Byla 2-1348-886/2013
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Dovilei Adžgauskaitei, dalyvaujant ieškovei J. B., jos atstovei advokatei Eglei Grucytei, atsakovės J. M. atstovei advokatei Aušrai Ručienei, trečiajam asmeniui E. V., nedalyvaujant atsakovei J. M., tretiesiems asmenims D. V. ir notarei Veronikai Bukevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J. B. ieškinį atsakovei J. M., tretiesiems asmenims D. V., E. V. ir Prienų rajono 1-ojo notarų biuro notarei Veronikai Bukevičienei, dėl testamento pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovė J. B. patikslintu ieškiniu (111-115 b.l.) prašo: 1) pripažinti negaliojančiu D. M. (asmens kodas ( - ) mirusios 2011-04-09), 2011-02-28 sudarytą testamentą, patvirtintą Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarės V. Bukevičienės, 2) pripažinti galiojančiu ankstesnį testamentą, sudarytą 2005-10-28, patvirtintą Kauno m. 7-ojo notarų biuro notarės J. V..

3Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodo, žinojusi, kad jos močiutė D. M., mirusi 2011-04-09, buvo sudariusi du testamentus: 2005-10-28 testamentu visas turtas paliktas ieškovei, ieškovės sūnui E. V. ir ieškovės seseriai D. V.; vėliau sudarytas 2010-06-15 testamentas, į kurį be anksčiau nurodytų asmenų įtraukta ir atsakovė J. M.. Po močiutės mirties ieškovė kreipėsi į notarą ir sužinojo apie dar vieną – 2011-02-28 testamentą, patvirtintą Prienuose notarės V. Bukevičienės, kuriuo visas turtas paliktas atsakovei J. M., močiutės dukteriai. Paskutinis 2011-02-28 testamentas neatitinka ieškovę ir mirusią močiutę siejusių šiltų tarpusavio santykių: ieškovė visą laiką močiute rūpinosi ir prižiūrėjo, ją lankė, domėjosi jos sveikata. Močiutė visada sakė, kad turtą paliks anūkėms, ir kad apie 10 000 Lt jau išmokėjo atsakovei, kad ši nepretenduotų į paveldimą turtą. Ieškovė įsitikinusi, kad paskutinio testamento sudarymo metu močiutė negalėjo išreikšti savo valios ir negalėjo suprasti savo veiksmų prasmės. Būdama pas atsakovę, močiutė visą laiką sirgo. Nuo 2010-08-24 atsakovė ją vežiojo po gydymo įstaigas. Psichikos sveikatos centre močiutei 2010-09-24 diagnozuota nepatikslinta demencija; 2010-10-13 atlikus protinės būklės trumpą tyrimą nustatyta 8 balai (sunkus kognityvinių funkcijų sutrikimas); konsultacijų pas psichiatrą metu 2011-01-26 ir 2011-02-03 stebimi ryškūs atminties ir suvokimo sutrikimai, kalba ir mąstymas padrikas. Močiutė 2011-02-27 paguldyta į Prienų ligoninę, karščiavo, skundėsi skausmais pilve, dusuliu, kosuliu. Kitą dieną ligoninėje sudarytas 2011-02-28 testamentas, kurio močiutė pati nepasirašė. Karščiuojančio žmogaus, kuris jau ir taip nesugebėjo logiškai mąstyti, sudarytas testamentas prieštarauja teisei ir gerai moralei ir yra nevykdytinas. Atsakovės veiksmai - pasinaudojimas sergančiu žmogumi, siekiant užvaldyti jo turtą, sudarant 2011-02-28 testamentą savo naudai - pripažintini nesąžiningais, nes močiutė testamento sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų prasmės. Pripažinus negaliojančiu paskutinį testamentą, turi būti pripažintas galiojančiu 2005-10-28 testamentas, kurį sudarydama močiutė atliko sąmoningą ir gerai pasvertą veiksmą - turtą paliko anūkėms ir proanūkiui, su kuriais gyveno, kurie ja rūpinosi, prižiūrėjo ligos patale. Būtent šiame testamente yra išreikšta tikroji močiutės valia. Su savo dukterimi močiutė faktiškai nebendravo, blogai apie ją atsiliepė. 2010-06-15 testamentas taip pat neatitiko močiutės valios ir negali būti pripažintas galiojančiu, nes į šį testamentą močiutė atsakovę įtraukė, paveikta jos psichologinio smurto. Rašytiniuose paaiškinimuose (2 t. 86-87 b.l.) ieškovė papildomai nurodė, kad būtent 2005-10-28 testamente išreikšta tikroji močiutės valia - palikti turtą anūkėms ir proanūkiui. Šį testamentą sudarė laisva valia, niekieno neveikiama. Vėlesni testamentai sudaryti atsakovės įtakoje ir pačiai testatorei nesuvokiant savo veiksmų dėl progresuojančios ligos. Atsakovės J. M. psichologinis smurtas pasireiškė reikalavimu pakeisti 2005-10-28 testamentą ir grasinimais nedalyvauti močiutės laidotuvėse, jei testamentas nebus pakeistas.

4Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino (128 b.l.), kad močiutė D. M. ją ir jos seserį Danguolę augino nuo 1967 m., nes mama mergaites buvo palikusi. Močiutė apie 1998 m. buvo sudariusi testamentą atsakovės naudai, bet vėliau sudarė kitą testamentą. Tikroji močiutės valia išreikšta 2005 m. testamente - palikti turtą anūkėms ir proanūkiui. 2010 m. testamentas buvo pakeistas tokiomis aplinkybėmis: močiutės regėjimas silpo, ieškovė ilgai dirbdavo turguje ir nespėdavo atvažiuoti iki močiutės, o atsakovė pareiškė, kad nesutiks pasiimti močiutės, jeigu jos neįtrauks į testamentą. Ieškovė negyveno su močiutė nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio, nes negalėjo ja pasirūpinti. Nuo 2010 m. rugpjūčio močiutė gyveno atsakovės namuose Prienuose (128 b.l.).

5Atsakovė J. M. ieškinį prašo atmesti. Atsiliepime į ieškinį ir rašytiniuose paaiškinimuose (34-35, 118-120 b.l.) nurodo, kad ieškinio reikalavimai nesuprantami ir prieštaringi. Neaišku, kokiu pagrindu ieškovė prašo pripažinti galiojančiu 2005-10-28 testamentą, kai yra dar vienas - 2010-06-15 testamentas. Su ieškiniu kategoriškai nesutinka, nes tik ji viena rūpinosi savo motina D. M., ją iki mirties prižiūrėjo, išlaikė ir už savo lėšas palaidojo. Testatorės valia buvo visą savo turtą palikti vienai atsakovei, nes tik viena atsakovė visą gyvenimą ja tinkamai rūpinosi, ją prižiūrėjo. Tą patvirtina 1998-04-20 testamentas, kuriuo D. M. visą turtą paliko atsakovei. Dėl ieškovės J. B. netinkamo elgesio ir psichologinio smurto D. M. buvo priversta šį testamentą panaikinti ir parašyti naują testamentą. Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarės V. Bukevičienės 2011-02-28 patvirtintame testamente, kuriuo visas turtas paliktas atsakovei, yra išreikšta testatorės D. M. valia, nes ji suprato, kad be atsakovės ja niekas nepasirūpins ir neslaugys. Ieškovė J. B. ligos metu testatore nesirūpino. Faktas, kad testamentą ligoninėje pasirašė liudytojai, nesudaro pagrindo jį pripažinti negaliojančiu. D. M. sirgo vidaus ligomis ir pati testamento negalėjo pasirašyti dėl silpnos fizinės būklės, tačiau testamento sudarymo metu buvo veiksni, suprato savo veiksmus ir gebėjo juos valdyti. Testamento sudarymo metu jai nebuvo paskirti jokie vaistai, susiję su psichine negalia. Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, kad 2010 m. rudenį jos mamos orientacija galėjo būti sutrikus dėl visiškai pasikeitusios įprastinės gyvenamosios aplinkos po to, kai atsakovė savo motiną parsivežė iš Kauno į Prienus. To pakako, kad beveik apakusiam silpnos sveikatos senyvam žmogui būtų sunku orientuotis jam neįprastoje ir nepažįstamoje erdvėje. Atsakovė patvirtino, kad testatorė lankėsi Psichikos sveikatos centre, tačiau jai buvo paskirtas gydymas, būklė pagerėjo ir ji visiškai galėjo suprasti savo veiksmus ir juos valdyti. Greitoji medicininė pagalba jai buvo kviesta dėl vidaus ligų ir tai niekaip nesusiję su jos psichine būkle ginčijamo testamento sudarymo metu. Atsakovė visiškai nesusijusi su 2011-02-28 testamento sudarymu, nes veikė sąžiningai slaugydama ir prižiūrėdama savo motiną. Pati testatorė pageidavo testamentą sudaryti, iškviesti notarę ir visą turtą testamentu palikti atsakovei, todėl nėra jokio įstatyminio pagrindo atimti iš atsakovės teisę paveldėti motinos turtą. Atsakovė pažymėjo, kad nėra gavusi iš mamos jokių pinigų. Priešingai, ieškovė J. B. tuo metu, kai motina buvo pas ją, pragyveno iš D. M. pinigų ir vis dar reikalavo atiduoti jai kuo daugiau turto. Pati ieškovė elgiasi nesąžiningai, neslaugė močiutės, nevykdė savo pareigų, neprisidėjo prie močiutės laidotuvių, netvarko kapavietės. Neturėdama įstatyminės teisės, ieškovė siekia bet kokiais būdais užvaldyti testatorės turtą. Ji pati nesąžiningai elgėsi, imdamasi iniciatyvos, kad testatorė panaikintų 1998-04-20 testamentą ir sudarytų naują testamentą ieškovės naudai. 2005-10-28 testamento sudarymas nepaneigia aplinkybės, kad testatorė 2010-06-15 jau sudarė kitą testamentą, o 2011-02-28 dar kitą, tai tik rodo testatorės tikrąją valią.

6Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, kad jos dukteris Jolantą (ieškovę) ir Danguolę augino atsakovės tėvai, vėliau mergaitės ištekėjo. Atsakovė dažnai motiną lankė, gražiai bendravo. Dukterys lankė močiutę, kol ji duodavo joms pinigų ir viską pirkdavo. Kai močiutė pradėjo nematyti, prašė atsakovės, kad jos nepaliktų pasiimtų į savo namus, nes niekas jos neprižiūrės. Dukterys gyveno su sugyventiniais. Močiutė 2011-02-28 testamente pati išreiškė savo valią, liepė pakviesti notarę ir padaryti pakeitimus, kad atsakovė galėtų viską tvarkyti. Močiutė galėjo kalbėti. Notarė į ligoninę atvažiavo su paruoštu testamentu, garsiai perskaitė prie liudytojų. Jei ji būtų nesutikusi su testamento turiniu, būtų tai pasakiusi (129-128 b.l.).

7Tretieji asmenys D. V. ir E. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžių metu prašė ieškinį tenkinti.

8Trečiasis asmuo D. V. teismo posėdžio metu paaiškino (1 t. 129-130 b.l.), kad ieškovė yra jos sesuo, atsakovė – mama. Ją su seserim nuo vienerių metukų augino močiutė D. M.. 2005 m. močiutė pasakė, kad važiuoja sudaryti testamento, kad turtas liktų joms ir sesers sūnui. Vėliau, 2010 m., močiutė sudarė kitą testamentą, į kurį įtraukė atsakovę. Šį testamentą sudarė, paveikta J. M., kuri sakė, kad nestovės prie močiutės karsto, jei nebus įtraukta į testamentą. 2010 m. rugpjūčio mėnesį močiutė išvažiavo gyventi pas J. M., nes pastaroji močiutei darė spaudimą. Iki to laiko močiute rūpinosi ji ir sesuo.

9Trečiasis asmuo E. V. teismo posėdžio metu paaiškino (1t. 156 b.l.), kad jis visą laiką gyveno su savo promočiute D. M., jos būklė buvo normali. Po kurio laiko atsakovė ją išsivežė, neleisdavo jiems pasikalbėti telefonu. Visą gyvenimą pormočiutė sakė, kad jų nepaliks be stogo, o staiga viską paliko atsakovei. Jam kyla įtarimų, kad atsakovė promočiutę girdė tabletėmis, kad ji nieko nesuprastų. Jam nežinoma smurto atvejų prieš promočiutę.

10Trečiasis asmuo Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarė V. Bukevičienė su ieškiniu nesutiko. Rašytiniuose paaiškinimuose (133-134 b.l.) nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji VšĮ Prienų ligoninėje 2011-02-28 patvirtino D. M. sudarytą testamentą, laikydamasi įstatymo reikalavimų. Prieš testamento sudarymą notarė patikrino Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą, į jį D. M. nebuvo įtraukta, todėl nebuvo jokių kliūčių atsisakyti patvirtinti testamentą. Notarei nekėlė jokių abejonių D. M. psichinė būklė: ji išreiškė valią, kad testamentu nori palikti visą savo turtą savo dukteriai. Dėl fizinės būklės D. M. buvo sudėtinga pasirašyti testamentą, jos akivaizdoje ir jai prašant, testamente už testatorę pasirašė A. N., dalyvaujant liudytojams K. N. ir N. N.. Notarės 2011-02-28 patvirtintas testamentas atitinka įstatymo reikalavimus, jame yra išreikšta testatorės valia, todėl nėra pagrindo jo pripažinti negaliojančiu.

11Teismo posėdžio metu notarė paaiškino (1 t. 155 b.l.), kad testatorę matė vieną kartą ligoninėje, testamento projektą buvo paruošusi prieš atvykstant į ligoninę iš atsakovės J. M. žodžių. Notarei pasiteiravus, ar D. M. galės pati pasirašyti testamentą, J. M. atsakė, kad ji yra silpna ligonė. Tvirtinant testamentą Prienų ligoninėje, liudytojus buvo pakvietusi J. M.. Prieš tvirtindama testamentą notarė jį garsiai perskaitė. Ligonė D. M. sutiko su testamentu, daug nekalbėjo, konkretaus turto neįvardino, pasakė: „palieku viską, ką turiu“. Dėl ligonės būklės notarei abejonių nekilo, nes ji kalbėjo suprantamai, protavo. Gydytojai nedalyvavo tvirtinant testamentą. Prieš užeidama į ligonės palatą, notarė užėjo pas gydytoją, bet jis skubėjo, neturėjo laiko.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad 2011-04-09 mirė 91 metų amžiaus D. M.. Jai nuosavybės teise priklausė ½ dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. 1992-8006-7012) su priklausiniais Helsinkio g.10, Kaune, pagal 1976-08-30 pirkimo-pardavimo sutartį. D. M. mirė, būdama našle. Atsakovė J. M. yra jos duktė, kitų vaikų nėra. Ieškovė J. B. ir trečiasis asmuo D. V. yra atsakovės dukterys ir mirusios D. M. anūkės. Trečiasis asmuo E. V. yra ieškovės J. B. sūnus (12-20 b.l.).

14D. M. buvo sudariusi keturis oficialiuosius testamentus: 1) 1998-04-20 testamentu visą savo turtą paliko J. M. (1 t. 57 b.l.); 2) 2005-10-28 testamentu visą savo turtą lygiomis paliko dalimis J. B., D. V. ir E. V. (1 t. 9 b.l.); 3) 2010-06-15 testamentu visą savo turtą lygiomis dalimis paliko J. M., J. B., D. V. ir E. V. (1 t. 10 b.l.); 4) 2011-02-28 testamentu visą turtą paliko J. M. (1 t. 11 b.l.).

15D. M. nuo 1976-08-12 savo gyvenamąją vietą deklaravo Kaune, Helsinkio g. 10-2 (2 t. 95 b.l.). Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad D. M. nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. persikėlė gyventi į jos dukters atsakovės J. M. namus Prienuose, Vytauto g. 23-30. Iš gydymo įstaigų išreikalauti medicininiai dokumentai, juose esantys įrašai patvirtina, kad nuo 2010 m. rugpjūčio mėnesio D. M. dažnai buvo lankoma medikų. VšĮ Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centre 2010-09-24 jai nustatyta nepatikslinta demencija, 2010-10-13 atlikus protinės būklės trumpą tyrimą nustatyta 8 balai (sunkus kognityvinių funkcijų sutrikimas); konsultacijų pas psichiatrą metu 2011-01-26 ir 2011-02-03 stebimi ryškūs atminties ir suvokimo sutrikimai, kalba ir mąstymas padrikas (įrašai asmens sveikatos istorijoje). D. M. du kartus (nuo 2011-02-03 iki 2011-02-21 ir nuo 2011-02-27 iki 2011-03-07) buvo gydoma VšĮ Prienų ligoninėje. Ginčijamas 2011-02-28 testamentas sudarytas Prienų ligoninėje, patvirtintas Prienų rajono notarės V. Bukevičienės. Testamente nurodyta, kad D. M. įskaitomai dėl ligos pasirašyti negali, jai prašant notaro akivaizdoje testamentą pasirašė A. N.. Testamente taip pat pasirašė liudytojai K. N. ir N. N. (1t. 11 b.l.).

16Iš Kauno miesto 18-ojo notarų biuro gauta D. M., mirusios 2011-04-09 paveldėjimo byla Nr.62/2011 (paveldėjimo bylos kopija – 2 t. 92-119 b.l.). Iš paveldėjimo bylos duomenų matyti, kad po D. M. mirties palikimą priėmė J. M., pateikusi notarei 2011-04-18 pareiškimą dėl palikimo priėmimo (2 t. 93 b.l.). Duomenų apie tai, kad kiti asmenys būtų priėmę palikimą nėra. Paveldėjimo byloje yra J. B. 2011-07-25 prašymas neišduoti paveldėjimo dokumentų J. M., nes iškelta byla dėl testamento pripažinimo negaliojančiu (2 t. 106 b.l).

17Dėl ieškovės reikalavimo pripažinti 2011-02-28 testamentą negaliojančiu

18Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo mirties atiteks teisė disponuoti likusiu turtu. Tokios valios išraiškos forma yra testamentas, kuris apibrėžtinas kaip asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisinių padarinių atsiranda tik testatoriui mirus ir kuris suteikia pirmenybę paveldėti jame nurodytiems asmenims (CK 5.2 straipsnio 2 dalis). Testamentų, kaip vienašalių sandorių, sudarymui ir galiojimui taikytini bendrieji sandoriams (CK pirmosios knygos II dalis ,,Sandoriai“) ir specialieji – paveldėjimo teisės normų (CK 5.15-5.18 straipsniai, 5.28, 5.30 straipsniai, 5.35 straipsnis, kt.) – nustatyti reikalavimai. Testamento, kaip ir kiekvieno sandorio, būtini elementai yra subjektas, valia ir jos išraiška, turinys bei forma. Kadangi pagal testamentą teisinės pasekmės kyla po testatoriaus mirties ir, kilus ginčui dėl testamento turinio ar jo sudarymo aplinkybių jau nebegalima tiesiogiai išsiaiškinti testamentą sudariusio asmens valios, tai testamento sudarymo ir tvirtinimo tvarka yra detaliai reglamentuojama, o atitinkamai įtvirtintų reikalavimų nesilaikymas gali lemti testamento pripažinimą negaliojančiu.

19Testamentą turi teisę sudaryti tik pats palikėjas - jo negalima sudaryti per atstovą. Testamento sudarymo metu testatorius turi būti veiksnus, suprasti savo veiksmų reikšmę ir jų padarinius. Neveiksnaus asmens sudarytas testamentas negalioja (CK 5.16 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Testamentą galima ginčyti ir kitais sandorių negaliojimo pagrindais (CK 5.16 straipsnio 2 dalis), tarp jų ir tuo, kuris nustato, jog teismas gali pripažinti negaliojančiu sandorį, kuris sudarytas asmens, kuris, nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti (CK 1.89 straipsnis). Asmeniui, šiuo pagrindu pateikusiam ieškinį dėl testamento negaliojimo, tenka pareiga įrodyti, kad testamento sudarymo metu testatorius buvo tokios būsenos, kuri neleido jam adekvačiai įvertinti situacijos ir priimti jo valią atitinkančio sprendimo dėl paliekamo turto.

20Labai svarbus testamento kaip sandorio elementas yra valia ir jos tinkamas išreiškimas. CK 5.18 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad testamentą testatorius sudaro laisva valia be prievartos, suklydimo. Atsižvelgiant į ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, teismas turi tirti ir vertinti, ar tam tikra įstatymo reikalaujama forma išreikšta palikėjo valia atitinka jo tikrąją valią, nes tarp vidinės testatoriaus valios ir jos išreiškimo negali būti prieštaravimų. Vertinant testatoriaus vidinės valios turinį, be kitų aplinkybių, yra reikšminga tai, ar testatorius suprato savo veiksmų reikšmę, ar pats sąmoningai suformavo savo valią ir ją autentiškai išreiškė, taip pat gali turėti reikšmės ir valios įforminimo trūkumai, nors atskirai paėmus sandorio galiojimui įstatymo reikalaujamos formos laikymosi prasme jie ir nėra esminiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje L. K. v. J. A., bylos Nr. 3K-3-405/2000; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje V. V. v. S. V., bylos Nr. 3K-3-443/2010).

21Notaro patvirtintas testamentas yra vadinamas oficialiuoju (CK 5.28 straipsnio 1 dalis). Jis turi būti sudaromas dviem egzemplioriais, nurodant jo sudarymo vietą ir laiką; surašytas testamentas perskaitomas vienam testatoriui arba dalyvaujant liudytojui; testamentą pasirašo pats testatorius, jo akivaizdoje testamentas tvirtinamas ir testatoriui paliekamas vienas testamento egzempliorius (CK 5.28 straipsnio 1, 3 dalys). Galima situacija, kai testatorius dėl ligos, neraštingumo ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti testamento. Tokiu atveju įstatymo nustatyta galimybė už testatorių pasirašyti kitam asmeniui (CK 5.29 straipsnis, Notariato įstatymo 32 straipsnio 2 dalis). Kadangi toks testamento pasirašymas yra išimtinis, tai jis turi būti atliekamas, laikantis nustatytų sąlygų: 1) testatorius turi asmeniškai paprašyti, kad už jį pasirašytų kitas asmuo; 2) kitas asmuo turi būti veiksnus ir neturi būti įpėdiniu pagal testamentą; 3) testamentas turi būti pasirašomas notaro ir dviejų liudytojų akivaizdoje (jie taip pat pasirašo testamentą); 4) testamente turi būti nurodyta priežastis, dėl kurios testatorius negalėjo pats pasirašyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011).

22Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija jos senelės D. M. 2011-02-28 sudarytą testamentą, kuriuo jai priklausęs turtas – ½ dalis namo, esanti Helsinkio g.10-2, Kaune, po jos mirties paliktas atsakovei J. M.. Ieškovė savo reikalavimą grindė tuo, kad, tvirtinant testamentą, D. M. negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti (CK 1.89 straipsnis).

23Kauno miesto apylinkės teismo 2012-06-27 nutartimi paskirta pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė (1 t. 167-168 b.l.). Pomirtinės teismo psichiatrijos ekspertizės akto išvadoje nurodyta, kad D. M. 2011-02-28 testamento sudarymo metu sirgo psichikos sutrikimu - nepatikslinta demencija ir sudarydama šį testamentą negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti (2 t. 4-6 b.l.). Ekspertizės atlikimui buvo pateikti visi D. M. medicininiai dokumentai iš gydymo įstaigų ir pateikta civilinės bylos medžiaga: šalių ir trečiųjų asmenų bei testamentą tvirtinusios notarės paaiškinimai (1 t. 128-130, 155-156 b.l.), liudytojo K. N., dalyvavusio tvirtinant 2011-02-28 testamentą, parodymai (158 b.l.), liudytojais apklaustų medikų - Prienų ligoninės vyriausiosios gydytojos A. A. M. ir Prienų ligoninės Vidaus ligų skyriaus gydytojo-terapeuto K. S., Prienų PSPC bendrosios praktikos gydytojos V. L. - parodymai (1 t. 155, 156 b.l.), liudytojų A. D. A., E. K. ir A. S., gyvenusių D. M. kaimynystėje Kaune, parodymai (1 t. 157-158 b.l.).

24Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertas S. S. (2 t. 63-64 b.l.) patvirtino ekspertizės akto išvadą: 2011-02-28 testamento sudarymo metu D. M. nesuprato savo veiksmų esmės. Ekspertas patvirtino, kad atlikdamas ekspertizę rėmėsi visais teismo pateiktais medicininiais dokumentais ir visa civilinės bylos medžiaga. Medicininė dokumentacija abejonių nesukėlė. Ekspertas paaiškino testatorei diagnozuotos psichikos ligos – nenustatytos demencijos – progresuojantį pobūdį ir pasireiškusius požymius. Nurodė, kad demencija yra lėtai progresuojantis ir neatsistatantis psichikos sutrikimas, vyrauja atminties sutrikimai, vėliau atsiranda orientacijos, valios, dėmesio sutrikimai. Pagal 2010-10-13 atliktą psichologinį tyrimą konstatuotas sunkus pažinimo sutrikimas (8 balai). Gyvenamosios vietos pakeitimas galėjo padaryti įtaką D. M. orientacijos sutrikimui kelioms dienoms ar savaitėms, tačiau 2011-01-26 įrašas „...išlieka dezorientuota laike, vietoje, savyje, pasako tik pavardę, kontaktas apsunkintas dėl labai ryškių kognityvinių sutrikimų, būklė blogėja – mąstymas padrikas, stebimi atminties, suvokimo, sutrikimai, išlieka nekritiška savo būklei...“ rodė pačius giliausius sąmonės pažeidimus, kai žmogus nebežino, kas jis yra. Momentiniai prašviesėjimai galimi, bet ne prie tokių ryškių psichikos sutrikimų.

25Testatoriaus parašas yra vienas svarbiausių testamento rekvizitų, kurio nebuvimas testamentą daro negaliojantį, todėl ypatinga svarba turi būti skiriama nustatymui fakto, kad testatorius pats negali pasirašyti testamento. Atsižvelgiant į testamento teisinę prigimtį ir reikšmę, negalėjimas asmeniškai pasirašyti testamento turi būti absoliutus, t. y. turi būti nustatyta, kad testatorius objektyviai negali pats pasirašyti dėl CK 5.29 straipsnyje išvardytų priežasčių (fizinių trūkumų, ligos ar kitų priežasčių). Pagal CK 5.29 straipsnyje nustatytą teisinį reglamentavimą už testatorių kitas asmuo pasirašo testatoriaus prašymu. Notarinių dokumentų pasirašymo tvarka nustatyta Notariato įstatymo 32 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį tuo atveju, kai fizinis asmuo dėl fizinių trūkumų, ligos ar dėl kitų priežasčių pats negali pasirašyti sandorio (pareiškimo ar kitokio dokumento), jo pavedimu sandorį gali pasirašyti kitas fizinis asmuo, nurodydamas priežastį, dėl kurios sandorį sudarantis asmuo pats negalėjo pasirašyti. Teismas pažymi, kad ginčijamo testamento sudarymo ir patvirtinimo tvarka nevisiškai atitinka šių įstatymo nuostatų ir kasacinio teismo praktikoje formuojamų nuostatų. Iš notarės paaiškinimų (1 t. 155 b.l.) nustatyta, kad testamento projektas buvo paruoštas iki notarės atvykimo į ligoninę. Testamento spausdintam tekste nurodyta: „...D. M. įskaitomai dėl ligos pasirašyti negali, jai prašant notaro akivaizdoje, testamentą pasirašė A. N....“. Bylos nagrinėjimo metu nenustatytos ir jokiomis įrodinėjimo priemonėmis nepatvirtintos aplinkybės, kad D. M. tiesiogiai prašė A. N. už ją pasirašyti. Tokių aplinkybių nenurodė nei notarė, nei atsakovė, nei liudytoju teisme apklaustas K. N., kuris testamente pasirašė kaip liudytojas. Tai neatitinka CK 5.29 straipsnyje nustatyto teisinio reglamentavimo, kad už testatorių kitas asmuo pasirašo testatoriaus prašymu. Įrašas testamente „...dėl ligos pasirašyti negali..“ padarytas ne A. N., pasirašiusios už testatorę, o notarės iki atvykstant į ligoninę pas testatorę, pastarosios nemačius ir neįsitikinus jos būkle, iš žodžių asmens, kurio naudai sudarytas testamentas. Teisme liudytoju apklaustas K. N. parodė (1 t. 158 b.l.), kad testamento tvirtinimo ligoninėje metu girdėjo D. M. sakant, kad visą turtą palieka dukteriai Janinai, tačiau jis negalėjo pasakyti, kodėl D. M. pati nepasirašė testamente. Šios aplinkybės gali būti vertinamos kaip formalūs testamento sudarymo trūkumai, tačiau jas įvertinus kartu su kitais įrodymais – įrašais medicininiuose dokumentuose ir teismo ekspertizės akto išvada, kyla pagrįstų abejonių, ar iš tiesų testatorė testamento sudarymo dieną pati sąmoningai suformavo savo valią ir ją autentiškai išreiškė. Taip pat kyla pagrįstų abejonių, ar ji buvo pajėgi aiškiai pasakyti ar kitais sąmoningais veiksmais išreikšti, kad dėl fizinės būklės negali testamente pati pasirašyti ir paprašyti už ją pasirašyti atvykusią A. N.. Nors medicininiuose dokumentuose nurodyta, kad testamento sudarymo dieną testatorės būklė nežymiai pagerėjo, tačiau atsižvelgus į ekspertizės akto išvadą ir eksperto paaiškinimus teismo posėdžio metu, teismas daro vienareikšmišką išvadą, kad ginčijamas testamentas turi valios trūkumų, t.y. jo sudarymo metu testatorė buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Esant šioms aplinkybėms, ginčijamas testamentas pripažintinas negaliojančius CK 1.89 straipsnio pagrindu. Pažymėtina, kad ekspertizės akto išvada nepaneigta. Šalys nesinaudojo teise rinkti įrodymus šiai išvadai paneigti ar patvirtinti, atsisakydamos pakartotinės ekspertizės skyrimo (CPK 178 straipsnis).

26Dėl ieškovės reikalavimo pripažinti galiojančiu 2005-10-28 testamentą

27CK 5.17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vėlesnį testamentą pripažinus negaliojančiu, anksčiau sudarytas testamentas netampa galiojančiu, išskyrus atvejus, kai vėlesnis testamentas pripažįstamas negaliojančiu dėl to, kad jis buvo sudarytas dėl smurto ar realaus grasinimo, taip pat asmens, pripažinto neveiksniu, ar asmens kurio veiksnumas apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis. Įstatymo nustatytų išimčių sąrašas yra baigtinis. Imperatyviąją CK 5.17 straipsnio 2 dalį draudžiama aiškinti plečiamai ir negalima sutapatinti teisinių padarinių, kurie atsiranda pripažinus negaliojančiu vėliau sudarytą testamentą CK1.84 ir 1.89 straipsniuose nustatytais pagrindais. Tai reiškia, kad, testamentą pripažinus negaliojančiu tokiu pagrindu, kuris nepatenka į CK 5.17 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą išimčių sąrašą, paveldėjimo teisiniams santykiams taikytinos paveldėjimo pagal įstatymą tvarką reglamentuojančios teisės normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. Joniškio rajono notarė L. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-368/2007, 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011).

28Ieškovė antruoju ieškinio reikalavimu prašo pripažinti galiojančiu 2005-10-28 testamentą, kuriuo D. M. visą savo turtą lygiomis dalimis paliko ieškovei, jos seseriai D. V. ir ieškovės sūnui E. V.. Reikalavimą pripažinti galiojančiu ankstesnį testamentą ieškovė grindė aplinkybėmis, kad atsakovė naudojo psichologinį smurtą, kuris pasireiškė atsakovės žodžiais, kad jis nestovės prie močiutės karsto ir neateis į laidotuves, jei ši nepakeis testamento. Šį reikalavimą taip pat grindė aplinkybėmis, kad būtent 2005-10-28 testamente buvo išreikšta tikroji močiutės valia. Ieškovės nurodytas aplinkybes, kad močiutė žadėjo turtą palikti savo anūkėms Jolantai su Danguole ir proanūkiui Ernestui, patvirtino teismo posėdžio metu apklaustos liudytojos, gyvenusios D. M. kaimynystėje Kaune: A. D. Arlauskienė, E. K., A. S. (1 t. 157-158 b.l.). Šios liudytojos patvirtino girdėjusios, kad vėliau D. M. į testamentą įtraukė dukterį J. M., nes duktė nebūtų jos prižiūrėjus, nebūtų į laidotuves atėjus. Liudytojos patvirtino, kad D. M. išvažiavo gyventi pas dukterį, nes jai buvo sunku pačiai savim pasirūpinti.

29Ieškovės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti ankstesnį testamentą galiojančiu. Ieškovė neįrodė nei vienos CK 5.17 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės: jokie įrodymai nepatvirtina, kad vėlesnis testamentas sudarytas dėl atsakovės smurto ar realaus grasinimo, testamentą sudariusi D. M. nebuvo pripažinta neveiksnia ir nebuvo apribotas jos veiksnumas dėl piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis. Ieškovės argumentai dėl močiutės tikrosios valios, išreikštos 2005-10-28 testamente, yra nepakankami jos ieškinio reikalavimo faktiniam pagrindui įrodyti. Ieškovės argumentai dėl atsakovės grasinimų neateiti į močiutės laidotuves, jeigu testamentu jai nebus palikta turto, atmestini, nes tokie veiksmai nelaikyti smurtu ar realiu grasinimu CK 5.17 straipsnio 2 dalies prasme. Įprastinis suinteresuotų asmenų įkalbinėjimas ar prašymas sudaryti jiems palankų testamentą nelaikomi prievarta ir neturi įtakos testamento galiojimui (CK 5.18 straipsnio 1dalis). Tokie įkalbinėjimai nelaikytini neteisėtais veiksmais. CK 5.18 straipsnyje nustatyta, jog testamentas turi būti sudaromas laisva testatoriaus valia. Tai reiškia, kad testatorius turi laisvą apsispręsti dėl testamento turinio, t.y. kuriam asmeniui ir kokį turtą palikti, taip pat turi laisvą valią testamentą bet kada pakeisti, panaikinti, sudaryti naują testamentą. Įvertinus visų D. M. sudarytų testamentų turinį, matyti, kad ji savo valią pakeitė ne kartą: 1998 m. sudarė testamentą atsakovės naudai, vėlesniu 2005 m. testamentu turtą paliko anūkėms ir proanūkiui, į 2010 m. testamentą lygiomis dalimis kartu ankstesniais testamentiniais įpėdiniais įtraukė ir atsakovę. Natūralu, kad testatorės valia per tokį ilgą laikotarpį galėjo keistis. Žmogui senstant ir blogėjant sveikatai, tampa labai svarbu, kas juo galės pasirūpinti, kai nebeliks jėgų save apsitarnauti. Byloje ištirtų įrodymų visuma rodo, kad pati D. M. 2010 m. norėjo išvažiuoti gyventi pas dukterį, nes būdama 90 metų, realiai įvertinusi savo amžių ir sveikatos būklę, galėjo suprasti, kad blogėjant sveikatai ir beveik nieko nebematant, per sunku pačiai savim pasirūpinti. Liudytoja E. K. patvirtino, kad D. M. iki išvykimo pas dukterį beveik nematė, bet buvo labai protinga, vaikščiojo su lazdele (1 t. 157). Nei viena liudijusių kaimynių nenurodė, kad iki išvykimo pas dukterį atsakovė būtų negalėjusi išreikšti savo valios. Ieškovė nepaneigė atsakovės nurodytų aplinkybių, kad daugiau nebuvo kam pasirūpinti močiute, ir kad močiutė išvažiavo gyventi pas atsakovę savo valia.

30Teismas sutinka su ieškovės teiginiais, kad sudarydama 2005-10-28 testamentą močiutė atliko sąmoningą ir gerai apgalvotą veiksmą - turtą paliko anūkėms ir proanūkiui, su kuriais gyveno. Tačiau jokie įrodymai nepatvirtina, kad šiame testamente išreikšta močiutės valia negalėjo būti pakeista jos paties noru. Testamentas, į kurį įtraukta atsakovė, sudarytas 2010-06-15, o po dviejų mėnesių - 2010 m. rugpjūtį - D. M. išvyko gyventi pas atsakovę. Ieškovės pakviestos liudytojos patvirtino, kad D. M. išvyko pas dukterį dėl sveikatos būklės, savo pačios valia. Tokie D. M. veiksmai (2010-06-15 testamento sudarymas, išvykimas gyventi pas atsakovę) rodo jos pačios kryptingą ir nuoseklų apsisprendimą, kaip praleisti likusią gyvenimo dalį. Toks apsisprendimas galėjo lemti jos ketinimą vėliau sudaryti testamentą ją prižiūrinčio asmens naudai. Ieškovė neįrodė, kad 2005-10-28 testamentą močiutė pakeitė verčiama atsakovės.

31Ieškovės pateiktas garso įrašas 2013-03-14 teismo posėdyje (2 t. 124 b.l.) nei patvirtina, nei paneigia antrojo ieškinio reikalavimo faktinį pagrindą sudarančių aplinkybių. Garso įraše girdėti kelių žmonių pokalbis apie D. M. ir jos dukters santykius. Visiškai neaišku, kuriais metais ir kokiomis aplinkybėmis darytas garso įrašas. Teismo posėdžio metu garso įrašas buvo perklausytas, dalyvaujant liudytojai A. D. A., kuri teigė atpažinusi D. M. balsą, tačiau to patikrinti negalima jokiomis įrodinėjimo priemonėmis. Be to, šiame įraše užfiksuota informacija neįrodo, kad vėlesnio testamento sudarymo metu egzistavo CK 5.17 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, kurioms esant būtų pagrindas pripažinti galiojančiu ankstesnį testamentą.

32Ieškovė nenurodė jokių objektyviais duomenimis pagrįstų argumentų, kodėl pripažinus negaliojančiu paskutinį 2011-02-28 testamentą turėtų būti pripažintas galiojančiu ne pirmiau sudarytas 2010-06-15 testamentas, bet dar ankstesnis – t.y. 2005-10-28 testamentas. Atsižvelgus į minėtų testamentų turinį, darytina išvada, kad ieškovė siekia pripažinti galiojančiu tą testamentą, kuris yra palankesnis jai pačiai. Ieškovės antrasis ieškinio reikalavimas - pripažinti galiojančiu 2005-10-28 testamentą - nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 176 str., 177 str., 178 str., 183 str., 185 str.).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34Ieškovė už ieškinį sumokėjo 137 Lt žyminio mokesčio (7 b.l.), tačiau buvo pareiškusi du savarankiškus reikalavimus, kurių kiekvienas turėjo būti apmokėtas 137 Lt žyminiu mokesčiu. Patenkinus tik vieną iš dviejų ieškinio reikalavimų, iš atsakovės priteistinas 137 Lt žyminis mokestis valstybei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

35Šalys nepateikė įrodymų dėl jų patirtų atstovavimo išlaidų, todėl šios išlaidos nepriteistinos.

36Patenkinus ieškinio reikalavimą dėl 2011-02-28 testamento pripažinimo negaliojančiu, iš atsakovės ieškovei priteistinos ekspertizės atlikimo išlaidos – 1334,50 Lt (1 t. 164, 165, 177 b.l., 2 t. 19 b.l.), t.y. išlaidos, susijusios su įrodymu rinkimu šiam reikalavimui pagrįsti (CPK 88 straipsnio 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

37Vieną ieškinio reikalavimą tenkinus, kitą atmetus, iš abiejų šalių lygiomis dalimis priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei, iš kiekvienos šalies po 51 Lt (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 straipsniais,

Nutarė

39ieškinį tenkinti iš dalies.

40Pripažinti negaliojančiu 2011 m. vasario 28 d. D. M. (asmens kodas ( - ) mirusios 2011 m. balandžio 9 d., testamentą, patvirtintą Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarės Veronikos Bukevičienės, reg. Nr. 584.

41Atmesti ieškinio reikalavimą dėl pripažinimo galiojančiu 2005 m. spalio 28 d. D. M. (asmens kodas ( - ) mirusios 2011 m. balandžio 9 d., testamento, patvirtinto Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės J. V., reg. Nr. 7JV-6960.

42Priteisti iš atsakovės J. M. (asmens kodas ( - ) ieškovei J. B. (asmens kodas ( - ) 1334, 50 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt keturis Lt ir 50 ct) ekspertizės atlikimo išlaidų.

43Priteisti iš atsakovės J. M. (asmens kodas ( - ) 137 Lt žyminio mokesčio valstybei ir 51 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Šios išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, j.a.k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, banke „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

44Priteisti iš ieškovės J. B. (asmens kodas ( - ) 51 Lt (penkiasdešimt vieną Lt) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Šios išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, j.a.k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, banke „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

45Sprendimas per 30 dienų skundžiamas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė J. B. patikslintu ieškiniu (111-115 b.l.) prašo: 1) pripažinti... 3. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodo, žinojusi, kad jos močiutė D. M.,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino (128 b.l.), kad močiutė D. M. ją... 5. Atsakovė J. M. ieškinį prašo atmesti. Atsiliepime į ieškinį ir... 6. Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, kad jos dukteris Jolantą... 7. Tretieji asmenys D. V. ir E. V. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo... 8. Trečiasis asmuo D. V. teismo posėdžio metu paaiškino (1 t. 129-130 b.l.),... 9. Trečiasis asmuo E. V. teismo posėdžio metu paaiškino (1t. 156 b.l.), kad... 10. Trečiasis asmuo Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarė V. Bukevičienė su... 11. Teismo posėdžio metu notarė paaiškino (1 t. 155 b.l.), kad testatorę matė... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad 2011-04-09 mirė 91 metų... 14. D. M. buvo sudariusi keturis oficialiuosius testamentus: 1) 1998-04-20... 15. D. M. nuo 1976-08-12 savo gyvenamąją vietą deklaravo Kaune, Helsinkio g.... 16. Iš Kauno miesto 18-ojo notarų biuro gauta D. M., mirusios 2011-04-09... 17. Dėl ieškovės reikalavimo pripažinti 2011-02-28 testamentą negaliojančiu... 18. Įstatymo nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo... 19. Testamentą turi teisę sudaryti tik pats palikėjas - jo negalima sudaryti per... 20. Labai svarbus testamento kaip sandorio elementas yra valia ir jos tinkamas... 21. Notaro patvirtintas testamentas yra vadinamas oficialiuoju (CK 5.28 straipsnio... 22. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija jos senelės D. M. 2011-02-28... 23. Kauno miesto apylinkės teismo 2012-06-27 nutartimi paskirta pomirtinė teismo... 24. Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertas S. S. (2 t. 63-64 b.l.) patvirtino... 25. Testatoriaus parašas yra vienas svarbiausių testamento rekvizitų, kurio... 26. Dėl ieškovės reikalavimo pripažinti galiojančiu 2005-10-28 testamentą... 27. CK 5.17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vėlesnį testamentą pripažinus... 28. Ieškovė antruoju ieškinio reikalavimu prašo pripažinti galiojančiu... 29. Ieškovės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti ankstesnį... 30. Teismas sutinka su ieškovės teiginiais, kad sudarydama 2005-10-28 testamentą... 31. Ieškovės pateiktas garso įrašas 2013-03-14 teismo posėdyje (2 t. 124 b.l.)... 32. Ieškovė nenurodė jokių objektyviais duomenimis pagrįstų argumentų,... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 137 Lt žyminio mokesčio (7 b.l.), tačiau... 35. Šalys nepateikė įrodymų dėl jų patirtų atstovavimo išlaidų, todėl... 36. Patenkinus ieškinio reikalavimą dėl 2011-02-28 testamento pripažinimo... 37. Vieną ieškinio reikalavimą tenkinus, kitą atmetus, iš abiejų šalių... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 straipsniais,... 39. ieškinį tenkinti iš dalies.... 40. Pripažinti negaliojančiu 2011 m. vasario 28 d. D. M. (asmens kodas ( - )... 41. Atmesti ieškinio reikalavimą dėl pripažinimo galiojančiu 2005 m. spalio 28... 42. Priteisti iš atsakovės J. M. (asmens kodas ( - ) ieškovei J. B. (asmens... 43. Priteisti iš atsakovės J. M. (asmens kodas ( - ) 137 Lt žyminio mokesčio... 44. Priteisti iš ieškovės J. B. (asmens kodas ( - ) 51 Lt (penkiasdešimt vieną... 45. Sprendimas per 30 dienų skundžiamas gali būti skundžiamas apeliaciniu...