1 t.).

42Iš A. L. paimti ragai su apdailos lentele (b.l. 47, 48-50 1 t.), kuriuos Z. L. atpažino kaip pagrobtus iš jai priklausančio sodo namelio (b.l. 51-53 1 t.) ir, kurie po apžiūros jai grąžinti (b. l. 54-55 1 t.).

43Iš nukentėjusiosios Z. L. 2011-08-02 protokolo–pareiškimo matyti, kad nuo 2011-07-31, 23 val. iki 2011-08-02, 13.30 val. iš sodo namelio, esančio ( - ), SB ( - ), ( - ), įsibrovus buvo pagrobti namų apyvokos daiktai, tarp jų indai, dekoratyviniai elnio ragai (b.l. 2 1 t.).

44Įvykio vietos, sodo namelio, esančio ( - ), SB ( - ), ( - ), apžiūros metu paimtos trys nuorūkos iš svetainės kambario pirmame aukšte, geltonos spalvos šlepetės. Laužimo pėdsakų neaptikta (b.l. 84-99 1 t.). Dėl BK 178 str. 2 d. (dvi veikos)

45Tiek iš A. L., tiek ir iš šios bylos išskirtoje byloje 2014 11 04 teismo nuosprendžiu už šias veikas pagal BK 178 str. 2 d. (du epizodai), BK 165 str. 1 d. kalta pripažintos J. B. parodymų matyti, jog J 2011 m. liepos mėn. pabaigoje jiems nuvažiavus pas J. B. motiną, pastaroji jų neįsileido, todėl jie nuėję prie kito namo, esančio netoli J. B. namo, kurį J. B. nurodė kaip negyvenamą, tame pačiame kaime, patikrino balkono duris, kurios buvo užrakintos. A. L. rankomis patraukus jos atsidarė. Atidarant balkono duris įskilo durų apatinis stiklas. Šiame name jie permiegojo, o ryte, radę komplektą iš šešių puodelių ir lėkštučių, baltos spalvos prailgintuvą, lemputes, ragus, juos paėmė, po ko nuvykę Kalvarijų turgų pavogtus puodukus, prailgintuvą pardavė, o ragus išmetė nes niekas nepirko. Į namą A. L. su J. B. įsibrovė, nes neturėjo kur pernakvoti. Pastarieji prisipažino, jog šiame name jie buvo įsibrovę kelis kartus, ten kelias (tris) naktis nakvojo. Pripažino, jog įsibraunant pirmą kartą buvo sugadintas rėmas, o atsidarant duris - sudužo stiklas.

46Kaip matyti iš A. L., J. B. parodymų, nukentėjusiųjų parodymų, A. L. žinojo, jog namelyje nėra savininkų, jis tyčia, kartu su J. B. be savininkų žinios įsibrovė į šį namą atplėšdamas duris, iš šio namo pavogė kaltinime nurodytus daiktus ir jais savo nuožiūra disponavo: dalį parduodamas, o ragus – išmesdamas, t.y. A. L. veiksmai ikiteisminio tyrimo metu pagal BK 178 str. 2 d. kvalifikuoti teisingai, nes jis laikotarpiu nuo 2011-07-15 iki 2011-07-31, 11.30 val., kartu su J. B. A. L. sulaužius sodo namelio, esančio ( - ), sodininkų bendrijoje ( - ), sklypo numeris ( - ), terasos lango durų rėmą, įsibrovė į patalpą – L. L. sodo namelį ir pagrobė pastarajam priklausantį turtą: 57,92 Eur (200 Lt) vertės ragus su apdailos lenta; 20,27 Eur (70 Lt) vertės kavos servizą, padarydami bendrą 78,20 Eur (270 Lt) turtinę žalą.

