Byla 2-9-840/2013
Dėl nutarimų panaikinimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei ir Sandrai Striogaitei, dalyvaujant ieškovams T. M., R. K., A. M. ir G. M., ieškovų atstovei advokatei D. J., atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ atstovams advokatei G. S. ir pirmininkui V. R., kuris šioje byloje yra ir trečiasis asmuo, taip pat dalyvaujant tretiesiems asmenims: R. A., A. J., R. A., S. B., A. A., K. K., P. L., R. T., J. K., G. P., nedalyvaujant tretiesiems asmenims: L. J., V. V. ir J. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. patikslintą ieškinį atsakovui medžiotojų klubui „Lūšis“ ir tretiesiems asmenims R. A., A. J., R. A., S. B., L. J., G. P., V. R., R. T., V. V., J. B., J. K., A. A., K. K. ir P. L. dėl nutarimų panaikinimo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:

4Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M. 2012 m. liepos 3 d. patikslintu ieškiniu (t. 2, b.l. 100-108) kreipėsi į teismą prašydami:

51) panaikinti 2011-11-05 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimtą nutarimą sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą ir patvirtinti šio susirinkimo dienotvarkę;

62) panaikinti 2011-12-03 įvykusiame neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimtą nutarimą panaikinti medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos 2011-10-05 sprendimą R. T. atžvilgiu ir atstatyti R. T. narystę medžiotojų klube „Lūšis“;

73) panaikinti 2011-12-03 įvykusiame neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimtą nutarimą pašalinti T. M. iš medžiotojų klubo „Lūšis“ narių;

84) panaikinti 2011-12-03 įvykusiame neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimtus nutarimus:

9- nušalinti medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininką R. K. ir valdybos narius T. M., A. M., G. M., R. K. ir V. R. nuo užimamų pareigų;

10- sustabdyti R. K., A. M. ir G. M. narystę medžiotojų klube „Lūšis“ be teisės medžioti medžiotojų klubo „Lūšis“ plotuose iki eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo;

11- pripažinti negaliojančiais po 2011-10-22 priimtus valdybos sprendimus;

12- medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos nariais išrinkti G. P. (pirmininkas), V. R., S. B., K. K. ir V. V.;

13- medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininku laikinai išrinkti G. P.;

14- įpareigoti iki 2012-01-15 ieškovą R. K. perduoti, o G. P. perimti visą medžiotojų klubo „Lūšis“ dokumentaciją ir antspaudą;

15- įpareigoti iki 2012-01-15 buvusius valdybos narius A. M. ir G. M. perduoti, o K. K., S. B. ir L. J., dalyvaujant laikinai medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininko pareigas einančiam G. P., perimti materialines medžiotojų klubo „Lūšis“ vertybes;

165) pripažinti 2012-04-28 medžiotojų klubo „Lūšis“ eilinį visuotinį narių susirinkimą neteisėtu ir panaikinti 2012-04-28 įvykusiame eiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimtus nutarimus;

176) priteisti iš atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ visas ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. patirtas bylinėjimosi išlaidas, tarp jų ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

18Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M., taip pat ir jų atstovė advokatė D. J. teismo posėdžio metu visiškai palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus ir prašė juos tenkinti.

19Ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. reikalavimai grindžiami šiais argumentais:

202011-10-22 medžiotojų klubo „Lūšis“ narys G. P. klubo valdybai: R. K. (pirmininkas: ir valdybos, ir medžiotojų klubo), T. M. (narys), A. M. (narys), G. M. (narys) ir V. R. (narys) pateikė prašymą per 1 mėn. nuo prašymo gavimo dienos sušaukti neeilinį visuotinį klubo narių susirinkimą, kuriame būtų svarstomas klubo pirmininko ir valdybos veiklos klausimas. Kartu su šiuo prašymu buvo pateiktas ir neeilinį visuotinį klubo narių susirinkimą sušaukti reikalaujančių klubo narių sąrašas. Vėliau medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos nariai registruotu paštu gavo iniciatyvinės grupės (12 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių) pranešimą, jog 2011-12-03 10.00 val. Pravieniškių seniūnijos salėje vyks neeilinis visuotinis medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas, kurio dienotvarkė: R. T. narystės medžiotojų klubo „Lūšis“ atstatymas, dėl T. M. pašalinimo iš medžiotojų klubo „Lūšis“ ir dėl nepasitikėjimo medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininku ir valdyba.

21Pagal Juridinių asmenų registre 2010-03-15 įregistruotus medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatus aukščiausias medžiotojų klubo valdymo organas yra visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas. Be to, medžiotojų klubas turi vienasmenį valdymo organą – pirmininką, ir kolegialų valdymo organą – valdybą. Visų šių medžiotojų klubo valdymo organų kompetencija yra apibrėžta Įstatuose.

22Pagal Asociacijų įstatymo 8 str. 6 d. visuotinis asociacijos narių susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka. Be to, pagal Asociacijų įstatymo 8 str. 9 d. visuotinis asociacijos narių susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.

23Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatus neeiliniai visuotiniai klubo narių susirinkimai šaukiami bet kada, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 tikrųjų medžiotojų klubo „Lūšis“ narių, taip pat pirmininkas, valdybos ar kontrolės komisijos iniciatyva. Apie neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo datą, laiką ir vietą, taip pat neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirikimo dienotvarkę medžiotojų klubo nariai informuojami registruotu laišku likus ne mažiau kaip 21 d. iki numatomo neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo (5.3 p.). Pagal Įstatų 6.9.1 p. už visuotinių medžiotojų klubo narių susirinkimų sušaukimą bei valdybos ir visuotinių medžiotojų klubo narių susirinkimų sprendimų įgyvendinimą yra atsakingas medžiotojų klubo pirmininkas.

24Šiuo atveju medžiotojų klubo „Lūšis“ valdyba, gavusi nežinia ką atstovaujančio medžiotojų klubo „Lūšis“ nario G. P. prašymą sušaukti neeilinį visuotinį klubo narių susirinkimą, net negalėjo tokio klausimo spręsti.

252011-11-05 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimti nutarimai: sušaukti 2011-12-03 10.00 val. Pravieniškių seniūnijos salėje neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą ir patvirtinti šio susirinkimo dienotvarkę: 1) R. T. narystės medžiotojų klube „Lūšis“ atstatymas; 2) dėl T. M. pašalinimo iš medžiotojų klubo „Lūšis“ ir 3) dėl nepasitikėjimo medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininku ir valdyba, yra naikintini, nes priimti pažeidžiant medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų reikalavimus, t.y. 2011-11-05 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas sušauktas nekompetentingo subjekto, pažeidžiant nustatytą tvarką, o šio susirinkimo nutarimai priimti pažeidžiant sprendimų priėmimo tvarką.

262011-12-03 įvykusiame neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimti nutarimai: panaikinti medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos 2011-10-05 sprendimą R. T. atžvilgiu ir atstatyti R. T. narystę medžiotojų klube „Lūšis“; pašalinti T. M. iš medžiotojų klubo „Lūšis“ narių; nušalinti medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininką R. K. ir valdybos narius T. M., A. M., G. M., R. K. ir V. R., nuo užimamų pareigų; sustabdyti R. K., A. M. ir G. M. narystę medžiotojų klube „Lūšis“ be teisės medžioti medžiotojų klubo „Lūšis“ plotuose iki eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo; pripažinti negaliojančiais po 2011-10-22 priimtus valdybos sprendimus; medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos nariais išrinkti G. P. (pirmininkas), V. R., S. B., K. K. ir V. V.; medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininku laikinai išrinkti G. P.; įpareigoti iki 2012-01-15 ieškovą R. K. perduoti, o G. P. perimti visą medžiotojų klubo „Lūšis“ dokumentaciją ir antspaudą; įpareigoti iki 2012-01-15 buvusius valdybos narius A. M. ir G. M. perduoti, o K. K., S. B. ir L. J., dalyvaujant laikinai medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininko pareigas einančiam G. P., perimti materialines medžiotojų klubo „Lūšis“ vertybes, yra naikintini, nes priimti pažeidžiant medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų reikalavimus, t.y. 2011-12-03 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas sušauktas nekompetentingo subjekto, pažeidžiant nustatytą tvarką, o šio susirinkimo nutarimai priimti pažeidžiant sprendimų priėmimo tvarką.

27Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.6 p. visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 medžiotojų klubo narių. Nagrinėjamu atveju nebuvo reikiamo medžiotojų klubo narių skaičiaus, t.y. į 2011-12-03 neeilinį visuotinį medžiotojų klubo narių susirinkimą atvyko 19 balsavimo teisę turinčių narių ir dar 5 balsavimo teisę turinčių narių atstovai, iš viso: 24. Po to, kai visi atvykę pasirašė 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo dalyvių sąraše ir paaiškėjo, kad 3 pagal įgaliojimą atstovaujamų narių (R. A., J. B. ir V. B.) balsai nebus skaičiuojami, 9 medžiotojų klubo nariai (R. K., T. M., A. M., G. M., O. G., G. S., P. S., R. M. ir T. N.) išėjo.

28Be to, į 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo dienotvarkę buvo įtrauktas niekur anksčiau nenumatytas medžiotojų klubo valdymo organų klausimas – pažeistas Įstatų 5.3 p.

29Tiek pirmuoju, tiek antruoju dienotvarkės klausimu, tiek ir dėl naujo medžiotojų klubo pirmininko išrinkimo turėjo būti balsuojama slaptai, kas nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta – pažeistas Įstatų 5.7 p.

302011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininku buvo G. P., nors turėjo būti neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo pirmininkas S. B. – pažeistas Įstatų 5.7.8 p.

312011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas panaikino medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos 2011-10-05 sprendimą R. T. atžvilgiu ir atstatė R. T. narystę medžiotojų klube „Lūšis“, tačiau medžiotojų klubo valdyba R. T. iš medžiotojų klubo narių pašalino 2011-10-03, o ne 2011-10-05. Be to, visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas negali naikinti medžiotojų klubo valdybos ar kito valdymo organo sprendimų.

322011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas pašalino T. M. iš medžiotojų klubo „Lūšis“ narių dėl to, kad jis: piktnaudžiauja klubo nario teisėmis keldamas intrigas ir šmeiždamas kitus klubo narius; nesilaiko Įstatų, susitarimų, laiko save aukščiau kitų klubo narių; organizuoja klubo plotuose komercines medžiokles interneto portalo www.medziokle.info.lt nariams savavališkai nustatydamas svečio mokestį; kontrolės komisija nustatė, kad klastojo klubo narių parašus, dokumentus, tuo galimai pasisavindamas klubo lėšas; reikalavo klubo narius suregistruoti bokštelius, taip apribodamas klubo narių teises naudotis medžioklės plotais; terorizuodamas savo kaimynus formuoja neigiamą nuomonę apie medžiotojų klubą „Lūšis“ ir visus medžiotojus apskritai. Visi šie T. M. pašalinimo iš medžiotojų klubo narių pagrindai yra visiškai nepagrįsti jokiais įrodymais. Nagrinėjamu atveju T. M. iš medžiotojų klubo narių pašalintas nenurodžius nė vieno medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 4.6 p. numatyto medžiotojų klubo nario pašalinimo pagrindo. Be to, šis sprendimas buvo priimtas neišklausius paties T. M., t.y. jam nedalyvaujant.

332011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sprendimai dėl medžiotojų klubo pirmininko buvo priimti pažeidus medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatuose nustatytą tvarką. Medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininku 5 m. kadencijai 2010-05-14 visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime buvo išrinktas R. K.. Tuo atveju, jei dalis medžiotojų klubo narių nori atšaukti medžiotojų klubo pirmininką prieš jo kadencijos pabaigą, privalu kreiptis į medžiotojų klubo valdybą, kuri, vadovaudamasi medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 6.5.5 p., teikia pasiūlymą dėl priešlaikinių medžiotojų klubo pirmininko rinkimų. Nagrinėjamu atveju tai nebuvo padaryta. Be to, 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas, nušalinęs medžiotojų klubo pirmininką R. K., išrinko kitą pirmininką – G. P., tačiau laikinai, ko apskritai Įstatai nenumato: nei pirmininko nušalinimo, nei laikino pirmininko išrinkimo.

342011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas nušalino medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininką R. K. ir valdybos narius T. M., A. M., G. M., R. K. ir V. R. nuo užimamų pareigų, tačiau nenurodant jokių motyvų, nesant nušalinimo pagrindų, nepateikiant jokių įrodymų. Be to, 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas taip pat be jokių pagrindų, nepateikiant jokių įrodymų sustabdė R. K., A. M. ir G. M. narystę medžiotojų klube „Lūšis“ be teisės medžioti medžiotojų klubo „Lūšis“ plotuose iki eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo, tačiau tokį sprendimą pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatus gali priimti ne visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas, o medžiotojų klubo valdyba.

352012-04-28 įvykusiame eiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimti nutarimai taip pat yra naikintini, nes priimti pažeidžiant medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų reikalavimus, t.y. 2012-04-28 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas sušauktas neteisėtai 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime išrinktos medžiotojų klubo valdybos pirmininko G. P.. Be to, 2012-04-28 įvykusiame eiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime buvo priimami tie patys sprendimai, kurie buvo priimti 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime, kodėl nieko nesvarstyta, tik balsuota, kodėl slaptai. Neaiškus R. T. statutas, jei jo narystė neatstatyta, tai nėra kvorumo. R. A. buvo išrinktas ir medžiotojų klubo valdybos nariu, ir finansininku, yra pats sau pavaldus. Neaišku, kokiu pagrindu R. A. ir J. B. suteikiamas medžiotojų klubo garbės nario vardas, kai nėra net jų prašymų. Visiškai neaiškus priešpaskutinis sprendimas dėl išlaidų atlyginimo, kas ir kokias išlaidas turi atlyginti.

36Teismo posėdžio metu atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ atstovai advokatė G. S. ir V. R. su ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. patikslintu ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį atmesti.

37Atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ nesutikimo su patikslintu ieškiniu motyvai:

38Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jei jie prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Pagal Asociacijų įstatymo 2 str. 1 d. asociacija yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas ? koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Pagal Asociacijų įstatymo 12 str. 1 ir 2 d. asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje, juose turi būti nurodyta ir: asociacijos narių teisės ir pareigos; naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos; visuotinio narių susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, jeigu nesudaromas kitas organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.

39Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.3 p. numatyta, jog neeiliniai visuotiniai medžiotojų klubo narių susirinkimai gali būti šaukiami bet kada, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 tikrųjų klubo narių, taip pat pirmininko, valdybos ar kontrolės komisijos iniciatyva. Medžiotojų klubo „Lūšis“ Kontrolės komisijos pirmininkas ir klubo narys G. P. 2011-10-22 raštu dėl visuotinio neeilinio medžiotojų klubo narių susirinkimo kreipėsi kaip medžiotojų klubo narys ir kaip Kontrolės komisijos pirmininkas, be to, kartu su kitais 13 medžiotojų klubo nariais, ką patvirtina prie 2011-10-22 rašto pridedamas 13 medžiotojų klubo narių ? iniciatyvinės grupės, reikalaujančios sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą, sąrašas. Tokiu būdu akivaizdu, jog sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo susirinkimą reikalavo ne mažesnė kaip 1/3 tikrųjų medžiotojų klubo narių. Nors 2011-10-22 prašymas sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo narių susirinkimą buvo adresuotas medžiotojų klubo valdybai, tačiau buvo įteiktas tuo metu medžiotojų klubo pirmininko pareigas ėjusiam R. K., kuris, priėmęs 2011-10-22 prašymą, privalėjo vykdyti medžiotojų klubo pirmininko pareigas ir sušaukti 12 tikrųjų klubo narių, t.y. daugiau nei 1/3 klubo narių, reikalaujamą neeilinį visuotinį medžiotojų klubo narių susirinkimą. Atsisakęs tą padaryti, medžiotojų klubo pirmininkas privalėjo bendradarbiauti su medžiotojų klubo nariais, nurodyti priežastis, kodėl susirinkimas negalėjo ar neturėjo būti sušauktas. Tačiau medžiotojų klubo pirmininkas R. K. į 2011-10-22 prašymą nereagavo, susirinkimo nesušaukė, su medžiotojų klubo nariais nebendravo, į telefoninius skambučius neatsiliepinėjo, paaiškinimų dėl tokio savo elgesio nepateikė, ? tokia savo veika R. K. grubiai pažeidė medžiotojų klubo pirmininko pareigas, taip pat ir visų tikrųjų medžiotojų klubo narių teises dalyvauti medžiotojų klubo narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise, teikti pasiūlymus bei spręsti įvairius (neatidėliotinus) medžiotojų klubo veiklos klausimus (pažeidė medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 3.5.3 ir 3.5.5 p.).

40Nors medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 6.9.1 p. numatyta, kad medžiotojų klubo pirmininkas, kaip vienasmenis valdymo organas, organizuoja visuotinių susirinkimų sušaukimą, tačiau tuo pačiu, nėra imperatyviai įtvirtinta, t.y. nėra uždrausta, jog medžiotojų klubo pirmininkui be pateisinamų priežasčių nevykdant jam tiesiogiai pavestų funkcijų, kaip buvo ir ginčijamu atveju, tikrųjų klubo narių grupė, neatidėliotinais atvejais, negali imtis iniciatyvos organizuoti visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sušaukimo, siekiant išspręsti būtinus ir neatidėliotinus su medžiotojų klubo ir jo narių interesais susijusius klausimus, kurių sprendimas priskirtas būtent aukščiausiam medžiotojų klubo valdymo organui ? visuotiniam klubo narių susirinkimui, ir šie klausimai negali būti išspręsti kitais būdais ar kitų organų.

41Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.3 p. numatyta, jog apie neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo datą, laiką ir vietą, taip pat dienotvarkę medžiotojų klubo nariai informuojami registruotu laišku likus ne mažiau kaip 21 dienai iki numatomo neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo. Nagrinėjamu atveju medžiotojų klubo nariams (daliai jų ? registruotais laiškais paštu, kitiems ? asmeniškai pasirašytinai) teismui pateiktuose pranešimuose apie 2011-12-03 neeilinį visuotinį Medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą buvo nurodyta visa medžiotojų klubo įstatuose reikalaujama informacija.

42Medžiotojų klubo „Lūšis“ Valdyba 2011-08-29 įvykusio susirinkimo metu nutarė 2011-11-05 pradėti medžiokles varant. Tądien į medžioklės sezono atidarymą, įprastoje vietoje ? Pravieniškių gyvenvietėje, prie Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos pastato, susirinko apie 12 medžiotojų klubo „Lūšis“ medžiotojų, tačiau neatvyko medžiotojų klubo pirmininkas R. K. bei kiti medžiotojų klubo nariai, tarp jų ir ieškovai T. M., A. M. bei G. M., kurie buvo tiesiogiai atsakingi už medžioklių organizavimą. Susirinkę medžiotojų klubo nariai, apie dvi valandas nesulaukę kitų medžiotojų klubo narių ir negalėdami prisiskambinti medžiotojų klubo pirmininkui, nuvyko į medžiotojų klubo nario V. V. namus, kur aptarė medžiotojų klubo pirmininko ir valdybos narių netinkamą pareigų atlikimą ? dėl pirmininko neorganizavimo neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susitikimo. Šis 2011-11-05 dalies medžiotojų klubo narių (iniciatyvinės grupės) susiėjimas/ susirinkimas nelaikytinas medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimu, t.y. negali būti prilyginamas visuotiniam medžiotojų klubo narių susirinkimui, kuriame buvo priimtas sprendimas 2011-12-03 sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą. Sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą dar 2011-09-09 buvo priėmusi medžiotojų klubo „Lūšis“ Kontrolės komisija ? akte Nutarė skubiai sušaukti neeilinį medžiotojų klubo narių susirinkimą. Be to, medžiotojų klubo iniciatyvinė grupė dar iki šio neformalaus 2011-11-05 susitikimo buvo inicijavusi neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo sušaukimą, ką patvirtina medžiotojų klubo pirmininkui R. K. medžiotojų klubo kontrolės komisijos pirmininko G. P. įteiktas 2011-10-22 raštas. Nei Asociacijų įstatymas, nei medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatai, nei joks kitas teisės aktas nedraudžia asmenims (medžiotojų klubo nariams) susitikti, bendrauti neformalioje aplinkoje (ne tik visuotinių susirinkimų metu), diskutuoti įvairiais klausimais, taip pat susijusiais su medžiotojų klubo veikla. Atsižvelgiant į tai, 2011-11-05 dalies medžiotojų klubo narių (iniciatyvinės grupės) susiėjimas/ susirinkimas nelaikytinas visuotiniu medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimu ir negali būti pripažintas neteisėtu. Taip pat negali būti pripažinti neteisėtais ir negali būti panaikinti šio neformalaus medžiotojų klubo narių susiėjime aptarti neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sušaukimo klausimai: data, darbotvarkė, kas iš esmės neturi jokios teisinės reikšmės medžiotojų klubo narių teisėms ir teisėtiems interesams, nes nesukuria jokių teisinių pasekmių. Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. nurodyta, jog civilinių teisių gynimo būdai įgyvendinami Lietuvos Respublikos CPK nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos CPK 135 str. 1 d. nustatyti formalūs reikalavimai ieškinio turiniui. Kaip vienas iš būtinų ieškinio elementų jame nurodytas ieškinio dalykas ? tai materialusis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t.y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-10-13 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008 nurodė, kad nors teismas bylos iškėlimo stadijoje neturi teisės tikrinti ieškinio pagrįstumo klausimo, tačiau turi patikrinti, ar ieškinio tenkinimas objektyviai gali sukurti teisinius padarinius. Jeigu ieškovas pareiškia reikalavimą, kuris negali sukurti jokių objektyvių teisinių padarinių, teismas, motyvuodamas netiksliu ieškinio dalyko nurodymu, turi nustatyti terminą trūkumams šalinti (Lietuvos Respublikos CPK 115 str. 2 d.) arba, priklausomai nuo ieškinio pobūdžio, atsisakyti priimti pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Nagrinėjamu atveju dėl aukščiau nurodytų priežasčių ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. reikalavimo panaikinti 2011-11-05 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimtą nutarimą sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą ir patvirtinti šio susirinkimo dienotvarkę patenkinimas nesukels jokių teisinių pasekmių, nereikš ieškovų galimai pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo. Šis ieškovų reikalavimas negali būti ginčo objektu ir yra nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, todėl civilinė byla dėl šio reikalavimo nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d.).

43Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.6 p. visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 medžiotojų klubo narių, tačiau medžiotojų klubo įstatuose nenumatyta, jog visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame balsuoja daugiau kaip 1/2 visų medžiotojų klubo narių. Nagrinėjamu atveju 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime dalyvavo 23 nariai iš 24, ką patvirtina susirinkimo dalyvių sąrašas. Balsavimo teisę turėjo 21 medžiotojų klubo narys. Susirinkimo protokole teisingai pažymėta, jog kvorumas buvo, o nutarimai buvo priimti balsų dauguma, t. y. už juos balsavus 12 medžiotojų klubo narių iš susirinkimo metu balsavimo teisę turėjusio 21 medžiotojų klubo nario. 9 medžiotojų klubo narių pasišalinimas iš susirinkimo niekaip neįtakoja visuotinio susirinkimo kvorumo, kuris yra nustatomas pagal susirinkimo dalyvių sąraše pasirašiusių ir taip savo dalyvavimą susirinkime patvirtinusių medžiotojų klubo narių skaičių. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.6 p. visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sprendimas, išskyrus Įstatuose numatytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Nagrinėjamu atveju balsavime dalyvavo 12 medžiotojų klubo narių (dauguma) iš susirinkime dalyvavusio ir balsavimo teisę turėjusio 21 tikrojo medžiotojų klubo nario.

442011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime balsavimo biuletenių išdavimo bei nutarimų priėmimo procedūra nebuvo pažeista. Iš 2011-12-03 medžiotojų klubo visuotinio narių susirinkimo protokolo matyti, kad, sprendžiant atitinkamus darbotvarkėje numatytus klausimus, buvo balsuojama slaptai, nepažeidžiant Įstatų 5.7.3 p. reikalavimų.

45Galimas ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. nurodytas medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.7.8 p. (balsų skaičiavimo komisiją turėjo sudaryti susirinkime dalyvaujantys medžiotojų klubo valdybos nariai, o komisijos pirmininku privalėjo būti skiriamas visuotiniam narių susirinkimui pirmininkaujantis medžiotojų klubo narys) pažeidimas niekaip neįtakoja 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo nutarimų teisėtumo, o susirinkimo nutarimai negali ir neturėtų būti naikinami vien tik formaliais pagrindais. 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisija buvo sudaryta bendru susirinkime dalyvavusių medžiotojų klubo narių sutarimu, jokių prieštaravimų dėl balsų skaičiavimo komisijos sudėties ar nušalinimų susirinkimo metu nebuvo pareikšta.

462011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime buvo nuspręsta panaikinti medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos priimtą sprendimą R. T. atžvilgiu ? pašalinti R. T. iš tikrųjų medžiotojų klubo narių, ir atstatyti jo narystę medžiotojų klube. Nors R. T. iš tikrųjų medžiotojų klubo narių buvo pašalintas pagal Įstatų 4.6.11 p. (laiku nesumokėjo nario mokesčio, nors iki nepalankaus valdybos sprendimo R. T. jau buvo nario mokestį sumokėjęs), todėl tikėtina, jog toks medžiotojų klubo valdybos nutarimas buvo priimtas ir dėl to, kad R. T. buvo medžiotojų klubo kontrolės komisijos narys, o ši komisija 2011-09-09 akte nutarė skubiai sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą, reikšti nepasitikėjimą medžiotojų klubo pirmininkui ir visai medžiotojų klubo valdybai, organizuoti medžiotojų klubo pirmininko ir valdybos, kontrolės komisijos ir finansininko rinkimus, iki neeilinio medžiotojų klubo narių visuotinio susirinkimo sustabdyti visas finansines operacijas. Rašymo apsirikimas, nurodant neteisingą medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos priimto sprendimo R. T. atžvilgiu datą, niekaip neįtakoja paties visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo nutarimo dėl R. T. statuso. Be to, medžiotojų klubo visuotinis narių susirinkimas, kaip aukščiausias medžiotojų klubo valdymo organas, turi teisę ir kompetenciją revizuoti ir naikinti kitų medžiotojų klubo valdymo organų (pirmininko ir/ ar valdybos) priimtus sprendimus.

47Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 4.3 p. numatyta, jog medžiotojų klubas turi teisę pašalinti narius. Įstatų 4.6.1 p. numatyta, jog iš medžiotojų klubo narys šalinamas, jeigu: savo veiksmais ir elgesiu pažeidžia Įstatus, vidaus tvarkos taisykles, jei piktnaudžiauja medžiotojų klubo nario teisėmis (4.6.5 p.); paaiškėjus, kad medžiotojų klubo narys pasikėsino į medžiotojų klubo turtą, medžioklės plotus ar jų vientisumą (4.6.2 p.); paaiškėjus, kad medžiotojų klubo narys veikia prieš bendrus medžiotojų klubo tikslus ir uždavinius (4.6.4 p.) ir kt. 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame Medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime buvo nurodyti šie T. M. pašalinimo iš medžiotojų klubo pagrindai: piktnaudžiavimas medžiotojų klubo nario teisėmis (Įstatų 4.6.5 p.); intrigų kėlimas ir kitų klubo narių šmeižimas (Įstatų 4.6.4 p.); medžiotojų klubo Įstatų, susitarimų nesilaikymas (Įstatų 4.6.1 p.); komercinės medžioklės internetiniame portale organizavimas medžiotojų klubo plotuose, savavališkai nustatant svečio mokestį (Įstatų 4.6.1 p.); medžiotojų klubo narių parašų bei dokumentų klastojimas, galimai pasisavinant medžiotojų klubo lėšas (Įstatų 4.6.2 p.); neigiamos nuomonės apie medžiotojų klubą „Lūšis“ bei medžiotojus formavimas (Įstatų 4.6.1 ir 4.6.4 p.) ir kt. Be to, susirinkime buvo pateiktas net 13 medžiotojų klubo narių, atsisakančių kartu medžioti su T. M. 2011-11-05 raštas. Daugumos medžiotojų klubo narių išreikštas nepasitikėjimas medžiotojų klubo nariu bei atsisakymas kartu su juo dalyvauti medžioklėje yra atskiras pagrindas šalinti asmenį iš medžiotojų klubo narių (Įstatų 4.6.10 p.). Konkrečių medžiotojų klubo Įstatų punktų dėl nario pašalinimo nenurodymas 2011-12-03 susirinkimo protokole nepanaikina T. M. pašalinimo iš medžiotojų klubo pagrindų teisėtumo ir pagrįstumo. T. M. registruotu paštu buvo išsiųstas pranešimas apie 2011-12-03 šaukiamą neeilinį visuotinį medžiotojų klubo narių susirinkimą, jis jį gavo, t.y. T. M. žinojo apie rengiamą susirinkimą ir jo darbotvarkę, atvyko į jį dalyvauti, tačiau savo teise žodžiu ir/ar raštu pasisakyti dėl savo šalinimo iš medžiotojų klubo pats savanoriškai nepasinaudojo. Tai, kad T. M. organizuodavo komercines medžiokles medžiotojų klubo plotuose ir ima svečio mokestį, įrodo pateikti rašytiniai įrodymai: internete surinkta informacija bei priimtas nuosprendis Kaišiadorių raj. apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. PK-44-548/2012 (G. P. pagal T. M. pareikštus kaltinimus pagal Lietuvos Respublikos BK 154 str. 1 d. buvo išteisintas), paties T. M. prisipažinimas. T. M. teiginius, kad jis niekada neklastojo nei medžiotojų klubo narių parašų, nei medžiotojų klubo dokumentų, taip pat niekada nesisavino medžiotojų klubui priklausančių lėšų, paneigia 2010-04-10 finansinės revizijos aktas bei Kaišiadorių raj. apylinkės teisme baudžiamojoje byloje Nr. PK-44-548/2012 apklaustų liudytojų medžiotojų klubo narių L. J. ir V. V. parodymai. Kitas neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime svarstytas T. M. pašalinimo iš medžiotojų klubo narių pagrindas buvo dėl medžioklės bokštelių registravimo, apribojant medžiotojų klubo narių teises naudotis medžioklės plotais, ką patvirtina medžiotojų klubo valdybos 2011-08-29 sprendimas. Tas aplinkybes, jog T. M. galimai terorizavo kaimynus, patvirtina A. K. pranešimas seniūnei apie T. M. neteisėtus veiksmus jos ir jos turėto turto atžvilgiu, panaudojant ginklą, šie duomenys taip pat yra pateikti Kaišiadorių raj. apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. PK-44-548/2012. Tokiu būdu akivaizdu, kad T. M. pašalinimas iš medžiotojų klubo „Lūšis“ yra pagrįstais ir teisėtas, esant medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 4.6. p. numatytiems pagrindams.

48Ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginiai, kad 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sprendimai dėl medžiotojų klubo pirmininko ir valdybos narių buvo priimti pažeidus medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatuose nustatytą tvarką, nes: medžiotojų klubo pirmininkas buvo išrinktas 5 m. kadencijai ir tuo atveju, jei dalis medžiotojų klubo narių nori atšaukti medžiotojų klubo pirmininką prieš jo kadencijos pabaigą, privalu kreiptis į medžiotojų klubo valdybą, kuri, vadovaudamasi medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 6.5.5 p., teikia pasiūlymą dėl priešlaikinių medžiotojų klubo pirmininko rinkimų; 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas, nušalinęs medžiotojų klubo pirmininką R. K., išrinko kitą pirmininką – G. P., tačiau laikinai, ko apskritai Įstatai nenumato (nei pirmininko nušalinimo, nei laikino pirmininko išrinkimo); medžiotojų klubo nario narystę sustabdo ne visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas, o medžiotojų klubo valdyba, yra visiškai nepagrįsti. Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 6.55. p. iš tiesų numatyta, jog medžiotojų klubo valdyba teikia pasiūlymą dėl priešlaikinių medžiotojų klubo pirmininko rinkimų, tačiau medžiotojų klubo pirmininko rinkimai išimtinai priklauso visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo kompetencijai (Įstatų 6.1. p.). Todėl akivaizdu, jog valdybos pasiūlymo teikimas visuotiniam medžiotojų klubo narių susirinkimui nėra privalomas, siekiant aukščiausiam medžiotojų klubo valdymo organui atšaukti medžiotojų klubo pirmininką iš pareigų, bei tokiu būdu realizuoti tik jam priskirtas funkcijas. Aukščiausias medžiotojų klubo valdymo organas turi absoliučią teisę atšaukti medžiotojų klubo pirmininką iš pareigų bei jį išrinkti. Kitoks teisės aktų nuostatų aiškinimas prieštarautų bendriems teisės teisingumo ir protingumo principams, būtų nesuderinamas su asociacijos veikla ir neleistinai apribotų aukščiausio medžiotojų klubo valdymo organo veiksmus, klubo pirmininkui neatliekant, ar netinkamai atliekant svarbių, tik jam priskirtinų funkcijų. Medžiotojų klubo pirmininkui R. K. nevykdant jam priskirtinų funkcijų, aukščiausias medžiotojų klubo valdymo organas turėjo teisę medžiotojų klubo pirmininką R. K. anksčiau laiko nušalinti nuo pareigų ir išrinkti kitą medžiotojų klubo pirmininką. Be to, nustatyta, jog R. K., būdamas medžiotojų klubo pirmininku, 2011 m. spalio mėn. kartu neteisėtai prisistatinėjo ir kaip medžiotojų klubo valdybos pirmininkas, nors minėtu laikotarpiu iki 2011-12-03 medžiotojų klubo valdybos pirmininkas buvo G. M.. Iš to akivaizdu, jog tuo metu medžiotojų klubo valdybos nariai taip pat nevykdė jiems priskirtų funkcijų ir galimai netinkamai atliko savo pareigas. 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas nušalino medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininką R. K. ir valdybos narius T. M., A. M., G. M., R. K. ir V. R. nuo užimamų pareigų bei sustabdė R. K., A. M. ir G. M. narystę medžiotojų klube „Lūšis“ be teisės medžioti medžiotojų klubo „Lūšis“ plotuose iki eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo. Visi medžiotojų klubo nariai, neišskiriant medžiotojų klubo valdybos narių, turi bendras teises ir pareigas, numatytas medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 3.6.1-3.6.12 p. Neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime buvo nuspręsta, jog medžiotojų klubo valdybos nariai ir pirmininkas netinkamai eina savo pareigas, t.y. priima visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sprendimams prieštaraujančius nutarimus, į valdybos susirinkimus kviečia ne visus valdybos narius, nuo medžiotojų klubo narių slepia informaciją apie valdybos priimtus sprendimus, daro spaudimą medžiotojų klubo finansininkui, versdami pažeidinėti finansinę drausmę, taiko dvigubus standartus medžiotojų klubo narių atžvilgiu ir t.t. Aukščiausias medžiotojų klubo organas ? visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas turi teisę atšaukti medžiotojų klubo valdybos narius (Įstatų 5.4.2 p., 6.3 p.). Tokiu būdu, susidarius situacijai, jog medžiotojų klubo valdybos nariai ėmė pažeidinėti savo pareigas bei veikti priešingai medžiotojų klubo interesams, visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas, kaip aukščiausias medžiotojų klubo valdymo organas, turėjo teisę nušalinti medžiotojų klubo valdybos narius nuo užimamų pareigų. Narystės medžiotojų klubo sustabdymo klausimai turi būti sprendžiami efektyviai ir nešališkai. Natūralu, jog medžiotojų klubo valdybos nariai, veikdami priešingai medžiotojų klubo interesams, objektyviai ir nešališkai negali priiminėti nutarimų dėl narystės sustabdymo savo atžvilgiu. Kadangi medžiotojų klubo valdyba tiesiogiai atskaitinga aukščiausiam medžiotojų klubo valdymo organui, todėl visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas, nušalinęs medžiotojų klubo valdybos narius ir pirmininką nuo užimamų pareigų, kaip aukščiausias medžiotojų klubo valdymo organas, turėjo teisę spręsti ir dėl medžiotojų klubo valdybos narių narystės sustabdymo, kai medžiotojų klubo valdybos nariai netinkamai vykdo ir medžiotojų klubo nariams nustatytas pareigas.

49Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.2 p. numatyta, kad eilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas šaukiamas kiekvienų metų balandžio mėnesio paskutinį šeštadienį. Su visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo dienotvarke bei siūlomais sprendimų projektais medžiotojų klubo nariai privalo susipažinti atvykę pas medžiotojų klubo pirmininką ar valdybos narius. Ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginys, kad 2012-04-28 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas yra neteisėtas vien dėl to, jog sušauktas neteisėtai 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime išrinktos medžiotojų klubo valdybos pirmininko G. P., yra visiškai nepagrįstas. G. P. oficialiai teisės aktų nustatyta tvarka nuo 2011-12-03 iki 2012-04-28 ėjo medžiotojų klubo pirmininko pareigas, tai užfiksuota ir Juridinių asmenų registre ? 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo protokolas buvo pateiktas VĮ Registrų centrui ir G. P. buvo oficialiai įregistruotas nauju medžiotojų klubo pirmininku, perrinkus.

502012-04-28 eiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime nebuvo iš naujo sprendžiama dėl 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime priimtų nutarimų, o tik patikrinta medžiotojų klubo narių valia dėl 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime priimtų nutarimų, t.y. pasitikrinta, ar 2011-12-03 nebuvo suklysta, ar medžiotojų klubo nariai pritaria 2011-12-03 priimtiems sprendimams. Kadangi R. T. narystė medžiotojų klube „Lūšis“ buvo atstatyta dar 2011-12-03, tai 2012-04-28 jis naudojosi ir jam suteikta balsavimo teise, išskyrus dėl savęs, susilaikė (Įstatų 5.6 p.). Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatai nedraudžia tam pačiam asmeniui tuo pačiu metu eiti ir valdybos nario, ir finansininko pareigas. Kadangi medžiotojų klubo nariai R. A. ir J. B. nesinaudoja medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 3.5.1- 3.5.7 p. numatytomis tikrųjų narių teisėmis, todėl jiems, vadovaujantis Įstatų nuostatomis, suteiktas medžiotojų klubo garbės nario vardas.

51Trečiasis asmuo R. A. teismo posėdžio metu su patikslintu ieškiniu visiškai sutiko ir prašė jį tenkinti, palaikė ieškovų argumentus.

52Tretieji asmenys V. R., R. A., A. J., S. B., A. A., K. K., P. L., R. T., J. K. ir G. P. teismo posėdžio metu su patikslintu ieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį atmesti, palaikė atsakovo argumentus.

53Tretieji asmenys L. J., V. V. ir J. B. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

54Tretieji asmenys L. J., V. V. ir J. B. per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į patikslintą ieškinį teismui nepateikė.

55Ieškinys atmestinas.

56Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. Lietuvos Respublikos CPK 176 str. nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 ir 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

57Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).

58Pagal Lietuvos Respublikos CK 2.82 str. 4 d. juridinio asmens organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams.

59Lietuvos Respublikos teismų praktikoje laikomasi nuostatų, jog juridinio asmens organų sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais tik tuo atveju, jeigu buvo pažeistos juridinio asmens veiklą reguliuojančios imperatyvios normos, reglamentuojančios susirinkimo sušaukimą, pravedimą ar nutarimų priėmimą, kad tokie pažeidimai pažeidė ieškovo interesus arba viešąjį interesą ir pažeidimo padarinių negalima pašalinti niekaip kitaip, kaip tik pripažįstant nutarimus negaliojančiais (Lietuvos Aukščiausiojo 2010 m. liepos mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2010).

60Pagal Juridinių asmenų registro duomenis nuo pat įsteigimo Medžiotojų klubo „Lūšis“ teisinė forma – asociacija (t. 1, b.l. 53-56, t. 2, b.l. 22-25, t. 4, b.l. 70-76).

61Pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 2 str. 1 d. asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais, t.y. asociacijai privalu griežtai laikytųsi tiek įstatymų, tiek ir savo įstatų (Asociacijų įstatymo 3 str. 1 d.).

62Visos Asociacijų įstatymo imperatyvios nuostatos yra įtrauktos į Juridinių asmenų registre 2010-03-15 įregistruotus Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatus (t. 1, b.l. 11-17). Pagal Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatus aukščiausias medžiotojų klubo valdymo organas yra visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas (5.1 p.). Be to, medžiotojų klubas turi vienasmenį valdymo organą – pirmininką (6.1 p.), ir kolegialų valdymo organą – valdybą (6.2 p.). Visų šių medžiotojų klubo valdymo organų kompetencija yra griežtai reglamentuota Įstatuose – 5.4 p., 6.5 p. ir 6.9 p.

63Pagal Asociacijų įstatymo 8 str. 6 d. visuotinis asociacijos narių susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka. Be to, pagal Asociacijų įstatymo 8 str. 9 d. visuotinis asociacijos narių susirinkimas gali būti šaukiamas ir teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.

64Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.3 p. neeiliniai visuotiniai klubo narių susirinkimai šaukiami bet kada, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 tikrųjų medžiotojų klubo „Lūšis“ narių, taip pat pirmininkas, valdybos ar kontrolės komisijos iniciatyva. Apie neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo datą, laiką ir vietą, taip pat neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirikimo dienotvarkę medžiotojų klubo nariai informuojami registruotu laišku likus ne mažiau kaip 21 d. iki numatomo neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo. Pagal Įstatų 6.9.1 p. už visuotinių medžiotojų klubo narių susirinkimų sušaukimą bei valdybos ir visuotinių medžiotojų klubo narių susirinkimų sprendimų įgyvendinimą yra atsakingas medžiotojų klubo pirmininkas.

65Pagal bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus: šalių, trečiųjų asmenų paaiškinimus ir rašytinius įrodymus (t. 1, b.l. 50, 105, 31-32), nustatyta, jog 2011-10-22 ir 2011-12-03 buvo 24 medžiotojų klubo „Lūšis“ nariai, turintys balso teisę. Ginčo dėl to nėra.

66Bylos nagrinėjimo teisme metu taip pat nustatyta, jog medžiotojų klubo „Lūšis“ Kontrolės komisijos pirmininkas ir klubo narys G. P. medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybai adresuotame 2011-10-22 rašte, vadovaudamasis Įstatų 5.3 p., prašo per 1 mėn. nuo šio prašymo gavimo sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą. Numatoma susirinkimo darbotvarkė – dėl medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininko ir valdybos veiklos. Prie šio prašymo buvo pridėtas reikalaujančių sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo narių susirinkimą medžiotojų klubo narių sąrašas ? 13 medžiotojų klubo narių, tame tarpe ir G. P. (t. 1, b.l. 34-35, 72-73). Šį prašymą su priedu G. P. tą pačią dieną įteikė medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininkui ir medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos nariui R. K.. Ginčo dėl šių aplinkybių taip pat nėra.

67Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ susirinkimą pareikalavo ne mažesnė kaip 1/3 tikrųjų medžiotojų klubo narių. Tačiau pagal bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus: šalių, trečiųjų asmenų paaiškinimus ir rašytinius įrodymus (t. 1, b.l. 50, 105, 31-32), nustatyta, jog medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininkas R. K. iniciatyvos Įstatų nustatyta tvarka sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ susirinkimą nesiėmė. Tik po 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ susirinkimo R. K., laikydamas save medžiotojų klubo pirmininku, 2012-01-26 inicijavo pakartotinį neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ susirinkimą, į kurį (pranešime nurodytu laiku ir į nurodytą vietą) atvyko tik G. P. (t. 2, b.l. 195-196).

68Teismas visiškai sutinka su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ teiginiais, jog nors G. P. 2011-10-22 prašymas sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo narių susirinkimą buvo adresuotas medžiotojų klubo valdybai, tačiau buvo įteiktas tuo metu medžiotojų klubo pirmininko pareigas ėjusiam R. K., kuris, priėmęs 2011-10-22 prašymą, privalėjo vykdyti medžiotojų klubo pirmininko pareigas ir sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo narių susirinkimą, kurio pareikalavo daugiau nei 1/3 tikrųjų klubo narių. Atsisakęs tą padaryti, medžiotojų klubo pirmininkas privalėjo bendradarbiauti su medžiotojų klubo nariais, nurodyti priežastis, kodėl susirinkimas negalėjo ar neturėjo būti sušauktas. Tačiau medžiotojų klubo pirmininkas R. K. į 2011-10-22 prašymą nereagavo, susirinkimo nesušaukė, su medžiotojų klubo nariais nebendravo, į telefoninius skambučius neatsiliepinėjo, paaiškinimų dėl tokio savo elgesio nepateikė. Šių aplinkybių bylos nagrinėjimo teisme metu R. K. nepaneigė. Tokiu būdu teismas, įvertinęs šias aplinkybes, daro išvadą, kad tokia elgsena R. K. grubiai pažeidė medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininko pareigas, taip pat ir visų tikrųjų medžiotojų klubo „Lūšis“ narių teises dalyvauti medžiotojų klubo narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise, teikti pasiūlymus bei spręsti įvairius (neatidėliotinus) medžiotojų klubo veiklos klausimus, t.y. pažeidė medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 3.5.3 ir 3.5.5 p.

69Teismas visiškai sutinka su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ teiginiais, jog nors medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 6.9.1 p. numatyta, kad medžiotojų klubo pirmininkas, kaip vienasmenis valdymo organas, organizuoja visuotinių susirinkimų sušaukimą, tačiau Įstatuose nėra imperatyviai uždrausta, jog medžiotojų klubo pirmininkui be pateisinamų priežasčių nevykdant jam tiesiogiai pavestų funkcijų, kaip buvo ir ginčijamu atveju, tikrųjų klubo narių grupė, neatidėliotinais atvejais, negali imtis iniciatyvos organizuoti visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sušaukimo, siekiant išspręsti būtinus ir neatidėliotinus su medžiotojų klubo ir jo narių interesais susijusius klausimus, kurių sprendimas priskirtas būtent aukščiausiam medžiotojų klubo valdymo organui ? visuotiniam klubo narių susirinkimui, ir šie klausimai negali būti išspręsti kitais būdais ar kitų organų.

70Pagal bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus: šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N., G. Š. paaiškinimus ir rašytinius įrodymus (t. 1, b.l. 34-35, 72-73, 69) nustatyta, jog, medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininkui R. K. nesiėmus iniciatyvos Įstatų nustatyta tvarka sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ susirinkimą, tokios iniciatyvos ėmėsi reikalavę sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo narių susirinkimą medžiotojų klubo nariai – iniciatyvinė grupė.

71Bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N., G. Š. paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais (t. 1, b.l. 34-35, 72-73, 69) nustatyta, jog medžiotojų klubo „Lūšis“ Valdyba 2011-08-29 įvykusio susirinkimo metu nutarė 2011-11-05 pradėti medžiokles varant. Tądien į medžioklės sezono atidarymą įprastoje vietoje ? Pravieniškių gyvenvietėje, prie Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos pastato, susirinko apie 12 medžiotojų klubo „Lūšis“ medžiotojų, tačiau neatvyko medžiotojų klubo pirmininkas R. K. bei kiti medžiotojų klubo nariai, tarp jų ir medžiotojų klubo valdybos nariai T. M., A. M. bei G. M., kurie buvo tiesiogiai atsakingi už medžioklių organizavimą. Nors bylos nagrinėjimo teisme metu T. M. tvirtino, kad medžiotojų klubo valdybos sprendimas dėl medžioklės sezono pradžios 2011-11-05 buvo pakeistas ir apie tai buvo informuoti visi medžiotojų klubo nariai, tačiau nepateikė tai patvirtinančių rašytinių įrodymų. Be to, pats T. M. pripažino, kad rašytinio medžiotojų klubo valdybos sprendimo dėl medžioklės sezono pradžios datos pakeitimo nebuvo. T. M. teismui pateiktas garso įrašas, turintis įrodyti, jog iniciatyvinės grupės nariui R. A., taip pat ir kitiems tos grupės nariams, buvo žinoma apie medžioklės sezono pradžios datos pakeitimą, nelaikytinas tinkamu įrodymu Lietuvos Respublikos CPK prasme, nes padarytas nežinomu įrenginiu (T. M. teigimu, judriojo ryšio telefonu), nežinomu laiku ir nežinomoje vietoje (T. M., teigimu 2011-10-26 pas R. A. laikraščio „Ūkininko patarėjas“ patalpose), darytas slapta, neįspėjus pašnekovo/ pašnekovų apie garso įrašo darymą, garso įrašas trūkinėja, nėra kokybiškas ir vientisas, prasto garso, vietomis nieko nesigirdi, iš pateikto garso įrašo negalima identifikuoti pokalbio dalyvių, laiko ir vietos.

