Byla 2-240-750/2017
Dėl nuomos mokesčio ir nuostolių už sugadintą įrangą priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Vaidai Gumuliauskienei, Eglei Šeputienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau tekste – UAB) „Hortivita“ atstovui advokatui Mindaugui Repšui,

4atsakovės UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ atstovui advokatui Valdui Andrijauskui,

5viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Hortivita“ ieškinį atsakovei UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ dėl nuomos mokesčio ir nuostolių už sugadintą įrangą priteisimo,

Nustatė

6Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“, 180 Eur nuomos mokesčio, 497,58 Eur nuostolius už sugadintos įrangos remontą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (677,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. birželio 6 d. ieškovė UAB „Hortivita“ ir atsakovė UAB „Europietiškos Plieno konstrukcijos“ pasirašė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 20160606/01 M, pagal kurią UAB „Hortivita“ (sutartyje - Nuomotojas) susitarė išnuomoti UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ (sutartyje - Nuomininkas) mechanizmus bei kitą statybinę įrangą. Pagal šią sutartį ieškovas 2016 m. birželio 6 d. perdavė ir išnuomojo atsakovui dažų purkštuvą GRACO BAL-1639663 ( toliau tekste ir – dažų purkštuvas, įranga) (3000 Eur vertės) (perdavimas įformintas Įrangos perdavimo - priėmimo aktu Nr. 000000005530), o atsakovė minėtą įrangą priėmė ir įsipareigojo už jos nuomą apmokėti nustatytą pinigų sumą. Atsakovė ginčo įrangą išsinuomojo 2016 m. birželio 6 d. pagal šalių sudarytą įrangos perdavimo aktą. Dažų purkštuvą iš ieškovės paėmęs UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ darbuotojas nepareiškė jokių pastabų dėl minėtos įrangos techninės būklės, nes jis buvo veikiantis. 2016 m. birželio 30 d. UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ buvo išrašyta sąskaita faktūra Nr. HORT1600987 už dažymo aparato nuomą už 17 dienų, kurią UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ apmokėjo 2016 m. liepos 28 d. pavedimu ir ieškovė dėl to jokių pretenzijų neturi. Minėta įranga buvo grąžinta 2016 m. liepos 12 d., tačiau priimant pastebėta, kad dažų purkštuvas yra sugadintas, t. y. blogai veikė, ir tai atsakovės darbuotojas A. S., kuris grąžino aparatą, matė ir pripažino, kad jis blogai veikia ir yra sugadintas. Su juo žodžiu buvo susitarta, kad nustačius dažų purkštuvo gedimus bus surašytas defektų nustatymo aktas ir bus pateikta sąskaita už jo remontą. A. S. su tuo sutiko ir paprašė jį informuoti telefonu, kai bus aiškūs minėto purkštuvo gedimai ir suma už remontą. 2016 m. liepos 14 d. buvo nustatyti dažų purkštuvo GRACO BAL-1639663 gedimai, šios įrangos remontas kainavo 497,58 Eur. Tą pačią dieną atsakovo darbuotojas A. S. telefonu buvo informuotas apie nustatytus įrangos gedimus ir remonto kainą, pokalbio metu minėtas asmuo pažadėjo apie tai informuoti įmonės vadovybę ir pranešti. Kadangi iš atsakovo nesulaukė jokių žinių, todėl atsakovui buvo išrašyta sąskaita faktūra Nr. HORT1601338 dėl 497,58 Eur už dažų purkštuvo remontą apmokėjimo, bei sąskaita faktūra Nr. HORT1601181 dėl 180,00 Eur už šios įrangos nuomą apmokėjimo. Už minėto purkštuvo nuomą buvo neapmokėta už 6 dienas. Abi sąskaitos buvo išsiųstos atsakovei, tačiau 2016 m. rugpjūčio 18 d. atsakovė ieškovę raštu Nr. S-1550 informavo, kad atsisako apmokėti sąskaitą faktūrą Nr. HORT1601338. Reaguojant į šį atsakovės raštą, jai buvo pateiktas 2016 m. liepos 14 d. defektų nustatymo aktas. Tačiau 2016 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. S-1553 atsakovė vėl atsisakė sumokėti už dažų purkštuvo remontą, motyvuodama tuo, kad grąžinant minėtą įrangą nebuvo pateiktas joks defektų nustatymo aktas, o jis pateiktas tik 2016 m. rugpjūčio 23 d., t. y. praėjus daugiau nei mėnesiui po aparato grąžinimo. Po to dar buvo bendrauta telefonu su UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ vadovu R. K., tačiau jis kategoriškai atsisakė sumokėti už sugadinto dažų purkštuvo remontą, nors kaip minėta, grąžinant minėtą įrangą atsakovės darbuotojas A. S. pripažino, kad grąžina sugadintą dažymo aparatą ir jis buvo sugadintos būtent nuomos laikotarpiu, kai šis aparatas nuo 2016 m. birželio 6 d. iki 2016 m. liepos 1 d. buvo išnuomotas atsakovei.

7Pagal su atsakove 2016 m. birželio 6 d. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties Nr. 20160606/01M 4.7. punktą, nuomininkas privalo grąžinti įrangą nuomotojui švarią ir tokios būklės, kokios ji buvo perdavimo nuomininkui metu, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Jeigu įranga nuomotojui gražinama pažeista, nuomotojas atlieka įrangos remonto darbus, o mokestį už įrangos remontą apskaičiuoja bei pateikia sąskaitą apmokėti nuomininkui. Taigi, nuomininkas, šiuo atveju atsakovė, privalėjo įrangą grąžinti tokios pačios komplektacijos, kokią gavo, taip pat tokio pat techninio stovio, koks buvo išdavimo metu. Atsakovė šios savo pareigos nevykdė, nes dažų purkštuvas buvo grąžintas sugedęs ir tai grąžinimo metu pripažino atsakovės darbuotojas A. S..

8Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Hortivita“ atstovas advokatas M. R. palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus ir jį patikslino. Nurodė, kad sutinka, su tuo faktu, kad 180 Eur nuomos mokesčio apmokėta jau po to kai buvo pateiktas ieškinys teismui, todėl prašo iš atsakovės priteisti 497,58 Eur nuostolius už sugadintos įrangos remontą, o reikalavimo dalyje dėl 180 Eur nuomos mokesčio atsisako. Papildomai ieškovės atstovas paaiškino, kad atsakovei grąžinant dažų purkštuvą GRACO BAL-1639663 jis buvo nenuplautas, neišvalytas, o tai turėjo padaryti atsakovė. Norint tą aparatą išplauti reikia jį visą išardyti ir išplauti aukšto slėgio siurbliais. Grąžinimo metu matėsi, kad dažų purkštuvas neveikia, tačiau kokie tie defektai nustatyti neišardžius jo nėra galimybės. Tik išvalius jį buvo galima nustatyti defektus, ir to padaryti grąžinimo metu nebuvo galima padaryti ir apie tai žodžiu buvo informuotas atsakovės atstovas, jam taip pat nurodyta, kad apie defektacijos metu nustatytus pažeidimus jis bus papildomai informuotas. Defektuojant purkštuvas buvo išardytas ir aptikta, kad jame nebėra pagrindinio filtro. Priežasčių kodėl grąžinant dažų purkštuvą nebuvo pažymėta net ta aplinkybė, kad jis buvo nešvarus ir netvarkingas, nurodyti negalėjo. Nurodė, kad iš ieškovės vyr. buhalterės K. K. 2016-12-12 aiškinamojo rašto prie buhalterinių ataskaitų matyti, kad dažų purkštuvas per laikotarpį nuo 2016-06-01 iki 2016-07-31 buvo išnuomotas tik UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ ir jokiai kitai įmonei ši įranga nebuvo nuomota. Iš to ieškovės atstovas daro išvadą, kad daugiau niekas kitas, tik atsakovė galėjo jį sugadinti.

9Atsakovė „UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir iš ieškovės priteisti visas turėtas išlaidas, susijusias su šios civilinės bylos nagrinėjimu. Atsiliepime nurodė, kad už ieškinyje minimo dažų purkštuvo nuomą - nuompinigius, sumoje 180,00 Eur į ieškovės sąskaitą banke, mokėjimo pavedimu pervedė 2016-11-28, tad akivaizdu, kad ginčo šioje dalyje nebėra. Pažymėjo, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2016-06-06 buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 20160606/01 M, tačiau pagal sutarties esmę tai buvo įrangos nuomos sutartis, kadangi ieškovė terminuotai išnuomojo atsakovei dažų purkštuvą GRACO BAL-1639663. Atsakovė sutinka, kad nors išsinuomotas aparatas buvo akivaizdžiai ne naujas, tačiau iš tiesų jis buvo veikiantis ir jį gavo nuomai. Pripažįsta, kad šį dažymo aparatą naudojo iki 2016 m. liepos 11 d., o 2016 m. liepos 12 d. išsinuomotą aparatą grąžino ieškovei. Atsakovė nesutinka su ieškovės teiginiu, kad “priimant įrangą buvo pastebėta, kad daržų purkštuvas yra sugadintas, t.y. blogai veikia ir yra sugadintas”. Nurodo, kad šios ieškovės ieškinyje nurodytos aplinkybės yra atvaizdžiai tikrovės neatitinkančios, nes šiuos ieškovės teiginius akivaizdžiai paneigia ant 2016-06-06 įrangos perdavimo-priėmimo akto Nr.000000005330 apatinės dalies uždėtas ieškovės atstovo spaudas apie tai, kad įranga grąžinta 2016-07-12 11 val. 45 min. ir apie tai, kad sugrąžintas dažų purkštuvas neturi jokių trūkumų, nes minimame akte to nenurodyta, o išsinuomoto įrenginio sugrąžinimo faktą patvirtino ieškovės atstovas M. P. savo parašu. Tad yra akivaizdu tai, kad įrenginio sugrąžinimo momentu jokių įrašų priėmimo-perdavimo akte, apie tai, kad įrenginys yra neveikiantis ar yra sugadintas, padaryta nebuvo, o atsakovės darbuotojui A. S. jokių pastabų, dėl grąžinamo įrenginio techninės būklės, įrangą priimantis darbuotojas nei raštu nei žodžiu, nepareiškė, todėl atsakovė konstatuoja, kad išsinuomotas dažymo aparatas ieškovei buvo sugrąžintas tokio pat techninio stovio, koks ir buvo iš jų gautas 2016-06-06.

10Atsakovė pažymi, kad kaip matoma iš ieškovės prie ieškinio pridedamo priedo Defektinio akto, kuris buvo surašytas 2016-07-14 ir šiame pačios ieškovės surašytame akte nurodoma, kad: “2016-07-14 telefono numeriu 8 659 3437 jūsų darbuotojas buvo informuotas apie sugadintas detales ir jų vertę”. Atsakovė pripažįsta, kad iš tiesų 2016-07-14 buvo paskambinta minimu numeriu, kuris priskirtas A. S. ir buvo užsiminta apie aparato naudojimo nesklandumus, tačiau A. S. atsakė, kad yra paėjusios 2 (dvi) dienos po išsinuomotos įrangos grąžinimo ir buvo paaiškinta, kad aparato grąžinimo momentu atsakovei nebuvo pareikšta jokių pretenzijų, todėl nemano, kad su kilusiais įrangos darbo nesklandumais (jeigu tokie iš tiesų buvo), jie turi kažką bendro. Aparato gedimus nustatė ne nepriklausomi specialistai ar ekspertai, kurie būtų atsakę į klausimus ar tai gedimas ar natūralus nusidėvėjimas, o pati nuomininkė, surašiusi defektinį aktą, o be to į defektacijos atlikimo procedūrą net nebuvo pakviestas atsakovės atstovas. Tad “defektuotojai” be pašaliečių galėjo konstatuoti ką tiktai sugalvojo.

11Apie minimą 2016-07-14 defektinį aktą atsakovei tapo žinoma gerokai vėliau nei po 2016-07-29 PVM sąskaitos faktūros Nr. HORT1601338 pateikimo apmokėjimui, nes iš tiesų atsakovei buvo atsiųsta minima sąskaita, į kurią atsakė savo 2016-08-18 raštu Nr. S-1550, kuriame išsakė motyvuotą nesutikimą, atsisakydami apmokėti pateiktą apmokėjimui minimą sąskaitą. Tik 2016 m. rugpjūčio 23 d. buvo pateiktas 2016-07-14 defektinis aktas, tad savo poziciją į šį ieškovės surašytą defektinį aktą išsakė savo 2016-08-25 rašte nuomotojai Nr.S-1553, nurodydami, kad šis defektinis aktas neturi jokios juridinės galios ir laikėsi tos pačios pozicijos, kad su nuomotojos dažymo įrangos gedimais neturi nieko bendra, kadangi išsinuomotą įrenginį pridavė nuomotojai, ką jie patvirtino spaudu ant priėmimo-perdavimo akto (b.l. 20-22).

12Atsakovės UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ atstovas advokatas Valdas Andrijauskas teismo posėdžio metu laikėsi atsiliepime į ieškinį išdėstytos pozicijos ir papildomai paaiškino, kad 2016-06-06 tarp šalių pasirašius bendradarbiavimo sutartį buvo pasirašytas ir aparato Perdavimo-priėmimo aktas, kuriame pažymėtas įrangos perdavimo priėmimo laikas – 2016-06-06 15:05 val. Jame papildomai pažymėta, kad grąžindamas įrangą nuomininkas privalo ją tinkamai paruošti, t.y. išvalyti, sutvarkyti ir kt. Jeigu įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas padengtų visas remonto ar plovimo išlaidas. Atsakovės atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad net grąžinant šalims buvo žinoma apie reikalavimą, kad įranga privalo būti tvarkinga ir apie tai turi būti pažymima. Atsakovė teigia, kad įrenginys buvo grąžintas tvarkingas ir švarus, ką įrodo ir įrangos perdavimo-priėmimo aktas, o ieškovės atstovo teiginiai apie tai, kad įrenginys buvo grąžintas netvarkingas ir dėl to grąžinimo metu nebuvo galima nustatyti defektų yra nepagrįstas.

132017-07-14 defektiniame akte nurodoma, kad aparato valymas kainuos 35,00 Eur, nors perdavimo - priėmimo akte nurodo, kad tai kainuos 45,00 Eur ir nurodyta aparato remonto kaina, viso 497,58 Eur sumai. Tačiau atsakovės atstovas pažymi, kad atsakovė nebuvo kviečiama į defektaciją, o pateiktas defektinis aktas buvo nepasirašytas vadybininko M. P.. 2016-07-29 ieškovė atsakovei išsiuntė PVM sąskaitą faktūrą Nr. HORT1601338 su reikalavimu apmokėti 497,58 Eur sumą. 2016-08-18 atsakovas raštu Nr. S-1150 atsisakė apmokėti šią sąskaitą faktūrą. 2016-08-23 ieškovė išsiuntė atsakovei 2016-07-14 Defektinį aktą. Tad nuo 2016-07-12 kada buvo grąžintas aparatas ieškovei tik 2016-08-23 atsakovei buvo pateiktas Defektinis aktas. 2016-08-25 atsakovė dar kartą raštu informavo, kad atsisako ją apmokėti, kadangi sąskaita-faktūra buvo pateikta be pagrindo.

14Nurodė, kad byloje nėra neginčijamų objektyvių įrodymų apie tai, kad dėl atsakovės veiksmų buvo sugadintas išsinuomotas dažų purkštuvas bei apie defektacijos darbų atlikimo teisingumą.

15Liudytojas M. P., dirbantis UAB „Hortvita“ vadybininku teismo posėdyje paaiškino, kad jis išnuomojo ir priėmė dažų purkštuvą iš atsakovės. Perduodant minėtą įrangą atsakovei ji buvo veikianti, o kai atsakovė grąžino minėtą purkštuvą, jis buvo netvarkingas, praleido slėgį, todėl apie tai informavo atsakovės darbuotoją, kuris grąžino tą dažymo aparatą. Atsakovei grąžinant minėtą aparatą, jis iš karto patikrino, t.y. prijungė vandenį ir pastebėjo, kad su juo kažkas negerai. Jis prietaisų netvarko, todėl tiksliai pasakyti kas tam purkštuvui negerai negalėjo pasakyti. Galvojo, kad jame yra užsikimšę filtrai ir juos išvalius šis prietaisas veiks. Apie tai ir pasakė atsakovės darbuotojui. Atsakovės darbuotojas sutiko, kad grąžinimo metu jis neveikė. Nurodo, kad jis purkštuvo grąžinimo dieną nieko nesurašė apie jo trūkumus, uždėjo antspaudą ir pasirašė. Jis tik konstatavo faktą, kad grąžintas. Žodžiu atsakovės darbuotojui buvo pasakyta, kad kai pažiūrės ir įvertins specialistai kas negerai su minėta įranga, apie tai bus informuoti žodžiu. Nurodo, kad purkštuvas priklauso ne ieškovei, išoriniam tiekėjui UAB „Baltresa“. Grąžinus dažų purkštuvą, liudytojas iš karto paskambino UAB „Baltresa“ ir tą pačią dieną pranešė, kad jis grąžintas ir su juo kažkas negerai, praleidžia slėgį. Įmonės UAB „Baltresa“ atstovas atvažiavo ir išsivežė purkštuvą tam, kad jį išvalytų ir būtų nustatyti defektai. Atsakovo apie tai, kur jis bus vežamas ir žiūrimas neinformavo, nes nemanė, kad to reikia. Apie tai, kad dažų purkštuvas yra sugadintas liudytojui pranešė kitą dieną UAB „Baltresa“ atstovas ir jiems atsiuntė sąskaitą faktūrą už remontą. Liudytojas M. P. gavęs sąskaitą paskambino ir apie informavo atsakovės atstovą, kuris pasakė, kad turi pasitarti su vadovu. Nesulaukęs iš atsakovės darbuotojo atsakymo, atsakovei išrašė sąskaitą už sugadintą daiktą. Defektinis aktas buvo siųstas atsakovei, tačiau tikslios datos neatsimena. UAB „Hortivita“ dirba nuo 2016 m. gegužės 3 d. Įrangos perdavimo – priėmimo akte nenurodė, kad įranga veikia netinkamai, nes manė, kad tai ne gedimas, o tiesiog užsikišęs filtras. 2016-07-14 Defektacijos aktas buvo surašytas pagal sąskaitą, kurią išrašė ir pateikė aparatą tvarkiusi įmonė UAB „Baltresa“.

16Liudytojas G. L., dirbantis UAB „Hortvita“ vadybininku teismo posėdyje paaiškino, kad jam žinoma apie tai, kad buvo sugadintas dažymo purkštuvas. Kokiomis aplinkybės jis buvo sugadintas nežino, nedalyvavo nei išnuomojant jį atsakovei, nei grąžinant šią įrangą ieškovei.

17Liudytojas A. S., dirbantis UAB „Europietiškos plieno konstrukcijos“ saugos ir sveikatos inžinieriumi, teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovė „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ išsinuomojo iš ieškovės UAB „Hortivita“ dažų purkštuvą. Juo pasinaudojo apie mėnesį laiko ir grąžino. Jisai pats asmeniškai jį grąžino 2017-07-12 ieškovei, purkštuvą priėmė vadybininkas. Priimant aparatą jis buvo tikrinamas pajungiant į elektros tinklą ir pripilant vandens. Jokių minėtos įrangos sutrikimų nebuvo nustatyta. Purkštuvą grąžinant jis buvo išplautas ir tvarkingas. Išsinuomojant dažų purkštuvą taip pat jis buvo tvarkingas. Jame buvo filtras. Ieškovės vadybininkas priimdamas minėtą įrangą nežiūrėjo ar yra ten filtras. Po dažų purkštuvo grąžinimo skambino ieškovės vadybininkas ir pasakė, kad tą aparatą atidavė remontui ir nori, kad atlygintų nuostolius. Defektinį aktą atsiuntė po pusantro mėnesio. Kas atliko defektaciją liudytojas nežino. Atsakovei nebuvo pranešta kas darys defektaciją ir kur ji bus atliekama. Apie tai, kad dažų purkštuvas sugadintas jam pranešė skambučiu po dviejų ar trijų savaičių. Tas aparatas galėjo sugesti bet kokiu momentu ir jo nuomone ieškovė taip nori pasipinigauti. Nurodė, kad su tuo aparatu dirbo Z. M., jis buvo apmokytas ir su minėtu aparatu dirbti mokėjo.

18Liudytojas Z. M., dirbantis UAB „Europietiškos plieno konstrukcijos“, teismo posėdžio metu paaiškino, kad bendrovė, kurioje jis dirba 2016 m. birželio mėnesį išsinuomojo dažų purkštuvą. Tuo aparatu dirbo apie pusantro ar du mėnesius. Minėtas purkštuvas veikė. Po darbo jis visada buvo išplaunamas. Baigus darbus ir ruošiantis purkštuvą grąžinti, jis buvo nuplautas ir išvalytas. Viduje buvo filtras ir aparatas buvo grąžintas su juo. Jis pats tą dieną, kai aparatas buvo grąžintas ieškovei, patikrino. Pačioje grąžinimo procedūroje nedalyvavo. Nurodo, kad išnuomotas purkštuvas buvo ne naujas, juo buvo dažomos metalo konstrukcijos.

19Teisminio nagrinėjimo metu ieškinio reikalavimo dėl 180,00 Eur nuomos mokesčio ieškovė atsisakė, kadangi atsakovė šią skolą 2016-11-28 mokėjimo nurodymu Nr. 1294 apmokėjo ( b.l.26). Esant tokioms aplinkybėms civilinės bylos dalis dėl 180,00 Eur nuomos mokesčio nutrauktina ( CPK 293 str. 1d. 4p.)

20Ieškinys atmestinas.

21Bylos medžiaga nustatyta, kad 2016 m. birželio 6 d. ieškovas UAB „Hortivita“ ir atsakovas UAB „Europietiškos Plieno konstrukcijos“ pasirašė Bendradarbiavimo sutartį Nr. 20160606/01 M, pagal kurią UAB „Hortivita“ (sutartyje - Nuomotojas) susitarė išnuomoti UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ (sutartyje - Nuomininkas) mechanizmus bei kitą statybinę įrangą (b.l. 7-10). Įrangos perdavimo-priėmimo aktu Nr. 000000005530 ieškovė 2016 m. birželio 6 d. perdavė ir išnuomojo atsakovui dažų purkštuvą GRACO BAL-1639663 (3000 Eur vertės), o atsakovas įrangą priėmė ir įsipareigojo už jos nuomą apmokėti nustatytą pinigų sumą (b.l. 12). Atsakovė ginčo įrangą išsinuomojo 2016 m. birželio 6 d. pagal šalių sudarytą įrangos perdavimo aktą. Įrangos perdavimo-priėmimo akte taip pat padaryta žyma apie tai, kad įranga grąžinta 2016-07-12 11 val. 45 min. (b.l. 12). 2016-07-14 buvo surašytas Defektinis aktas 497,58 Eur (b.l. 13). 2016-07-20 ieškovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. HORT1601181 atsakovei dėl 180, 00 Eur apmokėjimo už dažymo aparato GRACO T MAX II nuomą (b.l. 14). 2016-07-29 ieškovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą NR. HORT1601338 už Dažymo aparato remontą 497,58 Eur sumai (b.l. 15). Atsakovė UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ 2016-08-18 raštu Nr. SD-1550 Dėl PVM sąskaitos – faktūros Nr. HORT1601338 atsisakė apmokėti sąskaitą faktūrą, motyvuojant, jog ji pateikta be pagrindo, nurodė, kad grąžinant aparatą jokių pretenzijų nebuvo pateikta (b.l. 16). 2016-08-25 raštu Nr. SD-1553 Dėl PVM sąskaitos – faktūros Nr. HORT1601338 dar kartą atsisakė apmokėti sąskaitą faktūrą, motyvuojant tuo, kad grąžinant aparatą nebuvo pateiktas defektinis aktas ar kitas dokumentas, patvirtinantis kad įrenginys sugadintas (b.l. 17).

22Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdymo principas, kuris reiškia, kad šalys privalo laikytis sutarties sąlygų, jas tinkamai vykdyti. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnis).

23Įrenginių nuomos teisiniai santykiai neturi specialaus teisinio reglamentavimo, kaip, pavyzdžiui, žemės ar gyvenamosios patalpos nuomos, todėl šiems nuomos teisiniams santykiams taikomos bendrosios nuomos santykius nustatančios teisės normos.

24Pagal bendrąsias teisės normas įrangos nuomos sutarties esmė – nuomotojo įsipareigojimas suteikti už mokestį įrenginį nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti, o nuomininko – įsipareigojimas naudotis šiuo įrenginiu pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį ir, pasibaigus nuomos sutarties terminui, grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės.

25Pagal CK 6.499 straipsnio 1 dalį, pasibaigus nuomos sutarčiai, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą arba sutartyje sulygtos būklės. CK 6.500 straipsnyje yra numatyta, jeigu nuomininkas pablogina išsinuomotą daiktą, jis privalo nuomotojui atlyginti dėl pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės. CK 6.500 straipsnyje nurodyta nuomininko atsakomybė už daikto pabloginimą yra siejama su nuomininko kalte.

26Byloje kilo ginčas dėl 497,58 Eur nuostolių priteisimo.

27Atsakovė nesutinka, kad padarė žalą išsinuomotam dažų purkštuvui GRACO BAL-163 9663. Ieškovė savo reikalavimą grindžia 2016-07-14 Defektiniu aktu, 2016-07-29 PVM sąskaita faktūra Nr. HORT1601338, 2016-07-12 UAB „Baltresa“ sąskaita faktūra Nr. 20160712-1.

28Pagal bendradarbiavimo sutarties Nr. 2016-06-06/01M, pasirašytos tarp šalių 2016 m. birželio 6 d., 2.6. punktą tuo atveju, jeigu grąžinant įrangą Nuomotojui, konstatuojami pažeidimai ir/arba Įrangos trūkumas, Nuomininkas kartu su Sutarties 2.2. punkte nustatytu Įrangos priėmimo-perdavimo (grąžinimo) aktu, privalo pasirašyti įrangos pažeidimų ir/arba trūkumo defektacijos aktą, kurio pagrindu Nuomotojas turi teisę išrašyti Nuomininkui atitinkamą sąskaitą faktūrą sumai, reikalingai Įrangos pažeidimams ir/arba trūkumams pašalinti. Tuo atveju jeigu Nuomininkas nepasirašo defektacijos akto, Nuomotojas turi teisę vienašališkai įforminti Įrangos pažeidimų ir/arba trūkumo defektacijos aktą, kurio pagrindu Nuomotojas turi teisę išrašyti Nuomininkui atitinkamą sąskaitą faktūrą sumai reikalingai įrangos pažeidimams ir/arba trūkumui pašalinti. Kaip matyti iš Įrangos perdavimo-priėmimo akto dažų purkštuvas GRACO BAL-163 9663 buvo perduotas atsakovei 2016-06-06 15:05 val., ir grąžintas ieškovei 2016-07-12 11val.45 min. Jokių įrašų akte apie tai, kad minėta įranga grąžinta netvarkinga, nevalyta ir sugadinta padaryta nėra.

29Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.).

30Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Keleto įrodymų vertinimo rezultatą lemia ne tik kiekvieno iš įrodymų patikimumas, bet ir įrodomųjų duomenų tarpusavio santykis – ar nėra prieštaravimų tarp jų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami yra tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs yra šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. T. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-150/2007; 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Privati valda“ v. Ž. G., bylos Nr. 3K-3-18/2008).

31Nagrinėjamu atveju teismas laiko, kad ieškovė neįrodė, kad dažų purkštuvas GRACO BAL-163 9663 jo grąžinimo ieškovei momentu 2016-07-12 11 val. 45 min. buvo sugadintas dėl ko ieškovė patyrė nuostolių 497,58 Eur sumai, kadangi įrangos-perdavimo akte apie tai nepažymėta. Liudytojo M. P. parodymai, kad atsakovės darbuotojas A. S. sutiko, kad su minėtu aparatu kažkas negerai ir buvo žodžiu susitarta, kad jiems bus pranešta apie nustatytus gedimus ir surašytas defektų nustatymo aktas ir tuo pagrindu bus pateikta sąskaita už dažymo aparato remontą taip pat neįrodytas į bylą surinktais įrodymais. Priešingai liudytojai A. S. ir Z. M. paliudijo, kad įranga buvo grąžinta išvalyta, tvarkinga ir veikianti. Bendradarbiavimo sutarties 2.6. punktas įpareigojo šalis, jeigu grąžinant Įrangą konstatuojami pažeidimai ir/arba trūkumai, Nuomininkas kartu su Sutarties 2.2. punkte nustatytu Įrangos priėmimo-perdavimo (grąžinimo) aktu, privalo pasirašyti įrangos pažeidimų ir/arba trūkumo defektacijos aktą. Kaip matyti iš bylos medžiagos Defektinis aktas buvo surašytas tik 2016-07-14 ir jokių parašų, nei nuomininko, nei nuomotojo ant jo nėra. Pažymėtina, kad defektavimo aktas ieškovei pateiktas tik 2016-08-23, t.y. praėjus gan ilgam laikotarpiui nuo įrangos grąžinimo, nors ieškovės darbuotojo M. P. teigimu vizualiai matėsi, kad ji buvo netvarkinga, blogai veikianti, jos grąžinimo dieną. Nustatyta, kad ieškovė taip pat nepranešė atsakovei apie tai, kad bus atliekama įrangos ( dažų purkštuvo) defektacija, nebuvo pranešta kas ir kur ją atliks. Šios aplinkybės kelia pagrįstas abejones, kad minėta įranga buvo sugadinta atsakovės.

32Ieškovės UAB „Hortivita“ 2016-12-12 aiškinamasis raštas prie buhalterinių ataskaitų nors ir įrodo, tą faktą, kad minėta įranga laikotarpiu nuo 2016-06-01 iki 2016-07-31 buvo išnuomota tik UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“, tačiau tai neįrodo ginčijamo fakto, kad įranga ją grąžinant, t.y. 2016-07-12 11 val.45 min. buvo nešvari ir sugadinta.

33Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovė neįrodė, kad atsakovei grąžinant įrangą ( dažų purkštuvą) ji buvo sugadinta ir dėl to ieškovė patyrė 497,58 Eur nuostolių, todėl ieškovės ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas.

34Bylinėjimosi išlaidos

35Pareiškus ieškinį, atsakovas jo dalį, t.y. 180,00 Eur, 27 % pareikštų reikalavimų pripažino ir įvykdė, likusioje dalyje ieškovo reikalavimai atmesti (73%). Bylinėjimosi išlaidos šalims ir valstybei atlygintinos pagal tenkintų ir atmestų reikalavimų proporcijas(CPK 93, 96 str.). Atsakovė byloje pateikė įrodymus apie turėtas atstovavimo išlaidas – 400 Eur (b.l. 24), ieškovas sumokėjo 20,33 Eur žyminio mokesčio, susidarė 4,12 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atitinkamai iš atsakovo ieškovui priteistina 5,33 Eur žyminio mokesčio, valstybei 1,12 Eur, iš ieškovo atsakovui 292 Eur atstovavimo išlaidų ir 3 Eur valstybei. Įskaičius šalių tarpusavio bylinėjimosi išlaidas( 292Eur -5,33Eur), iš ieškovo atsakovui priteistina 286,67 Eur atstovavimo išlaidų.

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str. - 268 str., 270 str.,

Nutarė

37Ieškinį atmesti.

38Civilinę bylą dėl 180,00 Eur nuomos mokesčio nutraukti ieškovei atsakius šios ieškinio dalies.

39Ieškinį dėl 497,58 Eur nuostolio už sugadintos įrangos remontą atmesti.

40Priteisti iš ieškovės UAB „Hortivita“ 286,67 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“.

41Priteisti iš ieškovės „Hortvita“ 3 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

42Priteisti iš atsakovo UAB „Europietiškos plieno konstrukcijos“ 1,12 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

43Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Vaidai Gumuliauskienei, Eglei Šeputienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau tekste – UAB)... 4. atsakovės UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ atstovui advokatui... 5. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Europietiškos Plieno... 7. Pagal su atsakove 2016 m. birželio 6 d. pasirašytos bendradarbiavimo... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės UAB „Hortivita“ atstovas advokatas 9. Atsakovė „UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ pateikė... 10. Atsakovė pažymi, kad kaip matoma iš ieškovės prie ieškinio pridedamo... 11. Apie minimą 2016-07-14 defektinį aktą atsakovei tapo žinoma gerokai vėliau... 12. Atsakovės UAB „Europietiškos Plieno Konstrukcijos“ atstovas advokatas... 13. 2017-07-14 defektiniame akte nurodoma, kad aparato valymas kainuos 35,00 Eur,... 14. Nurodė, kad byloje nėra neginčijamų objektyvių įrodymų apie tai, kad... 15. Liudytojas M. P., dirbantis UAB „Hortvita“ vadybininku... 16. Liudytojas G. L., dirbantis UAB „Hortvita“ vadybininku... 17. Liudytojas A. S., dirbantis UAB „Europietiškos plieno... 18. Liudytojas Z. M., dirbantis UAB „Europietiškos plieno... 19. Teisminio nagrinėjimo metu ieškinio reikalavimo dėl 180,00 Eur nuomos... 20. Ieškinys atmestinas.... 21. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2016 m. birželio 6 d. ieškovas UAB... 22. Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka... 23. Įrenginių nuomos teisiniai santykiai neturi specialaus teisinio... 24. Pagal bendrąsias teisės normas įrangos nuomos sutarties esmė – nuomotojo... 25. Pagal CK 6.499 straipsnio 1 dalį, pasibaigus nuomos sutarčiai, nuomininkas... 26. Byloje kilo ginčas dėl 497,58 Eur nuostolių priteisimo.... 27. Atsakovė nesutinka, kad padarė žalą išsinuomotam dažų purkštuvui GRACO... 28. Pagal bendradarbiavimo sutarties Nr. 2016-06-06/01M, pasirašytos tarp šalių... 29. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir... 30. Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu... 31. Nagrinėjamu atveju teismas laiko, kad ieškovė neįrodė, kad dažų... 32. Ieškovės UAB „Hortivita“ 2016-12-12 aiškinamasis raštas prie... 33. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovė neįrodė, kad... 34. Bylinėjimosi išlaidos... 35. Pareiškus ieškinį, atsakovas jo dalį, t.y. 180,00 Eur, 27 % pareikštų... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str. - 268 str.,... 37. Ieškinį atmesti.... 38. Civilinę bylą dėl 180,00 Eur nuomos mokesčio nutraukti ieškovei atsakius... 39. Ieškinį dėl 497,58 Eur nuostolio už sugadintos įrangos remontą atmesti.... 40. Priteisti iš ieškovės UAB „Hortivita“ 286,67 Eur bylinėjimosi išlaidų... 41. Priteisti iš ieškovės „Hortvita“ 3 Eur bylinėjimosi išlaidų... 42. Priteisti iš atsakovo UAB „Europietiškos plieno konstrukcijos“ 1,12 Eur... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...