Byla 2-1851-464/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Reikalavimas.LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Marbusta“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-871-372/2015, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Marbusta“ iškelta bankroto byla pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Himėja“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Reikalavimas.LT“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Himėja“ su pareiškimu (t. 1, b. l. 1-5) kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą ir prašė iškelti atsakovui UAB „Marbusta“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas skolingas ieškovui pagal 2015-01-27 Sutarties Nr. 291 Dėl bendradarbiavimo (toliau – Sutartis) pagrindu išrašytas PVM sąskaitas faktūras už pateiktas prekes. Pažymėjo, kad ieškovas 2015-06-01 ir 2015-06-29 pranešimais informavo atsakovą apie susidariusią skolą ir įspėjo atsakovą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, jeigu per pranešime nustatytą 30 dienų terminą atsakovas neįvykdys įsipareigojimų ieškovui. Pareiškimo padavimo teismui dieną atsakovas buvo skolingas ieškovui 7 645,74 Eur sumą, be to, ieškovas nustatė, kad 2014 – 2015 metais buvo nagrinėjama ne viena byla dėl atsakovo vėlavimo vykdyti sutartinius santykius, todėl yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą.

5Trečiasis asmuo UAB „Reikalavimas.LT“ pareiškime (t. 1, b. l. 97-98) taip pat prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, nurodydamas, kad 2015-03-30 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 332 jis iš UAB „RG Consulting“ įsigijo reikalavimo teisę į 7 572,54 Eur atsakovo skolą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2015-08-20 nutartimi (t. 2, b. l. 49-52) atsakovui UAB „Marbusta“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė V. Dūdą. Teismas nustatęs, kad ieškovo UAB „Himėja“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo grindžiamas 2015-01-27 Sutartimi ir jos pagrindu išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis, sprendė, kad šioje proceso stadijoje nėra pagrindo abejoti nurodytų dokumentų tikrumu ir / ar ieškovo reikalavimo teise. Be to, į bylą yra įtrauktas ir trečiasis asmuo UAB „Reikalavimas.LT“, kuris atsakovo skolą taip pat yra pagrindęs rašytinais įrodymais. Dėl nurodyto teismas pripažino, kad tiek ieškovas, tiek ir trečiasis asmuo, nepaisant atsakovo atsiliepime nurodytų prieštaravimų, turi reikalavimo teisę į atsakovą, todėl spręstinas klausimas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

8Ieškovo į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas 2015-06-29 išsiuntė atsakovui Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą 2015-06-09 pranešimą, kuris, AB „Lietuvos paštas“ siuntų paieškos sistemos duomenimis, atsakovui buvo įteiktas 2015-07-02. Dėl to nepagrįstas ir toks atsakovo argumentas, kad įspėjimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jis nėra gavęs. Be to, byloje ieškovas yra pateikęs įrodymus, jog tinkamai įvykdė ir ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

9Iš atsakovo teismui pateikto balanso, sudaryto už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30, teismas nustatė, kad atsakovas turi turto už 566 581 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas sudaro 118 417 Eur, o trumpalaikis turtas – 448 164 Eur (tarp jo 349 777 Eur – gautinos sumos); atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 626 036 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro net 610 528 Eur, t. y. viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Iš balanso taip pat matyti, kad atsakovas yra skolingas 60 896 Eur darbuotojams (su darbo santykiais susiję įsipareigojimai), ir tai yra savarankiškas pagrindas bankroto bylai kelti pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą. Iš atsakovo pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2014 metais atsakovas turėjo 100 648 Eur pelno, tačiau per šių metų pirmąjį pusmetį nuostoliai siekia jau 132 211 Eur, kas rodo, jog atsakovo finansinė padėtis labai bloga. Iš viešai skelbiamų VSDFV duomenų teismas nustatė, kad 2015-08-18 atsakovas buvo skolingas VSDFV biudžetui net 14 113,82 Eur.

10Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, aktualiomis laikė ir tokias aplinkybes, kad Šiaulių apygardos teismo 2015-08-04 nutartimi atsakovas buvo įpareigotas pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, jo prašymu finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti buvo net pratęstas terminas, tačiau kartu su finansinės atskaitomybės dokumentais išsamių kreditorių ir skolininkų sąrašų jis vis tik nepateikė, apsiribodamas vien duomenų apie klientų apyvartas pagal valiutas bei dokumentų, nepaneigiančių išvados, jog įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, pateikimu.

11Tokioje situacijoje teismas konstatavo, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla dėl laiku nemokamų įstatymų nustatytų mokesčių, sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo bei vėlavimo mokėti darbo užmokestį darbuotojams (ĮBĮ 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atsakovas UAB „Marbusta“ atskirajame skunde (t. 2, b. l. 60-64) prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015-08-20 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti atsakovui bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pagal ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalį, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę tik kreditorius, t. y. asmuo, turintis turtinio pobūdžio reikalavimo teisę į kitą asmenį (skolininką). Ieškovas tinkamai nepagrindė savo reikalavimo teisės į atsakovą, todėl teismas be pagrindo priėmė ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Ieškovas savo reikalavimo teisę grindė PVM sąskaitomis faktūromis, kuriose nurodytų prekių atsakovas nėra užsakęs ir gavęs, atsakovo atsakovas parašu nėra patvirtinęs šių prekių gavimo, o paminėtose sąskaitose nenurodyta nei šių prekių pakrovimo, nei pristatymo atsakovui data, kaip turėtų būti pagal Sutarties 5.1 – 5.2 punktus. Be to, paminėtų sąskaitų atsakovas nėra gavęs ir tai patvirtina teismui pateiktas atsakovo kreditorių sąrašas, kuriame ieškovas nenurodytas.
  2. Remiantis CK 6.109 straipsnio 1 dalimi, reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Atsakovas nėra gavęs pranešimo, kad kreditorius UAB „RG Consulting“ 2015-03-30 perleido reikalavimo teisę į atsakovą trečiajam asmeniui UAB „Reikalavimas.LT“, todėl teismas nepagrįstai į bylą įtraukė trečiąjį asmenį, neturintį galiojančios reikalavimo teisės į atsakovą, taigi neturintį ir teisės prašyti teismo iškelti atsakovui bankroto bylą.
  3. Ieškovas, pateikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos tvarkos dėl išankstinio skolininko informavimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas nėra gavęs ieškovo pranešimų ir (ar) įspėjimų dėl bankroto bylos inicijavimo. Nors ieškovas teismui yra pateikęs dokumentus, pagal kuriuos atsakovui pranešimus dėl neva esančios skolos ir (ar) bankroto bylos inicijavimo pasirašė bei siuntė įmonė UAB „Verslo sprendimų sistema“, toks pranešimas negali būti laikomas tinkamu ĮBĮ nurodytų reikalavimų įvykdymu, nes nurodyta įmonė niekada nebuvo ir nėra atsakovo kreditoriumi.
  4. Teismas, spręsdamas apie atsakovo nemokumą bei pradelstų įsipareigojimų ir turto vertės santykį, nevisapusiškai ir neišsamiai ištyrė pateiktus į bylą įrodymus, jų tinkamai neįvertino bei padarė nepagrįstą išvadą dėl bendrovės nemokumo. Atsakovas turi finansinių sunkumų, tačiau mokėjimo sutrikimai yra laikini, įmonė toliau vykdo veiklą, joje dirba 28 darbuotojai, atsakovas turi 9 nuosavas transporto priemones, įvairaus ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 93 964,16 Eur, atsargų 16 937,70 Eur vertės, o atsakovo debitorinės skolos sudaro net 324 894,16 Eur, kurias atgavus užtektų padengti įsiskolinimus kreditoriams. Dauguma atsakovo debitorių yra mokios įmonės, atsakovas jau kreipėsi į teismą dėl 97 967,37 Eur įsiskolinimo priteisimo iš UAB „Projestos projektai“ ir 2 397,33 Eur nuostolių priteisimo iš UAB „Salas“, su kitais debitoriais vedamos derybos dėl atsiskaitymų.
  5. Atsakovo finansinė padėtis yra sunki, tačiau finansiniai sunkumai – laikini dėl užsitęsusių ginčų su užsakovais. Atsakovas toliau vykdo veiklą, o pateikti duomenys apie planuojamas gauti sumas patvirtina, kad bankroto bylos iškėlimas atsakovui prieštarautų bankroto proceso tikslams. Be to, atsakovas nėra viešai paskelbęs ar kitaip pranešęs kreditoriams, kad neketina vykdyti savo įsipareigojimų, kaip tai numatyta ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte.

14Ieškovas UAB „Himėja“ atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 69-72) prašo jį atmesti ir atsakovo vadovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti 5 792,40 Eur baudą, pusę jos priteisiant ieškovui, o pusę valstybei. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, o bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą, o atsakovo atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti, neatitinkantys tikrovės bei prieštaraujantys vienas kitam.
  2. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas turi rimtų finansinių sunkumų: 2014 – 2015 metais buvo nagrinėjamos 8 civilinės bylos dėl atsakovo vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsakovas yra skolingas VSDFV, o tai įrodo, kad įmonei trūksta apyvartinių lėšų, be to, remiantis UAB „Creditinfo Lietuva“ teikiama informacija, atsakovo finansinė būklė yra itin aukšto kreditingumo rizikos lygio.
  3. Atsakovo vadovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Pirmosios instancijos teismui padavė formalų prašymą dėl termino dokumentams, patvirtinantiems įmonės finansinę padėtį, pateikti pratęsimo, tačiau išsamių duomenų taip ir nepateikė, o atskirąjį skundą, kuris yra akivaizdžiai nepagrįstas, padavė nesiekdamas įvertinti pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo ir teisėtumo, bet iš esmės norėdamas užvilkinti procesą, naudojantis atsakovui suteikta teise skųsti teismo nutartis.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta atsakovui UAB „Marbusta“ bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

18Dėl teisės pareikšti ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo

19Pagal ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalį, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę tik šiame įstatyme numatyti subjektai – kreditorius, savininkas arba įmonės vadovas. Nagrinėjamu atveju ieškovas, kaip apelianto kreditorius, inicijavo įmonės bankroto bylos iškėlimą. Apeliantas (skolininkas) nurodo, kad jis nėra skolingas ieškovui, todėl ieškovas neturėjo teisės teismui paduoti pareiškimo dėl bankroto bylos apeliantui iškėlimo.

20Kreditorius, kuris kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo, privalo nurodyti, iš kokių santykių yra kilęs ir kuo grindžiamas jo reikalavimas. Jeigu toks kreditoriaus nurodymas nėra aiškiai nepagrįstas, jis yra pakankamas teismui su sąlyga, kad skolininkas bankroto bylos iškėlimo stadijoje neginčija kreditoriaus reikalavimo teisės. Tačiau reikalavimas kreditoriui pagrįsti savo statusą neturėtų būti aiškinamas taip, kad kreditorius jau pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo stadijoje privalo neabejotinai įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą bei pateikti neginčijamus įmonės skolos buvimo įrodymus. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką sprendžiant klausimą, ar asmuo, kurio reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus; jei teismui pagal bylą inicijuojančio asmens pateiktus įrodymus nekyla didelių abejonių dėl to, kad šis asmuo yra susijęs su atsakovu prievoliniais santykiais, dėl ko gali būti potencialus kreditorius, jo pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-02 nutartis c. b. Nr. e2-678-381/2015, 2015-03-05 nutartis c. b. Nr. 2-529-178/2015).

21Ieškovas teigdamas, kad jis yra apelianto kreditorius ir turi turtinio pobūdžio reikalavimo teisę į apeliantą, pateikė jo ir apelianto 2015-01-27 sudarytos Sutarties dėl bendradarbiavimo bei jos pagrindu laikotarpiu nuo 2015-04-02 iki 2015-06-11 išrašytų PVM sąskaitų faktūrų kopijas ir apelianto skolos suvestinę (t. 1, b. l. 6-21, 24). Vadinasi, ieškovas ne tik nurodė, kaip yra reikalaujama, bet dar ir pagrindė pridedamais įrodymais aplinkybę apie ieškovą ir apeliantą siejusius prievoliniais santykiais, o apeliantas šių aplinkybių (sutarties sudarymo fakto ir/ ar šalių sutartinio bendradarbiavimo) nepaneigė. Todėl preziumuojama, kad apeliantas galėtų būti potencialus ieškovo kreditorius (CPK 12 str., 178 str., 185 str., 314 str.). Dėl nurodyto nėra pagrindo išvadai susiformuoti, kad ieškovo reikalavimo teisė yra akivaizdžiai nepagrįsta.

22Kita vertus, nagrinėjamu atveju aktualu ir tai, kad byloje esama duomenų apie apelianto skolas kitiems kreditoriams, įskaitytinai ir trečiajam asmeniui UAB „Reikalavimas.LT“, taip pat prašiusiam iškelti apeliantui bankroto bylą. Tokios jo skolos egzistavimo fakto (nepaisant to, kas yra jo kreditorius) apeliantas iš esmės neginčija (t. 1, b. l. 97-112; t. 2, b. l. 60-64). Trečiasis asmuo UAB „Reikalavimas.LT“ pagal 2015-03-30 Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 332 (t. 1, b. l. 99-100) iš UAB „RG Consulting“ perėmė 7 572,54 Eur reikalavimo teisę į apeliantą, o iš apelianto į bylą pateiktos Klientų apyvartos pagal valiutas ir dokumentus (t. 1, b. l. 91-96) matyti, kad apeliantas 2015-07-31 buvo skolingas UAB „RG Consulting“ 7 572,54 Lt. Pasak apelianto, jis nėra gavęs pranešimo apie šį reikalavimo teisių perleidimą, o pagal CK 6.109 straipsnio 1 dalį, reikalavimo perleidimo faktas prieš skolininką gali būti panaudotas nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ar kitokį reikalavimo fakto įrodymą. Tačiau, bylos duomenimis, 2015-08-14 apelianto nurodomos įmonės buveinės adresu (Gamyklos g. 40, Mažeikiai) registruota pašto siunta buvo išsiųstas Pranešimas – reikalavimas (t. 1, b. l. 113-115) dėl reikalavimo teisės perleidimo, skolos sumokėjimo ir bankroto bylos inicijavimo, neįvykdžius įsipareigojimų naujajam kreditoriui. Taigi byloje nustatyta ir dėl to nėra ginčo, kad apeliantas buvo skolingas 7 572,54 Eur UAB „RG Consulting“, kurio reikalavimo teisę į apeliantą perėmė trečiasis asmuo, todėl vienos iš prievolinių santykių šalies pasikeitimas neturi esminės reikšmės, sprendžiant dėl kreditoriaus teisės pareikšti ieškinį dėl bankroto bylos apeliantui (skolininkui) iškėlimo.

23Remiantis aukščiau išdėstytu, apelianto skundo argumentai dėl to, kad ieškovas ir trečiasis asmuo neturi subjektinės teisės inicijuoti bankroto bylos apeliantui iškėlimo (ĮBĮ 5 str. 1 d. 1 p.), faktiškai ir teisiškai nepagrįsti.

24Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo

25ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pareiga kreditoriui apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos.

26Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad iš byloje esančių duomenų matyti, jog UAB „Verslo sprendimų sistema“, įgaliota ieškovo, registruota pašto siunta 2015-06-29 išsiuntė apeliantui jo buveinės adresu 2015-06-09 pranešimą apie neįvykdytus jo įsipareigojimus ieškovui ir įspėjo dėl bankroto bylos inicijavimo (t. 1, b. l. 26-28), kurį apeliantas 2015-07-02 atsiėmė pašto skyriuje (t. 2, b. l. 44-45). Tai, kad šį pranešimą suruošė ir išsiuntė ne ieškovas, o jo įgaliota kita įmonė, nepaneigia aplinkybės, jog ieškovas tinkamai įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus (CPK 185 str.).

27Dėl apelianto turtinės padėties ir mokumo įvertinimo

28Remiantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę ir jos pokyčius. Taip pat sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, būtina išanalizuoti ir kitas tam reikšmingas bylos aplinkybes: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-09-17 nutartis c. b. Nr. 2-1698-381/2015, 2015-09-10 nutartis c. b. Nr. 2-1627-178/2015).

29Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ištyręs apelianto finansinę būklę patvirtinančius įrodymus, padarė teisingą išvadą, kad pagrindas iškelti apeliantui bankroto bylą egzistuoja. 2013-12-31 UAB „Marbusta“ balanse (t. 2, b. l. 78; CPK 179 str. 3 d.) nurodyta, jog įmonė 2013-12-31 turėjo 355 341 Eur vertės turto, o jos per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 171 739 Eur. Pagal 2014-12-31 įmonės balansą (t. 1, b. l. 70), apeliantas 2014-12-31 turėjo turto už 562 862 Eur, kurio didžiąją dalį sudarė gautinos sumos (383 559 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė jau 421 958 Eur. 2015-06-30 balanso (t. 1, b. l. 66) duomenimis, įmonės turtą sudarė 566 581 Eur, iš kurio daugiau nei pusė – per vienerius metus gautinos sumos (349 777 Eur), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai padidėjo net iki 610 528 Eur. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, 2013 metais (t. 2, b. l. 79; CPK 179 str. 3 d.) apeliantas gavo 154 596 Eur pelno, 2014 metais (t. 1, b. l. 71) – tik 100 649 Eur pelno, o 2015-06-30 (t. 1, b. l. 67) jau buvo patyręs 132 211 Eur nuostolių. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, apeliantas neturi nekilnojamojo turto (t. 2, b. l. 80). Nors apelianto vadovas neįvykdė pirmosios instancijos teismo bei įstatymo (ĮBĮ 9 str. 1 d.) įpareigojimo ir nepateikė teismui apelianto pradelstų įsipareigojimų sąrašo, iš bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog apeliantas laiku nebesugeba įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.), vien 2015 metais yra priimta 11 procesinių teismų sprendimų dėl iš viso beveik 70 000 Eur skolos išieškojimo iš apelianto jo kreditorių naudai, kurie patvirtina, kad apeliantas ne tik neišgali sumokėti nė 500 Eur nesiekiančių skolų (Mažeikių rajono apylinkės teismo c. b. Nr. L2-3778-344/2015, Nr. L2-3344-169/2015), bet nevykdo ir taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (Šiaulių apygardos teismo c. b. Nr. e2-814-357/2015). VSDFV duomenimis (t. 2, b. l. 43, 81), skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu įmonė turėjo 14 113,82 Eur socialinio draudimo skolą, o šiuo metu VSDFV yra skolinga jau 18 454,40 Eur. Be to, iš LITEKO duomenų matyti, kad apelianto ieškinį jo debitoriui UAB „Projestos projektai“ dėl 84 487,27 Eur skolos ir 1 192,06 Eur delspinigių priteisimo Vilniaus apygardos teismas 2015-09-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5585-577/2015 laikė nepaduotu ir grąžino jį apeliantui, pastarajam nesumokėjus žyminio mokesčio, kas tik papildomai patvirtina, kad apeliantas yra nebepajėgus dalyvauti rinkoje. Taip pat nustatyta, jog pats debitorius UAB „Projestos projektai“ yra kreipęsis į Vilniaus apygardos teismą su reikalavimu apeliantui dėl nuostolių atlyginimo, o šio reikalavimo užtikrinimui yra areštuotas apelianto 57 123,05 Eur vertės turtas (c. b. Nr. e2-5497-781/2015). Pastebėtina, jog vien faktas, kad dėl debitorinių įsipareigojimų išieškojimo apeliantas turi kreiptis į teismą, patvirtina, jog abejotina jo galimybė atgauti įmonės balanse nurodytą per vienerius metus gautiną sumą. Iš aptartų duomenų akivaizdu, kad apelianto finansinė padėtis yra itin sunki ir nuosekliai blogėjanti. Taigi jo įmonė atitinka nemokios įmonės statusą, o skundo argumentas, jog įmonė susidūrė tik su laikinais finansiniais sunkumais, yra aiškiai nepagrįstas.

30Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo taip pat aktuali ir tokia aplinkybė, kad apeliantas jau nuo 2014 metų turi įsiskolinimų darbuotojams: 2014-12-31 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 39 094 Eur (t. 1, b. l. 70), o 2015-06-30 – jau net 60 896 Eur (t. 1, b. l. 66). ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtinta savarankiška sąlyga, kurią nustatęs, teismas turi iškelti įmonei bankroto bylą, t. y. kai įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų. Nors Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas pats savaime negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas, teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą, kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą, vertina atsižvelgdamas į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotoju (darbuotojais) priežastis ir vėlavimo terminą, įmonės skolos darbuotojui (darbuotojams) dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-11-27 nutartis c. b. Nr. 2-2061/2014, 2015-01-29 nutartis c. b. 2-322-196/2015,). Nagrinėjamu atveju konstatavus apelianto nemokumą ir kritinę finansinę padėtį, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai pripažino, jog apelianto vėlavimas mokėti darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas sudaro savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

31Tai konstatavus, aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai bei motyvai prielaidų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nesudaro.

32Dėl apelianto vadovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

33Pagal CPK 95 straipsnį, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (atskirąjį, apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius arba jam gali būti paskirta bauda. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai, naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala, tačiau įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2008, 2012-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012).

34Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti apelianto piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis fakto, todėl ieškovo prašymas skirti apeliantui baudą netenkintinas. Apeliantas, atstovaujamas vadovo M. Ž., pasinaudodamas CPK 42 straipsnio 1 dalyje ir CPK 334 straipsnio 1 dalyje numatyta teise, padavė atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria, jo nuomone, nepagrįstai buvo iškelta apelianto įmonės bankroto byla. Procesinio dispozityvumo principas lemia, kad šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, savo nuožiūra jas įgyvendinti (CPK 13 str.). Objektyvių ir patikimų duomenų, kad šiuo atskiruoju skundu buvo siekiama kitų tikslų, nei patikrinti pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, ieškovas, atsiliepime prašantis tokios baudos apeliantui paskyrimo, nepateikia, o vien ieškovo subjektyvi nuomonė nesuponuoja išvados, kad atskiruoju skundu apeliantas siekia piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir sąmoningai veikti prieš operatyvų šioje byloje keliamo klausimo išsprendimą.

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Himėja“ su pareiškimu (t. 1, b. l. 1-5) kreipėsi į... 5. Trečiasis asmuo UAB „Reikalavimas.LT“ pareiškime (t. 1, b. l. 97-98) taip... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2015-08-20 nutartimi (t. 2, b. l. 49-52) atsakovui... 8. Ieškovo į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas 2015-06-29... 9. Iš atsakovo teismui pateikto balanso, sudaryto už laikotarpį nuo 2015-01-01... 10. Teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, aktualiomis laikė ir... 11. Tokioje situacijoje teismas konstatavo, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atsakovas UAB „Marbusta“ atskirajame skunde (t. 2, b. l. 60-64) prašo... 14. Ieškovas UAB „Himėja“ atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 2, b. l.... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iškelta... 18. Dėl teisės pareikšti ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo... 19. Pagal ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalį, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 20. Kreditorius, kuris kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos įmonei skolininkei... 21. Ieškovas teigdamas, kad jis yra apelianto kreditorius ir turi turtinio... 22. Kita vertus, nagrinėjamu atveju aktualu ir tai, kad byloje esama duomenų apie... 23. Remiantis aukščiau išdėstytu, apelianto skundo argumentai dėl to, kad... 24. Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos... 25. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta pareiga kreditoriui apie savo ketinimą... 26. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad iš byloje esančių... 27. Dėl apelianto turtinės padėties ir mokumo įvertinimo... 28. Remiantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama,... 29. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 30. Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo taip pat aktuali ir tokia... 31. Tai konstatavus, aptarti ir kiti atskirojo skundo argumentai bei motyvai... 32. Dėl apelianto vadovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 33. Pagal CPK 95 straipsnį, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 34. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 36. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti...