Byla 2S-1007-555/2007
Dėl antstolio veiksmų dalyje nutraukta, kitoje dalyje pareiškėjo skundas atmestas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės, Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Sauliui Dambrauskui viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. L. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 14 d. nutarties, kuria civilinė byla dėl antstolio veiksmų dalyje nutraukta, kitoje dalyje pareiškėjo skundas atmestas.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4pareiškėjas prašė antstolio veiksmus vykdant vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje ( - ) išieškojimą iš pareiškėjo sumoje, viršijančioje 130 Lt sumą, pripažinti neteisėtais, ir todėl antstolio R. V. 2007-02-08 patvarkymą dėl piniginių lėšų paskirstymo paskaičiavimo vykdomojoje byloje panaikinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas - išlaidas už advokato pagalbą - 600 Lt. Nurodė, kad pagal Kauno miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą ( - ) pareiškėjas turėjo sumokėti 3 Lt sumą Valstybinei mokesčių inspekcijai. Antstolis R. V., vykdydamas šį išieškojimą, iš skolininko sąskaitų nurašė 894,08 Lt sumą, 2007-02-08 patvarkymu antstolis nurašytą pinigų sumą paskirstė taip: išieškotojui - 3 Lt, skolininkui grąžino - 447,04 Lt, antstolių kontorai - 444,04 Lt. Pareiškėjo nuomone, pagal 2002 m. Sprendimų vykdymo instrukciją antstolis, vykdydamas 3 Lt dydžio skolos išieškojimą, turėjo pagrindą priskaičiuoti 130 Lt dydžio vykdymo išlaidas, nes išieškant skolą iki 100 Lt administravimo išlaidos yra nustatytos 30 Lt ir antstolio darbas 100 Lt, tačiau jas padidino iki 444,04 Lt. Be to, dar 447,04 Lt sumą buvo neteisėtai nurašęs į savo sąskaitą. Taigi, antstolis be jokio pagrindo nurašė į savo sąskaitą nepagrįsto (891,08 Lt) dydžio skolininko lėšų sumą.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 14 d. nutartimi bylą dalyje dėl antstolio atliktų veiksmų vykdant vykdymo išlaidų išieškojimą iš pareiškėjo sumoje, viršijančioje 130 Lt, nutraukė, kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjas iš esmės skundžia antstolio veiksmus, atliktus 2006-11-15 priimtais patvarkymais, o į teismą su skundu kreipėsi 2007-03-13, t.y. parleidęs įstatymo nustatytą 30 dienų nuo skundžiamo procesinio veiksmo atlikimo naikinamąjį terminą. Atsižvelgdamas į tai, teismas civilinę bylą dalyje dėl šių veiksmų atlikimo pripažinimo neteisėtais, nutraukė. Taip pat teismas pareiškėjo skundą dalyje dėl 2007-02-08 patvarkymo pripažinimo neteisėtu laikė nepagrįstu ir atmetė, nes pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių bei nepateikė įrodymų dėl šio antstolio veiksmo neteisėtumo.

6Atskiruoju skundu pareiškėjo atstovas prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti, priteisti išlaidas už advokato pagalbą. Nurodo, kad pareiškėjas skundė ne antstolio veiksmus, kuriais jis siekė užtikrinti sprendimo įvykdymą - neginčijo lėšų nurašymo į antstolio depozitą, o patį nepagrįstą sprendimo įvykdymą, todėl termino nepraleido, be to, teisės pažeidimas pasireiškė nepagrįstu antstolio nurašytų sumų paskirstymu, nes tiks įvykdžius šį paskirstymą, tapo aiškus teisės pažeidimas bei jo mastas. Mano, jog teismas taip pat nepagrįstai skundą dalyje atmetė. Teigia, kad antstolis nepagrįstai atsisakė detalizuoti antstolio įvykdytą piniginių lėšų paskirstymą, reikalaudamas už šią informaciją papildomo mokesčio.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis R. V. prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, teismo nutarties nekeisti.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9CPK 320 straipsnyje nustatytos bylos nagrinėjimo ribos - patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą (nutartį) tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu; tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismas turi ištirti ir įvertinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė procesinės ir materialinės teisės normas.

10Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, jog 2004-01-21 antstolis R. V. vykdomojoje byloje ( - ) išsiuntė pareiškėjui S. L. raginimą pervesti į jo sąskaitą 3 Lt skolos, taip pat bylos administravimo išlaidas 35,40 Lt bei pašto išlaidas 2,22 Lt. 2006-11-15 priėmė patvarkymus dėl pareiškėjo lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriuos vykdant buvo areštuotos bankų sąskaitose pareiškėjo lėšos ir pervesta į antstolio depozitinę sąskaitą 894,08 Lt, 2007-02-08 patvarkymais panaikino areštus pareiškėjo priklausančioms lėšoms banko sąskaitose, 2007-02-08 patvarkymu išieškotas pinigines lėšas paskirstė, 2007-02-22 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė antstolio veiksmus vykdant vykdymo išlaidų išieškojimą sumoje, viršijančioje 130 Lt, pripažinti neteisėtais, ir antstolio 2007-02-08 patvarkymą dėl piniginių lėšų paskirstymo paskaičiavimo vykdomojoje byloje panaikinti. Tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog pareiškėjas skundžia antstolio veiksmus, susijusius su antstolio patvarkymais, kuriais buvo areštuotos pareiškėjo lėšos ir jos pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą nepagrįstai priskaičiavus per dideles vykdymo išlaidas. Atsižvelgdama į aiškiai nurodytą skundo dalyką, teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog pareiškėjas neskundė antstolio veiksmų, kuriais jis siekė užtikrinti sprendimo įvykdymą (CPK 689 straipsnis), todėl, kolegijos vertinimu, netinkamai taikytos CPK 512 straipsnio nuostatos ir pripažintina, kad teismo nutartis dalyje dėl civilinės bylos nutraukimo laikytina nepagrįsta.

11Pareiškėjas nesutinka su antstolio patvarkyme dėl piniginių lėšų paskirstymo paskaičiavimu - 444,04 Lt suma, paskirta antstolių kontorai, tačiau apylinkės teismas šioje dalyje pareiškėjo skundą atmetė kaip neįrodytą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007 pasisakydamas dėl CPK nustatyto vykdymo išlaidų išieškojimo teisinio reguliavimo bei antstolio veiksmų, kuriais išieškomos tokios išlaidos, apskundimo tvarkos, pažymėjo, „jog teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis), kuriuo pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą“. Nagrinėjamu atveju, antstolis vykdymo išlaidas už vykdomojo dokumento įvykdymą gavo įvykdžius jo patvarkymą dėl skolos bei vykdymo išlaidų sumų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, nors CPK 611 straipsnyje nustatyta kitokia vykdymo išlaidų išieškojimo tvarka. CPK 611 straipsnyje nustatyta, kad dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, jeigu skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti. Šios procesinės nuostatos suponuoja, kad vykdymo išlaidos antstoliui gali būti sumokamos arba paties skolininko gera valia, arba teismo nutarties, priimtos dėl antstolio pareiškimo, pagrindu, todėl vykdymo išlaidų atlyginimo išieškojimas kitaip nei nustatyta CPK 611 straipsnyje reiškia neteisėtus veiksmus (LAT 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. K-3-341/2007). Teismui konstatavus šiuos antstolio neteisėtus veiksmus, lėšos, antstolio numatytos vykdymo išlaidoms padengti, grąžintinos skolininkui. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl vykdymo išlaidų dydžio, antstolis detalų vykdymo išlaidų paskaičiavimą nurodė pateikdamas atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b.l. 16). Pagal teismų praktiką, kai ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamas klausimas dėl lėšų grąžinimo, antstoliui nesilaikius jų priteisimo tvarkos pagal CPK 611 straipsnį, ir toje pat byloje iškeliamas klausimas dėl antstoliui priklausančio atlyginimo dydžio, tai teismas, tuo atveju, jei nepripažįsta pažeidimo pagal CPK 611 straipsnį, negali atsisakyti nagrinėti ginčą dėl antstolio atlyginimo dydžio (LAT 2007 m. birželio 22 d. nutartyje Nr. 3K-3-285/2007). Teisėjų kolegijai pripažinus CPK 611 straipsnio pažeidimą, ginčas nespręstinas, o antstolis turi galimybę pasinaudoti vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka.

12Esant išdėstytiems argumentams, pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta, todėl dėl aukščiau nurodytų procesinės teisės normų pažeidimų naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų tenkintinas, antstolio 2007 m. vasario 8 d. patvarkymo dalis, dėl piniginių lėšų paskirstymo išieškant antstoliui vykdymo išlaidas, panaikintina (CPK 337 straipsnio 2 punktas). Pareiškėjo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkintinas, nepateikus iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

15Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės. Pareiškėjo S. L. skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti, antstolio R. V. 2007 m. vasario 8 d. patvarkymo dalį, dėl piniginių lėšų paskirstymo išieškant antstoliui vykdymo išlaidas, vykdomojoje byloje ( - ) panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai