Byla e2FB-450-723/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – UAB „Petrochema“, D. E., antstolis Vytautas Mitkus, AB Šiaulių bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Liucynai Vasiliauskienei, dalyvaujant pareiškėjui T. B., jo atstovei advokato padėjėjai Rūtai Kreipavičienei, suinteresuotų asmenų D. E. ir UAB „Petrochema“ atstovui advokato padėjėjui Tadui Vilčinskui,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo T. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys – UAB „Petrochema“, D. E., antstolis Vytautas Mitkus, AB Šiaulių bankas, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Nustatė

31. Pareiškėjas T. B. prašo iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą; bankroto administratoriumi paskirti UAB „Lexuna“; patvirtinti 242,00 Eur sumą, kurią bankroto administratorius turi teisė naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos; nustatyti 30 dienų terminą kreditoriams pareikšti bankroto administratoriui savo reikalavimus, atsiradusius iki fizinio bankroto bylos iškėlimo dienos; patvirtinti 300,00 Eur sumą per mėnesį būtiniausiems pareiškėjo poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos; nustatyti keturių mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui pateikti tvirtinti.

4Pareiškime nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2018-06-21 įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-788-803/2018 nusprendė priteisti iš T. B. UAB „Petrochema“ naudai 613 645,79 Eur negrąžintos paskolos, 26 143,65 Eur palūkanų, 15 670,90 Eur dydžio žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 3 000,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Prasta pareiškėjo finansinė situacija yra priežastis to, jog jis negali įvykdyti kreditoriams įsipareigojimų, todėl tolimesnės pareiškėjo skolos auga papildomai už nesumokėtus mokesčius ir kt. Bendra apreiškėjo skola kreditoriams yra 1 074 600,13 Eur, mokėjimo terminai suėję. Pareiškėjas šiuo metu dirba ( - ), per mėnesį gaunamos pajamos vidutiniškai sudaro 400,00 Eur sumą, atskaičius mokesčius. Pažymėjo, kad per paskutiniųjų trijų metų laikotarpį nebuvo sudaręs jokių kreditorių teises pažeidžiančių sandorių ar kitokių veiksmų, kurie galėtų būti nesąžiningais, ar kurių išdavoje atsirado skola ir jis tapo nemokus. Pareiškėjo įsiskolinimų kreditoriams suma yra per didelė, kad per protingą laiko tarpą jis turėtų galimybę ją grąžinti. Mano, kad atitinka visas Fizinių asmenų bankroto įstatymo keliamas sąlygas ir reikalavimus bankroto bylai iškelti.

5Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso: žemės sklypas ir sodo namelis, esantys ( - ); žemės sklypas, vienbutis gyvenamasis namas, garažas, pirtis, kiemo statiniai, esantys ( - ); 1500/19633 dalis žemės sklypo, esančio ( - ). VĮ „Regitra“ duomenimis, pareiškėjo vardu nėra įregistruotų ar išregistruotų transporto priemonių. Pareiškėjas santaupų grynaisiais pinigais ir daugiau jokio turto neturi. Pareiškėjas yra sudaręs santuoką ir turi du nepilnamečius vaikus. Nurodo, kad būtiniausiems poreikiams tenkinti kiekvieną mėnesį jam reikalinga 300,00 Eur suma.

6Pareiškime pažymėjo, kad pareiškėjo atžvilgiu teismuose nėra iškeltos civilinės bylos, kuriose jam pareikšti turtiniai reikalavimai ir (ar) areštuotas turtas, nėra pareikšta kitų su darbo santykiais susijusių reikalavimų, taip pat nėra iškelta baudžiamosios bylos, kuriose jam pareikšti turtiniai reikalavimai ir (ar) areštuotas turtas, bei nevykdomas išieškojimas neginčo tvarka.

72. Suinteresuotas asmuo UAB „Petrochema“ prašo atsisakyti iškelti pareiškėjui T. B. bankroto bylą. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas buvo sudaręs sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises. Tarp UAB „Petrochema“ ir T. B. jo vadovavimo laikotarpiu buvo sudarytos šios paskolos sutartys: 2015-02-02 Nr. 20150202-001; 2015-03-06 Nr. 20150306-001; 2015-04-02 Nr. 20150402-001; 2015-05-12 Nr. 20150512-001; 2015-06-17 Nr. 20150617-001; 2015-07-03 Nr. 20150703-001; 2015-08-04 Nr. 201508-04-001; 2015-09-17 Nr. 20150917-001; 2015-10-12 Nr. 20151012-001; 2015-11-25 Nr. 20151125-001; 2015-12-30 Nr. 20151230-001. Paskolos panaudojimo tikslas nenurodytas ir paskolos sutartys neužtikrintos jokiomis kitomis prievolėmis. Iš šių sutarčių matyti, kad skolininkas aiškiai siekė praturtėti valdomos įmonės sąskaita, sudarė įmonei nenaudingas sutartis pats su savimi, dažnai tokias sutartis sudarydamas po didžiulių pinigų sumų išgryninimo paprasčiausiai bankomate. Pareiškėjas nesielgė sąžiningai su kreditoriais, neatskleidė teismui visos informacijos apie sudarytus aiškiai jo finansinę būklę gerinančius sandorius, t.y. beveik beprocentes paskolas su savo valdoma įmone, iš anksto, kaip paaiškėjo, žinodamas, kad nesugebės atsiskaityti. Tai aiškiai parodo pareiškėjo nesąžiningumą.

