Byla 2-624-874/2015
Dėl skolos priteisimo

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui N. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo N. L. 443,12 Eur skolą, 422,06 Eur palūkanas, 161,85 Eur delspinigius, 153,18 Eur palūkanų delspinigius, 68,78 Eur ikiteisminio skolos ieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14,25 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo pagrindinės 443,12 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 37,00 Eur žyminį mokestį.

3Atsakovui N. L. ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-05-18 paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), teismo nustatytas terminas pasibaigė 2015-06-08. Atsakovui buvo išaiškintos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, teismui nėra žinomos priežastys, dėl kurių atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, yra ieškovo reikalavimas priimti sprendimą už akių, todėl priimamas teismo sprendimas už akių, formaliai vertinant byloje esančius ieškovo pateikus įrodymus, t. y. įsitikinant, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – išrašą iš AB bankas „Hansabankas“ bylų priėmimo-perdavimo akto prie 2008-06-18 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ST-08-738 (4 b. l.), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (5 b. l.), delspinigių paskaičiavimo aktą (6 b. l.), palūkanų paskaičiavimo aktą (7 b. l.), palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktą (8 b. l.), Vartojimo kredito sutartį (13-14 b. l.), Reikalavimo perleidimo sutartį (15-20 b. l.), įspėjimo raštą (21 b. l.), pranešimus dėl reikalavimo perleidimo (22-23 b. l.), nustatyta, kad 2007-07-19 „Swedbank“, AB (buvęs „Hansabankas“), ir N. L. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-074884-GV (toliau – Sutartis), pagal kurią „Swedbank“ AB, atsakovui suteikė 2000,00 Lt kreditą vairavimo kursams apmokėti, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas. Atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl „Swedbank“, AB, nutraukė sutartį ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei sumokėti palūkanas, delspinigius ir kitus mokėjimus.

62008-06-18 ieškovas UAB „Gelvora“ ir pirminis kreditorius bankas „Swedbank“, AB, pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu. Ieškovas atsakovui pranešė apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir susidariusios skolos negrąžino.

7Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsniu, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Pirminis kreditorius vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovui suteikė paskolą, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – paskolos negrąžino ir kitų mokesčių nesumokėjo. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.873 straipsnio 1 dalies, 6.881 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Ieškovo skaičiavimu atsakovo skola ieškovui yra 443,12 Eur. Kadangi atsakovas minėtos skolos ieškovui negrąžino – 443,12 Eur skola priteistina ieškovui iš atsakovo (CK 6.38 str., 6.881 str.).

8Paskolos gavėjas už naudojimąsi paskola privalo mokėti paskolos davėjui palūkanas (CK 6.870 str. 1 d.). CK 6.872 str. 1 d. numato, kad šalys susitarimu nustato palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką. Sutartyje pirminis kreditorius ir atsakovas susitarė, kad atsakovas mokės 14,25 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos nuo pirmos kredito suteikimo iki visiško kredito grąžinimo dienos (Sutarties 5.1 p.). Atsižvelgdamas į šias nuostatas, pirminis kreditorius paskaičiavo 23,02 Eur palūkanų, o nuo 2009-01-26 iki 2015-04-20 ieškovas paskaičiavo 399,04 Eur palūkanų (7 b. l.), iš viso 422,06 Eur palūkanų, kurios priteistinos iš atsakovo.

9Ieškovas taip pat reikalauja priteisti iš atsakovo 161,85 Eur delspinigius ir 153,18 Eur palūkanų delspinigius. Iš delspinigių ir palūkanų delspinigių paskaičiavimo aktų matyti, kad ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,1 procento dydžio delspinigius ir palūkanų delspinigius už 360 dienų bei prie šių sumų pridėjo delspinigius ir palūkanų delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sudarė vartojimo kredito sutartį prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai ir palūkanų delspinigiai yra aiškiai per dideli. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės, todėl šalių Sutartimi nustatytas delspinigių tarifas mažintinas iki 0,05 proc., kas sudaro 80,93 Eur delspinigių ir 76,59 Eur palūkanų delspinigių. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

10Be to, ieškovas prašo priteisti ir ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas – 68,78 Eur, kurias, anot ieškovo, sudaro registruotas pranešimas Lietuvoje, 36 paprastų pranešimų Lietuvoje, vienpusis spausdinimas bei pakavimas, 38 vokai, 30 telefoninių skambučių, 30 automatinių skambintuvų, 30 automatinių SMS žinučių, 2 užklausos nekilnojamojo turto registrui, net 19 užklausų gyventojų registro tarnybai. Ieškovo prašomos priteisti išlaidos, t. y. darbo priemonės (vokas), spausdinimas ir pakavimas, telefoninis skambutis, yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir Nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos CPK 177 straipsnyje numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Todėl ieškinys šioje dalyje laikytinas nepagrįstu ir yra netenkintinas.

11Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Dėl to ieškovui iš atsakovo priteistinos sutartinės 14,25 procentų dydžio sutartinės palūkanos už pagrindinę skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., atsakovas privalo ieškovui mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-04-28) iki teismo sprendimo įvykdymo.

13Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 37,00 Eur žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Sutinkamai su CPK 93 straipsniu iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 1248,99 Eur ieškinio sumos patenkinamas 88 % priteisiant 1099,29 Eur, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama 32,56 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14Vadovaudamasis CK 6.1 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.210 str. 1 d., 6.245 str. 1 d., CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 263 str., 285-286 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo N. L., a. k. ( - ) 443,12 Eur (keturių šimtų keturiasdešimt trijų eurų 12 ct) skolą, 422,06 Eur (keturių šimtų dvidešimt dviejų eurų 06 ct) palūkanas, 80,93 Eur (aštuoniasdešimt eurų 93 ct) delspinigius, 76,59 Eur (septyniasdešimt šešių eurų 59 ct) palūkanų delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1099,29 Eur (vieno tūkstančio devyniasdešimt devynių eurų 29 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14,25 procentų dydžio sutartines palūkanas už pagrindinę skolos sumą (443,12 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2015-04-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 32,56 Eur (trisdešimt du eurus 56 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Gelvora“, buveinės adresas Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, įmonės kodas 125164834, atsiskaitomoji sąskaita LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas N. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Joniškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai