Byla 2YT-454-892/2017
Dėl valdymo nuosavybės teise juridinio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išvadą teikianti institucija byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė

2sekretoriaujant Liucynai Vasiliauskienei

3dalyvaujant pareiškėjų sodininkų bendrijų „Ramuva“, „Parama“, „Rūta“, „Toliasodis“, „Auksinis renetas“, „Papartis“, „Pramprojektas“, „Komprojektas-1“ atstovui advokatui Andžejui Seliavai

4suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui adv. K. B.

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka sodininkų bendrijų „Ramuva“, „Parama“, „Rūta“, „Toliasodis“, „Auksinis renetas“, „Papartis“, „Pramprojektas“, „Komprojektas-1“ pareiškimu dėl valdymo nuosavybės teise juridinio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išvadą teikianti institucija byloje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos

Nustatė

61. Pareiškėjai pareiškime nurodė, kad bendrai naudojasi nekilnojamais daiktais – siurbline (unikalus Nr. 4400-1227-6910) ir vandentiekio bokštu (unikalus Nr. 4400-12224-75060), esančiais Skirgiškių kaime, Riešės sen., Vilniaus rajone, minėti nekilnojami daiktai buvo sukurti (pastatyti) pareiškėjų lėšomis, nuo jų sukūrimo pareiškėjai valdė šiuos daiktus kaip savininkai, jais naudojosi, juos prižiūrėjo bei naudojasi jais iki šiol, kiti asmenys pretenzijų į šiuos daiktus nereiškia. Pažymėjo, kad negali įregistruoti nuosavybės teisių į minėtus nekilnojamus daiktus, nes nėra išlikę dokumentų, patvirtinančių statybos teisėtumą. Nurodė, kad apie 1980 m. pareiškėjoms Vilniaus rajone Pikeliškių kolūkio Skirgiškių kaime buvo paskirti žemės sklypai megėjiškai sodininkystei, suteiktame sodininkų sklypų masyve buvo įsteigtos 8 sodininkų bendrijos, iškilus poreikiui aprūpinti sodininkui vandeniu apie 1980 m. buvo pradėtos siurblinės, vandentiekio bokšto bei vamzdynų projektavimo darbai, minėtų statinių statybos vieta buvo suderinta su Vilniaus miesto tarybos vykdomojo komiteto vyriausiojo architektūros ir planavimo valdybos landšafto architektu bei LRTR Komunalinio ūkio ministerijos ūkio projektavimo institutu, statybos finansuojamos iš įvairių lėšų – sodininkų bendrijų narių lėšų bei organizacijų/įstaigų, kuriose dirbo sodininkų bendrijos nariai lėšų. Pastačius statinius pareiškėjai juos įtraukė į savo apskaitą, bendromis lėšomis dengė minėtų objektų eksploatavimo išlaidas. Aplinkybę, kad minėti statiniai priklauso pareiškėjams patvirtina ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos 2007-08-23 pažyma Nr. A12-225(5.5) „Dėl pastatų priklausomybės“, kurioje nurodoma, kad sodininkų bendrijai „Komprojektas-1“ priklausantiems siurblinės pastatui ir vandens bokštui suteiktas adresas Vilniaus r., Riešės sen., Skirgiškių k., SB „Komprojektas-1“. 2007 metais VĮ Registrų centras atsisakė įrašyti nekilnojamo kadastro duomenis, nes nepateiktas viešojo administravimo subjekto sprendimas, patvirtinantis nekilnojamo daikto – siurblinės 1H1/p statybos teisėtumą, minėtą sprendimą apskundus administracine tvarka, jis paliktas galioti. Pareiškėjai nurodė, kad dėjo pastangas surasti dokumentus, kurių pagrindu būtų galima įregistruoti siurblinę ir vandens bokštą Nekilnojamo turto registre, tačiau tokie dokumentai nerasti, kompetentingose institucijose neišliko dokumentų, patvirtinančių kad minėti nekilnojami daiktai priklauso pareiškėjams nuosavybės teise ir, kad jie pastatyti teisėtai, todėl pareiškėjai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimo Nr. 278 8 punktu siekdami įregistruoti nuosavybės teises į minėtus statinius turi pateikti atitinkamą teismo sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. 2. Patikslinę pareiškimą pareiškėjai prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodininkų bendrija "Ramuva", sodininkų bendrija "Parama", sodininkų bendrija "Rūta", sodininkų bendrija "Toliasodis", sodininkų bendrija "Auksinis renetas", sodininkų bendrija "Papartis", sodininkų bendrija "Pramprojektas", sodininkų bendrija "Komprojektas-1" valdo nuosavybės teise vandentiekio bokštą (unikalus Nr. 4400-1124- 7506), esantį Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., bendrąja dalinės nuosavybės teise, toliau nurodytomis dalimis: 1) sodininkų bendrijai "Ramuva" priklauso 36/466 vandentiekio bokšto dalys; 2) sodininkų bendrijai "Parama" priklauso 41/466 vandentiekio bokšto dalys; 3) sodininkų bendrijai "Rūta" priklauso 72/466 vandentiekio bokšto dalys; 4) sodininkų bendrijai "Toliasodis" priklauso 58/466 vandentiekio bokšto dalys; 5) sodininkų bendrijai "Auksinis renetas" priklauso 43/466 vandentiekio bokšto dalys; 6) sodininkų bendrijai "Papartis" priklauso 45/466 vandentiekio bokšto dalys; 7) sodininkų bendrijai "Pramprojektas" priklauso 40/466 vandentiekio bokšto dalys; 8) sodininkų bendrijai "Komprojektas-l" priklauso 131/466 vandentiekio bokšto dalys; nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodininkų bendrija "Ramuva", sodininkų bendrija "Parama", sodininkų bendrija "Rūta", sodininkų bendrija "Toliasodis", sodininkų bendrija "Auksinis renetas" sodininkų bendrija "Papartis", sodininkų bendrija "Pramprojektas", sodininkų bendrija "Komprojektas-1" valdo nuosavybės teise siurblinę (unikalus Nr. 4400-1227-6910), esančią Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., bendrąja dalinės nuosavybės teise, toliau nurodytomis dalimis: 1) sodininkų bendrijai "Ramuva" priklauso 36/466 siurblinės dalys; 2) sodininkų bendrijai "Parama" priklauso 41/466 siurblinės dalys; 3) sodininkų bendrijai "Rūta" priklauso 72/466 siurblinės dalys; 4) sodininkų bendrijai "Toliasodis" priklauso 58/466 siurblinės dalys; 5) sodininkų bendrijai "Auksinis renetas", priklauso 43/466 siurblinės dalys; 6) sodininkų bendrijai "Papartis" priklauso 45/466 siurblinės dalys; 7) sodininkų bendrijai "Pramprojektas" priklauso 40/466 siurblinės dalys; 8) sodininkų bendrijai "Komprojektas-l" priklauso 131/466 siurblinės dalys (3 t. b.l. 4-16). 3. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atsiliepime nurodė, kad byla nesusijusi su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos teisėmis, nurodė neprieštaraujantys pareiškimo tenkinimui, prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra (1 t. b.l. 136-138, 3 t. b.l. 82-83). 4. Suinteresuotas asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija 206-05-26 atsiliepime ir patikslintame atsiliepime prašė nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant ir sprendimą priimti teismo nuožiūra. Pažymėjo, kad savivaldybės balanse minėti pastatai nėra apskaitomi, kadangi pastatai pradėti ir baigti statyti 1988 metais, turi būti vadovaujamasi daikto sukūrimo metu galiojusiais teisės aktais, tai yra 1964 metų Civilinio kodekso normomis (1 t. b.l. b.l.143, 142-144, 2 t. b.l. 2-3, 3 t. b.l. 84-85). 5. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2016-05-17 atsiliepime pažymėjo, jog kaip matyti iš į bylą pateiktų dokumentų (teismų sprendimų), iš esmės tik sodininkų bendrija „Komprojektas – 1“ siekė, kad jai būtų pripažinta nuosavybės teisė į siurblinę ir vandentiekio bokštą, be to, pareiškime nurodoma, kad pastačius statinius, pareiškėjai juos įtraukė į savo apskaitą, tačiau iš pateiktų dokumentų matyti, kad tik sodininkų bendrija „Komprojektas - 1“ buvo įtraukusi minėtus objektus į savo apskaitą, todėl prie pareiškimo pridėti dokumentai galimai įrodo, kad tik sodininkų bendrijos „Komprojektas – 1“ valdė ir valdo siurblinę ir vandentiekio bokštą kaip savą, o ne visos pareiškėjos kartu. Prašė nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant (1 t. b.l. b.l.146-147). 6. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime pažymėjo, kad nekilnojamo turto, kurių valdymo nuosavybės teise juridinį faktą yra prašoma patvirtinti objektai, pastatyti iki 1989 metų, tačiau į bylą nėra pateikta statybos teisėtumą patvirtinantys įrodymai, tuo tarpu jie yra esminiai šioje byloje, nes neteisėtos statybos rezultatas negali būti pripažintas nuosavybės teisės objektu. Pažymėjo, kad nustatyti statinio valdymo nuosavybės teise juridinį faktą galima tik tada, kai pats statinio priklausomumo asmeniui juridinis faktas yra įregistruotas, tačiau tai patvirtinantys dokumentai yra dingę, tuo tarpu, jeigu statinys apskritai nebuvo įregistruotas, nors tuo metu galiojantys aktai tai nustatė, teismas negali nustatyti statinio valdymo nuosavybės teise juridinio fakto, nes tai reiškia, kad statybos metu galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka jis nebuvo priimtas eksploatuoti, tokiu būdu statinys ir nuosavybės teisės į jį gali būti registruojami tik po savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Taip pat pažymėjo, kad žemės suteikimo statyboms kaimo vietovėje tvarką nurodytu laikotarpiu reglamentavo Žemės kodeksas, 1976-12-30 d. įsakyme Nr. 307 ir juo patvirtintoje Leidimų statyti ir rekonstruoti pastatus įforminimo tvarkoje buvo nustatyta, kad leidimus statyti ar rekonstruoti pastatus statytojams galėjo išduoti respublikinio pavaldumo miestų vykdomųjų komiteto statybos ir architektūros valdybų (skyrių) statybos kontrolės inžinieriai, miestų vyriausieji architektai ir rajonų architektai inspektoriai; leidimai galėjo būti išduoti statytojui pateiktus be kitų dokumentų taip pat ir žemės sklypo skyrimo ar perdavimo naudotis dokumentus. Prašė bylą spręsti teismo nuožiūra VĮ „Turto bankas“ atstovui nedalyvaujant (1 t. b.l.153-155). Atsiliepime į patikslintą pareiškimą nurodė, kad tuo atveju, jei iš surinktų įrodymų bus galima konstatuoti pareiškimas atitinka ( - ) str. ir 445 str. numatytas sąlygas, neprieštaraus jo tenkinimui (3 t. b.l. 87-88). 7. VĮ „Registrų centras“ atsiliepime ir patikslintame atsiliepime prašė pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra (3 t. b.l. 2-3, 95-96). 8. Išvadą teikianti institucija Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nurodė, kad iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ne visada buvo siekiama statinių nuosavybės teisę visoms pareiškėjoms, nes į apskaitą statinius įtraukė bei dėl jų įregistravimo kreipėsi tik bendrija „Komprojektas-1“, nurodė, kad duomenų apie siurblinės bei vandentiekio bokšto savavališkos statybos faktą neturi, prašė nagrinėti bylą teismo nuožiūra (2 t. b.l. 10-13, 3 t. b.l. 98). 9. Teismo posėdyje pareiškėjų atstovas pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti pareiškime nurodytais motyvais. 10. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas palaikė atsiliepime nurodytus argumentus.

7Pareiškimas tenkintinas 11. Remiantis pareiškėjų atstovo paaiškinimais teismo posėdyje, rašytiniais bylos duomenimis nustatyta, kad siekiant aprūpinti sodininkus vandeniu, pareiškėjai apie 1980 metus pradėjo siurblinės, vandentiekio bokšto bei vamzdyno projektavimo darbus, sodininkų bendrija „Komprojektas 1„ LRST KŪM Komunalinio ūkio projektavimo institutui pateikė užsakymą dėl objekto – Komprojekto –„1“ kolektyvinio sodo Vilniaus rajone Pikeliškių kol. Skirgiškių km. vandens paimos ir siurblinės statybos, projekto vykdymas buvo suderintas su Vilniaus miesto tarybos vykdomojo komiteto vyriausiąja architektūros ir planavimo valdybos vyriausiuoju architektu (1 t. b.l. 9-26, 34), objektų statybos buvo finansuojamos iš bendrijos narių bei įstaigų/organizacijų, kuriose dirbo sodininkų bendrijų nariai lėšų (1 t. b.l. 43-51, 2 t. 17-26), Vandentiekio tinklai (siurblinė ir bokštas) įtraukti į bendrijos „Komprojektas 1“ balansą (1 t. b.l. 56-61). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad išlaidas už objektų eksploatavimą apmokamos iš bendrijų lėšų (2 t. b.l. 36-43). 12. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos 2007-08-23 pažymoje nurodyta, kad sodininkų bendrijai „Komprojektas-1“ priklausantiems siurblinės pastatui ir vandens bokštui suteiktas adresas Vilniaus rajonas, Riešės sen., Skirgiškių k. (1 t. b.l.79). Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009-06-01 Senų statinių patikrinimo akte nurodyta, kad savavališkos statybos aktų ar kitokių draudimų statyti (naudoti) siurblinę (kadastro matavimų indeksas 44/833006) ir vandentiekio bokštą (kadastrinių matavimų indeksas 44/831159) nėra, pastatų būklė gera, pastatai eksploatuojami (1 t.b. b.l.124). Į bylą pateikta siurblinės (unikalus Nr. 4400-1227-6910) ir vandens bokšto (unikalus Nr.4400-1224-7506) kadastrinių matavimų byla, sudaryta 2007 m., joje nurodyti statybos metai – 1988; nekilnojami daiktai – siurblinė, unikalus Nr.4400-1227-66910, ir vandentiekio bokštas, unikalus Nr. 4400-1224-7506, esantys Skirgiškių kaime, Riešės seniūnija, Vilniaus rajone, 2009-06-09, įregistruoti Nekilnojamo turto registre (1 t.b.l. 106-121, 129-130, 3 t. b.l. 2-6, 95-96). Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino, kad po minėtais nekilnojamo turto objektais žemės sklypas nesuformuotas ir pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 8 punktą minėta žemė nuosavybės teise priklauso valstybei (3 t. b.l. 93-94). 13. Vilniaus apskrities archyvas 2014-08-18 rašte nurodė, kad Vilniaus rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto rajono architekto 1981-1988 m. leidimo statyti siurblinę ir vandens bokštą kolektyviniame sode „Komprojektas -1“ Skirgiškių kaime Pikeliškių kolūkyje Vilniaus rajone bei 1981-1988 m. priėmimo eksploatacijai akto nėra (1 t. b.l. 96). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos archyve ir Vilniaus apskrities archyve duomenų apie Komunalinio projektavimo instituto sodininkų bendrijos „Komprojektas-1“ siurblinės ir vandens bokšto projektavimą ir statybą 1982-1988 m. Valstybinio instituto „Vilniaus komprojektas“ fondo dokumentuose nerasta (1 b.l. 94). Vilniaus savivaldybės administracija 2014-08-28 rašte nurodė, kad apie 1984 m. sodininkų bendrijos „Komprojektas-1“ kolektyvinio sodo Vilniaus rajone, Riešės sen., Skirgiškių kaime siurblinės ir vandens bokšto statybą, nuosavybę Vilniaus rajono savivaldybės administracija neturi (b.l.97-99). VĮ „Registrų centras“ 2009-06-18, 2014-05-16, 2015-06-12 sprendimais atmetė prašymus registruoti nuosavybės teises į minėtus pastatus sodininkų bendrijos „Komprojektas-1“, „Toliasodis“ vardu, nes nėra pateikti nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (1 t. b.l. 82-87, 100-101). 14. Juridinę reikšmę turintys faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta teise kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti atitinkamą juridinį faktą. Pagal ( - )straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t. y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes. Be to, pagal ( - )straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Taigi, juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (( - )straipsnio 1dalis, 445 straipsnis). 15. Teismų praktikoje išaiškinta, kad pastato valdymo nuosavybės teise faktas (( - )straipsnio 2 dalies 5 punktas) nustatomas, jeigu yra šios sąlygos: pirma, pareiškėjas įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu (pagal sandorį, pagamindamas daiktą ar kitais CK 4.47 straipsnyje nustatytais pagrindais); antra, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai buvo, tačiau šiuo metu jie yra dingę; trečia, nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų negalima gauti ar atkurti neteismine tvarka; ketvirta, nekilnojamasis daiktas buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka (pavyzdžiui, Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Interbolis“ v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-155/2010). Bylos dėl juridinę reikšmę turinčio pastato valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo yra skirtos jau tam tikru pagrindu praeityje atsiradusiai pareiškėjo nuosavybės teisei į nekilnojamąjį daiktą konstatuoti, kai egzistavo dokumentai, patvirtinantys tokią pareiškėjo teisę, tačiau jie (dokumentai) yra prarasti ir kitokia tvarka, išskyrus teisminę, jų neįmanoma gauti arba atkurti. Teismui nustačius tokį juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjas yra laikomas daikto savininku ne nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, o nuo tada, kai daiktą tam tikru pagrindu įgijo praeityje, t. y. teismo sprendimu patvirtinama, kad pareiškėjas daiktą nuosavybės teise valdė visą laiką nuo tokios teisės atsiradimo pradžios. 16. Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Lietuvos A. T. praktikoje pripažįstama, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, t. y. išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Lietuvos A. T. taip pat yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas konkrečioje civilinėje byloje turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į bylos kategoriją, jos pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. v. M. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-171/2006; 2005 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo Z. K. pareiškimą dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo, bylos Nr. 3K-3-147/2005). Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (( - ) straipsnis), todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos A. T. yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal A. G. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, bylos Nr. 3K-3-324/2008). Kasacinis teismas savo praktikoje taip pat yra pažymėjęs, kad šios kategorijos (dėl žemės valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo) bylose, siekiant protingo įsitikinimo apie faktus, proporcingai įvertintas laiko veiksnys, nes neprotinga siekiant susiformuoti įsitikinimą apie senokai buvusius faktus visuomet reikalauti tiek įrodymų, kiek reikalaujama apie ką tik įvykusius faktus, nes jų objektyviai negali būti tiek išlikę. Tačiau bet kokiu atveju protingas teismo įsitikinimas faktų buvimu arba nebuvimu turi išlikti, todėl įrodymų turi būti pakankamai tam, kad susiformuotų vidinis teismo įsitikimas faktų buvimu ar nebuvimu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. M. v. J. O. ir kt., bylos Nr. 3K-3-416/2011). 17. Nuosavybės teisei į turtą atsirasti turi būti konkretus nuosavybės įgijimo pagrindas. Nuosavybės teisė į nekilnojamą turtą gali būti įgyjama tame tarpe ir pastatant naują statinį, tačiau įgyti nuosavybės teisę į statinį ir tuo pačiu įgyti visas savininko teises bei savininko teisių garantijas yra galima ne bet kokio statybos proceso išdavoje, bet tik tokiu atveju, jei statyba buvo vykdoma laikantis jos procesą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimų, tai yra statybos procesas buvo teisėtas. Pareiškėjų statinių (siurblinės ir vandentiekio bokšto) statybos metu (1980-1988) metais galiojo Ministrų tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto 1976 m. gruodžio 30 d. įsakymu patvirtinta Leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarka. Ši tvarka galiojo iki 1994 m. gruodžio 22 d. ir joje buvo nustatyta, kad statiniai, jų priklausiniai gali būti statomi tik gavus nustatyta tvarka leidimus. Žemės suteikimo statyboms kaimo vietovėse tvarką nurodytu laikotarpiu reglamentavo Žemės kodeksas. 1976 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. 307 ir šiuo įsakymu patvirtintoje Leidimų statyti ir rekonstruoti pastatus įforminimo tvarkoje buvo nustatyta, kad leidimus statyti ar rekonstruoti pastatus statytojams galėjo išduoti respublikinio pavaldumo miestų vykdomųjų komitetų statybos ir architektūros valdybų (skyrių) statybos kontrolės inžinieriai, miestų vyriausieji architektai (architektai) ir rajonų architektai inspektoriai; leidimai galėjo būti išduoti statytojui pateikus, be kitų dokumentų, taip pat ir žemės sklypo skyrimo ir perdavimo naudotis dokumentus, nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą techninį projektą, darbo brėžinius ir sąmatą. 18. Byloje esantys duomenys – rašytiniai įrodymai dėl statybos techninės dokumentacijos rengimo, jos suderinimo su Vilniaus miesto tarybos vykdomojo komiteto vyriausiojo architektūros ir planavimo valdybos landšafto architektu 1981-06-30, o tai pat LR Melioracijos ir vandens ūkio ministerijos registracijos kortelė, įregistruota 1982-07-01 Nr. 7, patvirtina aplinkybę dėl statinių - siurblinės bei vandentiekio bokšto, kurių valdymo nuosavybės juridinę reikšmę turintį faktą yra siekiama nustatyti šioje byloje, leidimo statyboms gavimo (1 t. b.l. 35-42, 2 t. b.l.34). Byloje yra duomenys dėl žemės sklypų suteikimo bendrijoms naudojimuisi. Teismo nuomone, byloje nesant duomenų, paneigiančių pareiškėjų pateiktus įrodymus, aukščiau nurodyti įrodymai vertintini kaip pakankamai pagrindžiantys aplinkybę, kad tiek siurblinės, tiek vandentiekio bokšto statyba buvo vykdoma pagal teisės aktų reikalavimus (CPK 3 str., 185 str.). Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009-06-01 Senų statinių patikrinimo aktas patvirtina objektų tinkamumą naudoti, išvadą teikianti institucija nurodė neturinti duomenų apie siurblinės bei vandentiekio bokšto savavališkos statybos faktą. Pareiškime nurodyti nekilnojami daiktai – siurblinė, unikalus Nr. 4400-1227-6910, ir vandentiekio bokštas, unikalus Nr.440-1224-7506, 2009-06-29 įregistruoti Nekilnojamo turto registre. 19. Remiantis byloje esančių įrodymų visuma darytina išvada, jog pareiškėjai įgijo nuosavybės teises į vandentiekio bokštą (unikalus Nr. 4400-1124-7506) bei siurblinę (unikalus Nr. 4400-1227-6910), esančius Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. bei šiuos statinius valdo nuosavybės teise, nors jie ir neturi šio nekilnojamojo turto objektų nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nes jie yra dingę. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad kitokiu būdu nuosavybes patvirtinančių dokumentų pareiškėjai negali gauti. Byloje esantys duomenys sudaro pagrindą išvadai, kad nekilnojamasis daiktas buvo sukurtas ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka (1 t. b.l. 35-42, 123, 129-130, 2 t. b.l. 34, ( - ) str.). Dėl nurodytų argumentų, pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo tenkintinas (CPK 3 str., 185 str., 445 str. 2 d. 5 p.). 20. Suinteresuoti asmenys atsiliepimuose nurodė, kad rašytiniai įrodymai patvirtina tik vienos iš sodininkų bendrijos - „Komprojektas-1“ statinių valdymo nuosavybės teise faktą, tačiau atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu surinktų įrodymų visumą, taip pat pareiškėjų atstovo paaiškinimus, kad daugiausia šiai bylai aktualių įrodymų yra išsaugojusi bendrija „Komprojektas-1“, tarp pareiškėjų nesant ginčo dėl objektų valdymo nuosavybės teise dalies, duomenis, pagrindžiančius lėšų pastatų statybai rinkimą, minėtų objektų eksploatavimo lėšų apmokėjimą (1 t. b.l.74, 2 t. b.l. 35-42) bei pačių pareiškėjų aplinkybes, nurodytas patikslintame pareiškime, teismas neturi pagrindo abejoti visų pareiškėjų pareiškime nurodytų statinių valdymo nuosavybės teise faktu (( - ) str.).

8Vadovaudamasis LR ( - )270, 444 straipsniais teismas,

Nutarė

9Pareiškimą tenkinti.

10Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodininkų bendrija "Ramuva", j.a.k. ( - ), buv. Buivydiškių g. 9-40, Vilnius, sodininkų bendrija "Parama", j.a.k. ( - ), buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav., Sodininkų bendrija "Rūta", j.a.k. ( - ), buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav., sodininkų bendrija "Toliasodis", j.a.k. ( - ), buv. Vilniaus m. sav. teritorija, sodininkų bendrija "Auksinis renetas", j.a.k. ( - ), buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav. sodininkų bendrija "Papartis", j.a.k. ( - ), buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav. sodininkų bendrija "Pramprojektas", j.a.k. ( - ), buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav. sodininkų bendrija "Komprojektas-1", j.a.k. ( - ), buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav., valdo nuosavybės teise vandentiekio bokštą (unikalus Nr. 4400-1224-7506), esantį Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., bendrąja dalinės nuosavybės teise, toliau nurodytomis dalimis:

111) Sodininkų bendrijai "Ramuva", j.a.k. ( - ), priklauso 36/466 vandentiekio bokšto dalys;

122) Sodininkų bendrijai "Parama", j.a.k. ( - ), priklauso 41/466 vandentiekio bokšto dalys;

133) Sodininkų bendrijai "Rūta", j.a.k. ( - ), priklauso 72/466 vandentiekio bokšto dalys;

144) Sodininkų bendrijai "Toliasodis", j.a.k. ( - ), priklauso 58/466 vandentiekio bokšto dalys;

155) Sodininkų bendrijai "Auksinis renetas", j.a.k. ( - ), priklauso 43/466 vandentiekio bokšto dalys;

166) Sodininkų bendrijai "Papartis", j.a.k. ( - ), priklauso 45/466 vandentiekio bokšto dalys;

177) Sodininkų bendrijai "Pramprojektas", j.a.k. ( - ), priklauso 40/466 vandentiekio bokšto dalys;

188) Sodininkų bendrijai "Komprojektas-l", j.a.k. ( - ), priklauso 131/466 vandentiekio bokšto dalys.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodininkų bendrija "Ramuva", j.a.k. ( - ), buv. ( - ), Vilnius, sodininkų bendrija "Parama", j.a.k. 191475545, buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav., sodininkų bendrija "Rūta", j.a.k. ( - ), buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav., sodininkų bendrija "Toliasodis", j.a.k. ( - ), buv. Vilniaus m. sav. teritorija, sodininkų bendrija "Auksinis renetas", j.a.k. 191514966, buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav. sodininkų bendrija "Papartis", j.a.k. ( - ), buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav. sodininkų bendrija "Pramprojektas", j.a.k. ( - ), buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav. sodininkų bendrija "Komprojektas-1", j.a.k. ( - ), buv. Skirgiškių k., Vilniaus r. sav., valdo nuosavybės teise siurblinę (unikalus Nr. 4400-1227-6910), esančią Skirgiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., bendrąja dalinės nuosavybės teise, toliau nurodytomis dalimis:

201) Sodininkų bendrijai "Ramuva", j.a.k. ( - ), priklauso 36/466 siurblinės dalys;

212) Sodininkų bendrijai "Parama", j.a.k. ( - ), priklauso 41/466 siurblinės dalys;

223) Sodininkų bendrijai "Rūta", j.a.k. ( - ), priklauso 72/466 siurblinės dalys;

234) Sodininkų bendrijai "Toliasodis", j.a.k. ( - ), priklauso 58/466 siurblinės dalys;

245) Sodininkų bendrijai "Auksinis renetas", j.a.k. ( - ), priklauso 43/466 siurblinės dalys;

256) Sodininkų bendrijai "Papartis", j.a.k. ( - ), priklauso 45/466 siurblinės dalys;

267) Sodininkų bendrijai "Pramprojektas", j.a.k. ( - ) priklauso 40/466 siurblinės dalys;

278) Sodininkų bendrijai "Komprojektas-l", j.a.k. ( - ), priklauso 131/466 siurblinės dalys.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė... 2. sekretoriaujant Liucynai Vasiliauskienei... 3. dalyvaujant pareiškėjų sodininkų bendrijų „Ramuva“, „Parama“,... 4. suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka sodininkų bendrijų... 6. 1. Pareiškėjai pareiškime nurodė, kad bendrai naudojasi nekilnojamais... 7. Pareiškimas tenkintinas 11. Remiantis pareiškėjų atstovo paaiškinimais... 8. Vadovaudamasis LR ( - )270, 444 straipsniais teismas,... 9. Pareiškimą tenkinti.... 10. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodininkų bendrija... 11. 1) Sodininkų bendrijai "Ramuva", j.a.k. ( - ), priklauso 36/466 vandentiekio... 12. 2) Sodininkų bendrijai "Parama", j.a.k. ( - ), priklauso 41/466 vandentiekio... 13. 3) Sodininkų bendrijai "Rūta", j.a.k. ( - ), priklauso 72/466 vandentiekio... 14. 4) Sodininkų bendrijai "Toliasodis", j.a.k. ( - ), priklauso 58/466... 15. 5) Sodininkų bendrijai "Auksinis renetas", j.a.k. ( - ), priklauso 43/466... 16. 6) Sodininkų bendrijai "Papartis", j.a.k. ( - ), priklauso 45/466 vandentiekio... 17. 7) Sodininkų bendrijai "Pramprojektas", j.a.k. ( - ), priklauso 40/466... 18. 8) Sodininkų bendrijai "Komprojektas-l", j.a.k. ( - ), priklauso 131/466... 19. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad sodininkų bendrija... 20. 1) Sodininkų bendrijai "Ramuva", j.a.k. ( - ), priklauso 36/466 siurblinės... 21. 2) Sodininkų bendrijai "Parama", j.a.k. ( - ), priklauso 41/466 siurblinės... 22. 3) Sodininkų bendrijai "Rūta", j.a.k. ( - ), priklauso 72/466 siurblinės... 23. 4) Sodininkų bendrijai "Toliasodis", j.a.k. ( - ), priklauso 58/466... 24. 5) Sodininkų bendrijai "Auksinis renetas", j.a.k. ( - ), priklauso 43/466... 25. 6) Sodininkų bendrijai "Papartis", j.a.k. ( - ), priklauso 45/466 siurblinės... 26. 7) Sodininkų bendrijai "Pramprojektas", j.a.k. ( - ) priklauso 40/466... 27. 8) Sodininkų bendrijai "Komprojektas-l", j.a.k. ( - ), priklauso 131/466... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...