Byla 3K-3-263/2013
Dėl sutarties sąlygų pakeitimo ir prievolių vykdymo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės, Egidijaus Laužiko (kolegijos pirmininkas) ir Vinco Versecko (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Efektyvios investicijos“ kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Efektyvios investicijos“ dėl sutarties sąlygų pakeitimo ir prievolių vykdymo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašė pripažinti, kad Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 3.2, 4.1 ir 4.3 punktai prieštarauja esminiams sutarties šalių sąžiningumo, protingumo ir lygybės principams; pakeisti Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 4.1 ir 4.3 punktus, šiuos punktus išdėstant taip: „4.1 punktas. Saugotojas mokėjimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas klausimus sprendžia CK numatyta tvarka ir reikalauja iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas pagal šios sutarties 3 priede nurodytus įkainius“; „4.3 punktas. Saugotojas už suteiktas paslaugas pateikia Davėjui PVM sąskaitas-faktūras tik išnaudojęs visas įmanomas teisines priemones prieš trečiuosius asmenis dėl automobilių grąžinimo ir apmokėjimo už šias paslaugas“; panaikinti Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 3.2 punktą (davėjas įsipareigoja, nutraukus ar pasibaigus sutarčiai, per tris mėnesius savo lėšomis išsigabenti sulaikytas transporto priemones, saugomas saugotojo aikštelėse); įpareigoti UAB „Efektyvios investicijos“ nukreipti reikalavimo teisę atlyginti už saugomas transporto priemones į trečiuosius asmenis, kaip tai numato sutarties 4.1 punktas.

6Vilniaus rajono policijos komisariato ir UAB „Efektyvios investicijos“ trejiems metams buvo sudaryta Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutartis Nr. 57-ST2-8 dėl sulaikytų ir perduotų transporto priemonių transportavimo bei saugojimo, kurios pagrindu ieškovas (davėjas) perduoda atsakovui (saugotojui), o pastarasis įsipareigoja pristatyti (nugabenti) transporto priemones saugojimui į saugotojui priklausančias aikšteles arba pristatyti (nugabenti) į kitas davėjo atstovų nurodytas vietas. Ieškovo teigimu, ginčo sutartis sudaryta esant esminiam šalių teisių bei pareigų neatitikimui, t. y. pagal sutarties 4.1 punkto nuostatas, atsakovas turi teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas pagal sutarties 3 priede nurodytus įkainius. Dėl to atsakovas prieš ieškovą įgyja nepagrįstą pranašumą veikti savo nuožiūra. Ieškovui sutartyje numatytos tik pareigos, kurių viena nustatyta 3.2 punkte, kad, nutraukus ar pasibaigus sutarčiai, per tris mėnesius savo lėšomis ieškovas privalo išsigabenti sulaikytas transporto priemones, saugomas saugotojo aikštelėse. 2010 m. lapkričio 10 d. atsakovas buvo informuotas, kad sutartis Nr. 57-ST2-8 bus nutraukta pasibaigus sutarties galiojimo terminui. Ieškovui patikrinus atsakovo transporto priemonių saugojimo aikštelėje esančias transporto priemones paaiškėjo, kad 496 transporto priemonės atsakovo yra saugomos nuo 2008 m. vasario 27 d. Taigi atsakovas, ieškovo teigimu, nesiėmė jokių veiksmų, kad tretieji asmenys atsiimtų iš saugojimo aikštelėje atsakovo saugomas transporto priemones bei apmokėtų už transporto priemonių saugojimą. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui už priverstinai nuvežtų transporto priemonių saugojimą atsakovas iš ieškovo pareikalaus apmokėti visas sumas, taip siekdamas nepagrįsto bei neteisėto praturtėjimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – pripažino, kad Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 3.2, 4.1 ir 4.3 punktai prieštarauja esminiams sutarties šalių sąžiningumo, protingumo ir lygybės principams; pakeitė Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 4.1 ir 4.3 punktus; panaikino Transporto priemonių pasaugos 2008 m. vasario 14 d. sutarties Nr. 57-ST2-8 3.2 punktą; likusią ieškinio dalį atmetė.

