Byla 2-826-769/2012
Dėl santuokos nutraukimo esant abiejų sutuoktinių kaltei bei atsakovės D. O. priešieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl ieškovo kaltės

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Ingridai Šakickienei, dalyvaujant ieškovui E. O., ieškovo atstovei advokatei Onai Kapliauskaitei, atsakovės atstovei advokatei Vidai Šeikienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. O. ieškinį atsakovei D. O. dėl santuokos nutraukimo esant abiejų sutuoktinių kaltei bei atsakovės D. O. priešieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl ieškovo kaltės,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu (b. l. 3-5) prašė santuoką, įregistruotą ( - )Tauragės rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 364, tarp jo ir atsakovės nutraukti dėl abiejų stuoktinių kaltės, po santuokos nutraukimo jam palikti pavardę – „O.“, atsakovei - jos pageidaujamą pavardę, priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, nurodė, kad santuokoje jam ir atsakovei ( - ) gimė dvyniai dukra ir sūnus, kurie yra pilnamečiai ir gyvena savarankiškai; 2002 m. susirgus sūnui, esant atsakovės pritarimui, išvyko į JAV užsidirbti lėšų sūnaus gydymui, uždirbtas lėšas siųsdavo šeimai; po kelių metų į JAV atvyko ir atsakovė, kuri pradėjo dirbti, gyveno abu kartu. Ieškovas nurodė, kad 2007 m., pablogėjus sveikatai, grįžo į Lietuvą, atsakovė grįžti kartu atsisakė; grįžęs į Lietuvą su atsakove ryšius palaikė, prašė grįžti ir atsakovę, nes jautėsi vienišas, pavargęs nuo gyvenimo skyrium, tačiau atsakovė jo prašymus ignoruodavo, grįžti į Lietuvą atsisakė. Nuo 2007 m. gruodžio mėn. kartu kaip sutuoktiniai nebegyvena, dėl atstumo ir gyvenimo skyrium tapo svetimi vienas kitam, jų nebesieja nei fiziniai, nei dvasiniai ryšiai. Ieškovo nuomone, šeimos išsaugoti nepavyko tiek dėl jo, tiek dėl atsakovės kaltės. Atsakovė į Lietuvą grįžo 2011 m. pavasarį, tačiau kartu gyventi nepradėjo, jis turi kitą moterį, su kuria gyvena. Santuokoje įgyto, bendrosios jungtinės nuosavybės teise sutuoktiniams priklausančio, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi. Kreditorinių įsipareigijimų nėra. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė ieškinio reikalavimus, nurodęs, kad santuoka tarp jo ir atsakovės iširo dėl ilgo išsiskyrimo, per 4 metus santykiai atšalo; jis ne kartą prašė atsakovę grįžti į Lietuvą, sakė, kad pinigų ir pragyvenimui, ir sūnaus mokslams pakaks, tačiau atsakovė vis atsisakydavo grįžti, nurodydama, kad nori dirbti. Ieškovo teigimu, jis dėl prastos sveiktatos tapo nebereikalingu atsakovei, kuri, žinodama apie jo sveikatos būklę, neteikė jam nei moralinės, nei materialinės paramos. Visą santuokoje užgyventą ir asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą, įkalbinėjamas atsakovės, yra atidavęs vaikams ir atsakovei; apie nesąžiningus atsakovės ketinimus palikti jį be jokio turto sužinojo atsitiktinai, perskaitęs kompiuterinio susirašinėjimo laiškus,- pirmas susirašinėjimas buvo 2008 metais.

3Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį tenkinti tik dalyje dėl santuokos nutraukimo. Nurodė, kad atsakovė pažeidė sutuoktinės pareigas, neteikė paramos ieškovui, materialius klausimus sprendė viena, savo nuožiūra, nuėmė nuo sąskaitos uždirbtas lėšas, piktnaudžiavo ieškovo pasitikėjimu, dėl ko jis liko be turto ( CK 3.60 str.). Tokiu būdu atsakovė pažeidė lojalumo pareigą ir santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Atsakovės reikalavimas dė neturtinės žalos priteisimo atmestinas, nes atsakovė neįrodė sveikatos pablogėjimo. Ieškovas pas kitą moterį išėjo tik po 2 mėnesių grįžus į Lietuvą atsakovei. Ieškovo atstovė nurodė, kad šiuo metu atsakovė dirba buhaltere.

4Atsakovė patikslintu priešieškiniu (b.l. 36-36) ir pareiškimu dėl priešieškinio dalyko pakeitimo (b.l. 101) prašė kaltu dėl santuokos nutraukimo prapažinti ieškovą E. O., priteisti iš ieškovo 10000 Lt neturtinę žalą ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad santuokoje su ieškovu pragyveno 28 metus, užaugino du vaikus, vienas kitu pasitikėjo; grįžusi iš JAV tapo bedarbe, darbinių ar kitokių pajamų negauna, bendro dalintino būsto su ieškovu neturi, gyvena su ieškovo tėvais, slegia nerimas dėl ateities; grįžusi į Lietuvą patyrė stresą dėl ieškovo neištikimybės, dėl ko labai pablogėjo jos regėjimas, sutriko miegas atsirado nerimo būsena ir ginekologiniai sutrikimai, kurių anksčiau nebuvo.

5Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu prašė pripažinti tik ieškovo kaltę dėl santuokos nutraukimo, priteisti atsakovei 10000 Lt neturtinę žalą. Nurodė, kad atsakovė JAV gyveno ir dirbo norėdama padėti sūnui ir dukros šeimai, ieškovas tam pritarė, tarp šalių buvo susitarimas, kad Orientienė liks Amerikoje, kol sūnus baigs mokslus. Sužinojusi apie ieškovo neištikimybę grįžo į Lietuvą, stengėsi išsaugoti šeimą, tačiau ieškovas nuo 2011 m. vasaros gyvena su kita moterimi ir išsaugoti santuokos nesutinka.

6Liudytoja R. K. teismo posėdžio metu parodė, kad atsakovė yra jos sesuo. Ieškovas 2002 m. išvyko į JAV, o 2005 m. pas jį įšvyko ir jos sesuo, t.y. atsakovė. Ieškovas į Lietuvą grįžo 2007 m., bet tiek ieškovas, tiek atsakovė buvo sutarę, kad atsakovė JAV dirbs tol, kol vaikai baigs mokslus. Atsakovei grįžus į Lietuvą, ieškovas išsikraustė gyventi pas sūnų, o vėliau pas kitą moterį. 2011 m. vasarą ieškovas prisipažino, kad turi kitą moterį.

7Liudytojas K. B. parodė, kad yra atsakovės sesers vyras. 2002 m. susirgo ieškovo ir atsakovės sūnus, todėl ieškovas išvyko į JAV dirbti, 2005 m. išvyko ir atsakovė. 2007 m. ieškovas dėl prastos sveikatos sugrįžo į Lietuvą, pradžioje nedirbo, vėliau darbą susirado. Atsakovė liko dirbti JAV, nes reikėjo pinigų vaikams. Būdami atskirai, vienas nuo kito nutolo. Apie tai, kad ieškovas turi kitą moterį nežinojo, apie ją sužinojo tik 2011 m. prieš gįžtant į Lietuvą atsakovei.

8Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.

9Bylos nedžiagos duomenimis nustatyta, kad ieškovo ir atsakovės santuoka įregistruota 1983-10-08 Tauragės rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 364 (b.l.7, 8). Nepilnamečių vaikų nėra. Bendrosios jungtinės nuosavybės teise ieškovui ir atsakovei priklausančio dalintino turto nėra. Kreditorinių įsipareigojimų nėra.

10Ieškovas prašo santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, atsakovė- nutraukiant santuoką kaltu pripažinti tik atsakovą, priteisiant jai 10000 litų neturtinės žalos.

11Santuokos tikslas – šeimos santykių, pagrįstų meile, pagarba, lojalumu, pasitikėjimu sukūrimas. CK 3.60 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutuoktinio teisė reikalauti nutraukti santuoką, kai ji iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Tokį reikalavimą teismas gali patenkinti, kai nustato, kad sutuoktinis pažeidė santuoką – sutartimi prisiimtas pareigas taip, kad bendras sutuoktinių gyvenimas tapo nebeįmanomas. Taigi ištuoka galima, kai nustatyta, kad sutuoktinis iš esmės pažeidė santuokines pareigas, nustatytas CK 3.26-3.30, 3.35, 3.36, 3.85, 3.92, 3.109 straipsniuose. Esminiu sutuoktinio pareigų pažeidimu pripažintinas sutuoktinio elgesys, kuris nepriimtinas teisės ir moralės požiūriu (CK 3.60 straipsnio 2 dalis). Įstatymo leidėjas CK 3.60 straipsnio 3 dalyje įtvirtino prezumpciją, kada santuoka yra laikoma iširusia dėl sutuoktinio kaltės, t. y. nustatė sutuoktinio elgesio atvejus, kurie turėtų nekelti abejonių dėl jo kaltės, nebent tokiu elgesiu kaltinamas sutuoktinis įrodytų, kad taip nesielgė. Tokie atvejai – tai sutuoktinio nuteisimas už tyčinį nusikaltimą, jo neištikimybė, žiaurus elgesys su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, palikimas šeimos ir nesirūpinimas ja daugiau kaip vienerius metus. Teismų praktikoje kaip pagrindas taikyti CK 3.60 straipsnio 1 dalį (nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės) pripažįstamas ne tik CK 3.60 straipsnio 3 dalyje nurodytas sutuoktinio elgesys, bet ir kiti sutuoktinio veiksmai, tokie kaip nuolatinis jam tenkančių pareigų nevykdymas, nesirūpinimas šeimos nariais, jų žeminimas ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2011; 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2011). Aiškindamas ir taikydamas nurodytas CK normas, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo apibrėžiama kaip sutuoktinių pareigų pažeidimas iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-6/2007; 2011-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2011 ir kt.). Sutuoktinio pareigos nustatytos CK 3.26–3.30, 3.35–3.36, 3.85, 3.92, 3.10 straipsniuose. Tai – lojalumo, tarpusavio pagalbos ir moralinės bei turtinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kitos įstatyme nustatytos pareigos. Tokių pareigų pažeidimas reiškia sutuoktinio kaltą elgesį, pažeidžiantį pagrindinį santuokos tikslą – šeimos santykių, pagrįstų abipuse meile, pagalba, lojalumu ir pasitikėjimu, sukūrimą. Lojalumo pareiga reiškia, kad sutuoktinis visada tiek šeimoje, tiek už jos ribų turi veikti kito sutuoktinio, visos šeimos interesais, negali supriešinti savo asmeninių ir kito sutuoktinio ar šeimos interesų. Abipusės pagarbos pareiga reiškia, kad sutuoktiniai turi paisyti vienas kito nuomonės, būti vienas kitam ištikimi, visus šeimos gyvenimo klausimus spręsti abipusiu susitarimu. Moralinė ir turtinė parama reiškia, kad sutuoktiniai privalo rūpintis vienas kitu tiek materialiąja, tiek fizine ir psichologine prasmėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2010; 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/20111 ). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymėta, kad, teismui nustatant, kokios priežastys lėmė santuokos iširimą, taip pat turi būti atsižvelgta į sutuoktinių tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, kiekvieno iš sutuoktinių elgesį santuokai išsaugoti tarpusavio santykių pablogėjimo metu ir kitas reikšmingas objektyvias bei subjektyvias aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartį civilinėje byloje D. A. v. A. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-51/2008; 2006 m. kovo 8 d. nutartį civilinėje byloje E. D. v. P.D., bylos Nr. 3K-3-175/2006; ir kt.). Teismas, nustatęs, kad santuoka iširusi tiek dėl vieno, tiek dėl kito sutuoktinio kaltės, priima sprendimą, jog santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės (CK 3.61 straipsnio 2 dalis).

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Ištyrus bylos medžiagą, įvertinus ieškovo teismo posėdžio metu duotus parodymus, išklausius šalių atstovių paaiškinimus, negalima sutikti su atsakovės atstovės teigimu, jog O. santuoka iširo dėl tik ieškovo kaltės, jo neištikimybės.,- iš bylos duomenų matyti, kad šalys kartu nebegyvena nuo 2007 metų gruodžio mėnesio, 3,5 metų nebeveda bendro ūkio, ieškovas pas kitą moterį išėjo tik po 2 mėnesių grįžus į Lietuvą atsakovei,- 2011 metų vasarą. Be to, ieškovo teigimu, jam dėl prastos sveikatos grįžus į Lietuvą, atsakovė motyvuodama geru uždarbiu, pinigų trūkumu pasiliko dirbti Amerikoje iki 2011 metų balandžio, prašoma į Lietuvą negrįžo; jokios paramos bedarbiui sutuoktiniui neteikė, iš atsakovės susirašinėjimų Skype suprato, kad jis visiškai nerūpėjo sutuoktinei,- ji tik kūrė planus, kaip iš jo turtą atimti. Teismas sutinka su ieškovo teiginiais, kad bendras gyvenimas su kita moterimi yra išdava, pasekmė faktiškai iširusios santuokos su D. O.,- trūko artimo žmogaus, sutuoktiniai daugiau kaip tris metus negyveno santuokinio gyvenimo ir netvarkė bendro ūkio, gyveno toli vienas nuo kito, beveik nebendravo,- sutuoktiniui trūko šilumos, meilės. Tai patvirtino ir teismo posėdžio metu apklausti liudytojai. Ir nors parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovė nurodė, kad ji iš Amerikos grįžo sužinojusi, kad „vyras turi kitą moterį, ji nori išsaugoti santuoką, tačiau iš šalių bendravimo teismo posėdžio metu, jų išsakytų paaiškinimų, skirtingų požiūrių negalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu, todėl santuoka nutrauktina. Byloje surinktų įrodymų nepakanka padaryti pagrįstai išvadai, kad šalių bendras gyvenimas tapo negalimas vien tik dėl ieškovo ar atsakovės netinkamo elgesio, priešingai, aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad abu sutuoktiniai pažeidė savo kaip sutuoktinių pareigas ir kad abiejų sutuoktinių pareigų pažeidimai ir elgesys nulėmė santuokos iširimą, todėl kaltais dėl santuokos iširimo laikytini abu sutuoktiniai, kurie nebuvo pakankamai dėmesingi vienas kitam, lojalūs, abipusiai garbingi, pakantūs.

