Byla e2-12798-994/2016
Dėl paskolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. A. dėl paskolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo A. A. 144,81 Eur negrąžintą paskolą, 260,66 Eur delspinigius, 5 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad 2010-06-11 tarp ieškovo, valdančio sistemą www.smscredit.lt, ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 6199301. Ieškovas paskolino atsakovui 144,81 Eur sumą. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovui liko skolingas 144,81 Eur sumą. Ieškovas už neįvykdytą prievolę taip pat priskaičiavo 260,66 Eur delspinigius.

3Atsakovui A. A. teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2016-03-10 (2016-03-10 nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis, nepavykus atsakovui į teikti procesinių dokumentų žinomais buvimo vietos adresais. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančios tarp šalių 2010-06-11 sudarytos vartojimo kredito sutarties Nr. 6199301 matyti, kad atsakovui buvo suteiktas 144,81 Eur vartojimo kreditas (e. b. l. 10-20). Atsakovas nesilaikė paskolos grąžinimo tvarkos, nustatytos tarp šalių sudarytoje vartojimo kredito sutartyje Nr. 6199301 ir ieškovui liko skolingas 144,81 Eur negrąžintą paskolą (e. b. l. 1-2). Ieškovas už laiku negrąžintą paskolą priskaičiavo 260,66 Eur, taikant 1 proc. normą (e. b. l. 1-2, 21).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba kitus rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas nėra grąžinęs suteiktos 144,81 Eur paskolos (CPK 178 str.) (e. b. l. 1-2), todėl ieškovo iš atsakovo reikalaujama priteisti 144,81 Eur suma yra pagrįsta ir priteistina (CK 6.38 str., 6.205 str., 6.870 str. 1 d.).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 260,66 Eur delspinigius. CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Atsakovas sudarydamas 2010-06-11 vartojimo kredito sutartį Nr. 6199301 įsipareigojo uždelsus sumokėti bet kurį minėtos sutarties nustatytą mokėjimą, mokėti 1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (e. b. l. 10-20). Ieškovas skaičiuoja delspinigius nuo 2010-06-22, taikydamas 1 proc. normą. Teismo vertinimu, prašoma priteisti iš atsakovo 260,66 Eur delspinigių suma, viršijanti suteikto kredito sumą, laikytina neproporcingai didele, pažeidžianti atsakovo, kaip vartotojo teises bei teisėtus interesus CK 1.5 str. įtvirtintų principų kontekste, todėl yra mažintina. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių. Ieškovas pagal 2010-06-11 sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 6199301 reikalavimo teises į delspinigius įgijo nuo 2010-06-22, tačiau į teismą su reikalavimu kreipėsi tik 2016-02-25, todėl akivaizdu, kad pritaikytas delspinigių laikotarpis aiškiai viršija sąžiningą delspinigių skaičiavimo laikotarpį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d., pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, todėl teismas mažina delspinigių skaičiavimo procentinę normą nuo kredito sutartyje 10.2 p. numatyto 1 proc. normą iki Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numatytos 0,05 proc. dydžio normos nuo negrąžintos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Kasacinis teismas pažymi, kad, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis c. b. Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-413/2006, 2005-06-06 nutartis c. b. Nr. 3K-3-316/2005). Be to, vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus. Vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-01 nutartis c. b. Nr. 3K-3-541/2009). Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, ieškovui iš atsakovo priteistini 13,00 Eur delspinigiai apskaičiuotini už 180 dienų (144,81 x 0,05 proc. x 180 d./100) (CK 6.71 str. 1 d., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 1.125 str. 5 d. 1 p.), o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina.

9CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovas pareiškė ieškinį 405,47 Eur dydžio sumai. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 157,81 Eur, t. y. 39 proc. reikalautos sumos. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo priteistina 5,85 Eur žyminio mokesčio suma (e. b. l. 24) (15,00 Eur x 39 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str. 96 str. 6 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

13ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „4finance“, įm. kodas 301881644, iš atsakovo A. A., a. k. ( - ) 144,81 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų 81 ct) paskolą, 13,00 Eur (trylikos eurų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (157,81 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5,85 Eur (penkis eurus 85 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Likusią ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai