Byla 2A-1312-467/2017
Dėl sprendimų ir įsakymo pripažinimo neteisėtais bei negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro teisėjai Andrius Ignotas, Jadvyga Mardosevič ir Alma Urbanavičienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo E. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ ieškinį atsakovui E. P. dėl skolos priteisimo ir atsakovo E. P. priešieškinį ieškovui DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ dėl sprendimų ir įsakymo pripažinimo neteisėtais bei negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Ieškovas DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ 2014-07-07 kreipėsi su ieškiniu atsakovui E. P., kurį 2014-08-08, 2015-01-16, 2015-01-19 patikslinęs, prašė priteisti iš atsakovo E. P. už laikotarpį 2011 m. sausio – 2014 m. gruodžio mėn. viso 1692,57 EUR skolos, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas 2016-06-28 patikslintu ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovo 2403,68 EUR sumą, susidariusią kaip įsiskolinimas už komunalines paslaugas, atsakovo gautas 2011 m. sausio – 2016 m. balandžio mėnesiais, grąžinti ieškovui 62,23 EUR sumokėto žyminio mokesčio, priteisti 823,52 EUR advokato pagalbai apmokėti, priteisti procesines palūkanas.

52. Ieškovas nurodė, kad jis yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo ( - ) patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendro naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Atsakovas yra savininkas šio namo buto Nr. ( - ).

63. Ieškovo įstatų 3 punktas nustato, kad bendrijos nariai yra daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkai. Įstatų VII skyrius reglamentuoja tikslinių, kaupiamųjų ir kitų įmokų mokėjimo tvarką. Pagal įstatų 31 punktą įmokų dydis nustatomas patalpų savininkų daliai bendrojoje nuosavybėje, pagal 32 punktą - įmokų dydžius apskaičiuoja bendrijos pirmininkas arba sutarties pagrindu namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo paslaugas teikianti įmonė. Šios įstatų nuostatos reiškia, kad įmokos už gyvenamojo namo ir jo priklausinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbus paskirstomos proporcingai visiems namo gyventojams, atsižvelgiant į jų dalį bendrojoje nuosavybėje, ir visi namo gyventojai turi pareigą mokėti įmokas.

74. Atsakovui 2013 m. liepos mėn. ir 2013 m. gruodžio mėn., 2014 m. gegužės mėn. buvo išrašomos ir siunčiamos komunalinių paslaugų sąskaitos apmokėjimui. Nesulaukęs apmokėjimo, ieškovas 2013 m. rugsėjo 6 d. su UAB „Delmetra“ sudarė skolų išieškojimo sutartį, kuria vadovaujantis yra išieškomi įsiskolinimai kreditoriaus naudai. UAB „Delmetra“ pateikė pretenziją atsakovui geranoriškai įvykdyti skolinį įsipareigojimą, tačiau atsakovas iki šiol prievolės neįvykdė.

85. Ieškovas 2014-10-07 pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose pažymėjo, kad savivaldybės tarybos priimtų sprendimų, aktų negaliojimas negali būti aplinkybė, kuria atsakovas galėtų pateisinti savo pareigą nemokėti už atliekų tvarkymą, ką patvirtina kasacinio teismo praktika civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2014.

96. Papildomais paaiškinimais ieškovas nurodė, kad teisinis pagrindas ieškovui administruoti namą, esantį ( - ), yra namo bendraturčių sprendimas įsteigti daugiabučių namų savininkų bendriją, skirtą minėto namo bendrojo naudojimo objektams valdyti. Tai, kad atsakovas iš pradžių buvo bendrijos narys, o vėliau išstojo, neturi įtakos vertinant jo pareigą atsiskaityti su ieškovu už bendrojo naudojimo objektų administravimą.

107. Ieškovas yra parengęs 2011 m., 2012 m., 2013 m. ataskaitas. Tai, kad atsakovas nėra gavęs šių ataskaitų, nepaneigia jo pareigos atsiskaityti su bendrija. Nors atsakovas teigia, kad ieškovas tinkamai nepagrindė mokėtinos sumos, į bylą yra pateiktas patikslintas ieškinys, detalus ieškovo sąnaudų ir išlaidų, kurias jis patyrė apmokėdamas trečiųjų asmenų sąskaitas, apmokėjimą, kuris taip pat atsispindi pateiktame banko išraše; taip pat pateiktos paslaugų teikėjo sąskaitų kopijos, kurios buvo pagrindas duomenims, įtrauktiems į mokamuosius pranešimus, apskaičiuoti. Be to, remiantis 2010-02-18 bendrijos narių visuotinio susirinkimo nutarimu, priimtu bendrijos pirmininko 2010-02-19 įsakymu, buvo patvirtinta mokesčių ir išlaidų bendrijoje nariams paskirstymo tvarka, pagal kurią buvo mokami mokesčiai iki 2012-05-31, šios tvarkos buvo laikomasi ir vėliau, bendraturčiai nekvestionavo šios tvarkos ir pretenzijų dėl to nereiškė.

118. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. vasario 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2014 išaiškino, kad namo administratorius turi teisę organizuoti atliekų tvarkymo paslaugos teikimą, nes ši paslauga patenka į namo administratoriaus veiklos, prižiūrint daugiabutį namą ir jo aplinką, apimtį. DNSB, kuri šiuo atveju yra ir administratorius, atsako už bendro naudojimo objektų tinkamą priežiūrą pagal daiktinės teisės normas.

129. Ieškovas yra sudaręs sutartis dėl paslaugų teikimo, skirtas butų savininkų poreikiams, susijusiems su bendro naudojimo objektų priežiūra, taigi pagal savo pobūdį jos sudarytos trečiojo asmens naudai. Ieškovas, atsiskaitydamas tiesiogiai su paslaugų tiekėjais, neužtikrino atsakovo prievolių, kaip teigia atsakovas atsiliepime, o atsiskaitė su paslaugos teikėjais kitų bendraturčių lėšomis ir taip užtikrino gaunamų paslaugų tęstinumą bei išvengė netesybų. Taigi atsakovas turi pareigą atsiskaityti tiesiogiai ne su paslaugas teikiančiomis įmonėmis, o su ieškovu.

1310. Ieškovas 2016 m. birželio 28 d. patikslintame ieškinyje, atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartį, kuria byla grąžinta nagrinėti iš naujo, paaiškino, kad už laikotarpį nuo 2011 m. sausio iki 2014 m. gruodžio mėnesio atsakovo skola ieškovui sudarė 1892 EUR, iš kurių 246,75 EUR sudarė delspinigiai, kurių ieškovas nusprendė nereikalauti, taigi ieškinio suma už laikotarpį nuo 2011 m. sausio iki 2014 m. gruodžio mėnesio yra 1692,65 EUR.

1411. Ieškovas mano, kad byloje esantis statinio techninis pasas, daugiabučio namo būklės aktas su priedais, daugiabučio namo ( - ) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas, daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų aprašas, 2011 m. bendrijos balansas, 2012 m. bendrijos veiklos ataskaita ir 2013 m. bendrijos veiklos ataskaita bei mokamųjų pranešimų suvestinė su paaiškinimais apie mokesčių apskaičiavimą yra pakankami įrodymai atskleisti ir tiksliai nustatyti atsakovo skolos bendrijai mastą.

1512. Atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad jis yra sumokėjęs bendrijai 1000 Lt, o ieškovo į bylą pateikti dokumentai yra pakankami įrodymai konstatuoti faktinę aplinkybę, kad atsakovas nėra sumokėjęs bendrijai 1000 Lt sumos.

1613. Atsakovas E. P. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip neįrodytą ir nepagrįstą. Atsiliepime į ieškinį ir 2014-11-25 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad ieškovas nėra pateikęs jokių įrodymų, kurie pagrįstų ieškovo suteiktas paslaugas už ginčo sumą – byloje nėra bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimų dėl namo priežiūros įkainių, nėra sprendimų dėl sutarčių sudarymo su įvairiomis įmonėmis, nėra pateikti elektros apskaitos prietaiso rodmenys ir metrologinės patikros, faktiškai suteiktų paslaugų ir atliktų namo priežiūros darbų priėmimo-perdavimo aktai, namo priežiūros žurnalas, namo administravimo ir priežiūros išlaidų paskirstymo tarp butų savininkų skaičiavimai, ir apskritai nėra jokių įrodymų, kurie pagrįstų ieškovo reikalaujamą sumokėti tariamą įsiskolinimą.

1714. Ieškovas ieškinį grindžia Vilniaus miesto savivaldybės sprendimais, kurie yra nepaskelbti vietinėje spaudoje, todėl nėra įsigalioję. Be to ieškovas nepateikė įrodymų apie tai, kokios paslaugos buvo faktiškai suteiktos, už kokias paslaugas atsakovas nėra atsiskaitęs. Atsakovas nėra bendrijos narys, nėra pasirašęs sutarties su atsakovu dėl bendro naudojimo objektų administravimo paslaugų teikimo.

1815. Atsakovo teigimu, ieškovas apskritai neįrodė, kad teisėtai administruoja atsakovo namą, nes atitinkamas administracinis aktas nėra pateiktas į bylą ir viešame registre neįregistruotas. Viešame registre nėra įregistruota jokia bendrijos sudaryta sutartis dėl namo priežiūros ir eksploatacijos, todėl tokia sutartis negali būti panaudota prieš atsakovą, nes jis nėra bendrijos narys. Visgi laikant, kad ieškovas yra daugiabučio namo administratorius, kaip butų savininkų atstovas, jis iš esmės gali būti ieškovas tik dėl bendro naudojimo objektų valdymo ir naudojimo bei priežiūros (remonto). Atsakovas, kaip bendraturtis, galėtų atsakyti tik už tas išlaidas, kurios buvo skirtos turtui išlaikyti ir išsaugoti.

1916. Atsakovas laiko, kad tokios išlaidos yra už laiptinės valymą, telefonspynės priežiūrą, šilumos sistemų priežiūrą, tačiau tokioms išlaidoms negali būti priskirtos išlaidos už atliekų išvežimą ir įmokos už elektros energiją. Šios išlaidos yra skirtos gyventojų poreikiams tenkinti, o ne išlaidos, susijusios su gyvenamojo namo išlaikymu ir išsaugojimu. Šių išlaidų ieškovas gali reikalauti, tik regreso teise įrodęs, kad atsakovas suteiktomis paslaugomis naudojosi, kad sąskaitos yra pagrįstos ir kad ieškovas jas apmokėjo.

2017. Ieškovas negalėjo atlikti mokėjimų už komunalines paslaugas ir elektros energiją už atsakovą, nes ieškovas neturėjo jokios įstatyminės ir (arba) sutartinės teisės namo bendraturčių einamaisiais mokėjimais dengti butų savininkų įsiskolinimų už šių butų vartojimo poreikiams skirtas prekes ir paslaugas. Ieškovas, kaip namo administratorius, sudarė sutartis su komunalinių paslaugų teikėjais ir elektros energijos teikimo įmonėmis neturėdamas tam įstatymo suteiktos teisės, todėl šie sandoriai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir pripažintini negaliojančiais.

2118. Atsakovas, atsiliepime į 2016-06-28 patikslintą ieškinį, nurodė, kad į bylą pateiktos sutartys savaime neįrodo paslaugų suteikimo fakto, apimties, kainos ir atsiskaitymo, o ieškovas nėra pateikęs paskirstymo skaičiavimo pagal elektros ir kitų priežiūros įmonių sąskaitas ir ieškovės atliktus apmokėjimai už atsakovo namui suteiktas paslaugas. Nors ieškovas pateikė dalį namui suteiktų paslaugų įmonių sąskaitų, tačiau nepateikė nei vieno įrodymo, kad minėtos sąskaitos yra apmokėtos, nepateikė šių išlaidų paskirstymo tarp bendraturčių pagal proporcingumo principą skaičiavimų, todėl neįrodė ieškinio pagrindo.

2219. Atsakovo teigimu, ieškovo sudarytos sutartys buvo sudaromos su susijusiomis įmonėmis, nenaudingos namo bendraturčiams, o apie interesų konfliktą bendraturčiai nebuvo informuoti.

2320. Ieškovas pagal CK 4.249 straipsnio 2 dalies nuostatas, pasibaigus kalendoriniams metams, neteikė administruojamo konkretaus namo pajamų ir išlaidų apskaitos ir savo veiklos ataskaitų. Be to ieškovas su elektros tiekimo paslaugas teikiančia įmone yra sudaręs administravimo sutartį, pagal kurią ieškovas gauna atlygį, kuris priklauso nuo suvartotos elektros energijos, todėl ieškovas nėra suinteresuotas įrengti apšvietimo sistemą taip, kad elektros energija būtų naudojama taupiai.

2421. Ieškovo bendrijos įstatų 28 punkte nustatyta, kad visi sprendimai gali būti priimami tik raštu, tačiau šios sprendimų priėmimo tvarkos nebuvo laikytasi, kadangi visi sprendimai buvo priimami viešame susirinkime apie jį neinformuojant atsakovo. Į bylą nepateikti duomenys, kad iki 2012-05-31 būtų svarstytas klausimas dėl bendro turto valdytojo darbo užmokesčio, buhalterinių paslaugų kainos, bankų išlaidų dydžio, mokomojo pranešimo spausdinimo mokesčio ir pan. Šių išlaidų atsakovas apmokėti neprivalo.

2522. Atsakovas atsiliepime į 2016-06-28 patikslintą ieškinį nurodė, kad atsakovas yra sumokėjęs 1000 Lt avansą už komunalines paslaugas, kurio ieškovas nėra įskaitęs už komunalines paslaugas, tačiau šios aplinkybės, kurią pripažino abi šalys, teismas apskritai nevertino tik todėl, kad atsakovas nereiškė jokių reikalavimų dėl be pagrindo sumokėtų įmokų bendrijai grąžinimo. Vilniaus apygardos teismas 2016-05-05 nutartimi pripažino, jog atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 1000 Lt avansą, nes tai įrodo atsakovo 2011-06-30 prašymas, 2012-01-16 ieškovo ir atsakovo skolų suderinimo aktas, atsakovo 2012-02-08 raštas.

2623. Jei byloje būtų nustatyta, jog atsakovas yra skolingas už faktiškai suteiktas namo priežiūros paslaugas, visos namo priežiūros paslaugų išlaidos turėtų būti dengiamos iš atsakovo sumokėto avanso. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, jog minėtas avansas buvo panaudotas namo priežiūros reikmėms, todėl turi būti laikoma, jog atsakovas atsiskaitė už namo priežiūros darbus avanso 1000 Lt sumai.

2724. Atsakovas E. P. 2014-12-04 pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2013-05-31 sprendimą dėl bendrijos buhalterijos tvarkymo, dėl bendrijos pirmininko atlyginimo, dėl 0,2 cnt/1kv.m. ūkinėms išlaidoms; 2012-07-09 sprendimą dėl namo renovacijos (1-5 punktai); 2010-04-18 sprendimą ir jo pagrindu priimtą 2010-02-19 įsakymą dėl bendrijos mokesčių neteisėtais ir negaliojančiais.

2825. Atsakovas priešieškinį grindė tuo, kad bendrijos narys neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nėra susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (2008-04-21 patvirtintų įstatų 19 p., CK 4.83 str. 4 d.).

2926. Bendrijos 2013-05-31 sprendimas dėl bendrijos buhalterijos tvarkymo, dėl bendrijos pirmininko atlyginimo, dėl 0,20 cnt/1 kv.m. ūkinėms išlaidoms, 2012-07-09 sprendimas dėl namo renovacijos 1-5 punktai); 2010-04-18 sprendimas ir jo pagrindu priimtas 2010-02-19 įsakymas dėl bendrijos mokesčių buvo priimti nesilaikant Bendrijos įstatų VII dalyje nustatytos „Tikslinių, kaupiamųjų ir kitų įmokų nustatymo ir mokėjimo tvarkos“, nes šie sprendimai nėra pagrįsti bendrijos metine pajamų ir išlaidų sąmata bei ilgalaikio bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto ar rekonstrukcijos) ar modernizavimo planu, kurio nėra patvirtinęs bendrijos narių susirinkimas.

3027. Nors bendrijos įstatų 30 punktas leidžia bendrijos valdybos sprendimu tikslinti metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, įvertinus sutartis su namo priežiūros ir paslaugų teikėjais, tačiau toks tikslinimas taip pat niekada nebuvo atliktas ir dėl jo nėra priimtas joks valdybos pirmininko sprendimas.

3128. Bendrijos įstatų 31 punktas nustato, kad įmokų dydis nustatomas proporcingai patalpų savininkų daliai bendrojoje nuosavybėje, tačiau 2010-04-18 sprendimu ir jo pagrindu priimtu 2010-02-19 įsakymu ieškovas nusprendė įmokas nustatyti pagal lygiavos, o ne proporcingumo principą, pažeidžiant imperatyvų Bendrijos įstatų 31 punktą.

3229. Atsakovas 2016-08-26 triplike, pasisakydamas dėl savo priešieškinio reikalavimų ir atsikirsdamas į argumentus, nurodytus ieškovo dublike, nurodė, kad ieškovas nepagrįstai tvirtina, kad atsakovas praleido terminą apskųsti 2010-02-18 sprendimą ir jo pagrindu priimtą 2010-02-19 įsakymą dėl bendrijos mokesčių, nes atsakovas 2010-02-18 sprendimo iki šiol nėra gavęs ir matęs, o 2010-02-19 įsakymą gavo tik bylos nagrinėjimo metu, todėl 3 mėnesių senaties terminas netaikytinas. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad ieškovo 2010-02-18 sprendimas neegzistuoja, nežinomas jo turinys, neaiškios priėmimo aplinkybės, kurių nepatvirtino liudininkai ir jokie byloje esantys įrodymai, teismas turėtų nustatyti, kad 2010-02-18 sprendimas niekada nebuvo priimtas.

3330. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį su juo nesutiko, prašė atmesti, nurodė, kad atsakovas savo priešieškiniu reikalauja pripažinti, kad neegzistuoja jam nustatytų privalomų padengti išlaidų, susijusių su namo naudojimu ir priežiūra, teisinis pagrindas, tačiau atsakovo įsitikinimas dėl jo prašomų pripažinti negaliojančiais ieškovo sprendimų neteisėtumo nepaneigia fakto, kad atsakovas naudojasi jam teikiamomis paslaugomis, kurių pobūdį ir teikimo faktą patvirtinančius dokumentus, ieškovas pateikė į bylą.

3431. Ieškovas patikslino, kad atsakovas padarė klaidą, nurodydamas 2010-02-19 įsakymo dėl bendrijos mokesčių priėmimo pagrindą, nes tai yra ne 2010-04-18 sprendimas, o 2010-02-18 sprendimas. Be to atsakovas 2010-02-19 įsakymo, kurį ginčija, pagrindu yra mokėjęs įmokas, tačiau nutraukė jų mokėjimą dėl to, kad 2011 vasario mėnesį išstojo iš bendrijos, o minėtą įsakymą ėmėsi ginčyti jau šios bylos nagrinėjimo metu.

3532. Atsakovas 2012-02-08 pranešimu yra pareiškęs ieškovui, kad atsakovas, jo duomenimis, yra skolingas bendrijai 1510 Lt, su bendrijos siunčiamais mokėjimo pranešimais sutinka iš dalies, t. y. „kas liečia namo bendrasavininkių (pagal įstatymus) privalomas išlaidas.” Ši aplinkybė patvirtina, kad atsakovas neturi pagrindo iš esmės neigti ieškovo ieškinyje pateiktų reikalavimų pagrįstumo.

3633. Informacija apie bendrijos narių visuotinius susirinkimus buvo ir yra skelbiama viešai, t. y. pakabinant skelbimus bendrijos skelbimų lentoje, todėl atsakovas neturi pagrindo teigti, kad jis negalėjo dalyvauti susirinkimuose ir pareikšti savo sutikimo ar nesutikimo dėl išlaidų, susijusių su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. 2013-05-31 sprendimai buvo priimti bendrijos narių visuotiniame susirinkime, todėl atsakovas neturi formalaus pagrindo nei jų nevykdyti, nei reikalauti jų nevykdyti.

3734. Ieškovas 2016-08-04 dublike, pasisakydamas dėl atsakovo priešieškinio, nurodė, kad atsakovas priešieškinį pateikė 2014 m. gruodžio mėnesį, t.y. praėjus daugiau nei ketveriems metams ir devyniems mėnesiams nuo ginčijamo įsakymo priėmimo dienos, todėl taikytinas ieškinio senaties terminas.

3835. Išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2014-11-19 ir 2015-03-02 raštuose dėl išvados civilinėje byloje Nr. 2-2898-494/2014 pateikimo nurodė, kad tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių nelaiko vartojimo teisiniais santykiais, todėl nėra įgaliota pateikti išvadą civilinėje byloje.

39II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4036. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį atmetė, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, konstatavęs, kad nebuvo atskleista bylos esmė.

4137. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė - priteisė iš atsakovo E. P. ieškovui DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ 2403,68 EUR nesumokėtų mokesčių už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2016-04-01 ir 1144,69 EUR bylinėjimosi išlaidų.

4238. Teismas nustatė, kad ieškovas DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ pagal įstatus yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo ( - ) patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Atsakovui E. P. nuosavybės teise priklauso 67.38 kv. m bendro ploto butas su rūsiu, adresu ( - ), tačiau atsakovas nuo 2011 metų vasario mėnesio nėra ieškovo bendrijos narys.

4339. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė į bylą 2010-02-18 bendrijos narių susirinkimo sprendimo, iš kurio matytųsi bendrijos nustatyti įmokų dydžiai, tačiau iš 2010-02-19 bendrijos įsakymo „Dėl bendrijos mokesčių“, liudytojo S. R. parodymų bei faktinės situacijos (visa vėlesnė bendrijos veikla, buhalterinės sąskaitos, gyventojų elgesys – niekas neginčijo esamos situacijos), darytina išvada, jog 2010-02-18 susirinkimas buvo, tačiau dėl nežinomų priežasčių nėra išsaugotas susirinkimo protokolas.

4440. 2010-02-19 bendrijos įsakyme „Dėl bendrijos mokesčių“ buvo nustatyti mokesčiai: pirmininko užmokestis – 258,71 Lt su mokesčiais; buhalterinės apskaitos paslaugos – 150 Lt; ryšio paslaugos – 21Lt; kanceliarinėms prekėms – 4 Lt; nenumatytoms išlaidoms – 1 Lt; šildymo ir vandentiekio priežiūrai – 15 Lt; kanalizacijos priežiūrai – 41,67 Lt; elektros instaliacijos priežiūrai – 8,33 Lt; darbo įrankių įsigijimui – 16,67 Lt; remonto medžiagų pirkimui – 16,67 Lt; kiemo priežiūrai – 41,47 Lt ir kt., elektros mokestis, buitinių atliekų išvežimo mokestis, jų sumos bendrijos reikmėms bei, jog visi šie mokesčiai skaičiuojami – paskirstomi butams lygiomis dalimis.

4541. Teismas vertino, kad minėti sprendimai sudarė realias sąlygas bendrijos veiklai, jos tęstinumui ir mokesčių mokėjimui daugumos sprendimų pagrindu. Formalaus protokolo nebuvimas, kaip argumentas nepripažinti buvus 2010-02-18 susirinkimą, kaip pagrindas abejoti 2010-02-19 bendrijos įsakymo teisine galia, kuri leido bendrijai realiai funkcionuoti bendram tikslui pasiekti ir sukūrė atitinkamą tvarką, teismo įsitikinimu, nėra protinga ir teisinga prielaida tenkinti priešieškinį atsakovo prašomoje apimtyje. Priešingai, įvertinus buvusią ir esamą situaciją, kiltų ginčai dėl 6 metų bendrijos mokesčių dėl vieno jo bendrasavininko neformalaus kreipimosi į teismą, ko iki to nebuvo ir esama situacija tenkino absoliučią bendrijos daugumą.

4642. Teismas vertino, kad 2010-02-19 bendrijos pirmininko įsakymas numatė ir laikinus mokesčius iki tam tikro laikotarpio ir tęstinius, t.y. darbo užmokestis buhalterei ir pirmininkui. Šie mokesčiai nepakito per 6 metus, tik jų skaičiavimo tvarka nuo lygių dalių kiekvienam butui pasikeitė į proporcinį skaičiavimą pagal turimą plotą, kas, teismo vertinimu, atsakovui tapo nenaudinga, nes jo turimo buto plotas yra vienas didžiausių name.

4743. Pirmosios instancijos teismas analizavo, kad 2011-2014 metų siunčiamuose atsakovui pranešimuose dėl mokesčių mokėjimų yra nurodomos 9 pozicijos, už ką būtina mokėti bendrasavininkiui: elektros šildymo mokestis; vandentiekio mokestis; buitinių atliekų išvežimas ir konteinerio mokestis; pirmininko ir buhalterės atlyginimas; bendrijos reikmės mokestis; tikslinės banko išlaidos; pranešimo spausdinimo mokestis.

4844. Teismas konstatavo, kad privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai yra nustatyti STR 1.12.05:2010, todėl, įvertinus minėtus pranešimuose mokesčius, teismas padarė išvadą, kad ginčo laikotarpiu atsakovui išrašytų mokamųjų pranešimų atskirose eilutėse nurodytos priežiūros, eksploatavimo ir kitos sąnaudos yra priskirtinos prie privalomųjų reikalavimų, kas reiškia, jog ieškovas įrodė, kad jo išrašyti mokėjimo pranešimai buvo susiję su būtinais ir privalomais mokesčiais bendrijos bendrasavininkiui, o nepagrįstų išrašytų mokėjimų teismas nenustatė.

4945. Teismas nurodė, kad 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo protokolo 2 klausimu buvo svarstyta dėl tvirtinimo mokesčių (už komunalines paslaugas ir kt.) bendrijos nariams ir bendrasavininkiams; buvo pritarta pasiūlymui, kad nuo 2012-06-01 rinkliavos skaičiuojamos proporcingai turimam plotui: už bendrijos buhalterijos tvarkymą – 150 Lt per mėnesį (proporcingai turimam plotui); bendrijos pirmininkui alga su mokesčiais 258,91 Lt (į rankas 150 Lt) per mėnesį (proporcingai turimam plotui); po 0,20 ct./1 kv. m turimo ploto ūkinėms išlaidoms; laiptinės apšvietimui ir hidroforai pagal faktinį elektros energijos sunaudojimą (proporcingai turimam plotui). Atsakovas priešieškiniu 2012‑05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo protokolo dalyje dėl laiptinės apšvietimo ir hidroforų pagal faktinį elektros energijos sunaudojimą neginčija.

5046. Pirmosios instancijos teismas atmetė priešieškinio reikalavimą dėl 2012-07-09 sprendimo dėl namo renovacijos (1-5 punktai) pripažinimo negaliojančiu, kadangi 2012-07-09 bendrijos bendrasavininkių susirinkime 1-5 punktais buvo pritarta bendrijos daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui, nuspręsta, kad visa pagal patvirtintą namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą atliekamų investicijų suma neturi viršyti 444 228,83 Lt sumos; patvirtinta gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinta skirta kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka – 1,10 Lt bei tenkanti buto ar kitų patalpų naudingojo ploto 1 kv.m įmoka per mėnesį – 7,20 Lt; kad namo atnaujinimo (modernizavimo) plane tikslų investicijų ir kreditų butų ir kitų patalpų savininkams paskirstymą atliks namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas po rangovo išrinkimo ir rangos darbų kainų suderinimo, laikydamasis namo ir kitų patalpų savininkams priklausančių dalų bendrojoje nuosavybėje proporcingumo principo; taip pat nuspręsta skolintis iš banko ir imti iš AB „Swedbank“ kreditą iki 118 375,81 Lt namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir šiais pagrindais įgalioti namo bendrojo naudojimo valdytoją tvarkyti visus klausimus namo ir kitų patalpų savininkų vardu.

5147. Dėl 2012-07-09 bendrijos susirinkime svarstomų klausimų įvyko bendrijos narių balsavimas raštu, apie šį projektą pranešant viešai, ir buvo išreikšta bendra pritarianti nuomonė. 2013-01-03 bendrijos narių susirinkime patvirtinta namo renovacijos projekto užduotis, apie tai atsakovui buvo žinoma. Teismas nematė pagrindo pripažinti ginčo susirinkimo sprendimą negaliojančiu atsakovo nurodomais argumentais.

5248. Teismas nustatė, kad laikotarpiu nuo 2011 metų sausio mėnesio iki 2012 metų gegužės 31 d. buvo paskaičiuota skolos suma, kuri sietina su privalomaisiais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl pareiga apmokėti privalomąsias statinių naudojimo ir priežiūros išlaidas nepriklauso nei nuo buto ar kitų patalpų savininko sutikimo, nei nuo administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas įrodė atsakovo pareigą mokėti jam nurodytus mokesčius tokio dydžio, kuris nurodytas pranešimuose už visą laikotarpį nuo 2011 metų sausio mėn. iki 2016 m. balandžio 1 d. sudaro 2403,68 EUR be delspinigių, kurių ieškovas atsisako atsakovo naudai.

5349. Teismas atmetė atsakovo teiktus įrodymus - 2015-07-13 ataskaitą dėl ieškovo - bendrijos buhalterinės apskaitos, kurią parengė I. K.-M., veikianti pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, bei B. M. (atsakovo atstovas), turintis vidaus auditorių kursų baigimo pažymėjimus, kadangi ataskaitą atliko atsakovo atstovas su asmeniu, kuris yra galimai jo sutuoktinė. Teismas tokios ataskaitos objektyvumu suabejojo ir ja nesivadovavo.

5450. Teismas taip pat įvertino atsakovo prašymą įskaityti jo sumokėtą 1000 Lt avansą ir pripažino, kad atsakovo pateikti dokumentai nepatvirtina, kad atsakovas pervedė 1000 Lt ieškovui be pagrindo arba minėta pinigų suma neginčijamai priklauso atsakovui. Be to teismas neturi pagrindo kokiu nors būdu šiuos įrodymus laikyti atsakovo sumokėtais pinigais ieškovui už paslaugas. Tokiu būdu priteista suma nebuvo mažinama.

55III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5651. Apeliaciniu skundu atsakovas E. P. prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-11-28 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti kaip neįrodytą, o priešieškinį patenkinti visiškai. Taip pat prašo skirti ieškovui 5000 EUR baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos priteisiant atsakovo naudai už tai, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kuriuos privalėjo pateikti, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2016-05-05 nutartį, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5752. Atsakovas nesutinka su teismo vertinimu, jog 2010-02-18 sprendimas ir jo pagrindu priimtas 2010-02-19 įsakymas dėl bendrijos mokesčių, yra teisėtas ir galiojantis. Apelianto teigimu, teismas visiškai nevertino šio susirinkimo sušaukimo aplinkybių, balsavimo rezultatų ir susirinkimo metu priimtų sprendimų, jei tokie apskritai buvo priimti, teisėtumo ir pagrįstumo, o savo poziciją grindė tik prielaidomis, o ne byloje nustatytais faktais, neatsižvelgė, kad susirinkimo sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka prieštaravo tuo metu galiojusio Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsniui ir bendrijos įstatų 27 punktui.

5853. Atsakovas nesutinka, kad jis praleido 2010-02-19 įsakymo apskundimo terminą, nes 2010-02-18 sprendimo iki šiol nėra gavęs ir matęs, o 2010-02-19 įsakymą gavo tik bylos nagrinėjimo metu. Net ir teismas nustatė, jog 2010-02-18 narių susirinkimo sprendimas į bylą nėra pateiktas, ieškovas tokio sprendimo neturi, taigi pirmosios instancijos teismas apskritai negalėjo preziumuoti, kad toks sprendimas buvo priimtas.

5954. Atsakovas įrodinėjo, kad 2010-02-18 susirinkimas iš viso neįvyko, kadangi į bylą nepateikti jokie skelbimai apie šį susirinkimą, nėra jo dalyvių sąrašo, darbotvarkės, balsavimo rezultatų ir priimtų sprendimų, šių aplinkybių nepatvirtino ir liudytojai, nes jų neprisiminė. Taigi atsakovas įrodė, kad bendrijos mokesčiai buvo skaičiuojami individualaus akto pagrindu, pagal 2010-02-19 įsakymą.

6055. 2010-02-19 įsakyme įtvirtintas lygiavos principas pažeidžia CK proporcingumo principą, todėl priešieškinis dėl šio sprendimo ir įsakymo turi būti tenkintinas, o ieškinys dėl įsiskolinimo priteisimo pagal šiuose sprendime ir įsakyme įtvirtintą lygiavos principą atmestinas kaip nepagrįstas. Be to, pačiame įsakyme nustatyta jo taikymo data – iki 2010-04-01, taigi teismas nepagrįstai sprendė, jog jis turėjo būti taikomas iki 2012-05-31.

6156. Atsakovas laiko, kad teismas pažeidė įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, nes visiškai nevertino, jog ieškovo 2010-02-18 sprendimas, 2010-02-19 įsakymas, 2012-07-09 sprendimas dėl namo renovacijos ir susirinkimo 2010-05-31 sprendimas dalyje dėl namo renovacijos yra neteisėti, nes priimti pažeidžiant bendrijos įstatų (30-36 punktai) nustatytą šių mokesčių apskaičiavimo ir sprendimų priėmimo tvarką, dėl kurios teismas net nepasisakė.

6257. Apeliantas akcentuoja, kad, nors buto savininkas privalo proporcingai prisidėti prie faktinių namo priežiūros išlaidų, tačiau šios bendrijos pateikiami mokėjimo pranešimai turi būti pagrįsti įrodymais apie faktiškai atliktus ir apmokėtus darbus ir faktiškai patirtų išlaidų paskirstymo tarp bendraturčių pagal proporcingumo principą skaičiavimai, o bendrijos rinkliavos už namo priežiūrą turi būti nustatytos pagal bendrijos įstatų reikalavimus. Byloje nėra įrodymų apie faktiškai atliktus namo priežiūros darbus ir jiems skirtų išlaidų paskirstymą tarp bendraturčių, o rinkliavos už namo priežiūrą nustatytos, pažeidžiant bendrijos įstatų reikalavimus, todėl ieškinys, pareikštas lygiavos principu ir neteisėtų sprendimų pagrindu, atmestinas kaip neįrodytas.

6358. Apeliantas nesutinka su teismo vertinimu, jog jis nesumokėjo 1000 Lt avanso bendrijai, nes pirmosios instancijos teismas turėjo remtis Vilniaus apygardos teismo 2016-05-05 nutartimi nustatytomis prejudicinėmis aplinkybėmis.

6459. Apeliantas laikosi pozicijos, kad ieškovas neįrodė, jog faktiškai suteikė atsakovui paslaugas, už kurias reikalauja sumokėti. Be to nesutinka su teismo paskirstytomis bylinėjimosi išlaidomis.

6560. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-11-28 sprendimą. Nurodo, kad teismas, vertindamas 2010-02-18 susirinkimo sušaukimo aplinkybes, rėmėsi liudytojo, tuometinio bendrijos pirmininko parodymais. Be to teismas pagrįstai sprendė, kad 2010-02-18 susirinkimo teisėtumą patvirtina ir tolesnis bendrijos narių elgesys, vėlesnė bendrijos veikla, o būtent, kad 2010-02-18 vykusio susirinkimo pagrindu bendrija veikė realiai, rengiami mokėjimo pranešimai ir skaičiuojami mokesčiai, tai yra buvo sukurta tvarka, kuri vėliau nebuvo ginčijama.

6661. Atsakovas neįrodė, kad jis yra sumokėjęs 1000 Lt avansą, kadangi pateikti dokumentai to niekaip nepatvirtina. Prievolė atsakovui atsiskaityti su ieškovu kyla iš įstatymo ir iš fakto, kad ieškovas administruoja tą bendrojo naudojimo objektų dalį, kuri kaip bendraturčiui priklauso atsakovui. Tai, kad atsakovas neturi tiesioginių sutarčių su trečiaisiais asmenimis, teikiančiais paslaugas, vertintina ne kaip aplinkybė, atleidžianti atsakovą nuo prievolės atsiskaityti už teikiamas komunalines paslaugas, bet kaip aplinkybė, reiškianti, kad egzistuoja tokia atsiskaitymo už paslaugų, būtinų bendrosioms namo reikmėms, tenkinti tvarka, kai atsakovo ir kitų namo bendraturčių ir trečiųjų asmenų patogumui sutartys dėl bendrųjų namo reikmių sudaromos tarp ieškovo ir kiekvieno trečiojo asmens.

67IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6862. Apeliacinis skundas iš esmės atmestinas.

6963. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialiosios teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

7064. Ši byla nagrinėjama atsakovo E. P. apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliacinio skundo argumentai ir motyvai iš esmės nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

7165. Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos CK, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. Šio įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1–6 punktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, tarp kurių – pareiga teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus ir t.t. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

7266. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 1 dalis nustato, kad bendrijos lėšas sudaro tikslinės butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų įmokos, skirtos bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros išlaidoms apmokėti; valstybės ar savivaldybės paramos lėšos; pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu, kitos negrąžintinai gautos lėšos; šio įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad pajamos, gautos naudojant butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams paskirstomos proporcingai jų turimai bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų daliai ir (arba) naudojamos pastatui (pastatams) atnaujinti.

7367. Kasacinis teismas yra konstatavęs, jog buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2007; kt.). Daugiabučio namo savininkų bendrija įgyvendina butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 3 str. 1 d., galiojusi iki 2012 m. liepos 1 d., 4 str. 1 d., galiojanti nuo 2012 m. liepos 1 d.) Pagal kasacinio teismo praktiką bendrijos visuotinio susirinkimo sprendimai dėl išlaidų namui išlaikyti ir išsaugoti galioja ne tik bendrijos nariams, bet ir tiems butų ir kitų patalpų savininkams, kurie nėra bendrijos nariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-232-916/2016).

7468. Nagrinėjamoje byloje ieškovo DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ įstatuose, kurie įregistruoti Juridinių asmenų registre 2008-04-21, nustatyta, kad bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo ( - ) patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (1 punktas); bendrijos nariai yra daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkai (3 punktas). Taigi ieškovas iš esmės yra daugiabučio namo Sudervės g. 12, Avižienių k., Vilniaus r. administratorius.

7569. Atsakovui E. P. nuosavybės teise priklauso 67.38 kv. m bendro ploto butas su rūsiu, adresu ( - ), atsakovas nuo 2011 metų vasario mėnesio nėra ieškovo bendrijos nariu. Šios aplinkybės nagrinėjamoje byloje nėra ginčijamos.

7670. Ieškovo teigimu, bendrijos 2010-02-18 narių susirinkimo sprendimu ir jo pagrindu priimtu bendrijos pirmininko 2010-02-19 įsakymu, taip pat 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo protokolu butų ir kitų patalpų savininkams buvo nustatyti įmokų už būtinąsias išlaidas ir komunalines paslaugas dydžiai nuo 2011 m. sausio mėn. iki ieškinio pateikimo dienos, už kuriuos atsakovas nėra atsiskaitęs su ieškovu. Dėl ko buvo pareikštas ieškinys nagrinėjamoje byloje ir, jį įrodžius, patenkintas.

7771. Atsakovas, žinodamas apie ieškovo pareikštą ieškinį, nagrinėjamoje byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti ieškovo 2010-02-18 sprendimą ir jo pagrindu priimtą 2010-02-19 įsakymą bei kitus bendrijos sprendimus dėl įmokų ir mokesčių neteisėtais. Pirmosios instancijos teismas priešieškinio netenkino, konstatavęs, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančiais ieškovo sprendimus atsakovo nurodytais argumentais.

7872. Atsakovas su tokia teismo išvada nesutinka, apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino 2010-02-18 susirinkimo sušaukimo aplinkybių, balsavimo rezultatų ir susirinkimo metu priimtų sprendimų, jei tokie apskritai buvo priimti, teisėtumo ir pagrįstumo, o savo poziciją grindė tik prielaidomis, o ne byloje nustatytais faktais, neatsižvelgė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad 2010-02-18 vykusio susirinkimo protokolo apskritai nėra, dėl ko teismui nebuvo pagrindo preziumuoti, kad toks sprendimas buvo priimtas. Teisėjų kolegija apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

7973. Bylos duomenys tvirtina ir pirmosios instancijos teismas juos konstatavo, kad ieškovas nepateikė į bylą 2010-02-18 bendrijos narių susirinkimo sprendimo, iš kurio matytųsi bendrijos nustatyti įmokų dydžiai, tačiau iš 2010-02-19 bendrijos įsakymo „Dėl bendrijos mokesčių“, liudytojo S. R. parodymų bei faktinės situacijos (visa vėlesnė bendrijos veikla, buhalterinės sąskaitos, gyventojų elgesys – niekas neginčijo esamos situacijos), darytina išvada, jog 2010-02-18 susirinkimas buvo, tačiau dėl nežinomų priežasčių nėra išsaugotas susirinkimo protokolas.

8074. Iš faktinių bylos aplinkybių ir esančių įrodymų pirmosios instancijos teismas vertino, kad minėti sprendimai sudarė realias sąlygas bendrijos veiklai, jos tęstinumui ir mokesčių mokėjimui daugumos sprendimų pagrindu. Teisėjų kolegija sutinka, kad formalaus protokolo nebuvimas, kaip argumentas nepripažinti buvus 2010-02-18 susirinkimą, kaip pagrindas abejoti 2010-02-19 bendrijos įsakymo teisine galia, kuri leido bendrijai realiai funkcionuoti bendram tikslui pasiekti ir sukūrė atitinkamą tvarką, nėra protinga ir teisinga prielaida tenkinti priešieškinį atsakovo prašomoje apimtyje. Priešingai, įvertinus buvusią ir esamą situaciją, kiltų ginčai dėl 6 metų bendrijos mokesčių dėl vieno jo bendrasavininko neformalaus kreipimosi į teismą, ko iki to nebuvo ir esama situacija tenkino absoliučią bendrijos daugumą.

8175. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tais atvejais, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010).

8276. Jau minėta, kad pirmosios instancijos teismas išvadą dėl 2010-02-18 sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo padarė remdamasis 2010-02-19 įsakymu „Dėl bendrijos mokesčių“, kuriame pažymėta, kad įsakymas priimtas remiantis bendrijos narių susirinkimo protokolu Nr. VS-2(2010. Tai leidžia pagrįstai teigti, jos toks protokolas fiziškai egzistavo, o bendrijos narių susirinkimas įvyko teisėtai. Be to tiek faktinės aplinkybės, tiek liudytojo - buvusio bendrijos pirmininko S. R. parodymai sudarė pagrįstą pagrindą išvadai, kad nustatyta mokesčių rinkimo tvarka galiojo iki 2012-05-31 ir nebuvo ginčijama. Priešingų įrodymų byloje nėra.

8377. Taigi, vertinant priešingai, t. y. taip, kaip prašo apeliantas – kad ginčijamas sprendimas apskritai nebuvo priimtas, susidarytų situacija, jog nustatyta mokesčių mokėjimo tvarka, kuri tenkino absoliučią bendrijos daugumą, galimai yra neteisėta, kas apskritai pažeistų teisėtų lūkesčių principus, nes tai, kad nustatyta tvarka buvo vadovautasi ilgą laiką ir kad nei vienas bendrijos narys nereiškė pretenzijų dėl šios nustatytos tvarkos, teismui sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, jog susirinkimas įvyko ir sprendimas buvo priimtas teisėtai. Priešingas vertinimas prieštarautų dar ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams.

8478. Atsakovas taip pat prašė pripažinti negaliojančiais ir neteisėtais 2012-07-09 ir 2012-05-31 sprendimus, tačiau ir šio reikalavimo pirmosios instancijos teismas netenkino, pripažinęs, kad atsakovo argumentai yra nepagrįsti. Atsakovas apeliaciniame skunde iš esmės dėsto tuos pačius argumentus ir teigia, kad toks sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teisėjų kolegija ir šioje dalyje sutinti su apeliantu neturi pakankamo pagrindo.

8579. Byloje nustatyta, kad 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo protokolo Nr. VS-20120529 antru klausimu buvo svarstyta dėl mokesčių už komunalines paslaugas ir kt. bendrijos nariams ir bendrasavininkiams; buvo pritarta pasiūlymui (balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0). Protokole taip pat nurodyta, jog bendriją sudaro 11 patalpų savininkai, dalyvauja 7 bendrijos nariai (pagal sąrašą). 2012-07-09 bendrijos bendrasavininkių susirinkime 1-5 punktais buvo pritarta bendrijos daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui, kitiems klausimams. Protokole, be kita ko, pažymėta, kad išsiųsta 10 biuletenių, gauta 8 biuleteniai. Taigi abiem atvejais bendrijos susirinkimuose dalyvavo daugiau nei pusė bendrijos narių, balsų dauguma buvo priimti sprendimai. Vadinasi, abu susirinkimai įvyko ir juose sprendimai buvo priimti teisėtai, vadovaujantis įstatų 28-29 punktais. Taigi nėra pagrindo sutikti su apelianto teigimu, jog 2012-07-09 ir 2012-05-31 priimti sprendimai prieštarauja įstatų 30-36 punktams.

8680. Bendrijos įstatų 36 punktas numato, kad kaupiamųjų įmokų dydžius, jų mokėjimo sąlygas ir tvarką nustato bendrijos narių susirinkimas, kas būtent ir buvo padaryta. Kaip jau buvo minėta, sprendimai yra teisėti, kai jiems pritaria daugiau kaip ½ visų dalyvavusių bendrijos narių (įstatų 29.6 punktas). Įmokų dydžius taip pat gali apskaičiuoti ir bendrijos pirmininkas (įstatų 32 punktas). Tai, kad į bylą nėra pateikti apelianto minimi dokumentai, o būtent – bendrijos metinė pajamų ir išlaidų sąmata, ilgalaikis bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ar modernizavimo planas, vertintini kaip formalumas, kadangi bet kuriuo atveju, galutinį sprendimą ir nustatyti konkretų įmokos dydį gali priimti tik teisėtai įvykęs susirinkimas. Be to iš pateiktų dokumentų matyti, kad bendrijoje vedama buhalterinė apskaita, su ja galima susipažinti, bendrijos balansas tvirtinamas bendrijos susirinkimuose, kas yra konstatuota ir pirmosios instancijos teismo.

8781. Apeliantas taip pat laiko, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi buvo nustatytas prejudicinis faktas, kad atsakovas yra sumokėjęs 1000 Lt avansą ieškovui, dėl ko pirmosios instancijos teismas, bylą nagrinėdamas iš naujo, nepagrįstai sprendė, kad byloje esantys įrodymai nepatvirtina, jog atsakovas pervedė 1000 Lt be pagrindo ar kad minėta suma neginčijamai priklauso atsakovui. Tačiau teisėjų kolegija ir šiuos apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes, kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutarties, apelianto nurodytos aplinkybės joje nėra konstatuotos.

8882. Priešingai, minėtoje nutartyje konstatuojama, kad nebuvo atskleista bylos esmė, t. y., kad nevertintos aplinkybės, ar atsakovas yra sumokėjęs bendrijai 1000 Lt sumą, nesiaiškinta, ar į bylą pateikti dokumentai (2011 m. birželio 30 d. atsakovo prašymas atkreipti dėmesį, kad kaupiamajame bendrijos fonde yra 1 000 Lt, 2012 m. sausio 16 d. ieškovo ir atsakovo skolų suderinimo aktas, 2012 m. vasario 8 d. atsakovo raštas) yra pakankami konstatuoti faktinę aplinkybę, kad atsakovas yra sumokėjęs bendrijai 1 000 Lt sumą.

8983. Taigi apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimą ir perduodamas bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, laikė tikslinga šias aplinkybes nustatyti. Išnagrinėjęs jas iš naujo, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė išvadą, kad į bylą pateiktas 2011 m. birželio 30 d. atsakovo prašymas atkreipti dėmesį, kad kaupiamajame bendrijos fonde yra 1 000 Lt, 2012 m. sausio 16 d. ieškovo ir atsakovo skolų suderinimo akto kopija ir atsakovo rašyas, nepatvirtina, kad atsakovas pervedė 1000 Lt ieškovui be pagrindo arba minėta pinigų suma neginčijamai priklauso atsakovui. Nesutikti su tokia teismo išvada, nesant byloje įrodymų, paneigiančių nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija neturi pagrindo.

9084. Apeliantas, kaip ir pirmosios instancijos teisme, laikosi pozicijos, kad ieškovas nepagrindė ieškinio, t.y. neįrodė reikalaujamos priteisti skolos pagrįstumo, nepateikė išlaidas pagrindžiančių įrodymų. Tačiau tokie apelianto teiginiai neatitinka byloje nustatytų ir konstatuotų faktinių aplinkybių, pagrįstų byloje esančiais įrodymais, todėl atmestini.

9185. Byloje nustatyta, kad 2011-2014 metų siunčiamuose atsakovui pranešimuose dėl mokesčių mokėjimų yra atskirai nurodomos mokėjimų rūšys, t. y. už ką būtina mokėti bendrasavininkiui - elektros šildymo mokestis; vandentiekio mokestis; buitinių atliekų išvežimas ir konteinerio mokestis; pirmininko ir buhalterės atlyginimas; bendrijos reikmės mokestis; tikslinės banko išlaidos; pranešimo spausdinimo mokestis. Šie mokesčiai, kaip teisingai nurodo ir pirmosios instancijos teismas, yra privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros mokesčiai, kurie apibrėžtini pasinaudojant STR 1.12.05:2010.

9286. Taigi, įvertinus pranešimuose įvardintus mokesčius, pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad ginčo laikotarpiu atsakovui išrašytų mokamųjų pranešimų atskirose eilutėse nurodytos priežiūros, eksploatavimo ir kitos sąnaudos yra priskirtinos prie privalomųjų mokesčių. Tai reiškia, kad ieškovas leistinais ir pakankamais įrodymais įrodė, kad jo išrašyti mokėjimo pranešimai buvo susiję su būtinais ir privalomais mokesčiais bendrijos bendrasavininkiui, o nepagrįstai išrašytų mokėjimų teismas nenustatė.

9387. Kiti apeliacinio skundo argumentai dėl skundžiamo teismo sprendimo esmės nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Kaip žinia, teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

9488. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, laikėsi įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialiosios teisės normas, teismo sprendimą naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

9589. Tačiau teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo 30,75 EUR dydžio žyminį mokestį, kadangi jis yra atleistas nuo jo pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 23 straipsnio 3 dalį. Todėl, paliekant pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės nepakeistu, iš apelianto žyminis mokestis nepriteistinas.

9690. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo ieškovui išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kadangi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. (CPK 93 str. 1 d.). Tokiu atveju priteisiamos realiai patirtos, atitinkančios nustatytus rekomendacijų dydžius ir pagrįstos įrodymais, bylinėjimosi išlaidos.

9791. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tenkinęs ieškinį pilna apimtimi, neturėjo pagrindo nepriteisti realiai patirtų ir pagrįstų ieškovo išlaidų. Šiuo atveju apelianto minimas Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktas netaikytinas, nes nagrinėjamas ginčas nėra dėl valdymo klausimų, o dėl mokesčių nemokėjimo, be to atsakovas nėra bendrijos narys.

98Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija

Nutarė

99Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

100Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu iš atsakovo E. P. priteistą 30,75 EUR žyminį mokestį valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1. Ieškovas DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ 2014-07-07 kreipėsi su... 5. 2. Ieškovas nurodė, kad jis yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo (... 6. 3. Ieškovo įstatų 3 punktas nustato, kad bendrijos nariai yra daugiabučio... 7. 4. Atsakovui 2013 m. liepos mėn. ir 2013 m. gruodžio mėn., 2014 m. gegužės... 8. 5. Ieškovas 2014-10-07 pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose pažymėjo,... 9. 6. Papildomais paaiškinimais ieškovas nurodė, kad teisinis pagrindas... 10. 7. Ieškovas yra parengęs 2011 m., 2012 m., 2013 m. ataskaitas. Tai, kad... 11. 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. vasario 25 d. nutartyje... 12. 9. Ieškovas yra sudaręs sutartis dėl paslaugų teikimo, skirtas butų... 13. 10. Ieškovas 2016 m. birželio 28 d. patikslintame ieškinyje, atsižvelgdamas... 14. 11. Ieškovas mano, kad byloje esantis statinio techninis pasas, daugiabučio... 15. 12. Atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad jis yra sumokėjęs... 16. 13. Atsakovas E. P. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip neįrodytą... 17. 14. Ieškovas ieškinį grindžia Vilniaus miesto savivaldybės sprendimais,... 18. 15. Atsakovo teigimu, ieškovas apskritai neįrodė, kad teisėtai... 19. 16. Atsakovas laiko, kad tokios išlaidos yra už laiptinės valymą,... 20. 17. Ieškovas negalėjo atlikti mokėjimų už komunalines paslaugas ir... 21. 18. Atsakovas, atsiliepime į 2016-06-28 patikslintą ieškinį, nurodė, kad... 22. 19. Atsakovo teigimu, ieškovo sudarytos sutartys buvo sudaromos su... 23. 20. Ieškovas pagal CK 4.249 straipsnio 2 dalies nuostatas, pasibaigus... 24. 21. Ieškovo bendrijos įstatų 28 punkte nustatyta, kad visi sprendimai gali... 25. 22. Atsakovas atsiliepime į 2016-06-28 patikslintą ieškinį nurodė, kad... 26. 23. Jei byloje būtų nustatyta, jog atsakovas yra skolingas už faktiškai... 27. 24. Atsakovas E. P. 2014-12-04 pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 28. 25. Atsakovas priešieškinį grindė tuo, kad bendrijos narys neprivalo... 29. 26. Bendrijos 2013-05-31 sprendimas dėl bendrijos buhalterijos tvarkymo, dėl... 30. 27. Nors bendrijos įstatų 30 punktas leidžia bendrijos valdybos sprendimu... 31. 28. Bendrijos įstatų 31 punktas nustato, kad įmokų dydis nustatomas... 32. 29. Atsakovas 2016-08-26 triplike, pasisakydamas dėl savo priešieškinio... 33. 30. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį su juo nesutiko, prašė atmesti,... 34. 31. Ieškovas patikslino, kad atsakovas padarė klaidą, nurodydamas 2010-02-19... 35. 32. Atsakovas 2012-02-08 pranešimu yra pareiškęs ieškovui, kad atsakovas,... 36. 33. Informacija apie bendrijos narių visuotinius susirinkimus buvo ir yra... 37. 34. Ieškovas 2016-08-04 dublike, pasisakydamas dėl atsakovo priešieškinio,... 38. 35. Išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos... 39. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 40. 36. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 2 d. sprendimu... 41. 37. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu... 42. 38. Teismas nustatė, kad ieškovas DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“ pagal... 43. 39. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė į bylą 2010-02-18 bendrijos... 44. 40. 2010-02-19 bendrijos įsakyme „Dėl bendrijos mokesčių“ buvo... 45. 41. Teismas vertino, kad minėti sprendimai sudarė realias sąlygas bendrijos... 46. 42. Teismas vertino, kad 2010-02-19 bendrijos pirmininko įsakymas numatė ir... 47. 43. Pirmosios instancijos teismas analizavo, kad 2011-2014 metų siunčiamuose... 48. 44. Teismas konstatavo, kad privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros... 49. 45. Teismas nurodė, kad 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo... 50. 46. Pirmosios instancijos teismas atmetė priešieškinio reikalavimą dėl... 51. 47. Dėl 2012-07-09 bendrijos susirinkime svarstomų klausimų įvyko bendrijos... 52. 48. Teismas nustatė, kad laikotarpiu nuo 2011 metų sausio mėnesio iki 2012... 53. 49. Teismas atmetė atsakovo teiktus įrodymus - 2015-07-13 ataskaitą dėl... 54. 50. Teismas taip pat įvertino atsakovo prašymą įskaityti jo sumokėtą 1000... 55. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 56. 51. Apeliaciniu skundu atsakovas E. P. prašo panaikinti Vilniaus rajono... 57. 52. Atsakovas nesutinka su teismo vertinimu, jog 2010-02-18 sprendimas ir jo... 58. 53. Atsakovas nesutinka, kad jis praleido 2010-02-19 įsakymo apskundimo... 59. 54. Atsakovas įrodinėjo, kad 2010-02-18 susirinkimas iš viso neįvyko,... 60. 55. 2010-02-19 įsakyme įtvirtintas lygiavos principas pažeidžia CK... 61. 56. Atsakovas laiko, kad teismas pažeidė įrodinėjimo naštos paskirstymo... 62. 57. Apeliantas akcentuoja, kad, nors buto savininkas privalo proporcingai... 63. 58. Apeliantas nesutinka su teismo vertinimu, jog jis nesumokėjo 1000 Lt... 64. 59. Apeliantas laikosi pozicijos, kad ieškovas neįrodė, jog faktiškai... 65. 60. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir... 66. 61. Atsakovas neįrodė, kad jis yra sumokėjęs 1000 Lt avansą, kadangi... 67. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 68. 62. Apeliacinis skundas iš esmės atmestinas.... 69. 63. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 70. 64. Ši byla nagrinėjama atsakovo E. P. apeliacinio skundo ribose.... 71. 65. Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų... 72. 66. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų... 73. 67. Kasacinis teismas yra konstatavęs, jog buto savininkas kartu yra ir... 74. 68. Nagrinėjamoje byloje ieškovo DNSB Nr.16 „Avižienių būstas“... 75. 69. Atsakovui E. P. nuosavybės teise priklauso 67.38 kv. m bendro ploto butas... 76. 70. Ieškovo teigimu, bendrijos 2010-02-18 narių susirinkimo sprendimu ir jo... 77. 71. Atsakovas, žinodamas apie ieškovo pareikštą ieškinį, nagrinėjamoje... 78. 72. Atsakovas su tokia teismo išvada nesutinka, apeliaciniame skunde teigia,... 79. 73. Bylos duomenys tvirtina ir pirmosios instancijos teismas juos konstatavo,... 80. 74. Iš faktinių bylos aplinkybių ir esančių įrodymų pirmosios... 81. 75. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tam tikrų faktinių... 82. 76. Jau minėta, kad pirmosios instancijos teismas išvadą dėl 2010-02-18... 83. 77. Taigi, vertinant priešingai, t. y. taip, kaip prašo apeliantas – kad... 84. 78. Atsakovas taip pat prašė pripažinti negaliojančiais ir neteisėtais... 85. 79. Byloje nustatyta, kad 2012-05-31 bendrijos bendrasavininkių susirinkimo... 86. 80. Bendrijos įstatų 36 punktas numato, kad kaupiamųjų įmokų dydžius,... 87. 81. Apeliantas taip pat laiko, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės... 88. 82. Priešingai, minėtoje nutartyje konstatuojama, kad nebuvo atskleista bylos... 89. 83. Taigi apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas Vilniaus rajono... 90. 84. Apeliantas, kaip ir pirmosios instancijos teisme, laikosi pozicijos, kad... 91. 85. Byloje nustatyta, kad 2011-2014 metų siunčiamuose atsakovui pranešimuose... 92. 86. Taigi, įvertinus pranešimuose įvardintus mokesčius, pirmosios... 93. 87. Kiti apeliacinio skundo argumentai dėl skundžiamo teismo sprendimo esmės... 94. 88. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 95. 89. Tačiau teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantu, kad pirmosios... 96. 90. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantu, kad pirmosios instancijos... 97. 91. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, tenkinęs ieškinį... 98. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 99. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti... 100. Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 28 d. sprendimu...