Byla 2-2-730/2011
Dėl 2003-04-07 testamento panaikinimo ieškovei V. S., tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje notarė V. M., tretieji asmenys, A. R., D. Š

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Simonai Šukytei, Eglei Končiūtei, Kristinai Stankevičiūtei, Vitai Jakaitytei, Sandrai Buko, Giedrei Narmontaitei, Dovilei Dambrauskaitei, dalyvaujant ieškovei V. S., ieškovės atstovui advokatui H. M., atsakovei B. V., atsakovės atstovei advokatei Ramutei Agnei Šimašienei, tretiesiems asmenims V. M., S. P. trečiojo asmens S. P. atstovei advokatei Liubovei Šiušienei, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. S., ieškinį dėl 2007-08-02 testamento panaikinimo ir 2003-04-07 testamento pripažinimo galiojančiu atsakovei B. V., trečiojo asmens, pareiškiančio savarankišką reikalavimą, S. P. ieškinį dėl 2003-04-07 testamento panaikinimo ieškovei V. S., tretysis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje notarė V. M., tretieji asmenys, A. R., D. Š.,

Nustatė

2civilinė byla buvo nagrinėjama pagal ieškovės patikslintą ieškinį, kuriuo ji reiškia reikalavimus: panaikinti Z. Š. 2007-08-02 sudarytą testamentą, kaip sudarytą savo veiksmų nesuprantančio ir negalinčio valdyti asmens, pripažinti, jog 2003-04-07 Z. Š. testamentas galioja ir jo pagrindu ieškovė V. S. turi teisę priimti palikimą, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu ieškovė nurodė aplinkybes, kad mirus Z. Š., ieškovės giminės sužinojo, jog yra sudarytas antras testamentas, kuriuo testatorė visą savo turtą paliko atsakovei. Kyla abejonių dėl testamento galiojimo, nes neaišku ar testatorė suvokė savo veiksmų reikšmę, ar ji galėjo valdyti savo veiksmus, ar atsakovė nepasinaudojo prasta testatorės sveikatos būkle po insulto. Kadangi Lietuvos Respublikos CK 5.17 straipsnio 2 dalis numato, jog vėlesnį testamentą pripažinus negaliojančiu, anksčiau sudarytas testamentas netampa galiojančiu, reiškiamas reikalavimas pripažinti 2003-04-07 Z. Š. testamentą galiojančiu (b.t. 2, b.l. 60).

3Byloje buvo nagrinėjamas trečiojo asmens, pareiškiančio savarankišką reikalavimą, S. P. ieškinys ieškovei V. S., kuriuo tretysis asmuo reiškia reikalavimą panaikinti Z. Š. testamentą, kuriuo ji visą savo turtą paliko ieškovei V. S., kaip surašytą Z. Š. nesuvokiant savo veiksmų reikšmės ir nesugebant jų valdyti (b.t. 2, b.l. 63-64). Reikalavimo pagrindu nurodytų aplinkybių esmė - trečiajam asmeniui kyla abejonių dėl abiejų 2003-04-07 ir 2007-08-02 surašytų testamentų galiojimo. Z. Š. panaikino 2003-04-07 testamentą, kai ieškovė atsisakė slaugyti Z. Š. ir tikrąją savo valią išreiškė surašydama 2007-08-02 testamentą atsakovei B. V.. Atsakovė B. V. slaugė Z. Š., ją palaidojo. Kadangi Z. Š., neturi pirmos eilės įpėdinių, pripažinus testamentus negaliojančiais, turtą paveldėtų antros eilės įpėdiniai, tai yra tretysis asmuo ir Z. Š. vaikaičiai lygiomis dalimis.

4Ieškovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į jai trečiojo asmens pareikštą ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Nesutikimo motyvų esmė – tik ekspertizės išvados suteiktų pagrindą tenkinti trečiojo asmens reikalavimą. Nuginčijus testamentą trečiajam asmeniui nekils jokių pasekmių, nes ji yra praleidusi terminą palikimui priimti (b.t. 2, b.l.85).

5Atsakovė, tretieji asmenys V. M., A. R., D. Š. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškovės patikslintą ieškinį ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankišką reikalavimą, ieškinį nepateikė.

6Teismo posėdžio metu ieškovė, jos atstovas ieškinį palaikė, paaiškino ieškinyje nurodytas aplinkybes. Ieškovė, jos atstovas papildomai paaiškino, kad Z. Š. yra jos mamos brolio žmona. Ieškovės šeima ir Z. Š. iki 2000 metų gyveno viename name ( - ), artimai bendravo, kartą per savaitę susitikdavo. Mirus ieškovės seneliams, Z. Š. paveldėjo ir privatizavo jų butą. 2003 metais balandžio mėnesį kai testatorė rašė pirmąjį testamentą, ieškovė su Z. Š. buvo nuvykusios pas notarę sudaryti testamento, notarei nekilo abejonių dėl jos veiksnumo, buvo įsitikinta ar testatorė suvokia savo veiksmų pasekmes. Z. Š. sunkiai valdė ranką, todėl testamentą pasirašė liudytojai B.V., P. K., J.G.. Ieškovės nuomone, Z. Š. testamentu jai paliko savo turtą, nes jis priklausė ieškovės seneliams, testatorė ne kartą pažymėjo, kad neprašo ieškovės už tai ją lankyti ir prižiūrėti. Nuo 2004 m. sausio mėnesio pablogėjus testatorės sveikatai, ieškovė padėdavo Z. Š. - valydavo langus, išskalbdavo drabužius. Testatorė pasitikėjo ieškove, saugojo pas ją savo pinigines lėšas. Nuo 2006 m. atsakovė nebeleido ieškovei prižiūrėti Z. Š., nes ieškovė dirbo kas antrą savaitę, galėjo aplankyti testatorę tik kartą per savaitę. Nors nuo 2006 m. sausio ieškovė su Z. Š. beveik nebendravo, ji niekada nepareiškė, kad nenori paveldėti pagal 2003-04-07 testamentą paliekamo turto, atsisako prižiūrėti, rūpintis testatore. Nuo 2007 m. sausio testatore visiškai rūpinosi atsakovė. Apie 2007 metais sudarytą testamentą ieškovė sužinojo kelios dienos po jo surašymo, kai ligoninėje aplankė Z. Š.. Ieškovė prie Z. Š. laidotuvių neprisidėjo. Per 3 metus 3-4 kartus išskalbė užuolaidas, nuvalė langus. Ekspertizės aktas patvirtina, kad 2003 metais Z. Š. suvokė savo veiksmų prasmę, todėl pirmasis testamentas, kuriuo turtas paliekamas ieškovei turėtų būti pripažintas galiojančiu. Kadangi pagal ekspertizės aktą 2007 mirusioji savo veiksmų padarinių suprasti negalėjo, 2007 testamentas turi būti pripažintas negaliojančiu kaip sudarytas esant valios trūkumams. Byloje nėra rašytinių įrodymų, jog mirusioji ir ieškovė sudarė rašytinį susitarimą, pagal kurį testatorė įsipareigojo palikti ieškovei visą savo turtą, o ieškovė įsipareigojo slaugyti ir prižiūrėti mirusiąją.

7Teismo posėdžio metu atsakovė, jos atstovė su ieškiniu nesutiko. Atsakovė, jos atstovė paaiškino, kad ji su Z. Š. artimai bendravo nuo savo gimimo. Testatorės mirties momentą buvo greta jos lovos. Jai žinoma, kad Z. Š. ir ieškovės seneliai gyveno viename name iki rekonstrukcijos, po kurios Z. Š. ir ieškovės seneliai gavo atskirus butus. Kadangi testatorė buvo buto savininkė, privatizacijos metu jį išsipirko. Z. Š. sveikata pablogėjo po jos sūnaus avarijos, todėl ji ėmė prašyti giminaičių ją slaugyti, pas ją gyventi atsikėlė jos motina S. P.. Tuo metu atsakovė turėjo savo mažų vaikų, negalėjo pasirūpinti Z. Š., todėl atsisakė padėti testatorei. 2003 m. iš Z. Š. ji sužinojo, kad jos giminaitė – ieškovė, sutiko ja rūpintis, prižiūrėti, todėl ji sudarė testamentą ieškovės naudai. Ieškovė savo pažado rūpintis testatore neišpildė, 2003 metais atnešė atsakovei testamentą, testatorei priklausančius pinigus ir nurodė, kad ieškovei nieko iš Z. Š. nereikia. Nuo 2005 m. pabaigos atsakovė kasdien prižiūrėjo testatorę, pasirūpino išpildyti jos norą sudaryti naują testamentą ir visą turtą palikti atsakovei. Nuo 2005 metų Z. Š. 4-5 kartus buvo paguldyta į ligoninę dėl pablogėjusios sveikatos. 2007 metais mirus Z. Š., atsakovė sumokėjo dalį laidotuvių išlaidų, šiuo metu stato antkapį, prižiūri mirusiosios kapą.

8Teismo posėdžio metu tretysis asmuo V. M. paaiškino, kad atsakovė buvo atvykusi pas ją tris kartus, prašydama, kad notarė atvyktų pas Z. Š., nes ši pageidauja sudaryti testamentą. Notarė sutiko vykti pas testatorę su sąlyga, kad atsakovė iš anksto pateiks gydytojų pažymą, kad testatorė yra veiksni, suvokia savo veiksmų pasekmes. Atsakovei pristačius reikalaujamus dokumentus, notarė nuvyko į ligoninę. Nedalyvaujant atsakovei tretysis asmuo pasikalbėjo su Z. Š., įsitikino, kad jai nedaromas pašalinis poveikis, ji nepageidauja turto palikti savo motinai ar kitam asmeniui. Z. Š. išreiškė savo valią turtą nori palikti atsakovei, pasakė atsakovės vardą ir pavardę. Notarė atsakovei išaiškino, kad Z. Š. mama S. P. turi teisę į privalomą palikimo dalį. Z. Š. nebuvo aiškinta apie 2003 metų testamento likimą, nes apie jį notarė nebuvo informuota.

9Teismo posėdžio metu tretysis asmuo S. P., jos atstovė paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, prašo palikti galioti 2007 metų testamentą. Paaiškino, kad Z. Š. butas nebuvo nei tėvų, nei senelių palikimas. Tuo metu valdžia testatorės vyrui suteikė du kambarius gyventi, kuriuos testatorė išsipirko privatizavimo metu. Kol buvo gyvas Z. Š. sūnus, testatorės marti R. Š. gyveno su ja ir vaikaičiu. Vėliau ji Z. Š. nesirūpino, su ja nebendravo, ryšių nepalaikė. Z. Š. matė savo vaikaitį - D. Š. tik kai šis buvo mažas, nors pati ne kartą buvo išreiškusi norą su juo susitikti. 2003 metais Z. Š. sudarė testamentą ieškovės naudai, nes ieškovė žadėjo rūpintis testatore, ją prižiūrėti. Ieškovė niekada nerasdavo laiko ištesėti savo pažadus. Atsakovė po Z. Š. kojų operacijos pradėjo rūpintis testatore ir trečiuoju asmeniu, visada ateidavo sutvarkyti namus, išskalbti drabužius. Šiuo metu atsakovė rūpinasi trečiuoju asmeniu, todėl ji pageidauja, kad Z. Š. turtą paveldėtų atsakovė.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos teisiškai reikšmingos faktinės aplinkybės: Z. Š., mirė 2007-08-11. (b.t. 1 , b.l. 14, 77, 78, 83). Z. Š. turėjo sūnų G. Š., gimusį ( - ), mirusį 1995-10-23, vaikaitį D. Š. (b.t. 1, b.l. 9, 12 - 13, 81 - 82). Tretysis asmuo S. P. yra Z. Š. motina (b.t. 2 b.l. 32-36, 38-71). 1992-08-21 Z. Š. pirkimo – pardavimo sutartimi pagal Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymą įsigijo butą, esantį ( - ) (b.t. 1, b.l. 79). 2003-04-07 Z. Š. sudarė testamentą, kuriuo visą turtą, kuris mirties dieną testatorei priklausys nuosavybės teise, ir turtą, į kurį atsirastų teisė po testatorės mirties paliko savo dukterėčiai – ieškovei. Už negalinčią pasirašyti testatorę testamentą pasirašė P. K., liudytojais buvo J.J., B.V. (b.t. 1, b.l. 106 – 108, b.t. 2, b.l. 66-67, b.t. 3, b.l. 27). 2007-08-02 Z. Š. sudarė testamentą, kuriuo testatorei nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), ir visus kitus jai nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir kitą turtą paliko atsakovei (b.t. 1, b.l. 74, 76). Testamento surašyme liudytojais dalyvavo Z. M., V. N., už testatorę pasirašė I. J. (b.t. 1, b.l. 76). 2007-09-10 Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biurui atsakovė pateikė prašymą apie palikimo priėmimą ir įregistravo faktą apie palikimo priėmimą testamentų registre (b.t. 1, b.l. 60-61, 74-75). 2007-11-12 Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biurui D. Š. pateikė prašymą apie palikimo priėmimą (b.t.1, b.l. 80). 2009-03-18 ekspertizės akte Nr. 85TPK-65 nustatyta, kad Z. Š. dėl atminties, dėmesio, mąstymo sutrikimų, esant ryškiam pažinimo sutrikimui negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti, įgyjant naujas civilines teises ir pareigas sudarydama 2007-08-02 testamentą (b.t. 2, b.l. 6-8). 2010-08-13 ekspertizės akte Nr. 85TPK -164/2010 nustatyta, kad nėra duomenų, jog Z. Š. 2003-04-07 testamento sudarymo metu būtų sirgusi kokiu nors psichikos sutrikimu ar silpnaprotyste, dėl ko būtų negalėjusi suvokti savo veiksmų esmės ar būtų negalėjusi jų valdyti įgydama civilines teises ir pareigas (b.t. 2, b.l. 113-115). 2011-03-07 – 2011-04-07 pakartotinės ekspertizės akte Nr. 82TPK-3/2011 nustatyta, kad Z. Š. 2007-08-02 sirgo staiga prasidėjusia kraujagysline demencija, todėl 2007-08-02 testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, nenustatyta, kad Z. Š. sudarydama 2003-04-07 testamentą sirgo silpnaprotyste ar buvo kitoje psichikos sutrikimo būsenoje, dėl kurios negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti (b.t. 2, b.l. 165-169). 2007-09-14 AB banko „Hansabankas“ pažymoje nurodyta, kad Z. Š. vardu 0,78 Lt piniginių lėšų (b.t. 1, b.l. 84).

11Ieškinys atmestinas, trečiojo asmens reikalavimas atmestinas.

12Dėl ieškovės V. S. reikalavimų.

13Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisiniai padariniai atsiranda tik testatoriui mirus. Sudarytas testamentas gali būti nuginčijamas (CK 5.17 straipsnis). Tuo atveju, kai ginčijamas testamentas, kurio sudarymo metu testatoriaus atžvilgiu nebuvo galiojančio teismo sprendimo dėl jo pripažinimo neveiksniu, toks testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu (CK 1.78 straipsnio 2, 4 dalys, 5.16 straipsnio 2 dalis) CK 1.89 straipsnio pagrindu (LAT 2007 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2007).

14Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą, apginti civilinių teisinių santykių subjektų teises, įgytas sandorių pagrindu. Taigi sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų.

15Mirusiojo asmens testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina, todėl testamento pripažinimas negaliojančiu galimas tik išskirtiniais atvejais. Kiekvieno sandorio būtini elementai yra subjektai, jų valia ir valios išreiškimas, sandorio turinys ir forma. Kad sandoris galiotų, įstatymo reikalavimus turi atitikti visi jo elementai. Testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią. Nagrinėdami bylas dėl testamentų pripažinimo negaliojančiais, teismai, atsižvelgdami į ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, turi tirti ir vertinti, ar tam tikra įstatymo reikalaujama forma išreikšta palikėjo valia atitinka jo tikrąją valią, nes tarp vidinės testatoriaus valios ir jos išreiškimo negali būti prieštaravimų. Vertinant testatoriaus vidinės valios turinį, be kitų aplinkybių, yra reikšminga tai, ar testatorius suprato savo veiksmų reikšmę, ar pats sąmoningai suformavo savo valią ir ją autentiškai išreiškė, taip pat gali turėti reikšmės ir valios įforminimo trūkumai, nors atskirai paėmus sandorio galiojimui įstatymo reikalaujamos formos laikymosi prasme jie ir nėra esminiai (LAT 2010 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2010).

16Teismų praktikoje nustatyta, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą, protingumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (LAT 2005 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009).

17Ekspertų išvadomis (2009 m. kovo 18 d. ekspertizės aktas Nr. 85TPK-65 (b.l. 6-8, 2 tomas) 2011 m. kovo 07 – balandžio 04 ekspertizės aktas Nr. 82 TPK -3/2011 (b.l. 165 -169, 2 tomas)), nustatyta, kad palikėja Z. Š. 2007-08-02 testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

18Ekspertų išvados yra kategoriškos. Ekspertizės aktai atitinka CPK 216 straipsnio 1 dalyje eksperto išvados, kaip įrodinėjimo priemonės, formai bei turiniui keliamus reikalavimus (ekspertizės eiga, rezultatai ir išvados išdėstyti raštu, nurodyta dokumento surašymo data, teismo nutartis, buvusi ekspertizės atlikimo pagrindu, ekspertizės rūšis, žinios apie ekspertą ir kiti formalūs rekvizitai, pakankamai atskleista tyrimo eiga ir atsakyta į teismo nutartyje pateiktus klausimus). Pagrindų vertinti ekspertų išvadas kritiškai (LAT 2009-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-54/2009), tai yra, jog ekspertizės aktų turinys prieštaringas, išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, išvados pateiktos dėl to, dėl ko tyrimas nebuvo atliktas arba atliktas neišsamiai, nėra. Objektyvių duomenų dėl ekspertų išvadų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo nėra. Ekspertų išvados pateiktos didelį ekspertinio darbo stažą turinčių ekspertų, buvo atliktos dvi ekspertizės, kurių išvados iš esmės dėl palikėjos sveikatos būklės, sugebėjimo suprasti savo veiksmų esmę, juos valdyti yra iš esmės tapačios, todėl teismo nuomone, byloje esantys atsakovės B. V., trečiojo asmens notarės V. M. paaiškinimai, liudytojų I. J., Z. M., V.N., dalyvavusių sudarant testamentą ir jį pasirašiusių, parodymai, apie tai, jog testamento sudarymo metu (2007-08-02) palikėja Z. Š. suvokė savo veiksmus, atrodė psichiškai sveika (b.l. 32-35, 3 tomas), negali būti pagrindu vertinti ekspertų išvadas kritiškai ir jas atmesti. Todėl teismas daro išvadą, kad byloje yra įrodytos aplinkybės, kad 2007-08-02 testamento sudarymo metu Z. Š. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

19Ekspertizės akte 2009 m. kovo 18 d. Nr. 85TPK-65 (b.l. 6-8, 2 tomas) atsakant į teismo pateiktus klausimus nurodyta, kad Z. Š. psichinė sveikata atitiko organinio asmenybės ir elgesio sutrikimo dėl galvos smegenų pažeidimo, po pakartotinio galvos smegenų infarkto 2007-07-28, kriterijus. Sutrikusios pažintinės funkcijos turėjo tiesioginę reikšmę 2007-08-02 testamento pasirašymo dieną ir atitiko ryškų pažinimo sutrikimo laipsnį. Dėl atminties, dėmesio, mastymo sutrikimų, esant ryškiam pažinimo sutrikimui Z. Š. negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti, įgyjant naujas civilines teises ir pareigas 2007-08-02.

20Ekspertizės akte 2011 m. kovo 07 – balandžio 04 Nr. 82 TPK -3/2011 (b.l. 165 -169, 2 tomas)) atsakant į teismo pateiktus klausimus nurodyta, kad Z. Š. dėl staiga prasidėjusios kraujagyslinės demencijos 2007-08-02, testamento sudarymo metu, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Ekspertizės akto dalyje „Teismo psichiatrijos išvada“ nurodyta, kad Z. Š. 2007-08-02 testamentą sudarinėjo, būdama ūmaus židininio galvos smegenų kraujotakos sutrikimo 2007-07-28 ūmioje fazėje (trunkančioje iki 3 savaičių). Pakartotini poinsultiniai organiniai – degeneraciniai galvos smegenų pažeidimai turėjo tiesioginę įtaką ryškių pažinimo funkcijų sutrikimų, būdingų staiga prasididėjusiai kraujagyslinei demencijai, atsiradimui. Z. Š. 2007-07-28 dėl ūmaus židininio galvos smegenų kraujotakos sutrikimo (tromboembolinio) galvos smegenų infarkto) komos būsenoje buvo paguldyta į Klaipėdos apskrities ligoninės reanimacijos skyrių. Taip pat nurodyta, kad 2007 m. sausio, gegužės, birželio mėn. gydėsi Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje dėl kojų kraujagyslių trombozės, gydymo metu konstatuota, kad Z. Š. sąmoninga, orientuota, kontaktiška. 2007 m. sausio ir birželio mėn. reabilitacinėje gydymo įstaigoje „Palangos linas“ Z. Š. buvo atliktas trumpas protinės būklės testavimas, kurių metu pažintinių funkcijų sutrikimų nenustatyta.

21Esant tokioms aplinkybėms, vertinant ekspertų išvadas (2009 m. kovo 18 d. ekspertizės aktas Nr. 85TPK-65 (b.l. 6-8, 2 tomas) 2011 m. kovo 07 – balandžio 04 ekspertizės aktas Nr. 82 TPK -3/2011 (b.l. 165 -169, 2 tomas)), teismo nuomone, yra pagrindas išvadai padaryti, kad priežastimi, sąlygojusia, jog 2007-08-02, sudarydama testamentą palikėja Z. Š. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti buvo 2007-07-28 staiga įvykęs susirgimas – trombembolinis galvos smegenų infarktas ir jo pasekoje staiga prasidėjusi kraujagyslinė demencija.

22Vertinant šalių paaiškinimus: V. S. (b.l. 27-29, 31, 40-41, 3 tomas), atsakovės B. V. (b.l. 29-30, 3 tomas), trečiojo asmens S. P. paaiškinimus (b.l. 31, 40-41, 3 tomas), liudytojų Z. M. (b.l. 33, 3 tomas), I. J. (b.l. 33-34, 3 tomas) parodymus teismas laiko nustatyta aplinkybę, kad iš esmės nuo 2006 metų Z. Š., jos motiną S. P. iki Z. Š. mirties, tai yra 2007-08-11, prižiūrėjo atsakovė B. V.: atlikdavo buityje reikalingus darbus, nupirkdavo vaistus, nuveždavo pas gydytojus, lankydavo ligoninėse, tarpusavio santykiai buvo geri, ir Z. Š. valia dėl šios priežasties tuo laikotarpiu buvo turtą palikti atsakovei B. V..

23Teismas neturi pagrindo netikėti atsakovės B. V., trečiojo asmens S. P. paaiškinimais, kadangi jie bylos nagrinėjimo metu buvo nuoseklūs, išsamūs, detalūs. Pati ieškovė V. S. pripažino, kad nuo 2006 metų sausio mėnesio su Z. Š. beveik visiškai nebendravo (b.l. 28, 3 tomas). Šiuos atsakovės B. V., trečiojo asmens S. P. paaiškinimus pagrindžia liudytojų Z. M., I. J. parodymai. Liudytojas Z. M. yra atsakovės B. V. tėvas. Ta aplinkybė, kad asmuo apklausiamas kaip liudytojas gali būti suinteresuotas duoti vienam asmeniui palankius parodymus, nėra pagrindas atsisakyti apklausti asmenį kaip liudytoją, o jo duotų parodymų nevertinti kaip įrodymų šaltinio – įrodinėjimo priemonės, o joje esančių faktinių duomenų kaip įrodymų (LAT 2008-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2008). Liudytojas Z. M. buvo įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, be to, jo parodymai dėl nurodytų aplinkybių atitinka I. J. parodymus, kuri teismo nuomone, suinteresuotumo teikti atsakovei B. V. palankius parodymus neturi, kadangi nėra susijusi su atsakove B. V. asmeniniais, draugystės ar kitokiais ryšiais, ji buvo Z. Š. pažįstama, su kuria bendravo nuolatos apie penkiolika metų.

24Esant tokioms aplinkybėms, jog teismas laiko, kad priežastimi, sąlygojusia, kad 2007-08-02, sudarydama testamentą palikėja Z. Š. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, buvo 2007-07-28 staiga įvykęs susirgimas – trombembolinis galvos smegenų infarktas ir jo pasekoje staiga prasidėjusi kraujagyslinė demencija, o iki šio įvykio nebuvo pagrindo abejoti, kad Z. Š. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, ir kad Z. Š. valia buvo palikti turtą atsakovei B. V., už tai, kad ji nuo 2006 metų prižiūrėjo ją ir jos motiną tretyjį asmenį S. P., objektyvių duomenų, kad sudarant testamentą 2007-08-02, ši Z. Š. valia galėjo būti pakitusi nėra, teismas laiko, kad tikroji Z. Š. valia buvo – po savo mirties turtą palikti atsakovei B. V.. Tuo pagrindu teismas pripažįsta, kad 2007-08-02 testamento turinys atitinka palikėjos Z. Š. tikrąją valią.

25Vertinant šalių paaiškinimus: V. S. (b.l. 27-29, 31, 40-41, 3 tomas), atsakovės B. V. (b.l. 29-30, 3 tomas) paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus apie atsakovės B. V. turėtas Z. Š. laidojimo išlaidas (b.l. (b.t. 2, b.l. 187), teismas laiko nustatytas aplinkybes, jog atsakovė B. V. už savo pinigines lėšas palaidojo Z. Š., patyrė 2887,00 Lt išlaidų. Ieškovė šios aplinkybės neginčija, pripažino, kad prie Z. Š. laidotuvių neprisidėjo (b.l. 28, 3 tomas).

26Vertinant aplinkybes, jog nuo 2006 metų sausio mėnesio ieškovė V. S. su palikėja Z. Š. iš esmės visai nebendravo, nuo to laiko iki mirties ja rūpinosi atsakovė B. V., atsakovė B. V. palaidojo Z. Š., ieškovė V. S. prie laidotuvių neprisidėjo, 2007-08-02 testamento turinys atitinka protingumo, teisingumo principams (CK 1.5 straipsnis). Teismo nuomone, esant tokioms aplinkybėms, panaikinus 2007-08-02 testamentą, šie principai būtų pažeisti, būtų nukrypta nuo nustatytos teismų praktikos, kad nagrinėjant tokio pobūdžio reikalavimą, teismas turi vertinti ir testamento, kaip sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą, protingumą ir kt.

27Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas panaikinti 2007-08-02 testamentą yra nepagrįstas, todėl netenkintinas (CK 1.89 straipsnis). Kadangi teismas laiko, jog 2007-08-02 testamentą pripažinti negaliojančiu nėra įstatymo numatyto pagrindo, jis yra galiojantis, todėl nėra pagrindo pripažinti galiojančiu pirmesnį 2003-04-07 Z. Š. sudarytą testamentą, todėl ieškovės reikalavimas pripažinti 2003-04-07 testamentą galiojančiu netenkintinas (CK 5.17 straipsnis).

28Dėl trečiojo asmens S. P. reikalavimo.

29Ekspertų išvadomis nenustatyta, kad Z. Š., sudarydama 2003-04-07 testamentą sirgo silpnaprotyste ar buvo kitoje psichikos sutrikimo būsenoje, dėl kurios negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti (2010-08-13 ekspertizės aktas Nr. 85TPK -164/2010 (b.t. 2, b.l. 113-115), 2011 m. kovo 07 – balandžio 04 ekspertizės aktas Nr. 82 TPK -3/2011 (b.l. 165 -169, 2 tomas)). Teismo nuomone, vertinant ekspertų išvadas, aukščiau nurodytų pagrindų vertinti eksperto išvadas kritiškai ir jas atmesti nėra. Tuo pagrindu pripažįstama, kad trečiojo asmens reikalavimas pripažinti 2003-04-07 Z. Š. testamentą negaliojančiu, kaip sudarytą savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens, yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CK 1.89 straipsnis).

30Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

31Byloje yra rašytinių įrodymų apie V. S. patirtas bylinėjimosi išlaidas – 246,30 Lt žyminio mokesčio (b.t..1, b.l. 5-6, b.t.2, b.l. 62), 5900,00 Lt atstovavimo, konsultavimo ir procesinių dokumentų rengimo išlaidų (b.t. 1, b.l. 110, b.t. 2, b.l. 31), 1334,50 Lt išlaidų teismo psichiatrinei ekspertizei (b.t. 1 b.l. 163, b.t. 2, b.l. 12). Ieškovės atstovas prašė priteisti 5900,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir išlaidas teismo psichiatrinei ekspertizei atlikti.

32Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-09-29 nutartimi byloje paskirta ekspertizė, ieškovei V. S. nustatytas terminas sumokėti 1500,00 Lt užstatą (b.t. 1 b.l. 163). 2009-03-31 už ekspertizę buvo sumokėta 1334,50 Lt (b.t. 2, b.l. 12). Ieškovei atlikus ekspertizę negrąžinta 165,50 Lt užstato (b.t. 1 b.l. 163, b.t. 2 b.l. 12).

33Byloje yra rašytinių įrodymų apie S. P. patirtas bylinėjimosi išlaidas – 132,00 Lt žyminio mokesčio (b.t. 2, b.l. 65-66), 2669,00 Lt išlaidų ekspertizei (b.t. 2 b.l. 12, 172).

34Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-11-16 nutartimi byloje paskirta ekspertizė, trečiajam asmeniui nustatytas terminas sumokėti 1400,00 Lt užstatą (b.t. 2 b.l. 105-106, 108). 2010-08-23 už ekspertizę buvo sumokėta 1334,50 Lt (b.t. 2, b.l. 116). 2010-09-27 nutartimi byloje paskirta ekspertizė, trečiajam asmeniui nustatytas terminas sumokėti 1400,00 Lt užstatą (b.t. 2 b.l. 152-155, 157). 2011-04-22 už ekspertizę buvo sumokėta 1334,50 Lt (b.t. 2, b.l. 116). Trečiajam asmeniui atlikus ekspertizes negrąžinta 131,00 Lt užstato (b.t. 2 106, 116, 152,172)

35Byloje yra rašytinių įrodymų apie 51,30 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (b.t. 1, b.l. 2, b.t. 2, b.l. 2, b.t. 3, b.l. 2).

36Kadangi ieškovės, trečiojo asmens S. P. reikalavimai yra atmestini, todėl nėra pagrindo priteisti jų turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 47 straipsnio 2 dalis, 93 straipsnis). Ieškovei ir trečiajam asmeniui S. P. yra pagrindas grąžinti nepanaudotą užstato dalį (CPK 101 – 102 straipsniai). Iš ieškovės ir trečiojo asmens S. P. lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei. Pagal byloje esančius įrodymus apie ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos yra susijusios su bylos nagrinėjimu pagal ieškovės ieškiniu pareikštus reikalavimus. Byloje nėra įrodymų, kad trečiajam asmeniui pareiškus savarankišką reikalavimą, ieškovė patyrė papildomas išlaidas, todėl teismas nepriteisia iš trečiojo asmens pareiškiančio savarankiškus reikalavimus S. P. bylinėjimosi išlaidų ieškovei (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

37Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

38atmesti ieškovės V. S. ieškinį.

39Atmesti trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais S. P. ieškinį.

40Priteisti iš ieškovės V. S. ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais S. P. valstybei po 25, 65 Lt (dvidešimt penkis Lt 65 ct) bylinėjimosi išlaidų, iš viso 51,30 Lt (penkiasdešimt vieną Lt 30 ct).

41Grąžinti ieškovei V. S. 165,50 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt penkis Lt 50 ct) užstato.

42Grąžinti trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais S. P. 131,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt vieną Lt 00 ct) užstato.

432007-11-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro notarei V. M. išduoti atsakovei B. V. paveldėjimo teisės liudijimą, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

44Grąžinti Z. Š. ligos istorijas.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. civilinė byla buvo nagrinėjama pagal ieškovės patikslintą ieškinį,... 3. Byloje buvo nagrinėjamas trečiojo asmens, pareiškiančio savarankišką... 4. Ieškovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į jai trečiojo... 5. Atsakovė, tretieji asmenys V. M., A.... 6. Teismo posėdžio metu ieškovė, jos atstovas ieškinį palaikė, paaiškino... 7. Teismo posėdžio metu atsakovė, jos atstovė su ieškiniu nesutiko.... 8. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo V. M. paaiškino,... 9. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo S. P., jos atstovė... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos teisiškai reikšmingos... 11. Ieškinys atmestinas, trečiojo asmens reikalavimas atmestinas.... 12. Dėl ieškovės V. S. reikalavimų.... 13. Testamentas – tai asmeninis, vienašalis, rašytinis, 14. Sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose... 15. Mirusiojo asmens testamente išreikšta valia turi būti ypač gerbtina, todėl... 16. Teismų praktikoje nustatyta, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio... 17. Ekspertų išvadomis (2009 m. kovo 18 d. ekspertizės aktas Nr. 85TPK-65 (b.l.... 18. Ekspertų išvados yra kategoriškos. Ekspertizės aktai atitinka 19. Ekspertizės akte 2009 m. kovo 18 d. Nr. 85TPK-65 (b.l. 6-8, 2 tomas) atsakant... 20. Ekspertizės akte 2011 m. kovo 07 – balandžio 04 Nr. 82 TPK -3/2011 (b.l.... 21. Esant tokioms aplinkybėms, vertinant ekspertų išvadas (2009 m. kovo 18 d.... 22. Vertinant šalių paaiškinimus: V. S. (b.l. 27-29, 31,... 23. Teismas neturi pagrindo netikėti atsakovės B. V.,... 24. Esant tokioms aplinkybėms, jog teismas laiko, kad priežastimi, sąlygojusia,... 25. Vertinant šalių paaiškinimus: V. S. (b.l. 27-29, 31,... 26. Vertinant aplinkybes, jog nuo 2006 metų sausio mėnesio ieškovė 27. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovės reikalavimas panaikinti 2007-08-02... 28. Dėl trečiojo asmens S. P. reikalavimo.... 29. Ekspertų išvadomis nenustatyta, kad Z. Š., sudarydama... 30. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 31. Byloje yra rašytinių įrodymų apie V. S. patirtas... 32. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2008-09-29 nutartimi... 33. Byloje yra rašytinių įrodymų apie S. P. patirtas... 34. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-11-16 nutartimi... 35. Byloje yra rašytinių įrodymų apie 51,30 Lt bylinėjimosi išlaidų,... 36. Kadangi ieškovės, trečiojo asmens S. P. reikalavimai... 37. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260... 38. atmesti ieškovės V. S. ieškinį.... 39. Atmesti trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais 40. Priteisti iš ieškovės V. S. ir trečiojo asmens su... 41. Grąžinti ieškovei V. S. 165,50 Lt (vieną šimtą... 42. Grąžinti trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais 43. 2007-11-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą... 44. Grąžinti Z. Š. ligos istorijas.... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...