Byla 2A-844-577/2016
Dėl apmokėjimo už faktiškai atliktus darbus ir įgytas medžiagas priteisimo. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų kolegijos teisėjų Liudos Uckienės ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „Lesto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Eltirema“ ieškinį atsakovui AB „Lesto“ dėl apmokėjimo už faktiškai atliktus darbus ir įgytas medžiagas priteisimo. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovas UAB „Eltirema“, patikslinęs reikalavimus (b.l. 100-101), prašė priteisti iš atsakovo 10 959,59 Eur įsiskolinimą pagal 2014-01-06 rangos sutartį Nr. 30100/540015 ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-01-06 rangos sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti 35 KV oro linijų remonto, neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo Šiaulių regione darbus. AB „LESTO“ Pastočių eksploatavimo departamento Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyrius 2014-10-21 užsakė atlikti 35KV OL Šeduva-Smilgiai trasos defektinių gelžbetoninių atramų keitimą (Nr. 32, 50, 54, 81), paraiška užsakymui vykdyti Nr. 08), darbus pradedant 2014-11-03, baigiant 2014-12-25. 2014 spalio - lapkričio mėn. ieškovas atliko parengiamuosius darbus, užsakė ir pristatė gelžbetoninius stiebus į darbų atlikimo vietą, atliko kitus darbus; 2014-11-17 pateikė paraišką darbams atlikti nuo 2014-12-08 iki 2014-12-10. 2014-12-01 AB „LESTO“ Šiaulių skyrius pateikė papildytą paraišką Nr. 08 Darbams atlikti, nurodant darbus pradėti 2014-11-03, baigti 2014-12-25. 2014-12-05 ieškovo UAB „Eltirema“ darbų vadovas AB „LESTO“ elektroninėje nurodymų forminimo sistemoje pateikė rašytinį nurodymą Nr. R-VD-28 35 kV OL „Šeduva – Smilgiai“ gelžbetoninių atramų Nr. 53, 81 keitimui. Šį nurodymą 2014-12-05 13.03 val. AB „LESTO“ Radviliškio dispečeris patvirtino. 2014-12-08 UAB „Eltirema“ pateikė nurodymus Nr. R-VD-29 g/b atramos Nr. 50 keitimui ir Nr. R-VD-30 gelžbetoninės atramos Nr. 32 keitimui, kurie, vėliau paaiškėjus situacijai, kad elektros įrenginių atjungimas negali būti suteiktas, buvo atmesti. 2014-12-08 AB „LESTO“ Radviliškio dispečeris UAB „Eltirema“ darbų vadovą žodžiu informavo, kad dėl tam tikros AB „LESTO“ transformatorinės pastotės rekonstrukcijos Vilniaus Dispečerinio valdymo departamentas neleidžia atjungti 35 kV OL „Šeduva – Smilgiai“, apie tai buvo informuoti AB „LESTO“ Šiaulių skyriaus atsakingi asmenys. 2014-12-12 UAB „Eltirema“ raštu paprašė AB „LESTO“ Šiaulių skyriaus pratęsti 2014-01-06 rangos sutarties Nr. 30100/540015 terminą, kad darbai pagal neplaninių darbų užsakymą būtų atlikti. 2014-12-27 UAB „Eltirema“ darbų vadovas iš AB „LESTO“ Šiaulių skyriaus atsakingo asmens A. B. sužinojo, kad AB „LESTO“ atsisako darbų. 2014-12-29 UAB „Eltirema“ raštu AB „LESTO“ Šiaulių skyriaus Pastočių eksploatavimo skyriaus vadovui R. V. pateikė PVM sąskaitą-faktūrą ELT Nr. 000999 už darbams atlikti įsigytas medžiagas ir atliktus parengiamuosius darbus, prašydama medžiagas ir darbus priimti bei už tai sumokėti. Atsakovas apmokėti PVM sąskaitą–faktūrą atsisakė, teigdamas, jog ieškovas galės atramas ir kitas medžiagas panaudoti 2015 metais atliekamiems darbams. Kadangi AB „LESTO“ Šiaulių skyrius užsakė atlikti darbus, vėliau juos papildė patikslinta paraiška, t.y. sudarė teisėtus lūkesčius UAB „Eltirema“ planuoti darbų atlikimą, įsigyti darbams atlikti reikalingų medžiagų, pasirengti darbų atlikimui vietoje, pristatyti reikalingas darbų atlikimui medžiagas į darbų atlikimo vietą, UAB „Eltirema“ suderino pirminę darbų atlikimo sąmatą su AB „LESTO“ Šiaulių skyriumi, darbų atlikimą suderino su žemės savininkais, tačiau darbai faktiškai nebuvo atlikti dėl to, kad atsakovas nesudarė sąlygų darbams atlikti, prašo sutarties 6.1 p. bei CK 6. 660 str. 2 d. pagrindu priteisti iš atsakovo ieškovui: 19 200 Lt (5 560,70 Eur) už 35 kv OL gelžbetonines vienstiebes atramas, 10 560 Lt (3 058,39 Eur) už jų atvežimą į darbų atlikimo vietą ir iškrovimą, 1 488 Lt (430,95 Eur) negauto pelno, įskaitant 31 248 Lt (9 050,04 Eur) PVM nuo visos sumos, iš viso – 10 950,59 Eur (37 810,08 Lt).

4Atsakovas AB „LESTO“ su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti; nesutikimą grindė tuo, kad šalys 2014-01-06 sudarė rangos sutartį Nr. 30100/540015 dėl 35 kV oro linijų remonto, neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo Šiaulių regione darbų atlikimo, tačiau pagal sutarties nuostatas ieškovas įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis pagal užsakovo AB LESTO užduotis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 35 kV oro linijų remonto, neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo Šiaulių regione darbus ir perduoti šių darbų rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Darbai atlikti nebuvo, sutartis nepratęsta. Pripažino, jog ieškovui 2014-10-21 pateikė paraišką (užsakymą) Nr. 8, kuriame buvo užsakoma pakeisti 4 vnt. oro linijos atramas, darbus pradedant vykdyti 2014-11-03 ir baigti – 2014-12-25, buvo suderinta darbų atlikimo sąmata. Ieškovas 2014-11-17 pateikė paraišką užsakytiems darbams atlikti nuo 2014-12-08 iki 2014-12-10. 2014-12-01 atsakovas papildė paraišką papildomai įtraukiant 4 vnt. izoliatorių keitimą, nurodant darbų užbaigimo terminą – 2014-12-25. 2014-12-05 ieškovas pateikė nurodymą Nr. R-VD-28 darbams dviejų (dėl kurių keitimo žemės savininkai nenurodė jokių sąlygų) atramų keitimui AB LESTO Radviliškio budinčiam dispečeriui patvirtinimui. Patikrintas nurodymas buvo patvirtintas tą pačią dieną apie 13 val., darbai buvo numatomi atlikti nuo 2014-12-08 iki 2014-12-11. Neneigė, jog 2014-12-08 9 val. ryte AB „LESTO“ Pastočių eksploatavimo departamento darbuotojai iš rangovo UAB „Eltirema“ sužinojo, kad Radviliškio dispečeriai negali atjungti minėtos 35 kV oro linijos dėl pasikeitusios situacijos elektros tinkle (dėl kitos transformatorinės pastotės rekonstrukcijos darbų). Tačiau paaiškino, jog išsiaiškinus situaciją 35 kV tinkle su Šiaulių regiono dispečerinio valdymo skyriaus vadovu ir paaiškinus rangovui pavestų užduočių svarbą, buvo kreiptasi į Dispečerinio valdymo departamentą dėl galimybės atjungti 35 kV oro liniją Šeduva-Smilgiai. Pakeitus 35 kV tinklo schemą gretimuose regionuose, buvo sudarytos galimybės atjungti oro liniją numatomiems vykdyti darbams ir 2014-12-08 11 val. apie pakeistą situaciją tinkle telefonu buvo pranešta rangovo UAB „Eltirema“ darbų vadovui V. D.. Pastarasis teigė, kad be technikos darbų atlikti negalės, todėl buvo sutarta žodžiu, kad darbai bus iš naujo organizuojami vėliau. 2014-12-08 rangovas UAB „Eltirema“ pateikė naują paraišką darbams minėtoje 35 kV oro linijoje, kurioje buvo nurodyti darbų atlikimo terminai nuo 2014-12-22 8 val. iki 2014-12-23 17 val., kuri buvo suderinta su AB „LESTO“ dispečeriais. Tą pačią dieną (2014-12-08) ieškovas pateikė nurodymus Nr. R-VD-29 ir Nr. R-VD-30, dėl dviejų atramų ir izoliatorių keitimo darbų atlikimo 2014-12-09 dieną, tačiau nurodymai nebuvo patvirtinti bei darbų pagal minėtą 2014-12-08 paraišką atlikti nebuvo galimybės dėl itin nepalankių meteorologinių sąlygų (lietus išmirkė žemę). Pasak atsakovo, rangovui UAB „Eltirema“ nepavyko užbaigti numatytų atramų keitimo darbų minėtoje 35 kV oro linijoje pagal sutartį ne dėl atsakovo kaltės, o dėl nepalankių oro sąlygų. Ieškovas nepagrįstai prašo taikyti CK 6.660 str. 2 d. nuostatas, atsakovas bendradarbiavo su ieškovu. Ieškovui galėjo ir turėjo kilti pagrįstų abejonių, ar numatytus darbus pavyks atlikti dėl nepalankių meteorologinių sąlygų; ieškovas savo rizika, nepranešęs apie tai atsakovui, įsigijo darbams atlikti reikalingas medžiagas dar 2014 m. spalio-lapkričio mėn. ir netgi pristatė jas į darbų atlikimo vietą. Be to, atsakovas ieškovui siūlė įsigytas medžiagas panaudoti 2015 metais atliekant kitos oro linijos remonto darbus, ir už šias medžiagas apmokant. Atsakovo teigimu, jis neturi pagrindo apmokėti ieškovo savo rizika prisiimtas ir patirtas išlaidas, pasirengiant darbų, kurių ieškovas negalėjo užbaigti ne dėl nuo atsakovo priklausančių aplinkybių, atlikimui.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino; priteisė ieškovui iš atsakovo 10 950,59 Eur už atliktus darbus, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 10 950,59 Eur sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2015-04-03 teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 329 Eur žyminio mokesčio, 1 008,82 Eur advokato procesinių dokumentų ruošimo bei atstovavimo išlaidų. Pirmos instancijos teismas konstatavo, jog atsakovas, užsakydamas rangos darbus, numatytus 2014-01-06 šalių sudarytoje rangos sutartyje, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti 35 KV oro linijų remonto, neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo Šiaulių regione darbus, sudarė teisėtus lūkesčius planuoti ieškovui tinkamą darbų atlikimą, laikantis sutartyje sutartų terminų ir darbų apimties, įsigyti darbams atlikti reikalingų medžiagų, pasirengti darbų atlikimui vietoje, pristatyti reikalingas darbų atlikimui medžiagas į darbų atlikimo vietą, suderinus pirminę darbų atlikimo sąmatą, suderinus darbus su žemės sklypų savininkais. Užsakyti darbai nebuvo atlikti dėl to, kad atsakovas nesudarė sąlygų darbams atlikti, o vėliau informavo ieškovą, kad darbų termino nepratęs pasibaigus sutarties galiojimo laikui. Todėl CK 6.660 str., 6.661 str., 6.200 str. pagrindu sprendė, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti sumokėti už faktiškai atliktus darbus: už gelžbetoninius stiebus (4 vnt.), paliktus darbų atlikimo vietoje, ir jų pristatymą į darbų atlikimo vietą, kitas medžiagas, iš viso pagal patikslintą ieškinį, lokalinę šalių suderintą sąmatą – 10 950,59 Eur.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Atsakovas AB „Lesto“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo apelianto sumokėtą žyminį mokestį už apeliacinį skundą – 329 Eur. Nurodė, jog pirmos apylinkės teismas nepagrįstai sprendė dėl CK 6.660 str. taikymo, nes šios CK nuostatos įtvirtina teisę rangovui reikalauti atlyginti patirtus nuostolius tik tuomet, kai užsakovas neteikia pagalbos rangovui atliekant darbus ir netinkamai vykdo ar neįvykdo savo prievolės. Pasak atsakovo, visų pirma, atramas Nr. 32 ir 54 galima buvo keisti ir neatsižvelgiant į oro sąlygas, nes jos nebuvo įrengtos pasėliuose, todėl neaišku, kodėl ieškovas šių darbų atlikimo nesuplanavo anksčiau ir jie nebuvo atlikti. Antra, atsakovo darbuotojai, sužinoję, jog 2014-12-08 objekte nėra galimybės atjungti 35 kV oro linijos, dėjo visas pastangas, kad suplanuoti darbai būtų vykdomi, ir atlikus perjungimus tinkle, ieškovas po 2 valandų buvo informuotas, kad gali darbus vykdyti. Pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas, vertindamas šios situacijos faktines aplinkybes, neįvertino, jog ieškovo atsakingas asmuo – darbų vykdytojas ir įmonės vadovas V. D. – nesikreipė į Sutartyje nurodytą už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį AB LESTO Šiaulių regiono Pastočių eksploatavimo skyriaus vadovą R. V., kuris ir ėmėsi visų reikiamų veiksmų, jog susidariusi situacija būtų išspręsta kiek įmanoma greičiau ir oro linijos atramų keitimo darbai būtų pradėti vykdyti numatytą dieną. Atsakovo teigimu, teismas, pasisakydamas dėl atsakovo netinkamo bendradarbiavimo, nevertino paties ieškovo bendradarbiavimo, taip pat nevertino to, jog suplanuoti darbai turėjo būti vykdomi ne tik 2014-12-08, o iki pat 2014-12-11, taigi ieškovas visiškai nepagrįstai savarankiškai nusprendė, kad darbų negalės atlikti visas suplanuotas darbams keturias dienas ir atitinkamai savo rizika priėmė sprendimą grąžinti išnuomotą techniką. Vėliau darbai pagal pateiktas paraiškas nebuvo vykdomi dėl netinkamų meteorologinių sąlygų. Be to, atsakovas, tinkamai bendradarbiaudamas su ieškovu ir siekdamas išspręsti susidariusią situaciją, ne kartą siūlė ieškovui panaudoti gelžbetonines atramas kituose atsakovo objektuose, t.y. kituose 2015 metais numatomuose vykdyti oro linijų remonto darbuose, tačiau šį argumentą pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė, remdamasis išimtinai tik ieškovo žodiniais paaiškinimais (nesant jokių rašytinių įrodymų), jog ieškovas medžiagas (g/b atramas) užsako Ukrainoje iš anksto, praktiškai pasirašant sutartį su AB LESTO ar turint objektyvių duomenų, kad tokia sutartis bus pasirašyta laimėjus viešąjį konkursą. Pažymėjo, jog visus planuojamų atlikti remonto darbų grafikus sudarinėja pats rangovas (ieškovas), todėl ieškovas realiai turėjo galimybę išvengti šioje byloje prašomų priteisti nuostolių panaudojant gelžbetonines atramas kituose 35 kV oro linijų remonto darbuose. Atsakovas ir teisminio nagrinėjimo metu, ir žodinių derybų su ieškovu metu patvirtino, jog atramų pervežimo į kitą objektą išlaidas ieškovui padengs atsakovas. Apeliavo į sutarties 4.5.2 p., 6.1 p. nuostatas, kurios numato pareigą užsakovui sumokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal pasirašytą atliktų darbų aktą. Mano, jog darbai nebuvo užbaigti dėl ieškovo atsakingų asmenų netinkamo situacijos įvertinimo 2014-12-08 ir vėliau dėl nepalankų oro sąlygų, todėl atsakovas neturi teisinio pagrindo mokėti ieškovui už į darbų atlikimo vietą pristatytas medžiagas.

9Ieškovas UAB „Eltirema“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti; priteisti 850 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovo teigimu, apelianto argumentai dėl atramos 54 keitimo prieštarauja faktinėms aplinkybėms ir visiškai nepagrįsti, nes sklypo, kuriame turėjo būti keista atrama Nr. 54, savininkas leido atlikti darbus tik esant įšalui; pažymėjo, jog visų atramų, išskyrus Nr. 32, keitimas buvo siejamas su sklypų savininkų konkrečiomis sąlygomis. Akcentavo, jog apeliantas argumentų dėl neva netinkamai pasirinktų darbų atlikimo datų ir /ar būdų (planuojant pakeisti visas atramas vienu kartu) nei sutarties tarp šalių galiojimo metu, nei bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovui nereiškė; tuo tarpu CPK 306 str. 2 d. numato, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Pasak ieškovo, apeliantas nepagrįstai nurodo, jog 2014-12-08, atjungus oro liniją, ieškovas galėjo vykdyti darbus, o jų nevykdė dėl ieškovo atsakingų darbuotojų netinkamo darbo organizavimo; pažymėjo, jog apeliantas pats atšaukė ieškovo nurodymą (paraišką) darbams vykdyti dėl to, kad negalėjo atjungti oro linijos. Apie tai, kad yra galimybė atjungti oro liniją vėliau ir atsiras galimybė ieškovui vykdyti darbus tą pačią dieną, ieškovas informuotas nebuvo, todėl išnuomota technika ir buvo grąžinta nuomotojui. Pats apeliantas pripažįsta, kad ieškovas 2014-12-08 iš karto pateikė naują paraišką darbams atlikti 2014-12-22- 2014-12-23, kuri buvo suderinta su AB Lesto dispečeriais, kas dar kartą pagrindžia, jog dispečeris yra būtent tas kompetentingas atsakovo atstovas, kuris informuoja apie atsakovo priimtus sprendimus, leisti ar ne atlikti darbus. Taip pat pažymėjo, jog apeliantas bylos nagrinėjimo metu nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad sistemoje, kurioje žymimi visi leidimai atlikti darbus 2014-12-08 būtų buvę padaryti pakeitimai, leidžiantys aptariamus darbus atlikti. Todėl apelianto argumentai, kad ieškovas visiškai nepagrįstai savarankiškai nusprendė, kad darbų negalės atlikti visas suplanuotas darbams keturias dienas, savo rizika priėmė sprendimą grąžinti išnuomotą techniką, darbai nebuvo baigti dėl ieškovo atsakingų asmenų netinkamo situacijos įvertinimo 2014 m. gruodžio 8 d., kadangi nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo tikėtis, kad darbai ieškovui bus leisti vykdyti planuotu laikotarpiu. Taip pat atmestini kaip visiškai nepagrįsti apelianto argumentai dėl ieškovo nesąžiningumo 2014-12-29 pateikiant atsakovui atliktų darbų aktą ir sąskaitą apmokėjimui už atliktus darbus; ieškovas siekė ir tikėjosi, kad apeliantas sutiks atlikti darbus, dėl ko ieškovas teikė naujas paraiškas darbams atlikti, kurios, kaip teisingai nustatė teismas, apelianto net nebuvo registruojamos TEVIS sistemoje. Ieškovas siekė išspręsti susidariusią situaciją ir bendradarbiauti su apeliantu, o apeliantas, priešingai, nedėjo jokių pastangų bendradarbiaujant, atšaukė paties suplanuotus ir pas ieškovą užsakytus darbus bei net neketino apmokėti faktiškai patirtų išlaidų. Atmestinas apelianto argumentas dėl ieškovo galėjimo panaudoti gelžbetonines atramas kituose atsakovo objektuose, kadangi naujiems darbams atlikti ieškovas atramas jau buvo užsakęs ir jas turėjo. Mano, jog teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio naikinti nėra pagrindo.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad 2014-01-06 šalys sudarė rangos sutartį Nr. 30100/540015, pagal kurią rangovas UAB „Eltirema“ įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis pagal užsakovo AB „LESTO“ užduotis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 35 kV oro linijų remonto, neplaninės techninės priežiūros ir gedimų šalinimo Šiaulių regione darbus ir perduoti šių darbų rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigojo priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka (sutarties 1.1 p.). Sutarties 2.5 p. šalys susitarė, kad konkreti rangovo atliekamų 35 kV oro linijų neplaninės techninės priežiūros bei gedimų (skubių ir neskubių) šalinimo darbų apimtis apibrėžiama užsakovo pateikiamoje (faksu, elektroniniu paštu ar IS „PAVARA“) užsakymo užduotyje (paraiškoje); sutarties 2.8, 2.14 p. p. buvo sulygta dėl pirminio darbų akto ir įkainių derinimo, 5.4. p. šalys susitarė, kad jei atramų užsakovas pateikti negali, rangovas darbų atlikimui reikalingas prekes įsigyja savo lėšomis. Sutarties 11.1 p. šalys nustatė, jog sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus; sutarties galiojimo pratęsimo sutarties sąlygose nebuvo numatyta.

13Taigi, šalių pasirašyta sutartis pagal ja nustatytų prievolių dalyką kvalifikuotina rangos sutartimi, kurios teisinis reglamentavimas numatytas CK 6.644 -6.671 str. Byloje kilo ginčas dėl šios rangos sutarties vykdymo bei ieškovo patirtų nuostolių padengimo. Ieškovas, teigdamas, jog negalėjo pradėti ir baigti sutartyje numatytų darbų dėl atsakovo kaltės, kuri pasireiškė kaip netinkamas bendradarbiavimas, prašė priteisti iš atsakovo 10 950,59 Eur jo patirtų nuostolių, kuriuos sudarė atliktų pasiruošimo darbų bei nepanaudotų kituose atsakovo užsakytuose darbuose medžiagų kaina. Atsakovo teigimu, ieškovas patyrė nuostolių dėl savo nesugebėjimo tinkamai organizuoti darbus, todėl prašė ieškinį atmesti. Pirmos instancijos teismas, konstatavęs, jog ieškovas rangos sutartyje sulygtų darbų negalėjo pradėti ir atlikti dėl atsakovo kaltės, jam netinkamai bendradarbiaujant su ieškovu, ieškinį tenkino. Apeliaciniu skundu atsakovas nesutinka su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis, prašo pirmos instancijos teismo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti; savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia tuo, kad darbai nebuvo užbaigti dėl ieškovo atsakingų asmenų netinkamo situacijos vertinimo 2014-12-08 dieną ir vėliau, dėl nepalankių oro sąlygų, todėl atsakovas neturi teisinio pagrindo atlyginti ieškovui už paruošiamuosius darbus ir į darbų atlikimo vietą pristatytas medžiagas. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, su apelianto motyvais sutikti nėra pagrindo.

14Bylos duomenimis nustatyta, jog AB LESTO Pastočių eksploatavimo departamento Šiaulių regiono pastočių eksploatavimo skyrius 2014-10-21 užsakė atlikti 35KV OL Šeduva-Smilgiai trasos defektinių gelžbetoninių atramų keitimą Nr. 32, 50, 54, 81 (4 vnt.), pateikdamas paraišką užsakymui vykdyti Nr. 08, darbus pradedant vykdyti 2014-11-03, baigiant 2014-12-25 (b.l. 20-21). Ieškovas suderino darbus su esančiais darbų atlikimo vietose žemės (miško) savininkais D. Č., R. Š., A. J., kurie nurodė, kad darbus leidžiama atlikti esant įšalui ar papildomai nuėmus derlių, nes dėl gelžbetoninių atramų Nr. 50, 81 keitimo ieškovui teks įvažiuoti į žiemkenčių pasėlius (b.l. 22-24). Tarp šalių buvo suderinta darbų lokalinė sąmata (b.l. 39-40). AB LESTO atstovas el.rašte nurodė, kad be gruodžio mėnesio įšalo nebus (b.l. 28), planuojamas darbų atlikimo laikas buvo nustatytas 2014 metų gruodį. Vykdant byloje aptariamą rangos sutartį 2014 metų spalio-lapkričio mėnesiais ieškovas atliko parengiamuosius darbus: pristatė į darbų atlikimo vietą gelžbetoninius stiebus ir 2014-11-17 pateikė atsakovui paraišką darbams atlikti nuo 2014-12-08 08.00 val. iki 2014-12-10 17.00 val. (b.l. 29). 2014-12-01 atsakovas papildė paraišką darbams atlikti nuo 2014-11-03 iki 2014-12-25 (b.l. 30-31). 2014-12-05 UAB „Eltirema“ darbų vadovas V. D. AB „LESTO“ elektroninėje nurodymų forminimo sistemoje pateikė rašytinį nurodymą Nr. R-VD-28 35 kV OL „Šeduva – Smilgiai“ gelžbetoninių atramų Nr. 53, 81 keitimui. Šį nurodymą 2014-12-05 13.03 val. AB „LESTO“ Radviliškio dispečeris patvirtino. 2014-12-08 UAB „Eltirema“ pateikė nurodymus Nr. R-VD-29 gelžbetoninės atramos Nr. 50 keitimui ir Nr. R-VD-30 gelžbetoninės atramos Nr. 32 keitimui, kurie, vėliau paaiškėjus situacijai, kad elektros įrenginių atjungimas negali būti suteiktas, atmesti 2014-12-08 09.04 val. -2014-12-08 09.05 val., nors darbų atlikimo pradžia buvo numatyta 2014-12-08 08.00 val. (b.l. 32-36).

15Apeliaciniame skunde apeliantas neneigė, jog 2014-12-08 ryte (apie 8 val.) Radviliškio dispečerinio valdymo grupės budintis dispečeris, sužinojęs, jog neturi galimybės atjungti 35 kV oro linijos Šeduva - Smilgiai dėl vykdomos Krekenavos TP rekonstrukcijos, apie tai telefonu informavo ieškovo atstovą, tačiau tvirtino, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino, jog tą pačią dieną, praėjus apie 2 val. nuo numatomos darbų pradžios, atlikus perjungimus tinkle, atsakovas informavo ieškovą, jog darbus galima pradėti vykdyti, kad ieškovo atsakingas asmuo – darbų vykdytojas ir įmonės vadovas V. D. – nesikreipė į sutartyje nurodytą už sutarties vykdymą atsakingą asmenį AB LESTO Šiaulių regiono Pastočių eksploatavimo skyriaus vadovą R. V., kuris ir ėmėsi visų reikiamų veiksmų, jog susidariusi situacija būtų išspręsta kiek įmanoma greičiau ir oro linijos atramų keitimo darbai būtų pradėti vykdyti numatytą dieną; taip pat, pasak apelianto, teismas nevertino, jog suplanuoti darbai turėjo būti vykdomi ne tik 2014-12-08, o iki pat 2014-12-11, todėl ieškovas visiškai nepagrįstai savarankiškai nusprendė, kad darbų negalės atlikti visas suplanuotas darbams keturias dienas ir atitinkamai savo rizika priėmė sprendimą grąžinti išnuomotą techniką.

16Pažymėtina, jog ieškovas apie tai, kad negali pradėti vykdyti darbų, buvo informuotas ne tik telefonu; kaip minėta, Lesto Tinklo eksploatavimo ir valdymo informacinės sistemos duomenimis ieškovo paraiškos darbams atlikti atmestos 2014-12-08 09.04 val. -2014-12-08 09.05 val., nors darbų atlikimo pradžia buvo numatyta 2014-12-08 08.00 val. (b.l. 32-36), kas įrodo, jog telefonu suteikta informacija buvo patvirtinta oficialiai. Be to, byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas būtų informuotas, jog atsakovas suras galimybę atjungti oro liniją tą pačią dieną ar vėliau ir ieškovas galės pradėti numatytus darbus; atsakovas nei pirmos instancijos teismui, nei bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme nepateikė absoliučiai jokių objektyvių įrodymų, kad ieškovas turėjo pagrindą nors prielaidai, kad galės pradėti vykdyti darbus nustatytais terminais (CPK 178 str.). Priešingai, iš atsakovo pateikto į bylą 2015-05-19 rašto turinio matyti, kad „Tevis“ sistemoje, kurioje žymimi visi leidimai atlikti darbus, paraiškos būsena nebuvo pakeista, o tai tik dar kartą patvirtina, kad ieškovas neturėjo jokių prielaidų tikėtis pradėti darbus paraiškose nustatytais terminais. Esant nustatytoms faktinėms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad ieškovas turėjo pareigą ieškoti papildomos informacijos dėl oro linijos atjungimo, taip pat, kad ieškovas turėjo galimybę numatyti tikimybę pradėti darbus kitomis paraiškose nurodytomis dienomis, todėl apelianto argumentai, kad ieškovas papildomai turėjo kreiptis į sutartyje nurodytą už sutarties vykdymą atsakingą asmenį AB LESTO Šiaulių regiono Pastočių eksploatavimo skyriaus vadovą R. V., ar kad neturėjo pagrindo spręsti dėl išnuomotos technikos grąžinimo, yra visiškai nepagrįsti ir atmestini.

17Taip pat apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad atramą Nr. 54 galima buvo keisti ir neatsižvelgiant į oro sąlygas, nes ji nebuvo įrengta pasėliuose, nes jie prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms bei byloje surinktiems įrodymams. Visų pirma, iš 2014-10-19 suderinimo akto (b.l. 22) turinio akivaizdu, jog žemės sklypo, kuriame turėjo būti keičiama atrama Nr. 54, savininkas sutiko su atliktinais atramos keitimo darbais tik esant įšalui, o tai reiškia, kad ir atramos Nr. 54 keitimas priklausė nuo oro sąlygų. Antra, nors dėl atramos Nr. 32 keitimo kokių nors papildomų sąlygų iškelta nebuvo, teisėjų kolegija pritaria ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą atsikirtimams, kad darbų organizavimo prasme vienos atramos keitimas yra ekonomiškai nenaudingas ir neefektyvus. Be to, pažymėtina, jog atramų keitimas sietinas su oro linijos atjungimu, todėl keisti tik vieną atramą atskirai, kuomet numatytas kelių atramų keitimas toje pačioje oro linijos atjungimo zonoje, yra ekonomiškai nenaudinga ir neefektyvu vertinant atliktinus darbus ir tuo aspektu.

18Taigi, byloje surinkti rašytiniai įrodymai bei nustatytos faktinės aplinkybės nesudaro pagrindo apeliacinės instancijos teisėjų kolegijai nesutikti su pirmos instancijos teismo išvadomis, kad būtent dėl atsakovo, kuris nesugebėjo savalaikiai pasirūpinti darbų objekte 35 kV OL „Šeduva- Smilgiai“ oro linijos atjungimu ir tokiu būdu užtikrinti ieškovui galimybę vykdyti numatytus darbus, ieškovas negalėjo pradėti darbų. Nustatytų faktinių aplinkybių kontekste bei vertinant tai, kad ieškovo naujai 2014-12-08 pateikta paraiška net nebuvo atsakovo užregistruota, o vėliau darbų atlikimo terminai nebuvo pratęsti, atmestini kaip nereikšmingi atsakovo apeliacinio skundo argumentai dėl negalimumo atlikti darbų pagal 2014-12-08 ieškovo paraišką nuo 2012-12-22 8 val. iki 2014-12-23 17 val. dėl netinkamų meteorologinių sąlygų bei ieškovo atliktų darbų akto ir sąskaitos atsakovui pateikimo terminų.

