Byla 3K-3-274/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Egidijaus Laužiko ir Vinco Versecko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Visagino būstas” kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 21 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijos ieškinį atsakovams UAB „Visagino būstas“ ir VĮ Registrų centro Utenos filialui, tretiesiems asmenims Visagino savivaldybės administracijai, Utenos rajono 4-ojo notaro biuro notarei Daivai Praniauskienei dėl valdymo teisės pažeidimo, ir atsakovo UAB „Visagino būstas“ priešieškinį dėl bendrijos gyventojų susirinkimų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, bendrijos įstatų registracijos panaikinimo, įpareigojimo panaikinti Nekilnojamojo turto registre bendrijos įstatų ir bendrijos kaip gyvenamųjų namų administratoriaus įregistravimą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl daugiabučių namų gyventojų susirinkimų sprendimų prisijungti prie įsteigtos kito daugiabučio namo savininkų bendrijos teisėtumo, taip pat dėl įpareigojimo daugiabučius namus administruojančią įmonę perduoti daugiabučio namo savininkų bendrijai bendrojo naudojimo objektus ir pastatų technines bylas.

6Ieškovas Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrija prašė teismo įpareigoti atsakovą UAB „Visagino būstas“ perduoti ieškovui pastatų Visagine, Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58, bendrojo naudojimo objektus bei nurodytų pastatų technines bylas.

7Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrija įsteigta 2004 m. lapkričio 2 d., jos steigėjas Visagino, Taikos pr. 6, namo butų savininkai; 2007 m. pradžioje gavo kitų Visagine esančių daugiabučių namų gyventojų pageidavimus prisijungti prie bendrijos. Ieškovas sušaukė gyventojų susirinkimus šiuose namuose: 2007 m. gegužės 17 d. Visagine, Tarybų g. 15; 2007 m. birželio 5 d. - Visagine, Taikos pr. 58; 2007 m. birželio 14 d. - Visagine, Taikos pr. 18. Juose balsų dauguma pritarta bendrijos steigimui. Susirinkimų sprendimų pagrindu pakeisti ieškovo įstatai, nurodant atitinkamų namų gyventojų narystę joje. Jie įregistruoti VĮ Registrų centre 2007 m. spalio 25 d. Iki bendrijos naujų įstatų įregistravimo nurodytus pastatus administravęs atsakovas UAB „Visagino būstas“ atsisakė perduoti pastatų bendrojo naudojimo objektus ir techninę dokumentaciją.

8Atsakovas UAB „Visagino būstas“ 2008 m. liepos 2 d. priešieškiniu teismo prašė:

91) atnaujinti CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytą 3 mėnesių terminą kreiptis į teismą ir pripažinti negaliojančiais 2007 m. spalio 22 d. Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijos narių bendrojo susirinkimo sprendimą dėl gyvenamųjų namų Visagine, Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58, prijungimo prie Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijos bei gyvenamųjų namų Visagine, Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58, gyventojų susirinkimų sprendimus prisijungti prie Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijos;

102) pripažinti negaliojančiais 2007 m. gegužės 17 d. Tarybų g. 15, 2007 m. birželio 5 d. Taikos pr. 58, 2007 m. birželio 14 d. Taikos pr. 18 bendrojo gyventojų susirinkimo sprendimus dėl prisijungimo prie Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijos;

113) panaikinti Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijos įstatų 2007 m. spalio 25 d. registraciją;

124) įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Utenos filialą panaikinti Nekilnojamojo turto registre nustatytus juridinius faktus, kad gyvenamųjų namų Visagine, Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58, administratorius – Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrija.

13Atsakovo teigimu, pagal įstatymą kitų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų prijungimas ar įstojimas į anksčiau įsteigtą kito namo bendriją negalimas, dėl to ieškovas negalėjo prijungti naujų gyvenamųjų namų savininkų ir nepagrįstai įregistravo naujus įstatus. Atsakovas paskirtas administruoti nurodytus pastatus 2004 m. rugsėjo 14 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Atsakovas apie ginčijamus gyventojų susirinkimų sprendimus sužinojo tik 2008 m. liepos 2 d., kada ieškovas juos pateikė teismui.

14II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

15Visagino miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį atmetė, atsakovo UAB „Visagino būstas“ priešieškinį tenkino iš dalies. Teismas nusprendė:

161) pripažinti negaliojančiais nuo jų padarymo momento VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre 2008 birželio 25 d. padarytus juridinę reikšmę turinčius įrašus, kad gyvenamųjų namų Visagine, Tarybų g. 15, Taikos pr. 18, Taikos pr. 58, administratorius yra Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrija;

172) netenkinti kitų atsakovo UAB „Visagino būstas“ priešieškinio reikalavimų.

18Teismas dėl ieškinio nurodė, kad pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį bendrija gali susijungti su kita bendrija (bendrijomis) ar skaidytis į mažesnes, jei kiekviena iš jų gali veikti atskirame name. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 27 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad bendrijos nariu gali būti tik namo, kuriame įsteigta bendrija, savininkas. Taikos pr. 6-ojo namo butų savininkų bendrija įsteigta ne daugiabučiuose namuose Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58, dėl to šių namų butų savininkai negali įstoti ne į savo atitinkamo namo įsteigtą bendriją. Nurodytų namų butų savininkai nepagrįstai įtraukti į Taikos pr. 6-ojo namo butų savininkų bendrijos narius, pagal šios bendrijos įstatus, įregistruotus 2007 m. spalio 25 d. Taigi Taikos pr. 6-ojo namo butų savininkų bendrija nepagrįstai iš pastatų Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58 administratoriaus UAB „Visagino būstas“ reikalauja perduoti pastatų bendrojo naudojimo objektus ir techninę dokumentaciją.

19Dėl priešieškinio teismas nurodė, kad daugiabučių namų Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58 administratoriumi paskirtas UAB „Visagino būstas“, dėl to VĮ Registrų centro padaryti įrašai apie administratorių Taikos pr. 6-ojo namo butų savininkų bendriją pripažintini negaliojančiais nuo jų padarymo momento, nes šie įrašai pažeidžia administratoriaus UAB „Visagino būstas“ teises ir neleidžia jam vykdyti pareigų (CK 1.138 straipsnio 2 punktas). Teismas netenkino prašymo atnaujinti praleistą terminą daugiabučių namų gyventojų susirinkimų sprendimams ginčyti, nes apie šių sprendimų priėmimą atsakovas UAB „Visagino būstas“ sužinojo iš karto po jų priėmimo, juose dalyvavo atsakovo atstovas, be to, nenurodyta termino praleidimą pateisinančių aplinkybių. Butų savininkų susirinkimai nėra juridiniai asmenys ar jų organai, dėl to jų sprendimai dėl prisijungimo prie bendrijos nesukelia teisinių padarinių. Šie sprendimai ir bendrijos įstatai, kuriuos ginčija atsakovas, teismo vertinimu, netrukdo UAB „Visagino būstas“ įgyvendinti turimas administravimo teises.

20Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi ieškovo Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijos apeliacinis skundas iš dalies tenkintas ir nutarta pakeisti Visagino miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimą:

211) panaikinti sprendimo dalį, kuria atsakovo UAB „Visagino būstas“ priešieškinis buvo patenkintas iš dalies, pripažįstant negaliojančiais nuo jų padarymo momento valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre 2008 m. birželio 25 d. juridinę reikšmę turinčius įrašus, kad gyvenamųjų namų Visagine, Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58, administratorius yra Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrija, ir šią priešieškinio dalį atmesti;

222) palikti sprendimo dalį, kuria atsakovo UAB „Visagino būstas“ priešieškinis buvo atmestas, nepakeistą;

233) panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškovo Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijos ieškinys buvo atmestas, ir perduoti šią bylos dalį Visagino miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

24Teismas nutartyje nurodė, kad pagal CK 4.85 straipsnį daugiabučio namo butų savininkų susirinkimas yra specialus teisinis subjektas, turintis teisę priimti sprendimus dėl bendrosios dalinės nuosavybės valdymo ir naudojimo. Ši susirinkimo teisė yra nepriklausoma nuo to, įsteigta bendrija ar nustatytas administravimas. Tai, kad daugiabučiame name ar keliuose namuose, kurių neįmanoma atskirai naudoti, gali būti steigiama tik viena bendrija, neriboja galimybės į jau įsteigtą daugiabučio namo bendriją įstoti kitų daugiabučių namų patalpų savininkams, atitinkamai pakeitus bendrijos įstatus. Įstatymo nedraudžiama bendriją steigti keliuose namuose, kurie gali būti naudojami atskirai (neturi bendrai valdomų, naudojamų, eksploatuojamų bendrojo naudojimo patalpų, pagrindinių namo konstrukcijų, inžinierinės įrangos). Byloje nenustatyta svarbių termino namų butų savininkų susirinkimams ginčyti praleidimo priežasčių. Atsakovas UAB „Visagino būstas“ neturi teisės revizuoti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės įgyvendinimo teisėtumo, kai namų butų savininkai veikia įsteigtos ir įregistruotos bendrijos pagrindu. Byloje pirmosios instancijos teismas nenustatė termino ieškinio trūkumams šalinti, nors ieškinyje suformuluoti reikalavimai yra nekonkretūs ir neapibrėžti, neįvardijant, kokius bendrojo naudojimo objektus ir kokias technines apskaitos bylas turi perduoti pagal ieškiniu prašomus nustatyti įpareigojimus atsakovas. Pasirengimo civilinių bylų nagrinėjimui teisme stadijoje teismas privalėjo nustatyti ieškovui terminą savo reikalavimams galutinai suformuluoti (CPK 159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 1 dalis, 225 straipsnio 1 punktas, 226 straipsnis, 227 straipsnio 3 dalis, 230 straipsnio 1 dalis). Kadangi neatskleista bylos esmė pagal ieškinio reikalavimus ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos ieškinio dalies negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, tai teisėjų kolegija perdavė bylos dalį dėl ieškinio nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 329 straipsnio 1 dalis).

25III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

26Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Visagino būstas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 21 d. nutartį ir palikti galioti Visagino miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimą. Kasaciniame skunde išdėstyti tokie kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai:

271. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme įtvirtinta galimybė susijungti (prisijungti) bendrijoms, tačiau nereglamentuojamas daugiabučio namo prijungimo prie bendrijos atvejis (Įstatymo 15 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnio 1, 2 dalys). Dėl to daugiabučiame name pirmiausia turi būti įsteigta bendrija, kuri, laikydamasi CK ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme nustatytų procedūrų, galėtų spręsti dėl susijungimo (prisijungimo) su kita bendrija. Tuo remdamasis kasatorius nesutinka su apeliacinės instancijos teismo nutarties išvada, pagal kurią tai, kad daugiabučiame name ar keliuose namuose, kurių neįmanoma atskirai naudoti, gali būti steigiama tik viena bendrija, neriboja galimybės į jau įsteigtą daugiabučio namo bendriją įstoti kitų daugiabučių namų patalpų savininkams, atitinkamai pakeitus bendrijos įstatus. Kasatoriaus teigimu, daugiabučio namo butų savininkai negali įstoti ne į savo atitinkamo namo (namų) įsteigtą bendriją ir dėl to byloje ginčijami daugiabučių namų gyventojų susirinkimų sprendimai prisijungti prie kito daugiabučio namo bendrijos laikytini niekiniais ir negaliojančiais.

282. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje netinkamai aiškino ir taikė CK 4.84 straipsnio 5 dalį, pagal kurią daugiabučio namo administravimas pasibaigia CK 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais, taip pat įregistravus gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį. Gyvenamųjų namų administravimas yra licencijuojama veikla, o namo prijungimas prie bendrijos reiškia administravimo įgyvendinimą, tačiau bendrijai užsiimti tokia veikla neleidžia Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostata. Teismas skundžiamoje nutartyje netinkamai įvertino bylos įrodymus, kuriais atsakovui UAB „Visagino būstas“ priskirtas administravimas, ši jo teisė nepasibaigusi. Dėl to teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas neturi teisės reikšti ieškinio dėl pastatų, kurių administratoriumi jis paskirtas, ieškovo Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijos įregistravimo administratoriumi.

29Pareiškimu dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo trečiasis asmuo Visagino savivaldybės administracija sutinka su kasacinio skundo argumentais ir prašymu.

30Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrija prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime į kasacinį skundą išdėstyti tokie esminiai nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

31Daugiabučių namų Visagine, Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58, savininkai organizuotuose susirinkimuose dalyvavo ir sprendimus priėmė laikydamiesi Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme nustatytų gyventojų informavimo ir susirinkimų kvorumo reikalavimų. Įstatymas suteikia galimybę daugiabučių namų savininkų bendrijai veikti keliuose daugiabučiuose namuose. Teisės aktuose nereglamentuojama daugiabučio namo butų savininkų galimybė priimti sprendimą prisijungti prie veikiančios kito daugiabučio namo bendrijos, nenustatyta ir tokio draudimo. Kai įstatymai nedraudžia civilinių teisinių santykių subjektams šalių susitarimu nusistatyti tarpusavio teisių ir pareigų, šie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnio 2 dalis). Butų savininkų sprendimai jungtis prie bendrijos nepažeidžia kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų, dėl to prisijungimo draudimas paneigtų butų savininkų teisę spręsti apie bendrojo naudojimo objektų naudojimą. Atsakovo teisė administruoti gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektus yra pagrįsta butų savininkų valia, o ne egzistuoja pati savaime.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

34Dėl daugiabučių namų patalpų savininkų teisės jungtis į bendrijas

35Konstitucinė teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas yra daugialypė, jos turinį sudaro teisė steigti bendrijas, politines partijas ar asociacijas, teisė įstoti į jas ir dalyvauti jų veikloje, taip pat teisė nebūti bendrijų, politinių organizacijų ar asociacijų nariu, teisė išstoti iš šių susivienijimų. Konstitucijos 35 straipsnyje laiduojama asmenų teisė savo valia nuspręsti, priklausyti ar nepriklausyti kuriai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Asmens laisva valia - pamatinis narystės įvairiose bendrijose, politinėse partijose, asociacijose principas. Šio konstitucinio principo turi būti laikomasi teisės aktuose reglamentuojant visų rūšių susivienijimų steigimą bei veiklą, narystės juose santykius nepriklausomai nuo to, kokių teisėtų tikslų šie susivienijimai siekia (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimas). Daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatavimo ir priežiūros klausimus sprendžia namo bendraturčiai, kaip bendrosios dalinės nuosavybės teisės dalyviai, vadovaudamiesi įstatymais. Daugiabučių namų tinkamas eksploatavimas bei jų išsaugojimo teisiniai santykiai reglamentuojami nustatant įvairius bendrosios dalinės nuosavybės teisės daugiabučiuose namuose įgyvendinimo būdus. Savininkų bendrijos steigimas - vienas galimų bendrosios dalinės nuosavybės teisių tokiuose namuose įgyvendinimo būdų.

36Daugiabučių namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai, įsteigdami bendriją bendrajai dalinei nuosavybei valdyti ir naudoti, įgyvendina konstitucinę teisę vienytis siekiant tam tikro bendro tikslo. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 straipsnio 1 dalis).

37Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrija yra skirta namų bendrojo naudojimo patalpoms, bendrojo naudojimo inžinerinei įrangai, bendrojo naudojimo namo konstrukcijoms prižiūrėti, remontuoti, kitaip tvarkyti ir eksploatuoti, aplinkai (priskirtam žemės sklypui) tvarkyti, bendriems mokestiniams įsipareigojimams vykdyti, kitoms daugiabučių namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkų bendroms teisėms ir interesams saugoti.

38Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bendrijos nario teises ir pareigas namo patalpų savininkai įgyja nuo bendrijos įstatų įregistravimo dienos arba nuo nuosavybės teisės į patalpas bendrijos name atsiradimo dienos. Pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma jie šią teisę įgyvendina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 5 d. nutartis R. K. v. 47-oji daugiabučio namo savininkų bendrija byloje Nr. 3K-3-376/2009). Aptartos materialiosios teisės normos ir kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktika leidžia daryti išvadą, kad daugiabučio namo gyventojai gali laisvai pasirinkti, tvarkyti namo bendrojo naudojimo turtą savarankiškai, per tam tikslui įsteigtą bendriją, ar naudotis įmonės, užsiimančios daugiabučių namų administravimu, paslaugomis. Teisėjų kolegija pažymi tai, kad galiojančiuose teisės aktuose neatskirta daugiabučių namų savininkams galimybė steigti naują bendriją arba jungtis (prisijungti) prie jau įsteigtos ir veikiančios bendrijos. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 13 straipsnio 5 dalį bendrijos įstatus pasirašo jos steigėjai – butų ir kitų patalpų savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurie sprendžia ir dėl tokių įstatų pakeitimo, dėl to jie gali spręsti, be kita ko, dėl nepriklausančių bendrijai daugiabučių namų patalpų savininkų susijungimo ar prisijungimo į bendriją.

39Remdamasi nurodytais argumentais teisėjų kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo nutarties išvada, kad daugiabučių namų Visagine, Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58, organizuotuose susirinkimuose butų savininkai, kaip nurodytų namų bendrojo naudojimo objektų bendraturčiai, turėjo teisę spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo, nors ir nebūdami šiame name įsteigtos bendrijos nariai. Susirinkimuose nuspręsdami dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo būdo, butų savininkai aiškiai išreiškė valią spręsti bendrojo naudojimo objektų administravimo klausimus bendrijoje, t. y. dėl savarankiško bendro turto administravimo, o ne per savivaldybės įgaliotą daugiabučių namų administravimo įmonę. Pagal CK 4.85 straipsnį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (jei kitaip nenumatyta butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje) savininkų susirinkime (ar raštu), kuriame priimti sprendimai galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams. Byloje šalių neginčijama tai, ar susirinkimų nutarimai priimti laikantis įstatyme nustatytų susirinkimo dalyvių kvorumo ir balsų daugumos reikalavimų. Kadangi byloje pareikštu ieškiniu ieškovas (bendrija) gina savo teises, susijusias su bendrijai perduotų daugiabučio namo patalpų savininkų turimų teisių į bendrojo naudojimo objektų valdymą, naudojimą, jų priežiūrą ir tvarkymą, įgyvendinimu, ieškiniu ginamų teisių įgyvendinimo pagrįstumas nebuvo įvertintas pirmosios instancijos teismo, tai apeliacinės instancijos teismas visiškai pagrįstai perdavė bylos dalį pagal pareikštą ieškinį nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 329 straipsnio 1 dalis).

40Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme nustatytą įsteigtos bendrijos veiklos teisinį reglamentavimą detalizuoja Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 125, kurio 1.1, 1.2 punktuose nustatyta daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarka, pagal kurią, įregistravus bendriją ir jos įstatus, savivaldybės vykdomosios institucijos, kitos už daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą atsakingos įmonės, įstaigos, organizacijos sprendimu per vieną mėnesį bendrijai perduodami valdyti ir prižiūrėti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai pagal bendrijos įregistravimo dienos būklę. Kartu su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektais bendrijai perduodamos nepanaudotos atskaitymų lėšos namo bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti (pervedamos į bendrijos sąskaitą banke), namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentai, sutartys dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo. Iš naujo nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas turėtų pasisakyti tai pat ir dėl nurodyto reglamentuojančio ginčo teisinius santykius teisės akto taikymo sąlygų, sprendžiant byloje pareikšto ieškinio teisinio pagrįstumo klausimą.

41Byloje kilus daugiabučių namų savininkų bendrijos ir užsiimančios daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimu įmonės ginčui dėl teisės administruoti gyvenamuosius namus, teisėjų kolegija nevisiškai sutinka su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad atsakovas neturi teisės reikšti ieškinio butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės įgyvendinimo teisėtumo. Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas yra ne dėl atskirų teisių į bendrosios dalinės nuosavybės objektus įgyvendinimo būdo, o iš esmės dėl to, ar teisė administruoti gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektus priklauso suformuotai bendrijai, ar iki jos suformavimo administravimo paslaugas teikusiam atsakovui. Bylos baigtis tiek dėl ieškinio, tiek dėl priešieškinio reikalavimų turi įtakos atsakovo civilinėms teisėms ir pareigoms, dėl to gindamas savo civilinio pobūdžio teises ir pareigas bei siekdamas išsaugoti teises į turto administravimą atsakovas turėjo teisę pareikšti priešieškinio reikalavimus (CPK 5 straipsnis).

42Išnagrinėjusi bylą kasacine tvarka teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal kasacinio skundo argumentus ir byloje nustatytas aplinkybes, apskųstos apeliacinės instancijos teismo nutarties teisėtumas nenuginčytas (CPK 346 straipsnis), dėl to ši nutartis paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

43Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme iš naujo, paskirstytinos šalims 84,83 Lt Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išlaidos, susijusios su bylos procesinių dokumentų įteikimu, Lietuvos valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis, 340 straipsnio 5 dalis). Išlaidų dydis nurodytas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 4 d. pažymoje.

44Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

46Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl daugiabučių namų... 6. Ieškovas Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrija prašė teismo... 7. Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrija įsteigta 2004 m. lapkričio 2 d.,... 8. Atsakovas UAB „Visagino būstas“ 2008 m. liepos 2 d. priešieškiniu teismo... 9. 1) atnaujinti CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytą 3 mėnesių terminą... 10. 2) pripažinti negaliojančiais 2007 m. gegužės 17 d. Tarybų g. 15, 2007 m.... 11. 3) panaikinti Taikos pr. 6 namo butų savininkų bendrijos įstatų 2007 m.... 12. 4) įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Utenos filialą panaikinti... 13. Atsakovo teigimu, pagal įstatymą kitų daugiabučių namų butų ir kitų... 14. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 15. Visagino miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį... 16. 1) pripažinti negaliojančiais nuo jų padarymo momento VĮ Registrų centro... 17. 2) netenkinti kitų atsakovo UAB „Visagino būstas“ priešieškinio... 18. Teismas dėl ieškinio nurodė, kad pagal Daugiabučių namų savininkų... 19. Dėl priešieškinio teismas nurodė, kad daugiabučių namų Tarybų g. 15,... 20. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m.... 21. 1) panaikinti sprendimo dalį, kuria atsakovo UAB „Visagino būstas“... 22. 2) palikti sprendimo dalį, kuria atsakovo UAB „Visagino būstas“... 23. 3) panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškovo Taikos pr. 6 namo butų... 24. Teismas nutartyje nurodė, kad pagal CK 4.85 straipsnį daugiabučio namo butų... 25. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 26. Kasaciniu skundu atsakovas UAB „Visagino būstas“ prašo panaikinti... 27. 1. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme įtvirtinta galimybė... 28. 2. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje netinkamai aiškino ir taikė CK... 29. Pareiškimu dėl prisidėjimo prie kasacinio skundo trečiasis asmuo Visagino... 30. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas Taikos pr. 6 namo butų savininkų... 31. Daugiabučių namų Visagine, Tarybų g. 15, Taikos pr. 18 ir Taikos pr. 58,... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 34. Dėl daugiabučių namų patalpų... 35. Konstitucinė teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar... 36. Daugiabučių namų gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkai,... 37. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje... 38. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje... 39. Remdamasi nurodytais argumentais teisėjų kolegija sutinka su apeliacinės... 40. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme nustatytą įsteigtos... 41. Byloje kilus daugiabučių namų savininkų bendrijos ir užsiimančios... 42. Išnagrinėjusi bylą kasacine tvarka teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal... 43. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme iš naujo, paskirstytinos... 44. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m.... 46. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...