Byla 2-1544-159/2011
Dėl neišmokėtos ligos pašalpos už laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2010-09-14 priteisimo, padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės T. Ž. ieškinio atsakovams Lietuvos Respublikos Valstybei, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius M. S., direktoriaus pavaduotojas R. K., Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktorius V. A., direktoriaus pavaduotoja D. D., dėl neišmokėtos ligos pašalpos už laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2010-09-14 priteisimo, padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovė T. Ž. 2011-03-22 kreipėsi į teismą pašydama: 1) pripažinti visus nurodytus L R valstybės ir L R valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atsisakymus bei veiksmus neteisėtais ir nepagrįstais nuo jų paskelbimo dienos; 2) priteisti iš atsakovų solidariai skubos tvarka 350 Lt už laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2010-09-14 priskaičiuojant visus delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti ligos pašalpos dieną įstatymo nustatyta tvarka; 3) priteisti ieškovei ir jos nepilnamečiam vaikui iš atsakovų 300 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas; 5) priteisti 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 6) taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3Atsisakytina priimti ieškinį (LR CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

4ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis nustato, jog administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ir vidaus administravimo srityje. Tuo tarpu CPK 1 straipsnio 1 dalis nustato, jog bendrosios kompetencijos teismai sprendžia ginčus civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitose privatinių teisinių santykių bylose.

5Iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovės pareikšti reikalavimai susiję su administracinių teisės aktų pripažinimu negaliojančiais. Vadovaudamiesi ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str.1 d. 1 p., 2 p. ir 18 str. 1 d.,

62 d. 1 p., apygardų administraciniai teismai sprendžia bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių administravimo subjektai, teisėtumo. Atsižvelgiant į tai ieškovės reikalavimai yra administracinio teisinio pobūdžio ir pagal įstatymuose įtvirtintas bylų rūšinio teismingumo taisykles yra priskirtini nagrinėti administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p., 2 p., 18 str. 1 d., 2 d.).

7Ieškinio reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo yra civilinio pobūdžio ir pagal bendrąją taisyklę ginčai, susiję su nuostolių atlyginimu, yra nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Tačiau šios taisyklės išimtis yra įtvirtinta ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies

83 punkte, t. y. kai žala yra padaroma viešojo administravimo subjekto veiksmais, jam veikiant viešojo administravimo srityje. Ieškovės prašoma priteisti valstybei padaryta žala yra kildinama iš atsakovų veiksmų, vykdant teisės aktais pavestas viešojo administravimo funkcijas, todėl ginčas dėl žalos atlyginimo taip pat reiškia ginčą dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis), Ginčas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu yra nagrinėtinas administraciniame teisme.

9Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad ieškovės ieškinys dėl administracinių aktų pripažinimo neteisėtais ir nepagrįstais ir žalos atlyginimo yra neteismingas Klaipėdos apygardos teismui ir negali būti priimtas (CPK 137 str. 2 d. 2 p.). Ieškovė turi teisę kreiptis su prašymu į Klaipėdos apygardos administracinį teismą (CPK 137 str. 3 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies

112 punktu, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

12atsisakyti priimti ieškovės T. Ž. ieškinį dėl administracinių aktų pripažinimo neteisėtais ir nepagrįstais, žalos atlyginimo ir kartu su priedais grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

13Nurodyti, kad ieškovė su pareiškimu gali kreiptis į Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismu per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai