Byla 2-9247-291/2013
Dėl antstolio veiksmų, pareikštą antstolei Vaivai Šimkienei

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Putokšnio“ skundą dėl antstolio veiksmų, pareikštą antstolei Vaivai Šimkienei, ir

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teisme gautas antstolės Vaivos Šimkienės patvarkymas netenkinti UAB „Putokšnio“ skundo dėl antstolio veiksmų.

3UAB „P.“ skundu prašo panaikinti vykdomojoje byloje Nr. ( - ) antstolės Vaivos Šimkienės 2013-10-04 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) ir vykdomąją bylą nutraukti. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismas 2012-03-07 priėmė sprendimą civilinėje byloje išnagrinėtoje pagal ieškovo BUAB „G.“ ieškinį atsakovui UAB „P.“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu bei 20 736,50 Lt skolos priteisimo ir atsakovui UAB „V.d.“ dėl skolos priteisimo. Lietuvos apeliacinis teismas, peržiūrėjęs Šiaulių apygardos teismo sprendimą šioje byloje, 2013-04-22 d. nutartimi Nr. 2A-786/2013 nusprendė iš dalies pakeisti Šiaulių apygardos teismo sprendimo dalį ir toje dalyje priėmė naują sprendimą: iš atsakovo UAB „P.“ priteisė ieškovo BUAB „G.“ naudai 20 736,50 Lt, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5747,50 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme ir 1634 Lt už apeliacinio skundo parengimą. UAB „P.“ 2013-04-25, gavęs Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, tą pačią dieną, paskaičiavo teismo priteistas 6 proc. palūkanas už visą teismo priteistą sumą banko pavedimu pervedė ieškovui BUAB „G.“ atstovui bankroto administratoriui 14 027,98 Lt sumą. Šią ieškovui pervestą 14 027,98 Lt sumą sudarė: 2056,23 Lt teismo priteistos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-30) iki pinigų pervedimo dienos (2013-04-25); 1603,50 Lt bylinėjimosi išlaidos likusios po atlikto skolų įskaitymo; 10 368,25 Lt teismo priteistos skolos dalis atėmus lygiai tokią pat dalį sumos, kuri buvo įmokėta į teismo depozitinę sąskaitą bylą pradėjus nagrinėti teisme. Atsakovui 2013-04-25 gavus Lietuvos apeliacinio teismo nutartį šioje byloje dėl priešpriešinių 7381,50 Lt (5747,50 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos teisme ir 1634 Lt už apeliacinio skundo parengimą) priteisimą BUAB „G.“ naudai, atsakovas UAB „P.“, vadovaudamasis LR CK 6.130 bei 6.131 straipsniais, 2013-04-25 atliko priešpriešinį vienarūšį reikalavimo įskaitymą - užskaitė ieškovo BUAB „G.“ prievolę sumokėti 5778 Lt atsakovui UAB „P." į savo prievolę sumokėti 7381,50 Lt ieškovui BUAB „G." ir taip sumažino savo prievolės sumokėti ieškovui BUAB „G.“ dydį nuo 7381,50 Lt iki 1603,50 Lt. Apie atliktą įskaitymą ir dalinės savo prievolės įvykdymą tokiu įskaitymu, atsakovas UAB „P.“ tą pačią dieną informavo ieškovą BUAB „G.“ el. paštu bei registruotu laišku. Ieškovas BUAB „G.“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“, buvo tinkamai informuotas apie prievolės dalinį įvykdymą. BUAB „G.“ prievolė sumokėti UAB „P.“ pagal 2012-10-03 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2 A-1368/2013 kilo jau po bankroto bylos iškėlimo, todėl UAB „P.“ turėjo teisę taikyti įskaitymą, nes šio įskaitymo metu BUAB „G.“, kaip bankrutuojančios įmonės statusas šiuo atveju nepanaikino ir neribojo bankrutuojančios įmonės civilinės atsakomybės pagal prievoles, atsiradusias po bankroto bylos iškėlimo.

4Antstolės Vaivos Šimkienės 2013-11-07 patvarkyme Nr. ( - ) dėl atsisakymo patenkinti skundą nurodoma, kad 2013-10-01 dieną antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje buvo gautas prašymas priimti vykdyti Šiaulių apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo iš skolininko UAB „P.“. Vadovaudamasi LR CPK 651 str. 1 d. antstolė, patikrinusi, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti 2013-10-04 dieną priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. ( - ). Šie procesiniai dokumentai buvo įteikti skolininko UAB „P.“ biuro administratorei 2013-10-10. 2013-10-11 ir 2013-10-18 buvo gauti UAB „P.“ raštai dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriuose skolininkas nurodo, kad prievolė pagal Šiaulių apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. ( - ) įvykdyta, kadangi visa skola pervesta išieškotojui. Skolininkas savo prievolės įvykdymą grindžia, kad 2013-04-25 gavęs Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, ta pačią dieną, paskaičiavo teismo priteistas 6 proc. palūkanas už visą teismo priteistą sumą, kurią sudarė palūkanos, teismo priteista skolos dalis, atėmus lygiai tokią pačią sumos dalį, kuri buvo įmokėta į teismo depozitinę sąskaitą bylą pradėjus nagrinėti teisme, bylinėjimosi išlaidų likutis po 2013-04-25 dienos atlikto vienašališko įskaitymo. Manytina, kad toks įskaitymas negalimas, kadangi UAB „G.“ Šiaulių apygardos teismo nutartimi 2010-09-09 dieną buvo iškelta bankroto byla. Skolininkas UAB „P.“ nurodo, jog į teismo depozitinę sąskaitą buvo pervesta 10368,25 Lt suma, todėl paskaičiavęs likusią pusę skolos sumos su bylinėjimosi išlaidomis ir procesinėmis palūkanomis, pervedė BUAB „G.“. Pareiškėjas nurodo, jog į teismo depozitinę sąskaitą pervesti pinigai buvo skirti išieškotojo reikalavimams užtikrinti. Iš skunde pridedamų priedų matyti, jog ieškovas BUAB „G.“, kreipdamasis į teismą, prašė skolininkui UAB „P.“ taikyti laikinąsias apsaugos priemones. UAB „P.“ teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir leisti į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 10368,25 Lt sumą. Teismas tokį pareiškėjo prašymą tenkino. Šie pinigai buvo skirti tam, kad skolininko UAB „P.‘ atžvilgiu nebūtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir nebūtų sutrikdoma įmonės veikla, todėl ši 10368,25 Lt suma negali būti įskaitoma į Šiaulių apygardos teismo vykdomajame rašte priteistą skolos sumą. Šie pinigai vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo 2013-09-18 nutartimi Nr. 2-417-357/2012 buvo grąžinti į UAB „P.“ sąskaitą. Šiuo atveju prievolė pagal Šiaulių apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-417-357/2012 nėra įvykdyta, skolos likutį 2013-11-07 dienai sudaro 3721,77 Lt skolos ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-08-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Dėl šių išvardintų priežasčių UAB „P.“ skunde dėl antstolio veiksmų dėstomi argumentai nepagrįsti, nėra pagrindo naikinti 2013-10-04 dienos patvarkymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir raginimo įvykdyti sprendimą Nr. ( - ).

5Teismas, išnagrinėjęs skundą pagal pateiktus rašytinius duomenis, neturi pagrindo sutikti su pareiškėjo UAB „P.“ argumentais, todėl skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

6Iš vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių duomenų matyti, kad antstolės Vaivos Šimkienės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ). 2013-10-04 priimtas patvarkymas Nr. 2-417-357/2012 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2013-10-04 surašytas raginimas įvykdyti sprendimą Nr. 2-417-357/2012. 2013-10-04 surašytas ir išsiųstas „Vykdymo išlaidų apskaičiavimas“ Nr. ( - ). 2013-10-11 gautas UAB „P.“ raštas dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, kuriame UAB „P.“ nurodo, kad yra tinkamai savo prievolę įvykdęs, o vykdomasis raštas, priimtas vykdymui bei raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų paskaičiavimas yra nepagrįsti.

7Lietuvos Aukščiausias teismas suformavo praktika, kad esminę reikšmę įskaitymo galiojimui turi jo atlikimo momentas, t. y. jeigu įskaitymas atliktas po bankroto bylos iškėlimo, toks įskaitymas yra niekinis ir negalioja (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos ir nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bylos Nr. 3K-3-529/2006, bylos Nr. 3K-3-505/2011 ir kt.).

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, matyti, kad antstolė Vaiva Šimkienė pagrįstai priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą ir pagrįstai pradėjo vykdymo veiksmus. UAB „P.“ pervedė į teismo depozitinę sąskaitą 10368,25 Lt sumą tam, kad nebūtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir nebūtų sutrikdoma įmonės veikla. Pareiškėjas UAB „P.“ pageidauja, kad ši suma būtų įskaityta į skolos BUAB „G.“ sumą. Tačiau ši suma negali būti įskaitoma į Šiaulių apygardos teismo vykdomajame rašte priteistą skolos sumą, kadangi šie pinigai, vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo 2013-09-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-417-357/2012, buvo grąžinti į UAB „P.“ sąskaitą.

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, kad UAB „P.“ nėra įvykdęs prievolės pagal Šiaulių apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-417-357/2012, todėl darytina išvada, kad nėra pagrindo naikinti 2013-10-04 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ).

10Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 334-335 str., 510 str., 513 str., 593 str., 594 str.,

Nutarė

11atmesti UAB „Putokšnio“ skundą dėl antstolės Vaivos Šimkienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

12Nutarties kopijas išsiųsti proceso dalyviams.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai