Byla 2A-1461-264/2015
Dėl tarpininkavimo ir taikos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: kolegijos pirmininkės Žibutės Budžienės, pranešėjos Aušros Baubienės, teisėjo Egidijaus Tamašausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Interbolis“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-116-528/2015 pagal ieškovės UAB „Interbolis“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Legrana“, trečiajam asmeniui UAB „Intermaks salonas“ dėl tarpininkavimo ir taikos sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė: pripažinti tarpininkavimo sutartį Nr. ( - ) ir 2008-12-22 Priedą Nr. l prie 2008-12-22 sutarties Nr. ( - ) „Apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas“ negaliojančiais; pripažinti negaliojančia 2011-12-23 tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą taikos sutartį; taikyti restituciją pagal tarpininkavimo sutartį Nr. ( - ) ir 2008-12-22 Priedą Nr.1 prie 2008-12-22 sutarties Nr. ( - ) „Apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas“ sumokėtus 13 914 Lt; priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-12-22 Tarpininkavimo sutartimi Nr. ( - ) (toliau–Tarpininkavimo sutartis) atsakovė įsipareigojo tarpininkauti ieškovei derantis dėl prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygų, suderinti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų kainą ir pasirašyti ieškovės vardu prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį, o ieškovė įsipareigojo pateikti tam reikalingus duomenis ir informaciją bei sumokėti atsakovei už prijungimą prie operatoriaus elektros tinklų ir suteiktas tarpininkavimo paslaugas. Šioje sutartyje minimos techninės sąlygos, buvo išduotos visai kitai įmonei UAB „Erdvė projektams“, o ne ieškovei. Atsakovė jokių darbų nevykdė, nors ieškovė pagal atsakovės išankstinę sąskaitą 2009 05 22 pervedė 13 941 Lt. Atsakovė nutylėjo, kad norint prisijungti prie skirstomųjų elektros tinklų yra reikalinga pateikti paraišką bei gauti technines sąlygas. AB „Lesto“ 2011 12 07 atsakyme nurodė, kad transformatorinė suformuota ieškovės sklype, tačiau realiai transformatorinė buvo suformuota dviem sklypais toliau (apie 500 m) nei ieškovės žemės sklypas, darbai atlikti pagal kitą sutartį, taip pat pranešta, kad elektros įrenginiai pateikus Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą gali būti prijungiami nemokamai arba tik apmokant tik 20 proc. papildomų elektros energijos apskaitos spintų įrengimo išlaidų. Šias esmines aplinkybes atsakovė nutylėjo, o ieškovė to nežinodama, ir to, kad energijos pirkimo-pardavimo sutartį galima sudaryti tiesiogiai su elektros energijos tiekėju, be tarpininko, sudarė tarpininkavimo sutartį su atsakove. 2011-12-23 tarp šalių buvo sudaryta taikos sutartis, kuria ieškovė įsipareigojo sumokėti atsakovei 11 331 Lt pagal Tarpininkavimo sutartį Nr. ( - ) dėl prijungimo prie AB „Lesto“ elektros tinklų. Tačiau ši taikos sutartis sudaryta pažeidžiant įstatymo normas ir laikytina negaliojančia, nes pasirašyta netinkamos sandorio šalies – asmens, negalinčio įmonės vardu sudaryti sandorio, kuris dar ir buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti dėl patirto smegenų infarkto, ištiktos komos, regėjimo netekimo, nedarbingumo.

6Atsakovė UAB „Legrana“ su patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovė su kiekvieno sklypo savininku atskirai pasirašė tarpininkavimo sutartis, kad už savo tarpininkavimo, projektavimo, sumontavimo ir kt. paslaugas gautų su kiekvienu savininku atskirai aptartą atlyginimą. Darbus pagal tarpininkavimo sutartis, kas jose buvo nurodyta, atsakovė atliko. Dėl kabelio nuo transformatorinės nuvedimo į konkretų sklypą bei elektros apskaitos spintos konkrečioje vietoje pastatymo tarpininkavimo sutartyje sutarta nebuvo. Dėl šių darbų reikėjo tartis iš naujo. Atsakovė jokių pretenzijų dėl netinkamai atliktų darbų pagal tarpininkavimo sutartį iš ieškovės nėra gavusi. Ieškovė neprašė papildomai atlikti jokių darbų. Tarp šalių pasirašyta taikos sutartis buvo pateikta tvirtinti teismui. Po jos patvirtinimo skundų nebuvo pateikta. Net medicininiuose dokumentuose A. A. hospitalizavimo dieną nėra nurodoma nei, kad jis buvo komoje, nei, kad jis buvo netekęs regėjimo. Taikos sutartį pasirašė ieškovės vadovas, apie nedarbingumo pažymėjimą nieko neužsiminė, todėl atsakovė pagrįstai manė, kad tinkamas atstovas pasirašo taikos sutartį.

7Trečiojo asmens UAB „Intermaks salonas“ atstovas, kuris yra ir ieškovės direktorius, palaikė patikslintą ieškinį ir prašė jį tenkinti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apylinkės teismas 2015 m. kovo 10 d. sprendimu patikslintą ieškinį atmetė.

10Priteisė iš ieškovės UAB „Interbolis“ atsakovei UAB „Legrana“ 666,13 Eur išlaidas advokato padėjėjos pagalbai apmokėti bei valstybei - 11,50 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

11Dėl 2008-12-22 Tarpininkavimo sutarties, jos priedo bei restitucijos taikymo. Teismas ieškovės nurodytus argumentus dėl 2008 -12-22 Tarpininkavimo sutarties ir jos priedo pripažinimo negaliojančiais laikė nepagrįstais, neįrodytais ir atmestinais. 2008-03-27 pirkdama žemės sklypą ieškovė žinojo arba turėjo žinoti kokius įsipareigojimus ji perima iš buvusių savininkų ir galėjo apsispręsti ar tie įsipareigojimai ją tenkina ar jie jai priimtini naudos ir rizikos prasme. Ieškovei turėjo būti žinoma apie 2006 m. paraiškoje bei techninėse sąlygose vartotoju nurodytą vieną visų 14 sklypų savininkų atstovą, organizatorių – UAB „Erdvė projektams“, o pagal ginčijamą Tarpininkavimo sutartį atsakovė neturėjo pareigos teikti paraišką ir gauti technines sąlygas ieškovės vardu, juolab, kad projektas buvo skirtas ne vienam ieškovės sklypui, bet 14 sklypų. Šalys sudarė sutartį 2008-12-22, tačiau ieškovė ją pradėjo ginčyti praėjus daugiau kaip po 4,5 metų po sutarties sudarymo, tai yra po to, kai atsakovė atliko, o ieškovė priėmė darbus ir net dalinai už juos apmokėjo, todėl tarpininkavimo sutarties ginčijimas vertintinas kaip siekimas išvengti savo pareigos sumokėti už jai suteiktas tarpininkavimo paslaugas. Ieškovė ne tik nepaneigė, bet ir patvirtino, jog prieš ginčijamos Tarpininkavimo sutarties sudarymą atsakovė jai pateikė visus dokumentus ir ieškovė turėjo galimybę su jais susipažinti, kopijuoti, konsultuotis dėl jų ar kt., o minėti dokumentai bei juose numatyti įsipareigojimai, darbų apimtys po ginčijamos Tarpininkavimo sutarties sudarymo nebuvo keičiami, todėl negalima sutikti, kad dėl projekto pakeitimų nebuvo atlikti visi sutarti ir dokumentuose numatyti darbai. Tai, kad sutartyje vietoje techninių sąlygų numerio įrašytas paraiškos numeris, sutarties esmės nekeičia. Visus darbus pagal paraiškos pagrindu išduotas technines sąlygas, nurodytas ginčijamoje Tarpininkavimo sutartyje, atsakovė yra įvykdžiusi ir tai patvirtina ieškovei pateikti AB „LESTO“ raštai. Ieškovės ginčijama 2008-12-22 Tarpininkavimo sutartis pagal dalyką, atsakovės įsipareigojimų pobūdį, sudėtį bei apimtį nėra rangos sutartis dėl transformatorinės ar vidaus tinklų ieškovei pastatymo, todėl ieškovei nebuvo pagrindo tikėtis elektros įvedimo iki rozetės, nes šalys dėl to nebuvo susitarę. Ieškovė kaip ir atsakovė yra verslo subjektas, todėl laikyti ieškovę silpnesne sutarties šalimi nėra pagrindo. Atsakovė prisiėmė riziką dėl projekto įgyvendinimo, todėl jos gautas pelnas negali būti laikomas nesąžininga komercija ar ieškovės apgaule. Ieškovei galimybė prisijungti prie AB „LESTO“ tinklų atsirado tik atsakovei įgyvendinus su ginčijama Tarpininkavimo sutartimi susijusį projektą, pagal kurį ieškovei buvo rezervuota galia, todėl teismas argumentą dėl galimybės prisijungti be tarpininkų nelaikė pagrįstu. Teismas konstatavo, kad pagal ieškovės nurodytus argumentus nėra pagrindo vertinti ieškovės prašomų pripažinti negaliojančiais 2008-12-22 Tarpininkavimo sutarties Nr. ( - ) ir jos 1 priedo „Apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas“ kaip sandorių, sudarytų dėl apgaulės, todėl teismas šį ieškovės reikalavimą atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Netenkinus reikalavimo dėl 2008-12-22 Tarpininkavimo sutarties Nr. ( - ) ir jos 1 priedo pripažinimo negaliojančiais, teismas atmetė ir reikalavimą dėl restitucijos taikymo ieškovės sumokėtai 13 914 Lt sumai.

12Dėl 2011-12-23 taikos sutarties. Teismas nustatė, kad ginčijamos taikos sutarties sudarymo metu 2011-12-23 ieškovo nurodytas įsakymas dėl laikino pavadavimo nebegaliojo, nes nuo 2011-11-25 iki 2011-12-19 A. A. buvo darbingas, o įsakymo dėl pavadavimo nuo 2011-12-19 nebuvo. Be to, dokumentai apie įmonės vadovo įgaliojimų atšaukimą, taip pat ir laikiną atšaukimą turi būti išviešinti, kad visiems suinteresuotiems asmenims tai būtų žinoma, o priešingu atveju teisingais duomenimis laikomi viešame registre esantys duomenys. Kadangi duomenys apie ieškovės vadovo įgaliojimų laikiną negaliojimą nebuvo išviešinti, o įsakymas dėl pavadavimo, kurį ieškovė nurodė, nebegaliojo nuo 2011-11-25, tai teismas ieškovės argumentą, jog sutartį pasirašė neturėjęs tam teisės asmuo, atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Teismas nurodė, jog neturi pagrindo netikėti atsakovės direktoriaus I. B. duotais byloje paaiškinimais dėl ginčijamos taikos sutarties pasirašymo aplinkybių – jog ji buvo pasirašyta 2012-01-03 ieškovės vadovo A. A., UAB „Intermaks salonas“ patalpose ir neturėjimo abejonių dėl ieškovės vadovo A. A. suvokimo lygio, nes priešingų įrodymų tam byloje nepateikta, o byloje esantys medicininiai įrašai apie A. A. sveikatos būklę nepatvirtina, kad galimu sandorio sudarymo laiku vadovas buvo nesąmoningas, neorientuotas ar nematė. Ieškovės siekį sudaryti taikos sutartį patvirtina byloje esantis elektroninis susirašinėjimas 2011 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais, o taikos sutarties sąlygos buvo rengiamos ir derinamos ieškovės atstovo kvalifikuoto teisininko. Vertinant ginčijamos taikos sutarties turinį jos naudingumo ar žalingumo, pagrįstumo, protingumo bei kitais reikšmingais aspektais, teismas pripažino, jog taikos sutartis ieškovei buvo naudinga. Teismas konstatavo, kad bylos įrodymų visuma neleidžia padaryti išvadą, jog yra pagrindas pripažinti 2011-12-23 šalių sudarytą taikos sutartį negaliojančia dėl ieškovės nurodytų aplinkybių, todėl ir šioje dalyje teismas ieškovės patikslintą ieškinį atmetė kaip neįrodytą.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Ieškovė UAB „Interbolis“ apeliaciniame skunde (III tomas b. l. 52 – 64) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015-03-10 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-116- 528/2015 ir priimti naują sprendimą, 2013-09-09 patikslintą ieškinį tenkinti bei priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliaciniame skunde nurodomi šie argumentai:

151. Pasirašytoje tarpininkavimo sutartyje UAB „Legrana" techninėmis sąlygomis vadina Paraišką Techninėms sąlygoms gauti, t.y. ( - ), o ne Technines sąlygas ( - ). Nors teismas savo sprendime nurodo tai, kad vietoje techninių sąlygų numerio buvo įrašytas Paraiškos techninėms sąlygoms gauti numeris, sutarties esmės nekeičia, tačiau, toks teismo teiginys turi būti pripažintas neteisingu, nes atsakovė Technines sąlygas pakeisdama paraiška joms gauti, siekė apgaule suklaidinti ieškovę pasirašyti tarpininkavimo sutartį remiantis paraiška techninėms sąlygos gauti, o ne pačiomis techninėmis sąlygomis. 2006-09-21 paraiškoje ( - ) buvo nurodyta, tik tai, kad bus pastatyta 14 trifazių atskirų apskaitos taškų. Atsakovė žinodama, kad paraiška yra nedetalizuota, nesuteikianti visos reikalingos informacijos, tyčia nuslėpė technines sąlygas ir taip siekė apgaulės būdu priversti ieškovę pasirašyti sau nenaudingą tarpininkavimo sutartį. Tai dar kartą patvirtina, kad atsakovė buvo įsipareigojusi pastatyti transformatorines ir įvadus kiekviename sklype. Tarpininkavimo sutarties 2.3 punktu UAB „Legrana” sąmoningai, tyčia apribojo UAB „Interboiis" galimybes savarankiškai organizuoti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymą. UAB „Interbolis“ perėmus A. D. įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutarties sąlygas, galėjo nesikreipiant į tarpininką UAB „Legrana" organizuoti prisijungimą prie operatoriaus tinklų, tačiau atskleisdama visas aplinkybes UAB „Legrana" prarastų didelę dalį savo pelno. Dar 2007-04-03 Kauno rajono savivaldybės administracijos urbanistikos skyrius išdavė projektavimo sąlygų sąvadą Nr. ( - ), kuriame nurodė, jog reikia gauti savininkų sutikimus, jeigu tiesiama trasa per savininkų žemę, tačiau joks sutikimas iš ieškovės, vedant elektros linijas per jai nuosavybės teise priklausantį sklypą, nebuvo gautas. Nors atsakovė teigia, kad darbai baigti, tačiau iki šiol joks elektros įvadas nėra atvestas į ieškovės sklypą.

162. Nors teismas nurodo, kad pagal tarpininkavimo sutartį, šalys nesusitarė, kad elektra turėtų būti atvesta iki rozetės, tačiau šalys susitarė, jog sklypas bus prijungtas prie AB „Lesto" elektros tinklų, bet iki šiol to padaryti yra neįmanoma, nes sklype nėra elektros įvado. Norint sklypą prijungti prie elektros tinklų, reikėtų tiesti elektros įvadą, kuris yra tik kaimyniniame sklype.

173. Teismas, neatkreipė dėmesio į tai, jog atsakovė savo atsiliepime į patikslintą ieškinį, taip pat teigia, kad ieškovė neturi teisinio pagrindo ginčyti tarpininkavimo sutartį, o tuo metu ieškovei ji tiko ir visi darbai pagal šią sutartį atlikti 2010-03-31, bet reikia atkreipti dėmesį į tai, kad sudarydama tarpininkavimo sutartį su atsakove ieškovė pagrįstai tikėjosi, kad į jai nuosavybės teise priklausantį sklypą bus atvesta elektra ir jos įvadai, tačiau realiai jokie elektros pajungimo darbai ieškovės sklype nebuvo atlikti. Faktą, jog ieškovė tikėjosi, kad sudarius tarpininkavimo sutartį į jo sklypą bus įvestas elektros įvadas patvirtina ir 2011-12-19 elektroninis susirašinėjimas tarp A. A. ir S. M., kuriame A. A. teigia, kad <...Pagal sutartis Legrana turėtų pastatyti spintas kiekvienam vartotojui jau jo sklype...> Iš šio susirašinėjimo aiškiai matyti, kad A. A., būdamas UAB „Interbolis" direktoriumi, buvo aiškiai išreiškęs savo valią, kad pagal tarpininkavimo sutartį būtų įvesti elektros įvadai į UAB „Interbolis" priklausantį žemės sklypą.

184. Teismas nenagrinėjo aplinkybių, kad transformatorinę N-l 152 ieškovė rado visiškai kitame, jai nepriklausančiame sklype, kuris yra už kelių šimtų metrų nuo ieškovei priklausančio sklypo, kad ieškovė nutraukė visus mokėjimus pagal 2008-12-22 sudarytą tarpininkavimo sutartį ir jos priedus remiantis CK 6.205 str. ir 6.207 str. 2d.

195. 2008-09-25 statybos leidime Nr. ( - ) yra konkrečiai pažymėta, kad pirminis projektas turėjo 13 vienetų transformatorinių, kurių statybai ir išduotas minėtas leidimas. Tą patį patvirtina ir 2008-08-05 VST potvarkis ir techniniai - ekonominiai projektuojamo objekto rodikliai bei kiti dokumentai. Jokių dokumentų, patvirtinančių, kad teisėtai yra atlikta projekto korekcija ar kitokie pakeitimai, tiek AB „Lesto", tiek UAB „Legrana" pateiktuose dokumentuose nėra. Iš to galima daryti išvadą, kad transformatorinių kiekio sumažinimas iki 7 bei transformatorių kiekio sumažinimas, parodo, kad ieškovės sklype turėjo būti pastatyta transformatorinė ir jos nepastatymas yra neteisėtas ir pažeidžiantis tiek 2008-12-22 tarpininkavimo sutartį, tiek 2006-09-13 jungtinės veiklos sutartį. Tai, jog nebuvo atlikta jokių projekto pakeitimų ar korekcijų teismo proceso metu patvirtino atsakovės direktorius I. B..

206. 2007-01-10 UAB „Erdvė projektams" ir UAB „Legrana" pasirašė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. ( - ), kurioje nurodė, jog statinio statytojas yra AB „VST". Šios sutarties antras punktas nustato, kad projektuotojas atliks techninį darbo projektą vadovaudamasis projektavimo užduotimis ir AB „VST" techninėmis sąlygomis Nr. ( - ) parengtomis 2006-10-11, išskyrus šių techninių sąlygų 2.1,3.,3.1,3.2..3.3.,4.,5.,7..8.5. punktus. Visi šie techninių sąlygų punktai yra skirti sklypų prijungimui, prie suprojektuotų elektros linijų. Šių punktų netaikymas, pasirašant 2007-01-10 projektavimo darbų rangos sutartį Nr. ( - ) buvo galimas tik pačios AB „VST", pakeičiant technines sąlygas ir tik suderinus su 2006-09-13 jungtinės veiklos sutarties dalyviais. Nei rangovas, nei projektuotojas negalėjo savavališkai keisti šių techninių sąlygų punktų. Be viso to, tai pažeidžia 2006-09-13 jungtinės veiklos sutartį. Šių aplinkybių teismas taip pat nenagrinėjo.

217. Teismas neatkreipė dėmesio į faktą, jog atsakovės nesąžiningumą parodo ir tai, jog atsakovės pateiktoje ieškovei tarpininkavimo sutartyje yra netinkamai nustatytas prijungimo mokesčio apskaičiavimo principas. 2008-06-18 LR ūkio ministras priėmė įsakymą Nr. 4-253, kuriuo buvo pakeisti prijungimo tvarkos ir sąlygų kai kurie punktai. Nuo 2008-09-01 prijungimo mokestis turi būti skaičiuojamas 40% ne nuo sąmatos, o nuo viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos. Tačiau 2008-12-22 pasirašytoje tarpininkavimo sutartyje, jos I priede, apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas 1 punkte, vis dar yra taikomas senas prijungimo mokesčio apskaičiavimo principas. Todėl, jau vien dėl to, kad tarpininkavimo sutartis pažeidžia minėtą 2008-06-18 LR ūkio ministro įsakymą Nr. 4-253, ji turėtų būti pripažinta negaliojančia.

228. Ieškovė UAB „Interbolis” neišreiškė savo valios patvirtinti taikos sutartį teisme, nes nepasirašė pareiškimo dėl taikos sutarties patvirtinimo ir iš to aiškiai matoma, jog ji nesiekė taikos sutarties patvirtinti teismine tvarka. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog iš 2011-12-20 elektroninio susirašinėjimo tarp S. M. ir UAB „Legrana" atstovo I. B. matoma, kad atsakovė žinojo, kad ieškovės direktorius A. A. yra gydomas ligoninėje ir turi sveikatos problemų, o vietoj savęs, sutartį pasirašyti turėjo įpareigoti kitą asmenį. Iš to galima spręsti, kad ieškovė tikrai negalėjo pati pasirašyti taikos sutarties, nes to padaryti net neketino, o siekė, kad už ją tai padarytų įgaliotas asmuo. UAB „Interbolis“ direktorius A. A. apie taikos sutartį ir jos patvirtinimą teisme nežinojo iki tol, kol gavo antstolio pareiškimą apie skolos išieškojimą, nes teismo posėdyje nedalyvavo.

239. Nors teismas savo sprendime teigia, kad A. A. savo pavadavimo neišviešino viešame registre, todėl, sutarties negalėjo pasirašyti tam neįgaliotas asmuo, tačiau pavadavimo neįregistravimas viešame registre automatiškai nereiškia, kad A. A. buvo sveikas ir veiksnus. Kriminalistinė ekspertizė patvirtino, kad A. A. parašas buvo suklastotas ant pareikšimo dėl taikos sutarties patvirtinimo teisme ir tai parodo, kad buvo stengtasi taikos sutarties variantą sudaryti ir patvirtinti be ieškovo valios. Nors teismas teigia, jog Kauno apskrities VPK kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvada Nr. ( - ) esminės reikšmės šiai bylai neturi, nes nėra susijusi su ieškinio dalyku, tačiau toks teiginys yra visiškai neteisingas, nes remiantis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvada 2014-02-28 Nr. ( - ), 2012-01-03 pareiškime dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje 2-2743-528/2012 skiltyje „UAB „Interbolis” direktorius A. A." A. A. vardu pasirašytą parašą, ant pareiškimo taikos sutartį patvirtinti teisme pasirašė ne pats A. A., o kitas asmuo.

2410. Teismas savo sprendime neatsižvelgė ir į aplinkybę, jog UAB „Interbolis" byloje prašė panaikinti taikos sutartį ir todėl, kad pagal specialisto išvadą pareiškimas dėl šitos sutarties patvirtinimo teisme yra pasirašytas ne A. A..

