Byla e2-1281-750/2016
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir metinių palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nordecum“ ieškinį atsakovui A. R. dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir metinių palūkanų priteisimo,

2atsakovui A. R. už akių,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Nordecum“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. R. 377,77 Eur negrąžinto kredito, 171,13 Eur palūkanų, 227,52 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-10-30 ieškovė su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį SP 88857, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 434,43 Eur (1500 Lt) kreditą 360 d. terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 52 procentų metines sutartines palūkanas, šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma 128,11 proc. Atsakovas įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį tinkamai nevykdė, pilnai kredito, palūkanų ir delspinigių nesumokėjo ir liko skolingas ieškovei 377,77 Eur negrąžinto kredito, 171,13 Eur palūkanų už 10 mėnesių laikotarpį nuo 2012-12-30 iki 2013-10-25. Taip pat prašo priteisti iš savalaikiai kredito negrąžinusio atsakovo 227,52 Eur dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2013-10-26 iki 2016-02-01(829 d.), apskaičiuotus po 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nuo nesumokėtos sumos.

4Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovė UAB „Nordecum“ ir atsakovas A. R. 2012-10-30 sudarė Vartojimo kredito sutartį SP 88857, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 434,43 Eur (1500 Lt) kreditą 360 d. terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 52 procentų metines sutartines palūkanas, šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma 128,11 proc. Ieškovė nurodo, kad atsakovas įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį tinkamai nevykdė, pilnai kredito, palūkanų ir delspinigių nesumokėjo ir liko skolingas ieškovei 377,77 Eur negrąžinto kredito, 171,13 Eur palūkanų už 10 mėnesių laikotarpį nuo 2012-12-30 iki 2013-10-25.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 377,77 Eur negražinto kredito ir 171,13 Eur palūkanų.

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 227,52 Eur dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2013-10-26 iki 2016-02-01 (829 d.), apskaičiuotus po 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nuo nesumokėtos sumos.

9Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovė negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Teismas neturi leisti būtent vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjantys tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijų teismai turi pareigą būti aktyvūs ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį, nepriteisdami aiškiai per didelių delspinigių.Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. LAT ne kartą yra nurodęs, kad vartotojų teisių gynimo bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT Civilinių bylų skyriaus 2002-10-07 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1137/2002; 2008-10-28 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-536/2008). Atsižvelgiant į tai, kad vartotojų teisių apsauga yra konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės, bei į tai, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Dėl to pirmosios instancijos teismas turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (LAT Civilinių bylų skyriaus 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-211/2008). Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė prašo priteisti 0,05 proc. dydžio delspinigius už laikotarpį nuo 2013-10-26 iki 2016-02-01 – už 829 dienų. Terminas atsakovui grąžinti kreditą bei sumokėti palūkanas buvo 360 dienų. Ieškovė pateikė ieškinį tik 2016-04-08. Ji ilgą laiko tarpą nesiėmė veiksmų skolai išieškoti, nors už šį laikotarpį skaičiuoja delspinigius. Ieškovė, kaip atsakinga, sąžininga šalis, turėjo kuo greičiau siekti išieškoti skolą, kad būtų išvengta didelių nuostolių. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog tokia didelė delspinigių suma susidarė dėl pačios ieškovės delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo ir todėl prašoma delspinigių suma – 227,52 Lt už 829 dienas, yra akivaizdžiai per didelė, ieškovė tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, todėl delspinigių dydis sumažintinas dviem trečdaliai nuo 227,52 Eur iki 75,84 Eur.

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

11Taip pat ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 17 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str.- 287 str.,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių

14Priteisti iš atsakovo A. R., asmens kodas ( - ) 377,77 Eur negrąžinto kredito, 171,13 Eur palūkanų, 75,84 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 624,74 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-04-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 17 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232.

15Atsakovas A. R. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė UAB „Nordecum“ per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai