Byla 2S-1000-912/2020
Dėl su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 13 d. nutarties, kuria ieškovo S. M., atstovaujamo Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos, ieškinys atsakovei UAB „Transorloja“ dėl su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovės: 1) 5 818,94 Eur su darbo santykiais susijusią nepriemoką; 2) netesybas. Teismas nustatė ieškovui terminą trūkumams pašalinti ir įpareigojo ieškovą konkretizuoti reikalavimo dalyką – nurodyti konkrečias pinigų sumas, kurias darbdavys jam liko skolingas, aiškiai suformuluoti jų susidarymo mechanizmą ir laikotarpį bei pateikti faktinį to pagrindimą, konkrečiai ir aiškiai įvardinti teismui keliamo ginčo dalyką. Teismas taip pat įpareigojo ieškovą pagrįsti, kad jis atitinka reikalavimus būti Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos nariu, pateikti duomenis apie jo teisėtą atstovavimą teisme profesinės sąjungos vardu, ieškinį pasirašiusios R. K. aukštąjį teisinį išsilavinimą pagrindžiančius įrodymus. Ieškovas, šalindamas ieškinio trūkumus, pateikė teismui R. K. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 13 d. nutartimi laikė ieškinį nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui – Lietuvos vežėjų profesinei sąjungai.

93.

10Teismas pažymėjo, kad 2020 m. balandžio 17 d. nutartimi įpareigojo ieškovą per 7 dienas nuo nutarties gavimo pašalinti ieškinio trūkumus. Be kitų trūkumų, teismas įpareigojo ieškovą pateikti duomenis apie jo teisėtą atstovavimą teisme Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos vardu.

114.

12Teismas nurodė, kad ieškovo atstovė Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga 2020 m. gegužės 5 d. pateikė patikslintą ieškinį. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, nesutikdamas su individualaus ginčo darbo byloje jo atžvilgiu 2020 m. kovo 18 d. sprendimu, teismui teikiamame ieškinyje prašomą priteisti nepriemoką nurodo apibendrintai, be faktinio pagrindimo, nenurodo prašomų priteisti netesybų dydžio.

135.

14Teismas vertino, kad ieškovas nepašalinio trūkumo dėl ieškovo atstovavimo. ieškovas yra ukrainietis, su atsakovu sudaryta darbo sutartis yra nutraukta 2020 m. sausio 15 d., ieškovas įstojo į Lietuvos vežėjų profesinę sąjungą 2020 m. sausio 16 d., t. y. jam jau nedirbant Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje įmonėje, todėl Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos atstovavimas ieškovui teisme prieštarauja Profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnio nuostatoms.

156.

16Teismas sprendė, kad ieškovas, kurio gyvenamoji vieta yra Ukrainoje ir jis nedirba Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje pervežimo įmonėje, negali būti atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos Lietuvos Respublikos teismuose (Profesinių sąjungų įstatymo 1 ir 2 straipsniai, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos įstatų 1.1 punktas, CPK 56 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

17III. Atskirojo skundo argumentai

187.

19Atskiruoju skundu ieškovas, atstovaujamas Lietuvos profesinės sąjungos, prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2020 m. gegužės 13 d. nutartį, skirti bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, išreikalauti įrodymus, kad atsakovė atsiskaitė su ieškovu. ir ieškinio priėmimo klausimą spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

207.1.

21Skundžiama nutartis užkerta ieškovui kelią į teisminę jo pažeistų teisių gynybą. Ieškovas yra Ukrainos pilietis, bet negavo jokių dokumentų jam suprantama kalba. Teismas perkėlė įrodinėjimo naštą ieškovui, teismo nurodymas sukonkretinti priteistinas sumas nepagrįstas, nes atsakovė nepateikė ieškovui duomenų, ieškovas neturi duomenų apie atsiskaitymą su juo. Dėl to darbdavys turi įrodyti ginčui svarbias aplinkybes.

227.2.

23Teismas neteisingai aiškino ir taikė Profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnio nuostatas, nurodydamas, kad profesinė sąjunga negali ginti profesinės sąjungos nario teisių, kurios buvo pažeistos jam dirbant UAB „Transorloja“.

24Teismas konstatuoja:

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

268.

27Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas laikė ieškinį nepaduotu, nes nepašalinti jo trūkumai, ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

289.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikra (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

3010.

31CPK 115 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, bet ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

3211.

33Įstatymų leidėjas nurodė, kad priemones ieškinio trūkumams šalinti teismas taiko tik tokiu atveju, kai tie trūkumai negali būti pašalinti pasirengimo nagrinėti teisme metu (CPK 413 straipsnio 2 dalis).

3412.

35Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, kad įpareigojimas šalinti ieškinio trūkumus tuo atveju, kada pateiktas ieškinys yra pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos suprantami, o tam tikrų šiais klausimais ieškinyje esančių netikslumų pašalinimas iš esmės nieko nekeistų ir nebūtų staigmena atsakovui, neatitiktų šio instituto paskirties. Tokio pobūdžio klausimai turėtų būti sprendžiami ne per trūkumų šalinimo institutą (CPK 115 straipsnio 4 dalis), bet parengiamojo teismo posėdžio metu (CPK 230 straipsnio 1 dalis). Tuo tikslu įtvirtinta galimybė parengiamojo teismo posėdžio metu, iškvietus šalis, jas apklausti, siekiant išsiaiškinti ginčo esmę, visiškai suformuluoti šalių reikalavimus ir atsikirtimų turinį. Taigi iš esmės ieškinio trūkumų šalinimo institutas gali būti taikomas tada, kai, netinkamai suformulavus ieškinio dalyką ar pagrindą, apskritai iš pareikšto ieškinio neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009; 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2010; 2013 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2013, 2016 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20-313/2016).

3613.

37Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovės 5 818,94 Eur nepriemoką ir netesybas. Pirmosios instancijos teismas 2020 m. balandžio17 d. nutartimi įpareigojo ieškovą pagrįsti prašomas priteisti nepriemoką ir netesybas. Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad ieškovui turėjo būti paskaičiuota 15 144,96 Eur komandiruotpinigių, 234,92 Eur papildomų išlaidų, 4 696,23 Eur darbo užmokesčio. Ieškovas nurodo, kad jam sumokėta 14 257,16 Eur suma, bet nepagrindžia, kokios sumos sudaro nepriemoką. Ieškovas prašo priteisti jam netesybas, tačiau nenurodo jų dydžio, sumos, nuo kurios jos skaičiuojamos, laikotarpio. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad ieškovas nepagrindė prašomų priteisti nepriemokos ir netesybų dydžio.

3814.

39Fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, turi teisę laisvai steigti ir stoti į profesines sąjungas valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu ir dalyvauti jų veikloje. Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų nariais gali būti tik tos įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai (Profesinių sąjungų įstatymo 1 straipsnio 1 dalis).

4015.

41Pagal Profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnį, į profesinę sąjungą įstojama ir iš jos išstojama profesinės sąjungos įstatuose (statute) nustatyta tvarka. Profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute). Kiti profesinių sąjungų nariai turi visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute), išskyrus teisę balsuoti priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie gali turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms.

4216.

43Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos įstatų 1.1 punkte nurodoma, kad profsąjungos nariais gali būti darbinį teisnumą ir veiksnumą turintys keleivių ir krovinių pervežimą vykdantys individualūs nariai fiziniai asmenys.

4417.

45Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė Profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnio nuostatas. Ginčijamoje nutartyje nustatyta, kad ieškovas yra ukrainietis, šalių sudaryta darbo sutartis yra nutraukta 2020 m. sausio 15 d., ieškovas įstojo į Lietuvos vežėjų profesinę sąjungą 2020 m. sausio 16 d., t. y. jam jau nedirbant Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje įmonėje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Į profesinę sąjungą gali įstoti ir tapti jos nariu tik tie asmenys, kurie prašymo pateikimo ir svarstymo dieną dirba keleivių ar krovinių pervežimą vykdančiose įmonėje. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas prašymo priimti į Lietuvos vežėjų profesinę sąjungą dieną nedirbo atsakovės įmonėje, t. y. neturėjo darbinio teisnumo ir veiksnumo. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas negali būti atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos Lietuvos Respublikos teismuose.

4618.

47Iš ieškovo procesinių dokumentų matyti, kad ieškovas siekė vesti bylą per savo pasirinktą atstovę – Lietuvos vežėjų profesinės sąjungą, kuriai pirmosios instancijos teismas įteikė visus ieškovui skirtus procesinius dokumentus. Iš pirmiau nurodyto CPK 115 straipsnio 3 dalie teisinio reglamentavimo matyti, kad, jeigu byloje dalyvaujantis asmuo per teismo nustatytą terminą nepašalina teismo nustatytų trūkumų, ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Ieškinį, patikslintą ieškinį teismui ieškovo vardu pateikė profesinės sąjungos atstovai. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 115 straipsnio 23 dalimi, ieškinį grąžino jį padavusiam asmeniui. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškovas negavo teismo procesinių dokumentų jam suprantama kalba.

4819.

49Dėl visų pirmiau šioje nutartyje išdėstytų priežasčių konstatuotina, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti apskųstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl nutartis paliktina nepakeista, ieškovo atskirasis skundas atmestinas.

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais, teismas

Nutarė

51Atmesti ieškovo S. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 13 d. nutarties.

52Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 13 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovės: 1) 5 818,94 Eur su darbo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 13 d. nutartimi laikė... 9. 3.... 10. Teismas pažymėjo, kad 2020 m. balandžio 17 d. nutartimi įpareigojo... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad ieškovo atstovė Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga... 13. 5.... 14. Teismas vertino, kad ieškovas nepašalinio trūkumo dėl ieškovo atstovavimo.... 15. 6.... 16. Teismas sprendė, kad ieškovas, kurio gyvenamoji vieta yra Ukrainoje ir jis... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. 7.... 19. Atskiruoju skundu ieškovas, atstovaujamas Lietuvos profesinės sąjungos,... 20. 7.1.... 21. Skundžiama nutartis užkerta ieškovui kelią į teisminę jo pažeistų... 22. 7.2.... 23. Teismas neteisingai aiškino ir taikė Profesinių sąjungų įstatymo 2... 24. Teismas konstatuoja:... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 26. 8.... 27. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos... 28. 9.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo... 30. 10.... 31. CPK 115 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu procesiniai dokumentai... 32. 11.... 33. Įstatymų leidėjas nurodė, kad priemones ieškinio trūkumams šalinti... 34. 12.... 35. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, kad įpareigojimas šalinti ieškinio... 36. 13.... 37. Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas... 38. 14.... 39. Fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, turi teisę... 40. 15.... 41. Pagal Profesinių sąjungų įstatymo 2 straipsnį, į profesinę sąjungą... 42. 16.... 43. Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos įstatų 1.1 punkte nurodoma, kad... 44. 17.... 45. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai... 46. 18.... 47. Iš ieškovo procesinių dokumentų matyti, kad ieškovas siekė vesti bylą... 48. 19.... 49. Dėl visų pirmiau šioje nutartyje išdėstytų priežasčių konstatuotina,... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 51. Atmesti ieškovo S. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 52. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 13 d....