8Pažymėjo, jog kreditorius UAB „Petrochema“ planuoja pareikšti turtinį reikalavimą T. B. dėl patirtų nuostolių atlyginimo, kadangi T. B., būdamas kreditoriaus direktoriumi sudarė žalingą bendrovei sandorį – 2016-06-02 Reikalavimo teisės perleidimo sutartį, kuria UAB „Muštuvis“ perleido galiojantį turtinį UAB „Petrochema“ 645 469 Eur dydžio reikalavimą už 30 210,00 EUR reikalavimo įskaitymą. Žemės sklypų, kurių hipoteka buvo užtikrintas perleistasis reikalavimas, rinkos kaina 2017 metais buvo 294 600 EUR. Taigi, dėl nesąžiningų, įmonės interesus šiurkščiai pažeidžiančių T. B. veiksmų, UAB „Petrochema“ patyrė 264 390 EUR žalos.

9Nors Pareiškėjas bando parodyti, kad nesąžiningų sutarčių nėra sudaręs per pastaruosius trejus metus, mano, kad pareiškėjo tapimo nemokiu faktas turi būti siejamas su 2018-06-21 įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kadangi iki tol pareiškėjas galėjo atlikti mokėjimus pagal paskolos sutartis. Pareiškėjas nepateikė į bylą jokių įrodymų, kokiu pagrindu reikėtų laikyti, kad grynųjų pinigų gavimas pagal paskolos sutartis padidino jo negalimumą atsiskaityti su kreditoriais: jis nėra pateikęs jokios informacijos apie pasiskolintų lėšų panaudojimą, o tai rodo, kad jis galimai yra paslėpęs ir siekia išvengti atsakomybės pagal teismo sprendimą. Pareiškėjas T. B. nuo 2012-04-03 iki 2016-08-01 buvo UAB „Petrochema“ vienintelis akcininkas ir direktorius ir galėjo sudaryti sandorius juridinio asmens vardu. Pareiškėjas aiškiai klaidina teismą ir formaliais kriterijais ir pagrindais bando įrodyti savo sąžiningumą, nors būdamas įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas elgėsi nesąžiningai, skolindamasis didžiules sumas iš savo valdomos įmonės, iš anksto žinodamas, kad su jais neatsiskaitys, padarydamas ženklią finansinę žalą kreditoriui. Šių sandorių pareiškėjas sudaryti neprivalėjo, veikė savanaudiškai, bandė ir aiškiai pagerino savo finansinę būklę, tačiau nepateikdamas jokių įrodymų teismui, kur šiuos pinigus išleido, aiškiai piktnaudžiauja savo padėtimi.

10Atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Petrochema“ pareiškimo pagrindu Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ame baudžiamojo persekiojimo skyriuje vykdomas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-47424-16 pagal LR BK 183 str. 2 d. (tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą). Ikiteisminis tyrimas kol kas nėra baigtas, tačiau byloje yra pateikta 1 143 677,89 Eur turtinės žalos atlyginimo prašymas, o UAB „Petrochema“ yra pripažintas civiliniu ieškovu. Ikiteisminio tyrimo metu buvo laikinai apribotos įtariamojo T. B. nuosavybės teisės – tai yra dar vienas pagrindas neiškelti fizinio asmens bankroto bylos šiam asmeniui, kuris galimai nusikalstamai veikė savo valdomos įmonės nenaudai, vengė atsiskaityti su kreditoriais ir galimai disponuoja didžiulėmis lėšomis grynaisiais pinigais ir galų gale kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo siekdamas sumažinti savo įsipareigojimus. Pareiškėjas nesąžiningai pateikė informaciją, praleisdamas vieną svarbų ir bylai esminį faktą, apie kurio egzistavimą jam puikiai žinoma, t.y. kad pareiškėjui yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.

11Atsiliepime akcentavo, kad pareiškėjas buvo pajėgus suvokti savo veiksmus ir tyčia prisiėmė finansinius įsipareigojimus, aiškiai suvokdamas, kad jų netęsės. Pareiškėjas daugiau kaip ketverius metus buvo įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas. Jis spręsdavo dėl įmonės, kurios apyvartos siekė ir daugiau kaip 50 000 000 eurų per metus, finansinių, investavimo, rizikų prisiėmimo ir kitus klausimus. Pareiškėjas aiškiai suvokė savo veiksmų padarinius, siekė asmeninės naudos, vengė mokesčių ir galimai nusikalstamai savinosi įmonės lėšas. Jis santykyje su kreditoriais tikrai nebuvo paprastas vartotojas, neįvertinęs savo galimybių atsiskaityti už įsigytas prekes – tai yra asmuo, galimai nusikalstamais veiksmais padaręs didžiulę žalą UAB „Petrochema“.

123. Suinteresuotas asmuo D. E. prašė pareiškėjo prašymo iškelti jam bankroto bylą netenkinti. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas savo neteisėtais veiksmais yra padaręs žalos UAB „Petrochema“ ir kitiems kreditoriams, taip pat teismui neatskleidė visų su jo asmeniu susijusių aplinkybių, yra nesąžiningas.

134. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos prašė dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo T. B. spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime nurodė, kad 2018-12-19 Mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenimis pareiškėjas valstybės biudžetui yra skolingas 700,20 Eur žemės mokesčio ir 45,75 Eur delspinigių.

145. Teismo posėdyje pareiškėjas T. B. prašė jo pareiškimą tenkinti ir iškelti jam bankroto bylą. Nurodė, kad jo atžvilgiu pradėtas ir tebevyksta ikiteisminis tyrimas. Lyg tais apie ikiteisminį tyrimą nurodė pareiškime. Jo kaltė neįrodyta, galioja nekaltumo prezumpcija. Ikiteisminiame tyrime iš jo reikalauja 1 200 000 Eur. Jis yra nepajėgus tokių skolų grąžinti. Mano, kad yra sąžiningas. Jis verslu užsiiminėja 10 metų. Dėl ( - ) bylos pažymėjo, kad buvo kreiptasi į arbitražo teismą ir byla atmesta UAB „Petrochema“ nenaudai.Pripažino,kad „klestinčios“(jis taip apibūdino įmonę D. E. pardavimo metu) įmonės rinkoje nebūtų galima įsigyti už 10 eurų.

15Pareiškėjo atstovė adv. pad. R. Kreipavičienė nurodė, kad fizinių asmenų bankrote nereikia nustatyti konkretaus nemokumo atsiradimo datos, o vertinamas trejų metų laikotarpis. Ikiteisminis tyrimas vyksta apie pora metų, tačiau sprendimas šiai dienai taip ir nėra aiškus. Pareiškėjas nėra teistas. Kreditoriaus prie atsiliepimo pridėtos paskolos sutartys neįeina į sandorių vertinimo laikotarpį, nes vertinamas trijų metų laikotarpis. Pareiškime nebuvo nurodyta apie ikiteisminį tyrimą. Ikiteisminiame tyrime nagrinėjamas turtinis reikalavimas, todėl jis susijęs su pareiškėjo nemokumu. Jei iškėlus bankroto bylą paaiškėtų ikiteisminiame tyrime, kad pareiškėjas yra kaltas, tai bankroto administratorius spręstų klausimą dėl bankroto bylos.

16Suinteresuotų asmenų D. E. ir UAB „Petrochema“ atstovas adv. pad. T. Vilčinskas prašė netenkinti pareiškėjo pareiškimo. Nurodė, kad FABĮ 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad atsisakoma iškelti bankroto bylą, jei paaiškėja, jog fizinis asmuo per pastaruosius trejus metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti neprivalėjo. Sandorių pareiškėjas sudaryti neprivalėjo. Nebuvo taip, kad jis gelbėjosi iš nemokumo situacijos gyvenime. Jis gerino savo finansinę situaciją, skolindamasis iš įmonės, kurios 100 proc. valdė, ir tai tikrai nemažino jo nemokumą. Kaip tik, tai tik didino jo mokumą, jis fiziškai gavo lėšas. Jis nenurodo, kur tas lėšas išleido ar investavo. Nėra aišku, kur tie pinigai dingo. Nors paskolos sudarytos nurodytomis datomis, tačiau atkreiptinas dėmesys į 2016-06-02 reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Muštuvis“ perleista galiojantis UAB „Petochemos“ virš 600 000 Eur reikalavimas. Dėl šio sandorio UAB „Petrochema“ mano, kad patyrė šia suma žalą, kurią reikalaus priteisti pareiškėją. Šis sandoris tikrai patenka į trijų metų terminą. Nelogiškas pareiškėjo aiškinimas, kad teismas turėtų atsižvelgti į tai, jog pareiškėjas nėra sudaręs nesąžiningų sandorių per pastaruosius trejus metus, kadangi sandoriai, kurie sudaryti nesąžiningai, didinant pareiškėjo įsipareigojimus, yra paskolos sutartys, pagal kurias jis gavo didžiules sumas. Šie sandoriai nelaikytini pabloginančiais jo turtinę padėtį. Pareiškėjas apie vykdomą ikiteisminį tyrimą, susijusį su jo nemokumu, tikrai privalėjo pranešti pareiškime. Pareiškėjas yra labai patyręs verslininkas ir tikrai nelaikytinas vartotoju. Jis vadovavo įmonėms ilgus metus, sudaręs daug sandorių ir sudėtingose operacijose dalyvavęs. Jis suprato, kad skolinasi didžiules sumas, suprato padarinius ir tai, kad nesugebės atsiskaityti.

17Pareiškimas atmestinas.

186. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis). FABĮ fizinio asmens nemokumas apibrėžiamas kaip tokia asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA) (FABĮ 2 straipsnio 2 dalis).

19 Dėl pareiškėjo nemokumo

207.Pareiškėjas savo kreditoriais, kuriems reikalavimo įvykdymo terminas jau yra suėjęs, nurodė UAB „Petrochema“ (658 460,34 Eur), D. E. (tikslus įsiskolinimas nežinomas), AB „Šiaulių bankas“ (415 651,01 Eur), antstolį Vytautą Mitkų (vykdymo išlaidos), Valstybinė mokesčių inspekciją prie LR FM (488,78 Eur). Bendra įsiskolinimų suma ne mažiau kaip 1 074 600,13 Eur.

21Byloje pateikti įrodymai ir Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2018-06-21 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-788-803/2018 priteisė iš T. B. UAB „Petrochema“ naudai 613 645,79 Eur negrąžintos paskolos, 26 143,65 Eur palūkanų, 15 670,90 Eur dydžio žalos atlyginimą 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 3 000 bylinėjimosi išlaidų. Spendimas nebuvo skundžiamas ir įsiteisėjo 2018-07-24. Valstybinė mokesčių inspekcija savo atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą nurodė, kad pareiškėjas yra skolingas 700,20 Eur žemės mokesčio ir 45,75 Eur susikaupusių delspinigių.

228.Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso šis nekilnojamasis turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė pagal NTR duomenis – 718,00 Eur), sodo namelis, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė pagal NTR duomenis – 918,00 Eur), esantys ( - ); žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė pagal NTR duomenis – 128 000,00 Eur), vienbutis gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė pagal NTR duomenis – 175 000,00 Eur), esantys ( - ); garažas, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė pagal NTR duomenis – 1 190,00 Eur), pirtis, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė pagal NTR duomenis – 452,00 Eur), kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ) (vidutinė rinkos vertė pagal NTR duomenis – 4 720,00 Eur), esantys ( - ); 1500/19633 dalys žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (dalies vidutinė rinkos vertė pagal NTR duomenis – 5 256,46 Eur), esančio ( - ). Visas nurodytas pareiškėjui priklausantis nekilnojamasis turtas yra areštuotas, o jo vertė NTR duomenimis 316 254,46 Eur. Pareiškėjo AB „Citadele“ banko sąskaitoje yra 3,27 Eur,

23Taigi, pareiškėjo bendra įsiskolinimų suma viršija 1 074 600,13 Eur, o turtimas turtas ir piniginės lėšos sudaro apie 316 257,73 Eur sumą. Akivaizdu, kad pareiškėjo įsiskolinimai viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (13 875,00 Eur). Teismas pažymi, kad fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai jo finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję.

24Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atitinka sąlygą dėl pradelstų skolinių įsipareigojimų dydžio, ir teismas turi pakankamą pagrindą išvadai, jog pareiškėjas negali įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų. Nors pareiškėjas šiuo metu dirba ( - ), tačiau jo darbo užmokestis yra minimalus ir vidutiniškai per mėnesį jam išmokama 197,04 Eur jau atskaičius mokesčius (pagal pateiktą pažymą iš darbovietės už laikotarpį nuo 2017-10-01 iki 2018-06-01). Pareiškėjo paaiškinimais jo pajamos sudaro apie 400,00 Eur per mėnesį. Pripažintina, kad pareiškėjų įsiskolinimo dydis, kuris nuolat auga dėl skaičiuojamų palūkanų ir delspinigių, neleidžia per protingą terminą jam įvykdyti turimų pradelstų įsipareigojimų. Iš gaunamo atlyginimo pareiškėjas negali įvykdyti įsipareigojimų kreditoriams, ypač atsižvelgiant į būtinumą palikti bent minimaliems jo paties gyvenimo poreikiams patenkinti reikalingą piniginių lėšų sumą. Taigi, konstatuotinas pareiškėjo nemokumas.

258. Dėl pareiškėjo sąžiningumo

26Teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: pareiškėjas yra mokus (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 1 punktas); pareiškėjas yra nesąžiningas (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 - 4 punktai); pareiškėjas kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo pakartotinai, nesuėjus įstatyme nustatytam terminui (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas); paaiškėja, kad fiziniam asmeniui yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla (FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 6 punktas). Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą nesąžiningumas yra nemokaus fizinio asmens atsisakymo iškelti bankroto bylą teisinis pagrindas.

27Vadovaujantis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto pagrindu, nustatančiu, kad teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu paaiškėja, jog fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų, pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę, prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Taigi, nesąžiningumas gali būti konstatuotas tiek dėl konkrečių asmens veiksmų (prievolių prisiėmimo neketinant jų vykdyti, kreditorių klaidinimo apie savo finansinę padėtį, kredito tikslą ir pan. aplinkybes), tiek dėl jo neveikimo, kai nededama pakankamai pastangų atsiskaityti su kreditoriais ir dėl to asmuo tampa nemokus. Asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas, sistemiškai aiškinant įstatymą, pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas ir siekis savo padėtį bloginti (jos negerinti). Toks nesąžiningumas gali būti pagrindas atsisakyti iškelti bankroto bylą tik tuo atveju, kai jis turėjo reikšmingą įtaką asmens nemokumui, t. y. turi būti konstatuotas asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-796-219/2015; 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014).

28Sutiktina su pareiškėju, kad pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą, sąžiningumo aspektu turi būti vertinamas pareiškėjo elgesys per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, turėjęs įtakos jų nemokumui. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjo pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teisme priimtas 2018-12-11. Todėl nagrinėjamu atveju pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą, sprendžiant dėl pareiškėjo sąžiningumo, turi būti vertinamas jo elgesys laikotarpiu nuo 2015-12-11 iki 2018-12-11.

29Nustatyta, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo 2012-11-28 iki 2016-08-19 buvo UAB „Petrochema“ vadovas ir taip pat akcininkas.

30Civilinėje byloje Nr. e2-788-803/2018,kuri įsiteisėjo teismas konstatavo,kad T. B. „pripažįsta, jog dalį pinigų panaudojo AB „Šiaulių bankas“ ir atsakovo sudarytos 2016-03-15 Būsto kredito sutarties Nr. B-2016-5533-15 su vėlesniais pakeitimais (2016-07-22) pagrindu“.Tai įrodo,kad pareiškėjas ėmė paskolą savo asmeninės naudos tenkinimui,o ne komerciniais tikslais.

31Taip pat teismas išanalizavo T. B. veiksmus ir konstatavo,kad „nei vienoje paskolos sutartyje toks tikslas, kaip atsiskaitymas už įmonę, nebuvo nurodytas. Kita vertus, aplinkybės pinigų išgryninimo, atsakovui įrodinėjant, jog tiesiogiai D. E. ir A. U. negalėjo išsiimti įmonės UAB „PETROCHEMA“ pinigų, todėl advokatų kontoroje ( - ) buvo sudaryta apsimestinė 520 000 Eur paskola D. E. ir atsakovo vardu, sudaro pagrindą spręsti, jog tai yra niekinio sandorio elementai. Taigi byloje atsakovas įrodinėja, jog sudarydamas paskolos sutartis siekė neteisėtų tikslų.Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje toks elgesys analogiškoje situacijoje laikytas neatitinkančiu į teismą besikreipiančio asmens elgesio standarto, įtvirtinto įstatyme ir būtino įgyvendinant civilines teises ir vykdant pareigas tam, kad teismas gintų tokio asmens pažeistas teises. Toks teismui nurodytas sandorį ginčijančio asmens siekis vertintas kaip piktnaudžiavimas subjektine teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje D Nr. 3K-3-558/2012). Tokiu atveju, jeigu asmuo piktnaudžiauja subjektine teise, teismas gali atsisakyti ją ginti (CK 1.137 straipsnio 3 dalis).“

32Pagaliau teismas konstatvo,kad „nagrinėjamoje byloje atsakovas įrodinėjo, kad pinigai buvo gryninami turint neteisėtų ketinimų. Tokiu atveju, teismas atsisakė ginti atsakovo subjektines teises šio argumento pagrindu. Apie bylos šalių įrodinėjamas aplinkybes yra informuotos teisėsaugos institucijos, civilinėje byloje teismas šių aplinkybių nevertina (CK 1.137 straipsnio 3 dalis).“

33Šie paminėti faktai įrodo,kad pareiškėjo nurodomos skolos kilmė ir jos dydis konstatuoti,kaip pareiškėjo neteisėtų ketinimų pasekmė apie kurią informuotos teisėsaugos institucijos.Todėl teismui akivaizdu,kad pareiškėjas tapo nemokus dėl savo paties nesąžiningų veiksmų,kurių atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas,apie kurį pareiškėjas sąmoningai nutylėjo ir nenurodė savo pareiškime teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.Tokiu būdu ir tai rodo pareiškėjo nesąžiningumą ir sąmoningą elgiasį nepriklausomai,kad jis nėra pripažintas kaltu baudžiamoje byloje.

34Teismas atmeta pareiškėjo atstovės argumentus,kad nekaltumo prezumpcija galioja vertinant asmenį jo sąžiningumo aspektu bankroto byloje atmetamas dėl aukščiau išdėstytų faktų.

35Todėl teismas šiai dienai konstatuoja,kad pareiškėjo skola kilo dėl jo pačio neteisėtų veiksmų-paskolų ėmimo dėl neteisėtų tikslų.Apie skolininko sąžiningumą čia negali būti jokios kalbos ir vertinimo,nes teismo sprendimas įgijo res judikata galią.

36Į nagrinėjamą trejų metų laikotarpį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo formaliai patenka tik viena iš suinteresuoto asmens UAB „Petrochema“ atsiliepime minimų pareiškėjo su šia įmone sudarytų paskolos sutarčių, o būtent 2015‑12‑30 Paskolos sutartis Nr. 20151230-001. Kitos UAB „Petrochema“ atsiliepime nurodytos paskolos sutartys (2015-02-02 Nr. 20150202-001; 2015-03-06 Nr. 20150306-001; 2015-04-02 Nr. 20150402-001; 2015-05-12 Nr. 20150512-001; 2015-06-17 Nr. 20150617-001; 2015-07-03 Nr. 20150703-001; 2015-08-04 Nr. 201508-04-001; 2015-09-17 Nr. 20150917-001; 2015-10-12 Nr. 20151012-001; 2015-11-25 Nr. 20151125-001) į nagrinėjamą laikotarpį nepatenka.Taiau dėl jų sąžiningumo klausimas jau išspręstas aukščiau minėtoje įsiteisėjusioje byloje.Visos sutartys vertinamos,kaip nesąžiningos.Be to,teismas turi pagrindą sutikti su kreditoriaus atstovo argumentu,kad pareiškėjas skolindamasis gerino savo turtinę padėtį ir tokiais mąstais,kad realiai protingai elgiantis nebūtų galima „pravalgyti“ gautų pinigų,nebent jie būtų paslėpti.

37T. B.,sudarytomis paskolos sutartimis tik formaliai sumažino ir savo mokumą,nes pinigų panaudojimo faktų neįrodyta tiek,kad konstatuoti,kad pinigai „suvalgyti“ arba panaudoti faktiškai.Priešingai,įrodyta,kad dalis pinigų panaudota jo paties naudai dėl įsipareigojimų vykdymo bakui,kai turtas lieka jo nuosavybe. Pagal neįvykdytas paskolos sutartis pareiškėjo įsiskolinimas siekia mažiausiai 658 460,34 Eur sumą. Byloje nėra jokių duomenų, kad gautos paskolas jis naudojo būtiniausiems, esminiams savo poreikiams tenkinti ar jas panaudojo įmonės veikloje, ir tik dėl ypač nepalankių aplinkybių tapo nemokiu. Galutinė skola kreditoriui UAB „Petrochema“ susidarė per teisiškai reikšmingą trijų metų laikotarpį iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo ir ji turėjo reikšmingiausią įtaką pareiškėjo nemokumui. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja pareiškėjo nesąžiningumą, vadovaujantis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu.

38Pažymėtina, kad Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2‑me skyriuje pagal UAB „Petrochema“ pareiškimą 2016-10-07 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-47424-16 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį. Šiame ikiteisminiame tyrime UAB „Petrochema“ yra pripažintas civiliniu ieškovu, o pareikštas turtinės žalos atlyginimo prašymas yra net 1 143 677,89 Eur sumai. Ikiteisminio tyrimo metu yra laikinai apribotos įtariamojo T. B. nuosavybės teisės į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą (NTR išrašai). Teismas sutinka su pareiškėjo argumentais, kad kol ikiteisminis tyrimas nėra pabaigtas ir jo atžvilgiu nėra priimtų jokių sprendimų, jis pagal nekaltumo prezumpciją laikytinas nekaltu tik baudžiamoje byloje,bet ne bankroto bylos iškėlimo aspektu.

39Kreditorius UAB „Pertochema“ nesutikdamas su pareiškėjo T. B. pareiškimu, nurodė, jog planuoja pareikšti turtinį reikalavimą pareiškėjui dėl patirtų nuostolių atlyginimo, kadangi pareiškėjas, būdamas kreditoriaus direktoriumi sudarė žalingą bendrovei sandorį: 2016‑06‑02 Reikalavimo teisės perleidimo sutartį, kuria UAB „Muštuvis“ perleido galiojantį turtinį UAB „Petrochema“ 645 469 Eur dydžio reikalavimą už 30 210,00 Eur reikalavimo įskaitymą. Pažymėjo, kad žemės sklypų, kurių hipoteka buvo užtikrintas perleistasis reikalavimas, rinkos kaina 2017 metais buvo 294 600 Eur. Taigi, dėl nesąžiningų, įmonės interesus šiurkščiai pažeidžiančių T. B. veiksmų, UAB „Petrochema“ patyrė 264 390 Eur žalos. Kadangi kreditorius UAB „Petrochema“ nurodytoms aplinkybėms patvirtinti nepateikė visiškai jokių įrodymų, teismas negali jomis vadovautis spręsdamas bankroto bylos pareiškėjui iškėlimo klausimą.

40Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo nurodytais duomenimis jis gauna apie 400,00 Eur darbo užmokestį. Nurodo, kad jo būtiniems poreikiams tenkinti reikalinga 300,00 Eur suma, o bankroto administratoriaus atlyginimui – 242,00 Eur suma. Tokiu atveju akivaizdu,kad pareiškėjas jau šiais prašymasi yra nesąžiningas kreditorių atžvilgiu,nes jo gaunamas atlyginimas ir prašomas kreditoriaus administratoriaus atlyginimas nepadengia 524 eurų sumos,o tai reiškia,kad kreditoriams nesiruošiama nieko mokėti nuo pat pradžios

41Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie tai, iš kur ir kiek pareiškėjas planuoja gauti pajamų, kad realiai galėtų atsiskaitinėti su kreditoriais bei mokėti atlyginimą administratoriui. Pareiškėjas nenurodė jokių motyvų, planų, kaip planuoja atkurti savo nemokumą. Atsižvelgiant į pareiškėjo ilgą darbo patirtį versle (bent 10 metų), jam neišnaudojus ir nenurodžius galimybių susirasti geriau apmokamą darbą, uždirbti didesnes pajamas, kurias jis pagal savo įgūdžius yra pajėgus gauti ir panaudoti atskaitymui su kreditoriais, toks pareiškėjo elgesys laikytinas pasyviu, prisidedančiu prie jo nemokumo, kartu ir nesąžiningu kreditorių atžvilgiu. Šiuo atveju apelianto siekiamas bankrotas lemtų situacija,kai vykdnat išieškojimą po apygardos teismo nutarties, būtų stabdomas vykdymoprocesas ir jis būtų dubliuojamas bankroto administratoriaus,kas akivaizdžiai pažeidžia kreditorių interesus ir didina kreditorių nuostolius, o tai neatitiktų FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje nustatytos įstatymo paskirties – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Sąžiningi asmenys, atsidūrę sunkioje finansinėje padėtyje, privalo imtis aktyvių veiksmų, siekdami prisitaikyti prie esamų darbo rinkos sąlygų, keičia savo gyvenamąją vietą ir gyvena ten, kur gali susirasti geriau apmokamą darbą, gauti daugiau pajamų ir tokiu būdu užsitikrinti finansinį saugumą sau bei tinkamą skolinių įsipareigojimų vykdymą kreditoriams. Pareiškėjas nenurodė objektyvių priežasčių, dėl kurių negali užsiimti papildoma veikla papildomoms pajamoms gauti dirbant netgi ir nekvalifikuotą darbą.

42Pareiškėjas nepateikė duomenų, jog mėgino ieškoti geriau apmokamo darbo ar kėlė savo kvalifikaciją. Taigi, pareiškėjo nesąžiningumą kreditorių atžvilgiu iš dalies patvirtina ir vengimas dėti pastangas turimų įsiskolinimų dydžiui mažinti. Pareiškėjas, turėdamas didelių skolinių įsipareigojimų, būdamas jauno amžiaus ir darbingas (priešingų duomenų nėra), turėdamas didelę patirtį versle ir įmonių vadovavime bei suvokdamas, jog nesiėmus aktyvių veiksmų prisiimtų kreditorinių įsipareigojimų tinkamai įvykdyti nepavyks, turėjo ir turi realias galimybes susirasti papildomą ar geriau apmokamą darbą, o taip pat kelti kvalifikaciją, įgyti papildomą išsilavinimą, tačiau to nepadarė, o taip pat nesikreipė į kreditorius dėl įsiskolinimų grąžinimo sąlygų ir terminų suderinimo. Tai neatitinka norinčio bankrutuoti sąžiningo fizinio asmens padėties. Pareiškėjas privalėjo ir dabar privalo dėti visas įmanomas pastangas siekdamas atsiskaityti su savo kreditoriais arba sumažinti įsipareigojimų dydį. Aplinkybės, jog pareiškėjas, gaudamas minimalų darbo užmokestį, nesistengia gauti didesnių pajamų, siekdamas sumažinti kreditorių reikalavimus, esminę reikšmę turi ne tik bankroto bylos iškėlimo stadijoje, bet ir vėliau sprendžiant mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą.

43Anksčiau nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad iš esmės visą įstatyme numatytą vertintiną laikotarpį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo pareiškėjui buvo žinoma apie vis prastėjančią jo formalią finansinę padėtį ir galimybes vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, suprantamas įsipareigojimų mastas, tačiau pareiškėjas pagal jam taikomą apdairaus ir rūpestingo asmens standartą elgėsi net tik pasyviai,bet ir siekė neįrodinėti savo gautos paskolos realų panaudojimą, ir nesiėmė aktyvių veiksmų siekdamas sumažinti savo skolinius įsipareigojimus kreditoriams, taip darant įtaką savo mokumo būklei. Todėl toks pareiškėjo elgesys negali būti laikomas teisiškai nereikšmingu, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos jam iškėlimo.

44Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas sprendžia, kad dėl pareiškėjo nesąžiningumo nėra pagrindo jam iškelti bankroto bylą, todėl pareiškimas atmestinas.

45Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, teismas

Nutarė

46atsisakyti iškelti T. B. fizinio asmens bankroto bylą.

47Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo T. B.... 3. 1. Pareiškėjas T. B. prašo iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą;... 4. Pareiškime nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2018-06-21 įsiteisėjusiu... 5. Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso: žemės sklypas ir sodo namelis,... 6. Pareiškime pažymėjo, kad pareiškėjo atžvilgiu teismuose nėra iškeltos... 7. 2. Suinteresuotas asmuo UAB „Petrochema“ prašo atsisakyti iškelti... 8. Pažymėjo, jog kreditorius UAB „Petrochema“ planuoja pareikšti turtinį... 9. Nors Pareiškėjas bando parodyti, kad nesąžiningų sutarčių nėra sudaręs... 10. Atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Petrochema“ pareiškimo pagrindu... 11. Atsiliepime akcentavo, kad pareiškėjas buvo pajėgus suvokti savo veiksmus ir... 12. 3. Suinteresuotas asmuo D. E. prašė pareiškėjo prašymo iškelti jam... 13. 4. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų... 14. 5. Teismo posėdyje pareiškėjas T. B. prašė jo pareiškimą tenkinti ir... 15. Pareiškėjo atstovė adv. pad. R. Kreipavičienė nurodė, kad fizinių... 16. Suinteresuotų asmenų D. E. ir UAB „Petrochema“ atstovas adv. pad. T.... 17. Pareiškimas atmestinas.... 18. 6. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ)... 19. Dėl pareiškėjo nemokumo... 20. 7.Pareiškėjas savo kreditoriais, kuriems reikalavimo įvykdymo terminas jau... 21. Byloje pateikti įrodymai ir Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko... 22. 8.Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso šis nekilnojamasis turtas: žemės... 23. Taigi, pareiškėjo bendra įsiskolinimų suma viršija 1 074 600,13 Eur, o... 24. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atitinka sąlygą dėl pradelstų skolinių... 25. 8. Dėl pareiškėjo sąžiningumo... 26. Teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena... 27. Vadovaujantis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto pagrindu, nustatančiu, kad... 28. Sutiktina su pareiškėju, kad pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą,... 29. Nustatyta, kad pareiškėjas laikotarpiu nuo 2012-11-28 iki 2016-08-19 buvo UAB... 30. Civilinėje byloje Nr. e2-788-803/2018,kuri įsiteisėjo teismas konstatavo,kad... 31. Taip pat teismas išanalizavo T. B. veiksmus ir konstatavo,kad „nei vienoje... 32. Pagaliau teismas konstatvo,kad „nagrinėjamoje byloje atsakovas įrodinėjo,... 33. Šie paminėti faktai įrodo,kad pareiškėjo nurodomos skolos kilmė ir jos... 34. Teismas atmeta pareiškėjo atstovės argumentus,kad nekaltumo prezumpcija... 35. Todėl teismas šiai dienai konstatuoja,kad pareiškėjo skola kilo dėl jo... 36. Į nagrinėjamą trejų metų laikotarpį iki pareiškimo iškelti bankroto... 37. T. B.,sudarytomis paskolos sutartimis tik formaliai sumažino ir savo... 38. Pažymėtina, kad Vilniaus apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių... 39. Kreditorius UAB „Pertochema“ nesutikdamas su pareiškėjo T. B.... 40. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo nurodytais duomenimis jis gauna apie... 41. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie tai, iš kur ir kiek... 42. Pareiškėjas nepateikė duomenų, jog mėgino ieškoti geriau apmokamo darbo... 43. Anksčiau nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad iš esmės visą... 44. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismas sprendžia, kad dėl pareiškėjo... 45. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5... 46. atsisakyti iškelti T. B. fizinio asmens bankroto bylą.... 47. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus...