Byla 2-477/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutarties, kuria apeliantas įpareigotas iki 2010 m. lapkričio 10 d. apmokėti apeliacinį skundą 22 294 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, civilinėje byloje Nr. 2-1192-392/2010 pagal ieškovo ( - ) AB ieškinį atsakovams V. P., J. F. ir N. U. dėl negrąžinto kredito, delspinigių ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo bankrutuojanti UAB ( - ),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ( - ) AB pareiškė ieškinį atsakovams V. P., J. F. ir N. U. dėl negrąžinto kredito, delspinigių ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo bankrutuojanti UAB ( - ).

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimu ( - ) AB ieškinį patenkino, ieškovui ( - ) AB priteisė solidariai iš atsakovų N. U. ir J. F. 285 844,57 eurus, solidariai iš atsakovų N. U., J. F. ir V. P. 243 982,70 eurus ir solidariai iš atsakovų N. U., J. F. ir V. P. 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistas sumas, nuo 2009-11-20 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

5Atsakovas J. F. dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą ir kartu kreipėsi į teismą su prašymu atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą. Prašyme nurodė, kad šiuo metu pajamų negauna, santaupų neturi, turi mažametę dukrą, mažavertis turtas areštuotas.

6Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai susiję su teismo nutarties, kuria buvo netenkintas atsakovo prašymas atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą, pagrįstumu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi atsakovo J. F. prašymo atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą netenkino. Nurodė, jog J. F. teismui pateikė UAB ( - ) pažymą, patvirtinančią, jog jam nebuvo išmokėtas darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2010-03-26 iki 2010-10-21 dėl sutrikusių atsiskaitymų ir sunkios įmonės finansinės būklės, tačiau pats apeliantas yra minėtos įmonės direktorius, kuris taip pat yra atsakingas ir už darbo užmokesčio išmokėjimą. Be to iš pateiktų įrodymų negalima neabejotinai teigti, kad atsakovas nurodytu laikotarpiu negavo jokių kitų piniginių pajamų, neturi turto ir neišgali sumokėti žyminio mokesčio. Todėl apeliantas įpareigotinas sumokėti 22 294 Lt dydžio žyminį mokestį.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atsakovas J. F. padavė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1192-392/2010 ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo, nes, jo manymu, bylą nagrinėjusio teisėjo veiksmai buvo šališki. Be to, atsakovas prašo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą ir šį prašymą grindžia sekančiais argumentais:

111.

12jis neginčija sumos, kuri sudaro 1 829 387,6 Lt, o ginčija teisėjo V. K. neteisėtus veiksmus, nagrinėjant bylą, kurie, apelianto manymu, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir CPK normoms;

132.

14jis šiuo metu negauna pajamų, santaupų neturi, turi mažametę dukrą, mažavertis turtas areštuotas teismo nutartimi. Šiuo metu jį išlaiko tėvas. Kartu su atskiruoju skundu pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

15Atsiliepimu į atsakovo J. F. atskirąjį skundą ieškovas ( - ) AB prašo teismo nutartį priimti atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes. Nurodo, jog atskirajame skunde minimos ( - ) AB nežinomos faktinės bylos aplinkybės, susijusios su apelianto turtine padėtimi, kurios nebuvo nagrinėtos pirmosios instancijos teisme.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Apeliantas J. F. atskirajame skunde suformulavo prašymą - panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1192-392/2010 ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad toks apelianto prašymas šioje bylos nagrinėjimo stadijoje negali būti svarstomas, kadangi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimas gali būti skundžiamas tik paduodant apeliacinį skundą. Atsakovas J. F. tokį apeliacinį skundą teismui yra padavęs. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad atsakovas skundžia ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį, kuria jis buvo įpareigotas iki 2010 m. lapkričio 10 d. apmokėti apeliacinį skundą 22 294 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, todėl šioje apeliacijoje nagrinėjami klausimai, susiję su šios nutarties teisėtumu ir pagrįstumu.

19Siekiant įvertinti skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutarties, kuria atsakovas J. F. buvo įpareigotas iki 2010 m. lapkričio 10 d. apmokėti apeliacinį skundą 22 294 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, teisėtumą ir pagrįstumą, būtina išsiaiškinti, ar atsakovo pateikti įrodymai ir byloje esantys dokumentai sudaro pagrindą taikyti CPK 84 straipsnio nuostatas ir atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą.

20Pirmosios instancijos teismas šioje byloje nustatė, kad atsakovo J. F. apeliaciniu skundu ginčijama suma sudaro 1 829 387,6 Lt, todėl jo apeliacinis skundas turi būti apmokėtas 22 294 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 4 d.). Atsakovas J. F. atskirajame skunde teigia, jog jis neginčija teismo priteistos iš jo sumos, kuri sudaro 1 829 387,6 Lt, o ginčija teisėjo V. K. neteisėtus veiksmus, nagrinėjant bylą, kurie, apelianto manymu, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir CPK normoms. Tačiau šis atsakovo atskirojo skundo teiginys prieštarauja jo paduoto apeliacinio skundo turiniui. Iš jo matyti, kad apeliantas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo, toks apelianto prašymas reiškia, kad jis ginčija Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimą, kuriuo buvo išspręstas turtinis ginčas, visa apimtimi. Todėl pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad už tokį apeliacinį skundą atsakovas J. F. turi sumokėti žyminį mokestį nuo visos iš jo priteistos sumos, t. y. nuo 1 829 387,6 Lt, o tai sudaro 22 294 Lt dydžio žyminį mokestį.

21Apeliantas atskirajame skunde prašo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, motyvuodamas tuo, kad jis šiuo metu pajamų negauna, santaupų neturi, turi mažametę dukrą, mažavertis jos turtas areštuotas, o jį išlaiko tėvas.

22Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą reglamentuoja CPK 84 straipsnis. Pagal šio straipsnio nuostatas teismas, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki teismo sprendimo priėmimo dienos gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Sprendžiant dėl tokio prašymo pagrįstumo reikia ne tik nustatyti asmens sunkią turtinę padėtį, bet ir, nustatyti, ar asmens sunki turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio (skundo) pateikimo teismui metu. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas neatleidžia jį mokėti turinčio asmens nuo mokesčio sumokėjimo pareigos. Šio instituto tikslas - prievolės sumokėti žyminį mokestį nukėlimas tam tikram terminui, kuris tikslingas tuo atveju, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti žyminio mokesčio kreipimosi į teismą dieną, tačiau yra pajėgus atlikti šią pareigą per ilgesnį laiko tarpą. Tiek aplinkybę dėl sunkios turtinės padėties, tiek aplinkybę, kad asmuo bus pajėgus sumokėti visą nustatytą žyminį per ilgesnį laiko tarpą, turi įrodyti asmuo, prašantis atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą (CPK 12, 178 str.).

23Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovo J. F. prašymas - atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą, įvertinus apelianto pateiktuose į bylą dokumentuose nurodytus duomenis apie jo turtinę ir socialinę padėtį (b. l. 144-157), pagrįstai atmestas. Apelianto atskirajame skunde nurodytos aplinkybės neduoda pagrindo išvadai, kad teismas, atmesdamas atsakovo prašymą dėl mokėtino žyminio mokesčio už apeliacinį skundą atidėjimo, nevisapusiškai ar neteisingai įvertino šio klausimo sprendimui svarbias aplinkybes (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad atsakovas savo atskirajame skunde prašydamas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, savo sunkią turtinę padėtį iš esmės grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir pirmosios instancijos teisme. Su atskiruoju skundu atsakovas teismui papildomai pateikė UAB ( - ) papildytą pažymą dėl darbo užmokesčio mokėjimo, kurioje nurodyta, jog UAB ( - ) direktoriui J. F. įmonė neišmokėjo darbo užmokesčio už 2010 m. 04-09 mėnesius (b. l. 176), savo tėvo D. F. pareiškimą, kuriuo šis tvirtina, jog nuo 2008 metų išlaiko savo sūnų J. F., dėl to, kad šis nuo 2008 m. negauna pajamų (b. l. 181), pažymą apie D. F. gaunamas išmokas (b. l. 177-178), bei Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo įsakymą dėl kreditorinio reikalavimo (b. l. 180). Visi apelianto teismams pateikti jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai yra susijęs su jo ilgą laiką negaunamomis pajamomis ir turimais kreditoriniais įsipareigojimais. Tačiau teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo ne tik jo turimi kreditoriniai įsipareigojimai, bet ir duomenys apie asmens turimą nekilnojamą ir kilnojamą turtą, duomenys iš kredito įstaigų apie jose esančias asmens pinigines lėšas ir kiti asmens turtinę padėtį įrodantys duomenys (turto ir pajamų deklaracijos ir kt.). Be to, nurodyti duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami ne „momentiniai“, o „su istorija“, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje (pavyzdžiui, galima situacija, kai asmuo visai neseniai pardavė didelės vertės turtą, o gautas pinigines lėšas laiko ne kredito įstaigoje) (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. gegužės 24 d. byloje Nr. 2-347/2007). Atsakovas J.F. teismui nepateikė duomenų apie jam priklausantį nekilnojamą turtą, jo turimą registruotą kilnojamąjį turtą, ar apie turimas lėšas bankuose (byloje nėra pažymų iš nekilnojamojo turto registro, VĮ ,,Regitra“, komercinių bankų ir t. t.). Kaip jau buvo minėta, žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas neatleidžia asmens nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pareigos, todėl sprendžiant prašymo atidėti žyminio mokesčio mokėjimą pagrįstumą reikia nustatyti ne tik asmens sunkią turtinę padėtį, bet ir aplinkybes, kad asmens sunki turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra procesinio dokumento (šiuo atveju - apeliacinio skundo) pateikimo teismui metu. Apeliantas teismui nepateikė įrodymų, kad jo turtinė padėtis pagerės per ilgesnį laikotarpį, ir kad jis bus pajėgus sumokėti 22 294 Lt dydžio žyminį mokestį.

24Dėl to, kas išdėstyta teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į mokėtino žyminio mokesčio dydį – 22 294 Lt, į bylą pateiktus įrodymus apie atsakovo turtinę padėtį, bei nesant byloje įrodymų, kad atsakovo turtinė padėtis pagerės per ilgesnį laikotarpį ir jis bus pajėgus sumokėti jam nustatyto dydžio žyminį mokestį, nėra pagrindo atidėti atsakovui žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) byloje priėmimo. Tačiau toks sprendimas neužkerta apeliantui teisės kreiptis į teismą su prašymu iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str. 3 d.). Kadangi tokio prašymo nėra, teismas galimybės atleisti nuo dalies žyminio mokesčio nesvarsto.

25Atmestini kaip nepagrįsti ir apelianto J. F. atskirajame skunde nurodyti teiginiai dėl teisėjo V. K. šališkumo, kurį apeliantas sieja su aplinkybe, kad jo skundą nagrinėjo tas pats apygardos teismo teisėjas, kurio priimtas sprendimas yra skundžiamas. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, priėmęs sprendimą (CPK 315 str. 1 d.), o apeliacinį skundą dėl neįsiteisėjusio apygardos teismo sprendimo nagrinėja Lietuvos apeliacinis teismas (CPK 301 str. 3 d.). Taigi, teisėjas V. K., spręsdamas šioje byloje klausimą dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, CPK normų nepažeidė.

26Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė žyminio mokesčio sumokėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai atsisakė atidėti apeliantui žyminio mokesčio sumokėjimą už apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2 d.). Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

27Kadangi pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi nustatytas terminas apmokėti apeliacinį skundą pasibaigė, atsakovui nustatytinas naujas terminas sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą, bei iki nurodytos datos pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą.

30Nustatyti atsakovui J. F. terminą iki 2011 m. balandžio 22 d. sumokėti 22 294 Lt (dvidešimt du tūkstančius du šimtus devyniasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio už apeliacinio skundo nagrinėjimą ir pateikti Vilniaus apygardos teismui tai patvirtinančius įrodymus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ( - ) AB pareiškė ieškinį atsakovams V. P., J. F. ir N. U.... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 22 d. sprendimu ( - ) AB... 5. Atsakovas J. F. dėl šio teismo sprendimo padavė apeliacinį skundą ir kartu... 6. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai susiję su teismo nutarties,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi atsakovo J. F.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atsakovas J. F. padavė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 11. 1.... 12. jis neginčija sumos, kuri sudaro 1 829 387,6 Lt, o ginčija teisėjo V. K.... 13. 2.... 14. jis šiuo metu negauna pajamų, santaupų neturi, turi mažametę dukrą,... 15. Atsiliepimu į atsakovo J. F. atskirąjį skundą ieškovas ( - ) AB... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Apeliantas J. F. atskirajame skunde suformulavo prašymą - panaikinti Vilniaus... 19. Siekiant įvertinti skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d.... 20. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje nustatė, kad atsakovo J. F.... 21. Apeliantas atskirajame skunde prašo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą,... 22. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą reglamentuoja CPK 84 straipsnis.... 23. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu... 24. Dėl to, kas išdėstyta teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į... 25. Atmestini kaip nepagrįsti ir apelianto J. F. atskirajame skunde nurodyti... 26. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė žyminio mokesčio sumokėjimą... 27. Kadangi pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi nustatytas terminas... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį iš esmės palikti... 30. Nustatyti atsakovui J. F. terminą iki 2011 m. balandžio 22 d. sumokėti 22...