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apskrities VPK Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės rajonų policijos komisariatai yra sudarę analogiškas sutartis su analogiškas paslaugas teikiančiais subjektais, kurie už priverstinai nuvežtų transporto priemonių nuvežimą bei saugojimą reikalauja atlyginti su transporto priemonių saugojimu susijusias išlaidas šių transporto priemonių savininkus bei valdytojus, o ne komisariatus, tai iš esmės atitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad, atlikus inventorizaciją, buvo nustatyti atsakovo piktnaudžiavimo savo sutartinėmis teisėmis atvejai, t. y. buvo nustatyta, kad kai kurios saugomos transporto priemonės dar yra saugomos nuo 2008 m. vasario 27 d., be to, bendras saugomų transporto priemonių skaičius yra labai didelis ir atsakovas nesiima jokių teisėtų priemonių ar veiksmų, kad tretieji asmenys iš atsakovo atsiimtų saugomas transporto priemones bei apmokėtų už šių transporto priemonių saugojimą. 2008 m. vasario 14 d. Transporto priemonių pasaugos sutarties Nr. 57-ST2-8 ginčijamos nuostatos iš esmės pažeidžia viešąjį interesą bei įtvirtina šalių teisių bei pareigų neatitiktį, nes pagal šias nuostatas atsakovas turi teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginti su paslaugų teikimu susijusias išlaidas, ir atsakovas, turėdamas tik tokią teisę, bet ne pareigą, prieš ieškovą įgyja nepagrįstą pranašumą be jokios kontrolės veikti tik savo nuožiūra, taip iš esmės pabloginant ieškovo padėtį. Teismas ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą nukreipti reikalavimo teisę atlyginti už saugomas transporto priemones į trečiuosius asmenis, kaip nustatyta sutarties 4.1 punkto, atmetė, nes CPK 5 straipsnio nuostatose įtvirtinta kiekvieno suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą, tačiau tai negali būti traktuojama kaip suinteresuoto asmens pareiga ar atitinkama prievolė.

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimą paliko nepakeistą.

11Teisėjų kolegija nustatė, kad sutartis sudaryta dėl paslaugos viešojo administravimo srityje, siekiant Vilniaus rajono policijos komisariatui (vėliau jo teisių perėmėjui – Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui) įgyvendinti valstybės pavestą funkciją – užtikrinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, saugaus eismo priežiūrą (Policijos veiklos įstatymo 5 straipsnis). Transporto priemonės priverstinis nuvežimas arba draudimas važiuoti reglamentuotas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (33 straipsnis) ir sudaryti saugias eismo sąlygas pareiga priskirta valstybei. Dėl to sutarties sąlygos negali būti traktuojamos laisvai, remiantis vien CK normomis, tačiau turi būti atsižvelgiama ir į sutarties specifiką, taip pat ne tik į valstybės, bet ir į asmenų, turinčių nuosavybės teises į transporto priemones ar valdančių transporto priemones, teises ir pareigas. Svarbiausia transporto priemonės savininko ar valdytojo pareiga – laikytis įstatymų, kitų teisės aktų nustatytų taisyklių transporto priemonių naudojimo srityje. Šiems asmenims nesilaikius nustatytų teisės normų reikalavimų ir dėl to sulaikius transporto priemones, valstybei negali būti uždėta pareiga apmokėti išlaidas, jei transporto priemonė buvo sulaikyta remiantis nustatytomis taisyklėmis. Pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalį išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Taigi pareiga atlyginti išlaidas, susijusias su transporto priemonės saugojimu, nustatyta transporto priemonės savininkui ir valdytojui, tačiau ne Policijos komisariatui, todėl pateisinamas ieškovo siekis pakeisti sutarties sąlygas taip, kad saugotojas užmokesčio reikalautų iš transporto priemonės savininko ir valdytojo ir dėl šio reikalavimo išnaudotų visas įstatymo suteiktas jam priemones.

12III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

13Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. sprendimo dalį ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį bei priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria dalis ieškinio reikalavimų atmesta, kasaciniu skundu neskundžiama. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas pakeitė ir panaikino Sutarties, kuri, paties ieškovo vertinimu, sprendimo priėmimo metu buvo nebegaliojanti, punktus.

152. Kasatorius nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė ir nekonstatavo Sutarties pakeitimo pagrindų. Nors teismo sprendime ir nurodoma, kad pakeistos ar panaikintos Sutarties dalys laikytinos iš esmės neatitinkančiomis ir prieštaraujančiomis esminiams sutarties šalių sąžiningumo, protingumo, teisingumo bei šalių lygybės principams, tačiau šie motyvai susiję su Sutarties turinio aiškinimu, o ne su galimu kasatoriaus esminiu Sutarties pažeidimu.

163. Kasatoriaus teigimu, nepagrįstos teismų išvados, kad ieškovas yra iš valstybės biudžeto išlaikoma valstybės institucija, todėl ginčijamos Sutarties sąlygos pažeidė tiek viešąjį interesą, tiek Sutarties šalių lygiateisiškumo principą. Šiuo atveju Sutartis yra mišri civilinė sutartis, turinti pasaugos sutarties ir atlygintinų paslaugų sutarties elementų, kurią sudarydamas ieškovas veikė ne kaip valdžios institucija, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas.

174. Kasatorius nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, kad jis yra kito asmens reikalų tvarkytojas, nes, teikdamas transporto priemonių transportavimo ir saugojimo paslaugas, veikė pagal Sutartį, o ne taip, kaip nustatyta CK 6.229 straipsnio 1 dalyje, t. y. savanoriškai ir be jokio pavedimo.

18Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. G. v. UAB „Efektyvios investicijos“, bylos Nr. 3K-3-45/2011, kurioje kasacinis teismas pasisakė dėl Sutarties 4.1 punkto. Kasatorius argumentus, susijusius su šia nutartimi, buvo nurodęs ir apeliaciniame skunde dėl sprendimo, tačiau ir apeliacinės instancijos teismas šiuos jo atsikirtimus ignoravo, dėl jų nepasisakė ir į pirmiau nurodytą kasacinio teismo nutartį neatsižvelgė.

195. Kasatorius pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino kitų policijos komisariatų sudarytas analogiškas sutartis dėl analogiškų paslaugų teikimo, nes šioje civilinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas dėl Sutarties pakeitimo, o ne sutartiniai santykiai tarp ieškovo rajoninių komisariatų su kitais panašių paslaugų teikėjais. Be to, byloje nėra pirmiau išvardytų sutarčių, o pateikti tik jų fragmentai.

206. Nagrinėjamu atveju nebuvo CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nustatytų Sutarties pakeitimo pagrindų, nes sutartinių prievolių pusiausvyra nepasikeitė, t. y. nepadidėjo Sutarties įvykdymo kaina ir iš esmės nesumažėjo gaunamas įvykdymas (vykdant Sutartį jos sąlygos nesikeitė).

217. Kasatorius pažymėjo, kad jo automobilių saugojimo aikštelėje transporto priemonės saugomos įvairiais pagrindais. Saugomos ir privatiems asmenims nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės, kurios buvo priverstinai nuvežtos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pagrindu, ir valstybei nuosavybės teise priklausančios ar kompetentingų valstybės institucijų žinioje esančios transporto priemonės, kurios jų savininkams (teisėtiems valdytojams) net negali būti grąžinamos. Apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 31 straipsnio 6 dalies taikymo, nevertinant jų pagrįstumo, negali būti taikomi teisinei situacijai, susijusiai su valstybei nuosavybės teise priklausančiomis transporto priemonėmis, t. y. iš nutarties neaišku, kodėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovas neturi pareigos, pasibaigus Sutarties galiojimui, atsiimti valstybei nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių.

228. Kasatoriaus teigimu, nors pirmosios instancijos teismas, atmesdamas kasatoriaus argumentus, kad ieškovas nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, nurodė, jog atsakovas jau anksčiau žinojo ieškovo siūlomus variantus dėl ginčijamų sutarties nuostatų pakeitimo, tokia teismo išvada nepagrįsta, nes byloje nėra jokių įrodymų apie ieškovo pasiūlymus dėl Sutarties pakeitimo.

239. Kasatoriaus teigimu, sprendimo rezoliucinė dalis neaiški. Pirmosios instancijos teismas nusprendė pakeisti Sutarties 4.1 ir 4.3 punktus. Tačiau joje yra du punktai, kurių numeracija yra 4.1, ir du punktai, kurių numeracija – 4.3, o šių punktų turinys yra skirtingas. Taigi neaišku, kurie Sutarties 4.1 ir 4.3 punktai buvo pakeisti. Be to, Sutartyje yra du punktai, kurių numeracija yra 3.2, o šių punktų turinys taip pat skirtingas. Pagal numeracijos eiliškumą ieškovas prašė, o teismas panaikino ne 3.2, bet 3.4 punktą.

24Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo atsakovo kasacinio skundo netenkinti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

251. Vilniaus apskrities VPK veikla yra išimtinai susijusi su viešojo intereso apsauga. Sudaryta Sutartis susijusi su vienu pagrindinių policijai priskirtų uždavinių – užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą.

