Byla e2VP-822-418/2020
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys A. M., Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja Leonora Jakubauskienė, sekretoriaujant Vaidai Šukienei, dalyvaujant atsakovui R. M., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui Laimučiui Vaškevičiui, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovei Daliai Lungevičienei,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. M. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) ieškinį atsakovui R. M. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, tretieji asmenys A. M., Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4R. M. pateikė teismui prašymą dar kartą atidėti dviejų mėnesių laikotarpiui 2018 m. kovo 28 d. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018 vykdymą, kuriuo atsakovui R. M. nustatytas devynių mėnesių terminas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, pastato-poilsio bazės, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dėl savavališkai perstatyto ir padidinto priestato, įteisinimo. Prašyme nurodė, kad per teismo nustatytus 3 ir 2 mėnesių papildomus terminus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pareiškėjas nespėjo gauti statybą leidžiančio dokumento, nors veikė aktyviai, kreipėsi į atestuotus specialistus, teikė dokumentus Druskininkų savivaldybės administracijai, kad įvykdyti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti statybą leidžiantį dokumentą. Projektas 2019 m. lapkričio 18 d. buvo patalpintas į „Infostatyba“, kaip ir reikalauja įstatymai jau turėtų būti išduotas statybų leidimas. Per vieną mėnesį daugybė institucijų ir įmonių, susijusių su šio projekto tikrinimu, pastabų neturėjo. Tik Kultūros paveldo departamento Alytaus skyrius parašė, kad reikia pakoreguoti projekto techninę dalį. Tikisi, kad korekciją atliks per 10 darbo dienų. Pakoreguotą projektą vėl talpins į „Infostatyba“ ir pagal įstatymą, lauks 1 mėnesį, kol gaus statybos leidimą. Minėti faktai įrodo, jog pareiškėjas deda visas pastangas tam, kad statybos leidimas būtų kuo greičiau gautas. Prašo teismą pratęsti terminą dar 2 mėnesiams, kadangi statybą leidžiantis dokumentas bus gautas.

5Teismo posėdyje R. M. papildomai paaiškino, kad ėmėsi veiksmų įgyvendinti teismo sprendimą. Šiuo metu yra likusi paskutinė stadija dėl paveldosaugos specialiosios ekspertizės. Jis buvo pasirašęs sutartį su specialiste iš Kauno, kuri turi tam reikalingą kvalifikaciją, tačiau ji kažko iki galo nepadarė. Buvo nuvažiavęs į departamentą ir ieškojo tų žmonių, kurie daro tokias ekspertizes, gavo keletą kontaktų, tačiau jiems niekaip negali prisiskambinti, neatsako nei elektroniniu paštu. Viskas jau atrodo padaryta, tačiau šiek tiek trūksta laiko. Projektuotojai, kurie turi diplomus, išsilavinimus, pridaro klaidų už kurias jis negali atsakyti.

6Inspekcija pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą. Atsiliepime nurodė, jog įsiteisėjusiu teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimu atsakovui buvo suteiktas pakankamai ilgas – 9 mėnesių terminas įteisinti savavališkos statybos padarinius, taip pat papildomai nustatytas dar 3 mėnesių terminas savavališkai pastatytų statinio konstrukcijų griovimui, taigi, nuo savavališkos statybos fakto fiksavimo iki šio prašymo pateikimo praėjo daugiau nei 4 metai, todėl pagrįstai mano, kad tai yra labai ilgas terminas, per kurį atsakovas turėjo galimybę įvykdyti teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimą ir pašalinti savavališkos statybos padarinius. Savavališkos statybos padarinių pašalinimas yra įstatymų pažeidimų pašalinimas bei visuomenės interesų gynimas, o ne tokio statinio statytojo (savininko) pažeistų teisių gynimas. Teismo sprendimu buvo suteikta atsakovui papildoma galimybė, bet ne pareiga gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkai perstatyto ir padidinto priestato bei priestate įrengtų patalpų įteisinimui. Šios galimybės neįgyvendinus, atsakovas nėra atleidžiamas nuo teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendime nurodytų neįvykdymo pasekmių taikymo. Taigi, atsakovui negalint įgyvendinti galimybės gauti statybą leidžiantį dokumentą, teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimas turi būti vykdomas kitu teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytu būdu – pastato - poilsio bazės, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savavališkai perstatyto ir padidinto priestato bei priestate įrengtų patalpų išardymu ir statybvietės sutvarkymu. Spręsdamas dėl teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo atsakovui, o Inspekcija neturi patirti nepagrįstų nuostolių, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

7Inspekcijos atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime nurodytus motyvus. Papildomai paaiškino, kad atsakovas nėra sudaręs sutarties su specialistu galinčia atlikti paveldosaugos specialiąją ekspertizę, todėl atsakovo prašomas dviejų mėnesių terminas nelabai ką pakeistų. Prašo atsakovo prašymą nagrinėti teismo nuožiūra, bet iš esmės neprieštarauja, kad terminas būtų pratęstas.

8Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovo elgesio negali laikyti pasyviu, bent jau jai susidarė toks įspūdis. Atsakovas yra skambinęs jai, domėjosi kaip atlikti paveldosaugos specialiąją ekspertizę. Paskutinį kartą atsakovui įkėlus prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo, jų instituciją nustatė keturis trūkumus. Trūkumai nėra esminiai, tačiau esminis trūkumas yra tas, kad turi būti atlikta paveldosaugos specialioji ekspertizė. Prašo teismo atsakovo prašymą spręsti teismo nuožiūra, tačiau mano, kad atsakovui turėtų būti suteikta galimybė gauti statybą leidžiantį dokumentą.

9Prašymas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus, kadangi sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, privalu išlaikyti išieškotojo ir skolininko interesų pusiausvyrą. Civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006, 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

11Bylos medžiaga nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018 iš dalies tenkino Inspekcijos ieškinį ir nustatė atsakovui R. M. devynių mėnesių terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, pastato-poilsio bazės, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dėl savavališkai perstatyto ir padidinto priestato, įteisinimo. Per nustatytą terminą nesutvarkius statybą leidžiančių dokumentų, teismas įpareigojo atsakovą R. M. per tris mėnesius išardyti pastato-poilsio bazės, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), savavališkai perstatytą ir padidintą priestatą bei priestate įrengtas patalpas ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovui R. M. per teismo nustatytą trijų mėnesių terminą nepašalinus savavališkos statybos padarinių, skyrė jam 100 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo, mokant į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sąskaitą. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo 2018 m. balandžio 30 d., devynių mėnesių terminas pareiškėjui teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą baigėsi 2019 m. sausio 30 d. Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-1322-418/2019 pareiškėjo R. M. prašymas tenkintas iš dalies ir atidėtas Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2018 m. kovo 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018, dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymas 3 (trims) mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-4609-418/2019 atidėtas sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018, dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymas 2 (dviem) mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad po teismo 2019 m. vasario 15 d. ir 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutarčių, kuriomis jam buvo nustatyti papildomi terminai ir atidėtas Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2018 m. kovo 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018, dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymas, dėl statybą leidžiančio dokumento, pastato-poilsio bazės, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rekonstrukcijos buvo kreiptasi 5 kartus: 2019 m. rugsėjo 24 d.; 2019 m. spalio 15 d.; 2019 m. spalio 23 d.; 2019 m. lapkričio 13 d.; 2019 m. lapkričio 18 d., tačiau šie prašymai buvo nepatenkinti („Infostatyba“ duomenys“). Esantys duomenys patvirtina, kad rekonstrukcijos projektui nepritarė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Šios institucijos atstovė patvirtino, kad esminis projekto trūkumas yra tas, kad nėra atlikta paveldosaugos specialioji ekspertizė, kiti institucijos nustatyti trūkumai nėra esminiai. Nors teismo vertinimu pareiškėjo veiksmų šiuo atveju ir negalima laikyti kaip itin aktyvių norint gauti statybą leidžiantį dokumentą, tačiau vertinant susiklosčiusią situaciją ir išklausius teismo posėdyje institucijų atstovų nuomonę, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, tikslinga pareiškėjo prašymą vis dėl to tenkinti.

13Teismas įvertinęs pareiškėjo jau atliktas savavališkos statybos įteisinimo procedūras, atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjui gauti statybos leidimą praktiškai yra likęs vienas veiksmas – atlikti projekto paveldosaugos specialiąją ekspertizę, kurios atlikimas turės galutinę reikšme dėl savavališkų statybų įteisinimo, pareiškėjo prašymas tenkintinas ir Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2018 m. kovo 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018, ir Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 15 d. nutartimi 3 mėnesiams atidėtas bei Alytaus apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 27d. nutartimi atidėtas dviem mėnesiams, vykdymas, atidėtinas 2 mėnesiams, nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 284 straipsniu, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

15Prašymą tenkinti.

16Atidėti Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų 2018 m. kovo 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-211-418/2018, dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymą 2 (dviem) mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai