Byla 3K-3-572/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aloyzo Marčiulionio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Kryževičiaus ir Egidijaus Laužiko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. R. kasacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimo ir Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 17 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. R. ieškinį atsakovams kooperatinei bendrovei ,,Kėdainių šilas“, S. T., R. K., A. B., MSK ,,Aukštaitijos šilas“, K. Ž. ir G. Ž. dėl pajaus ir sukurto turto dalies grąžinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas A. R. ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo kooperatinės bendrovės (toliau - KB) „Kėdainių šilas“ ir subsidiariai iš kitų kooperatinės bendrovės narių atsakovų S. T., R. K., A. B., miško savininkų kooperatyvo (toliau - MSK) „Aukštaitijos šilas“, K. Ž., G. Ž. 26 568,83 Lt skolą ir 2078,19 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, 400 Lt nuostolių, 934,86 Lt žyminio mokesčio ir kitų turėtų bylinėjimosi išlaidų.

6Byloje ginčas yra dėl ieškovo, kaip 2004 m. spalio 11 d. iš KB „Kėdainių šilas“ išstojusio pajininko, pagrindinio reikalavimo grąžinti skolą, susidedančią iš: 900 Lt pajinio įnašo, 1125,29 Lt ieškovui priskirtinos turto dalies, 24 061,67 Lt bendrovės apyvartai proporcingos pelno dalies už 2003 m. ir 2004 m., bei 481,87 Lt dividendų, taip pat dėl su pagrindiniu susijusių reikalavimų atlyginti 5 proc. metinių palūkanų už delsimą vykdyti piniginę prievolę ir sumokėti 400 Lt ieškovo turėtų jam rengiantis kreiptis į teismą teisinės pagalbos išlaidų.

7II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių sprendimų esmė

8Kėdainių rajono apylinkės teismas 2007 m. sausio 22 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui A. R. iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“ 900 Lt pajinio įnašo, 5 proc. metinių palūkanų už mokėjimo termino praleidimą nuo ieškovui negražintų 900 Lt nuo 2005 m. balandžio 11 d. iki 2006 m. kovo 22 d. - 42,13 Lt, 400 Lt nuostolių ir 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio teismui padavimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 40,24 Lt žyminio mokesčio, 214,83 Lt advokato pagalbos ir kitų bylinėjimosi išlaidų proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Teismas atmetė ieškinio dalį dėl ieškovui priskirtos turto dalies, dėl apyvartai proporcingos išmokos ir dividendų priteisimo iš atsakovų, iš ieškovo priteisė 200 Lt advokato atstovavimo išlaidų atsakovui MSK „Aukštaitijos šilas“.

9Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad pagal KB „Kėdainių šilas“ įstatų 4.3 punktą ieškovo pajinis įnašas yra 900 Lt. Tiek Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo (toliau - KB įstatymo) 10 straipsnio 5 dalyje, tiek KB „Kėdainių šilas“ įstatuose nustatyta, kad asmeniui, kurio narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigė dėl jo išstojimo, kooperatinė bendrovė privalo grąžinti už pajų įneštą pajinį įnašą. Ieškovo prašymas grąžinti jam pajinį įnašą nebuvo sprendžiamas, pajus nustatytu terminu nebuvo grąžintas, todėl reikalavimas dėl 900 Lt pajinio įnašo priteisimo iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“ pagrįstas. Teismas nurodė, kad sprendimas išmokėti apyvartai proporcingą išmoką, priskirtą turtą ir dividendą yra kooperatinės bendrovės narių teisė, o ne pareiga. Dėl jų išmokėjimo turi būti nuspręsta bendrovės narių susirinkime, atsižvelgiant į bendrovės veiklos rezultatus, gaunamą pelną, įvertinant bendrovės galimybes tokias išmokas išmokėti. Kadangi kooperatinės bendrovės narių susirinkimo sprendimas dėl tokių išmokų nebuvo priimtas, teismas neturi galimybės įvertinti už bendrovę aplinkybių, kurioms esant būtų nuspręsta, kad yra galimybė tokias išmokas mokėti. Kooperatyvo pajininkų susirinkime buvo nuspręsta pelno už 2003 m. neskirstyti vienbalsiu sprendimu, už kurį balsavo pats ieškovas, tuo metu būdamas kooperatinės bendrovės valdybos pirmininkas, tą jis patvirtino teismui. Jis šio nutarimo neskundė, šis nutarimas yra galiojantis (CK 2.82 straipsnio 4 dalis), neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, protingumo ir sąžiningumo principams. Dėl kooperatyvo 2004 m. pelno paskirstymo nėra priimto kooperatyvo narių susirinkimo sprendimo, dėl to ieškovo reikalavimas dėl apyvartai proporcingos išmokos, turto dalies bei dividendo priteisimo už 2004 m. iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“ atmestinas. Nei iki 2004 m., kuriais ieškovas dar dirbo ir išstojo iš KB „Kėdainių šilas“, pradžios, nei vėliau kooperatyvo narių susirinkimų sprendimais ieškovui turto dalis, dividendai nebuvo priskirti (KB įstatymo 10 straipsnio 5 dalis), dėl to atmestina ieškinio dalis dėl turto dalies, dividendų priteisimo iš atsakovo KB „Kėdainių šilas“. Ieškovas neįrodė atsakovų kooperatyvo narių S. T., R. K., A. B., MSK „Aukštaitijos šilas“, K. Ž. ir G. Ž. subsidiarinės atsakomybės pagrindų, nustatytų CK 2.50 straipsnio 3 dalyje ir kituose įstatymuose, t. y. jų veiksmų nesąžiningumo. Po ieškovo išstojimo iš kooperatyvo pajininkai išrinko naują valdybos pirmininką S. T., tačiau, nors jis neįvykdė pareigos, kuri tektų pagal bendrovė įstatus ir nesušaukė metams pasibaigus pajininkų susirinkimo, nepriėmė sprendimų dėl pelno paskirstymo, sprendimų dėl valdymo organų išrinkimo, o jam pasitraukus iš valdybos pirmininko 2005 m. liepos 1 d., vėliau tokių sprendimų nepriėmė ir kiti kooperatyvo pajininkai, tokie jų veiksmai nelaikytini nesąžiningais, užtraukiančiais subsidiarinę atsakomybę. KB įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad kooperatinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, jos turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Kooperatinė bendrovė pagal savo prievoles atsako tik savo turtu, o kooperatinės bendrovės narys atsako pagal kooperatinės bendrovės prievoles už pajų priklausančiu įmokėtu pajiniu įnašu.

10Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 17 d. nutartimi ieškovo A. R. apeliacinis skundas netenkintas ir paliktas nepakeistas Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007m. sausio 22 d. sprendimas

11Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentais ir nurodė, kad sprendimas išmokėti turto dalį, apyvartai proporcingą išmoką bei dividendą yra kooperatinės bendrovės narių teisė, o ne pareiga (KB įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 2 dalis). Atsakovams, kaip kooperatyvo pajininkams, galioja sąžiningumo prezumpcija, kurios atsakovų veiksmuose ieškovas nepaneigė (CK 2.50 straipsnio 3 dalis). Atsakovai negali būti tebelaikomi KB „Kėdainių šilas“ pajininkais ir subsidiariai atsakingais už bendrovės prievoles, nes atsakovai turimus pajus perleido 2005 m. birželio 14 d. rašytinėmis sutartimis K. Ch. (T. 1, b. l. 60-65). Apie perleidimą nėra padaryta įrašų kooperatyvo vertybinių popierių sąskaitose (CK 1.101 straipsnio 10 dalis), tačiau tai atsitiko ne dėl pajininkų nesąžiningumo.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu ieškovas A. R. prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimo ir Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 17 d. nutarties dalis, kuriomis ieškinio dalis netenkinta, bei priimti naują nutartį, kuria patenkinti ieškinio reikalavimus, taip pat ieškovui priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teismuose. Kasacinio skundo prašymas grindžiamas šiais argumentais:

141. KB įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad asmeniui, kurio narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigė dėl jo išstojimo, kooperatinė bendrovė privalo grąžinti už pajų įneštą pajinį įnašą, atlyginti narių susirinkimų sprendimais iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė kooperatinėje bendrovėje, pradžios nariui priskirtą turto dalį piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis, išmokėti apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą, jeigu dėl jų išmokėjimo už tuos metus yra priimtas narių susirinkimo sprendimas. Pagal KB „Kėdainių šilas“ įstatų 5.3 punktą „išstojusiam nariui ne vėliau kaip per 6 mėn. po atleidimo iš kooperatyvo gražinamas pajus bei jį naudojant sukurto turto dalis, išmokami (jei priskaičiuota) pajaus dividendai bei skirstomo pelno dalis proporcingai apyvartos su kooperatyvu vertei“. Ieškovo įsitikinimu, bendrovės įstatuose pareiga išmokėti išstojusiam iš bendrovės nariui naudojant jo pajų sukurto turto dalį nesiejama su jokių sprendimų priėmimu. Vertindamas situaciją, kai juridinio asmens įstatuose nustatyta visuotinio akcininkų susirinkimo tvarka prieštaravo tvarkai, nustatytai įstatyme, teismas sprendė, kad leidžiama „įstatuose nustatyti kitokią, kvalifikuotą, t. y. dar labiau akcininkų teises saugančią <...> tvarką“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 UAB „ Vilnamisa“ v. AB „Šeškinės Širvinta“). Kadangi bendrovės įstatuose nustatyta atsiskaitymo su išstojančiu iš bendrovės pajininku labiau sauganti pajininko interesus tvarka, tai reikėtų vadovautis bendrovės įstatuose nustatytu reguliavimu. Iš bendrovės įstatų taip pat matyti, kad juos pasirašydami pajininkai susitarė grynąjį pelną, jei tik bendrovė jį uždirbtų, skirstyti išmokant apyvartai proporcingas išmokas, o iki 10 proc. grynojo pelno skirti dividendams išmokėti (įstatų 8.2 punktas).

152. Dėl bendrovės vertybinių popierių - pajų - perleidimo nebuvo priimtas bendrovės valdybos sprendimas, kaip to reikalaujama bendrovės įstatų 5.3 punkto 3 dalyje; pajų perleidimas nebuvo fiksuotas įrašais vertybinių popierių sąskaitose, kaip to reikalaujama CK 101 straipsnio 10 dalyje; taigi asmenys, kuriuos ieškovas prašė pripažinti subsidiariai atsakingais, laikytini tebeesančiais bendrovės pajininkais. Nepriimdami sprendimų dėl bendrovės pelno paskirstymo, bendrovės pajininkai pažeidė tiek bendrovės įstatuose nustatytą tvarką, tiek ir bendrovės veiklą reglamentuojančio KB įstatymo nustatytas pareigas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartyje, bylos Nr. 3K-3-527/2005 G. D. v. ŽŪB „Delikatesas“ buvo nagrinėjamas ieškovo reikalavimas dėl pajaus grąžinimo. Pajaus vertė nebuvo laiku ir tinkamai grąžinta ieškovui, nes bendrovės valdymo organai laiku nepriėmė sprendimo dėl to, kiek ir kokį pajų grąžinti. Byloje pajininkui pajus buvo priteistas nepaisant to, kad bendrovės valdymo organai nevykdė įstatuose nustatytų pareigų, o teismas pabrėžė pajininko teisę kreiptis į teismą dėl pajaus priteisimo priverstine tvarka, jei tarp bendrovės ir pajininko nepasiekiamas susitarimas dėl pajaus grąžinimo.

163. Teismai turėjo taikyti CK 2.50 straipsnio 3 dalies teisės normą, skirtą ginti kreditoriaus interesus, kai juridinio asmens organo nariai veikia nesąžiningai. Atsakovai nesilaikė bendrovės veiklos tvarkos, netinkamai tvarkė finansinę apskaitą, dėl to jie nelaikytini sąžiningais. Bylą nagrinėję teismai sprendė, kad, esant sudarytoms pajų perleidimo sutartims, subsidiariais atsakovais ieškovo prašomų laikyti asmenų nebegalima laikyti bendrovės pajininkais. Tuo tarpu KB įstatyme nustatyta, kad perleidusio pajų asmens narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigia kooperatinės bendrovės narių susirinkimui priėmus sprendimą dėl asmens, įsigijusio perleidžiamą pajų, priėmimo į kooperatinės bendrovės narius (įstatymo 10 straipsnio 3 dalis). Tokie sprendimai nebuvo priimti, taigi atsakovai laikytini tebesančiais bendrovės nariais. CK 2.50 straipsnio 3 dalyje suformuluotos teisės normos paskirtis yra ginti bendrovės kreditorių interesus, bendrovei nesugebant su jais atskaityti. Šioje normoje nustatyta papildoma atsakomybė juridinio asmens dalyviams, kad jie negalėtų piktnaudžiauti galimybe išvengti turtinės atsakomybės, prisidengdami ribota turtine atsakomybe, tais atvejais, kai jų veiksmai lemia, kad juridinis asmuo negali iki galo įvykdyti prievolės kreditoriui ir siekia jos išvengti nesąžiningais veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2004 UAB „Gollner spedition" v. S. B., J. B. ir kt.). Nevesdami bendrovės apskaitos, neteikdami atskaitomybės dokumentų, nepriimdami sprendimų dėl valdymo organų išrinkimo subsidiariniais atsakovais įtraukti asmenys įgijo galimybę išvengti atsiskaitymo su ieškovu.

17Atsiliepimu į ieškovo A. R. kasacinį skundą atsakovai S. T., R. K., A. B., MSK ,,Aukštaitijos šilas“, K. Ž. ir G. Ž. prašo kasacinį skundą atmesti. Atsiliepime išdėstyti tokie nesutikimo su kasaciniu skundu argumentai:

181. Nagrinėjant bylą teismuose nebuvo nusižengta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 UAB „ Vilnamisa“ v. AB „Šeškinės Širvinta“ išaiškinimams, nes nurodytoje nutartyje pažymėta, kad akcinės bendrovės veikla turi būti grindžiama ne tik Akcinių bendrovių įstatymo ar kitų įstatymų ir teisės aktu nuostatomis, bet ir atitinkamos bendrovės įstatais. Tuo tarpu KB įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje imperatyviai nurodyta: „asmeniui, kurio narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigė dėl jo išstojimo, pašalinimo ar pajaus perleidimo kitam asmeniui, kooperatinė bendrovė privalo grąžinti šį pajų, jei jis nėra perleistas kitam asmeniui, įneštą pajinį įnašą, atlyginti narių susirinkimų sprendimais iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė kooperatinėje bendrovėje, pradžios nariui priskirtą turto dalį piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis, išmokėti apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą, jeigu dėl jų išmokėjimo už tuos metus yra priimtas narių susirinkimo sprendimas. Šio sprendimo KB ,,Kėdainių šilas“ nepriėmė. Kai kooperatinės bendrovės įstatuose nustatytos kitos taisyklės nei įstatymo imperatyviosiose teisės normose, turi būti taikomos šios normos.

192. Kasatorius nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartimi, priimta byloje Nr. 3K-3-527/2005 G. D. v. ŽŪB „Delikatesas“, kurioje kasacinis teismas nagrinėjo pajaus grąžinimo buvusiam bendrovės pajininkui klausimą, kai jo grąžinimas nustatytas teisės aktuose, tačiau šalims nepavyksta susitarti dėl pajaus grąžinimo formos. Tačiau nagrinėjamu atveju prievolė bet kokiu atveju išmokėti buvusiam bendrovės pajininkui jam priskirtą bendrovės turto dalį, pajaus dividendus ir apyvartai proporcingas išmokas teisės aktuose nenustatyta, todėl akivaizdu, kad nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla negali būti laikoma tinkamu precedentu aiškinant šią bylą.

203. Ieškovo narystė kooperatinėje bendrovėje baigėsi 2004 m. Pagal KB įstatymą prievolė atsiskaityti su išstojusiu iš bendrovės nariu yra už laikotarpį iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė bendrovėje, pradžios, t. y. ieškovui galėtų priklausyti išmokos tik už 2003 m.

214. Tam, kad atsirastų galimybė juridinio asmens dalyviams taikyti CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatytą subsidiarinę atsakomybę, privalu nustatyti šias aplinkybes: a) juridinio asmens negalėjimą įvykdyti prievolę; b) priežastinį ryšį tarp juridinio asmens dalyvių veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo įvykdyti prievolę; c) negalėjimą įvykdyti prievolę lėmusių veiksmų nesąžiningumą. Atsakovų nuomone, žemesniųjų instancijų teismai visiškai pagrįstai laikė, kad ieškovas (kasatorius) neįrodė atsakovų S. T., R. K., A. B., MSK „Aukštaitijos šilas“, K. Ž. bei G. Ž. veiksmų nesąžiningumo, savo ruožtu nenurodė ir priežastinio ryšio tarp neva nesąžiningų pirmiau paminėtų atsakovų veiksmų ir KB „Kėdainių šilas“ negalėjimo įvykdyti prievolių buvusiam pajininkui, taip pat kaip ir neįrodė paties bendrovės negalėjimo vykdyti savo prievoles fakto.

225. 2005 m. birželio 14 d. sutarčių (T. 1, b. l. 60-65) pagrindu atsakovai savo pajus perleido trečiajam asmeniui K. Ch. Šios sutartys pasirašytos, patvirtintos KB „Kėdainių šilas“ antspaudu, yra faktiškai įvykdytos ir nebuvo nuginčytos. KB įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asmens narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigia, perleidus pajų kitam asmeniui. Tai reiškia, kad atsakovų narystė KB „Kėdainių šilas“ pasibaigė 2005 m. birželio mėnesį.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

252002 m. rugsėjo 12 d. sudarytoje KB ,,Kėdainių šilas“ steigimo sutartyje bendrovės steigėjais įvardytos bylos šalys MSK ,,Aukštaitijos šilas“, R. K., S. T., K. Ž., G. Ž., A. B. ir A. R. (prie civilinės bylos pridėto segtuvo Nr. 1 2 l.). 2004 m. spalio 11 d. pranešimu ieškovas A. R. pareiškė, kad išstoja iš KB ,,Kėdainių šilas“ narių ir prašo grąžinti pajų bei sukurto turto dalį (T. 1, b. l. 10), tačiau prašomas grąžinti turtas ieškovui nebuvo grąžintas.

26V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

27Kasaciniame skunde ir atsiliepime į jį bylos šalys suformulavo teisės taikymo ir aiškinimo klausimus dėl išstojusio iš kooperatinės bendrovės nario teisės susigrąžinti ne tik už pajų įneštą pajinį įnašą, tačiau ir tokio nario sukurto kooperatinės bendrovės turto dalį, t. y. nariui priskirtą bendrovės turto dalį piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis, apyvartai proporcingą pelno išmoką ir dividendus. Šiuos teisės klausimus sprendžia bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

28Pagal KB įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą asmens narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigia jam išstojus iš kooperatinės bendrovės narių. Nuo išstojimo dienos asmuo įneštu pajumi netenka galimybės dalyvauti kooperatinės bendrovės ūkinėje veikloje kartu su kitais jos nariais. Asmens teisė jam išstojus iš bendrovės narių susigrąžinti pajinį įnašą, išmoką už nariui priskirtą turto dalį, apyvartai proporcingą pelno išmoką ir dividendus įtvirtinta KB įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punkte. Tai reiškia, kad toks asmuo turi teisę susigrąžinti įneštą (investuotą) į kooperatinės bendrovės kapitalą turtą (pajų) kartu su bendrovėje sukurta to turto pridėtine verte, didinančia pajininko įneštą pajinį įnašą, arba kitu atveju, esant bendrovės nuostoliams, atitinkamai mažesnę pajininkui tenkančio turto vertę. Nesugrąžinimas išstojusiam nariui viso ar dalies pajaus kartu su sukurta turto dalimi reikštų tolesnį šio turto naudojimą bendrovės veikloje be teisinio pagrindo išstojusio nario sąskaita, t. y. nepagrįstą praturtėjimą (CK 6.242 straipsnio 1 dalis).

29Bylą išnagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, taikydami KB įstatymo nuostatas, reglamentuojančias atsiskaitymą su iš kooperatinės bendrovės išstojančiu jos nariu, konstatavo, kad bendrovė turi teisę, tačiau ne pareigą išstojančiam nariui sumokėti bendrovės turto dalį piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis, apyvartai proporcingą pelno išmoką ir dividendus. Ši išvada prieštarauja materialinėms teisės normoms ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai teisės aiškinimo ir taikymo praktikai, dėl to su nurodyta bylą išnagrinėjusių teismų išvada kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka.

30Reglamentuojančio atsiskaitymą su asmeniu, kurio narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigė, KB įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad bendrovė ne tik privalo grąžinti už pajų įneštą pajinį įnašą, bet ir atlyginti narių susirinkimų sprendimais iki finansinių metų, kuriais pasibaigė narystė kooperatinėje bendrovėje, pradžios nariui priskirtą turto dalį piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis, išmokėti apyvartai proporcingą išmoką iš bendrovės pelno ir dividendus, jeigu dėl jų išmokėjimo už tuos metus yra priimtas narių susirinkimo sprendimas. Taigi įstatyme nustatyta kooperatinės bendrovės teisinė pareiga, o ne teisė visiškai atsiskaityti su išstojančiu iš jos nariu (pajininku). Pagal KB įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir 2 dalį bendrovės narių susirinkimas turi tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo arba nuostolių padengimo ir vykdyti kitus įgaliojimus, numatytus bendrovės įstatuose. KB ,,Kėdainių šilas“ įstatų 5.3 punkte nurodyta, kad išstojusiam nariui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo išstojimo grąžinamas pajus ir jį naudojant sukurto turto dalis, išmokami (jei priskaičiuota) dividendai bei skirstomo pelno dalis, proporcinga apyvartos su kooperatyvu vertei. Bylos šalys patvirtino, kad kooperatyvo pajininkų susirinkime vienbalsiu sprendimu buvo nuspręsta pelno už 2003 m. neskirstyti, dėl to šis sprendimas buvo privalomas ir ieškovui, kaip tuometiniam bendrovės nariui, o dėl kooperatyvo 2004 m. pelno paskirstymo nėra priimto jokio kooperatyvo narių susirinkimo sprendimo. Aplinkybė, kad dėl bendrovės pelno paskirstymo už 2004 m. narių susirinkimo sprendimo byloje nėra, nepaneigia KB įstatyme ir KB ,,Kėdainių šilas“ įstatuose nustatytos bendrovės pareigos visiškai atsiskaityti su iš bendrovės išstojančiu pajininku, jam sumokant šios bendrovės nario pajumi sukurtą turtą ir bendrovės pelno dalį. Taigi už ataskaitinius finansinius metus bendrovėje turi būti priimamas pagrįstas sprendimas dėl pelno paskirstymo ar nuostolių padengimo ir dėl atsiskaitymo su išstojusiais nariais. Nepriėmus jokio sprendimo tais metais išstojęs narys turi teisę reikalauti ne tik pajaus grąžinimo, bet ir per tuos metus pajumi sukurtos bendrovės turto dalies, taip pat bendrovės gauto pelno dalies, t. y. apyvartai proporcingos pelno išmokos ir dividendų. Atsakovams byloje nepateikus nurodyto bendrovės narių susirinkimo sprendimo už 2004 m., nagrinėję bylą teismai turėjo įvertinti bylos šalių skaičiavimus dėl bendrovės skolos ieškovui dydžio, šios faktinės aplinkybės byloje liko neištirtos ir neįvertintos.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje G. D. v. ŽŪB ,,Delikatesas“, bylos Nr. 3K-3-527/2005, taikant teisės normas, reglamentuojančias pajininko pajaus susigrąžinimą iš žemės ūkio bendrovės, išaiškinta, kaip turi būti apskaičiuojama padidėjusi pajaus vertė. Nurodytoje byloje teisėjų kolegija taikė įstatymo analogiją ir konstatavo, kad ,,artimiausias savo teisine prigimtimi žemės ūkio bendrovei juridinis asmuo yra kooperatinė bendrovė. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad išstojusiam iš bendrovės nariui pajus išmokamas piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis. Dėl to <…> pajaus vertės padidėjimas turi būti nustatomas ne pagal balansinę vertę, bet pagal rinkos kainas“. Taigi, vadovaudamiesi nurodytais teisės taikymo išaiškinimais, nagrinėjamoje byloje teismai turėjo spręsti, kokia yra padidėjusi ieškovo pajumi sukurto bendrovės turto dalis ir šiam pajui tenkanti proporcinga bendrovės pelno dalis bei dividendai už 2004 m. laikotarpį iki ieškovo išstojimo iš kooperatinės bendrovės.

32Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad pagal byloje surinktus įrodymus pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai kasacine tvarka skundžiamuose procesiniuose sprendimuose nepatvirtino ir nepaneigė įrodinėtinų aplinkybių byloje dėl atsakovų skolos ieškovui dydžio, dėl to šie procesiniai sprendimai nėra teisiškai pagrįsti ir yra naikinami (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 359 straipsnio 3 dalis). Byloje pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose neišnagrinėtos teisiškai reikšmingos aplinkybės dėl atsakovų skolos ieškovui dydžio, taigi iš naujo turi būti renkami, tiriami ir vertinami su šiomis aplinkybėmis susiję įrodymai. Įrodinėjimo procesas byloje pradedamas pirmosios instancijos teisme, todėl šiam teismui byla perduotina nagrinėti iš naujo (CPK 360 straipsnis). Naujo bylos nagrinėjimo metu taip pat tirtinos aplinkybės dėl atsakovų – KB ,,Kėdainių šilas“ pajininkų – veiksmų sąžiningumo jiems nevykdžius prievolės atsiskaityti su ieškovu šiam 2004 m. spalio 11 d. išstojus iš bendrovės, nes tai turi teisinę reikšmę atsakovų, kaip juridinio asmens dalyvių, subsidiarinei atsakomybei atsirasti (CK 2.50 straipsnio 3 dalis).

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 360 ir 362 straipsniais,

Nutarė

34Panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimo ir Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 17 d. nutarties dalis, kuriomis ieškovo A. R. ieškinio reikalavimai netenkinti, bei perduoti bylą nagrinėti iš naujo Kėdainių rajono apylinkės teismui.

35Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas A. R. ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo kooperatinės... 6. Byloje ginčas yra dėl ieškovo, kaip 2004 m. spalio 11 d. iš KB... 7. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių sprendimų esmė... 8. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2007 m. sausio 22 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad pagal KB „Kėdainių šilas“ įstatų... 10. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 11. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu ieškovas A. R. prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės... 14. 1. KB įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad asmeniui, kurio narystė... 15. 2. Dėl bendrovės vertybinių popierių - pajų - perleidimo nebuvo priimtas... 16. 3. Teismai turėjo taikyti CK 2.50 straipsnio 3 dalies teisės normą, skirtą... 17. Atsiliepimu į ieškovo A. R. kasacinį skundą atsakovai S. T., R. K., A. B.,... 18. 1. Nagrinėjant bylą teismuose nebuvo nusižengta Lietuvos Aukščiausiojo... 19. 2. Kasatorius nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių... 20. 3. Ieškovo narystė kooperatinėje bendrovėje baigėsi 2004 m. Pagal KB... 21. 4. Tam, kad atsirastų galimybė juridinio asmens dalyviams taikyti CK 2.50... 22. 5. 2005 m. birželio 14 d. sutarčių (T. 1, b. l. 60-65) pagrindu atsakovai... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 25. 2002 m. rugsėjo 12 d. sudarytoje KB ,,Kėdainių šilas“ steigimo sutartyje... 26. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 27. Kasaciniame skunde ir atsiliepime į jį bylos šalys suformulavo teisės... 28. Pagal KB įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą asmens narystė... 29. Bylą išnagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, taikydami... 30. Reglamentuojančio atsiskaitymą su asmeniu, kurio narystė kooperatinėje... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 32. Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad pagal byloje surinktus... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2007 m. sausio 22 d. sprendimo... 35. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...