Byla e2-612-887/2017
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Grindalita“

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Agnė Petkevičienė, sekretoriaujant Rimai Šimanskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Gotas“ atstovei advokatei V. B.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės UAB „Gotas“ ieškinį atsakovui E. B. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Grindalita“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Gotas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo E. B. 529,83 Eur nuomos mokestį, 5,50 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė ir ieškovės atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad šalys 2016 m. spalio 20 d. sudarė nuomos sutartį Nr. 1-108368-30813, kurios pagrindu atsakovas iki 2016 m. lapkričio 10 d. išsinuomojo čerpių keltuvą su ilgintuvu. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, 2016 m. spalio 20 d. perdavė atsakovui nuomojamą įrangą: čerpių keltuvą „GEDA Lift 250Comfort“ 1 vnt., čerpių keltuvo 2 m ilgintuvus 3 vnt. Atsakovas įrangą nuomojo kaip fizinis asmuo, ieškovei nebuvo žinoma, kad atsakovas yra UAB „Grindalita“ darbuotojas, įgaliojimo išnuomoti įrangą įmonės vardu nepateikė, taip pat nenurodė ir darbovietės. Be to, atsakovas be raštiško ieškovės sutikimo pernuomoti įrangą neturėjo teisės. Atsakovas ieškovei įrankius grąžino į sandėlį 2016 m. lapkričio 21 d., sandėlyje surašytas Grąžinimo aktas ir atsakovas, surašius Grąžinimo aktą, turėjo nueiti pas vadybininką, susimokėti už nuomą, tačiau atsakovas pas vadybininką nenuėjo ir nuomos mokesčio nesumokėjo. Atsakovas ieškovei yra skolingas 529,83 Eur nuomos mokestį. Atsakovas vėlavo grąžinti įrangą 50 dienų, todėl privalo sumokėti 0,02 procentų delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, t. y. 5,50 Eur.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad sutartį dėl įrangos numos 2016 m. spalio 20 d. pasirašė kaip įmonės UAB „Grindalita“ atstovas, vadybininkui nurodė, kad sąskaitą už nuomą išrašytų įmonei UAB „Grindalita“, ji sumokės nuomos mokestį. Įrangą ieškovei grąžino UAB „Grindalita“ darbų vadovas, tačiau jam ieškovės darbuotojas nepateikė jokių dokumentų taip pat ir sąskaitos faktūros. Jis įrankių nenuomojo ir neprivalo už juos mokėti. Įranga naudojosi UAB „Grindalita“, todėl įmonė ir turi už nuomą sumokėti.

7Trečiasis asmuo UAB „Grindalita“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. 2017 m. gegužės 22 d. parengiamajame teismo posėdyje trečiojo asmens atstovė direktorė M. P. paaiškino, kad atsakovas yra įmonės darbuotojas. UAB „Grindalita“ sutinka apmokėti skolą, nes atsakovas sutartį su ieškove pasirašė atstovaudamas įmonę, įrangą išnuomojo įmonei ir įmonė ja naudojosi. Nuomos mokesčio ieškovei nesumokėję, nes nėra gavę sąskaitos faktūros.

8Ieškinys atmetamas.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Gotas“ ir E. B. 2016 m. spalio 20 d. sudarė įrankių nuomos sutartį Nr. 1-108368-30813, kurios pagrindu UAB „Gotas“ laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 20 d. iki 2016 m. lapkričio 10 d. išnuomojo čerpių keltuvą „Geda lift 250Comfort“ (6 dalių) 1 vnt. ir 3 vnt. čerpių keltuvo 2 m ilgintuvus. Nuomos sutartį pasirašė UAB „Gotas“ vadybininkas I. B. ir atsakovas E. B., patvirtindamas, kad įrankius gavo. Minėtoje sutartyje nurodyta nuomos kaina 419,07 Eur. Iš byloje esančio Gražinimo akto matyti, kad 2016 m. lapkričio 22 d. UAB „Gotas“ ir E. B. sudarė prekių grąžinimo aktą pagal sutartį Nr. 1-108368-30813, kuriame nurodyta, kad 2016 m. lapkričio 21 d. grąžintas čerpių keltuvas „Geda lift 250Comfort“ (6 dalių) 1 vnt., čerpių keltuvo 2 m ilgintuvas 2 vnt. ir 2016 m. lapkričio 22 d. grąžintas čerpių keltuvo 2 m. ilgintuvas 1 vnt. Aktą pasirašė UAB „Gotas“ vadybininkas T. M., akte nurodyta nuomos kaina 529,83 Eur.

10Civilinio proceso tikslai apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau -CPK) 2 straipsnyje. Teismas, kaip teisingumą vykdanti institucija, taip pat turi atitinkamas teises ir pareigas, nukreiptas civilinio proceso tikslų įgyvendinimo link. Taikant civilinio proceso nuostatas, teismo priedermė – nepažeidžiant konstitucinio teismo nešališkumo principo dalyvauti sprendžiant tinkamos – turinčios atsakyti pagal ieškinį – šalies nustatymo klausimą. Tokia teismo priedermė atsiranda jau pasirengimo civilinių bylų nagrinėjimui teisme stadijoje. Pagal CPK 228 straipsnio 1 dalų ir 230 straipsnio 1 dalį, pagal kurias teismas, atsižvelgdamas į šalių ginčo pobūdį, byloje taikytinų teisės normų turinį, patikslina įrodinėjimo dalyką ir nurodo šalims, kurias aplinkybes byloje būtina nustatyti, pareikalauja iš jų įrodymų, derindamas šalių teisines pozicijas išsprendžia procesinę byloje dalyvaujančių asmenų padėtį (CPK 159 str., 179 str., 225 str. ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-19 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo2014-06-30 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2014).

11Šalių dalyvavimo procese tikslas – pasiekti, kad teismo sprendimas turėtų tiesioginę įtaką jų materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Dėl to visais atvejais svarbu išsiaiškinti šalies tinkamumo civiliniame procese klausimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas), arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-161/2009). Taigi ieškovui pareiškus reikalavimą savo pažeistoms teisėms ar įstatymo saugomam interesui apginti tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektui, teismas gali priimti sprendimą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti šalių kilusį ginčą. Nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialinio teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, tiesioginis subjektas ir neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą ieškinį, nėra teisinio pagrindo tokį asmenį vertinti kaip tinkamą atsakovą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-30 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2014).

12Atsižvelgiant į civilinio proceso teisėje galiojančius šalių autonomijos, rungimosi principus, ieškovas, reikšdamas ieškinį, pats pasirenka asmenis, kuriems reiškia ieškinį (atsakovus), kaip ir pats apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, nurodydamas ieškinio pagrindą ir dalyką. CPK nuostatos nesuteikia teismui teisės pačiam spręsti dėl asmenų, kurie turi būti atsakovai byloje (išskyrus CPK numatytas išimtis), nes CPK 45 straipsnio 1 dalies nuostatos suteikia teismui teisę pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu tik esant ieškovo pateiktam motyvuotam prašymui. Ieškovui atsisakius pakeisti netinkamą atsakovą tinkamu, teismas bylą nagrinėja iš esmės (CPK 45 str. 3 d.). Paprastai aplinkybė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, t. y. asmeniui, kuris negali atsakyti pagal ieškinį, sudaro pagrindą ieškinį, pareikštą tokiam asmeniui, atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-251-611/2015).

13Šioje byloje ieškovė UAB „Gotas“ ieškinį dėl skolos priteisimo reiškė atsakovui E. B.. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokatė V. B. nurodė, kad įrankių nuomos sutartį sudarė su atsakovu fiziniu asmeniu E. B.. Atstovė nurodė, jog ieškovei nebuvo žinoma, kad E. B. yra UAB „Grindalita“ darbuotojas ir atstovauja šios bendrovės interesus. Pats E. B. nurodė, kad sudarant sutartį dėl įrankių nuomos informavo, jog nuomos mokestį sumokės jo darbdavė, o ne jis asmeniškai. Šios atsakovo nurodytos aplinkybės ieškovė nenuginčijo. Be to, ieškovė nepaneigė ir atsakovo nurodytos aplinkybės, kad įrankius ieškovei grąžino UAB „Grindalita“ darbų vadovas, o ne pats atsakovas.

14Pagal CK 2.133 straipsnio 6 dalį net ir tuo atveju, jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina. Nagrinėjamoje byloje nuomos sutarties sudarymo metu E. B. buvo UAB „Grindalita“ darbuotojas. Nors UAB „Grindalita“ nepateikė duomenų, kur buvo naudojamas išnuomotas čerpių keltuvas, tačiau UAB „Grindalita“ atstovė teismo posėdžio metu patvirtino, jog UAB „Gotas“ išnuomojo čerpių keltuvą per įmonės darbuotoją E. B. UAB „Grindalita“ ir sutinka sumokėti nuomos mokestį. Teismo nuomone, pastarosios aplinkybės įrodo, kad čerpių keltuvas buvo išnuomotas UAB „Grindalita“. Todėl darytina išvada, kad įrankių nuomos sutartį E. B. sudarė ne savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti, o veikė kaip UAB „Grindalita“ darbuotojas.

15Be to, ieškovei, kaip juridiniam asmeniui, taikomi aukštesni bonus pater familias elgesio standartai, tačiau ieškovė nepasidomėjo, kur bus panaudotas čerpių keltuvas, kieno naudai faktiškai bus atliekami darbai. Jeigu ieškovė būtų išsiaiškinusi šias aplinkybes, jai būtų tapę žinoma, kad sandorį sudaro per atstovą su trečiuoju asmeniu, ir ji būtų patikrinusi atstovo įgaliojimus (CK 2.133 str. 6 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-539-706/2016).

16Nagrinėjamoje byloje ieškovas ieškinį dėl skolos priteisimo reiškė fiziniam asmeniui E. B.. Teismas, nagrinėdamas bylą ir nustatęs, kad ieškinys reiškiamas netinkamam atsakovui fiziniam asmeniui E. B., atsakovu turėtų būti UAB „Grindalita“, pasiteiravo ieškovės atstovės nuomonės dėl šalių tinkamumo, siekiant sudaryti galimybę kreiptis su prašymu pakeisti netinkamą proceso šalį tinkama. Tačiau ieškovė, atstovaujama advokatės, nuosekliai laikėsi pozicijos, kad jos pasirinktas ir ieškinyje nurodytas atsakovas yra tinkama proceso šalis ir būtent šis atsakovas turi pareigą atsakyti pagal jos pareikštą ieškinį, t. y. ieškovė aiškiai išreiškė savo valią dėl atsakovo pasirinkimo ir nepasinaudojo savo teise - netinkamos proceso šalies nepakeitė tinkama.

17Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, į suformuotą praktiką, darytina išvada, kad nėra pagrindo konstatuoti E. B. pareigą atsakyti pagal sudarytą nuomos sutartį vien dėl to, kad jis aiškiai nenurodė ieškovei, jog veikia atstovaujamosios UAB „Grindalita“ vardu. Byloje nustačius, kad trečiasis asmuo pripažįsta su ieškove sudarytą sutartį, sutinka pagal ją atsakyti, teismas sprendžia, kad sutartiniai teisiniai santykiai per atstovavimo institutą susiklostė būtent tarp ieškovės ir UAB „Grindalita“ (CK 2.132 str. 1 d., 2.133 str.).

18Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei į tai, jog atsakovu šioje byloje yra patrauktas asmuo, kuris neturi pagal ieškinį atsakyti, teismas daro išvadą, jog yra pagrindas atmesti ieškinį kaip pareikštą netinkamam atsakovui (CPK 45 str. 3 d.).

19Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str. 1 d.).

20Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 11,56 Eur, išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 92 str.). Ieškinį atmetus, minėtos išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovės UAB „Gotas“, juridinio asmens kodas 121769394, 11,56 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti teismo Civilinių bylų raštinei, kab. Nr. 206.

24Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Agnė... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Gotas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė ir ieškovės atstovė teismo posėdyje... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.... 7. Trečiasis asmuo UAB „Grindalita“ per teismo nustatytą terminą... 8. Ieškinys atmetamas.... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Gotas“ ir E. B. 2016 m. spalio 20... 10. Civilinio proceso tikslai apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 11. Šalių dalyvavimo procese tikslas – pasiekti, kad teismo sprendimas turėtų... 12. Atsižvelgiant į civilinio proceso teisėje galiojančius šalių autonomijos,... 13. Šioje byloje ieškovė UAB „Gotas“ ieškinį dėl skolos priteisimo... 14. Pagal CK 2.133 straipsnio 6 dalį net ir tuo atveju, jeigu sandorį kito asmens... 15. Be to, ieškovei, kaip juridiniam asmeniui, taikomi aukštesni bonus pater... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškovas ieškinį dėl skolos priteisimo reiškė... 17. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, į suformuotą praktiką,... 18. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei į tai, jog atsakovu šioje byloje... 19. Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 11,56 Eur, išlaidų... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovės UAB „Gotas“, juridinio asmens kodas 121769394,... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...