25Atsakovė UAB „Legrana“ atsiliepime į apeliacinį skundą ( III tomas b. l. 80 – 87) prašo ieškovės UAB „Interbolis" apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti 2015-03-10 Kauno apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr.2-116-528/2015 bei priteisti atsakovei iš ieškovės patirtas bylinėjimosi bei procesinių dokumentų rengimo išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

261. Teismas teisingai sprendime nurodė, jog „Tai, kad sutartyje vietoje techninių sąlygų numerio įrašytas paraiškos numeris, sutarties esmės nekeičia, juolab, kad paraiškos ir techninių sąlygų numeriai yra analogiški, o skiriasi tik prieš numerį rašomos raidės - paraiškoje „P”, techninėse sąlygose „TS". Iš loginio Tarpininkavimo sutarties konteksto yra aišku, kaip nurodyta 1.1. Tarpininkavimo sutarties punkte „<...> pagal Užsakovui išduotas technines sąlygas Nr.

27( - )...". Ieškovei, tikrai turi būti ir buvo aišku, kad techninės sąlygos yra išduodamos užsakovui, jas išduoda ir tvirtina AB „VST", tuo tarpu paraiška yra pildoma tik joms gauti, todėl tai negali būti ir nėra vienas ir tas pats, nes iš esmės skiriasi savo paskirtimi, nepaisant, kokia raidė sutartyje jų numerio pradžioje pažymėta. Jeigu pasirašant Tarpininkavimo sutartį, ieškovė matė aptariamą paraišką, tai taipogi matė, kad ji nėra tapati techninėms sąlygoms, nes pasirašyta tik pareiškėjo UAB „Erdvė projektams“ direktoriaus V. Š. ir niekaip nepatvirtinta AB „VST" atstovo, todėl turėjo reikalauti techninių sąlygų. Tačiau akivaizdu, kad nebuvo jokios apgaulės, visi reikiami dokumentai prieš Tarpininkavimo sutarties pasirašymą ir jo metu ieškovei buvo pateikti, ką patvirtino ir ieškovė bylos nagrinėjimo metu. Tiesiog išliko techninė klaida, ruošiant Tarpininkavimo sutartį, nekeičianti nei Tarpininkavimo sutarties pavienių sąlygų, nei jos esmės.

282. Tarpininkavimo sutarties 2.3. punkto redakcija yra tokia: „Ši sutartis apriboja Užsakovų teises savarankiškai organizuoti prijungimo prie operatoriaus elektros tinkle paslaugos sutarties sudarymą". Punktas nėra išdėstytas mažomis raidėmis, nėra užslėptas kur nors sutarties prieduose, o priešingai - sutartyje įrašytas aiškiai, atvirai prie Šalių įsipareigojimų skilties, tai yra skilties, į kurią šalys, pasirašydamos sutartį, ypatingai atkreipia dėmesį ir kurią visuomet privalomai aptaria ar aiškinasi detaliai. Šiuo konkrečiu atveju ne atsakovė „tyčia", anot ieškovės, riboja ieškovės veiksmus, o abiejų šalių derinta, svarstyta, pasirašyta sutartis. Laikyti ieškovę silpnesne sutarties šalimi nėra pagrindo, o ieškovės vadovas ginčijamos Tarpininkavimo sutarties sąlygas turėjo išsiaiškinti pats ar su specialistų, teisininkų pagalba dar iki sutarties sudarymo arba nepasirašyti jo netenkinančios sutarties. Ieškovė neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė atsakovės tyčią. O nesant aplinkybių, atitinkančių CK 1.91 straipsnyje reglamentuojamas sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl jo sudarymo apgaule sąlygas, sutartis negali būti pripažinta negaliojančia.

293. Ieškovė klaidina teismą teigdama, kad atsakovė neatliko darbų, o antstolis konstatavo, kad nėra elektros įvado sklype, kad transformatorinė už 500 šimtų metrų nuo ieškovės sklypo. Dėl kabelio nuo transformatorinės nuvedimo į konkretų sklypą bei elektros apskaitos spintos konkrečioje vietoje pastatymo ginčijamoje Tarpininkavimo sutartyje sutarta nebuvo. Dėl tokių darbų reikėjo tartis iš naujo, papildomai. Tarpininkavimo sutarties pagrindu darbai buvo atlikti, taip pat atsakovė įvykdė ir darbus pagal kitas sutartis, sudarytas ne su ieškove. Tai patvirtina ir 2011-12-07 d. AB „Lesto“ raštas dėl informacijos pateikimo. Ieškovei nurodyta, kad galia jai rezervuota, Tarpininkavimo sutartis įvykdyta, todėl bet kokie ieškovės teiginiai apie atsakovės darbų neatlikimą pagal Tarpininkavimo sutartį atmestini, kaip visiškai nepagrįsti.

304. Ieškovė klaidiną teismą, apeliaciniame skunde teigdama, jog atsakovė vietoje 13 transformatorinių pastatė tik 7 ir, kad taip neva nebuvo laikomasi pirminio projekto. Tačiau ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, su kokiais planais ji buvo supažindinta, prieš pasirašant Tarpininkavimo sutartį ir, kad vėliau projektas buvo pakeistas. Projekto sąlygos tinkamai įvykdytos, AB „VST" darbus, atliktus pagal projektą iš UAB „Legrana", priėmė, rezervavo vartotojams elektros galią. Po Tarpininkavimo sutarties pasirašymo projektas keistas nebuvo.

315. Kaip naują aplinkybę ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad Tarpininkavimo sutartyje yra netinkamai nustatytas prijungimo mokesčio apskaičiavimo principas. Tačiau ieškovė, pasirašydama Tarpininkavimo sutartį su atsakove, 2.2.2. punktu įsipareigojo „sumokėti Tarpininkui už prijungimą prie operatoriaus elektros tinkle ir suteiktas tarpininkavimo paslaugas". Dvi uždarosios akcinės bendrovės, kurių kiekvienos pagrindinis tikslas yra siekti pelno, susitarė dėl tarpininkavimo paslaugų. Akivaizdu, kad jos turi būti atlygintinės. Kadangi pagal aptariamos sutarties sąlygas už ieškovės elektros įrenginių prijungimą prie AB „VST" elektros tinklų įsipareigojo sumokėti atsakovė (Tarpininkavimo sutarties 1.2. punktas), Tarpininkavimo sutarties 1 priede sutarties šalys užfiksavo bendrą UAB „Interbolis" - ieškovės - apmokamą sumą - 27 882 Lt (su PVM). Vadinasi, tokia buvo šalių sutarta suma už visas atsakovės sutartimi įsipareigotas atlikti paslaugas, neskirstant jos dalimis: kiek, už kokius darbus tenka kokia suma. Kaip garantas ieškovei 1 priedo 5 punkte buvo įtvirtinta nuostata, jog ši kaina negali didėti.

326. Lietuvos apeliacinis teismas yra išnagrinėjęs analogišką bylą (Nutartis civilinėje byloje Nr. 2A- 570/2012), kurioje UAB „Legrana" prisiteisinėjo skolą už atliktas paslaugas pagal analogišką Tarpininkavimo sutartį, tame pačiame keturiolikos sklypų kvartale. Skola priteista, nors skolininkas nenorėjo atsiskaityti su UAB „Legrana". Ši nutartis įsiteisėjusi ir yra formuojanti vienodą teismų praktiką.

337. Atsakovės buvo pasirašyta taikos sutartis su galutinai suderintomis sąlygomis, kurios data dokumente nurodyta 2011-12-23.Ši sutartis teismo patvirtinta nebuvo, tačiau būtent ją ieškovė patikslintu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia, nes neva neišreiškė valios ją sudaryti. Teismas teisingai nusprendė atmesti šį ieškovės reikalavimą, iš esmės, visapusiškai įvertinęs byloje esančius įrodymus. Byloje esantys medicininiai įrašai nepatvirtina, kad 2011-12-23 taikos sutarties sandorio sudarymo metu A. A. buvo apakęs, neturėjo orientacijos ar buvo nesąmoningas. Todėl teismas, teisingai įvertinęs duomenis medicinos įrašuose, taip pat ieškovės siekį sudaryti taikos sutartį įrodančius faktus padarė teisėtą išvadą, jog nėra jokio pagrindo pripažinti 2011-12- 23 taikos sutartį negaliojančia. Ši taikos sutartis nebuvo pateikta tirti dėl A. A. parašo autentiškumo, taigi, nebuvo tirta Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato kriminalinių tyrimų valdyboje, kadangi 2014-02-28 Specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, jog tirti buvo pateikta 2011-12-23 taikos sutartis, sudaryta ne teismo proceso metu (3lapai), susiūti tirti pateiktoje civilinėje byloje Nr.2-2738-887/2012, gautoje 2012-01-05, išnagrinėtoje 2012-01-16. Civilinėje byloje Nr. 2-2738-887/2012 dalyvavo pareiškėjai UAB „Legrana" ir UAB „Intermaks salonas", o ne UAB „Interbolis". Atsižvelgiant į išdėstytą, tampa aišku, kad visi apeliantės argumentai, išdėstyti apeliacinio skundo 9-11 puslapiuose yra atmestini, kaip visiškai nesusiję su apeliantės prašoma panaikinti taikos sutartimi.

348. Kauno apygardos teismas išnagrinėjo A. A. apeliacinį skundą dėl 2014 m. rugsėjo 29 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo analogiškoje civilinėje byloje Nr.2-2565-199/2014, kurioje ieškovas A. A., kaip fizinis asmuo prašė naikinti Tarpininkavimo sutartį ir Taikos sutartį, sudarytas su UAB „Legrana", ir priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-269-657/2015, kuria paliko galioti 2014 m. rugsėjo 29 d. Kauno apylinkės teismo sprendimą, kuriuo ieškinys nebuvo patenkintas.

35IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

36Apeliacinis skundas atmestinas.

37Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra tiriant byloje surinktus įrodymus, tarp jų ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisakoma dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

38Apeliantė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau kolegija sprendžia, kad prašymas netenkintinas, kadangi byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose yra išsamiai išdėstytos bylos aplinkybės, visi įrodymai, kuriais šalys grindė savo reikalavimus ir atsikirtimus, buvo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, o šalių (arba jų atstovų) paaiškinimai užfiksuoti teismo posėdžių garso įrašuose. Todėl kolegija nepripažįsta būtinumo aiškintis bylos aplinkybes, bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka (CPK 322 straipsnis).

39Byloje kilęs ginčas dėl šalių sudarytos 2008 12 22 tarpininkavimo sutarties, jos priedo Nr. 1, taikos sutarties teisėtumo.

40Civilinis procesas grindžiamas rungimosi principu, kuris reiškia, kad ieškovas privalo įrodyti savo reikalavimus pagrindžiančias aplinkybes. Jeigu jis neįrodo tų aplinkybių, tai sudaro pagrindą teismui atmesti jo ieškinį kaip nepagrįstą.

41Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2011; kt.). Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Įrodymų vertinimas yra susijęs su įrodymų pakankamumu. Apie įrodymų pakankamumą teismas sprendžia pagal įrodymų, kaip faktinių duomenų, ryšį su įrodinėjama aplinkybe (tiesioginiai ar netiesioginiai įrodymai) pagal informacijos tikslumą, detalumą ir kitas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-540/2009; kt.).

42Ieškovė ieškinį grindė tuo, kad atsakovė pasirašė tarpininkavimo sutartį tam, kad atsakovė UAB „Legrana“, kaip bendrovė teikianti elektros įrenginių montavimo ir projektavimo paslaugas, atliktų veiksmus, reikalingus prijungimui prie operatoriaus elektros tinklų, kurių rezultate UAB „Interbolis“ priklausančiame sklype būtų galima naudotis elektra, tačiau vėliau paaiškėjo, kad sutartyje minimos techninės sąlygos buvo išduotos visai kitai įmonei UAB „Erdvė projektams“, o iš AB „Lesto“ 2011 12 07 rašto ieškovė sužinojo, kad transformatorinė N-1152 realiai suformuota kitame sklype, toliau kaip už 500 m. nei ieškovės žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. ( - ), o su rašte minima sutartimi Nr. ( - ) ieškovė nesusijusi, todėl yra apgauta atsakovės. Ieškovės direktorius A. A. 2011 12 19 – 2012 01 28 laikotarpiu gydėsi, o 2011 09 16 įsakymu Nr. ( - ) savo nedarbingumo laikotarpiu jis buvo paskyręs laikinai eiti direktoriaus pareigas A. B., todėl jis A. A. negalėjo ir neturėjo teisės 2011 12 23 sudaryti taikos sutartį įmonės vardu.

43Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, pritaria skundžiamame teismo sprendime nurodytiems motyvams bei išvadai dėl įrodymų nepakankamumo ieškinio patenkinimui (CPK 185 str.). Tai, kad teismas išanalizavo byloje esančius įrodymus, kad nurodė motyvus, kurie nepalankūs vienai iš šalių, ar kad priėmė vienai iš šalių nepalankų sprendimą, nesudaro pagrindo pripažinti, kad teismas įrodymų nevertino ar vertino neteisingai ir dėl to buvo neteisingai išspręsta byla.

44Apeliantės manymu, sandorio pripažinimui negaliojančiu dėl apgaulės reikšminga yra tai, kad atsakovė buvo nesąžininga ir nuslėpė technines sąlygas.

45Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad CK 1.91 straipsnyje reglamentuojamas sandorių, turinčių valios trūkumų, pripažinimas negaliojančiais ir pagal šią teisės normą apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį tokiomis sąlygomis, kokių jis siekia. Apgaule galima pripažinti tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Apgaulės atveju apgautosios sandorio šalies valią paveikia kitos šalies ar trečiojo asmens nesąžiningi veiksmai (tiek aktyvūs, tiek ir nutylėjimas). Apgaulės atveju sudarytas sandoris yra ne sandorio šalies laisvos valios išraiškos rezultatas, o kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nesąžiningų veiksmų rezultatas. Jeigu apgaulės nebūtų buvę, apgautoji sandorio šalis sandorio arba apskritai nebūtų sudariusi, arba būtų sudariusi jį visiškai kitokiomis sąlygomis. Dėl to būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. Č. v. H. L. ir kt., bylos Nr. 3K-3-609/2008; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. T. v. V. G., bylos Nr. 3K-3-264/2013; kt.).

46Ieškovės ir atsakovės susitarimas dėl tarpininkavimo paslaugų teikimo atitiko atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, kurios samprata įtvirtinta CK 6.716 str. 1 d.

47CK 6.719 str. 1 d. numato, kad prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį.

48Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos rašytine medžiaga, ginčo šalių paaiškinimais, duotais teismo posėdžių metu, nustatė, kad 2008 12 22 tarpininkavimo sutartimi ieškovė (užsakovė) pavedė atsakovei tarpininkauti ir atstovauti ieškovę santykiuose su AB „VST“, pasirašant naujo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų elektros tinklų paslaugos sutartį dėl ( - ) prijungimo prie akcinės bendrovės „VST“ elektros tinklų pagal užsakovei išduotas technines sąlygas Nr. ( - ), įskaitant, bet neapsiribojant visų veiksmų atlikimu iki sutartinių santykių su AB „VST“ (Tarpininkavimo sutarties 1.1 punktas). Pagal šią sutartį tarpininkas įsipareigojo tarpininkauti užsakovei derantis dėl prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygų, suderinti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų kainą, pasirašyti užsakovo vardu prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį (Tarpininkavimo sutarties 2.1 punktas). Užsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2009 07 01 sumokėti tarpininkui prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų projekto sąmatinės vertės sumos dalį, tenkančią užsakovei (Tarpininkavimo sutarties 2.2.2, 3.1 punktai), o 2. 3 punktu šalys susitarė, kad ši sutartis apriboja užsakovės teises savarankiškai organizuoti prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymą (1t. b.l.15-17). Šalys 2008 12 22 pasirašė 1 priedą prie 2008 12 22 Tarpininkavimo sutarties Nr. ( - ) „Apmokėjimo už tarpininkavimo paslaugas detalizavimas“ (1 t. b. l. 18-19). Pagal priedą ieškovė iki 2009 07 01 įsipareigojo sumokėti atsakovei 40 procentų užsakovei tenkančią dalį visos (nurodytos 1 punkte) projekto sąmatinės vertės. Ieškovė – 60 kW – sumoka 27 882 Lt (su PVM) (priedo 2 punktas). Atsakovė įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus darbus, tai yra pasirašyti sutartį su AB „VST“, per 30 dienų nuo šioje sutartyje numatytos kainos apmokėjimo, taip pat numatyta, jog šalių sutarta kaina negali didėti, o jei kaina viršys prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų projekto sąmatinę vertę, perviršį apmokės tarpininkas UAB „Legrana“, jei bus mažesnė-skirtumas liks tarpininkui kaip atlyginimas už suteiktas tarpininkavimo paslaugas, užsakovė patvirtino, kad yra žinoma, kad šios sutarties objektas yra dalis projekto pagal sutartis su trečiaisiais asmenimis, kurių sąlygos ir terminai užsakovei yra priimtini (1 priedo 4 p.) Iš Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties specialiosios sąlygų, išduotų 2009-02-10 (sutartis Nr. ( - )) nustatyta, kad atsakovė UAB „Legrana“ susitarė su VST dėl naujų vartotojų (14 sklypų kvartalo, esančio ( - )) prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų (2 t. b. l. 68-80). 2008 12 22 šalių sudarytoje Tarpininkavimo sutartyje bei 1 priede aiškiai nurodytas šios sutarties objektas, šalių įsipareigojimai, jų įvykdomi terminai, kitos sąlygos. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog Tarpininkavimo sutartis pagal dalyką, atsakovės įsipareigojimų pobūdį, sudėtį bei apimtį nėra rangos sutartis dėl transformatorinės ar vidaus tinklų ieškovei pastatymo, todėl ieškovei nebuvo pagrindo tikėtis elektros įvedimo į ieškovės žemės sklypą, nes šalys dėl to nebuvo susitarę. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į visumą byloje esančių įrodymų, aplinkybę, jog tarpininkavimo sutartyje vietoj techninių sąlygų ( - ) numerio atsakovė įrašė paraiškos numerį ( - ), pagrįstai pripažino neesmine ir nekeičiančia sutarties esmės.

49CK 6.718 str. įtvirtinta nuostata, kad teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus.

50Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovė tyčia nuslėpė technines sąlygas, o tarpininkavimo sutartyje vietoj techninių sąlygų ( - ) numerio įrašydama paraiškos numerį ( - ), siekė apgaule suklaidinti ieškovę, nes 2006-09-21 paraiška ( - ) nedetalizuota, nesuteikianti visos reikalingos informacijos, todėl ji sudarė sau nenaudingą tarpininkavimo sutartį. Teisėjų kolegija šiuos teiginius laiko nepagrįstais. Vien aplinkybė, kad sutartyje vietoje techninių sąlygų numerio „TS“ įrašytas paraiškos numeris „P“, nors kiti sekantys skaitmenys yra identiški ( - ) neteikia pagrindo konstatuoti atsakovės informavimo pareigos pažeidimo.

51Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, rašytinių įrodymų: AB „VST“ parengtų 2006 10 11 techninių sąlygų Nr. ( - ), išduotų UAB „Erdvės projektams“, 2008 03 18 techninių sąlygų aprašo patikslinimo, 2007 01 10 UAB „Legrana“ ir UAB „“Erdvė projektams“ rangos sutarties, 2007m. UAB „Legrana“ projektinių sprendinių dėl 10 kv skirstomojo punkto, 10/0,4 kV transformatorinių statybos ir 0, 38-10kv elektros linijų tiesimo, AB „VST“, AB „Lesto“ raštų ir kt. (2 t. b. l. 14-21, 22-25, 34-36, 142-149), matyti, kad techninės sąlygos parengtos 14 sklypų kvartalo ( - ) elektros įrenginių prijungimui prie operatoriaus - AB „VST“ tinklų, o šio sklypo bendraturčiai jau nuo 2006 m. jungtinės veiklos sutartimi siekė inicijuoti elektros tinklų įvedimą žemės sklype ir ieškovei 2008 04 23 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigyjant neeliktrifikuoto žemės sklypo ( - ) dalis 3, 9978 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) turėjo būti žinoma kokius įsipareigojimus ieškovė perima iš buvusių savininkų (pirkimo- pardavimo sutarties 4. 6 punktas). Iš šalių procesinių dokumentų turinio, šalių paaiškinimų pirmosios instancijos teismo 2015 01 13 posėdyje matyti, jog ieškovės direktorius A. A. pripažino aplinkybę, jog prieš ginčijamos Tarpininkavimo sutarties sudarymą atsakovė jai pateikė visus dokumentus (technines sąlygas, projektus su jų pakeitimais) ir ieškovė turėjo galimybę su jais susipažinti. Todėl ieškovei pasirašant ginčo Tarpininkavimo sutartį, iš sutarties 2.1, 2.2.2 p. 3.1 p., sutarties 1 priedo 1 p., 4 p. sąlygų, negalėjo būti neakivaizdi aplinkybė, kad atsakovės prisiimamos pareigos dėl ieškovei priklausančio sklypo prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų yra neatskiriama naujų vartotojų (14 sklypų kvartalo, esančio ( - )) prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų projekto dalis ir atsakovė įsipareigojo suteikti tarpininkavimo paslaugas dėl bendrojo 8 900 kW leistinosios naudoti galios elektros tinklo su skirstymo įrenginiais visiems bendraturčiams pastatymo ir prijungimo prie operatoriaus - AB „VST“ tinklų ir šį įsipareigojimą atsakovė įvykdė. Atsakovė suteikusi Tarpininkavimo sutartyje numatytas paslaugas, paslaugų suteikimą įformino atliktų darbų aktais ir 2009 09 11 ir 2010 06 10 ieškovei pateikė PVM sąskaitas-faktūras Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) apmokėjimui, tarp šalių nėra ginčo, jog ieškovė išankstiniu mokėjimu yra pervedusi atsakovei 13 941 Lt, o ne 27 882 Lt (su PVM) kaip šalys susitarė Tarpininkavimo sutarties 1 priede.

52Ieškovės tvirtinimu tarpininkavimo sutarties 2.3 punkto sąlyga tyčia ir sąmoningai apribojo jos teisę pačiai įsirengti elektros įvadą, o atsakovė įvado neįrengė, tik pastatė transformatorinę kitame sklype už 500 m., o vietoj 13 transformatorinių, pastatytos tik 7. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje surinkti įrodymai neleidžia teigti, jog ieškovei būtų pateikiami neteisingi duomenys dėl vykdomų darbų techninio projekto, kainos ir pan. Ieškovė, 2008 m. pirkdama žemės sklypą ir elgdamasi atidžiai ir rūpestingai, galėjo įvertinti su atsakove pasirašomų sutarčių naudą ir galimas rizikas, susipažinti su buvusių savininkų įsipareigojimais, parengtu naujų vartotojų prijungimo prie operatoriaus tinklų projektu, galimybe per tarpininkus ar pačiai prisijungti prie operatoriaus tinklų ir tuo pačiu nesudaryti 2008 m. gruodžio 22 d. ar vėlesnių sutarčių. Visos tarpininkavimo sutartyje nustatytos sąlygos ieškovę tenkino, ir netrukdė ieškovei nepasirašyti 2008 m. gruodžio 22 d. sutarties. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovė būtų kreipęsis į patį operatorių ar atsakovę dėl elektros tinklų įrengimo (sąlygų išdavimo, projektų parengimo ir kt.), nors tokią teisę turėjo ir galėjo ja pasinaudoti. Kita vertus, iš byloje esančių įrodymų galima spręsti, kad visi statybos darbai yra atlikti, priimti ir už juos ieškovė dalinai atsiskaičiusi, ieškovės sklypui (unikalus Nr. ( - )) pagal technines sąlygas, techninio projekto projektavimo sąlygas pastatyta ir priskirta transformatorinė ( MTT) N-1152, iš kurios yra prijungimas prie vartotojų elektros tinklų (2 t. b. l. 21) ir ieškovė turi visas galimybes prisijungti prie operatoriaus tinklų. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovė privalėjo pastatyti transformatorinę būtent ieškovės sklype, todėl aplinkybės, susiję su leidimo išdavimu 13 transformatorinių statybai nereikšmingos ir neįrodo, kad viena jų turėjo būti pastatyta ieškovės žemės sklype. Pažymėtina, jog ieškovės reikalavimas pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutartį ir jos 1 priedą yra nepagrįstas, nes tai pažeistų atsakovės, kaip verslo subjektės, teisėtus lūkesčius, kuriuos ji turėjo sudarydama sutartis su ieškove. Taigi, byloje nėra duomenų, kad ieškovės siekiama pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutartis ir jos 1 priedas, nepagrįstai būtų suteikusios atsakovei perdėtą pranašumą ieškovės atžvilgiu, taip pat kad ši sutartis prieštarautų bendriesiems teisės principams, viešajai tvarkai ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms.

53Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apeliantės argumentai ir dėl to, kad tarpininkavimo sutarties pasirašymo metu atsakovė pasinaudodama apgaule siekė suklaidinti ieškovę kaip silpnesnę sandorio šalį, kad be atsakovės pagalbos neturės galimybės prisijungti prie operatoriaus tinklų. Kaip minėta, CK 1.91 straipsnyje įtvirtintas sandorių negaliojimo pagrindas reiškia, kad dėl apgaulės sudarytas sandoris priskiriamas prie sandorių, sudarytų prieš šalies valią. Iš ieškinio pagrindo matyti, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovė prašė pripažinti 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutartį ir jos 1 priedą negaliojančiais, buvo tokios: ieškovė suvokė ir suprato, kad atsakovė UAB „Legrana“ tarpininkaus ir ją atstovaus sudarant sutartį dėl naujo vartotojo prijungimo prie operatoriaus AB „VST“ elektros tinklų. Byloje ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovės veikla buvo tyčia nukreipta nesąžiningai įtikinti ieškovę sudaryti sandorį, sąmoningai nuslepiant itin reikšmingą sandoriui informaciją, ir kad būtent tai suformavo ieškovės valią bei ginčijamos sutarties pasirašymą (CK 1.91 str. 5 d.). Tarpininkavimo sutarties 2. 3 p. sąlyga yra aiški, ieškovė – juridinis asmuo - turinti sandorių sudarinėjimo patirtį, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nelaikė ieškovės silpnesne sandorio šalimi. Ginčijami sandoriai negali būti vertinami, kaip sudaryti dėl apgaulės, vien tik dėl to, kad ieškovei atsirado neigiami šių sandorių sudarymo padariniai. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantė apeliaciniame skunde teigia, jog tarpininkavimo sutartis pripažintina negaliojančia ir dėl to, kad netinkamai apskaičiuota kaina, tačiau tokios aplinkybės dėl kainos nustatymo, jos perskaičiavimo ir pan. nebuvo šios bylos nagrinėjimo dalykas. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija šių apeliacinio skundo argumentų neanalizuoja. Darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės reikalavimo pripažinti negaliojančia 2008 m. gruodžio 22 d. tarpininkavimo sutartį ir jos 1 priedą netenkino.

54Dėl taikos sutarties. CK 6.983 straipsnio 1 dalis taikos sutartį apibrėžia kaip susitarimą šalių tarpusavio nuolaidomis išsprendžiantį kilusį teisminį ginčą, užkertantį kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžiantį teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės reikalavimą dėl 2011-12-23 šalių sudarytos taikos sutarties pripažinimo negaliojančia kaip neįrodytą.

55Apeliantė nesutinka su įrodymų vertinimu, teigia, jog ieškovė UAB „Interbolis” neišreiškė savo valios patvirtinti taikos sutartį teisme, nes nepasirašė pareiškimo dėl taikos sutarties, o UAB „Interbolis“ direktorius A. A. tuo laikotarpiu sirgo ir apie taikos sutartį ir jos patvirtinimą teisme nežinojo iki tol, kol gavo antstolio pareiškimą apie skolos išieškojimą. Kolegijos vertinimu, šie apeliantės argumentai yra nepakankami ir nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl įrodymų nepakankamumo sandorio nuginčijimui.

56CK 1.89 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinio asmens, kuris nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal šio fizinio asmens ieškinį. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė, tačiau teismas privalo vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą asmens būseną sandorio sudarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2005; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; kt.).

57Iš bylos duomenų nustatyta, kad ginčijamos taikos sutarties sudarymo metu 2011-12-23 ieškovės nurodytas įsakymas dėl laikino direktoriaus pavadavimo nebegaliojo, nes nuo 2011-11-25 iki 2011-12-19 A. A. buvo darbingas, o įsakymo dėl jo pavadavimo nuo 2011-12-19 nebuvo, dokumentai apie įmonės vadovo įgaliojimų laikiną atšaukimą nebuvo išviešinti, todėl teisingais duomenimis laikomi viešame registre esantys duomenys. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovės direktorius A. A. ( - ) gydėsi nuo 2011-12-19 iki 2011-12-30, o nuo 2012-01-04 gydėsi ( - ).

58Apeliacinio skundo teiginiai nepaneigia aplinkybės, kad ieškovės direktorius A. A. pasirašė UAB „Interbolis“ vardu taikos sutartį, kurios data nurodyta 2011-12-23, ši sutartis teismo nepatvirtinta, tačiau būtent ją ieškovė patikslintu ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia (1 t. b. l. 54-66). Kauno apylinkės teismo 2012 02 24 nutartimi patvirtinta šalių taikos sutartis, kurios data – 2011 11 10, o pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, ji ieškovės direktoriaus pasirašyta 2012 01 03 ir byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog ją pasirašė ne ieškovės direktorius A. A.. Kolegijos vertinimu, aplinkybė, jog tuo laikotarpiu ieškovės direktorius turėjo nedarbingumą nėra lemianti, nes jis savo įsakymu nebuvo paskyręs jį pavaduojančio kito asmens, A. A. būsena nebuvo tokia, kad jis negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti (CK 1.89 str.). Iš elektroninių laiškų turinio matyti, kad tarp šalių dėl taikos sutarties sąlygų vyko susirašinėjimas tarp ieškovės adv. padėjėjo S. M. ir atsakovės direktoriaus I. B. 2011 m. lapkričio – gruodžio mėn. (1 t. b. l. 72-81, 2 t. b. l. 96-101, 117-128), tai patvirtina ieškovės valią sudaryti taikos sutartį. Iš 2014-02-28 Specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, jog tirti buvo pateikta 2011-12-23 taikos sutartis, sudaryta ne teismo proceso metu kitoje civilinėje byloje Nr.2-2738-887/2012, išnagrinėtoje 2012-01-16, kurioje dalyvavo pareiškėjai UAB „Legrana" ir UAB „Intermaks salonas", o ne UAB „Interbolis", todėl yra apeliantės argumentai dėl A. A. parašo nebuvimo, nesusiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog ieškovės valią sudaryti ginčijamą sutartį suformavo kiti asmenys, t. y. atsakovė (CPK 178 str.), o aplinkybė, kad atsakovės atstovas ją pasirašė ligos laikotarpiu savaime neįrodo atsakovės nesąžiningų veiksmų, o tuo labiau nepatvirtina fakto, jog ieškovė buvo priversta sudaryti taikos sutartį ar kad dėl jos buvo panaudota apgaulė.

59Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (LAT 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, LAT 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Todėl kiti teisinės reikšmės neturintys apeliacinio skundo argumentai plačiau neaptariami.

60Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad Kauno apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sandorių negaliojimą, taip pat procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą bei įrodymų vertinimo taisykles (LR CPK 178 str., 185 str.), dėl ko buvo teisingai išspręsta byla, teismo sprendimo išvados atitinka nustatytas faktines aplinkybes byloje. Dėl to skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

61Dėl bylinėjimosi išlaidų.

62Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato pagalbai apmokėti atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas

63Netenkinus apeliantės (ieškovės) apeliacinio skundo, iš ieškovės UAB „Interbolis“ priteistinos atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos. Į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, kad UAB “ Legrana“ turėjo 300 Eur dydžio išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ( 3 t. b. l. 88-89). Išlaidos advokato pagalbai apmokėti negali būti didesnės nei nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos).Rekomendacijų 5 p. numato, kad už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojamas 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio. Rekomendacijų 8.11 punkte už atsiliepimą į apeliacinį skundą nustatytas 1,3 dydžio koeficientas. Atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje dydį (713,90 Eur) maksimali suma už Rekomendacijų 8.11 punkte patirtas išlaidas sudarytų 928,07 Eur (713,90 Eur x 1,3 koef.), nuo kurios skaičiuojama 80 proc. (742,46 Eur). Už advokato padėjėjos atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą prašoma priteisti 300 Eur neviršija Rekomendacijoje nustatyto maksimalaus dydžio, todėl ši suma priteistina atsakovei iš apeliantės (CPK 93 str., 98 str.).

64LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atmetus apeliantės (ieškovės) apeliacinį skundą, iš jos į valstybės biudžetą nepriteisiamos 2,34 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 92 str.).

65Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

66apeliacinį skundą atmesti.

67Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

68Priteisti iš ieškovės UAB „ Interbolis“ (juridinio asmens kodas-134502085) 300 Eur (tris šimtus eurų) išlaidoms advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme atsakovei UAB „Legrana“ (juridinio asmens kodas – 135294897).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė: pripažinti tarpininkavimo sutartį... 6. Atsakovė UAB „Legrana“ su patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 7. Trečiojo asmens UAB „Intermaks salonas“ atstovas, kuris yra ir ieškovės... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2015 m. kovo 10 d. sprendimu patikslintą ieškinį... 10. Priteisė iš ieškovės UAB „Interbolis“ atsakovei UAB „Legrana“... 11. Dėl 2008-12-22 Tarpininkavimo sutarties, jos priedo bei restitucijos taikymo.... 12. Dėl 2011-12-23 taikos sutarties. Teismas nustatė, kad ginčijamos taikos... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Ieškovė UAB „Interbolis“ apeliaciniame skunde (III tomas b. l. 52 – 64)... 15. 1. Pasirašytoje tarpininkavimo sutartyje UAB „Legrana" techninėmis... 16. 2. Nors teismas nurodo, kad pagal tarpininkavimo sutartį, šalys nesusitarė,... 17. 3. Teismas, neatkreipė dėmesio į tai, jog atsakovė savo atsiliepime į... 18. 4. Teismas nenagrinėjo aplinkybių, kad transformatorinę N-l 152 ieškovė... 19. 5. 2008-09-25 statybos leidime Nr. ( - ) yra konkrečiai pažymėta, kad... 20. 6. 2007-01-10 UAB „Erdvė projektams" ir UAB „Legrana" pasirašė... 21. 7. Teismas neatkreipė dėmesio į faktą, jog atsakovės nesąžiningumą... 22. 8. Ieškovė UAB „Interbolis” neišreiškė savo valios patvirtinti taikos... 23. 9. Nors teismas savo sprendime teigia, kad A. A. savo pavadavimo neišviešino... 24. 10. Teismas savo sprendime neatsižvelgė ir į aplinkybę, jog UAB... 25. Atsakovė UAB „Legrana“ atsiliepime į apeliacinį skundą ( III tomas b.... 26. 1. Teismas teisingai sprendime nurodė, jog „Tai, kad sutartyje vietoje... 27. ( - )...". Ieškovei, tikrai turi būti ir buvo aišku, kad techninės sąlygos... 28. 2. Tarpininkavimo sutarties 2.3. punkto redakcija yra tokia: „Ši sutartis... 29. 3. Ieškovė klaidina teismą teigdama, kad atsakovė neatliko darbų, o... 30. 4. Ieškovė klaidiną teismą, apeliaciniame skunde teigdama, jog atsakovė... 31. 5. Kaip naują aplinkybę ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad... 32. 6. Lietuvos apeliacinis teismas yra išnagrinėjęs analogišką bylą... 33. 7. Atsakovės buvo pasirašyta taikos sutartis su galutinai suderintomis... 34. 8. Kauno apygardos teismas išnagrinėjo A. A. apeliacinį skundą dėl 2014 m.... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 36. Apeliacinis skundas atmestinas.... 37. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 38. Apeliantė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau kolegija... 39. Byloje kilęs ginčas dėl šalių sudarytos 2008 12 22 tarpininkavimo... 40. Civilinis procesas grindžiamas rungimosi principu, kuris reiškia, kad... 41. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui... 42. Ieškovė ieškinį grindė tuo, kad atsakovė pasirašė tarpininkavimo... 43. Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo... 44. Apeliantės manymu, sandorio pripažinimui negaliojančiu dėl apgaulės... 45. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pasisakęs, kad CK 1.91... 46. Ieškovės ir atsakovės susitarimas dėl tarpininkavimo paslaugų teikimo... 47. CK 6.719 str. 1 d. numato, kad prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų... 48. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos rašytine medžiaga, ginčo šalių... 49. CK 6.718 str. įtvirtinta nuostata, kad teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas... 50. Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovė tyčia nuslėpė technines... 51. Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, iš byloje nustatytų faktinių... 52. Ieškovės tvirtinimu tarpininkavimo sutarties 2.3 punkto sąlyga tyčia ir... 53. Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apeliantės argumentai ir dėl to, kad... 54. Dėl taikos sutarties. CK 6.983 straipsnio 1 dalis taikos sutartį apibrėžia... 55. Apeliantė nesutinka su įrodymų vertinimu, teigia, jog ieškovė UAB... 56. CK 1.89 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinio asmens, kuris nors ir... 57. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ginčijamos taikos sutarties sudarymo metu... 58. Apeliacinio skundo teiginiai nepaneigia aplinkybės, kad ieškovės direktorius... 59. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė... 60. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka sprendžia, kad... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 62. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato... 63. Netenkinus apeliantės (ieškovės) apeliacinio skundo, iš ieškovės UAB... 64. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į... 65. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 66. apeliacinį skundą atmesti.... 67. Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 68. Priteisti iš ieškovės UAB „ Interbolis“ (juridinio asmens...