19Konstatavus užsakovo pareigos bendradarbiauti teikiant rangovui pagalbą atliekant darbus pažeidimą, pirmos instancijos teismas pagrįstai taikė CK 6.660 str. nuostatas ir nustatęs, kad esant atsakovo rangos darbų užsakymams (b.l. 7-16, 30-31), ieškovas turėjo teisėtų lūkesčių planuoti tinkamą darbų atlikimą, laikantis sutartyje sutartų terminų ir darbų apimties, įsigyti darbams atlikti reikalingų medžiagų ir atlikti kitus parengiamuosius darbus, pagrįstai sprendė dėl ieškovo patirtų nuostolių, susidariusių dėl faktiškai atliktų darbų, priteisimo iš atsakovo.

20Apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo galimybės išvengti prašomų priteisti nuostolių panaudojant gelžbetonines atramas kituose 35 kV oro linijų remonto darbuose iš esmės grindžiami tik deklaratyvaus pobūdžio samprotavimais, todėl teisėjų kolegija jais vadovautis neturi pagrindo ir jas atmeta. Kitoje dalyje priteistų nuostolių dydžio apeliantas neginčija.

21Pažymėtina, jog teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis logikos dėsniais, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas vertino į bylą pateiktus įrodymus nepažeisdamas CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą. Tai, kad įvertinęs byloje esančių duomenų visumą, teismas nekonstatavo, jog apelianto pateikti įrodymai pagrindžia jo įrodinėjamas aplinkybes, negali būti pripažįstama netinkamu įrodymų vertinimu ar įrodinėjimo taisyklių pažeidimu. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo kasatorius, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013).

22Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, šalių elgesį, pagrįstai taikė CK 6.660 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtintas teisės normas, numatančias atsakovo pareigą teikti pagalbą ieškovui; nustatė ir ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais, todėl konstatuoja, jog apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (CPK 320, 327, 329 - 330 str.). Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

23Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir įvertino į bylą pateiktus įrodymus, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 19 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

25Apeliacinės instancijos teismui atsakovo apeliacinį skundą atmetus, ieškovo naudai priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą yra sumokėjęs 850 Eur. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, vertinant minėtus kriterijus ir atsižvelgiant į nagrinėjamų klausimų nesudėtingą pobūdį, atsakovo prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma laikytina per didele, todėl mažintina iki 500 Eur.

26Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Iš atsakovo AB „Lesto“ (j.a.k. 302577612) priteisti 500 Eur (penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ieškovo UAB „Eltirema“ (j.a.k. 122790181) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovas UAB „Eltirema“, patikslinęs reikalavimus (b.l. 100-101), prašė... 4. Atsakovas AB „LESTO“ su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti;... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 16 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Atsakovas AB „Lesto“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės... 9. Ieškovas UAB „Eltirema“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad su... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2014-01-06 šalys sudarė rangos sutartį Nr.... 13. Taigi, šalių pasirašyta sutartis pagal ja nustatytų prievolių dalyką... 14. Bylos duomenimis nustatyta, jog AB LESTO Pastočių eksploatavimo departamento... 15. Apeliaciniame skunde apeliantas neneigė, jog 2014-12-08 ryte (apie 8 val.)... 16. Pažymėtina, jog ieškovas apie tai, kad negali pradėti vykdyti darbų, buvo... 17. Taip pat apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto... 18. Taigi, byloje surinkti rašytiniai įrodymai bei nustatytos faktinės... 19. Konstatavus užsakovo pareigos bendradarbiauti teikiant rangovui pagalbą... 20. Apeliacinio skundo argumentai dėl ieškovo galimybės išvengti prašomų... 21. Pažymėtina, jog teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti... 22. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos... 23. Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 25. Apeliacinės instancijos teismui atsakovo apeliacinį skundą atmetus, ieškovo... 26. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 19 d. sprendimą palikti... 28. Iš atsakovo AB „Lesto“ (j.a.k. 302577612) priteisti 500 Eur (penkis...