262. Ieškovo teigimu, Vilniaus apskrities VPK pagrįstai tikėjosi, kad UAB „Efektyvios investicijos“ tinkamai vykdo savo pareigas ir reikalavimo teisę dėl išlaidų už priverstinį transporto priemonių nuvežimą ir saugojimą nukreips į trečiuosius asmenis (transporto priemonių savininkus ir valdytojus). Vilniaus apygardos teismas nutartyje pagrįstai nurodė, kad pareiga apmokėti išlaidas išlieka transporto priemonės savininkui ar valdytojui. Priešingu atveju tai reikštų, kad teisės pažeidėjai neprivalo atlyginti atitinkamų išlaidų, nepaisant to, kad būtent jų neatsakingi veiksmai ir sukėlė padarinius.

273. Kasatoriui išlaidos, kurias jis patyrė veikdamas trečiųjų asmenų interesais, turi būti atlyginamos (CK 6.233 straipsnis). Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje taip pat nustatyta, kad už transporto priemonių saugojimą atlyginti turi transporto priemonės savininkas ir valdytojas solidariai. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gloksinija“ v. S. M., bylos Nr. 3K-3-436/2009; 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Automera“ v. G. M., bylos Nr. 3K-7-309/2010). Taigi kasatorius turėjo būti aktyvus, tačiau, žinodamas, kokiu pagrindu pasaugai buvo perduotos transporto priemonės, nesiėmė priemonių transporto priemonių savininkams išsiaiškinti ir pranešti, kad jų automobiliai saugomi už atlyginimą.

284. Ieškovas nurodė, kad šioje situacijoje policijos pareigūnai veikia kaip asmens, kurio turtas (automobilis) stovi gatvėje ir kelia pavojų eismo saugumui, ir šio asmens reikalų tvarkytojo – transporto priemonės nuvežimo ir saugojimo įmonės, paimančios transporto priemonę saugoti, tarpininkas ir veikia asmens interesais. Pagal tokią veikimo schemą policijos komisariatas atlieka tik viešąją paslaugą – eismo saugumo užtikrinimą bei asmens reikalų tvarkytojo informavimą apie tokio priverstinio nuvežimo poreikį. Akivaizdu, kad šia Sutartimi buvo nupirkta paslauga visuomenei, siekiant įgyvendinti valstybės deleguotas funkcijas – viešąją tvarką ir eismo saugumą. Transporto priemonės priverstinis nuvežimas sukuria pareigą transporto priemonių savininkams domėtis savo turtu, taip pat pareigą atsakyti už savo veiksmus. Tačiau, kasatoriaus manymu, pareiga apmokėti už priverstinai nuvežtas priemones tenka Vilniaus apskrities VPK, o ne transporto priemonių savininkams (valdytojams). Kasatorius sutarties sąlygas aiškina labai siaurai. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,ŽVC“ v. AB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010; 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Ž. B. v. UAB „JG Property developments“, bylos Nr. 3K-3-137/2011). Kasatorius, turėdamas tik teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginti su transporto priemonių saugojimu susijusias išlaidas, prieš kitą šalį įgyja nepagrįstą pranašumą veikti savo nuožiūra.

29Ieškovo nuomone, šioje byloje svarbi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. N. v. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, bylos Nr. 3K-3-384/2009, dėl CK 6.233 straipsnio nuostatų taikymo.

305. Ieškovas teismui pateikė išrašus iš sutarčių su ūkio subjektais, kurie vykdo analogišką veiklą kituose Vilniaus apskrities rajonuose, nes Sutarties aiškinimui reikšmingos aplinkybės, susijusios su konkrečios sutarties šalių elgesiu sudarant ir vykdant sutartį, šių santykių praktika; kartu įstatymas įpareigoja įvertinti ir visuomenėje nusistovėjusią analogiškų sutartinių santykių praktiką.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

33Dėl proceso teisės normų netinkamo taikymo

34Vilniaus rajono policijos komisariatas ir UAB „Efektyvios investicijos“ 2008 m. vasario 14 d. sudarė Transporto priemonių pasaugos sutartį dėl policijos sulaikytų automobilių transportavimo ir saugojimo, kuria davėjas (ieškovas) įsipareigojo kviesti saugotojo (atsakovo) specialiąsias transporto priemones davėjo sulaikytų transporto priemonių transportavimui, o saugotojas įsipareigojo priimti perduodamas transporto priemones, jas transportuoti į saugojimo aikštelę ir ten saugoti iki jų grąžinimo. Ieškovas 2011 m. vasario 1 d. pateiktu ieškiniu prašo pakeisti sutarties sąlygas, kurios nustato atsakovo teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų, kurių automobiliai transportuojami bei saugomi, atlyginimo už suteiktas paslaugas, ir sumažinti atsakomybės ribas reikalaujant iš jo atlyginimo už saugotojo suteiktas paslaugas, taip pat panaikinti sutarties sąlygą, nustatančią ieškovui pareigą, nutraukus sutartį, per tris mėnesius išsigabenti sulaikytas transporto priemones. Kaip ieškinio pagrindą jis nurodo, kad sutartis sudaryta esant esminei šalių teisių ir pareigų neatitikčiai, nes atsakovas pagal sutarties sąlygas yra įgijęs nepagrįstą pranašumą veikti savo nuožiūra; sutarties sąlygos sukūrė ieškovui nepagrįstų pareigų ir jo atžvilgiu yra diskriminacinės, neatitinkančios protingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo kriterijų, taip pat, kad atsakovas netinkamai vykdė (pažeidė) sutarties sąlygas, nes piktnaudžiavo sutarties sąlygomis, nustatančiomis jam teisę, bet ne pareigą reikalauti iš trečiųjų asmenų atlyginimo, ir elgėsi nesąžiningai, nes nesiėmė veiksmų, kad tretieji asmenys laiku atsiimtų saugomas transporto priemones ir sumokėtų už suteiktas paslaugas.

35CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis (pvz., kaip nagrinėjamu atveju, mišrias sutartis, turinčias paslaugų teikimo ir pasaugos sutarčių elementų), jeigu tai neprieštarauja įstatymui. Šis principas taikomas ir keičiant sudarytą sutartį ar atskiras jos sąlygas, t. y. šalys laisvos susitarti dėl sudarytos ir galiojančios sutarties sąlygų pakeitimo. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis); vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti bei kooperuotis ir ją vykdyti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 6.200 straipsnio 2, 3 dalys); jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis aplinkybėmis protingas asmuo (CK 6.200 straipsnio 4 dalis). Aptarti sutarties vykdymo principai reikšmingi nagrinėjamai bylai sprendžiant dėl taikytinų teisės normų ginčo teisiniams santykiams, nes tarp sutarties šalių kilus ginčui dėl sutarties sąlygų turinio ar netinkamo sutarties sąlygų vykdymo ir neišsprendus ginčo šalių laisva valia, nukentėjusi šalis turi teisę pažeistas teises ginti teisme, prašydama pakeisti (panaikinti) sutarties sąlygas dėl pasikeitusių aplinkybių (CK 6.204 straipsnis), esminės šalių nelygybės (CK 6.228 straipsnis), esminio sutarties pažeidimo ir kitų sutarties ar įstatymų nustatytų atvejų (CK 6.223 straipsnis). Tokiu atveju į teismą besikreipianti šalis turi įrodyti sutarties vykdymo principų faktinį pažeidimą ir (ar) prašymo pakeisti sutarties sąlygas faktinį pagrindą.

36Ieškovas nurodo, kad pareikšto ieškinio faktinis pagrindas – esminė sutarties šalių nelygybė, sutarties sąlygų suteiktas kitai šaliai perdėtas pranašumas, neekonomiški ir kitaip neteisėti kitos šalies veiksmai ir pan. Teisinio ieškinio pagrindo ieškovas aiškiai neįvardijo. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas privalo nurodyti tik faktinį ieškinio pagrindą, o teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Taigi, sprendžiant tarp bylos šalių kilusį ginčą, tik tinkamas ginčo santykio teisinis kvalifikavimas ir jį reguliuojančių teisės normų taikymas sudaro pagrindą priimti pagrįstą ir teisėtą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. – N. v. A. L., bylos Nr. 3K-3-534/2008; 2012 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪB ,,Vainiūnų agroservisas“ v. V. G., bylos Nr. 3K-3-106/2012; kt.). Pažymėtina ir tai, kad teismo sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje turi būti atsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus.

37Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas, palikdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, teisiniu pagrindu pakeisti ir panaikinti ieškovo nurodytas sutarties sąlygas nurodė policijos vykdomas funkcijas, sutarties specifiką (nenurodydamas, kuo ji pasireiškia) ir tai, kad valstybei negali būti uždėta pareiga apmokėti išlaidas, atsirandančias dėl transporto priemonės sulaikymo, remiantis nustatytomis taisyklėmis. Šie argumentai neišplėtoti, nepakankami ir nesudaro pagrindo konstatuoti ieškovo nurodytų sutarties sąlygų neteisėtumo (keitimo ir naikinimo), nes valstybė, savivaldybė ir jų institucijos, sudarydamos civilines sutartis, yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai (CK 2.36 straipsnis). Viešieji asmenys, nors ir turi specialųjį teisnumą, tačiau gali turėti ir įgyti civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jų steigimo dokumentams ir veiklos tikslams (CK 2.74 straipsnio 2 dalis). Byloje nenustatyta, kad sudaryta sutartis ar jos sąlygos prieštarauja policijos steigimo dokumentams ar jos veiklos tikslams. Teisėjų kolegija sutinka su kasacinio skundo argumentais, kad, sprendžiant ginčą, turėjo būti nustatinėjamos reikšmingos bylai faktinės aplinkybės ir taikomos sutarčių teisę reglamentuojančios civilinės teisės normos.

38Teisėjų kolegija nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepakankamai tyrė ir vertino įrodymus dėl ieškovo faktiniu ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių ir nenustatė bylai reikšmingų aplinkybių (CPK 176, 183, 185 straipsniai); nekvalifikavo ginčo teisinių santykių ir nesprendė, ar, taikant pirmiau išvardytas sutarčių teisės, kitas teisės normas, yra pagrindas keisti ir naikinti ieškinyje nurodytas sutarties sąlygas. Dėl aptartų proceso teisės normų netinkamo taikymo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Taigi, įvertinus tai, kad kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis tik teisės taikymo aspektu ir pats nenustatinėja faktinių bylos aplinkybių, nes yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų bylos aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis), bei konstatavus, kad apeliacinės instancijos teismo padaryti proceso teisės normų pažeidimai galėjo turėti įtakos neteisėtos nutarties priėmimui (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas), apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 3 dalis).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

40Kasacinio teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), šioje byloje yra 11,80 Lt. Kasaciniam teismui nutarus grąžinti bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, paskirstymo klausimas paliktinas spręsti apeliacinės instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93 straipsnis).

41Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

43Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašė pripažinti,... 6. Vilniaus rajono policijos komisariato ir UAB „Efektyvios investicijos“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo... 8. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. birželio 6 d. sprendimu... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus apskrities VPK... 10. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m.... 11. Teisėjų kolegija nustatė, kad sutartis sudaryta dėl paslaugos viešojo... 12. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 13. Kasaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas pakeitė ir panaikino Sutarties, kuri, paties... 15. 2. Kasatorius nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė ir... 16. 3. Kasatoriaus teigimu, nepagrįstos teismų išvados, kad ieškovas yra iš... 17. 4. Kasatorius nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 18. Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į Lietuvos... 19. 5. Kasatorius pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 20. 6. Nagrinėjamu atveju nebuvo CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nustatytų Sutarties... 21. 7. Kasatorius pažymėjo, kad jo automobilių saugojimo aikštelėje transporto... 22. 8. Kasatoriaus teigimu, nors pirmosios instancijos teismas, atmesdamas... 23. 9. Kasatoriaus teigimu, sprendimo rezoliucinė dalis neaiški. Pirmosios... 24. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas Vilniaus apskrities vyriausiasis... 25. 1. Vilniaus apskrities VPK veikla yra išimtinai susijusi su viešojo intereso... 26. 2. Ieškovo teigimu, Vilniaus apskrities VPK pagrįstai tikėjosi, kad UAB... 27. 3. Kasatoriui išlaidos, kurias jis patyrė veikdamas trečiųjų asmenų... 28. 4. Ieškovas nurodė, kad šioje situacijoje policijos pareigūnai veikia kaip... 29. Ieškovo nuomone, šioje byloje svarbi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m.... 30. 5. Ieškovas teismui pateikė išrašus iš sutarčių su ūkio subjektais,... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 33. Dėl proceso teisės normų netinkamo taikymo... 34. Vilniaus rajono policijos komisariatas ir UAB „Efektyvios investicijos“... 35. CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas reiškia, kad... 36. Ieškovas nurodo, kad pareikšto ieškinio faktinis pagrindas – esminė... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas, palikdamas... 38. Teisėjų kolegija nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nepakankamai... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 40. Kasacinio teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK... 41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį panaikinti ir... 43. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...