13Ginčo dėl to, jog po santuokos nutraukimo tiek ieškovui tiek atsakovei būtų paliktos atitinkamai pavardės: O. ir O., nėra, todėl šalims paliktinos atitinkamai nurodytos pavardės: ieškovui – O., atsakovei – O. (CK 3.69 str.1d.). Kadangi šalių santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės, tai atsakovės reikalavimas „dėl santuokos iširimo kaltu pripažinti ieškovą E. O.“ ir priteisti iš ieškovo atsakovei 10000 Lt neturtinei žalai atlyginti, netenkintinas (CK 3.70 str. 2d.).

14Ieškinį tenkinus visiškai, o priešieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteistinos iš atsakovės. Ieškovas už ieškinio pareiškimą sumokėjo 139 Lt žyminio mokesčio (b.l. 6), už advokatės teikiamą teisinę pagalbą sumokėjo 1500 Lt (b.l. 16, 17, 91).

15Valstybės naudai iš atsakovės priteistina 23 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Vadovaudamasis CPK 263 – 270, 385 str., teismas,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priešieškinį atmesti.

19Nutraukti santuoką, tarp ieškovo E. O., a. k. ( - ) ir atsakovės D. O., a. k. ( - ) įregistruotą ( - )Tauragės rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 364, dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

20Po santuokos nutraukimo ieškovui ir atsakovei palikti santuokos metu turėtas pavardes – O. bei O..

21Priteisti ieškovui E. O., a. k. ( - ) iš atsakovės D. O., a. k. ( - ) 1639 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš atsakovės D. O., a. k. ( - ) valstybei 23 Lt (dvidešimt tris litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovas ieškiniu (b. l. 3-5) prašė santuoką, įregistruotą ( -... 3. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti,... 4. Atsakovė patikslintu priešieškiniu (b.l. 36-36) ir pareiškimu dėl... 5. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu prašė pripažinti tik ieškovo... 6. Liudytoja R. K. teismo posėdžio metu parodė, kad atsakovė yra jos sesuo.... 7. Liudytojas K. B. parodė, kad yra atsakovės sesers vyras. 2002 m. susirgo... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.... 9. Bylos nedžiagos duomenimis nustatyta, kad ieškovo ir atsakovės santuoka... 10. Ieškovas prašo santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės,... 11. Santuokos tikslas – šeimos santykių, pagrįstų meile, pagarba, lojalumu,... 12. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Ginčo dėl to, jog po santuokos nutraukimo tiek ieškovui tiek atsakovei... 14. Ieškinį tenkinus visiškai, o priešieškinį atmetus, bylinėjimosi... 15. Valstybės naudai iš atsakovės priteistina 23 Lt išlaidų, susijusių su... 16. Vadovaudamasis CPK 263 – 270, 385 str., teismas,... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priešieškinį atmesti.... 19. Nutraukti santuoką, tarp ieškovo E. O., a. k. ( - ) ir atsakovės D. O., a.... 20. Po santuokos nutraukimo ieškovui ir atsakovei palikti santuokos metu turėtas... 21. Priteisti ieškovui E. O., a. k. ( - ) iš atsakovės D. O., a. k. ( - ) 1639... 22. Priteisti iš atsakovės D. O., a. k. ( - ) valstybei 23 Lt (dvidešimt tris... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...