Byla 2-869-567/2016
Dėl sprendimo panaikinimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys M. K., AAS "BTA Baltic Insurance Company", veikiantis per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą Lietuvoje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Robertai Valkauskienei, dalyvaujant vertėjai Olgai Vostrenkovai, ieškovei T. J. ir ieškovės atstovui advokatui Š. V., atsakovo UAB „Mildenta“ atstovui advokatui G. B., trečiajam asmeniui M. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės T. J. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir UAB „Mildenta“ dėl sprendimo panaikinimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys M. K., AAS "BTA Baltic Insurance Company", veikiantis per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą Lietuvoje.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė T. J. pateikė ieškinį, kurį patikslino (1 t., b.l. 1-4, 2 t., b.l. 1-5, 3 t., 35- 39), prašydama:

  1. panaikinti 2013-03-28 LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą Nr. 56-18, kuriuo ieškovės 2012-12-07 pareiškimas buvo atmestas;
  2. priteisti iš UAB „Mildenta“ 7069,62 EUR turtinę žalą, būsimas 1108,86 EUR išlaidas, 21721,50 EUR neturtinę žalą, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčijamu 2013-03-28 sprendimu buvo atmestas ieškovės skundas dėl to, kad trečiasis asmuo M. K. savo įmonėje UAB „Mildenta“ netinkamai gydė ieškovės dantis pagal 2010-09-13 sutartį. 2013-03-28 priimant sprendimą, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija neišsireikalavo rentgeno nuotraukų, nesivadovavo ieškovės pateiktu įrašu, kuriame M. K. pati pripažįsta kaltę, minėta komisija nenustatė jokių pažeidimų. Ieškovė pažymėjo, jog po M. K. netinkamo gydymo atsirado skausmas po kaire akimi, ausimi, skaudėjo kairės pusės žandikaulį ir vietą aplink nosį. Minėti skausmai tęsėsi iki 2011-10-24, kai Žalgirio poliklinikoje ieškovei nuėmė 25 danties protezą, ką M. K. daryti atsisakė. Ieškovė teigia, jog jai turi būti atlyginta trečiojo asmens M. K. padaryta žala. Patikslintame ieškinyje ieškovė pažymėjo, jog atsakovas UAB „Mildenta“ nesamdo valytojos, todėl tikėtina, kad valytojos darbus atliko pati gydytoja M. K.. Tai galėjo būti infekcijos priežastis (LR CK 6.250 str., Sveikatos apsaugos ministro 2006-02-01 įsakymas Nr. V-79 „Dėl pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos arbo reglamento patvirtinimo“ p. 24.5).

4Atsakovas UAB „Mildenta“ ir trečiasis asmuo M. K. pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 132-139), prašydami jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-09-13 ieškovė kreipėsi į UAB „Mildenta“ odontologę M. K. su prašymu nuimti 26 danties auksinį vainikėlį su 25 danties konsole, dėl to su ieškove buvo sudaryta Odontologijos ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartis. Ieškovei odontologijos paslaugos buvo teikiamos nuo 2010-09-13 iki 2011-06-23. Praėjus beveik 4 mėnesiams po paskutinio ieškovės apsilankymo, atsakovas UAB „Mildenta“ 2011-10-18 gavo ieškovės skundą. 2012-05-03 įsakymu Nr. 10 Odontologų rūmai sudarė komisiją ieškovės skunde išdėstytiems teiginiams patikrinti ir įvertinti. 2012-05-29 atsakymu Nr. 12/01-108 minėta komisija atmetė ieškovės skundą. Atsakovas ir trečiasis asmuo pažymėjo, jog aplinkybė, kad komisija priėmė ieškovei T. J. nepalankų sprendimą, nereiškia, kad minėtas sprendimas yra šališkas. Ieškinyje pateikiamų įvykių interpretacija, kuria kritikuojamas odontologės darbas, yra tik subjektyvi ieškovės nuomonė, neparemta jokiais įrodymais. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad patyrė neturtinę žalą, taip pat nepateikė įrodymų, kad odontologė M. K. būtų taikiusi netinkamą gydymą ieškovės atžvilgiu. Žalgirio klinikos gydytojos A. K. įrašas atliktas, praėjus metams po paskutinio ieškovės apsilankymo pas M. K., todėl, akivaizdu, jog per šį laikotarpį ieškovė galėjo gydytis pas kitus gydytojus (LR CK 6.248 str., 6.249 str., 6.250 str., 6.283 str.).

5Atsakovas UAB „Mildenta“ pateikė atsiliepimus į patikslintus ieškinio reikalavimus (2 t., b.l. 45-49, 3 t., 169-170), prašydamas jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teisės aktai atsakovą neįpareigoja turėti papildomą darbuotoją. Valymo, dezinfekavimo privalomus darbus atlieka pati gydytoja M. K., nes tai nėra draudžiama. Odontologijos klinikai reiškiami griežti reikalavimai. Atsakovas atitinka visus odontologijos klinikai keliamus reikalavimus, niekada nebuvo baustas dėl panašaus pobūdžio pažeidimų. Ieškovės reikalavimas priteisti galimą turtinę žalą yra nepagrįstas, nes įstatymas nenumato galimybės reikalauti priteisti galimus, t.y. faktiškai nepatirtus nuostolius. Teismas turi įvertinti ieškovės elgesį, kuomet slapta buvo daromi vaizdo įrašai, reiškiamos nesibaigiančios pretenzijos atsakovo atžvilgiu (LR CK 6.248 str., 6.249 str., 6.250 str., 6.283 str.).

6Atsakovas LR Sveikatos apsaugos ministerija pateikė atsiliepimus į ieškinį ir patikslintą ieškinį (2 t., b.l. 40-43, 3 t., 171-175), prašydamas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2013-03-28 sprendimą Nr. 56-18 palikti nepakeistą, o ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovas pažymėjo, jog Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija, vykdydama teisės aktų pavestas funkcijas, kaip pirma instancija, nagrinėja kilusį ginčą tarp paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos. Ieškovė, kreipdamasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar instituciją, turinčią teisę nagrinėti tokio pobūdžio ginčus bei reikšdama reikalavimą dėl žalos atlyginimo sveikatos priežiūros įstaigai dėl galimai nekokybiškai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų ir dėl to kilusio žalos atlyginimo, turi įrodyti pareigos teikti kvalifikuotą, rūpestingą ir kokybišką sveikatos priežiūrą pažeidimą, žalos faktą ir priežastinį ryšį tarp teiktų sveikatos priežiūros paslaugų ir padarytos žalos. Atsakovas pažymėjo, jog komisija negavo visų dokumentų, susijusių su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ieškovei. Atsakovo nuomone, komisija visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo T. J. pareiškimą bei priėmė pagrįstą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą, todėl nėra jokio pagrindo šį sprendimą naikinti. Nagrinėjant ieškovės pareiškimą komisijoje, buvo gautos gydytojų specialistų išvados dėl ieškovei teiktų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo bei kokybiškumo UAB „Mildenta“.

7Trečiasis asmuo AAS "BTA Baltic Insurance Company", veikiantis per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą Lietuvoje, pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 187-188), prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad 2010-08-17 tarp trečiojo asmens ir atsakovo UAB „Mildenta“ buvo sudaryta Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo sutartis Nr. SPIPCA 009507, kurios pagrindu buvo išduotas Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo polisas SPIPCA 009507. Draudimo laikotarpis numatytas nuo 2010-08-17 iki 2011-08-16. Pažymėjo, kad, sprendžiant gydytojų veiksmų teisėtumą, reikšmingi įrodymai yra teismo medicinos ekspertizės išvada.

8Ieškinys atmestinas. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės:

92008-08-21 Vilniaus visuomenės sveikatos centras išdavė UAB „Mildenta“ leidimą – higienos pasą Nr. 792 (1 t., b.l. 85, 2 t., b.l. 61A).

102009-02-19 išduota licencija Nr. 1630 atsakovui UAB „Mildenta“ verstis sveikatos priežiūros veikla ir teikti odontologinės priežiūros paslaugas (1 t., b.l. 82).

112009-03-04 išduota licencija Nr. OPL-03168 M. K., verstis odontologijos praktika pagal gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją (1 t., b.l. 83).

122010-09-13 sudaryta odontologijos ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartis tarp UAB „Mildenta“ ir T. J. (1 t., b.l. 11, 65, 140).

132010-09-13 UAB „Mildenta“ paciento „Anketa“, kurią užpildė T. J. (1 t., b.l. 64, 142-143).

142010-09-13 UAB „Mildenta“ informacija pacientui, kurią pasirašė T. J., patvirtindama, kad yra supažindinta su pateikta informacija (1 t., b.l. 66-67, 141).

152011-06-23 priėmimo – perdavimo aktas, pasirašytas tarp T. J. ir UAB „Mildenta“ odontologės M. K., nurodant, kad T. J. susipažino su dantų protezo naudojimo instrukcija (1 t., b.l. 81, 144).

162011-02-24 sudarytas Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktas Nr. 13 (15-3)-13.16-76, dėl UAB „Mildenta“ (2 t., b.l. 63-65).

172012-02-27 sudarytas UAB „Mildenta“ radiacinės saugos reikalavimų patikrinimo aktas Nr. 03-25 (2 t., b.l. 69-70).

182012-03-13 sudarytas Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktas Nr. 13 (15-3)-13.16-203 dėl UAB „Mildenta“ (2 t., b.l. 66-68).

192012-05-29 Lietuvos Respublikos odontologų rūmų raštas Nr. 12/01-108 dėl skundo, kurį pateikė T. J. dėl paslaugų, kurios jai buvo suteiktos UAB „Mildenta“ klinikoje. Rašte nurodyta, kad UAB „Mildenta“ licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros trūkumų nenustatyta (1 t., b.l. 89-92, 147-150, 3 t., b.l. 155-158, 4 t., b.l. 117-120).

202012-05-29 surašytas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros aktas (1 t., b.l. 93-97).

212012-12-07 T. J. skundas dėl UAB „Mildenta“ suteiktų paslaugų (1 t., b.l. 16-18).

222013-01-08 UAB „Mildenta“ direktorės M. K. nuomonė, pateikta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatos padarytos žalos nustatymo komisijai, nurodant, kad UAB „Mildenta“ nesutinka su pateiktu T. J. skundu, kadangi visos suteiktos paslaugos buvo atliktos kokybiškai (1 t., b.l. 61-63, 151-153).

232013-02-10 licencija Nr. 0946, išduota UAB „Mildenta“ naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (1 t., b.l. 84).

242013-02-26 LSMUL Kauno klinikų veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos vadovo prof. habil. dr. R. K. pranešimas dėl konsultacinių išvadų pateikimo, kuriame nurodoma, kad UAB „Mildenta“ taikė tinkamą T. J. gydymą (1 t., b.l. 12).

252013-03-28 priimtas LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimas Nr. 56-18, kuriuo ieškovės 2012-12-07 pareiškimas buvo atmestas (1 t., b.l. 13-15).

262013-03-28 T. J. atsiliepimas į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos išvadas, nurodant, kad jos yra neobjektyvios (3 t., b.l. 146-150, 4 t., b.l. 108-110).

272013-04-09 T. J. prašymas, skirtas UAB „Mildenta“ dėl gydymo istorijos pateikimo (1 t., b.l. 20, 3 t., b.l. 144, 145, 4 t., b.l. 106-107).

282013-04-16 UAB „Mildenta“ raštas dėl T. J. prašymo, kuriame nurodyta, kad T. J. pažeidė sudarytą sutartį, neatvykdama į paskirtus gydytojo vizitus (1 t., b.l. 19, 21).

292013-07-03 leidimas – higienos pasas Nr. (12-6)12.12-618, kurį Vilniaus visuomenės sveikatos centras suteikė UAB „Mildenta“ (2 t., b.l. 61A).

302015-12-17 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus ekspertizės akte pateiktos išvados (2 t., b.l. 138-151).

31Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl gydymo įmonės teiktų odontologinių (protezavimo) paslaugų kokybės, todėl šiam ginčui spręsti taikytinos deliktinės civilinės atsakomybės taisyklės, kuriomis yra grindžiama pareiga laikytis tokių elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 str.).

32Byloje nustatyta, kad 2010-09-13 buvo sudaryta odontologijos ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartis tarp atsakovo UAB „Mildenta“ ir ieškovės T. J. (1 t., b.l. 11, 65, 140). Atsakovas UAB „Mildenta“ teikė įmonės gydymo paslaugas, turėdamas tam atitinkamai 2008-08-21 išduotą leidimą – higienos pasą Nr. 792, kurį Vilniaus visuomenės sveikatos centras išdavė atsakovui UAB „Mildenta“ (1 t., b.l. 85, 2 t., b.l. 61A), ir 2009-02-19 licenciją Nr. 1630, išduotą atsakovui UAB „Mildenta“, verstis sveikatos priežiūros veikla ir teikti odontologinės priežiūros paslaugas (1 t., b.l. 82). 2009-03-04 buvo išduota licencija Nr. ( - ) trečiajam asmeniui M. K. verstis odontologijos praktika pagal gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją (1 t., b.l. 83).

33Pagrindinė gydytojo pareiga – teikti kvalifikuotą ir rūpestingą medicinos pagalbą pacientui. Padarius žalą, gydytojui taikoma deliktinė civilinė atsakomybė. Žala, padaryta pacientams gydytojo kaltais veiksmais, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka (Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalis). CK 6.283 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Pacientas, pareikšdamas ieškinį medicinos įstaigai dėl jos darbuotojų atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo), turi įrodyti pareigos teikti kvalifikuotą ir rūpestingą pagalbą pažeidimą, žalos faktą ir priežastinį ryšį tarp gydytojo neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai).

34Ginčo teisinių santykių atsiradimo metu galiojusio Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pacientams turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra (2009 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XI-499 redakcija).

35Sveikatos priežiūros įstaigų ir darbuotojų kaltė apibrėžiama tuo, kad laikoma, kad yra sveikatos priežiūros įstaigos ir jos darbuotojų kaltė, jei teikiant sveikatos priežiūros paslaugas buvo pažeisti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktų reikalavimai, patvirtintos diagnostikos bei gydymo metodikos ir tie pažeidimai sukėlė paciento sveikatos pablogėjimą. Taip pat laikoma, kad yra sveikatos priežiūros įstaigos ir jos darbuotojų kaltė, jei nurodyti reikalavimai nebuvo pažeisti, bet paciento sveikatos pablogėjimą sukėlė sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmenų tyčia arba šie asmenys nebuvo tiek rūpestingi ir apdairūs, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina.

36Ieškovės dantų protezavimo metu galiojęs Stomatologinės priežiūros įstatymo 9 straipsnis įtvirtino odontologų pareigas, tarp jų ir pareigą gerbti pacientų teises, jų nepažeisti (5 p.,), laikytis odontologo profesinės etikos principų (6 p.), tvarkyti odontologijos praktikos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka (7 p.).

37Sprendžiant klausimą dėl gydymo įstaigos veiksmų neteisėtumo, susiduriama su profesine civiline atsakomybe. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad gydytojų civilinė atsakomybė už netinkamą gydymą yra profesinė atsakomybė, todėl ji yra specifinė neteisėtų veiksmų ir kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygų, aspektais. Specialisto turima kvalifikacija sukuria teikiamų paslaugų kokybės prezumpciją, todėl atitinkamos profesijos asmeniui yra taikomi griežtesni atidumo, atsargumo bei rūpestingumo reikalavimai. Tai yra esminis profesionalo atsakomybės bruožas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje D. B. v. VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos, bylos Nr. 3K-3-408/2009). Vertinant gydytojo veiksmus ir sprendžiant jo kaltės klausimą, turi būti taikomas gydytojo veiksmų standartas, t.y. jo veiksmai vertinami pagal protingo ir atidaus profesionalo elgesio standartą. Teismas, spręsdamas sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybės už paciento sveikatai padarytą žalą klausimą, gydytojų veiksmus turi vertinti ne jų rezultato, o proceso aspektu, t. y. ar konkrečioje situacijoje medicinos paslaugos buvo teikiamos, dedant maksimalias pastangas, imantis visų galimų ir reikalingų priemonių ir jas naudojant atidžiai, rūpestingai ir kvalifikuotai, ar gydytoja parinko tinkamus gydymo metodus, medikamentus bei tai, ar jis tinkamus metodus taikė rūpestingai, atidžiai, atsargiai. Dėl šio tikslo turi būti remiamasi ne tik teisės aktų, reglamentuojančių medicinos paslaugų teikimą, bet ir gydytojų profesinės etikos, medicinos praktikos nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. M. S. v. Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė, bylos Nr. 3K-3-1140/2001; 2003 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. Kauno 2-oji klinikinė ligoninė, bylos Nr. 3K-3-1180/2003; 2004 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. R. v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, Nr. 3K-3-16/2004; 2005 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. R. v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-206/2005; 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, bylos Nr. 3K-3-478/2008; 2010 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. P., B. P. ir kt. v. VšĮ Marijampolės ligoninė, bylos Nr. 3K-3-77/2010; kt.). Nurodytų teismų praktikos nuostatų taikymas konkrečiu atveju reiškia, kad gydytojo veiksmų neteisėtumas ir kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, gali būti konstatuojami esant lengvesnio laipsnio pareigos elgtis rūpestingai ir apdairiai pažeidimui, negu įprastu civilinės atsakomybės atveju. Kartu teismas pažymi, kad bendrieji protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principai neleidžia gydytojo profesinės atsakomybės suabsoliutinti. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad gydytojo atsakomybė nėra atsakomybė už nepasiektą rezultatą, gydytojo atsakomybė nėra atsakomybė be kaltės. Formalios teisinės gydytojo atsakomybės ribos apibrėžtos įstatymų.

38Dėl 25 danties implantacijos ir 26 danties gydymo

39Byloje nustatyta, kad ieškovei odontologijos paslaugos buvo teikiamos nuo 2010-09-13 iki 2011-06-23. Praėjus beveik 4 mėnesiams po paskutinio ieškovės apsilankymo, atsakovas UAB „Mildenta“ 2011-10-18 gavo ieškovės skundą.

402011-03-21 gydytoja M. K. išdavė siuntimą (ambulatorinė kortelė Nr.P184788) konsultacijai pas endodontologą dėl to, kad 2010 m. rugsėjo mėn. pacientei buvo gydytas 26 dantis, pacientė skundėsi 26 danties jautrumu.

41Teismas remiasi 2015-12-17 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus ekspertizės akte nurodytomis išvadomis (2 t., b.l. 138-151), nes neturi teisinio pagrindo jomis abejoti. Ekspertizės akte nurodytos išvados yra nuoseklios, atitinkančios surinktų įrodymų visumą (LR CPK 217 str., 218 str.). Tai, kad ieškovė nesutinka su ekspertizės akto išvadomis (2 t., b.l. 189-191), savaime nepaneigia šių išvadų teisingumo ir pagrįstumo, nes ieškovė nesutikimą su išvadomis grindžia savo samprotavimais, bet ne medicinos mokslo žinių pagrindimu. Įvertinęs ekspertizės akto išvadas (2 t., b.l. 138-151), teismas konstatuoja, kad ieškovės T. J. dantų gydymo atveju panoraminės dantų rentgenogramos atlikimas ar neatlikimas neturėjo jokios įtakos rezultatui.

42Ieškovės 26 dantis endodontiškai buvo gydomas dėl lėtinio asimptominio uždegimo, o tai yra lėtinis bakterinis (infekcinis) susirgimas. Duomenų apie gerklės susirgimus nei gydytoja odontologė ambulatorinėje kortelėje, nei pacientė „Anketoje“ nenurodė. 25 danties implantacija yra minimaliai invazyvi chirurginė procedūra, kuri buvo atlikta nesant jokių uždegiminių reiškinių minėtos procedūros zonoje ir po 26 danties kanalų užplombavimo (ambulatorinės kortelės įrašai 2010-09-24, 2010-09-28). Teismas pažymi, kad ieškovės implanto integracija į žandikaulį buvo sėkminga. Šiuo atveju duomenų apie bendrinius susirgimus nei gydytoja odontologė, ambulatorinėje kortelėje, nei pacientė „Anketoje“ nenurodė, todėl bendrieji kraujo ir šlapimo tyrimai prieš odontologines procedūras nebuvo atliekami. 26 danties patologijos diagnozė nustatyta teisingai ir aprašyta ambulatorinės kortelės įraše 2010-09-13. Kadangi protezas senas, „prasivalgęs“, paslankus - danties vainikas neteko apsaugos išsivystė antrinis kariesas, kuris pasiekė pulpos ertmę ir pulpa žuvo. Dėl lėtinės proceso eigos pacientė nejautė danties skausmo ir juo nesiskundė. Buvo pradėtas endodontinis 26 danties gydymas, kurio esmė infekuotos danties vainikinės ir šakninės (šaknies kanalų) dalies pulpos pašalinimas (depulpacija), vainikinės ir šakninės (šaknies kanalų) valymas (chemo-mechaninis apdorojimas), medikamentų įvedimas. Pakartotinio vizito metu, nesant nusiskundimų bei uždegiminių reiškinių, galimas kanalų plombavimas (ambulatorinės kortelės įrašas 2010-09-24). Teismas pažymi, kad ieškovei, kaip pacientei buvo nustatyta teisinga diagnozė ir pritaikytas adekvatus gydymas. Pacientei 25 danties dantų lanke jau nebuvo ir jo defektas buvo atstatytas 26 štampuotu (kaltiniu) danties protezu su konsole į 25 danties vietą. Pagal įrašus pacientės kortelėje 25 danties srityje 2010-09-28 buvo įsriegtas 3,5x10,5 „Biohorizons“ firmos danties implantas, atlikta kontrolė 2010-09-31, išimti siūlai 2010-10-08 bei uždėtas laikinas protezas ant 26 danties 25 d. konsole. 26 danties endodontinis gydymas buvo įprastas, etapinis kaip ir aprašyta ambulatorinėje kortelėje. Atlikti 25 danties implantaciją buvo galima, nes nebuvo jokių uždegiminių reiškinių minėtos procedūros zonoje. 26 danties kanalai buvo užplombuoti (ambulatorinės kortelės įrašai 2010-09-24, 2010-09-28) Teismas pažymi, kad implanto integracija į žandikaulį buvo sėkminga. Nei UAB „Mildenta“, nei VUL Žalgirio klinikos medicininiuose dokumentuose nėra atžymėta, kad 26 danties laikinoji plomba uždėta neteisingai. Pažymėtina, kad per ilgesnį laiko tarpą dėl dantų nebuvimo gali pasikeisti dantų sąkandis, atsižvelgiant į tai, kad dėl dalinio dantų nebuvimo likusiems dantims tenka didesnis krūvis ir dėl to gali išsivystyti periodontitas, o dėl neteisingo sukandimo gali atsirasti emalės įtrūkimai.

43Ieškovė teigia, kad su ja nebuvo derinamas gydymo planas, metodai, t.y. buvo pažeista jos teisė į informaciją. Aplinkybė, kad ieškovė ilgą laiką tęsė protezavimą gydymo įstaigoje pas atsakovą UAB „Mildenta“, patvirtina ieškovės sutikimą atlikti gydymo procedūras ir tinkamą informacijos gavimą. Šią aplinkybę patvirtina 2010-09-13 UAB „Mildenta“ informacija pacientui, kurią pasirašė T. J., patvirtindama, kad yra supažindinta su pateikta informacija (1 t., b.l. 66-67, 141), ir 2011-06-23 priėmimo – perdavimo aktas, pasirašytas tarp T. J. ir UAB „Mildenta“ odontologės M. K., nurodant, kad T. J. susipažino su dantų protezo naudojimo instrukcija (1 t., b.l. 81, 144).

44Tai, kad pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę, savaime nereiškia, kad tokia informacija visais atvejais turi būti teikiama pasirašytinai. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento sveikatai ir jo apsisprendimui sutikti su siūlomu gydymu ar jo atsisakyti, taip pat apie padarinius atsisakant siūlomo gydymo. CK 6.727 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai dėl paciento teisės gauti informaciją.

45Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje reikalavimas dėl paciento sutikimo paaiškinamas asmens autonomijos principu, pagal kurį tik pats pacientas turi teisę priimti sprendimus dėl jo gydymo. Gydymas be paciento sutikimo yra neteisėtas veiksmas, sukeliantis teisinę atsakomybę. Sprendžiant klausimą dėl tinkamo informavimo ir gydymo įstaigos teisinės atsakomybės, nepakanka konstatuoti faktą, kad teikiant sveikatos priežiūros paslaugas buvo pažeisti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, tačiau reikia įvertinti ir aplinkybes, ar tai nulėmė ieškovės sveikatos pablogėjimą. Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių teismas nenustatė.

46Atsakovas UAB „Mildenta“ ir trečiasis asmuo M. K. parodė, kad ieškovei buvo išaiškintas gydymo planas. Atsižvelgiant į įrašus kortelėje, į atsakovo UAB „Mildenta“, trečiojo asmens M. K., ieškovės paaiškinimus, negalima laikyti, kad ieškovei, kaip pacientei, nebuvo tinkamai suteikta informacija apie jos sveikatos būklę, galimybę taikyti kitus gydymo metodus, pasirinkto gydymo metodo ypatumus. Šią teismo išvadą patvirtina aplinkybė, kad 2011-03-21 gydytoja M. K. išdavė siuntimą (ambulatorinė kortelė Nr.P184788) ieškovei konsultacijai pas endodontologą dėl to, kad 2010 m. rugsėjo mėn. pacientei buvo gydytas 26 dantis, pacientė skundėsi 26 danties jautrumu.

47Vertinant gydytojos M. K. veiksmų visumą, darytina išvada, jog šioje byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinį, nes nenustatytas priežastinis ryšys tarp ieškovės nurodomų pasekmių ir atsakovo UAB „Mildenta“ gydytojos M. K. teisėtų veiksmų.

  1. Atsižvelgiant į ekspertizės išvadas, darytina išvada, kad gydytojos M. K. parinktas gydymo procesas buvo adekvatus ieškovės būklei, o gydytojos kaltė dėl gydymo metodo padarinių nenustatyta. Pripažintina, kad pati ieškovė nepagrįstai paskirtų vizitų metu nesilankė atsakovo UAB „Mildenta“ gydymo įstaigoje, esant nustatytai apsilankymo datai, šie įrašai nenuginčyti ir nepaneigti. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas nenustatė, kad atsakovo UAB „Mildenta“ gydytoja M. K. veikė tyčia ar nerūpestingai ir kad būtent ši gydytoja atliko neatsargius veiksmus. Teismas pažymi, kad liudytojų A. K., E. N., R. P. parodymuose nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinį, nes ieškovė, nesutikdama su teismo ekspertizės išvadomis, nepateikė šias išvadas paneigiančių įrodymų. Pažymėtina, kad bylose, kuriose yra nagrinėjami gydytojų profesinės atsakomybės klausimai, teismo medicinos ekspertizės išvada yra reikšmingas įrodymas specialiųjų žinių reikalaujančiais klausimais, kadangi šie įrodymai gauti, pritaikius specialiąsias žinias, atlikti konkrečios specifinės srities specialistų, kurie gali įvertinti, ar konkrečioje situacijoje buvo elgtasi adekvačiai ir pagal visas diagnostikos ir gydymo galimybes. Nagrinėjamu atveju būtent iš ekspertizės akto gauta informacija atitinka medicininių kortelių duomenis. Paneigus gydytojo kaltės prezumpciją, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, nenustačius sąlygų gydytojo civilinei atsakomybei atsirasti, atmestinas ieškovės reikalavimas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (CK 178 str.). Pažymėtina, kad nėra įrodytas ir ieškovės patirtas turtinės ir neturtinės žalos dydis, nes ieškovė teikia rašytinius įrodymus - kvitus už atliktas dantų gydymo paslaugas, už kurias ir prašo priteisti turtinę žalą ir būsimas gydymo išlaidas. Teismas nevertina kitų argumentų ir įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Teismas daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą ieškovės naudai priteisti iš UAB „Mildenta“ 7069,62 EUR turtinę žalą, būsimas 1108,86 EUR išlaidas, 21721,50 EUR neturtinę žalą, (LR CK 1.5 str., 1.138 str., 6.245 str. - 6.249 str., 6.250 str., Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, CPK 7 str., 8 str., 177 str. - 179 str., 185 str.).

48Dėl 2013-03-28 LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimo Nr. 56-18 „Dėl T. J. pareiškimo“

49Ieškinys atsakovui LR Sveikatos apsaugos ministerijai atmestinas.

502013-03-28 LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimas Nr. 56-18 „Dėl T. J. pareiškimo“ yra pagrįstas ir teisėtas, todėl nėra teisinio pagrindo šį sprendimą naikinti, atsižvelgiant į tai, kad, nagrinėjant ieškovės pareiškimą Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, buvo gautos gydytojų specialistų išvados dėl ieškovei teiktų sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo bei kokybiškumo UAB „Mildenta“.

51Aplinkybė, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija neišsireikalavo rentgeno nuotraukų, nesivadovavo ieškovės padarytu įrašu su gydytoja M. K., savaime nereiškia, kad galima dėl ieškovės subjektyvių samprotavimų panaikinti ginčijamą sprendimą. Teismas pažymi, kad minėto ekspertizės akto išvadose yra konstatuota, kad pacientės T. J. dantų gydymo atveju panoraminės dantų rentgenogramos atlikimas ar neatlikimas neturėjo jokios įtakos rezultatui.

52Ginčo dėl žalos, padarytos pacientų sveikatai, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, išnagrinėjimas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, kuri ikiteisminė institucija šiems ginčams spręsti, paties ginčo pobūdžio nekeičia. Tai reiškia, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai priėmus sprendimą ir asmeniui, kuris nesutinka su priimtu sprendimu, perdavus šį ginčą nagrinėti teismui, ginčas, kilęs tarp paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos, ir ginčo šalys tarp jų kilusio ginčo sprendimą perkelia nagrinėti į teismą. Ginčas ikiteismine tvarka yra jau išnagrinėtas, ieškovė, kreipdamasi su ieškiniu dėl Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo komisijos sprendimo panaikinimo, ginčo, kilusio tarp jos ir gydymo įstaigos sprendimą perkėlė į teismą, todėl teismas sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo šį ieškovės reikalavimą tenkinti.

53Tai vertintina, kaip pasinaudojimas ikiteismine tvarka, ginčas teisme nagrinėjamas tarp ieškovės ir atsakovo UAB „Mildenta“ ir teisme yra nustatinėjamos sąlygos, ar galima taikyti civilinė atsakomybę, sprendžiamas klausimas dėl civilinės atsakomybės taikymo atsakovui UAB „Mildenta. Reikalavimai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo nėra pareikšti atsakovui LR sveikatos apsaugos ministerijai, nes šis atsakovas nėra atsakingas už ieškovės nurodomą prašomą priteisti žalą. Teismas nevertina kitų argumentų ir įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 1.138 str., 6.245 str. - 6.249 str., 6.250 str., Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, CPK 7 str., 8 str., 177 str. - 179 str., 185 str.).

54Dėl bylinėjimosi išlaidų

55Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškinį atmetus, ieškovei nėra atlyginamos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė neįgijo pareigos atlyginti tretiesiems asmenims bylinėjimosi išlaidas, nes teismui nepateikti bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys įrodymai (CPK 88 str., 98 str. 1 d.).

56Atsakovo UAB „Mildenta“ atstovas advokatas T. P. pateikė prašymą dėl 1013,67 EUR (3500 Lt) bylinėjimosi išlaidų priteisimo (2 t., b.l. 195-197).

57Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmetamas, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas konstatuoja, kad iš ieškovės atsakovo UAB „Mildenta“ naudai priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydis neviršija maksimalių dydžių, todėl priteisiamas nesumažintas atstovavimo išlaidų už teisines paslaugas dydis (LR CPK 3 str. 1 d., 7 str., 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (LR CPK 88 str., 92 str., 93 str., 98 str.).

58Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

59Ieškinį atmesti.

60Priteisti iš ieškovės T. J. 1013,67 EUR bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Mildenta“.

61Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė T. J. pateikė ieškinį, kurį patikslino (1 t., b.l. 1-4, 2 t.,... 4. Atsakovas UAB „Mildenta“ ir trečiasis asmuo M. K. pateikė atsiliepimą į... 5. Atsakovas UAB „Mildenta“ pateikė atsiliepimus į patikslintus ieškinio... 6. Atsakovas LR Sveikatos apsaugos ministerija pateikė atsiliepimus į ieškinį... 7. Trečiasis asmuo AAS "BTA Baltic Insurance Company", veikiantis per AAS "BTA... 8. Ieškinys atmestinas. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti... 9. 2008-08-21 Vilniaus visuomenės sveikatos centras išdavė UAB „Mildenta“... 10. 2009-02-19 išduota licencija Nr. 1630 atsakovui UAB „Mildenta“ verstis... 11. 2009-03-04 išduota licencija Nr. OPL-03168 M. K., verstis odontologijos... 12. 2010-09-13 sudaryta odontologijos ir/ar burnos priežiūros paslaugų teikimo... 13. 2010-09-13 UAB „Mildenta“ paciento „Anketa“, kurią užpildė T. J. (1... 14. 2010-09-13 UAB „Mildenta“ informacija pacientui, kurią pasirašė T. J.,... 15. 2011-06-23 priėmimo – perdavimo aktas, pasirašytas tarp T. J. ir UAB... 16. 2011-02-24 sudarytas Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktas... 17. 2012-02-27 sudarytas UAB „Mildenta“ radiacinės saugos reikalavimų... 18. 2012-03-13 sudarytas Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktas... 19. 2012-05-29 Lietuvos Respublikos odontologų rūmų raštas Nr. 12/01-108 dėl... 20. 2012-05-29 surašytas Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Licencijuojamos... 21. 2012-12-07 T. J. skundas dėl UAB „Mildenta“ suteiktų paslaugų (1 t.,... 22. 2013-01-08 UAB „Mildenta“ direktorės M. K. nuomonė, pateikta Lietuvos... 23. 2013-02-10 licencija Nr. 0946, išduota UAB „Mildenta“ naudoti... 24. 2013-02-26 LSMUL Kauno klinikų veido ir žandikaulių chirurgijos klinikos... 25. 2013-03-28 priimtas LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai... 26. 2013-03-28 T. J. atsiliepimas į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo... 27. 2013-04-09 T. J. prašymas, skirtas UAB „Mildenta“ dėl gydymo istorijos... 28. 2013-04-16 UAB „Mildenta“ raštas dėl T. J. prašymo, kuriame nurodyta,... 29. 2013-07-03 leidimas – higienos pasas Nr. (12-6)12.12-618, kurį Vilniaus... 30. 2015-12-17 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus ekspertizės... 31. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl gydymo įmonės teiktų odontologinių... 32. Byloje nustatyta, kad 2010-09-13 buvo sudaryta odontologijos ir/ar burnos... 33. Pagrindinė gydytojo pareiga – teikti kvalifikuotą ir rūpestingą medicinos... 34. Ginčo teisinių santykių atsiradimo metu galiojusio Pacientų teisių ir... 35. Sveikatos priežiūros įstaigų ir darbuotojų kaltė apibrėžiama tuo, kad... 36. Ieškovės dantų protezavimo metu galiojęs Stomatologinės priežiūros... 37. Sprendžiant klausimą dėl gydymo įstaigos veiksmų neteisėtumo, susiduriama... 38. Dėl 25 danties implantacijos ir 26 danties gydymo... 39. Byloje nustatyta, kad ieškovei odontologijos paslaugos buvo teikiamos nuo... 40. 2011-03-21 gydytoja M. K. išdavė siuntimą (ambulatorinė kortelė... 41. Teismas remiasi 2015-12-17 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno... 42. Ieškovės 26 dantis endodontiškai buvo gydomas dėl lėtinio asimptominio... 43. Ieškovė teigia, kad su ja nebuvo derinamas gydymo planas, metodai, t.y. buvo... 44. Tai, kad pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę,... 45. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 46. Atsakovas UAB „Mildenta“ ir trečiasis asmuo M. K. parodė, kad ieškovei... 47. Vertinant gydytojos M. K. veiksmų visumą, darytina išvada, jog šioje byloje... 48. Dėl 2013-03-28 LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai... 49. Ieškinys atsakovui LR Sveikatos apsaugos ministerijai atmestinas.... 50. 2013-03-28 LR Sveikatos apsaugos ministerijos Pacientų sveikatai padarytos... 51. Aplinkybė, kad Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija... 52. Ginčo dėl žalos, padarytos pacientų sveikatai, teikiant sveikatos... 53. Tai vertintina, kaip pasinaudojimas ikiteismine tvarka, ginčas teisme... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 55. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 56. Atsakovo UAB „Mildenta“ atstovas advokatas T. P. pateikė prašymą dėl... 57. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmetamas, vadovaujantis teisingumo,... 58. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,... 59. Ieškinį atmesti.... 60. Priteisti iš ieškovės T. J. 1013,67 EUR bylinėjimosi išlaidų atsakovui... 61. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...