Byla eAS-341-525/2017
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro, ginančio viešąjį interesą reikalavimą pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, jų panaikinimo bei restitucijos taikymo natūra ir žemės sklypų grąžinimo valstybei

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo UAB ,,Pasvagra" atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro, ginančio viešąjį interesą reikalavimą pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, jų panaikinimo bei restitucijos taikymo natūra ir žemės sklypų grąžinimo valstybei.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Panevėžio apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 21 d. nutartimi priėmė nagrinėti Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro, ginančio viešąjį interesą (toliau – Prokuroras), 2017 m. vasario 2 d. patikslinto prašymo reikalavimus dėl 2014 m. sausio 31 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 489 ir 2014 m. rugsėjo 2 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 3652 pripažinimo negaliojančiomis, jų panaikinimo bei restitucijos taikymo natūra ir žemės sklypų grąžinimo valstybei. 2017 m. sausio 13 d. nutartimi buvo priimtas nagrinėti Prokuroro reikalavimas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Pasvalio skyriaus vedėjos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 24S-(14.24.3.)-17 ,,Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo gyvenamojoje vietovėje pilietei Ė. M. P.".

6Prokuroras 2017 m. vasario 2 d. teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę - uždrausti nuosavybės teisės perleidimą 8,2790 ha ploto žemės sklypui, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir 8,4321 ha ploto žemės sklypui, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), priklausantiems UAB ,,Pasvagra", bei 9,9603 ha ploto žemės sklypui, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), priklausantį G. L.

7II.

8Panevėžio apygardos administracinis teismas (toliau – ir teismas, pirmos instancijos teismas) 2017 m. vasario 21 d. nutartimi pareiškėjo Panevėžio apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę tenkino. Nutarė uždrausti perleisti nuosavybės teises tretiesiems asmenims UAB ,,Pasvagra" (į 8,2790 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir 8,4321 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - )savivaldybėje) ir G. L. (į 9,9603 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - )).

9Teismas įvertinęs prokuroro prašyme suformuluotus reikalavimus, darė išvadą, kad siekiant užtikrinti restitucijos taikymą natūra ir žemės sklypų grąžinimą valstybei, prokuroro prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė užtikrins galimo sprendimo dėl administracinio sprendimo panaikinimo, žemės sklypų perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo bei restitucijos taikymo natūra įvykdymą.

10III.

11Atsakovas UAB „Pasvagra“ su teismo nutartimi nesutinka, nurodo, jog pardavėja, sudarydama žemės sklypų pirkimo pardavimo sutartis, veikė per įgaliotą asmenį, kuriam buvo išduotas notaro patvirtintas įgaliojimas nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutarčiai sudaryti. Notaras, kaip nurodyta, prieš išduodamas įgaliojimą, nustato, ar asmuo, pasirašantis dokumentą, yra veiksnus. Pagal bylos aplinkybes akivaizdu, jog sudarydama vienašalį sandorį, t.y. įgaliojimą kitam asmeniui veikti jos vardu, Ė. M. P. veikė tinkamai, todėl nėra pagrindo abejoti jos veiksnumu sandorio sudarymo dieną. Pažymi, jog UAB „Pasvagra“ yra pilnai įvykdžiusi savo pareigą sumokėti už turtą, jį perėmusi, įregistravusi nuosavybės teises viešame registre ir naudoja žemę pagal paskirtį, todėl yra teisėtas ir sąžiningas įgijėjas, žemės sklypą įsigijo už rinkos kainą, vadovaudamasi žemės sklypo pirkimo metu galiojančiais teisės aktais, iš tuo metu teisėtai žemės sklypą valdžiusio asmens, taip pat yra visiškai atsiskaitęs su pardavėja, nurodo, kad yra teisėtas žemės sklypo valdytojas. Taip pat pirkėjas UAB „Pasvagra“ sandorio sudarymo metu neturėjo jokios informacijos apie galimai pažeidžiant teisės aktų reikalavimus įgytus žemės sklypus ir kadangi pats sklypus įgijo be apgaulės, jis niekada nestabdė kainos mokėjimo, yra visiškai atsiskaitęs su pardavėja ir patvirtina, kad neturi jokių sąsajų su kitomis prokuroro prašyme nurodytomis aplinkybėmis, nepadėjo pardavėjai susigrąžinti teisių į žemės sklypus ar kitaip nedalyvavo su žemės sklypais susijusiuose santykiuose ar sandoriuose, išskyrus sudarydama žemės sklypų pirkimo pardavimo sutartis.

12Prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 21 d. nutarties dalį, kuria nutarta uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Pasvagra“, perleisti nuosavybės teises į 8,2790 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir 8,4321 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) savivaldybėje.

13Atsakovas G. L. 2017 m. kovo 21 d. pateikė atsiliepimą į atsakovo UAB „Pasvagra“ atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad su atskiruoju skundu ir jame išdėstytais motyvais sutinka.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskiruoju skundu ginčijama Panevėžio apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždraudė perleisti nuosavybės teises tretiesiems asmenims: uždarajai akcinei bendrovei ,,Pasvagra" - į 8,2790 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir 8,4321 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) savivaldybėje ir G. L. - į 9,9603 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) savivaldybėje.

17UAB ,,Pasvagra" nesutinka su tokia teismo pozicija ir prašo panaikinti reikalavimo užtikrinimo priemones jų atžvilgiu.

18ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

19Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

20Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-222/2010).

21Nagrinėjamu atveju, laikinai apribodamas atsakovų nuosavybės teises į ginčo objektus, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog, siekiant užtikrinti restitucijos taikymą natūra ir žemės sklypų grąžinimą valstybei, Prokuroro prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė užtikrins galimo sprendimo dėl administracinio sprendimo panaikinimo, žemės sklypų perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo bei restitucijos taikymo natūra įvykdymą. Konstatavo, kad prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tinkama ir proporcinga siekiamam rezultatui.

22Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Pripažinus ginčijamus administracinius aktus negaliojančiais, t. y. panaikinus nuosavybės teisės atsiradimo pagrindą, taikytina restitucija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos aprobuota nutartis 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1163/2003), atsižvelgiant į tai, Ė. M. P. privalėtų grąžinti žemės sklypus, įgytus neteisėto administracinio akto pagrindu, valstybės dispozicijon, tačiau minėti žemės sklypai pirkimo pardavimo sutartimis buvo perleisti atsakovams UAB “Pasvarga” ir G. L.. Todėl, vertinant tai, kad UAB „Pasvarga“ ir G. L. galimai disponuoja valstybės nuosavybe ir gali ją perleisti tretiesiems asmenims ir tokiu būdu apsunkinti restitucijos taikymą natūra ir žemės sklypų grąžinimą valstybei, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones laikinai apribojant galimybes perleisti nuosavybės teises tretiesiems asmenims (uždarajai akcinei bendrovei ,,Pasvagra" - į 8,2790 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir 8,4321 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) savivaldybėje ir G. L. - į 9,9603 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) savivaldybėje.).

23Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad minėti žemės sklypai yra civilinių santykių objektai, šių ginčo sklypų savininkai keitėsi. Aptartos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, jog egzistuoja pagrįsta rizika, kad ginčo sklypai gali būti ir toliau perduodami nuosavybėn kitiems asmenims. Dėl nurodytų priežasčių, perleidus nuosavybės teises į ginčo objektus kitiems, į byla neįtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, teisėjų kolegijos nuomone, gali pasunkėti ne tik teismo sprendimo vykdymas, bet ir bylos nagrinėjimas – tektų naujus įgijėjus įtraukti į bylą ir papildomai ginčyti tiek sandorius dėl ginčo žemės sklypų, tiek ir jų nuosavybės teises.

24Atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovas nenurodė jokių argumentų, kad teismo sprendimu taikomas laikinas uždraudimas perleisti ginčo sklypus yra neproporcinga priemonė, sukelsianti jam itin neigiamus padarinius.

25Įvertinusi aptartas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroro reikalavimų turinį ir siekį apginti viešąjį interesą, prokuroro prašytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra tikslingas, proporcingas, atitinkantis šalių ir viešojo interesų pusiausvyrą, todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, jog būtina taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Todėl atsakovo UAB ,,Pasvagra" atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo UAB ,,Pasvagra" atskirąjį skundą atmesti.

28Panevėžio apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 21 d. nutartimi... 6. Prokuroras 2017 m. vasario 2 d. teismui pateikė prašymą taikyti reikalavimo... 7. II.... 8. Panevėžio apygardos administracinis teismas (toliau – ir teismas, pirmos... 9. Teismas įvertinęs prokuroro prašyme suformuluotus reikalavimus, darė... 10. III.... 11. Atsakovas UAB „Pasvagra“ su teismo nutartimi nesutinka, nurodo, jog... 12. Prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario... 13. Atsakovas G. L. 2017 m. kovo 21 d. pateikė atsiliepimą į... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskiruoju skundu ginčijama Panevėžio apygardos administracinio teismo 2017... 17. UAB ,,Pasvagra" nesutinka su tokia teismo pozicija ir prašo panaikinti... 18. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti... 19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 20. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi... 21. Nagrinėjamu atveju, laikinai apribodamas atsakovų nuosavybės teises į... 22. Teisėjų kolegija sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.... 23. Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad minėti žemės sklypai yra... 24. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog atsakovas nenurodė jokių argumentų, kad... 25. Įvertinusi aptartas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjo UAB ,,Pasvagra" atskirąjį skundą atmesti.... 28. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....