Byla 2S-575-194/2013
Dėl antstolio veiksmų, pareikštą antstoliui A. L

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Badaugienė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo pareiškėjo K. V. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3959-291/2013 pagal pareiškėjo K. V. skundą dėl antstolio veiksmų, pareikštą antstoliui A. L..

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Šiaulių apylinkės teisme gautas antstolio A. L. patvarkymas netenkinti K. V. skundo dėl antstolio veiksmų.

4Pareiškėjas K. V., per atstovą advokatą J. K., prašė antstolio A. L. 2013 m. kovo 8 d. priimtą patvarkymą Nr. AN041638 panaikinti bei priteisti iš antstolio A. L. pareiškėjo/išieškotojo K. V. naudai jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. gegužės 13 d. nutartimi (9, 10 b. l.) skundą atmetė. Teismas nustatė, kad antstolis A. L., turėjęs savo žinioje vykdomąją bylą Nr. 0159/13/00238 dėl 3792,15 Lt skolos iš UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ išieškojimo K. V. naudai. Antstolis A. L., gavęs pranešimą, kad antstolės V. Š. kontoroje yra vykdomas Šiaulių apygardos teismo 2013-01-31 vykdomasis dokumentas Nr. 2-184-71/2011 dėl 7211,37 Lt skolos iš K. V. išieškojimo UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ naudai. Vykdomasis dokumentas išduotas toje pačioje civilinėje byloje. 2013-03-08 antstolis A. L. priėmė patvarkymą, kuriuo atliko skolininko ir išieškotojo priešpriešinių sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, tarpusavio įskaitymą. Šiuo patvarkymu antstolis A. L. sumažino antstolės V. Š. vykdomojoje byloje, pradėtoje pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-184-71/2011, skolininko K. V. mokėtiną sumą išieškotojui UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ 3792,15 Lt sumą ir tokiu būdu savo žinioje esančią vykdomąją bylą Nr. 0159/13/00238 užbaigė. Teismas nurodė, jog priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą vykdymo procese reglamentuoja specialioji CPK 687 straipsnyje įtvirtinta teisės norma ir toks įskaitymas vykdymo procese yra galimas. Teismas nenustatė antstolio A. L. neteisėtų veiksmų, atliekant vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00238, todėl skundas netenkintinas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjo atstovas - advokatas prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, panaikinti ir antstolio A. L. 2013 m. kovo 8 d. patvarkymą bei priteisti iš antstolio A. L. pareiškėjo naudai jo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjo atstovas - advokatas nurodo, jog antstolio patvarkymas yra be rezoliucinės dalies ir motyvų. Jo manymu, antstolis savo kontoroje mėnesį laiko laikė priimtą ginčijamą patvarkymą ir jo nesiuntė atstovui. Teigia, jog toks patvarkymas neatitinka CPK 613 straipsnio reikalavimų, todėl vien tuo pagrindu turėtų būti panaikintas. Ieškovo atstovo- advokato manymu, antstolis be šalies sutikimo vienašališkai negali atlikti jokių veiksmų pagal kitą vykdomąjį dokumentą (kokio jis nėra priėmęs vykdyti) ir dar kurį vykdo kitas antstolis. Pažymėjo, jog pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 687 straipsnio normą bei padarė klaidingas išvadas. Advokato teigimu, šiuo atveju spręstinas klausimas ne kokių veiksmų įstatymas neriboja, bet priešingai, kokius veiksmus įstatymas antstoliui leidžia (suteikia teisę) atlikti. Kadangi antstolis A. L. pats jokio UAB ,,Šiaulių banko lizingas vykdomojo rašto nėra gavęs, tuo tarpu įskaitymą padarė vien tik kitos antstolės pateiktos informacijos pagrindu (15, 16 b.l.), antstolio patvarkymas negali būti pripažintas teisėtu.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. L. nurodė, jog LR CPK 118 straipsnis reglamentuoja teismo procesinių dokumentų įteikimą atstovui, o ne antstolio dokumentų įteikimą vykdymo procese. CPK 633 str. 1 d. nurodyta, jog vykdymo proceso šalimis laikomi išieškotojas ir skolininkas. Paaiškino, jog 2013-03-08 patvarkymas K. V. buvo išsiųstas registruota pašto siunta. Antstolio manymu, procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai. Antstolis taip pat mano, jog patvarkymas atitinka visus CPK 613 straipsnyje nustatytus reikalavimus,o vienarūšių reikalavimų įskaitymo nedraudžia ir LR CK 6.134 str. Antstolio teigimu, įstatymas neriboja priešpriešinių sumų įskaitymą ir tuo atveju, kai tai atlieka skirtingi antstoliai (22-26 b.l.).

10UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ teismui pateiktu atsiliepimu prašo pareiškėjo skundą atmesti ir palikti galioti 2013-05-13 Šiaulių apylinkės teismo nutartį (27 b.l.).

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi vadovautis bendraisiais teisiniais interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

15Iš vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00238/2013 medžiagos nustatyta, kad antstolis, vadovaudamasis LR CPK 687 straipsnio 1 dalimi, išanalizavęs vykdomuosius dokumentus dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių piniginių sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje išieškojimo, atliko sumų tarpusavio įkaitymą, ko pasėkoje 2013-03-08 priėmė patvarkymą dėl priešpriešinių išieškotinų sumų įskaitymo. Buvo nustatyta, kad antstolės V. Š. kontoroje yra vykdomas Šiaulių apygardos teismo 2013-01-31 vykdomasis dokumentas Nr. 2-184-71/2011, dėl 7211,37 Lt išieškojimo iš skolininko K. V., išieškotojo UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ naudai, o antstolio A. L. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla dėl 3792,15 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB ,,Šiaulių banko lizingas“, 3 eilės išieškotojo K. V. naudai pagal Šiaulių apygardos teismo 2013-01-04 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-184-71/2011.

16Vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnis 1 dalis). Pagal įstatymo nuostatas įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų.

17Teismų praktikoje pabrėžiama, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; abu reikalavimai turi galioti; abu reikalavimai turi būti vykdytini; abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors, įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekti įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonei „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „ Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Alginora“ v. UAB „ Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, bylos Nr. 3K-3-18/2010).

18Kasacinis teismas išaiškino, kad teismų praktikoje pripažįstamų sąlygų visuma, vertinant jas sistemiškai ir siejant su CK 6.130 straipsnio 1 dalimi, lemia išvadą, kad vienašališkai negali būti įskaitomi reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Tai reiškia, kad į reikalavimus, dėl kurių priimtas res iudicata galią turintis teismo sprendimas ir kurie yra pripažinti vykdytinais procesine tvarka, vienašališkai negalima įskaityti reikalavimų, kurių vykdytinumas remiasi vien materialiosios teisės normomis, ypač kai faktinės aplinkybės tokios, kad yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas.

19Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentą, jog be šalies sutikimo vienašališkai negalima atlikti veiksmų pagal kitą vykdomąjį dokumentą (kuris nėra priimtas vykdyti) ir dar kurį vykdo kitas antstolis, kadangi kaip jau aukščiau buvo pažymėta, priešpriešinių reikalavimų įskaitymas yra galimas visada, nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne.

20Pažymėtina, kad CPK 687 straipsniu įstatymų leidėjas siekė ne išplėsti CK 6.134 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų draudžiamų įskaityti reikalavimų sąrašą, o padaryti operatyvesnį ir ekonomiškesnį vykdymo procesą, kad antstoliui, kai jam yra pateikiami vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų išieškojimo, nereikėtų atlikinėti įprastinių ilgai trunkančių ir brangiai kainuojančių vykdomųjų veiksmų atskirai išieškant priešpriešines pinigų sumas pagal skolininko ir išieškotojo pateiktus vykdomuosius dokumentus. Tai reiškia, kad CPK 687 straipsnis laikytinas reglamentuojančiu išimtinai tik antstolio veiklą, Vadovaujantis šia nuostata, atmestinas apelianto argumentas, jog pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 687 straipsnio normą bei padarė klaidingas išvadas.

21Dėl kitų apelianto argumentų teismas nebepasisako, nes visi kiti argumentai nebeturi įtakos procesinio sprendimo pagrįstumo analizei.

22Remiantis išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas ir pagrįstai konstatavo, kad antstolio A. L. atlikti veiksmai nepažeidė vykdymo proceso normų, yra teisėti, pagrįsti, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24LR CPK 443 straipsnio 1 dalis nurodo, kad ypatingosios teisenos bylas teismas nagrinėja pagal šio Kodekso taisykles, su išimtimis ir papildymais, kuriuos nustato šio Kodekso V dalis ir kiti įstatymai; 6 dalis numato, jog dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Atsižvelgiant į tai, kad dėl antstolio veiksmų bylos nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, todėl apelianto (atsakovo) advokato prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo - atmestinas.

25Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1punktu,

Nutarė

26Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. I. Ginčo esmė... 3. Šiaulių apylinkės teisme gautas antstolio A. L. patvarkymas netenkinti K. V.... 4. Pareiškėjas K. V., per atstovą advokatą J. K., prašė antstolio A. L. 2013... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. gegužės 13 d. nutartimi (9, 10 b. l.)... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjo atstovas - advokatas prašo panaikinti Šiaulių... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. L. nurodė, jog LR CPK 118... 10. UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ teismui pateiktu atsiliepimu prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 14. Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi... 15. Iš vykdomosios bylos Nr. 0159/13/00238/2013 medžiagos nustatyta, kad... 16. Vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 17. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos... 18. Kasacinis teismas išaiškino, kad teismų praktikoje pripažįstamų sąlygų... 19. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentą, jog be šalies... 20. Pažymėtina, kad CPK 687 straipsniu įstatymų leidėjas siekė ne išplėsti... 21. Dėl kitų apelianto argumentų teismas nebepasisako, nes visi kiti argumentai... 22. Remiantis išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. LR CPK 443 straipsnio 1 dalis nurodo, kad ypatingosios teisenos bylas teismas... 25. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 26. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartį palikti...