Byla 2-1338-736/2013
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui S. B. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ ieškiniu (b. l. 1-3) prašo priteisti iš atsakovo S. B. 667,15 Lt skolą, 2024,80 Lt delspinigius, 179,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys kartu su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovui įteikti asmeniškai 2013-05-18 (b. l. 45). Per nustatytą 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog 2002-09-24 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ir atsakovas S. B. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. V11.3-A-67229998-703 (b. l. 11-12), kuria remiantis UAB „Tele2“ įsipareigojo teikti atsakovui mobiliojo skaitmeninio ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas nustatytus mokesčius. Nustatytu laiku neapmokėjęs sąskaitų už paslaugas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (sutarties 6.6. p.). Kaip matyti iš UAB „Tele2“ išrašytų ir atsakovui apmokėjimui pateiktų sąskaitų, atsakovas nevykdė prievolės apmokėti už jam teikiamas mobiliojo ryšio paslaugas (b. l. 15-35). 2004-10-31 pradinis kreditorius išrašė ir pateikė apmokėjimui atsakovui sąskaitą 667,15 Lt sumai (įskaitant įsiskolinimą už ankstesnius laikotarpius), kurią atsakovas privalėjo apmokėti iki 2004-11-28 (b. l. 35). Duomenų, jog atsakovas šią sąskaitą būtų apmokėjęs, byloje nėra. Pagal 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ reikalavimo teisę į atsakovo 667,15 Lt skolą perleido ieškovei UAB „Gelvora“ (b. l. 4, 7-10). Iš 2009-05-04 pranešimo matyti, kad ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino sumokėti skolą, priskaičiuotus delspinigius ir skolos išieškojimo išlaidas (b. l. 36), tačiau duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs reikalaujamą sumą, byloje nėra, skolos dydžio atsakovas neginčijo.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi byloje nėra duomenų, jog atsakovas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį ir pilnai atsiskaitė už jam suteiktas paslaugas, skolos dydis neginčijamas, ieškovei UAB „Gelvora“, kaip pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ reikalavimo teisės į atsakovo skolą įgijėjui, iš atsakovo priteistina 667,15 Lt skola (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., 6.101 str., 6.213 str. 1 d., 6.720 str. 3 d.).

7CK 6.101 str. 2 d. nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Kaip minėta aukščiau, nustatytu laiku neapmokėjęs sąskaitos už paslaugas, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Remiantis šia sutarčių nuostata ieškovas už mokėjimo prievolės termino praleidimą prašo priteisti iš atsakovo 2024,80 Lt delspinigius, paskaičiuotus už 2004-11-29 – 2013-03-22 laikotarpį (b. l. 5).

8Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 proc. metinių palūkanų, paskaičiuota delspinigių suma (2024,80 Lt) net tris kartus viršija neįvykdytos pagrindinės prievolės dydį (667,15 Lt), darytina išvada, jog prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esačių sąskaitų matyti, kad atsakovas mokesčių už paslaugas nemoka nuo 2003 m. pradžios, ieškovė delspinigius skaičiuoja nuo 2004-11-29 iki 2013-03-22 (daugiau nei aštuonerių metų laikotarpį). Byloje nėra duomenų, kad tiek pirminis kreditorius UAB ,,Tele2“, kol 2009-03-31 perdavė reikalavimo teisę ieškovei, tiek ieškovė būtų ėmęsi kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų išieškota anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2009-05-04 ieškovės pranešimas atsakovui, kuriuo informuojama apie reikalavimo perleidimą ir pareikalauta sumokėti įsiskolinimą. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovės ar pradinio kreditoriaus teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditorių, kaip verslininkų, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jų delsimo kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą (Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1745-513/2012). Teismo vertinimu, adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams nagrinėjamu atveju būtų 0,02 proc. dydžio delspinigiai, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 proc. dydžio delspinigių per dieną ir ieškovui iš atsakovo priteistina 404,96 Lt delspinigių (667,15 Lt x 0,02 proc. x 3035 d. = 404,96 Lt). Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 179,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimų siuntimo išlaidos, ieškovės darbuotojo darbo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b. l. 6). Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad iš nurodomų išlaidų ieškovė realiai patyrė 3,63 Lt išlaidas (3,00 Lt + 21 proc. PVM mokestis), išsiųsdamas atsakovui vieną 2009-05-04 pranešimą dėl reikalavimo perleidimo (b. l. 15). Įrodymų apie kitų pranešimų siuntimą, 6 Lt išlaidas už užklausas nekilnojamojo turto registrui, 3 Lt išlaidas už užklausas gyventojų registro tarnybai, ieškovė nepateikė (CPK 178 str.). Vertindamas kitas išlaidų išklotinėje nurodytas išlaidas – administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos ir darbuotojo darbo užmokestis – teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme, nes tai yra išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti. Be to, ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad per visą laikotarpį iki kreipimosi į teismą dienos (apart 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo išsiuntimą) būtų ėmusi kokių nors konkrečių skolos išieškojimo ne teisme veiksmų. Todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 3,63 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, o likusioje dalyje reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., numatančia, kad skolininkas turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Šioje byloje ieškovė patyrė 86,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis), todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovei iš atsakovo turėtų būti priteista bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 72,00 Lt. Kadangi pagal patenkintų reikalavimų sumą (iš viso 1075,74 Lt) turėtų būti mokamas 72,00 Lt žyminis mokestis (tokio dydžio žyminį mokestį ieškovė būtų privalėjusi mokėti net ir tuo atveju, jeigu būtų sumažinęs reikalaujamų delspinigių dydį bei kitus ieškinio reikalavimus), ieškovei priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio.

13Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10 Lt sumos, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo S. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 667,15 Lt (šešių šimtų šešiasdešimt septynių litų 15 ct) skolą, 404,96 Lt (keturių šimtų keturių litų 96 ct) delspinigius, 3,63 Lt (trijų litų 63 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai