Byla 2-144-425/2009

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, posėdžio sekretorė Rimutė Markelevičienė, dalyvaujant: ieškovui R. J., jo atstovui adv. A. A.,

2atsakovams: Panevėžio apskrities viršininko administracijos įgaliotam atstovui

3G. B.,

4Panevėžio miesto savivaldybės administracijos įgaliotai atstovei D. N., atsakovui K. G., jo atstovui adv. A. K.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. J., A. P., G. J. M. ir E. R. ieškinį atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai, K. G., Z. G., tretiesiems asmenims Valstybinės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui, AB SEB bankui dėl pirkimo – pardavimo sandorių panaikinimo, statybos leidimo, nekilnojamojo turto registro įrašo panaikinimo ir kitų reikalavimų,

Nustatė

6Ieškovai R. J., G. J. M., A. P., E. R. 2008-09-23 pateikė teismui suvestinį ieškinį, kuriuo prašė pripažinti niekiniais bei panaikinti šiuos sandorius: 1. valstybinės žemės neatlygintino suteikimo sandorį, t.y. 1992-02-24 Panevėžio miesto valdybos potvarkio Nr.84 v punktą 2.4.9, pažeidusio Vyriausybės 1992-02-07 nutarimo Nr. 89 p 10.6.1, Žemės įstatymo 7 str. 1 d. 8 str. 3 d. 2 p., CK 2.48 str., 4.20 str., 4.106 str. imperatyvius reikalavimus. 2. Valstybinės žemės 1992-12-01 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 8, pažeidusią Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-02-07 nutarimo Nr. 89 p. 4.2, Žemės įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 3 d. 2p., CK 2.48 str., 4.20 str., 4.106 str. imperatyvius reikalavimus. 3. Valstybinės žemės sklypo 2005-04-08 pirkimo pardavimo sutartį Nr.6544, pažeidusią Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-12 nutarimu Nr. 692 patvirtintos „Naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai tvarkos“ 2.3 p, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintos „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ 34 p, 1 pastraipą, 35 p. 37 p, Žemės reformos įstatymo 8 str. 1 d, 10 str. 1 d. 1 p., Žemės įstatymo 10 str. 4 d., Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. imperatyvias teisės normas. 4. Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo 2006-07-31 sutartį tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir K. G., pažeidusios Žemės įstatymo 7 str. 1 d. 8 str. 3 d. 2p., CK 2.48 str., 4.20 str. 4.106 str., 5. Nekilnojamojo turto objekto registre Nr. 44/401092 nuosavybės teisių registravimą K. G. nurodyto p . 2.1 žemės sklypo dalyje, neužimtos teisėtai pastatytais statiniais. 6. Valstybinės žemės sklypo 2005-04-08 pirkimo pardavimo sutartį Nr. 6544. 7. Valstybinės žemės sklypo 1992-12-01 pirkimo pardavimo sutarties Nr.8 galiojimą žemės sklypo dalyje, neužimtoje teisėtai pastatytais statiniais, 8. Panevėžio m. valdybos 1992-02-24 potvarkio Nr.84v punktą 2.9. 9. Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo 2006-07-31 sutartį tarp Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir K. G.. 10. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2006-08-02 išduotą K. G. statybos leidimą Nr. 45-247. 11. Kniaudiškių II ojo m/r komercinės zonos detaliojo plano korektūros dalį, prieštaraujančią aukštesnio lygmens norminiams aktams, kuria sklypui Nr. IX priskirtas 0,0524 ha žemės sklypas, kuria prie sklypų Nr. IX ir Nr. XII numatytos automobilių stovėjimo aikštelės. 12. pripažinti, kad Kniaudiškių II –ojo m/r komercinės zonos detaliojo plano korektūra numatytos automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie sklypų Nr. IX ir Nr. XII nėra valstybės išperkamos pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 3 punktą, nes nėra nustatytas konkretus ir aiškus visuomenės poreikis. 13. įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti laisvoje žemėje, esančioje prie Klaipėdos g. 67 statinių Panevėžio mieste, žemės sklypo planą ir jo nuosavybės teises atkurti natūra L. J. ( po mirties) E. P. ( po mirties), G. J. M. 14. panaikinti žemės hipoteką tai žemės sklypo ( - ) daliai, 0,0524 ha ploto, kuri buvo prijungta prie K. G. nuosavybės pagal Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2005-04-08 dienos valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 6544.

72009-05-22 sukonkretinus ieškinį ieškovai prašė: 13.1. panaikinti 1992-02-24 Panevėžio m. valdybos potvarkio Nr.84 v punktą 2.4.9. neužstatytoje teisėtais statiniais sklypo dalyje, kuriam nėra konkretaus visuomenės intereso; 13.2. įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti laisvoje (neužstatytoje) žemėje, esančioje prie ( - ) bei prie ( - ) Panevėžio mieste, žemės sklypo planą ir L. J. (po mirties), E. P. (po mirties), G. J. M. atkurti nuosavybės teises natūra pagal pridedamą schemą nurodytose teritorijose: teritorijai Nr. 1, ploto 260 kv.m, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-2-18-17-19; teritorijai Nr.2, ploto 137 kv.m , pažymėtai ribų lūžių taškais 15-16-17-18; teritorijai Nr.3, ploto 245 kv.m , pažymėtai ribų lūžių taškais 2-3-13-12-15-18; teritorijai Nr.4, ploto 279 kv.m , pažymėtai ribų lūžių taškais 9-10-11-12-13-14 teritorijai Nr.5, ploto 672 kv.m , pažymėtai ribų lūžių taškais 3-6-7-8-9-14-13; teritorijai Nr.6, ploto 239 kv.m , pažymėtai ribų lūžių taškais 3-4-5-6. 14. priteisti iš atsakovų 1 530 Lt bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad L. J. iki žemės nacionalizacijos Panevėžio mieste nuosavybės teisėmis valdęs 33,56 ha žemės, yra E. P., G. J. M. ir L. J. tėvas. L. J. mirus jo teises paveldėjo žmona I. P. J., po kurios mirties teisių perėmėjas yra sūnus R. J.. Po E. P. mirties jos teisių perėmėjas pagal testamentą buvo J. P., po kurio mirties teisių perėmėjai yra A. P. ir E. R.. L. J. iki nacionalizacijos nuosavybėje turėto vieno iš sklypų (Nr. 33, ploto 25,5565 ha) dalys buvo neteisėtai privatizuotos, suteikiant bei nekonkurso tvarka parduodant atsakovui K. G., nors su turėtos žemės savininkais ieškovais dar nebuvo atsiskaityta už nacionalizuotą žemę. 0,1604 ha ploto neužstatyta dalis, kurią sudaro 0,0524 ha, esanti ( - ), Panevėžyje, Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2005-04-08 valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartimi parduota K. G.. Ieškovų manymu, ši neužstatyta žemės sklypo dalis turi būti grąžinama natūra, nes jos pirkimo – pardavimo sutartis yra neteisėta, remiantis nuo 2002-04-19 ieškovų įgyta subjektine teise. Likusi sklypo teritorijos dalis, įgyta pagal niekinę 1992-12-01 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 8, turi būti grąžinama taip pat remiantis minėta subjektine teise.

9Nurodė, kad dalis sklypo yra užstatyta statiniais, kurie įregistruoti viešajame registre, tačiau teisėtais statiniais neužstatytoje dalyje K. G. siekia realizuoti statytojo teisę pagal ginčijamą statybos leidimą. Niekiniai sandoriai nurodomi kaip įregistravimo viešajame registre juridiniai pagrindai, todėl jie naikintini toje dalyje, kur nėra teisėtų K. G. interesų. Nors K. G. pateikė L. P. IĮ 1994 m. projekto, pagal kurį išduotas statybos leidimas parduotuvei su baru ir gyvenamosiomis patalpomis statyti, korektūros dalį, tačiau ji nėra patvirtinta miesto architekto, nėra gautas naujas statybos leidimas pasikeitus esminiams statinio rodikliams ir konstrukcijoms, t. y. statyba pagal 1999 m. projekto korektūrą yra nelegali. Statyba pagal pirminį (1994 m.) projektą ir jo korektūrą buvo vykdoma šiais etapais: 2000-03-06 įrengtas alaus baras su rūsio patalpomis, 2000-10-25 įrengta dalis antro aukšto patalpų, 2001-04-11 įrengta rūsio dalis ir 2004-04-07 – svečių namai trečiajame aukšte. Bendras statinio plotas – 1 174,16 kv. m., teisiškai įregistruota tik 770,15 kv. m. Mano, kad priėmimo aktuose pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes viešojo registro duomenys pagal įstatymą yra teisingi.

10Neteisėtai įgytame sklype siekdamas realizuoti teisę statyti K. G. 2004-10-22 pateikė Panevėžio miesto savivaldybės administracijai prašymą parengti projektavimo sąlygas prekybos – verslo centro ir automobilių parkavimo aikštelės ( - ) statybai. 2006-08-02 buvo išduotas statybos leidimas Nr. 45.247, kuriuo buvo leista privačioms komercinio centro reikmėms statyti automobilių stovėjimo aikšteles valstybinėje žemėje, kuri yra nacionalizuota, todėl turi būti grąžinama savininkams natūra nuo 2002-04-19, viso 672 kv. m. Be to, Kniaudiškių II – ojo m/r komercinės zonos detaliojo plano korektūroje prie detaliai suplanuotų komercinės paskirties sklypų yra pažymėtos automobilių stovėjimo aikštelės, kurių sklypai nėra suformuoti. Taip pat prie ( - ) sklypo nurodytos tokios aikštelės. Šiuo metu ši žemė yra laisva ir neužstatyta, todėl irgi turi būti grąžinama savininkams natūra, nes neturi aiškiai ir konkrečiai išreikšto visuomeninio poreikio. Viso plotą sudaro 238 kv. m.

11Teigia, kad L. J. 1940 m. nacionalizuoto žemės sklypo Nr. 33 dalis, kurioje yra ginčo teritorija, nėra valstybės išpirkta, todėl valstybės įgaliotos valdyti valstybinę žemę institucijos šia žeme nedisponavo, t. y. neturėjo teisės šio turto perleisti. Įstatymas nustatė, kad tokią žemę šios institucijos gali tik išnuomoti iki nuosavybės teisių atkūrimo. Ieškovams žinomi faktai apie sklypų ginčo teritorijoje perleidimo neteisėtus veiksmus, t.y. kad Panevėžio miesto valdybos 1991-06-17 potvarkiu Nr. 306v K. G. leista projektuoti parduotuvę ir barą. Šis aktas neteisėtas, nes statybos teisė neatsiejamai susijusi su disponavimu žemės sklypu, tačiau tai nėra žemės perleidimo sandoris ir teisinių pasekmių nuosavybės perleidimui neturi. K. G. dėl projektavimo sąlygų sąvado kreipėsi 2004-10-22, o valstybinės žemės sandoris 0,0524 ha sklypui buvo sudarytas tik 2005-04-08, be to, K. G. ir Panevėžio miesto savivaldybės administracija Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį sudarė tik 2006-07-31, be to, statybos leidimas buvo išduotas 2006-08-02, 2005- Nuolatinės statybos komisijos protokolo Nr. 380/05, 2006-07-31 bendrosios projekto ekspertizės akto Nr. 274/06, L. P. IĮ parengto Komercinio pastato Panevėžyje, ( - ), projekto pagrindais, kas rodo, kad 2006-08-02 leidimas statyti Nr. 45.247 yra išduotas pažeidžiant norminius teisės aktų reikalavimus ir sąžiningumo principus, nes Panevėžio miesto savivaldybė neturėjo teisės išduoti projektavimo sąlygų sąvado projekto rengimui valstybinėje žemėje (0,0524 ha sklypo dalyje ir 0,0672 ha greta sklypo automobilių aikštelėms) be valstybinės žemės valdytojo sutikimo. Be to, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Nuolatinė statybos komisija neturėjo teisės derinti projektinių pasiūlymų projekto ir duoti teigiamą išvadą statybos leidimui gauti, nes ypatingos svarbos statinio projektą parengė asmuo, neturintis licencijos tokių darbų atlikti, tuo labiau, kad leidimui gauti nebuvo pateiktas techninis projektas ir bendroji statinio projekto ekspertizė.

12Panevėžio miesto valdybos 1992-02-24 potvarkio Nr. 84v punktu 2.4.9 suteiktas sklypas K. G. įmonei parduotuvės ir baro statybai (0,108 ha) yra niekinis sandoris, nes jį sudarė asmuo, neturintis disponavimo šia žeme teisių, be to, 1992-02-07 Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 89 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos“, kurio 10.6.1 p. imperatyviai nurodė miesto ir rajonų valdyboms nuo nutarimo priėmimo dienos nutraukti žemės sklypų skyrimą nekonkurso tvarka Respublikos miestų teritorijose. Taigi, tiek 1992-02-24 Panevėžio miesto valdybos potvarkio, tiek 1992-12-01 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 8, tiek 2005-04-08 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 6544 atžvilgiu šie sandoriai pažeidė imperatyvias įstatymų normas, todėl yra niekiniai ir negalioja nuo sudarymo, sandorį sudariusios šalys veikė ne pagal įstatymų reikalavimus, t. y. pagrindas restitucijai. Dėl tokių aplinkybių K. G. privalo pagal restitucijos taisykles grąžinti natūra neteisėtai įsigytą laisvą ir neužstatytą teisėtais statiniais žemę valstybei, o valstybės institucijos privalo tokią žemę grąžinti jos savininkams.

13Mano, kad senaties termino nepraleido, kuris pagal CK 1.127 str. 1 d. skaičiuojamas nuo 2002-04-19, nes dalykas šioje byloje siejamas su ieškovų subjektine teise, kuri įtvirtinta de jure nuo 2002-04-19. Apie neteisėtą veiksmą su žeme – 1992-10-01 valstybinės žemės pardavimo sandorį sužinojo 2001 metais nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-73-15/2003 iš teismui pateiktų nuosavybės registravimo dokumentų.

14Atsakovas K. G., atsakovų K. G. ir Z. G. atstovas adv. A.Kolpertas su ieškovu ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti dėl jo nepagrįstumo, nes atkurti ieškovams nuosavybės teises natūra į ginčo žemės sklypą yra neįmanoma, būtų pažeistos atsakovų Grabių teisės ir viešasis interesas. Teritorijų planavimo dokumentais yra nustatyta ir viešajame registre yra nurodyta ir įregistruota, kad visa ginčo teritorija yra užstatyta, vadinasi ji pagal norminių aktų reikalavimus yra reikalinga esamiems statiniams naudoti ir eksploatuoti. VĮ Registrų centre įregistruoti duomenys apie nekilnojamąjį turtą yra laikomi teisėtais, išsamiais ir teisingais, kol įstatymų nustatyta tvarka šie duomenys nėra nuginčyti.

15Ieškovas pats ieškinyje nurodo ir pripažįsta, kad priimant Panevėžio miesto valdybos potvarkį 1992-02-24, bei vėlesnius potvarkius, išduodant leidimą vykdyti statybos projektavimo darbus, išduodant statybos leidimus galiojo STR, kurie nustatė teritorijų planavimo dokumentams, statybos, projektams kitokius reikalavimus negu yra šiuo metu nustatyti reikalavimai.

16Ieškovo ginčijami sandoriai nėra laikomi niekinais sandoriais, nes jie yra sukėlę teisines pasekmes, sandoriais nebuvo pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos, dėl kurių sandoriai gali būti pripažinti niekiniais teismo iniciatyva. Kaip jau nurodyta, ieškovai nebuvo ginčo žemės savininkai, valdytojai ar naudotojai ginčo sandorių sudarymo metu, o buvo tik asmenys, kurie padavė prašymus atkurti nuosavybės teises į ginčo žemės sklypus. Tokiu atveju valstybė, kaip žemės valdytoja, kuriai atstovavo Panevėžio apskrities viršininko administracija, galėjo spręsti klausimą dėl to ar grąžinti natūra ieškovams žemes ar priimti taikyti kitokį nuosavybės atkūrimo būdą. Ieškovas neprašo jų pripažinti negaliojančiais bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais, o prašo juos pripažinti niekiniais. Esant tokiai situacijai teismas, nesant niekinio sandorio konstatavimo pagrindo, ieškinį turi atmesti visiškai. Pripažinus, kad sandoriai yra nuginčijami, o ieškovas dėl jų nereiškia reikalavimo (kaip dėl nuginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu) teismas negali spręsti klausimo ar sandoriai yra negaliojantys ir tuo pagrindu ieškinį turi atmesti.

17Ieškovai ginčija 1992-10-01 dienos pirkimo-pardavimo sutartį, o atsakovai Grabiai šiam reikalavimui prašo taikyti ieškinio senatį, sutinkamai su LR CK 1.126 str. Pagal LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. ieškovai negali remtis nežinoję, kad sutartis sudaryta, nes ši sutartis įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota registre. 2005-04-08 sandoris taip pat negali būti nuginčytas, nes K. G. yra sąžiningai įgijęs turtą, jį įsigijo nepažeisdamas įstatymų, o turtas iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas (LR CK 1.80 str. 4d., 4.96 str.).

18Detalieji planai, jų pakeitimai yra įforminti tam tikrais Panevėžio miesto savivaldybės tarybos, Panevėžio apskrities viršininko sprendimais. Prašo taikyti ieškinio senatį ieškovų reikalavimams dėl Panevėžio miesto savivaldybės ir architektūros skyriaus 2006-08-02 išduoto leidimo Nr.45-247, Panevėžio miesto tarybos 2000-04-26 sprendimo Nr.4-8 panaikinimo bei pripažinimo negaliojančiais. Taip pat prašo taikyti ieškinio senatį visiems kitiems ieškovų reikalavimams, kuriais yra ginčijami kolegialių organų, valdžios ir valdymo institucijų priimti sprendimai ( potvarkiai, įsakymai ir pan.).

19Atsakovai Grabiai nurodė, kad naudojami ir įsigyti nuosavybėn žemės sklypai yra užstatyti ( pastatytas viešbutis, teikiamos viešojo maitinimo paslaugos), jie negali būti grąžinami pagal LR Nuosavybės teisių atkūrimą į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymą, nes tai yra teritorija, kuri skirta statiniams atstatyti ir eksploatuoti, todėl ji nėra laikoma laisva ir neužstatyta.

20Atsakovas K. G. paaiškino, kad ieškovų atstovas R. J. rašytine forma yra davęs sutikimą atlikti projektavimo darbus ir vykdyti statybą, todėl daro išvadą, kad ieškovų atstovas R. J. sutiko su žemės sklypų ribomis, neginčijo žemės sklypo suteikimo sandorių, sudaromiems sandoriams pritarė, todėl jų nebegali ginčyti. Ieškovas jo duoto sutikimo neprašo pripažinti negaliojančiu.

212000-04-26 Panevėžio miesto tarybos sprendimu Nr.4-8 patvirtintas detalusis planas koregavo sklypų ribas atsižvelgiant į jau esamą naujai susiklosčiusią situaciją, pastatytus pastatus ir būtinybę atlikti teritorijų planavimo korektūra, nes ši korektūra buvo būtina norint užtikrinti esamų ir statomų statinių eksploatavimą. Ieškovų prašoma sugrąžinti žemė niekada nebuvo laikoma laisva žeme, ji priskirta prie užstatytų teritorijų, skirtų aptarnauti naudojamus ir statomus statinius. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2003-03-25 sprendimu pripažino, kad automobilių parkavimo aikštelės, į kurias pretenduoja ieškovai atkurti nuosavybės teises, yra skirtos gyventojų reikmėms. Projektavimo firmos bei miesto architektūros ir urbanistikos skyrius neduoda leidimų projektavimo darbams jei prie komercinio pastato nėra reikiamo ploto automobilių parkavimo aikštelei įrengti.

22Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija procesiniame dokumente, atstovas teismo posėdyje su ieškovų ieškiniu nesutiko, prašė ieškinio netenkinti. Paaiškino, kad ieškovų reikalavimas atkurti nuosavybės teises į žemę, numatytą automobilių stovėjimo aikštelėms pagal Panevėžio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 patvirtintą Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūrą, jau buvo nagrinėjamas Panevėžio apygardos administraciniame teisme, kuris 2003 m. sausio 22 d. šį pareiškėjų reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą ir konstatavo, kad tokia žemė pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnį priskiriama valstybės išperkamai žemei. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003 m. kovo 25 d. nutartimi šią Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą, todėl atsakovas teigia, kad ieškovai prašo teismo nagrinėti jau nagrinėtas ir nustatytas aplinkybes.

23Reikalavimas uždrausti atsakovams žemės sklype ( - ), Panevėžio mieste (nuosavybės teisėmis priklauso K. G.), greta ( - ) ir ( - ), Panevėžio mieste, esančiose teritorijose, detaliuoju planu numatytose automobilių stovėjimo aikštelėms, pagal Panevėžio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 patvirtintą Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūrą, bei atlikti veiksmus yra nepagrįstas, nes dalis teritorijos yra valdoma fizinio asmens nuosavybės teisėmis, o kitai teritorijai išreikštas visuomeninis poreikis, ir ji priskiriama valstybės išperkamai žemei (Panevėžio apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 22 d. sprendimas).

24Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Panevėžio miesto žemėtvarkos skyrius 2005 m. sausio 5 d., gavo atsakovo K. G. prašymą parduoti 0,0524 ha žemės sklypą, t. y. jis prašė parduoti valstybinės žemės sklypo dalį, kuri Panevėžio miesto tarybos 2000 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo" patvirtintame detaliajame plane priskirta prie K. G. nuosavybės teise priklausančio sklypo, esančio ( - ), Panevėžio mieste, ir kuriame suformuotos naujos žemės sklypo ribos. Formuojant žemės sklypų ribas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" nuostatomis, buvo numatytos automobilių stovėjimo aikštelės.

25Atsižvelgiant į Panevėžio apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio 22 d. sprendimą, kuriuo teismas atmetė ieškovų reikalavimą įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją atkurti nuosavybės teises natūra į žemės sklypus, numatytus automobilių stovėjimo aikštelėms, bei remiantis patvirtintu detaliuoju planu, buvo priimtas sprendimas parduoti K. G. 0,0524 ha valstybinės žemės sklypą, kuriam suteiktas laikinasis adresas ( - ), nes pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo 2005 m. balandžio 8 d. sutartį Nr. 6544 parduodamas žemės sklypas per šešis mėnesius turi būti sujungtas su pagrindiniu žemės sklypu, kuris nuosavybės teise priklausė atsakovui K. G. ir kuriuo negalima tinkamai naudotis nesujungus jo su pagrindiniu žemės sklypu.

26Panevėžio miesto savivaldybės administracija procesiniuose dokumentuose, įgaliota atstovė parengiamajame teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį ieškovų reikalavimams. Motyvavo, kad ieškovų ginčijami sandoriai buvo sudaryti prisilaikant įstatymų reikalavimų, todėl nėra pagrindo konstatuoti buvus pažeistas ieškovų teises dėl nuosavybės teisių atkūrimo į L. J. nuosavybės teise valdytą žemę. Nesutinka su ieškovų reikalavimais pripažinti, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas pripažinti niekinėmis, negaliojančiomis ir panaikinti ieškovų prašomus sandorius.

27Tretysis asmuo AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinio netenkinti. Motyvavo, kad pagal sudarytą Banko su K. G. kreditavimo sutarties sąlygas hipotekos lakštu buvo įkeistas nekilnojamasis turtas: 0,1080 ha žemės sklypas su nebaigtu statyti gyvenamuoju namu ir priklausiniais, esančiais adresu ( - ), Panevėžyje. Panevėžio miesto apylinkės teismui 2005-07-26 nutartimi informavus banką apie įkeisto turto pasikeitimą, prie žemės sklypo, kurio unikalus Nr.( - ), esančio adresu ( - ), Panevėžyje buvo prijungtas 0,0524 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), Panevėžyje, įkeistam žemės sklypui suteikiant naują unikalų Nr.( - ). Buvo padaryti pakeitimai Centrinės hipotekos registre. Tretysis asmuo teigia, kad patenkinus ieškinį, iškiltų problemų su hipoteka, nes būtų situacija, kad valstybei grąžintas sklypas vis tiek būtų įkeistas bankui už fizinio asmens, t.y. K. G. prievolę bankui (t.5, b.l.64-66). Ieškinys netenkintinas.

28dėl senaties taikymo ieškovų reikalavimams.

29Atsakovai be pakankamo pagrindo prašė teismą taikyti ieškinio senatį ieškovų reikalavimams nagrinėjamoje byloje, nes ieškovai ieškinio senaties nepraleido, nes pagal CK 1.127 str. 1 d. ieškininės senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Nagrinėjamos bylos atveju teisė ieškovams ginčyti atsakovų sudarytus sandorius atsirado 2002-04-02 priėmus Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisą ir ieškovams įgijus teisę reikalauti atkurti nuosavybės teises į visą miesto teritorijoje esančią neužstatytą ir nereikalingą visuomenės poreikiams žemę. Ieškovai, būdami pretendentai atkurti nuosavybės teises į ginčo žemės sklypus, turi teisę ginčyti žemės sklypų suteikimo sandorius, jeigu sudaryti sandoriai ar sprendiniai neatitiko ar prieštaravo tuo metu galiojusių įstatymų reikalavimams.

301. dėl Panevėžio miesto valdybos 1991-06-17 potvarkio Nr. 306v

31Panevėžio miesto valdyba 1991-06-17 potvarkiu Nr. 306v „Dėl leidimo projektuoti ir sklypų suteikimo" atsakovo K. G. įmonei leido Kniaudiškių II mikrorajono komerciniame komplekse projektuoti parduotuvę ir barą. Panevėžio miesto valdyba 1992-02-24 Panevėžio miesto valdybos potvarkiu Nr.84 v suteikė K. G. įmonei 0,108 ha sklypą parduotuvės ir baro statybai. Ieškovai nepagrįstai teigia, kad Panevėžio miesto valdybai priimant 1992-02-24 Panevėžio miesto valdybos potvarkį Nr.84 v buvo pažeistos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-02-07 nutarimo Nr. 89 2.4.9. ir 10.6.1 punktų nuostatos bei Žemės įstatymo 7 str. 1 d. 8 str. 3 d. 2 p., kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-02-07 nutarimas Nr. 89 įsigaliojo tiktai 1992-05-10, nutarimą paskelbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės Žiniose (Žin., 1992, Nr.: 13 -353). Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas įsigaliojo 1994m. (Žin., 1994, Nr. 34-620), todėl ieškovų ginčijamo 1992-02-24 potvarkio Nr.84 v priėmimo metu Lietuvos Respublikos Žemės įstatymas dar nebuvo priimtas. Aptartais motyvais darytina išvada, kad ieškovai be pakankamo pagrindo teigia, kad Panevėžio miesto valdyba, priimdama1992-02-24 potvarkį Nr.84 v, pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-02-07 nutarimo Nr. 89 2.4.9. ir 10.6.1 punktų nuostatas, Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 7 str. 1 d. 8 str. 3 d. 2 p., o tuo pačiu ir 2000m. redakcijos Civilinio kodekso nuostatas, todėl šioje dalyje atmestinas ieškovų reikalavimas pripažinti niekiniu ir panaikinti šį potvarkį.

322. dėl valstybinės žemės 1992-12-01 pirkimo – pardavimo sutarties

331992-12-01 Žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartimi (notarinio registro Nr. 8) K. G. įmonė iš Panevėžio miesto savivaldybės nusipirko 1080 kv.m. žemės sklypą ( - ) mikrorajono 11 komplekse, Panevėžyje (t.5, b.l.100). Jau aptartais motyvais konstatavus, kad ginčo žemės sklypas K. G. įmonei suteiktas pagal Panevėžio miesto valdybos 1991-06-17 potvarkį Nr. 306v nepažeidus įstatymo reikalavimų, pripažintini nepagrįstais šioje dalyje ieškovų motyvai, kad sudarant 1992-12-01 Žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį buvo pažeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-02-07 nutarimo Nr. 89 p. 4.2p. Žemės įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 3 d. 2p., nuostatos, o tuo pačiu ir 2000m. redakcijos CK 2.48 str., 4.20 str., 4.106 str. imperatyvūs reikalavimus, nes K. G. įmonė, būdama jai suteikto žemės sklypo naudotoja ir nuomininkė, turėjo teisę šį sklypą nusipirkti, vadovaujantis Panevėžio miesto valdybos 1992-11-09 potvarkiu Nr. 595 v „Dėl žemės sklypų įsigijimo privatinės nuosavybės teise fizinio asmens teisėmis veikiančioms įmonėms".

343. dėl valstybinės žemės 2005-04-08 pirkimo -pardavimo sutarties Nr.P27/05-0058

35Panevėžio miesto taryba 2000-04-26 sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros tvirtinimo" detaliuoju planu prie K. G. nuosavybės teise priklausančio sklypo, esančio ( - ), Panevėžio mieste priskyrė 0,0524 ha žemės sklypą. Panevėžio apskrities viršininkas 2005-06-23 Įsakymu Nr. Ž-2275 dėl kitos paskirties žemės sklypų Panevėžio mieste sujungimo projekto patvirtinimo patvirtino kitos paskirties žemės sklypų, esančių Panevėžio mieste, ( - ) (kadastro Nr.2701/0021:2, plotas – 0,01080 ha) ir ( - ) (kadastro Nr.2701/0021:401, plotas – 0,0524 ha) sujungimo projektą, suformuojant vieną 0,1604 ha žemės sklypą Panevėžio mieste, ( - ). Įsakyme nurodyta tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorija, žemės naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Atliekant 0,0524 ha žemės sklypo prijungimo prie K. G. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo buvo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 „Dėl STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" nuostatomis, o prijungta sklypo dalis buvo numatyta automobilių stovėjimo aikštelių įrengimui prie K. G. nuosavybės teises priklausančio prekybos centro. 0,0524 ha laisvo neužstatyto žemės sklypo prijungimas prie K. G. priklausančio prekybos centro žemės sklypo pripažintinas neprieštaraujančiu žemės sklypų suteikimo tvarkai ir pripažintinas būtinu normaliam prekybos centro eksploatavimui, nes atsakovas K. G. įsipareigoja prekybos - verslo centrą (( - ), Panevėžyje) pritaikyti transporto ir pėsčiųjų susisiekimo reikmėms, t.y. įrengti automobilių stovėjimo aikštelę.

36Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.P27/05-0058 Panevėžio miesto žemėtvarkos skyrius pardavė 0,0524 ha ploto valstybinės žemės sklypą K. G.. Sutarties 2.3p. numatyta – pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, žemės naudojimo būdas - kitos paskirties žemė, žemės naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorija. Ieškovas R. J. 2005-07-12 notariškai patvirtintu sutikimu pareiškė Panevėžio miesto savivaldybei, kad jis neprieštarauja, kad jo žemės sklypo, esančio ( - ), Panevėžyje kaimynas K. G. jam priklausančiame sklype, suformuoto Kniaudiškių II-jo mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūrą, patvirtinta Panevėžio miesto tarybos 2000-04-25 sprendimu Nr.4-8, statytų komercinį pastatą ant sklypų ribos. Pareiškė neprieštaraująs, kad pamatų papėdė įeitų į R. J. sklypą (t.5, b.l.26), todėl darytina išvada, kad pats ieškovas pritarė atsakovo K. G. organizuotoms statyboms ir joms neprieštaravo.

37Aptartų motyvų pagrindu darytina išvada, kad valdymo institucijų sprendiniai dėl 0,0524 ha žemės sklypo prijungimo prie K. G. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo bei paskesnis 0,0524 ha žemės sklypo 2005-04-08 pirkimo -pardavimo sutarties su K. G. sudarymas esminiai neprieštaravo įstatymo reikalavimams.

384. dėl likusių ieškinio reikalavimų, susijusių su numatyta automobilių stovėjimo aikštele

39Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008-01-18 sprendimu (administracinė byla Nr.1-25-552/2008) atmetė kaip nepagrįstą R. J. skundą atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo parengti Panevėžio miesto Kniaudiškių II-jo mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio miesto tarybos 2000-04-26 sprendimu Nr. 4-8, korektūrą.

40Panevėžio apygardos administracinis teismas 2003-01-25 sprendimu bei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003-07-05 nutartimis nagrinėdamas R. J. skundą dėl nuosavybės teisių atkūrimo pasisakė, kad Panevėžio miesto tarybos 2000-04-25 sprendimu Nr.4-8 patvirtinta Kniaudiškių II-jo mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūra numatyti automobilių parkavimo aikšteles reikalinga tenkinti visuomenės poreikius, bendras gyventojų reikmes, todėl natūra negrąžintini.

41Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2003-03-25 nutartyje (admin. byla Nr. A11 – 263 – 03, t. 3, b. l. 88 – 96) nurodė, kad aiškinant šią įstatymo normą (Atkūrimo įstatymo 12 str. 3 p.), žemės išpirkimo atvejus jungia esminis ir pagrindinis požymis – konkretus visuomenės poreikis pageidaujamai grąžinti natūra žemę. Tokio poreikio buvimas turi būti išreikštas atitinkamose nuorodose atitinkamos teritorijos detaliajame plane. Jei tokios nuorodos detaliajame plane nėra, sklypas piliečiui turi būti grąžinamas natūra. Tokios aplinkybės leidžia daryti išvadą ir konstatuoti, kad jeigu yra požymiai, jog prašomas grąžinti natūra žemės sklypas turi visuomenės poreikį (pav. toks poreikis įžvelgiamas iš miesto bendrojo ar teritorijos specialiojo plano), o teritorijos, kurioje yra šis sklypas, detalusis planas dar nepatvirtintas, žemės grąžinimas natūra nėra galimas, kol toks detalusis planas bus patvirtintas ir jame nebus atitinkamos nuorodos į apibudinančias visuomenės poreikį aplinkybes, išvardintas Atkūrimo įstatymo 12 str. 3 p. Tais atvejais, kai yra patvirtintas teritorijos, kurioje yra prašomas grąžinti natūra žemės sklypas, detalusis planas ir jame yra nurodytos aplinkybės, išvardintos Atkūrimo įstatymo 12 str. 3 p., žemės sklypas negrąžintinas natūra, o valstybės išperkamas.

42Nurodyti teismų sprendimai yra įsiteisėję, todėl sprendimais nustatyti teisinę reikšmę turintys faktai iš naujo neįrodinėjami, nagrinėjant ginčus tarp tų pačių šalių ir yra vertinami kaip prejudicinę reikšmę turintys faktai. (CPK 182str.1d.2p.).

43Administracinių teismų sprendimais konstatavus, kad automobilių parkavimo aikštelės skirtos visuomenės poreikiams ir bendroms gyventojų reikmėms tenkinti, nagrinėjamoje byloje pripažintini nepagrįstais, todėl netenkintini ieškovų reikalavimai panaikinti: 2006-07-31 Susisiekimo komunikacijų statybos ir naudojimo sutartį; panaikinti 2006-08-02 statybos leidimą Nr.45-247, pripažinti, kad Kniaudiškių II -ojo mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūros sprendiniai, kuriais automobilių stovėjimo aikštelės yra numatytos už komercinių sklypų ribų prieštarauja aukštesnio lygmens teisės norminiams aktams ir negalioja; pripažinti, kad pagal Kniaudiškių H - ojo mikrorajono komercinės zonos detaliojo plano korektūrą numatytos automobilių stovėjimo aikštelės prie sklypų Nr. IX ir XII rytinėje pusėje, nėra konkretus ir aiškiai išreikštas visuomenės poreikis, ir šios neužstatytos teritorijos gali būti grąžinamos natūra; panaikinti Kniaudiškių II - ojo mikrorajono korektūros dalį, kuria sklypui Nr. IX priskirtas 0,0524 ha žemės sklypas, bei kuria prie sklypų Nr. IX ir XII rytinėje dalyje priskirtos automobilių stovėjimo aikštelės; įpareigoti Panevėžio apskrities viršininko administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybės administraciją įstatymų nustatyta tvarka suformuoti ir patvirtinti laisvoje (neužstatytoje) žemėje esančioje prie sklypų ( - ) ir ( - ), Panevėžio mieste, atkurti natūra, panaikinti žemės hipoteką 0,0524 ha ploto sklypo dalies ( - ).

44Atmetant visus ieškovų reikalavimus kaip nepagrįstus pasisakytina, kad ieškovai ginčija atsakovų sudarytus sandorius, kuriais valdymo institucijos įstatymo nustatyta tvarka leido atsakovui K. G. pastatyti, suteikdamos žemės sklypus sudarė sąlygas tinkamai eksploatuoti prekybos-verslo centrą, esantį ( - ), Panevėžyje. Ieškovų ieškinio reikalavimų patenkinimas prieštarautų teisingumo ir protingumo principams, įtvirtintiems CK 1.5str. Patenkinus ieškinio reikalavimus ir panaikinus ieškovų ginčijamus sandorius, atsakovui K. G., trečiajam asmeniui AB bankui SEB būtų neadekvačiai neigiamai pakeistos jų verslo, veiklos, prisiimtų įsipareigojimų sąlygos: atsakovui K. G. atsirastų nenumatytų problemų eksploatuot jam priklausantį verslo-prekybos centrą, panaikinus žemės sklypui įregistruotą hipoteką, užtikrinančią atsakovui K. G. suteiktos trečiojo asmens AB banko SEB paskolos grąžinimą, tretysis asmuo bankas be jokios kaltės prarastų suteiktos paskolos grąžinimo įvykdymo užtikrinimą. Byloje nėra įrodymų išvadai, kad K. G., sudarydamas ieškovo ginčijamus sandorius, buvo nesąžiningas, todėl vadovaujantis CK 4.96str. nuostatomis nėra galimybės iš K. G. išreikalauti jo įsigytus iš valstybės žemės sklypus, į kuriuos K. G. įregistravo nuosavybės teises VĮ registrų centras. Ieškovai nagrinėjamoje byloje neįrodė, kad atsakovų sudaryti sandoriai yra niekiniai, dėl ko jie turėtų būti naikintini (CK 1.78str.1d). Ieškovų nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą – žemę, bus atkurtos kitais būdais, numatytais Įstatyme dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

45Atmetus ieškovų ieškinį, vadovaujantis CPK 98str.1d. iš ieškovų priteistinos atsakovės Z. G. turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

46Vadovaujantis CPK 260-270str.str.,

Nutarė

471. Atmesti ieškovų R. J., A. P., G. J. M. ir E. R. ieškinį atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai, K. G., Z. G., tretiesiems asmenims valstybinės įmonės Registrų centro Panevėžio filialui, AB SEB bankui dėl pripažinimo niekiniais ir panaikinimo pirkimo – pardavimo sandorių, statybos leidimo, nekilnojamojo turto registro įrašo panaikinimo ir kitų reikalavimų. 2. Priteisti iš R. J. (a.k. duomenys neskelbtini) A. P. (a.k (duomenys neskelbtini) G. J. M. (a.k(duomenys neskelbtini) ir E. R. (a.k. (duomenys neskelbtini) solidariai 1 000 Lt advokato pagalbai apmokėti Z. G. (a.k. (duomenys neskelbtini) 3. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti visas ieškovų prašymais taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei apribojimus žemės sklypui bei statiniui, esantiems Klaipėdos g.67a, Panevėžyje.

48Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant skundą Panevėžio Apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, posėdžio... 2. atsakovams: Panevėžio apskrities viršininko administracijos įgaliotam... 3. G. B.,... 4. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos įgaliotai atstovei D. N.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovai R. J., G. J. M., A. P., E. R. 2008-09-23 pateikė teismui suvestinį... 7. 2009-05-22 sukonkretinus ieškinį ieškovai prašė: 13.1. panaikinti... 8. Nurodė, kad L. J. iki žemės nacionalizacijos Panevėžio mieste nuosavybės... 9. Nurodė, kad dalis sklypo yra užstatyta statiniais, kurie įregistruoti... 10. Neteisėtai įgytame sklype siekdamas realizuoti teisę statyti K. G.... 11. Teigia, kad L. J. 1940 m. nacionalizuoto žemės sklypo Nr. 33 dalis, kurioje... 12. Panevėžio miesto valdybos 1992-02-24 potvarkio Nr. 84v punktu 2.4.9 suteiktas... 13. Mano, kad senaties termino nepraleido, kuris pagal CK 1.127 str. 1 d.... 14. Atsakovas K. G., atsakovų K. G. ir Z. G. atstovas adv. A.Kolpertas su ieškovu... 15. Ieškovas pats ieškinyje nurodo ir pripažįsta, kad priimant Panevėžio... 16. Ieškovo ginčijami sandoriai nėra laikomi niekinais sandoriais, nes jie yra... 17. Ieškovai ginčija 1992-10-01 dienos pirkimo-pardavimo sutartį, o atsakovai... 18. Detalieji planai, jų pakeitimai yra įforminti tam tikrais Panevėžio miesto... 19. Atsakovai Grabiai nurodė, kad naudojami ir įsigyti nuosavybėn žemės... 20. Atsakovas K. G. paaiškino, kad ieškovų atstovas R. J. rašytine forma yra... 21. 2000-04-26 Panevėžio miesto tarybos sprendimu Nr.4-8 patvirtintas detalusis... 22. Atsakovas Panevėžio apskrities viršininko administracija procesiniame... 23. Reikalavimas uždrausti atsakovams žemės sklype ( - ), Panevėžio mieste... 24. Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo... 25. Atsižvelgiant į Panevėžio apygardos administracinio teismo 2003 m. sausio... 26. Panevėžio miesto savivaldybės administracija procesiniuose dokumentuose,... 27. Tretysis asmuo AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko,... 28. dėl senaties taikymo ieškovų reikalavimams.... 29. Atsakovai be pakankamo pagrindo prašė teismą taikyti ieškinio senatį... 30. 1. dėl Panevėžio miesto valdybos 1991-06-17 potvarkio Nr. 306v... 31. Panevėžio miesto valdyba 1991-06-17 potvarkiu Nr. 306v „Dėl leidimo... 32. 2. dėl valstybinės žemės 1992-12-01 pirkimo – pardavimo sutarties... 33. 1992-12-01 Žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartimi (notarinio registro... 34. 3. dėl valstybinės žemės 2005-04-08 pirkimo -pardavimo sutarties... 35. Panevėžio miesto taryba 2000-04-26 sprendimu Nr. 4-8 „Dėl Kniaudiškių II... 36. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.P27/05-0058 Panevėžio... 37. Aptartų motyvų pagrindu darytina išvada, kad valdymo institucijų... 38. 4. dėl likusių ieškinio reikalavimų, susijusių su numatyta automobilių... 39. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2008-01-18 sprendimu... 40. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2003-01-25 sprendimu bei Lietuvos... 41. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2003-03-25 nutartyje (admin. byla... 42. Nurodyti teismų sprendimai yra įsiteisėję, todėl sprendimais nustatyti... 43. Administracinių teismų sprendimais konstatavus, kad automobilių parkavimo... 44. Atmetant visus ieškovų reikalavimus kaip nepagrįstus pasisakytina, kad... 45. Atmetus ieškovų ieškinį, vadovaujantis CPK 98str.1d. iš ieškovų... 46. Vadovaujantis CPK 260-270str.str.,... 47. 1. Atmesti ieškovų R. J., A. P., G. J. M. ir E. R. ieškinį atsakovams... 48. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...