47Kaltinime nurodyta, jog ši veika padaryta nuo 2011-07-15 iki 2011-07-31, tačiau iš V. L. parodymų matyti, jog jis su J. B. šiame name nakvojo tris dienas, išeidami po pirmosios nakties, net buvo palikę savo daiktus. Iš protokolų pareiškimų matyti, jog jie buvo surašyti 2011 07 31, 2011 08 02, 2011 08 03 (b.l. 1-3 1 t.), nukentėjusieji patvirtino, jog po kiekvieno įsibrovimo jie rašydavo pareiškimus, todėl kolegijos nuomone, nekeičiant kaltinimo esmės tikslintina įsibrovimo aplinkybė iš „nuo 2011 07 15 iki 2011 07 31“ į „nuo 2011 07 30 iki 2011 07 31“

48Iš A. L. ir J. B. parodymų matyti, jog 2011 m. rugpjūčio mėn. pradžioje, (galimai kitą) naktį, A. L. su J. B. vėl neturėjo kur nakvoti ir nuėjo į tą patį namą pernakvoti. Šiame name jie permiegojo, o ryte iš namo antrojo aukšto paėmė kilimą, kurį kartu nuvežę į čigonų taborą pardavė už dvi dozes narkotikų. Grįžę atgal į namą, A. L. su J. B. tame name vartojo narkotikus ir užmigo, o ryte juos pažadino policijos pareigūnai ir išvežė į policijos komisariatą.

49Iš A. L. bei J. B. parodymų, nukentėjusiojo L. L. parodymų apie tai, jog dieną prieš, kai name buvo aptikti A. L. bei J. B., kaimynai sakė matę asmenis, nešančius kilimą. Iš šių parodymų bei aukščiau nuosprendyje išdėstytų rašytinių įrodymų matyti, jog A. L. laikotarpiu nuo 2011-08-01 iki 2011-08-02, 13.30 val., kartu su J. B. vėl įsibrovė į L. L. sodo namelį ir pagrobė L. L. priklausantį 144,81 Eur (500 Lt) vertės kilimą. A. L. veiksmai tyčiniai, iš jo parodymų matyti, jog jis pagrobtą turtą pardavė -iškeitė į kelias dozes kvaišalų, t.y. pagrobtu turtu jis disponavo savo nuožiūra, todėl jo veiksmai ikiteisminio tyrimo metu ir šiame epizode pagal BK 178 str. 2 d. kvalifikuoti teisingai.

50Kolegijos nuomone, vertinti A. L. veiksmus kaip tęstinę veiką, kaip to yra prašoma apeliaciniame skunde, nėra pagrindo. Tęstinės nusikalstamos veikos esmę, kriterijus, pagal kuriuos įmanoma atskirti pavienę tęstinę nusikalstamą veiką nuo realios nusikalstamų veikų sutapties, yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką tęstine nusikalstama veika laikoma tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios); kad tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko atžvilgiu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko. Kasacinės instancijos teismas ne vienoje nutartyje yra pasisakęs, kad vieningai tyčiai, jungiančiai atskirus nusikalstamus veiksmus, būdinga tai, kad pats kaltininkas savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir, darydamas pirmą veiksmą, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kito nusikalstamo veiksmo; kad tais atvejais, kai tyčia padaryti kitą nusikalstamą veiką kyla jau po pirmosios veikos, šios veikos paprastai kvalifikuojamos kaip pakartotinės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-181/2007, 2K-717/2007, 2K-605/2007, 2K-148/2010, Nr. 2K-7-109/2013, 2A-7-6/2013 ir kt.).

51Nustatyta, kad A. L. kartu su J. B. (nuteista 2014-11-04 nuosprendžiu, t. 1, b. l. 138-144) įvykdė dvi vagystes įsibraudami į patalpas. Nors vagystės įvykdytos iš to paties objekto (sodo namelio) ir nedideliu laiko tarpu, tačiau dėl kiekvienos iš jų kaltininkų tyčia formavosi iš naujo. Šią aplinkybę patvirtina A. L. parodymai ikiteisminio tyrimo metu bei J. B. parodymai teisme. A. L. apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, nurodė, kad jis su J. B. kelis kartus nakvojo kaltinime nurodytame sodo namelyje. Pirmą kartą 2011 m. liepos pabaigoje, antrą kartą – rugpjūčio mėnesio pradžioje. Į sodo namelį abu kartus jie įsibrovė, nes neturėjo kur miegoti. Pirmą kartą dalį pavogtų daiktų pardavė, ragus – išmetė. Antrą kartą nuėjo miegoti į sodo namelį, nes J. B. vėl neturėjo kur miegoti. Ryte antrame namo aukšte paėmė kilimą ir išėjo. Teisiamojo posėdžio metu J. B. parodė (t. 3, b. l. 128), kad iš pradžių kaimyno sodo namelyje norėjo tik pernakvoti. Tuo metu ji su A. L. vartojo heroiną. Būdami namelyje jį apžiūrėjo, rado kavos servizą ir apdailos lentą su ragais ir juos paėmė. Kavos servizą pardavė Kalvarijų turguje, ragus išmetė. Kitą dieną vėl grįžo į kaimyno sodo namelį. Išmiegoję, ryte, antrame namo aukšte pamatė gražų kilimą, kurį susivyniojo ir išsinešė.

52Nustatytos aplinkybės rodo, kad kiekvienos vagystės atveju kaltininkams formavosi savarankiška tyčia, A. L. ir J. B. grįžimo į sodo namelį tikslas buvo ne pavogti kilimą, bet permiegoti, o tik po to kai permiegojo, jie surado ir nusprendė parduoti kilimą, todėl padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 2 dalyje, negali būti vertinamos kaip viena tęstinė veika.

53Ištyręs ir įvertinęs surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis tyčia, skirtingu laiku, du kartus įsibrovė į gyvenamąsias patalpas ir pagrobė svetimą turtą, tuo padarydamas dvi nusikalstamas veikas, numatytas BK 178 str. 2 dalyje. Dėl BK 165 str. 1 d.

54BK 165 straipsnio saugoma vertybė (objektas) – žmogaus būsto neliečiamumas, o dalykas – pats žmogaus būstas. Žmogaus būstas neliečiamas. Be gyventojo sutikimo įeiti į būstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 24 straipsnis). Šie konstituciniai draudimai yra aktualūs vertinant tiek privataus asmens, tiek valstybės institucijų teisėtumą. Taigi pripažįstant veiksmą įsibrovimu, būtina nustatyti jo neteisėtumą. Neteisėtumui nustatyti būtini du požymiai: 1) kai tai buvo padaryta be savininko ar kito būsto teritorijoje teisėtai esančio žmogaus leidimo ir 2) neturint kito teisėto pagrindo.

55Įstatymų leidėjas, nors ir nurodo galimus įsibrovimo būdus (apgaulė, smurtas), tačiau šių būdų sąrašas nėra baigtinis. Tai reiškia, kad įsibrovimas gali būti padarytas bet kuriuo būdu: slapta ar atvirai, apgaule ar be apgaulės, su smurtu ar be smurto, įveikiant technines kliūtis ar kai to neprireikia. Pats įsibrovimas yra bet kuris neteisėtas patekimas į minėtas patalpas arba teritoriją. Su patekimo momentu siejamas ir veikos baigtumas (formalioji sudėtis).

56Baudžiamajai atsakomybei kilti būtina nustatyti ir asmens kaltę – tiesioginę tyčią, t. y. kaltininko supratimą, kad jis neteisėtai prieš savininko ar jo įgaliotų asmenų valią įsibrauna į kito žmogaus gyvenamąjį namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą arba jos priklausinius, įskaitant ir saugomą būsto teritoriją, ir norą taip veikti. Veikos padarymo motyvai nėra būtinas šio nusikaltimo sudėties požymis.

57Iš nukentėjusiojo L. L. 2011-08-03 protokolo-pareiškimo matyti, jog jis atvykęs 2011-08-03 į savo sodo namelį jame užtiko du miegančius asmenis, kurie įsibrovė į jį, sulaužę 70 Lt vertės terasos lango rėmą (b.l. 3 1 t.).

58Įvykio vietos apžiūros protokole konstatuota, kad 2011-08-03 apžiūrėjus sodo namelio, esančio ( - ), SB ( - ), ( - ), terasą, į kurią patenkama iš svetainės, nustatyta, jog terasos durys yra trijų varčių. Viena varčia atsidaro į vidų, kita – į išorę. Išorinės durų varčios apatinis stiklas yra sutrūkęs. Ant durų rėmo išorinės ir vidinės pusių yra aptikti laužimo pėdsakai. Ant stalo svetainėje aptikta daug daiktų, tarp jų: veidrodėlis, folijos ir vatos gabalėliai, šaukštelis, du švirkštai, švirkštų dalys, žalios spalvos plastikinė detalė. Už lovos, stovinčios prie terasos lango, ant grindų aptikta vyriška tamsi kepuraitė su snapeliu. Ant kilimo prie lovos – sulankstyta cigaretė ir kt. Šie daiktai paimti (b.l. 128-148 1 t.);

59Iš specialisto išvados 2012-02-20 Nr. 140-(7702)-IS1-1167, matyti, kad ant tuščių vienkartinių švirkštų gaubtelių vidinių paviršių, arbatinio šaukštelio paviršiaus, žalios spalvos plastikinės detalės rasti narkotinės medžiagos – heroino pėdsakai (b.l. 153-154 1 t.).

60Iš A. L., J. B. parodymų matyti, jog jie neturėdami kur miegoti, įsibrovė į sodo namą bei kelias naktis šiame name nakvojo, šiame name miegantys buvo užklupti.

61Iš aukščiau išdėstytų ir teismo aptartų įrodymų akivaizdu, jog A. L. ir J. B. į namą pateko be savininko žinios. Neginčytinai nustatyta, jog pirmą kartą atvykus prie L. L. priklausančio namo durys buvo užrakintos. A. L., neturėdamas savininko leidimo, savavališkai, tyčia, jėga šalindamas kliūtis – atplėšdamas duris - pateko į gyvenamosios patalpos vidų. Šias bylos aplinkybes patvirtina tiek A. L., tiek atskiru teismo nuosprendžiu nuteistos J. B., tiek ir nukentėjusiųjų parodymai, taip pat įvykio vietos apžiūros protokolai. Iš A. L. ir nuteistosios J. B. parodymų matyti, jog įsibrovimo į namą tikslas buvo jame pernakvoti. Tuo pačiu tikslu pernakvoti A. L. ir J. B. į šį namą grįžo ir dar kelis kartus ir tik „pasitaikius progai“ iš namelio buvo vagiami daiktai. Akivaizdu, jog eidami nakvoti į nukentėjusiesiems priklausantį namą, A. L. ir J. B. suprato, jog tuo metu šiame name kitų asmenų nėra, tačiau A. L. veiksmų kvalifikacijai pagal šį BK straipsnį savininko buvimas ar nebuvimas jam priklausančiame būste nėra reikšmingas. Iš įvykio vietos apžiūros protokolų matyti, kad sodo namas yra apie 300 kv. m, mūrinis, tvarkingas, durys užrakintos, pilnai įrengtas, jame yra namų apyvokos daiktai, baldai, patalynė ir kt., jo teritorija sutvarkyta, teritorijos ribos, perimetras aiškiai ir suprantamai nužymėtas, kas neabejotinai rodo, jog tai yra žmogaus būstas. A. L. ne kartą teistas už nusikaltimus nuosavybei, todėl puikiai suprato, jog patekdamas į sodo namelį laužiant staktą, sudaužant stiklą, jis į jį patenka prieš savininko valią. Taigi, ištyrus ir įvertinus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, pasitvirtino ir kaltinimas dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, t.y., kad A. L., tyčia, neteisėtai, slapta, prieš savininko L. L. valią įsibrovė į jo gyvenamąją patalpą – sodo namelį, tikslu ten pernakvoti, tuo padarydamas nusikaltimą, numatytą BK 165 str. 1 d. Dėl BK 187 str. 3 d.

62A. L. buvo pareikšti kaltinimai ir dėl nedidelės vertės svetimo turto sugadinimo pagal BK 187 str. 3 dalį. Teismo vertinimu, byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų pakanka išvadai, kad A. L. sugadino L. L. priklausantį turtą, padarydamas L. L. 49,24 Eur (170 Lt) turtinę žalą: įsibraudamas į sodo namelį sulaužė 70 Lt vertės sodo namelio terasos lango durų rėmą, bei išdaužė 100 Lt vertės namo terasos lango durų stiklą.

63Šias aplinkybes apklausiamas pripažino ir pats A. L., be to, tai patvirtina ir kiti byloje ištirti ir aukščiau nuosprendyje išdėstyti įrodymai: tame tarpe ir nukentėjusiųjų paaiškinimai, pareiškimai, įvykio vietos apžiūros protokolai, specialistų išvados. Vis dėlto, teisinio pagrindo A. L. priimti apkaltinamąjį nuosprendį – nėra.

64Nusikalstamos veikos, numatytos BK 187 straipsnio 3 dalyje, padarymo metu BK 190 str. 1 dalyje (2010-12-02 įstatymo Nr. XI-1199 redakcija) buvo numatyta, kad turtas yra didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, ir nedidelės vertės – kai jo vertė viršija 1 MGL, bet neviršija 3 MGL dydžio sumos. Atsižvelgiant į šias nuostatas, A. L. veika už nedidelės vertės turto sugadinimą buvo tinkamai kvalifikuota pagal BK 187 str. 3 dalį, tačiau nuo 2015-01-01 pasikeitus BK 190 str. 1 d. (2014-12-18 įstatymo Nr. XII-1481 redakcija) turto vertės išaiškinimui, nurodant, kad turtas yra nedidelės vertės, kai jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos, nukentėjusiajam priklausančio sugadinto turto vertė (49,24 Eur (170 Lt)) neviršija 3 MGL sumos. Taigi, šiuo metu galiojanti BK 190 str. redakcija yra švelnesnė ir lengvina kaltinamojo padėtį (BK 3 str.), todėl turi būti taikoma jo padarytai nusikalstamai veikai, kvalifikuotai pagal BK 187 str. 3 dalį. Atsižvelgiant į pasikeitusią baudžiamojo įstatymo redakciją ir tai, kad padaryta žala neviršija 3 MGL, A. L. pagal BK 187 str. 3 dalį išteisintinas (BPK 303 str. 5 d. 1 p.). Bausmių skyrimas

65A. L. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino ir gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

66Skiriant A. L. bausmes atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų stadiją, motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 str. 1, 2 d.), bausmės paskirtį (BK 41 str. 2 d.). A. L. padarė du apysunkius nusikaltimus (numatytus BK 178 str. 2 d.) ir vieną nesunkų nusikaltimą (numatytą BK 165 str. 1 d.). Nusikaltimai baigti, padaryti veikiant tyčia, savanaudiškais tikslais. Dalis pagrobtų daiktų nukentėjusiesiems grąžinta, civilinis ieškinys byloje nepareikštas. A. L. bylos nagrinėjimo metu išvyko į užsienį, buvo paskelbta jo paieška, gauta duomenų, kad jis du kartus teistas Jungtinėje Karalystėje už vagystes. A. L. niekada oficialiai nedirbo, nevedęs, daug kartų baustas administracine tvarka, dalis padarytų administracinių teisių pažeidimų taip pat yra nuosavybei, dalis - dėl neteisėto vartojimo ir disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Iki nagrinėjamų nusikalstamų veikų padarymo A. L. Lietuvoje buvo teistas 11 kartų, po to dar 5 kartus, nusikalto nepraėjus nei metams po ankstesniu nuosprendžiu (2008-01-30) paskirtos 2 metų 6 mėnesių laisvės bausmės atlikimo, esant teistumui, todėl yra nusikaltimų recidyvas (BK 27 str.). Atsižvelgiama ir į tai, kad nusikaltimus lėmė iš dalies A. L. priklausomybė nuo opioidų. Bylos duomenimis, jis gydėsi VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, jam nustatytas elgesio ir psichikos sutrikimas vartojant opioidus, priklausomybės sindromas (b.l. 166 2 t.). Taip pat atsižvelgiama į kaltininko atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Kolegijos nuomone, nustatytos aplinkybės rodo, kad A. L. daryti nusikaltimai buvo jo gyvenimo būdas bei pragyvenimo šaltinis. A. L. ankstesni teistumai Lietuvoje ir teistumai po šių nusikalstamų veikų padarymo Jungrinėje Karalystėje rodo, jog jis išvadų dėl savo elgesio nedaro, nelinkęs taisytis, todėl šiuo atveju tik paskyrus griežčiausią BK 178 str. 2 d. ir BK 165 str. 1 d. sankcijose numatytą bausmės rūšį – laisvės atėmimą, o ne kitas bausmes, bus galima užtikrinti BK 41 straipsnyje numatytus tikslus ne tik nubausti asmenį, padariusį nusikaltimą, bet ir apriboti jam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas. Kolegijos nuomone, A. L. laisvės atėmimo bausmės dydis, mažesnis nei šios rūšies bausmės vidurkis, numatytas BK 178 str. 2 dalies ir BK 165 str. 1 dalies sankcijose, atitiks bausmės tikslus, teisingumo principą.

67A. L. nurodytos aplinkybės, kad reikia rūpintis sergančia motina, nagrinėjamu atveju nėra pagrindas švelninti bausmę. Iš apygardos teismui pateiktų dokumentų apie motinos ligą matyti, kad A. L. motinai navikas operuotas 2014 metais. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad A. L. išvyko iš Lietuvos 2013 metais, būdamas Jungtinėjė Karalystėje toliau tęsė savo nusikalstamą gyvenimo būdą, grįžęs į Lietuvą oficialiai nedirbo, duomenų, kad jis rūpinosi motina ir jai padėjo, byloje nėra. Šios aplinkybės leidžia teismui apelianto nurodytas aplinkybes, kad jis nori pasirūpinti sergančia motina, padėti jai finansiškai, vertinti labiau kaip deklaratyvias, kurios nesudaro pagrindo švelninti bausmę.

68Nors A. L. prašo įpareigoti jį gydytis nuo narkomanijos, tačiau pažymėtina, kad baudžiamasis kodeksas nenumato, kad už nusikalstamos veikos padarymą asmuo gali būti baudžiamas priverstiniu gydymu ir teismas negali priversti asmens gydytis nuo priklausomybės alkoholiui ar narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms. Teismas tik gali įpareigoti nuteistąjį gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos ar venerinės ligos, kai nuteistasis sutinka, bet tik tuo atveju, kai jam paskiriama laisvės apribojimo bausmė arba kai teismas nusprendžia, kad bausmės vykdymas nuteistajam gali būti atidėtas. Nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo daryti išvadai, kad bausmės tikslai A. L. bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Pastebėtina, jog tai, kad A. L. nusikalstamas veikas darė dėl narkotikų vartojimo ar tikslu įgyti pinigų jiems, jokiu būdu nelengvina jo teisinės padėties.

69Nusikaltimai padaryti realiąja sutaptimi, skiriasi pagal savo pavojingumą, todėl paskirtos bausmės bendrinamos jas iš dalies sudedant (BK 63 str. 1 d., 4 d.).

70Dėl aukščiau nuosprendyje išdėstytų aplinkybių naikinant skundžiamą A. L. atžvilgiu priimti nuosprendį bei bylą iš esmės išnagrinėjus apeliacinės instancijos teisme, kaltinamajam pilnai pripažinus savo kaltę, sutikus kitų byloje įrodymų netirti, iš esmės bylą išnagrinėjus sutrumpinto proceso tvarka, kolegija sprendžia, kad yra pagrindas taikyti A. L. BK 641 str. nuostatas ir galutinę paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu.

71Kardomosios priemonės nėra –A. L. buvo sulaikytas vykdant nuosprendį.

72A. L. šioje byloje sulaikytas buvo 2011 08 03 iki 2011 08 05 ( b.l. 1, 3 2 t.) bei vykdant skundžiamą Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 05 20 nuo 2016 11 14, šis laikas įskaitytina į atliktą bausmę.

73Pirmosios instancijos teisme buvo pateiktas prašymas iš kaltinamojo priteisti valstybės garantuojamos pagalbos išlaidas (b.l. 2 4 t.). Atsižvelgiant į tai, kad gynėjo dalyvavimas, I instancijoje nagrinėjant bylą nedalyvaujant kaltinamajam yra privalomas, nepriklausomai nuo kaltinamojo valios (BPK 51 str. 1 d. 6 p.), gynėjo dalyvavimas privalomas ir apeliacinės instancijos teisme (BPK 322 str. 1 d.), atstovavimo išlaidos negali būti iš kaltinamojo priteisiamos.

74Daiktinių įrodymų klausimai išspręsti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014 11 04 nuosprendžiu (b.l. 138-144 3 t.), priimtu J. B. atžvilgiu.

75Civilinių ieškinių byloje nėra.

76Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 273 str., 297–307 str., 326 str. 4 dalimi, 329 str. 4 punktu, 331 str.,

Nutarė

77panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-20 nuosprendį ir priimti naują nuosprendį:

78A. L. (A. L.) pripažinti kaltu pagal BK 178 str. 2 d. (vagystė 2011 m. liepos mėn.) ir paskirti laisvės atėmimą 1 metams;

79- pripažinti kaltu pagal BK 178 str. 2 d. (vagystė 2011 m. rugpjūčio mėn.) ir paskirti laisvės atėmimą 1 metams 6 mėnesiams;

80- pripažinti kaltu pagal BK 165 str. 1 d. ir paskirti laisvės atėmimą 6 mėnesiams.

81Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 4 dalimis, subendrinti šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes dalinio bausmių sudėjimo būdu ir subendrintą bausmę paskirti - laisvės atėmimą 2 metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

82Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą subendrintą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti galutinę 1 (vienerių) metų 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

83Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2011-08-03 iki 2011-08-05.

84Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo dienos - 2016-11-14.

85A. L. išteisinti pagal BK 187 str. 3 d., nes nepadaryta veika, turinti šio nusikaltimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.).

86Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos, tačiau gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui kasacine tvarka per tris mėnesius, terminą skaičiuojant nuo jo paskelbimo.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos jas... 4. Šiuo nuosprendžiu A. L. pagal BK 187 str. 3 dalį išteisintas, nesant... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 6.
  1. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės... 7. A. L. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (du nusikaltimai) dėl svetimo... 8. laikotarpiu nuo 2011-07-15 iki 2011-07-31, 11.30 val., ( - ), sodininkų... 9. laikotarpiu nuo 2011-08-01 iki 2011-08-02, 13.30 val., ( - ), sodininkų... 10. A. L. taip pat nuteistas pagal BK 165 straipsnio 1 dalį dėl neteisėto asmens... 11. A. L. pagal BK 187 str. 3 dalį išteisintas dėl nedidelės vertės svetimo... 12. Nuteistasis A. L. (toliau – ir apeliantas) pateiktame apeliaciniame skunde... 13. Apelianto nuomone, už antrą identišką vagystę nepagrįstai paskirta... 14. Apeliantas skunde taip pat prašo įvertinti, ar vagystės nėra tęstinė... 15. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą... 16. Nuteistojo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 17. Bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklės yra apibrėžtos BK 320... 18. Teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, kai priimtas ir surašytas... 19. Teisėjų kolegija, patikrinusi nagrinėjamos bylos medžiagą, konstatuoja,... 20. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, kaltinamasis A. L. dalyvavo... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad kaltinamojo vengimas atvykti į teismą... 22. Išnagrinėjus A. L. atžvilgiu baudžiamąją bylą apeliacine tvarka,... 23. A. L. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis... 24. A. L. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis... 25. A. L. pažeidė asmęens būsto neliečiamumą, o būtent jis nuo 2011-08-02,... 26. A. L. buvo kaltintas pagal BK 187 str. 3 dalį dėl nedidelės vertės svetimo... 27. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje apklaustas kaltinamasis A. L. savo... 28. A. L. parodymai tiek teisme, tiek ir ikiteisminio tyrimo metu iš esmės... 29. Kaltinamasis pilnai prisipažino įvykdęs jam inkriminuotas veikas, jam... 30. Be kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta nuteistosios J. B.,... 31. Iš už tas pačias veikas, išskirtoje byloje nuteistos J. B. parodymų... 32. J. B. parodymai iš esmės sutampa su jos parodymais patikrinimo vietoje metu... 33. Nukentėjusysis S. L. apklausiamas apylinkės teisme (b.l. 129 3 t.) parodė,... 34. Nukentėjusysis L. L. apylinkės teisme (b.l. 129-130 3 t.) paaiškino, kad jie... 35. Iš nukentėjusiosios Z. L. parodymų, duotų apylinkės teisme (b.l. 130 3... 36. Nukentėjusieji esminių papildymų šiems parodymams apeliacinės instancijos... 37. Iš nukentėjusiojo S. L. 2011-07-31 protokolo–pareiškimo matyti, kad... 38. Įvykio vietos apžiūros 2011-07-31 protokole užfiksuota, kad apžiūrėjus... 39. Specialisto išvadoje Nr. 140-(75468)-ISI-7206 nurodyta, kad du rankų pirštų... 40. Iš Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro duomenų matyti, jog... 41. Specialisto išvada Nr. 140-(2827)-ISI-3324 nustatyta, kad vienas rankos... 42. Iš A. L. paimti ragai su apdailos lentele (b.l. 47, 48-50 1 t.), kuriuos Z. L.... 43. Iš nukentėjusiosios Z. L. 2011-08-02 protokolo–pareiškimo matyti, kad nuo... 44. Įvykio vietos, sodo namelio, esančio ( - ), SB ( - ), ( - ), apžiūros metu... 45. Tiek iš A. L., tiek ir iš šios bylos išskirtoje byloje 2014 11 04 teismo... 46. Kaip matyti iš A. L., J. B. parodymų, nukentėjusiųjų parodymų, A. L.... 47. Kaltinime nurodyta, jog ši veika padaryta nuo 2011-07-15 iki 2011-07-31,... 48. Iš A. L. ir J. B. parodymų matyti, jog 2011 m. rugpjūčio mėn. pradžioje,... 49. Iš A. L. bei J. B. parodymų, nukentėjusiojo L. L. parodymų apie tai, jog... 50. Kolegijos nuomone, vertinti A. L. veiksmus kaip tęstinę veiką, kaip to yra... 51. Nustatyta, kad A. L. kartu su J. B. (nuteista 2014-11-04 nuosprendžiu, t. 1,... 52. Nustatytos aplinkybės rodo, kad kiekvienos vagystės atveju kaltininkams... 53. Ištyręs ir įvertinęs surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu... 54. BK 165 straipsnio saugoma vertybė (objektas) – žmogaus būsto... 55. Įstatymų leidėjas, nors ir nurodo galimus įsibrovimo būdus (apgaulė,... 56. Baudžiamajai atsakomybei kilti būtina nustatyti ir asmens kaltę –... 57. Iš nukentėjusiojo L. L. 2011-08-03 protokolo-pareiškimo matyti, jog jis... 58. Įvykio vietos apžiūros protokole konstatuota, kad 2011-08-03 apžiūrėjus... 59. Iš specialisto išvados 2012-02-20 Nr. 140-(7702)-IS1-1167, matyti, kad ant... 60. Iš A. L., J. B. parodymų matyti, jog jie neturėdami kur miegoti, įsibrovė... 61. Iš aukščiau išdėstytų ir teismo aptartų įrodymų akivaizdu, jog A. L.... 62. A. L. buvo pareikšti kaltinimai ir dėl nedidelės vertės svetimo turto... 63. Šias aplinkybes apklausiamas pripažino ir pats A. L., be to, tai patvirtina... 64. Nusikalstamos veikos, numatytos BK 187 straipsnio 3 dalyje, padarymo metu BK... 65. A. L. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino ir gailisi (BK 59... 66. Skiriant A. L. bausmes atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veikų... 67. A. L. nurodytos aplinkybės, kad reikia rūpintis sergančia motina,... 68. Nors A. L. prašo įpareigoti jį gydytis nuo narkomanijos, tačiau... 69. Nusikaltimai padaryti realiąja sutaptimi, skiriasi pagal savo pavojingumą,... 70. Dėl aukščiau nuosprendyje išdėstytų aplinkybių naikinant skundžiamą A.... 71. Kardomosios priemonės nėra –A. L. buvo sulaikytas vykdant nuosprendį.... 72. A. L. šioje byloje sulaikytas buvo 2011 08 03 iki 2011 08 05 ( b.l. 1, 3 2 t.)... 73. Pirmosios instancijos teisme buvo pateiktas prašymas iš kaltinamojo priteisti... 74. Daiktinių įrodymų klausimai išspręsti Vilniaus rajono apylinkės teismo... 75. Civilinių ieškinių byloje nėra.... 76. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 273 str., 297–307 str., 326 str. 4... 77. panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-20 nuosprendį ir priimti... 78. A. L. (A. L.) pripažinti kaltu pagal BK 178 str. 2 d. (vagystė 2011 m. liepos... 79. - pripažinti kaltu pagal BK 178 str. 2 d. (vagystė 2011 m. rugpjūčio mėn.)... 80. - pripažinti kaltu pagal BK 165 str. 1 d. ir paskirti laisvės atėmimą 6... 81. Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 4 dalimis, subendrinti šiuo nuosprendžiu... 82. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą subendrintą bausmę sumažinti... 83. Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2011-08-03 iki... 84. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo dienos - 2016-11-14.... 85. A. L. išteisinti pagal BK 187 str. 3 d., nes nepadaryta veika, turinti šio... 86. Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos, tačiau gali būti...