Byla 2-1813-715/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Plungienė, susipažinusi su pareiškėjų A. B. ir R. B. pareiškimu suinteresuotiems asmenims Nacionalinės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriui, M. N. ir O. N. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2Mažeikių rajono apylinkės teisme 2013-05-17 gautas pareiškėjų A. B. ir R. B. pareiškimas suinteresuotiems asmenims Nacionalinės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių žemėtvarkos skyriui, M. N. ir O. N. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Pareiškėjai pareiškime nurodo, kad juridinis faktas nustatytinas dėl žemės sklypų duomenų ištaisymo, pažymint kelio ribas. Parodė, kad 2011-01-14 sutartimi buvo nustatytas kelio servitutas jiems nuosavybės teise priklausančiame sklype, unikalus Nr. 6167-0002:0222, suteikiantis teisę gretimo sklypo, unikalus Nr. 6167-0002:163, savininkui važiuoti per jų žemės sklypą. Servituto sutartimi nustatytas kelias yra tik dalis kelio, einančio per kitus sklypus. 2012-06-26 rašte Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius padarė išvadą, kad kelias einantis per pareiškėjų sklypą, unikalus Nr. 6167-0002:0222, realiai vietovėje egzistavo ir juo buvo važiuojama, nors Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriuje esančiuose žemės planuose dėl nežinomų priežasčių jis nepažymėtas. 2012-05-30 pareiškėjams įsigijus žemės sklypus, unikalus Nr. 6167-0002:362 ir Nr. 6167-0002:364, kilo nesutarimai su šalia esančių sklypų savininku M. N. dėl pravažiavimo per jo sklypus. Pareiškėjai registruotu laišku kreipėsi į M. N. dėl kelio servituto suteikimo, tačiau atsakymo negavo. Todėl prašo teismo nustatyti juridinį faktą – kad kelias su pralaida, einantis per žemės sklypus, unikalus Nr. 6167-0002:163 ir 6167-0002:392 egzistavo nuo 1979-1981 metų ir įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrių ištaisyti sklypų duomenis, tai yra pažymėti kelio ribas.

3Atsisakytina priimti pareiškimą.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau LR CPK) 444 straipsnio 1 dalis numato, jog ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t. y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes.

5Be to, pagal CPK 445 straipsnio nuostatas teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šių aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (LR CPK 444 str. 1 d., 445 str.). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos A. T. 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009 ir kt.). Teismui nustačius, jog pareiškėjas gali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentus, patvirtinančius atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, neįrodžius, kad pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 443 str. 7 d., 444 str. 1 d., 445 str.), teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jeigu jis jau buvo priimtas, – civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjai A. B. ir R. B. kreipdamiesi į kaimyninio žemės sklypo savininką bandė bendru susitarimu nustatyti kelio servitutą M. N. priklausančiuose žemės sklypuose, tačiau neišnaudojo įstatymuose numatytų galimybių dėl kelio servituto nustatymo ikiteismine ir teismine tvarka. Pareiškėjai taip pat nesikreipė į valstybės ir savivaldybės institucijas, atsakingas už teritorijų planavimą, teritorijų planavimo dokumentų rengimą, vietovių infrastruktūros dokumentų rengimą dėl kelio projektavimo bei įtraukimo į kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektus bei bendruosius teritorijų planavimo dokumentus. Prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad kurioje nors vietoje egzistavo kelias, negali būti nustatinėjamas ypatingosios teisenos tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXVI skyriaus nuostatas, nes teismas nenustatinėja faktų, jeigu įstatymuose yra numatyta kitokia tvarka jiems nustatyti. Todėl pareiškėjų A. B. ir R. B. pareiškimą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

7Kadangi pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisakytina priimti, vadovaujantis LR CPK 87 straipsnio 5 punktu, pareiškėjams grąžintinas mokėjimo nurodymu Nr. 0394320130516004300000037 sumokėtas 144,00 Lt žyminis mokestis.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei 291-292 straipsniais, teismas

Nutarė

9atsisakyti priimti pareiškėjų A. B., a.k. ( - ) ir R. B., a.k. ( - ) pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

10Grąžinti pareiškėjui A. B., a.k. ( - ) 144,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2013-05-16 AB SEB banke, mokėjimo nurodymu Nr. 0394320130516004300000037.

11Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai