Byla e2-3571-433/2016
Dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui J. D. dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-12-06 tarp ieškovo, valdančio sistemą smscredit.lt, ir atsakovo pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 289,62 EUR sumą 30 dienų terminui. Atsakovas paskolą bei paskolos suteikimo komisinį mokestį – 28,96 EUR, turėjo grąžinti iki 2010-01-05. Vadovaujantis sutarties bendrosiomis sąlygomis, atsakovas kelis kartu pratęsė skolos grąžinimo terminą ir paskolą bei paskolos suteikimo komisinį mokestį turėjo grąžinti iki 2010-07-21. Ieškovas vadovaudamasis sutarties bendrųjų sąlygų 10.2 p., nuo 2010-07-22 pradėjo skaičiuoti 1 proc. dydžio delspinigius. Kadangi atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 289,62 EUR skolą, paskolos suteikimo komisinį mokestį – 28,96 EUR, 574,20 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2016-01-14 buvo įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos bei pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovas nustatytu laiku atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, todėl atsirado CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas sprendimui už akių priimti. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

4Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2009-12-06 ieškovas, valdantis sistemą smscredit.lt, ir atsakovas pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 289,62 EUR sumą 30 dienų terminui. Atsakovas paskolą bei paskolos suteikimo komisinį mokestį – 28,96 EUR, turėjo grąžinti iki 2010-01-05. Vadovaujantis sutarties bendrosiomis sąlygomis, atsakovas kelis kartu pratęsė skolos grąžinimo terminą ir paskolą bei paskolos suteikimo komisinį mokestį turėjo grąžinti iki 2010-07-21. Atsakovas savo prievolės pagal sutartį tinkamai nevykdė, nei paskolos, nei paskolos suteikimo komisinio mokesčio sutartimi numatytu terminu negrąžino.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi iš jo priteistina 289,62 EUR skola.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 28,96 EUR paskolos suteikimo komisinį mokestį, kuris laikomas palūkanomis, išreikštomis atitinkama pinigų suma, už naudojimąsi suteikta paskolos suma (mokėjimo palūkanos). CK 6.872 straipsnio 1 dalis numato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Šalių sudarytos Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, jog bendra vartojimo kredito kaina yra 28,96 EUR, todėl ši suma priteistina iš atsakovo (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis).

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Paskolos Bendrųjų sutarties sąlygų 10.2. punkte šalys susitarė dėl 1 procento dydžio delspinigių, mokėtinų nuo negrąžintos paskolos sumos ir skaičiuojamų už kiekvieną uždelstą dieną, praleidus mokėjimo terminą. Ieškovas prašo teismo priteisti 574,20 EUR dydžio delspinigius iš atsakovo. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnio ir 6.258 straipsnio nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kurie šiuo atveju sudaro 26,07 EUR ((289,62 EUR * 0,05 / 100 proc.) * 180 dienos = 26,07 EUR). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 574,20 EUR delspinigių tenkinamas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 26,07 EUR delspinigių sumą.

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 344,65 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-11-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis 2 dalis). Teismas patenkino 38,60 procento (344,65/892,78 x 100 proc.) ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 7,72 EUR bylinėjimosi išlaidų (20 EUR x 38,60 proc.).

12Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 3 EUR suma, todėl nepriteisiamos.

13Kadangi atsakovui procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo vietų adresais nėra galimybės, ieškovas neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo įteikti atsakovui procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, todėl teismo sprendimas už akių atsakovui J. D. įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, iš atsakovo J. D., a.k. ( - ) 289,62 EUR (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų, 62 euro ct) skolą, 28,96 EUR (dvidešimt aštuonių eurų, 96 euro ct) palūkanas už naudojimąsi paskolos suma, 26,07 EUR (dvidešimt šešių eurų, 7 euro ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 344,65 EUR (trijų šimtų keturiasdešimt keturių eurų, 65 euro ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-11-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 7,72 EUR (septynių eurų, 72 euro ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Ieškinį kitoje dalyje atmesti.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

20Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

21„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. vasario 1 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-3571-433/2016 pagal ieškovo UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, ieškinį atsakovui J. D. dėl skolos priteisimo. Atsakovo J. D. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl atsakovui J. D. sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. (85) 262 6053“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio... 2. ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2009-12-06 tarp ieškovo, valdančio sistemą... 3. Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130... 4. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl gali būti... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2009-12-06 ieškovas, valdantis... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1... 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 28,96 EUR paskolos suteikimo... 9. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 10. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 11. Ieškovui iš atsakovo, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai,... 12. Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 13. Kadangi atsakovui procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo... 14. Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas... 15. ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti ieškovui UAB „4finance“, j.a.k. 301881644, iš atsakovo J. D.,... 17. Ieškinį kitoje dalyje atmesti.... 18. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 19. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos... 20. Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio... 21. „Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. vasario 1 d. priimtas sprendimas...