Byla e2-2050-213/2016
Dėl 882,16 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovei J. M. dėl 882,16 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Kapitalo valda“ prašo priteisti iš atsakovės J. M. 882,16 Eur skolą, kurią sudaro 111,30 Eur pagrindinė skola, 759,73 Eur delspinigiai bei 11,13 Eur bauda, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka - asmeniškai.

4Atsakovė neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

72006-07-18 atsakovė ir pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 607482812 (toliau – Sutartis Nr. 1), pagal kurią atsakovė išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę – mobilųjį telefoną Samsung X670 ir įsipareigojo per Sutartyje numatytą 12 mėnesių prekės išpirkimo laikotarpį, t. y. iki 2007-07-18, pagal šalių suderintą mokėjimų grafiką ir sąlygas mokėti pradiniam kreditoriui visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Sutarties 11.1. p. šalys susitarė, jog pažeidus mokėjimų grafiką – vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas (atsakovė) įsipareigoja mokėti Lizingo įmonei (pradiniam kreditoriui) 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Be to, atsakovė su pradiniu kreditoriumi sutarė (Sutarties 11.2. p.), kad nevykdydama ar netinkamai vykdydama Sutarties 5.2. p. ir 5.5. p., nuomininkas (atsakovas) sumoka Lizingo įmonei (pradiniam kreditoriui) 10 procentų neišpirktos prekės vertės baudą. Atsakovė įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamai nevykdė, todėl liko skolinga pradiniam kreditoriui 111,30 Eur (384,29 Lt).

82009-03-04 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ reikalavimo teisę į atsakovės vardu susidariusias skolas perleido ieškovui.

9CK 6.109 str. 1 d. numatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Apie reikalavimo perleidimą atsakovė buvo informuota rašytiniu pranešimu. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti įstatymo nustatyta tvarka, taigi, atsakovei įteiktas ieškinys, kuriame taip pat nurodoma apie reikalavimo perleidimo sutartį. Laikytina, jog nagrinėjamu atveju reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš atsakovę.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

11Atsakovė Sutarties neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas dėl 111,30 Eur skolos priteisimo iš atsakovės yra pagrįstas ir tenkintinas.

12Sutarties 11.1. p. nustatyta, jog pažeidus mokėjimų grafiką – vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas (atsakovė) įsipareigoja mokėti Lizingo įmonei (pradiniam kreditoriui) 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

13Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika pripažįsta, kad 0,2 procentų delspinigiai, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje 3K-3-721/2002, 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1125/2003, 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-316/2005 ir kt.). Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Atsižvelgiant į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios paskaičiuoti delspinigiai, ir prašomų priteisti delspinigių santykį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, teismas, išanalizavęs Sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Ieškovas reikalavimo teisę įsigijo 2009-03-04, o ieškinį pareiškė tik po septynerių metų, dėl tokio ieškovo neveikimo delspinigių suma ypač išaugo, tad egzistuoja ir ieškovo kaltė dėl delspinigių susidarymo. Teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki 0,05 procento dydžio, kas atitinka Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytą maksimalią delspinigių normą, ir ieškovui iš atsakovės priteistina 189,93 Eur delspinigių (CK 6.258 str., 1.5 str. 4 d.).

14Ieškovas taip pat prašo priteisti 11,13 Eur baudos, t. y. 10 proc. nuo neišpirktos turto vertės, atsakovei nevykdant pareigos pateikti kreditoriui pasikeitusius savo kontaktinius duomenis, šiuo atveju – telefono numerį (Sutarties 5.2.p., 5.5.p., 11.2.p.).

15Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių (būtent taip Sutartį nagrinėjamu atveju kvalifikuoja teismas), bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti ir pagal CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus. Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008 ir kt.). Teismo manymu, aplinkybė, kad pradinis kreditorius vienašališkai įtvirtino ginčo Sutarties 11.2 p. galimybę savo naudai reikalauti baudos atlyginimo už neinformavimą apie pasikeitusius atsakovo kontaktinius duomenis, nereiškia, kad dėl minėto įsipareigojimo nevykdymo, už kurį numatyta bauda kaip nuostolių atlyginimo priemonė, šių nuostolių atsiradimo ir jų dydžio ieškovui nereikia įrodyti (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1468-565/2015). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas vienu metu prašo priteisti ir baudą, ir delspinigius, t. y. iš esmės prašo dvigubų netesybų. Nors ieškovas baudą sieja su atsakovės pareigos pranešti apie savo adreso ir gyvenamosios vietos pasikeitimą nevykdymu, tačiau tai realiai iš esmės yra susiję su skolos nemokėjimu, tad prašomi priteisti bauda ir delspinigiai yra dviguba atsakomybė, kuri negalima, todėl ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo netenkintinas.

16CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 1 d., palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro penkis procentus per metus, todėl ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą, t. y. už 301,23 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2016-05-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), t. y. 5,12 Eur (15,00 Eur x 34,15 proc.) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

18Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-298/1K-290, 0,54 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 262, 270 str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas

Nutarė

20ieškinį patenkinti iš dalies.

21Priteisti UAB „Kapitalo valda” naudai iš J. M., a/k ( - ) 301,23 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t. y. už 301,23 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2016-05-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 5,12 Eur bylinėjimosi išlaidas.

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, vadovaudamasi CPK... 2. ieškovas UAB „Kapitalo valda“ prašo priteisti iš atsakovės J. M. 882,16... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka -... 4. Atsakovė neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. 2006-07-18 atsakovė ir pradinis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“... 8. 2009-03-04 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09/03/04-1 pradinis kreditorius... 9. CK 6.109 str. 1 d. numatyta, kad reikalavimo perleidimo faktas gali būti... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Atsakovė Sutarties neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas dėl 111,30 Eur... 12. Sutarties 11.1. p. nustatyta, jog pažeidus mokėjimų grafiką – vėluojant... 13. Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės... 14. Ieškovas taip pat prašo priteisti 11,13 Eur baudos, t. y. 10 proc. nuo... 15. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti... 16. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 17. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos jo... 18. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d.,... 20. ieškinį patenkinti iš dalies.... 21. Priteisti UAB „Kapitalo valda” naudai iš J. M., a/k ( - ) 301,23 Eur... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...