Byla 2A-269-657/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo Kauno 27-ojo biuro notarė M. Č

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Žibutės Budžienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Raimondo Buzelio, Leono Jachimavičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. A. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2565-199/2014 pagal ieškovo A. A. ieškinį atsakovei UAB „Legrana“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo Kauno 27-ojo biuro notarė M. Č..

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. A. kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais 2008-12-22 Tarpininkavimo sutartį Nr. S-08-71-3T, 1 Priedą „Apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas“ prie šios sutarties, 2011-12-23 tarp ieškovo ir atsakovės sudarytą taikos sutartį, Taikyti restituciją, priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 16-22). Nurodė, kad su atsakove 2008-12-22 pasirašė Tarpininkavimo sutartį Nr. S-08-71-3T, kuria atsakovė įsipareigojo tarpininkauti ieškovui derantis dėl prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygų ir ieškovo vardu pasirašyti šią sutartį, o ieškovas įsipareigojo pateikti duomenis, reikalingus prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymui, sumokėti atsakovei už prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų ir suteiktas tarpininkavimo paslaugas. 2008-12-22 šalys pasirašė Priedą Nr. l dėl apmokėjimo už paslaugas. Šalys 2011-12-23 sudarė Taikos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo grąžinti 21.449,00 Lt pagal Tarpininkavimo sutartį dėl prijungimo prie AB „VST“ elektros tinklų kas mėnesį po 1.650,00 Lt. Nuo 2011-12-19 iki 2011-12-30 ieškovas buvo gydomas Kauno klinikose. 2012-03-27 ieškovas į atsakovės sąskaitą pervedė 1.650,00 Lt. Ieškovas siekė sudaryti energijos pirkimo-pardavimo sutartį ir prijungti žemės sklypą prie energijos tiekimo tinklų. Atsakovei sąmoningai nutylėjus esmines aplinkybes ieškovas klaidingai manė, kad sudaroma Tarpininkavimo sutartis padės realizuoti siekiamą tikslą, tačiau tai neatitiko ieškovo valios, o taikos sutartis buvo pasirašyta ieškovui dėl savo būsenos negalint suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Tarpininkavimo sutartyje numatytas atsakovės paslaugas ieškovas galėjo įgyvendinti savarankiškai ir nemokamai. Ši sutartis apribojo ieškovo teises savarankiškai organizuoti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymą. Atsakovė apgaulės būdu siekė priversti ieškovą pasirašyti sau nenaudingą tarpininkavimo sutartį, kuri nėra įvykdyta iki šiol, todėl ieškovas savo įsipareigojimų vykdymą nutraukė.

5Atsakovė UAB „Legrana“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 66-69). Nurodė, kad 2008-12-22 pasirašyta Tarpininkavimo sutartis ir jos priedas dėl apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas yra patvirtinta notaro. Tarpininkavimo sutartis buvo pasirašyta, nes į keturiolikos sklypų kvartalą, tame tarpe ir į A. sklypą, reikėjo įvesti elektrą. Visų sklypų savininkai sutiko, kad tai būtų atlikta bendru projektu. Visiems sklypų savininkams buvo pateiktos analogiškos tarpininkavimo sutartys, atlikti analogiški darbai, visi už juos yra atsiskaitę. Atsakovė savo prievoles vykdė sąžiningai, įrengė 7 transformatorines pagal projektą, į ieškovui priklausantį sklypą buvo įvestas elektros įvadas. Tarpininkavimo sutartimi atsakovė įsipareigojo įrengti AB “Lesto“ elektros tinklus, nuo kurių kiekviena šios sutarties šalis galėtų atsivesti į savo sklypą elektros įvadą savo lėšomis. Vidaus vartotojo tinklas yra nuo transformatorinės iki vartotojo dėžutės sklype. Ieškovas gera valia už paslaugas neatsiskaito, nors niekada nereiškė atsakovei jokių pretenzijų dėl atliktų darbų. Tarpininkavimo sutartis ir priedas prie jos buvo sudaryti derybų būdu, abiems šalims derinant sąlygas ir išreiškiant savo valią. Ieškovas neturėjo ekonominių sunkumų, buvo dviejų įmonių direktorius, todėl jo negalima laikyti asmeniu, neturinčiu derybų patirties. Sutartis sudaryta teisėtai, įvykdyta, tačiau pilnai neapmokėta, todėl jos atsisakyti CK 6.228 straipsnio pagrindu negalima. Su apmokėjimu už tarpininkavimo paslaugas ieškovas sutiko iki tol, kol buvo pradėtas priverstinis skolos išieškojimas. Taikos sutartis buvo sudaryta tik dėl likusios neapmokėtos pinigų dalies. Taikos sutartį rengė ieškovo advokatas, taikos sutartį pasirašė ieškovas, ją patvirtino teismas. Mano, kad ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (T.5, b.l. 151-1163). Teismas sprendė, kad Tarpininkavimo sutartis buvo sudaryta atsižvelgiant į jungtinės veiklos prisiimtus įsipareigojimus. Teismas nustatė, kad buvo išduotos techninės sąlygos bei patvirtintas projektas AB „VST“, pagal kuriuos ( - ) kvartalui, į kurį įeina ir ieškovo sklypas, buvo suprojektuota statyti 7 transformatorines. Jungtinės veiklos sutartis bei 2008-12-22 Tarpininkavimo sutartis buvo įvykdytos, nes byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 14 sklypų kvartalo, ( - ), tame trape ir ieškovo sklypo, prijungimą prie operatoriaus AB „VST“ elektros tinklų. Pagal techninių sąlygų TS-06-02-1959/1 3-8 punktus vartotojai savo lėšomis turi parengti projektus atskirų vartotojų vidaus elektros tinklų suprojektavimui ir sumontavimui. Teismas pažymėjo, kad ieškovas su atsakove pasirašė atliktų darbų aktus pagal Tarpininkavimo sutartį, iš dalies sumokėjo pagal PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus, tuo sutikdamas su atsakovės atliktais darbais, suteiktomis tarpininkavimo paslaugomis. Ieškovas priėmimo-perdavimo aktų neginčijo, neprašė jų pripažinti negaliojančiais, todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančiais 2008-12-22 Tarpininkavimo sutartį bei jos 1 Priedą. Be to, ieškovas neatsisakė sutarties iki jos įvykdymo, o priėmė jos įvykdymą, neprašė keisti sutarties sąlygų. Pagal technines sąlygas, techninio projekto projektavimo sąlygas dviem sklypams buvo pastatyta viena transformatorinė. Ieškovo sklypui (unikalus Nr. ( - )) ir sklypui (unikalus Nr. ( - )) pastatyta transformatorinė MTT, iš kurios yra prijungimas prie vartotojų elektros tinklų, todėl teismas darė išvadą, kad atsakovė negali būti atsakinga už 2006-09-13 Jungtinės veiklos sutartyje nustatytas sąlygas, o ieškovas, pirkdamas žemės sklypą, turėjo numatyti, kad turės įsipareigojimų pagal Jungtinės veiklos sutartį, kad asmuo, atsakingas už bendrų reikalų vykdymą pagal Jungtinės veiklos sutartį. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad UAB „Erdvė projektams“ nėra susijusi su 2008-12-22 Tarpininkavimo sutarties vykdymu, nes techninės sąlygos UAB „Erdvė projektams“ yra išduotos sutinkamai su Jungtinės veiklos sutartimi. Teismas sprendė, kad neįrodyta, jog UAB „Legrana“ buvo nesąžininga, nuslėpė projekto vertės sumažėjimą, informaciją apie techninių sąlygų pakeitimą ir pažymėjo, kad ieškovas turėjo domėtis techninėmis sąlygomis bei projektais. Projektavimo sąvado sąlygų Nr. 445 įgyvendinimas buvo vykdomas per Jungtinės veiklos sutarties dalyvių atstovę - UAB „Erdvė projektams“, o transformatorinių statybos darbai buvo atliekami pagal statytojo AB „VST“ užsakymą, pagal statytojui išduotą statybos leidimą bei projektavimo sąlygų sąvadą, o ne pagal UAB „Legrana“ užsakymą. Statybos darbai yra įvykdyti, priimti, už jos yra atsiskaityta, surašyti darbų priėmimo aktai, kurie nėra nuginčyti. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad transformatorinė turėtų būti pastatyta jo žemės sklype bei iki jo sklypo turėtų būti nutiesti elektros laidai. Ieškovas nei 2006-09-13 Jungtinės veiklos sutarties, nei pirkimo-pardavimo sutarties, kurios pagrindu įsigijo žemės sklypą bei įsipareigojimus pagal Jungtinės veiklos sutartį, neginčijo. Be to, tarp šalių Kauno miesto 27-ajame notarų biure 2009-02-17 yra pasirašyta Tarpininkavimo sutartis Nr. MČ-339, pagal kurią atsakovė įsipareigojo tarpininkauti bei atstovauti ieškovą su AB „VST“ pasirašant naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį pagal ieškovui išduotas technines sąlygas, kurios ieškovas neginčijo. Teismas darė išvadą, kad byloje nėra įrodymų dėl parašų, dokumentų suklastojimo bei suklastotų dokumentų naudojimo. Nenustačius nusikalstamos veikos požymių, teismas neturi pagrindo kreiptis į prokuratūrą ir nesivadovavo 10Kv elektros kabelio trasos M:500, lapas 15 brėžiniu 0-07-01-TDP-E-01-03/1. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė esminės šalių nelygybės, pats sutiko su 2008-12-22 Tarpininkavimo sutartimi bei jos 1 Priedu, kas reiškia, jog valios trūkumų nebuvo. Ieškovas patvirtino sandorį, o patvirtinusi sandorį šalis netenka teisės jį ginčyti, todėl sprendė, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, numatytų CK 1.91 straipsnyje, nes jis nebuvo ekonomiškai priklausomas nuo atsakovės. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad prieš sudarant Tarpininkavimo sutartį atsakovė nutylėjo svarbias aplinkybes, jog ieškovas ir pats galėjo organizuoti elektros energijos įvedimą į savo sklypą, kadangi ieškovo laisvė niekaip nebuvo apribota, ieškovas turėjo pasirinkimo teisę, ar sudaryti sandorį su UAB „Legrana“. Ieškovas įsigydamas žemės sklypą su sąlyga laikytis 2006-09-13 Jungtinės veiklos sutarties sąlygų, jų neginčijo. Teismo vertinimu ieškovas neįrodė CK 1.91 straipsnyje, CK 6.228 straipsnyje nustatytų aplinkybių, todėl netenkino ieškinio reikalavimų dėl 2008-12-22 Tarpininkavimo sutarties bei jos 1 Priedo pripažinimo negaliojančiais. Teismo nuomone ieškovas, skųsdamas Kauno miesto apylinkės teismo 2012-07-11 nutartį dėl vykdomojo rašto išdavimo, atskirajame skunde nenurodė aplinkybių, jog Taikos sutartis yra niekinė, negaliojanti, pasirašyta ne jo arba jam būnat tokioje būsenoje, kai jis negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, taip pripažindamas Taikos sutarties sąlygas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų teismas darė išvadą, kad Taikos sutarties tekstas galėjo būti parengtas ieškovo atstovo ir pasirašyta UAB „Intermaks salonas“ tuo metu, kai ieškovas buvo išleistas iš VŠĮ Kauno klinikų ( - ) skyriaus. Atliktos ekspertizės išvados patvirtina aplinkybę, kad 2012-12-23 Taikos sutartį ir 2012-01-03 pareiškimą teismui dėl jos patvirtinimo ieškovas pasirašė pats. Teismo nuomone iš ieškovo atskirojo skundo, mokėjimo nurodymo dėl 1.650,00 Lt sumokėjimo pagal Taikos sutarties 2 punktą, yra akivaizdu, kad ieškovas sutiko su Taikos sutartimi bei jos sąlygomis, ją pripažino bei neginčijo, ir tokiu būdu ją patvirtino iš dalies įvykdydamas. Teismo nuomone, negalima laikyti, kad dėl patirto smegenų infarkto ieškovas negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės bei jų valdyti, buvo aklas, kai pasirašinėjo Taikos sutartį ir pareiškimą teismui dėl jos tvirtinimo, nes tai nėra įrodyta. Be to, ieškovas veikė per atstovą, Taikos sutartis buvo naudinga ieškovui, nes jam buvo išdėstytas skolos sumokėjimas dalimis. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad buvo priverstas pasirašyti 2008-12-22 Tarpininkavimo sutartį, jos 1 Priedą bei Taikos sutartį. Atmetęs patikslintą ieškinį, teismas iš ieškovo priteisė bylinėjimosi išlaidas ir netenkino ieškovo prašymo dėl kreipimosi į teisėsaugos organus.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Apeliaciniame skunde ieškovas A. A. prašė Kauno apylinkės teismo 2014-09-29 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas; bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (T.6, b.l. 3-21). Apelianto teigimu, atsakovė neįvykdė 2008-12-22 Tarpininkavimo sutarties. Atsakovė tyčia nuslėpė technines sąlygas ir taip apgaulės būdu siekė priversti ieškovą pasirašyti sau nenaudingą Tarpininkavimo sutartį, kur atsakovė buvo įsipareigojusi pastatyti transformatorines ir įvadus kiekviename sklype. Ieškovas negalėjo teikti pretenzijų, nes apie netinkamą sutarties vykdymą sužinojo tik 2011-12-07 gavęs AB „LESTO“ raštą. Tarpininkavimo sutartimi UAB „Legrana“ įsipareigojo be papildomo mokesčio A. A. sklypą prijungti prie AB „VST“ elektros tinklų, tačiau į ieškovo sklypą neįvedė elektros įvado, ir nepagrįstai reikalauja sumokėti už neatliktus darbus. Transformatorinių kiekis buvo sumažintas neteisėtai. Apeliantui nebuvo pranešta apie projekto pakeitimą ir apie atliekamų darbų vertės sumažėjimą, todėl manydamas, kad visi darbai yra baigti, pasirašė atliktų darbų aktus bei apmokėjo sąskaitas-faktūras. Tiek Tarpininkavimo sutartyje, tiek jos Priede Nr. 1 numatytos sąlygos atsakovei suteikia perdėtą, nepagrįstą pranašumą, nes jos iš ieškovo atima teisę savarankiškai prisijungti prie AB „VST“ elektros tinklų, todėl teismas nepagrįstai nepripažino jų negaliojančiais.

10Nurodė, kad Taikos sutarties sudarymo metu jis negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, ir yra pateikęs pakankamai įrodymų, apie savo sveikatos būklę Taikos sutarties pasirašymo metu. Ieškovas negalėjo Taikos sutarties pasirašyti 2012-01-03, nes jau 2012-01-02 buvo išvykęs reabilitacijai, o teismas nemotyvavo, kodėl sprendė, kad sutartis pasirašyta ne 2011-12-23, o 2012-01-03. Taikos sutartis negalėjo būti derinama su S. Majausku, nes tuo metu jis dar nebuvo A. A. atstovu. Ieškovas negalėjo net iš dalies įvykdyti sandorio, nes jis savo nedarbingumo laikotarpiu neturėjo teisės pervedinėti pinigus UAB „Intermaks salonas“ vardu. Apeliantas dėl tuometinės sveikatos būklės nepamena Taikos sutarties pasirašymo fakto.

11Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė UAB „Legrana“ prašė ieškovo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.6, b.l. 51-57). Nurodė, kad skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas įvertinus visas bylos aplinkybes, išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus. Apeliantas pats pasirašė ir Tarpininkavimo ir Taikos sutartis, turėdamas realias galimybes jų neginčijo, o vykdė. Apeliantas įsigijo žemės sklypą, ir įsipareigojo laikytis 2006-09-13 Jungtinės veiklos sutarties sąlygų. Su apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas dydžiu apeliantas sutiko, pasirašė atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas-faktūras, atliko dalinį mokėjimą. Be to, ieškovas pirmosios instancijos teismo prašė panaikinti tik 2008-12-22 Tarpininkavimo sutartį, tuo tarpu apeliaciniame skunde jau nurodo, kad 2008-12-22 Tarpininkavimo sutartis Nr. S-08-71-3T, jos 2009-02-17 notarinė forma ir 2008-12-22 Priedas Nr. l prie 2008-12-22 sutarties Nr. S-08-71-3T turėtų būti pripažinti negaliojančiais ir ieškovo 2013-02-27 patikslintas ieškinys turėtų būti tenkinamas. Tokiu būdu apeliantas kelia reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme. Taikos sutartis palanki būtent apeliantui, be to, ją rengė jo atstovas – advokato padėjėjas. Apeliantas neskundė teismo patvirtintos Taikos sutarties. Apelianto teiginiai niekuo nepagrįsti, prieštaraujantys įstatymo nuostatoms bei suformuotai teismų praktikai. Teikdamas nepagrįstą apeliacinį skundą, ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Be to, apeliantas teikia netinkamai patvirtintus procesinių dokumentų priedus.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas netenkintinas.

14Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.), nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

15Dėl žodinio nagrinėjimo. Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t.y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Nagrinėjamos bylos šalys savo argumentus yra išdėsčiusios procesiniuose dokumentuose, apeliantas nepagrindė žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo, nurodydama, kad byla yra sudėtinga ir specifinė. Byloje iš esmės nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kurias reiktų papildomai aiškintis. Tuo tarpu tai, ar tinkamai teismas vertino faktines bylos aplinkybes, ar buvo atskleista bylos esmė ir tinkamai pritaikytos procesinės bei materialinės teisės normos, galima patikrinti ir rašytinio proceso tvarka, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju nėra būtinybės bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas A. A. nuo 2008 m. kovo 7 d. yra 7995/39978 dalies žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) savininkas (T.3, b.l. 118-126).

17Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl sandorių – tarpininkavimo sutarties ir taikos sutarties teisėtumo.

18Dėl 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutarties. Ieškovas savo reikalavimą pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutartį ir jos 1 priedą grindė CK 6.228 straipsniu, numatančiu galimybę atsisakyti sutarties esant esminei šalių nelygybei, kartu nurodydamas, jog buvo apgautas (CK 1.91 str.).

19CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų atlikimo, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės apyvartos dalyviai yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ir kokiomis sąlygomis ją sudaryti. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 str.), viešajai tvarkai (CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010; 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2010). CK 6.228 straipsnio 1 dalis suteikia teisę šaliai atsisakyti sutarties arba tam tikros sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Laikoma, kad atsisakoma sąlyga nulemia didelę šalių prievolių neatitiktį, kai viena šalis kitos sąskaita įgyja neproporcingai didelę, palyginti su jos prievolėmis, naudą, o kita šalis negauna nieko arba jos nauda yra neproporcingai maža, palyginus su kitos šalies prievole. Tokia nelygybė dėl tarpusavio prievolių neatitikties turi būti jau sudarant sutartį. Tai turėtų būti tokia nelygi šaliai padėtis, jog protingas ir apdairus žmogus tokiomis sąlygomis sutarties niekada nesudarytų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2010; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2013).

20Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos rašytine medžiaga, ginčo šalių paaiškinimais, duotais teismo posėdžio metu, nustatė, kad 2008 m. gruodžio 22 d. ieškovas A. A. su atsakove UAB „Legrana“ pasirašė sutartį dėl tarpininkavimo ir ieškovo atstovavimo santykiuose su AB „VST“ pasirašant naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo sutartį bei šios sutarties 1 priedą „Apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas“, pagal kurį šalys susitarė, kad ieškovas iki 2009-07-01 avansu sumokės 27.882,00 Lt su PVM, likusią 13.941,00 Lt sumą sumokės iki 2009-07-01, o atsakovė, ieškovui sumokėjus visą sutartyje sulygtą kainą, įsipareigojo per 30 darbo dienų pradėti organizuoti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos vykdymą, pasirašyti sutartį su AB „VST“ (T.1, b.l. 58-64). Analogiško turinio tarpininkavimo sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo A. A. su atsakovės UAB „Legrana“ 2009 m. vasario 17 d. ir patvirtinta Kauno miesto 27-ojo biuro notarės M. Č. (notarinio registro Nr. MČ-339). Pagal tarpininkavimo sutarčių 2 punktą atsakovė įsipareigojo tarpininkauti ir atstovauti ieškovą santykiuose su AB „VST“ pasirašant naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį, derintis dėl sutarties sąlygų, suderinti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų kainą ir pasirašyti ieškovo vardu prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį (sutarties 3.1 p.), o ieškovas įsipareigojo pateikti duomenis ir informaciją reikalingus sutarties sudarymui bei sumokėti atsakovei už prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų ir suteiktas tarpininkavimo paslaugas (sutarties 3.1 p.) (T.1, b.l. 24-27).

21Iš Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties specialiosios sąlygų, išduotų 2009-02-10 (sutartis Nr. NV-06-02-1959) nustatyta, kad atsakovė UAB „Legrana“ susitarė su VST dėl naujų vartotojų (14 sklypų kvartalo, esančio ( - )) prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų (T.2, b.l. 74-86), pagal 2008-03-18 patikslintą 2006-10-11 Techninių sąlygų aprašą Nr. TS-06-02-1959 (T.2, b.l. 59-69). Šios aplinkybės neleidžia teigti, jog ieškovas, sudarydamas nurodytas tarpininkavimo sutartis, nesuprato ir nežinojo, jog atsakovės prisiimamos pareigos dėl ieškovui priklausančio sklypo prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų yra neatskiriama naujų vartotojų (14 sklypų kvartalo, esančio ( - )) prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų projekto dalis. Tai patvirtina ir rašytiniai įrodymai (T.2, b.l. 58-174; T.3, b.l. 3-114; 138-182; T.4, b.l. 3-160; T.5, b.l. 3-101; 104-120).

22Ieškovo tvirtinimu tarpininkavimo sutartis apribojo jo teisę pačiam įsirengti elektros įvadą, o atsakovė įvado neįrengė, tik pastatė transformatorinę kitame sklype. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje surinkti įrodymai neleidžia teigti, jog ieškovas būtų buvęs ekonomiškai priklausantis nuo atsakovės, kad jam būtų pateikiami neteisingi duomenys dėl vykdomų darbų techninio projekto, kainos ir pan. Ieškovas, 2008 m. pirkdamas žemės sklypą ir elgdamasis atidžiai ir rūpestingai, galėjo įvertinti su atsakovais pasirašomų sutarčių naudą ir galimas rizikas, susipažinti su buvusių savininkų įsipareigojimais, parengtu naujų vartotojų prijungimo prie operatoriaus tinklų projektu, galimybe per tarpininkus ar pačiam prisijungti prie operatoriaus tinklų ir tuo pačiu nesudaryti 2008 m. gruodžio 22 d. ar vėlesnių sutarčių. Visos tarpininkavimo sutartyje nustatytos sąlygos ieškovą tenkino, ir netrukdė ieškovui nepasirašyti 2008 m. gruodžio 22 d. sutarties ir pakartotinai ją patvirtinti pas notarą 2009 m. vasario 17 d. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas būtų kreipęsis į patį operatorių ar atsakovą dėl elektros tinklų įrengimo (sąlygų išdavimo, projektų parengimo ir kt.), nors tokią teisę turėjo ir galėjo ja pasinaudoti. Kita vertus, iš byloje esančių įrodymų galima spręsti, kad visi statybos darbai yra atlikti, priimti ir už juos atsiskaityta, ieškovo sklypui (unikalus Nr. ( - )) sugrupuotam su sklypu (unikalus Nr. ( - )), pagal technines sąlygas, techninio projekto projektavimo sąlygas pastatyta transformatorinė MTT, iš kurios yra prijungimas prie vartotojų elektros tinklų (T.2, b.l. 36) ir ieškovas turi visas galimybes prisijungti prie operatoriaus tinklų.

23Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas neturi teisės dėl subjektyvių priežasčių perkelti atsakovei atsakomybės dėl savo prisiimtų prievolių. Ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutartį ir jos 1 priedą bei apskritai nutraukti sutartinius santykius su atsakove yra nepagrįstas, nes tai pažeistų atsakovės, kaip verslo subjektės, teisėtus lūkesčius, kuriuos ji turėjo sudarydama sutartis su ieškovu. Taigi, byloje nėra duomenų, kad ieškovo siekiama pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutartis ir jos 1 priedas, nepagrįstai būtų suteikusios atsakovei perdėtą pranašumą ieškovo atžvilgiu, taip pat kad ši sutartis prieštarautų bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms.

24Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apelianto argumentai ir dėl to, kad tarpininkavimo sutarties pasirašymo metu atsakovė pasinaudodama apgaule siekė suklaidinti ieškovą, kuri buvo silpnesnė sandorio šalis, kad be atsakovės pagalbos neturės galimybės prisijungti prie operatoriaus tinklų. CK 1.91 straipsnyje įtvirtintas sandorių negaliojimo pagrindas reiškia, kad dėl apgaulės sudarytas sandoris priskiriamas prie sandorių, sudarytų prieš šalies valią. Apgaule laikomas tyčinis asmens elgesys, kuriuo siekiama suklaidinti sandorio šalį ir taip ją palenkti sudaryti sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2011).

25Iš ieškinio pagrindo matyti, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovas prašė pripažinti 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutartį ir jos 1 priedą negaliojančiais, buvo tokios: ieškovas suvokė ir suprato, kad atsakovė UAB „Legrana“ tarpininkaus ir jį atstovaus sudarant sutartį dėl naujo vartotojo prijungimo prie operatoriaus AB „VST“ elektros tinklų. Byloje ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovės veikla buvo tyčia nukreipta nesąžiningai įtikinti ieškovą sudaryti sandorį, sąmoningai nuslepiant itin reikšmingą sandoriui informaciją, ir kad būtent tai suformavo ieškovo valią bei ginčijamos sutarties pasirašymą (CPK 1.91 str. 5 d.). Juolab, kad analogiško turinio sutartis 2009 m. vasario 17 d. buvo pasirašyta ir patvirtinta notarės, kurios ieškovas neginčijo. Ginčijami sandoriai negali būti vertinami, kaip sudaryti dėl apgaulės, vien tik dėl to, kad ieškovui atsirado neigiami šių sandorių sudarymo padariniai. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas apeliaciniame skunde teigia, jog tarpininkavimo sutartis pripažintina negaliojančia ir dėl to, kad netinkamai apskaičiuota kaina, tačiau tokios aplinkybės dėl kainos nustatymo, jos perskaičiavimo ir pan. nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija šių apeliacinio skundo argumento neanalizuoja. Bet kuriuo atveju ieškovas neįrodė, kad atsakovės veikla buvo tyčia nukreipta nesąžiningai įtikinti ieškovą sudaryti sandorį, sąmoningai nuslėpti itin reikšmingą sandoriams informaciją ir kad būtent tai nulėmė ieškovo apsisprendimą bei ginčo sandorių sudarymą (CK 1.91 str. 5 d.). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo reikalavimo pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutartį ir jos 1 priedą netenkino.

26Dėl 2011 m. gruodžio 23 d. taikos sutarties. Ieškovas 2011 m. gruodžio 23 d. atsakovės ir ieškovo pasirašytą taikos sutartį prašė pripažinti CK 1.89 straipsnio pagrindu kaip sudarytą fizinio asmens negalėjusio suprasti savo veiksmų reikšmės.

27CK 6.983 straipsnio 1 dalis taikos sutartį apibrėžia kaip susitarimą šalių tarpusavio nuolaidomis išsprendžiantį kilusį teisminį ginčą, užkertantį kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžiantį teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Esant minėtai nuostatai konstatuotina, jog taikos sutartimi gali būti sprendžiamas jau kilęs teisminis ginčas arba užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje. Dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą CPK XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo. Tačiau CK 6.984 straipsnis bei CPK 42 straipsnio 2 dalis išskiria atvejus, kai šalių sudaryta taikos sutartis negali būti teismo patvirtinta – sudaryta dėl asmenų teisinio statuso ar veiksnumo, dėl klausimų, kuriuos reguliuoja teisės imperatyvios normos, klausimų susijusių su viešąja tvarka ar prieštaravimu viešajam interesui. Dėl paminėto, nagrinėjant pareiškėjų prašymą teismas turi patikrinti ar prašymas atitinka jo turiniui keliamus reikalavimus, ar prašymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešam interesui.

28Byloje nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 23 d. šalys pasirašė Taikos sutartį, pagal kurią A. A. įsipareigojo dalimis iki 2012-12-25 sumokėti UAB „Legrana“ 21.449,00 Lt. Šalys taip pat susitarė, kad visi statybos darbai atlikti vadovaujantis AB „VST“ Techninėmis sąlygomis Nr. P-06-02-1959, yra užbaigti ir pilnai finansuoti ir nėra kliūčių skolininko A. A. sklypo prijungimui prie elektros tinklų (T.1, b.l. 31-33). Taikos sutartis buvo patvirtinta Kauno miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartimi (prijungta civilinė byla 2-2736-717/2012, b.l. 33-35). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantas šiuo atveju ginčija 2011 m. gruodžio 23 d. pasirašytą taikos sutartį, nurodydamas, kad sutarties pasirašymo metu sirgo ir nesuprato savo veiksmų.

29CK 1.89 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį.

30Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; kt.).

31Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas VŠĮ Kauno klinikų ( - ) skyriuje gydėsi nuo 2011-12-19 iki 2011-12-30, o nuo 2012-01-04 gydėsi AB „Eglės sanatorijoje“ (T.1, b.l. 34-36).

32Siekiant įvertinti, ar pagal aukščiau nurodytus medicininius įrašus ieškovas taikos sutarties pasirašymo metu galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ar juos valdyti, svarbu atsižvelgti ir į sudaromo sandorio esmę, jo paskirtį. Ginčijama taikos sutartimi šalys faktiškai siekė užkirsti kelią ateityje ginčams, kylantiems iš tarpininkavimo sutarties. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tokiu taikos sutartimi šalys sprendė iš esmės gana paprastus klausimus, liečiančius tik asmeninius ieškovo interesus – prisijungti prie operatoriaus elektros tinklų. Byloje esantys medicininiai įrašai nepatvirtina, kad artimu sandorio sudarymui laiku ieškovas buvo nesąmoningas ir orientuotas, o nurodytas regėjimo pablogėjimas, dešinės kūno pusės apsilpimas nepaneigia A. A. sugebėjimo patvirtinti savo norą sudaryti taikos sutartį. Aplinkybę, jog taikos sudarymo metu ieškovas suprato savo veiksmų reikšmę ir galėjo juos valdyti, patvirtina ir byloje esantys įrodymai – elektroninis susirašinėjimas, kad sutarties sudarymo ir pasirašymo metu ieškovas turėjo atstovą, kvalifikuotą teisininką, kuris parengė taikos sutarties tekstą, atsakovės paaiškinimai, kad jai nekilo abejonių dėl ieškovo veiksnumo, nes jis puikiai suvokė taikos sutarties turinį ir aiškiai išreiškė savo valią ją pasirašyti. Teisėjų kolegijos nuomone, bylos įrodymų visuma leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad taikos sutartis buvo pasirašyta ne gydymo įstaigoje, o kaip nurodė pirmosios instancijos teismas 2012-01-03 atsakovui priklausančiose patalpose Jonavos g. 68c, Kaune, nes rašysenos ekspertizės akte Nr. 11-3223/13/11-187/14/ nurodyta, jog tikėtina, kad 2012-01-03 pareiškime dėl taikos sutarties patvirtinimo, civilinėje byloje Nr. 2-2736-717/2012 A. A. vardu ir 2011-12-23 taikos sutartyje, sudarytoje ne teismo proceso metu pasirašė A. A..

33Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas ginčijamos taikos sutarties turinį jo naudingumo ar žalingumo, pagrįstumo, protingumo bei kitais reikšmingais CK 1.89 straipsnio taikymui aspektais, sprendžia, kad aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad A. A. nuo 2008 m. gruodžio 22 d., kai jam nebuvo nustatyta jokių sveikatos sutrikimų, siekė tapti nauju vartotoju ir prisijungti prie operatoriaus AB „VST“ elektros tinklų, todėl pripažintina, kad ginčijama taikos sutartis, patvirtinta teismo nutartimi visiškai atitiko jo valią ir atliekamus veiksmus, todėl nėra CPK 1.89 straipsnyje nurodyto pagrindo pripažinti taikos sutarties negaliojančia.

34Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, kt.). Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o ieškovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo sprendimą pakeisti arba panaikinti (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

35Dėl kreipimosi į teisėsaugos institucijas. Dėl ieškovo reikalavimo priimti atskirąją nutartį prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo užvedimo dėl parašų, dokumentų suklastojimo bei suklastotų dokumentų naudojimo teismas netenkino. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sutinkamai su CPK 299 straipsnio nuostatomis, teismui nagrinėjant civilinę bylą ir padarius išvadą, kad asmenys pažeidė įstatymus ar kitas teisės normas, jis priima atskirąją nutartį ir nusiunčia ją atitinkamoms institucijoms ar pareigūnams, informuodamas juos apie pažeidimus. Konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas taikė CPK 184 straipsnio 1 dalies nuostatas bei nesivadovavo pateiktu brėžiniu ir nenustatė būtinumo kreiptis į teisėsaugos institucijas. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas manydamas, jog buvo atlikta nusikalstama veika turi teisę savo iniciatyva kreiptis į teisėsaugos institucijas su atitinkamu prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė prašė priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, tačiau iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme pabaigos nepateikė jas pagrindžiančių dokumentų, todėl prašymas netenkintinas.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 330 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

38Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. A. kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais... 5. Atsakovė UAB „Legrana“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Apeliaciniame skunde ieškovas A. A. prašė Kauno apylinkės teismo 2014-09-29... 10. Nurodė, kad Taikos sutarties sudarymo metu jis negalėjo suprasti savo... 11. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė UAB „Legrana“ prašė... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 15. Dėl žodinio nagrinėjimo. Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas A. A. nuo 2008 m. kovo 7 d. yra... 17. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl sandorių –... 18. Dėl 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutarties. Ieškovas savo... 19. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau... 20. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos rašytine medžiaga, ginčo šalių... 21. Iš Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus... 22. Ieškovo tvirtinimu tarpininkavimo sutartis apribojo jo teisę pačiam... 23. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apelianto argumentai ir dėl to, kad... 25. Iš ieškinio pagrindo matyti, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovas prašė... 26. Dėl 2011 m. gruodžio 23 d. taikos sutarties. Ieškovas 2011 m. gruodžio 23... 27. CK 6.983 straipsnio 1 dalis taikos sutartį apibrėžia kaip susitarimą... 28. Byloje nustatyta, kad 2011 m. gruodžio 23 d. šalys pasirašė Taikos... 29. CK 1.89 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinio asmens, kuris nors ir... 30. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos... 31. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad iš byloje esančių... 32. Siekiant įvertinti, ar pagal aukščiau nurodytus medicininius įrašus... 33. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas ginčijamos taikos sutarties... 34. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 35. Dėl kreipimosi į teisėsaugos institucijas. Dėl ieškovo reikalavimo priimti... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė prašė priteisti jos turėtas... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 330 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies... 38. Kauno apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą....