Byla 2A-493-524/2008
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Erika Misiūnienė, kolegijos teisėjai Audrius Saulėnas, Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Kristinai Vitkienei, Jolantai Dryžienei, viešame teismo posėdyje dalyvaujant ieškovės DNSB „Vilma“ atstovei Angelei Ramutei Grigalienei, advokatui Rimvydui Kairiui, atsakovei A. P., jos atstovams advokatui Kęstučiui Kanišauskui, J. S., atsakovui A. P., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės A. P. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės daugiabučio namo savininkų bendrijos „Vilma“ ieškinį atsakovams A. P., A. P. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė patikslintu ieškiniu (t. 2, b. l. 126-127) prašo priteisti solidariai iš atsakovų A. ir A. P. 1090,89 Lt skolos, 199,75 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai, gyvendami daugiabučiame name, kuris yra įregistruotas kaip daugiabučio namo savininkų bendrija, privalėjo proporcingai savo daliai bendrojoje nuosavybėje dalyvauti, darant išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius ir rinkliavas, kitas įmokas. Atsakovams šios prievolės nevykdant, nuo 2000 m. birželio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. priskaičiuota 77,94 Lt mokesčių už laiptinės ir rūsio apšvietimą, 1012,95 Lt už namo eksploatacines išlaidas bei 199,75 Lt delspinigių. Tačiau atsakovai šių mokesčių bendrijai nemoka.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2008 m. vasario 26 d. sprendimu (t. 3, b. l. 37-40) ieškinį tenkino, ieškovei solidariai iš atsakovų priteisė 1090,89 Lt skolos, 199,75 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1290,64 Lt sumos nuo 2007-01-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, po 28,50 Lt žyminio mokesčio ir po 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir po 11,26 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas nustatė, kad atsakovai privalėjo proporcingai savo daliai bendrojoje nuosavybėje, dalyvauti darant išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius ir rinkliavas, kitas įmokas. Atsakovai tinkamai nevykdė prievolės, laiku neatsiskaičius už paslaugas kyla prievolė mokėti delspinigius bei už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Apeliaciniu skundu (t. 3, b. l. 42-43) atsakovė A. P. prašo panaikinti ginčijamą sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad neatskleista bylos esmė, netinkamai pritaikytos procesinės teisės normos. Nurodo, kad ji nėra bendrijos narė, todėl ieškovė nepagrįstai skaičiavo jai mokesčius. Ieškovė neteikė duomenų apie mokėtinas sumas, pažeidė jos, kaip vartotojos, teises. Teismui ieškovės pateikta elektros energijos skaičiuotė neatitinka faktinių duomenų, teismas nepagrįstai ja rėmėsi. Teismas nepagrįstai rėmėsi subjektyviais ieškovės pateiktais duomenimis dėl skolos už namo eksploatavimo išlaidas skaičiavimo, nepagrįstai priteisti delspinigiai, nes šiam reikalavimui turėjo būti taikoma ieškinio senatis.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė (t. 3, b. l. 49-50) prašo skundą atmesti, o ginčijamą sprendimą palikti nepakeistą, teismas tinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas A. P. (t. 3, b. l. 51-52) sutinka su apeliacinio skundo motyvais ir prašo panaikinti ginčijamą sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad apeliantė A. P. yra buto esančio daugiabučiame name ( - ) namas yra įregistruotas kaip daugiabučio namo savininkų bendrija, bendraturtė ir nuo 2000 m. birželio mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn. įsiskolino daugiabutį namą administruojančiai ieškovei už daugiabučio namo laiptinės ir rūsio apšvietimą, eksploatavimo išlaidas. Apeliantė iš esmės neginčija, kad jai buvo teikiamos paslaugos, tačiau nesutinka su ieškovės mokesčių skaičiavimais ir ginčija priteistą 1290,64 Lt sumą.

10Ieškovė DNSB „Vilma“ savo veikloje vadovaujasi 2002-03-20 Šilutės rajono savivaldybėje įregistruotais įstatais, kurių 3 punktas numato, jog bendrijos steigėjai yra daugiabučio namo ( - ), patalpų savininkai. Apeliantė yra buto ( - ), bendraturtė. Ieškovės įstatų 18.5. punktas numato, jog bendrijos narys privalo atsiskaityti nustatyta tvarka už teikiamas komunalines ir kitas paslaugas, apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Apeliantė teigia, jog nėra DNSB „Vilma“ narė, tačiau ši aplinkybė nepaneigia imperatyvios LR CK nuostatos, jog buto savininkas privalo proporcingai savo daliai mokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, jog daugiabučio namo butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė ? techninė ir kitokia įranga, todėl kiekvienas bendraturtis turi prievolę proporcingai jam priklausančiai daliai šį turtą išlaikyti, padengti jo remonto ir eksploatavimo išlaidas (CK 4.76 str.; 4.82 str. 1 d.). Ieškovas yra sudaręs su energijos, vandens ir kitų išteklių tiekėjais sutartis, kurias vykdydama bendrija yra įgaliota rinkti gyventojų įmokas. Bendrijos narių susirinkimų protokolai ir jų priimti sprendimai dėl ūkio išlaidų ir eksploatacinių išlaidų, atlyginimo darbuotojams tarifų nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka ir yra galiojantys, todėl atsakovės argumentai dėl jų neteisėtumo ir nepagrįstumo yra atmestini. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovai nuo 2000 m. birželio mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn. nemokėdama visų jai kas mėnesį skaičiuojamų mokesčių pažeidė prievolę ir turi sumokėti ieškovei įsiskolinimą už suteiktas paslaugas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalis).

11Civiliniame procese galioja rungimosi principas, reiškiantis, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis). Atsakovų įsiskolinimo faktą ir dydį ieškovė grindė sutartimis su paslaugų tiekėjais, sutartimis už atskirų darbų atlikimą bei sąskaitomis už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, DNSB „Vilma“ narių susirinkimų protokolais, buhalterijos skaičiavimais ir pažymomis. Esant tokiems įrodymams, apeliantė, teigdama, kad ji neskolinga ieškovei, privalėjo paneigti byloje surinktais įrodymais patvirtintus faktus, t. y. pateikti savo paskaičiavimus ir įrodyti jų teisingumą, tačiau teisėtų ir pagrįstų argumentų bei įrodymų, patvirtinančių priešingas nei ieškovės nurodytas mokesčių už suteiktas eksploatacines ir kitas paslaugas sumas, byloje nepateikė. Atsakovės pateikti paaiškinimai bei skaičiavimai, kuriais ji remiasi ginčydama priimtą sprendimą, nesudaro pagrindo pripažinti tinkamu atsakovės prievolės mokėti mokesčius įvykdymo faktą, nes tai prieštarautų kitiems byloje surinktiems įrodymams.

12Atsakovė apeliaciniame skunde nurodo, jog skolų ir delspinigių už bendro naudojimosi patalpų apšvietimą ir namo eksploatacijos išlaidas pažyma skaičiuotė neturi juridinės galios. CPK 178 str. nurodyta, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atsakovė nenuginčijo skolų ir delspinigių pažymos skaičiuotės (t. 2, b. l. 128-130), įrodančios skolos ieškovei apskaičiavimo pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad netikėti šioje pažymoje esančiu apskaičiavimu nėra pagrindo, be to tokia nuostata prieštarauja CK 4.82 str. 3 d. nuostatai, jog butų savininkai privalo proporcingai savo daliai mokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, net jei namo gyventojai nėra DNSB nariai.

13Apeliantė apeliaciniame skunde prašo taikyti ieškinio senaties terminą ieškovės reikalavimui dėl delspinigių priteisimo. LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti 1090,89 Lt skolą ir 199,75 Lt delspinigių. Delspinigiai susidarė už laikotarpį nuo 2000 m. birželio mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn. (t. 2, b. l. 128-130), ieškinys pareikštas 2007-01-19. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog reikalavimas taikyti ieškinio senatį gali būti pareiškiamas iki teismui išeinant į pasitarimo kambarį priimti sprendimo, tačiau tik nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Atsakovė reikalavimo taikyti ieškinio senatį nepareiškė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, todėl jo negalima reikšti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (CPK 312 straipsnis).

14Ieškovė apeliacinio proceso metu turėjo bylinėjimosi išlaidų, todėl iš atsakovės A. P. ieškovei DNSB „Vilma“ priteistina 300 Lt išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, advokato pagalbai apmokėti (CPK 93, 98 straipsnis).

15Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai išanalizavo visas reikšmingas bylos faktines aplinkybes, tinkamai ir visapusiškai įvertino byloje pateiktus įrodymus ir pagrįstai nustatė, kad atsakovai privalo mokėti mokesčius už suteiktas komunalines paslaugas ir turi pareigą vykdyti sutartinius įsipareigojimus, todėl pagrįstai DNSB „Vilma“ ieškinį tenkino.

16Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. sprendimo pakeisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti ieškovei DNSB „Vilma“ iš atsakovės A. P. 300 Lt išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai