Byla 2-3116-723/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei I.Gackaitei, nedalyvaujant atsakovui T. R., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui T. R. (T. R.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas, kreipdamasis į teismą, nurodė, kad remdamasis 2009-05-12 su atsakovu sudaryta Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. VAA90512CJPA, perdavė atsakovui valdyti ir naudotis 50PG100R LG televizorių, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartis, prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui delspinigius 0,5 proc. nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė, 2011-09-15 ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo 3423,70 Lt likusių mokėjimų, 1010,00 Lt delspinigių; iš viso 4433,70 Lt. Ieškovas savo reikalavimo teisę bandė įgyvendinti derybų keliu, tačiau tai nedavė jokių rezultatų. Prašo priteisti iš atsakovo T. R. 3423,70 Lt likusių mokėjimų, 1010 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškovo iniciatyva delspinigiai yra sumažinti. Sutartis nutraukta 06-28, buvo kreiptasi dėl teismo įsakymo, tačiau atsakovas nerastas, skolų išieškojimo firma taip pat nerado.Įrodymų neturi,kad atsakovas gavo raginimus.Skambino,bet nesusiekė.Delspinigių suma buvo nurodyta individualiose sąlygose.

4Atsakovas T. R. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant (LR CPK 246 str.). Atsiliepimo nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Byloje nustatyta, kad UAB „Snoro lizingas“ ir atsakovas T. R. 2009-05-12 sudarė Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VAA90512CJPA, kuria atsakovui buvo perduotas televizorius LG, o atsakovas įsipareigojo per 36 mėnesius sumokėti UAB „Snoro lizingas“ 4631,69 Lt (b.l. 4-7).

7Ieškovas siuntė atsakovui raginimus padengti įsiskolinimą (b.l. 8-10).Tačiau įrodymų,kad šie raginimai buvo išsiųsti byloje nėra.Nėra byloje jokių duomenų,kad atsakovas yra gavęs šiuos raginimus.Teismas kritiškai vertina ieškovo paaiškinimus,kad daugiau kaip metus laiko iki sutarties nutraukimo,o po to tris mėnesius ieškovas ieškojo atsakovo,nes to patvirtinančių įrodymų nėra,o iš sutarties sąlygų matyti,kad ieškovui neteikiant ieškinio kuo ilgesnį laiką,tuo didesnė pinigu suma paskaičiuojama,kaip delspinigiai,t.y. didėja ieškovo reikalavimai.Toks ieškovo elgesys nesuderinamas su sąžiningumo ir teisingumo principais civilinėje teisėje(CK 1.5 str.) nepriklausomai,kad atsakovas yra nesąžiningas ieškovo atžvilgiu.

8Atsakovas pretenzijų dėl prekės nepareiškė, įsipareigojimų nesilaikė, todėl konstatuotina, kad sutartinės prievolės neįvykdė ir yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo T. R. 3423,70 Lt likusių mokėjimų (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.886 str.).

9Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio, teismas turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

10LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.).Šioje byloje delspinigiai dar 2,5 karto didesni, t.y. 180 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis,kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą.Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005).Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

11Toks šiuo metu neproporcingas pagrindinės piniginės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių santykis duoda pagrindą konstatuoti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė, nepagrįstai lemianti esminę prievolės šalių nelygybę. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

12Teismas mato,kad ieškovo elgesys –laukti metus laiko(nuo 2010-06-28),nesikreipti į teismą dėl skolininko prievolės įvykdymo,paskaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų palūkanų dydį pagal jam naudingą „programą“(b.l.12) nėra sąžiningas ir teisingas(CK 1.5 str.) nepriklausomai,ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu.Teismas šiuo atveju neturi pagrindo manyti,kad ieškovas išaiškino skolininkui prieš pasirašant sutartį apie sutarties delspinigius ir jų skaičiavimo galimybes tuo aspektu,dėl ko kyla tokio pobūdžio ir dydžio reikalavimas byloje.Teismas turi pagrindą manyti,kad ieškovas turi pareigą paaiškinti standartines sutarties sąlygas ir jas pagrįsti,kaip sąžiningas ir teisingas(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Galinta ir partneriai“ v. UAB DK „PZU Lietuva; byla Nr. 3K-3-80/2008.).

13Todėl ,atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros(atsakovas yra vartotojas-„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče),bei atsižvelgdamas į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną(0,5 procento per dieną-15 proc. per mėnesį,182,5 proc. per 365 dienas ir t.t.),kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato protingu ir teisingu sumažinti delspinigius, priteisti delspinigius kaip sutartyje numatytų metinių palūkanų normą – 20,54 proc. nuo priteistos sumos – viso (3423,70 x 20,54 proc.) 703,23 litai. Iš viso iš atsakovo ieškovui priteistina 4126,93 Lt įsiskolinimo.

14CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

15Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 124,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 88,93 str. 1 d).

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93,185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo T. R. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Snoro lizingas“ (į.k. 124926897) 4126,93 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt šešis litus 93 ct.) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-09-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 124 Lt (vieną šimtą dvidešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai