Byla 2S-276-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė,

3kolegijos teisėjos Romualda Janovičienė (pranešėja) ir Dalia Kačinskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kredo“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 8 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kredo“ ieškinį atsakovui Danske Bank A/S Lietuvos filialui, tretieji asmenys R. B. , D.B., dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir sutarčių sąlygų pakeitimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Kredo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, dėl kredito sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir sutarčių sąlygų pakeitimo, kuriuo prašoma pripažinti ieškovo ir atsakovo sudarytų kredito sutarčių (sutarčių numeriai: K200511-1658, K200603-0252, K200704-0467, K200712-1156, K200805-0254) nutraukimą negaliojančiu bei pakeisti ieškovo ir atsakovo sudarytų minėtų kredito sutarčių sąlygas, pratęsiant šiose sutartyse nustatytą kredito grąžinimo terminą iki 2014-12-31. Ieškovas pareikšto reikalavimo užtikrinimui taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti bet kokius išieškojimo veiksmus iš ieškovui nuosavybės teise priklausančio turto bei uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui. Prašymas grindžiamas tuo, kad atsakovas, neteisėtai nutraukęs kreditavimo sutartis, ėmėsi priverstinio skolų išieškojimo veiksmų iš atsakovui įkeisto turto, nes apylinkės teismų hipotekos skyrių nutartimis buvo areštuoti atsakovui pagal kreditavimo sutartis įkeisti nekilnojamieji daiktai. Atsakovui toliau įgyvendinant priverstinį išieškojimą būtų užkirstos bet kokios galimybės ieškovui normalizuoti veiklą, susitarti su kreditoriais bei išsaugoti vystomus projektus. Bet koks priverstinis išieškojimas iš ieškovo atsakovui įkeisto turto jo nesustabdžius gali padaryti būsimo teismo sprendimo įvykdymą neįmanomu.

7Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. spalio 8 d. nutartimi prašymo netenkino. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad išieškojimo veiksmų atlikimas realiai nėra įrodytas, pranešimai apie hipotekos įregistravimą, kuriais faktiškai grindžiamas šis prašymas, besąlygiškai neįrodo išieškojimo vykdymo veiksmų atlikimo. Ieškovas nepateikė duomenų, kad esant įstatyme nustatytoms sąlygoms įkeistas turtas pradedamas pardavinėti ir pan. Teismo manymu, šalių interesų pusiausvyra būtų išlaikyta netaikant prašomo turinio laikinųjų apsaugos priemonių. Turėdamas naujų duomenų ieškovas gali inicijuoti naują prašymą.

8Teismas taip pat netenkino ieškovo prašymo uždrausti atlikti bet kokius veiksmus dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui, nes toks reikalavimas nėra susijęs su ginčo dalyku, tokios priemonės taikymas nėra numatytas įstatymu, teismas negali uždrausti asmeniui naudotis jam suteiktomis teisėmis.

9Ieškovas UAB „Kredo“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį dalyje, kurioje atmestas prašymas sustabdyti bet kokius išieškojimo veiksmus, panaikinti ir šioje dalyje prašymą tenkinti. Likusioje dalyje teismo nutartį palikti nepakeistą.

10Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad neįrodytas išieškojimo iš įkeisto turto veiksmų atlikimas, nes, kaip matyti iš prie ieškinio pateiktų dokumentų, atsakovas ėmėsi veiksmų dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Teismui buvo pateikta pakankamai dokumentų bei duomenų, įrodančių atitinkamos grėsmės realumą ir atitinkamų veiksmų atlikimą iš atsakovo pusės.

11Taip pat nurodo, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateikimo metu ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad vykdomas priverstinis skolos išieškojimas, o tik privalėtų pateikti pakankamai argumentų, kad kyla pavojus, kad toks išieškojimas greičiausiai bus vykdomas.

12Teismas nepakankamai atsižvelgė į patį laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, jų prevencinį pobūdį.

13Ieškovo prašomi stabdyti veiksmai yra tiesiogiai susiję su byloje pareikštais reikalavimais, todėl akivaizdu, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių.

14Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių yra pažeidžiamas Civilinio proceso kodekse įtvirtintas civilinio proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principas.

15Tretieji asmenys R. B. ir D. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad neįrodytas išieškojimo iš įkeisto turto veiksmų atlikimas, ieškovui pakanka nurodyti aplinkybes, kad kyla pavojus, jog toks išieškojimas greičiausiai bus vykdomas. Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, teismui turėjo pakakti tos aplinkybės, kad nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių galimai palankus sprendimas ieškovui nebūtų įvykdomas ir nebetektų prasmės.

16Atsakovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, nėra pagrindo uždrausti atsakovui atlikti visus išieškojimo veiksmus iš ieškovo įkeisto turto, nes priverstinis skolos išieškojimas yra gana ilgai užtrunkanti procedūra. Ieškovo pateikti dokumentai parodo, jog atsakovas tik pradėjo priverstinio skolos išieškojimo procedūrą iš ieškovui priklausančio turto, įkeisto atsakovui, tokiais veksmais atsakovas siekia apsaugoti savo teises ir teisėtus interesus bei kiek įmanoma labiau minimalizuoti nuostolius, kuriuos atsakovas patiria ieškovui nevykdant kredito sutartyse nustatytų įsipareigojimų. Hipotekos teismų atlikti ieškovo įkeisto turto areštai negali būti laikomi realiais priverstinio skolos išieškojimo veiksmais. Patenkinus ieškovo prašymą ir įpareigojus atsakovą sustabdyti visus priverstinio skolos išieškojimo veiksmus iš atsakovui įkeisto turto, būtų nepagrįstai pažeistos ir suvaržytos atsakovo teisės ir teisėti interesai.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentus, byloje pateiktą medžiagą, sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis dalyje, kurioje atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimta pažeidžiant procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (Civilinio proceso kodekso 144 straipsnis), netinkamai taikant ir aiškinant procesinės teisės normas, reglamentuojančias priverstinį skolos išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto (Civilinio proceso kodekso 558 straipsnis), todėl teismo nutartis dalyje yra naikintina.

19Atskiruoju skundu apeliantas ginčija teismo nutarties dalį, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių – išieškojimo veiksmų sustabdymo, todėl nesant pagrindo išeiti už atskirojo skundo ribų, kolegija pasisako tik dėl skundžiamos teismo nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis, 337 straipsnis).

20Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių, numatytų Civilinio proceso kodekso 145 straipsnyje, taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja universalieji civilinio proceso teisės principai. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju turi būti įvertinta, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

21Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo veiksmų iš ieškovui priklausančio turto, kuris įkeistas atsakovui Danske Bank A/S, vykdant ieškovo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus pagal ginčo kreditavimo sutartis, sustabdymą.

22Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad išieškojimo veiksmų atlikimas realiai nėra įrodytas, kadangi, teismui, sprendžiančiam klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakanka įsitikinti tuo, kad yra grėsmė, jog nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, galimai prašančiajam palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, tačiau nėra būtina turėti prašymą pagrindžiančių įrodymų (Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis). Be to, pažymėtina, kad teismas, nurodydamas, kad pranešimai apie hipotekos įregistravimą besąlygiškai neįrodo išieškojimo veiksmų atlikimo, ieškovas nepateikė duomenų, kad esant įstatyme nustatytoms sąlygoms įkeistas turtas pradedamas pardavinėti ar pan. remdamasis Civilinio proceso kodekso 558 straipsnio 1 ir 2 dalimis, visiškai netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylų dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių nagrinėjimo ypatumus, bei nepagrįstai neatsižvelgė į jose numatytą priverstinio skolos išieškojimo procedūrą, kuri prasideda nuo kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo padavimo hipotekos skyriui bei įkeisto turto arešto, bet ne nuo įkeisto turto pardavimo, kaip nurodoma nutartyje.

23Pažymėtina, kad pagal Civilinio proceso kodekso 558 straipsnio 1 dalį hipotekos kreditorius gali kreiptis į hipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo, jeigu skolininkas per hipotekos lakšte nustatytą terminą neįvykdo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo. Hipotekos teisėjas priima nutartį areštuoti įkeistą turtą bei įspėja skolininką bei įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas administruoti kreditoriui. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo. Gavęs pareiškimą, hipotekos teisėjas priima nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytinių.

24Kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pareikštas reikalavimas dėl kredito sutarčių, sudarytų su atsakovu, nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir sutarčių sąlygų pakeitimo yra tiesiogiai susijęs su atsakovo kreipimusi į hipotekos skyrius dėl priverstinio skolų išieškojimo iš atsakovui įkeisto ieškovo turto, įvertinant griežtą hipotekos procedūros reglamentavimą bei pakankamai trumpus terminus, per kuriuos skolininkas yra įspėjamas dėl skolinių įsipareigojimų įvykdymo, o jų neįvykdžius bei hipotekos kreditoriui pakartotinai kreipusis į teismą dėl skolos išieškojimo hipotekos teisėjas nutaria už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių, darytina išvada, kad yra pagrindas nagrinėjamoje byloje pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatytą Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 10 p., ir sustabdyti priverstinio skolos išieškojimo veiksmus iš ieškovui nuosavybės teise priklausančio, atsakovui įkeisto, turto, tokia laikinoji apsaugos priemonė yra taikytina vadovaujantis ekonomiškumo bei teisingumo principais.

25Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės pritaikant laikinąsias apsaugos priemones (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 p.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 straipsniais, kolegija

Nutarė

28Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti.

29Sustabdyti priverstinio skolos išieškojimo veiksmus iš ieškovui UAB „KREDO“, į. k. 120638399, registruota buveinė Pilies g. 8, Vilniuje, nuosavybės teise priklausančio turto, įkeisto atsakovui Danske Bank A/S, pagal Utenos rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-05-26 nutartį civilinėje byloje Nr. 10/2009/00545/18, Ignalinos rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-05-06 nutartį (nutarties Nr. 27), Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-04-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 462/2009, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-04-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 464/2009, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-04-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 466/2009 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

30Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė,... 3. kolegijos teisėjos Romualda Janovičienė (pranešėja) ir Dalia... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas UAB „Kredo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Danske... 7. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. spalio 8 d. nutartimi... 8. Teismas taip pat netenkino ieškovo prašymo uždrausti atlikti bet kokius... 9. Ieškovas UAB „Kredo“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį... 10. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai nurodė, kad neįrodytas... 11. Taip pat nurodo, kad prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pateikimo... 12. Teismas nepakankamai atsižvelgė į patį laikinųjų apsaugos priemonių... 13. Ieškovo prašomi stabdyti veiksmai yra tiesiogiai susiję su byloje... 14. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių yra pažeidžiamas Civilinio proceso... 15. Tretieji asmenys R. B. ir D. B.... 16. Atsakovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą,... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimų į atskirąjį skundą... 19. Atskiruoju skundu apeliantas ginčija teismo nutarties dalį, kuria netenkintas... 20. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, teismas... 21. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė... 22. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvu, kad išieškojimo... 23. Pažymėtina, kad pagal Civilinio proceso kodekso 558 straipsnio 1 dalį... 24. Kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pareikštas... 25. Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 28. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. spalio 8 d. nutartį... 29. Sustabdyti priverstinio skolos išieškojimo veiksmus iš ieškovui UAB... 30. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....