Byla 2-751/2013
Dėl finansinio reikalavimo, pareikšto RUAB „Linos Namai“ tvirtinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1206-357/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Audronės Jarackaitės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – RUAB) „Linos Namai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutarties, kuria tenkintas kreditoriaus akcinės bendrovės (toliau – AB) „Citadele“ banko pareiškimas dėl finansinio reikalavimo, pareikšto RUAB „Linos Namai“ tvirtinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1206-357/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Linos Namai“ iškelta restruktūrizavimo byla. Restruktūrizavimo administratoriui nesutinkant teismui teikti tvirtinti kreditoriaus AB „Citadele“ banko reikalavimo, jis 2012 m. rugsėjo 17 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi išskirtas iš bendrų kreditorių reikalavimų. AB „Citadele“ bankas kreipėsi į teismą su pareiškimu įtraukti jį į restruktūrizuojamos UAB „Linos namai“ kreditorių sąrašą su 7 884 303,43 Lt finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad AB „Citadele“ bankas 2003 m. sausio 21 d. papildomo susitarimo Nr. PS/K14/031 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 018-0073/2003 (toliau – Kreditavimo sutartis) pagrindu suteikė UAB „Šiaulių Baltija“ 990 500,00 EUR kreditą. Kredito sutarties įvykdymui užtikrinti 2003 m. gegužės 8 d. hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 05/1/2003/0001108) buvo įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis Bielskio g. 18, Šiauliai, įkeitimo metu priklausęs UAB „Šiaulių Baltija“. 2005 m. gegužės 24 d. įregistruotu Hipotekos lakšto priedu Nr. 3, įkeičiamo turto savininkas buvo pakeistas nauju - UAB „Linos namai“. 2006 m. kovo 17 d. papildomu susitarimu Nr. PS/K14/031.3, pakeitusiu Kreditavimo sutartį, UAB „Šiaulių Baltija“ suteiktas kreditas buvo padidintas iki 2 027 341,00 EUR. RUAB „Linos namai“ papildomai užtikrino 2 027 341,00 EUR pagrindinės skolos, palūkanų ir kitų sumų pagal Kreditavimo sutartį sumokėjimą 2006 m. kovo 27 d. įkeitimo lakštu (identifikavimo kodas 05/2/2006/0001383) ir įkeitė žemės nuomos teisę į 3,7146 ha bendro ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1143-4986), esantį Bielskio g. 14, Šiauliai. 2010 m. kovo 17 d. Susitarimu Nr. 6 prie Kreditavimo sutarties pratęsus kredito grąžinimo terminą, UAB „Šiaulių Baltija“ prievolių pagal Kreditavimo sutartį visiškas įvykdymas papildomai buvo užtikrintas RUAB „Linos namai“ laidavimu pagal 2010 m. kovo 17 d. laidavimo sutartį Nr. LS/018 (toliau – Laidavimo sutartis). UAB „Šiaulių Baltija” bankroto byloje Nr. B2-778-194/2012 Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartimi yra patvirtintas AB „Citadele” banko 7 884 303,43 Lt finansinis reikalavimas. Kadangi AB „Citadele” banko skolininkas UAB „Šiaulių Baltija” savo prievolių pagal Kreditavimo sutartį tinkamai neįvykdė, AB „Citadele” bankas, reikalaudamas įvykdyti šią prievolę, kreipėsi į RUAB „Linos namai”, hipoteka, įkeitimu bei laidavimu užtikrinusį UAB „Šiaulių Baltija” prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymą bei šios įmonės restruktūrizavimo byloje pareiškė 7 884 303,43 Lt finansinį reikalavimą. RUAB „Linos namai” 2011 m. kovo 21 d. AB „Citadele” banko naudai išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 2 027 341 EUR ir metinių palūkanų sumai (toliau – Vekselis), patvirtindamas savo prievolę laiduoti už UAB „Šiaulių Baltija” prievoles pagal Kreditavimo sutartį. Kadangi skola iki šiol nėra sumokėta, AB „Citadele” bankas prašė patvirtinti 7 884 303,43 Lt finansinį reikalavimą RUAB „Linos namai” restruktūrizavimo byloje, tenkinamą trečiąja eile.

5Atsiliepimu RUAB „Linos namai“ prašė laikinai netvirtinti AB „Citadele“ banko finansinio reikalavimo, kadangi jis grindžiamas laidavimo sutartimi, o ne RUAB „Linos namai“ išduotu paprastuoju neprotestuotinu vekseliu, todėl laikomas paduotu netinkamai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus AB „Citadele“ banko 7 884 303,43 Lt finansinį reikalavimą.

8Teismas nustatė, kad hipoteka ir įkeitimu užtikrinta prievolė pagal Kreditavimo sutartį nėra įvykdyta ir pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.192 straipsnio 1 dalį hipotekos kreditorius AB „Citadele“ bankas turi teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš įkeisto nekilnojamojo turto, jeigu per sutartinės Hipotekos lakšte nustatytą terminą UAB „Šiaulių Baltija“ neįvykdo prievolės grąžinti skolą arba tokią prievolę įvykdo nevisiškai. Įkaito turėtojas AB „Citadele“ bankas įgyja teisę nukreipti išieškojimą į įkeitimo objektą pagal Įkeitimo lakštą - žemės nuomos teisę, jeigu prievolė nėra įvykdyta suėjus prievolės įvykdymo terminui arba atsiradus kitiems įkeitimo sandoryje nustatytiems pagrindams (CK 4.216 str.). Kadangi RUAB „Linos namai“ taip pat ir Laidavimo sutartimi garantavo UAB „Šiaulių Baltija“ visišką prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymą, ši sutartis yra galiojanti bei nenuginčyta, teismas vertino, kad prievolės neįvykdymo atveju AB „Citadele“ bankas turi neabejotiną teisę RUAB „Linos namai“ restruktūrizavimo byloje reikšti reikalavimą ir pagal Laidavimo sutartį. Teismas pažymėjo, kad RUAB „Linos namai“ 2011 m. kovo 21 d. išduodamas AB „Citadele“ banko naudai paprastąjį neprotestuotiną vekselį 2 027 341,00 EUR ir metinių palūkanų (5 proc. ir 6 mėn. LIBOR EUR) sumai suteikė kreditoriui papildomą skolos grąžinimo garantiją, tačiau ne apmokėjo susidariusią skolą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas RUAB ,,Linos Namai“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - AB „Citadele“ banko prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nors pareiškimą teismui pateikė AB „Citadele“ bankas, tačiau visos sutartys yra sudarytos su AB „Citadele“ banko Šiaulių filialu, todėl pareiškimą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo turėjo pateikti AB „Citadele“ banko Šiaulių filialas, o ne AB „Citadele“ bankas. Teismas dėl šios aplinkybės apskritai nepasisakė ir visiškai nepagrįstai kreditoriumi pripažino AB „Citadele“ banką.
  2. RUAB „Linos namai“ 2011 m. kovo 21 d. paprastu neprotestuotinu vekseliu įsipareigojo AB „Citadele“ banko Šiaulių filialui sumokėti 2 027 341 EUR kartu su palūkanomis - 6 mėnesių LIBOR EUR ir 5 procentų palūkanų maržą. Vekselis apmokėjimui buvo pateiktas 2012 m. sausio 20 d., juo RUAB „Linos namai“ atliko mokėjimą AB „Citadele“ bankui ir tokiu būdu atsiskaitė už savo ir už BUAB „Šiaulių Baltija“ skolą pagal Kredito sutartį ir po to sudarytus papildomus susitarimus bei įgijo teisę reikalauti, kad būtų panaikinta hipoteka restruktūrizuojamos UAB „Linos namai“ turtui ir įkeitimas nuomos teisei,
  3. Teismas nutartyje nenurodė kuriuo iš pareiškėjo nurodytų pagrindų (vekselio, laidavimo ar turto įkeitimo) ir kurios eilės kreditoriumi AB „Citadele“ banką įtraukė į RUAB „Linos namai“ kreditorių sąrašą, todėl neįmanoma nustatyti kreditorių eilės. AB „Citadele“ banko reikalavimas negalėtų būti tenkinamas trečiąja eile, kadangi jis nėra RUAB „Linos namai“ dalyvis. Bankas galėtų būti įtrauktas tik antros eilės kreditoriumi, nes trečiąja eile tenkinami restruktūrizuojamos įmonės dalyvių iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo tapusių įmonės kreditoriais, kurie vieni ar su kitais dalyviais kontroliuoja restruktūrizuojamą įmonę, reikalavimai, nesusiję su darbo santykiais (ĮRĮ 13 str. 6 d.). Teismas skundžiamoje nutartyje dėl šios aplinkybės taip pat nepasisakė.
  4. Šiaulių apygardos teisme (civilinė byla Nr. 2-1164-194/2012) RUAB „Linos namai“ yra pareiškusi ieškinį dėl 7 163 034,59 Lt priteisimo iš UAB „Šiaulių Baltija“. Skola kildinama 2011 m. kovo 21 d. paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu, kurį AB „Citadele“ bankas, gavęs notaro vykdomąjį įrašą, pateikė RUAB „Linos namai“ apmokėti. RUAB „Linos namai“ įvykdė UAB „Šiaulių Baltija“ prievolę, todėl mano turintis reikalavimo teisę į šią sumą. Apeliantas, vadovaudamasis CK 136 straipsnio 4 dalimi, prašo nurodytą civilinę bylą, o taip pat civilinę bylą Nr.2-1197-357/2012 sujungti su šia civiline byla, nes minėtose bylose nagrinėjami reikalavimai yra tarpusavyje susiję.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius AB „Citadele“ bankas prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Bendrovės filialas neturi savarankiško civilinio teisinio subjektiškumo, nes nėra juridinis asmuo (CK 2.53 str. 2 d.). Teisės ir pareigos pagal sutartis, kurias sudaro bendrovės filialas saisto pačią bendrovę, todėl AB „Citadele“ bankas pagrįstai pripažintas RUAB „Linos namai“ kreditoriumi, turinčiu 7 884 303,43 Lt kreditinį reikalavimą.
  2. Vekselis buvo išduotas nesant šalių išreikštos valios ir tikslų jo išdavimą laikyti piniginės prievolės apmokėjimu, tai patvirtina 2012 m. rugpjūčio 31 d. atsakovo ieškinyje, Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1128-372/2012 dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu nurodyti argumentai, kad Vekselis buvo pasirašytas siekiant atsakovo dukterinei įmonei UAB „Šiaulių Baltija“ pratęsti kredito grąžinimo terminą pagal Kreditavimo sutartį.
  3. AB „Citadele“ banko turimas reikalavimas kildinamas hipotekos, įkeitimo bei laidavimo pagrindais, kurie yra savarankiški, vienas kito nepaneigiantys bei gali būti tenkinami vienu metu. Be to, nurodytą reikalavimą patvirtinus tik Laidavimo sutarties pagrindu, nepagrįstai būtų paneigtos AB „Citadele“ banko kaip hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo teisės. Tuo pačiu kreditorius prašo jo prašymą 7 884 303,43 Lt kreditinį reikalavimą tenkinti trečiąja eile laikyti rašymo apsirikimu ir nurodo, kad šis finansinis reikalavimas, kaip užtikrintas įkeitimu ir hipoteka, turi būti tenkinamas antrąja eile.
  4. Kreditorius taip pat prašo nesujungti apelianto nurodytų civilinių bylų, kadangi tai užvilkintų bylos nagrinėjimą apeliacine tvarka, o prašomose prijungti bylose nagrinėjami reikalavimai nėra susiję su šia byla taip, kad nebūtų galimas jų nagrinėjimas skyrium.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus AB „Citadele“ banko 7 884 303,43 Lt finansinis reikalavimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Reikalavimo teisę kreditorius kildina iš Kreditavimo sutarties Nr. PS/K14/031, sudarytos tarp AB „Citadele“ banko ir UAB ,,Šiaulių Baltija“ (1 t., 69-82 b. l.), pagal kurią UAB ,,Šiaulių Baltija“ kylančioms prievolėms užtikrinti RUAB „Linos namai“ garantavo 2003 m. gegužės 8 d. hipotekos lakštu (identifikavimo kodas 05/1/2003/0001108) (toliau - Hipotekos lakštas) (2 t., 25-86 b. l.), 2006 m. kovo 27 d. įkeitimo lakštu (identifikavimo kodas 05/2/2006/0001383), (2 t., 14-24 b. l.), 2010 m. kovo 17 d. laidavimo sutartimi Nr. Nr. LS/018 (2 t., 1-13 b. l.). Siekiant pratęsi Kreditavimo sutartimi UAB „Šiaulių Baltija“ nustatytą galutinio kredito grąžinimo terminą, RUAB „Linos namai“ 2011 m. kovo 21 d. išdavė AB „Citadele“ bankui paprastąjį neprotestuotiną vekselį, nurodant, kad vekselis apmokamas jį pateikus (3 t., 49 b. l.), šį faktą patvirtina 2011 m. kovo 21 d. susitarimas Nr. 3, iš kurio matyti, kad galutinis kredito grąžinimo terminas pratęstas iki 2011 m. gruodžio 20 d. (2 t., 12-13 b. l.).

16Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo nuomone, kad UAB „Šiaulių Baltija“ iki galutinio kredito grąžinimo termino (2011 m. gruodžio 20 d.) bei suteikto papildomo 60 dienų termino, pasibaigusio 2012 m. vasario 18 d., tinkamai neįvykdžius pagal Kreditavimo sutartį prisiimtų prievolių, AB „Citadele“ bankas, pasinaudodamas Kredito sutartyje numatytais jos įvykdymo užtikrinimo būdais, CK 4.192 straipsnio 1 dalies pagrindu kaip hipotekos kreditorius, CK 4.216 straipsnio pagrindu kaip įkaito turėtojas, Laidavimo sutarties 3.1. ir 3.3. punktų pagrindu (CK 6.81 str. 1 d.), o taip pat ir paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu, įgijo teisę reikalauti, kad RUAB „Linos namai“ įvykdytų UAB „Šiaulių Baltija“ prievolę.

17Pasibaigus Kreditavimo sutarties papildomuose susitarimuose nustatytam kredito grąžinimo terminui, bankas pateikė ieškovui reikalavimą apmokėti vekselį, o jo neapmokėjus, 2012 m. sausio 30 d. gavo vykdomąjį įrašą (3 t., b. l. 50), tačiau iš AB „Citadele“ banko pateiktos 2012 m. spalio 4 d. pažymos Nr. 10.3-4/9276 matyti, kad UAB „Šiaulių Baltija“ prievolė pagal Kreditavimo sutartį Nr. PS/K14/031 šiam kreditoriui vis dar nėra įvykdyta (3 t., 26 b. l.).

18Apeliantas savo prievolės AB „Citadele“ bankui neginčija, tačiau nurodo, kad 2011 m. kovo 21 d. išrašydamas bankui paprastąjį neprotestuotiną vekselį 2 027 341 EUR sumai kartu su 6 mėnesių LIBOR EUR palūkanomis bei 5 procentų palūkanų marža (3 t., 49 b. l. ) ir kreditoriui jį, kartu su notaro vykdomuoju įrašu (3 t., 50 b. l.), 2012 m. sausio 20 d. pateikus apmokėti, RUAB „Linos namai“ įvykdė UAB „Šiaulių Baltija“ 2 027 341 EUR prievolę AB „Citadele“ bankui, t. y. apeliantas pačiu vekseliu apmokėjo jame (vekselyje) nurodytą sumą. Su šiais apelianto argumentai teisėjų kolegija nesutinka.

19CK 1.105 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselis, tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą jame nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (ĮPVĮ 2 str. 1 d.). Paprastuoju vekseliu jo davėjas pats įsipareigoja besąlygiškai sumokėti jame nurodytą sumą, jei mokėjimo terminas jame nenurodomas, vekselis laikomas mokėtinu jį pateikus (CK 1.105 str. 4 d., ĮPVĮ 2 str. 4 p., 77 str. 2 p.). Pagal Kasacinio teismo suformuotą praktiką, vekseliu patvirtintos prievolės specifika – jos abstraktumas ir viešas patikimumas – suteikia kreditoriui papildomą garantiją, kad skola bus grąžinta, taip pat apsaugo vekselio turėtoją nuo pareigos įrodinėti reikalavimo teisę. Šią jo teisę nuginčyti turi vekselio davėjas, įrodinėdamas, kad nebuvo prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. spalio mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2008, kat. 22.3.1; 114.11; 125.10.3; Teismų praktika 30).

20Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo nuomone, kad RUAB „Linos namai“ vekselio išdavimu nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Kreditavimo sutartį, kadangi nesant įrodymų apie piniginių lėšų pervedimą kreditoriui, vien vekselio išdavimas nepatvirtina realaus prievolės įvykdymo. Kaip minėta, juo vekselio turėtojui suteikiama papildoma prievolės įvykdymo garantija. Apeliantas nepateikė teismui įrodymų, kad jis pasirašydamas vekselį ir taip pripažindamas savo prievolę kreditoriui, būtų jį apmokėjęs, todėl atmetami, kaip nepagrįsti RUAB „Linos namai“ atskirojo skundo argumentai, kad jis prievolę pagal Kreditavimo sutartį už UAB „Šiaulių Baltija“ įvykdė ir AB „Citadele“ banko finansinis reikalavimas restruktūrizavimo byloje patvirtintas nepagrįstai.

21Apeliantas nurodo, kad dėl šiuo metu vykstančių teisnių ginčų dėl UAB „Šiaulių Baltija“ skolos AB „Citadele“ bankui apmokėjimo pagal RUAB „Linos namai: išduotą paprastąjį vekselį, AB „Citadele“ banko finansiniai reikalavimai negali būti įtraukti jį į RUAB „Linos namai“ kreditorių sąrašą. Taip pat prašo prijungti prie šios civilinės bylos dvi Šiaulių apygardos teismo civilines bylas Nr. Nr. 2-478-194/2013 (Nr. 2-1164/194/2012) ir Nr. 2-1197-357/2012, tačiau savo prašymo visiškai nepagrindė, nenurodė kokie nurodytose bylose pareikšti reikalavimai ir kaip jie yra susiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku, nemotyvavo savo argumento kodėl prašomose prijungti bylose nagrinėjami reikalavimai negali būti nagrinėjami skyrium (CPK 178 str.). Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teisme apelianto minimos civilinės bylos jau yra išnagrinėtos. Dėl nurodytų priežasčių šis apelianto prašymas netenkinamas.

22Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad kreditorius AB „Citadele“ bankas pareiškimą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo pateikė nepagrįstai, kadangi visos sutartys buvo sudarytos su „Citadele“ banko Šiaulių filialu. Pagal CK 2.53 straipsnio 2 dalį juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo, juridinis asmuo atsako pagal savo struktūrinio padalinio prievoles, o pats juridinio asmens filialas neturi savarankiško civilinio teisinio subjektiškumo. Dėl juridinio asmens filialo teisinio subjektiškumo nebuvimo pasisakė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. lapkričio mėn. 16 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2012. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad AB „Citadele“ bankas neturėjo finansinio reikalavimo teisės RUAB „Linos namai“ pagal Kreditavimo sutartimi patvirtintus prievolių užtikrinimo būdus.

23Teisėjų kolegija sutinka su kreditoriaus AB „Citadele“ bankas atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytais argumentais, kad nutarčių dėl atskirų finansinių reikalavimų tvirtinimo rezoliucijose nėra būtina nurodyti reikalavimo tvirtinimo pagrindą bei reikalavimo tvirtinimo eilę, kadangi pagal ĮRĮ 12 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą tvarką, kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir tenkinimo terminai, atsižvelgiant į finansinių reikalavimų faktinį pagrindą, laikantis ĮRĮ 13 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos, turi būti nurodomi įmonės restruktūrizavimo plane, kuris vėliau turi būti patvirtintas teismo (ĮRĮ 14 str. 5 d.). ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą. Jeigu šių lėšų nepakanka, likusioji nepatenkintų reikalavimų suma tenkinama šio straipsnio 4 dalyje nustatyta (antrąja) eile, kartu su visais likusiais kreditorių reikalavimais (ĮRĮ 13 str. 4 d.). Kadangi apeliantas neįvykdė savo prievolės kreditoriui, kuri yra užtikrinta tiek hipoteka, tiek ir įkeitimu, teisėjų kolegija sprendžia, kad AB „Citadele“ bankas turi teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą ne tik pagal laidavimo sutartį (kuri nėra nuginčyta ir galiojanti) bei apelianto kreditoriui išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį, bet ir kaip hipotekos kreditorius bei įkaito turėtojas iš Hipotekos lakštu įkeisto nekilnojamojo turto bei įkeitimo lakštu įkeistos žemės nuomos teisės (CK 4.192 str. 1 d., 4.216 str.).

24Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui todėl teisėjų kolegija jų nevertina.

25Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas tvirtina finansinį reikalavimą, jeigu iš pateiktų duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2597/2011). Teisėjų kolegija vertina, AB „Citadele“ banko reikalavimas yra pagrįstas nurodytais ir aptartais byloje esančiais įrodymais, todėl sprendžia, kad naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmos instancijos nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Atsiliepimu RUAB „Linos namai“ prašė laikinai netvirtinti AB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtino... 8. Teismas nustatė, kad hipoteka ir įkeitimu užtikrinta prievolė pagal... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas RUAB ,,Linos Namai“ prašo panaikinti Šiaulių... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius AB „Citadele“ bankas prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. Reikalavimo teisę kreditorius kildina iš Kreditavimo sutarties Nr.... 16. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo nuomone, kad UAB... 17. Pasibaigus Kreditavimo sutarties papildomuose susitarimuose nustatytam kredito... 18. Apeliantas savo prievolės AB „Citadele“ bankui neginčija, tačiau nurodo,... 19. CK 1.105 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselis, tai dokumentas, kuriuo... 20. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo nuomone, kad RUAB... 21. Apeliantas nurodo, kad dėl šiuo metu vykstančių teisnių ginčų dėl UAB... 22. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad kreditorius... 23. Teisėjų kolegija sutinka su kreditoriaus AB „Citadele“ bankas atsiliepime... 24. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Kiti atskirojo skundo... 25. Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas tvirtina finansinį... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....