72Be to, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N., G. Š. paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais (t. 1, b.l. 34-35, 72-73, 69) nustatyta, jog 2011-11-05 į medžioklės sezono pradžią atvykę medžiotojų klubo nariai laukė kitų medžiotojų klubo narių ir negalėjo prisiskambinti medžiotojų klubo pirmininkui bei negalėjo medžioti, nes nebuvo atvežti medžioklės lapai, nuvyko į medžiotojų klubo nario V. V. namus, kur aptarė medžiotojų klubo pirmininko ir valdybos narių netinkamą pareigų atlikimą ? dėl pirmininko neorganizavimo neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susitikimo. Susiėjime dalyvavę medžiotojų klubo „Lūšis“ nariai surašė šio susitikimo protokolą, pavadino „medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo protokolu“, kur nurodė, jog G. P. pranešus, kad medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybai buvo įteiktas 2011-10-22 prašymas sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą, pranešimai apie jį turi būti išsiųsti ne vėliau kaip prieš 21 d., tačiau pranešimai negauti, todėl žemiau pasirašę medžiotojų klubo „Lūšis“ nariai, vadovaujami medžiotojų klubo „Lūšis“ Kontrolės komisijos pirmininko G. P., kaip iniciatyvinė grupė, vadovaudamiesi medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.3 p., šaukia neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą, kuris įvyks 2011-12-03 10.00 val. Pravieniškių seniūnijos salėje. Susirinkimo darbotvarkė: R. T. narystės medžiotojų klubo „Lūšis“ atstatymas; dėl T. M. pašalinimo iš medžiotojų klube „Lūšis“ ir dėl nepasitikėjimo medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininku ir valdyba. Protokole pasirašė 12 narių. Bylos nagrinėjimo teisme metu liudytojas G. Š. neigė pasirašęs šiame protokole.

73Teismas, įvertinęs visas šias aplinkybes, sutinka su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ teiginiais, jog šis 2011-11-05 dalies medžiotojų klubo „Lūšis“ narių (iniciatyvinės grupės) susiėjimas nelaikytinas medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimu, t.y. negali būti prilyginamas visuotiniam medžiotojų klubo narių susirinkimui, kuriame buvo priimtas sprendimas 2011-12-03 sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą, dėl ko ir negali būti pripažintas neteisėtu. Nei Asociacijų įstatymas, nei medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatai, nei joks kitas teisės aktas nedraudžia asmenims (medžiotojų klubo nariams) susitikti ir bendrauti neformalioje aplinkoje (ne tik visuotinių susirinkimų metu), diskutuoti įvairiais klausimais, taip pat susijusiais su medžiotojų klubo veikla, taip pat surašyti įvairaus pobūdžio susiėjimų/ susirinkimų protokolus. Be to, bylos nagrinėjimo metu niekas neginčijo ir nepaneigė jokiais įrodymais, jog sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą dar 2011-09-09 buvo priėmusi medžiotojų klubo „Lūšis“ Kontrolės komisija ? akte Nutarė skubiai sušaukti neeilinį medžiotojų klubo narių susirinkimą. Be to, medžiotojų klubo iniciatyvinė grupė dar iki šio neformalaus 2011-11-05 susitikimo buvo inicijavusi neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo sušaukimą, ką patvirtina medžiotojų klubo pirmininkui R. K. medžiotojų klubo kontrolės komisijos pirmininko G. P. įteiktas 2011-10-22 prašymas.

74Teismas taip pat sutinka su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ teiginiais, jog negali būti pripažinti neteisėtais ir negali būti panaikinti šio neformalaus 2011-11-05 dalies medžiotojų klubo „Lūšis“ narių (iniciatyvinės grupės) susiėjime aptarti neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sušaukimo klausimai: data, darbotvarkė, kas iš esmės neturi jokios teisinės reikšmės medžiotojų klubo narių teisėms ir teisėtiems interesams, nes nesukuria jokių teisinių pasekmių. Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. nurodyta, jog civilinių teisių gynimo būdai įgyvendinami Lietuvos Respublikos CPK nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos CPK 135 str. 1 d. nustatyti formalūs reikalavimai ieškinio turiniui. Kaip vienas iš būtinų ieškinio elementų jame nurodytas ieškinio dalykas ? tai materialusis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialinio teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent ieškinio dalyko (ir pagrindo) tinkamas suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-10-13 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008 nurodė, kad nors teismas bylos iškėlimo stadijoje neturi teisės tikrinti ieškinio pagrįstumo klausimo, tačiau turi patikrinti, ar ieškinio tenkinimas objektyviai gali sukurti teisinius padarinius. Jeigu ieškovas pareiškia reikalavimą, kuris negali sukurti jokių objektyvių teisinių padarinių, teismas, motyvuodamas netiksliu ieškinio dalyko nurodymu, turi nustatyti terminą trūkumams šalinti (Lietuvos Respublikos CPK 115 str. 2 d.) arba, priklausomai nuo ieškinio pobūdžio, atsisakyti priimti pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 1 p.). Nagrinėjamu atveju ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. reikalavimo panaikinti 2011-11-05 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimtą nutarimą sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą ir patvirtinti šio susirinkimo dienotvarkę patenkinimas nesukels jokių teisinių pasekmių, nereikš ieškovų galimai pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo. Šis ieškovų reikalavimas negali būti ginčo objektu ir yra nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, todėl civilinė byla dėl šio reikalavimo nutrauktina (Lietuvos Respublikos CPK 293 str. 1 d.).

75Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.3 p. apie neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo datą, laiką ir vietą, taip pat dienotvarkę medžiotojų klubo nariai informuojami registruotu laišku likus ne mažiau kaip 21 dienai iki numatomo neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo.

76Be to, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N., G. Š. paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais (t. 1, b.l. 36-41, 70-71, 158-159) nustatyta, jog medžiotojų klubo „Lūšis“ nariams apie šaukiamą neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą, kuris turėjo vykti 2011-12-03 10.00 val. Pravieniškių seniūnijos salėje, kurio susirinkimo darbotvarkė: R. T. narystės medžiotojų klube „Lūšis“ atstatymas; dėl T. M. pašalinimo iš medžiotojų klubo „Lūšis“ ir dėl nepasitikėjimo medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininku ir valdyba, buvo tinkamai pranešta, nurodant visą būtiną informaciją, iš esmės nepažeidus medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.3 p. nustatyto termino. Iniciatyvinės grupės nariai tokius pranešimus gavo asmeniškai 2011-11-05 ir 2011-11-06, kiti ? registruotu laišku: didžioji dalis medžiotojų klubo narių pranešimus gavo asmeniškai: T. M. gavo 2011-11-09, R. K. ? 2011-11-10, A. M. ? 2011-11-11, G. M. ? 2011-11-16. Nedideli pranešimų teikimo nesklandumai nesutrukdė balsavimo teisę turintiems medžiotojų klubo „Lūšis“ nariams atvykti į sušauktą neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą, ką patvirtina bylos nagrinėjimo teisme metu ištirti įrodymai: šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N., G. Š. paaiškinimai bei rašytiniais įrodymai (t. 1, b.l. 47-52, 105), ? atvyko 23 medžiotojų klubo „Lūšis“ nariai (patys ar jų įgalioti atstovai) iš 24, pasirašė dalyvių sąraše.

77Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas aplinkybes, atmeta ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginius, kad jiems nieko nebuvo žinoma apie iniciatyvinę grupę ir kas ją sudaro, kad jiems nebuvo suprantama, kas bus svarstoma ir kur gauti daugiau informacijos apie neeilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkę.

78Bylos nagrinėjimo teisme metu visi: ir šalys, ir tretieji asmenys, ir liudytojai O. G., G. S., P. S. ir T. N. nurodė, kad jie vyko į neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą, ketino dalyvauti svarstant darbotvarkėje nurodytus klausimus bei balsuoti ? priimti sprendimus.

79Atsižvelgdamas į tai, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas buvo sušauktas nepažeidžiant medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų nustatytos tvarkos.

80Bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N. ir G. Š. paaiškinimais bei rašytiniais įrodymais (t. 1, b.l. 47-52, 101-107) nustatyta, jog į 2011-12-03 neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą atvyko 23 medžiotojų klubo „Lūšis“ nariai (patys ar jų įgalioti atstovai) iš 24, pasirašė dalyvių sąraše. Atvykę du medžiotojų klubo narų įgalioti asmenys nepateikė įgaliojimų originalų, todėl jiems neleista dalyvauti priimant sprendimus. Tokiu būdu neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime dalyvavo 21 turintis teisę balsuoti. Išreikšdami nepasitenkinimą ir protestą dėl draudimo į susirinkimą atvykusiems dvejiems įgaliotiems asmenims dalyvauti priimant sprendimus, iš susirinkimo išėjo 9, tarp jų ieškovai ? T. M., R. K., A. M. ir G. M.. Visi jie išėjo jau prasidėjus susirinkimui, t.y. jau išrinkus susirinkimo pirmininką ir sekretorių bei balsų skaičiavimo komisiją. Susirinkimas tęsėsi.

81Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.6 p. visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 medžiotojų klubo narių. Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas aplinkybes, sutinka su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ teiginiais, kad nagrinėjamu atveju ? 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime, kvorumas buvo, susirinkime dalyvavo daugiau kaip 1/2 medžiotojų klubo narių – 21, iš 24. Visi 9 iš susirinkimo išėję medžiotojų klubo nariai buvo užsiregistravę susirinkimo dalyvių sąraše (t. 1, b.l. 50) ir ketino dalyvauti svarstant dienotvarkėje nurodytus klausimus bei balsuoti ? priimti sprendimus, išėjo jau prasidėjus susirinkimui, t.y. jau išrinkus susirinkimo pirmininką ir sekretorių bei balsų skaičiavimo komisiją.

82Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M. nurodo, jog 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininku buvo G. P., nors turėjo būti neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo pirmininkas S. B., be to, į susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją įėjo tik vienas medžiotojų klubo valdybos narys – V. R., nors turėjo įeiti ir kiti susirinkime dalyvaujantys valdybos nariai – pažeistas Įstatų 5.7.8 p.

83Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.7.8 p. balsų skaičiavimo komisiją sudaro susirinkime dalyvaujantys medžiotojų klubo valdybos nariai, o komisijos pirmininku skiriamas visuotiniam medžiotojų klubo narių susirinkimui pirmininkaujantis medžiotojų klubo narys. Teismas, įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas aplinkybes, šį medžiotojų klubo įstatų pažeidimą vertina kaip mažareikšmį, neturėjusį įtakos 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo nutarimams. Pažymėtina, kad 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo balsų skaičiavimo komisija buvo sudaryta bendru susirinkime dalyvavusių medžiotojų klubo narių sutarimu, jokių prieštaravimų dėl balsų skaičiavimo komisijos sudėties ar nušalinimų susirinkimo metu nebuvo pareikšta.

842011-12-03 įvykusiame neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime buvo nutarta (t. 1, 47-49): panaikinti medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos 2011-10-05 sprendimą R. T. atžvilgiu ir atstatyti R. T. narystę medžiotojų klube „Lūšis“; pašalinti T. M. iš medžiotojų klubo „Lūšis“ narių; nušalinti medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininką R. K. ir valdybos narius T. M., A. M., G. M., R. K. ir V. R. nuo užimamų pareigų; sustabdyti R. K., A. M. ir G. M. narystę medžiotojų klube „Lūšis“ be teisės medžioti medžiotojų klubo „Lūšis“ plotuose iki eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo; pripažinti negaliojančiais po 2011-10-22 priimtus valdybos sprendimus; medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos nariais išrinkti G. P. (pirmininkas), V. R., S. B., K. K. ir V. V.; medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininku laikinai išrinkti G. P.; įpareigoti iki 2012-01-15 ieškovą R. K. perduoti, o G. P. perimti visą medžiotojų klubo „Lūšis“ dokumentaciją ir antspaudą; įpareigoti iki 2012-01-15 buvusius valdybos narius A. M. ir G. M. perduoti, o K. K., S. B. ir L. J., dalyvaujant laikinai medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininko pareigas einančiam G. P., perimti materialines medžiotojų klubo „Lūšis“ vertybes.

85Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, kad nagrinėjant ginčus dėl visuotinių juridinių asmenų dalyvių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, būtina atsižvelgti į tai, kad įstatymų nuostatos, nustatančios visuotinių susirinkimų nutarimų negaliojimo pagrindus, turi dvejopą paskirtį. Pirma, šios teisės normos skirtos apsaugoti juridinių asmenų dalyvių interesus, kad nebūtų priimami neteisėti nutarimai, pažeidžiantys jų turtines ir neturtines teises, taip pat viešąjį interesą. Antra, – apsaugoti paties juridinio asmens bei už ginčijamą nutarimą balsavusių dalyvių teises, kad nepagrįstais ieškiniais juridiniam asmeniui nebūtų daroma žala, sutrukdant jo veiklą ar kenkiant jo teisėtiems interesams. Sprendžiant tokius ginčus, svarbu siekti suderinti juridinio asmens ir jo dalyvių interesus, išlaikyti jų pusiausvyrą. Ieškinį pareiškęs asmuo turi ne tik nurodyti, kokios imperatyvios teisės normos buvo pažeistos priimant skundžiamą nutarimą, bet ir kuo tokio nutarimo priėmimas pažeidė šio nario teises ir teisėtus interesus. Byloje turi būti nustatyta, kad pažeidimo (jeigu toks konstatuojamas) negalima pašalinti niekaip kitaip, o tik pripažinus ginčijamą nutarimą negaliojančiu. Privalu išsiaiškinti, kokią įtaką ginčijamų nutarimų priėmimui būtų turėjęs ar turėtų ieškovas, jei tie pažeidimai (jei tokie konstatuojami) nebūtų buvę padaryti ar susirinkimas būtų organizuojamas iš naujo, t.y. ieškovo galimą įtaką balsavimo susirinkime dėl jame priimtų sprendimų rezultatams. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad visuotinių juridinių asmenų dalyvių susirinkimų nutarimai neturėtų būti pripažinti negaliojančiais vien tik dėl formalių pažeidimų, nesukėlusių neigiamų pasekmių nei juridiniam asmeniui, nei jo dalyviams (nariams) ar viešajam interesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. rugsėjo 24 d. nutartis, civilinė byla Nr.3K-3-856/2001, 2002 m. birželio 19 d. nutartis, civilinė byla Nr.3K-3-878/2002, 2003 m. birželio 4 d. nutartis, civilinė byla Nr.3K-3-650/2003 ir kt.), t.y. nustatytinas ginčijamo sprendimo turinio (o ne jo priėmimo procedūros) ir imperatyvios teisės normos santykis.

86Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.6 p. visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sprendimas, išskyrus Įstatuose numatytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“.

87Bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S. ir T. N. paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais (t. 1, b.l. 47-52, 101-107), nustatyta, jog 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime liko 12 medžiotojų klubo narių ar jų įgaliotų atstovų, turinčių balsavimo teisę, kurie ir balsavo visais susirinkimo dienotvarkės klausimais. Visi sprendimai buvo priimti vienbalsiai. Iš tiesų slapto balsavimo biuleteniai nebuvo antspauduoti medžiotojų klubo „Lūšis“ antspaudu, tačiau tai nelaikytina balsavimo biuletenių pripažinimo negaliojančiais pagrindu, nes nagrinėjamu atveju slapto balsavimo biuleteniai negalėjo būti antspauduoti medžiotojų klubo „Lūšis“ antspaudu, nes medžiotojų klubo vadovybė (pirmininkas ir/ ar valdyba) medžiotojų klubo antspaudo niekam neatidavė, o iš 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo išėjo.

88Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M. nurodo, jog į 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo dienotvarkę buvo įtrauktas niekur anksčiau nenumatytas medžiotojų klubo valdymo organų klausimas. Teismas, įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, daro išvadą, jog į 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo dienotvarkę nauji klausimai, apie kurios nebuvo žinoma visiems medžiotojų klubo nariams, nebuvo įtraukti, o tik patikslinti, nes iniciatyvinės grupės pranešime apie šaukiamą neeilinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių visuotinį susirinkimą buvo nurodyta, jog vienas iš dienotvarkės klausimų ? dėl nepasitikėjimo medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininku ir valdyba. Tokiu būdu suprantama, kad pareiškus nepasitikėjimą medžiotojų klubo pirmininku ir/ ar valdyba, spręstinas jų atšaukimo/ nušalinimo/ perrinkimo klausimas.

89Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M. nurodo, jog 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo dienotvarkės pirmuoju (R. T. narystės medžiotojų klube „Lūšis“ atstatymas) ir antruoju klausimu (dėl T. M. pašalinimo iš medžiotojų klubo „Lūšis“), tiek ir dėl naujo medžiotojų klubo pirmininko išrinkimo turėjo būti balsuojama slaptai.

90Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 4.2 p., 5.7.4 p., 5.7.5 p. ir 6.1 p. visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime slaptai balsuojama, kai priima naujus bei šalina esančius medžiotojų klubo narius, išskyrus Įstatuose numatytus atvejus, taip pat kai renkamas medžiotojų klubo primininkas.

91Be to, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N., G. Š. paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais (t. 1, b.l. 47-52, 101-107) nustatyta, jog 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime slaptai buvo balsuojama tik dėl T. M. pašalinimo iš medžiotojų klubo „Lūšis“. Visi kiti klausimai buvo priimti atvirai balsuojant. Rašymo apsirikimas, nurodant neteisingą medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos priimto sprendimo R. T. atžvilgiu datą, niekaip neįtakoja paties visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo nutarimo teisėtumo dėl R. T. statuso. Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime sprendimų priėmimo procedūros nebuvo pažeistos. R. T. narystės medžiotojų klube „Lūšis“ atstatymas nelaikytinas naujo nario priėmimu į medžiotojų klubą, o medžiotojų klubo valdybos priimto sprendimo R. T. atžvilgiu atšaukimą. Be to, 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime nebuvo išrinktas naujas, o paskirtas laikinas pirmininkas, veiksiantis ne 5 m. kadenciją, o tik iki visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo, t.y. tik iki 2012-04-28 visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo. Teismas atmeta ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginius, kad, jei jau medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatai nenumato laikino medžiotojų klubo pirmininko, tai jo ir negali būti. Bylos nagrinėjimo teisme metu pagal šalių, trečiųjų asmenų ir liudytojų paaiškinimus nustatyta, jog medžiotojų klube „Lūšis“ įvyko susiskaldymas, medžiotojų klubo nariai susiskirstė į dvi stovyklas: vieni palaikė medžiotojų klubo pirmininką ir valdybą, kiti – ne. Teisėtai išrinkta medžiotojų klubo „Lūšis“ vadovybė (t. 1, b.l. 18-30): pirmininkas R. K. ir valdyba: R. K., T. M., A. M., G. M. ir V. R., nebuvo vieningi nei tarpusavyje, nei su kitais medžiotojų klubo nariais, tarp medžiotojų klubo narių nebebuvo susikalbėjimo, susiklosčiusi padėtis nebetenkino visų medžiotojų klubo narių, dėl ko medžiotojų klubo veikla ėmė strigti ir nebepatenkino visų medžiotojų klubo narių poreikių, ką patvirtina ir tos aplinkybės, kad: medžiotojų klubo valdybos priimami sprendimai nebebuvo suprantami visiems medžiotojų klubo nariams, pvz.: 2011-10-03 R. T. pašalinimas iš medžiotojų klubo, laiku nesumokėjus nario mokesčio, nors jis tą mokestį jau buvo sumokėjęs (t. 1, b.l. 31-33), 2011-11-08 R. A. atleidimas iš finansininko pareigų ir skyrimas kito asmens (t. 1, b.l. 42-45) bei R. A. ir V. R. narystės sustabdymas iki visuotinio klubo narių susirinkimo (t. 1, b.l. 46); medžiotojų klubo nariams abejonių keliantis medžiotojų klubo valdybos nario T. M. komercinių medžioklių organizavimas ir atlygio už jas imamas dydis (t. 2, b.l. 158-194); medžiotojų klubo pirmininko R. K. nereagavimas į 2011-10-22 medžiotojų klubo kontrolės komisijos primininko G. P. ir dar 12 iniciatyvinės grupės reikalavimą sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo susirinkimą; medžiotojų klubo pirmininko R. K. savanoriškas nusišalinimas nuo užimamų pareigų, visus medžiotojų klubo reikalus perleidus spręsti medžiotojų klubo valdybos nariui T. M.; medžiotojų klubo pirmininko R. K. neatsiliepinėjimas į medžiotojų klubo narių skambučius telefonu ir padėties nepaaiškinimas; medžiotojų klubo valdybos narių T. M., A. M. ir G. M. nebendravimas su medžiotojų klubo nariais, padėties nepaaiškinimas; 2011-11-05 medžiotojų klubo „Lūšis“ medžioklės sezono atidarymo šventės sužlugdymas, t.y. medžioklės lapų neatvežimas, neatsiliepinėjimas į skambučius telefonu ir nepranešimas apie šventės perkėlimą; medžiotojų klubo pirmininko R. K. ir medžiotojų klubo valdybos narių T. M., A. M. ir G. M. bei jų šalininkų pasitraukimas iš 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo, pademonstruotas nenoras kalbėtis, aiškintis ir spręsti susidariusias problemas. Įvertinęs šias aplinkybes, taip pat atsižvelgęs į tai, kad medžioklės sezonas jau buvo prasidėjęs, teismas daro išvadą, kad medžiotojų klubo „Lūšis“ susikaupusias problemas iš tiesų buvo privalu spręsti nedelsiant, nes esamos padėties nekeitimas iš esmės būtų pakenkęs visam medžiotojų klubui „Lūšis“, pažeistų jo visų narių teises bei teisėtus interesus, nebetenkintų į medžiotojų klubą susibūrusių asmenų poreikių, o ypač pagrindinio – medžioti teisės aktų nustatyta tvarka.

92Teismas atmeta ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginius, kad visuotinis medžiotojų klubo susirinkimas apskritai negali spręsti dėl medžiotojų klubo narių pašalinimo, medžiotojų klubo pirmininko ir valdybos narių atšaukimo ar narystės sustabdymo, kad visuotinis medžiotojų klubo susirinkimas apskritai negali atšaukti medžiotojų klubo valdybos sprendimų.

93Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.1 p. visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias medžiotojų klubo valdymo organas, todėl jis turi teisę ir kompetenciją revizuoti ir naikinti kitų medžiotojų klubo valdymo organų (pirmininko ir/ ar valdybos) priimtus sprendimus, taip pat priimti visus įmanomus su medžiotojų klubo veikla susijusius sprendimus, ypač jei tokių sprendimų dėl nepateisinamų priežasčių nebepriima arba nėra pajėgus priimti kitas kompetentingas medžiotojų klubo organas (pirmininkas ir/ ar valdyba), taip pat atšaukti medžiotojų klubo pirmininką, valdybos narius (Įstatų 5.4.2 p., 6.3 p.). Nors pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 6.55. p. medžiotojų klubo valdyba teikia pasiūlymą dėl priešlaikinių medžiotojų klubo pirmininko rinkimų, tačiau medžiotojų klubo pirmininko rinkimai išimtinai priklauso visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo kompetencijai (Įstatų 6.1. p.). Valdybos pasiūlymo teikimas visuotiniam medžiotojų klubo narių susirinkimui nėra privalomas, siekiant aukščiausiam medžiotojų klubo valdymo organui atšaukti medžiotojų klubo pirmininką iš pareigų, bei tokiu būdu realizuoti tik jam priskirtas funkcijas. Aukščiausias medžiotojų klubo valdymo organas turi absoliučią teisę atšaukti medžiotojų klubo pirmininką iš pareigų bei jį išrinkti. Kitoks teisės aktų nuostatų aiškinimas prieštarautų bendriems teisės teisingumo ir protingumo principams, būtų nesuderinamas su asociacijos veikla ir neleistinai apribotų aukščiausio medžiotojų klubo valdymo organo veiksmus, klubo pirmininkui neatliekant, ar netinkamai atliekant svarbių, tik jam priskirtinų funkcijų. Nagrinėjamu atveju teismas sutinka su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ teiginiais, jog medžiotojų klubo pirmininkui R. K. nevykdant jam priskirtinų funkcijų, aukščiausias medžiotojų klubo valdymo organas turėjo teisę medžiotojų klubo pirmininką R. K. anksčiau laiko nušalinti nuo pareigų ir išrinkti laikiną medžiotojų klubo pirmininką. Aukščiau nurodytos bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytos aplinkybės taip pat įrodo, kad ir visa medžiotojų klubo valdyba nevykdė visų jiems priskirtų funkcijų, kėlė nesantaiką tarp medžiotojų klubo narių ir nepasitenkinimą medžiotojų klubo valdybos veikla (finansinė veikla, medžioklių organizavimas, medžioklės lapų nedavimas, medžioklės bokštelių registravimas, gyvūnų šėrimas, talkos, nebendravimas su medžiotojų klubo nariais ir savo sprendimų nepaaiškinimas).

94Teismas atmeta ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginius, kad 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas nušalino medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininką R. K. ir valdybos narius T. M., A. M., G. M., R. K. ir V. R. nuo užimamų pareigų, taip pat sustabdė R. K., A. M. ir G. M. narystę medžiotojų klube „Lūšis“ be teisės medžioti medžiotojų klubo „Lūšis“ plotuose iki eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo, nenurodant jokių motyvų, nesant nušalinimo pagrindų, nepateikiant jokių įrodymų, ką iš esmės paneigia aukščiau nurodytos bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytos aplinkybės pagal ištirtus įrodymus: šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N. ir G. Š. paaiškinimai ir rašytiniai įrodymai (t. 1, b.l. 18-21, 26-28, 31-35, 42-50, t. 2, b.l. 158-194). 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas nušalino medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininką R. K. ir valdybos narius T. M., A. M., G. M., R. K. ir V. R. nuo užimamų pareigų bei sustabdė R. K., A. M. ir G. M. narystę medžiotojų klube „Lūšis“ be teisės medžioti medžiotojų klubo „Lūšis“ plotuose iki eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo. Neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime buvo nuspręsta, jog medžiotojų klubo valdybos nariai ir pirmininkas netinkamai eina savo pareigas: jaučiasi aukštesniais už kitus medžiotojų klubo narius; priima visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sprendimams prieštaraujančius nutarimus; į valdybos susirinkimus kviečia ne visus valdybos narius; priima esminius sprendimus, neturėdami pilnos informacijos; taiko dvigubus standartus medžiotojų klubo nariams; priima medžiotojų klubo valdybos kompetenciją viršijančius sprendimus; nesiėmė veiksmų užkirsti kelią komercinei klubo narių veiklai; paskelbia medžioklės sezono pradžią, bet neorganizuoja medžioklės; nuo medžiotojų klubo narių slepia informaciją apie valdybos priimtus sprendimus; medžiotojų klubo pirmininkas R. K. nusišalina nuo pareigų ir neturėdamas įgaliojimų perduoda T. M. teisę vadovauti medžiotojų klubui; daro spaudimą medžiotojų klubo finansininkui, versdami pažeidinėti finansinę drausmę. Finansininkui atsisakius, jį pakeičia kitu; ignoruoja medžiotojų klubo narių teisėtus reikalavimus sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Visos šios aplinkybės iš esmės yra pagrįstos bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais ir aukščiau nurodytais įrodymais bei yra pakankamas pagrindas priimti tokius sprendimus, nagrinėjamu atveju atitinka medžiotojų klubo „Lūšis“ interesus ir medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 4.6 p. nuostatas.

95Teismas taip pat atmeta ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginius, kad 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas visiškai nepagrįstai iš medžiotojų klubo pašalino T. M.. Nors ieškovas T. M. nesutinka su jo pašalinimo iš medžiotojų klubo argumentais, t.y. tuo, kad jis: piktnaudžiauja klubo nario teisėmis keldamas intrigas ir šmeiždamas kitus klubo narius (Įstatų 4.6.4-4.6.5 p.); nesilaiko medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų, susitarimų (Įstatų 4.6.1 p.), laiko save aukščiau kitų klubo narių; organizuoja klubo plotuose komercines medžiokles interneto portalo www.medziokle.info.lt nariams savavališkai nustatydamas svečio mokestį (Įstatų 4.6.1 p.); kontrolės komisija nustatė, kad klastojo klubo narių parašus, dokumentus, tuo galimai pasisavindamas klubo lėšas (Įstatų 4.6.2 p.); reikalavo klubo narius suregistruoti bokštelius, taip apribodamas klubo narių teises naudotis medžioklės plotais; terorizuodamas savo kaimynus formuoja neigiamą nuomonę apie medžiotojų klubą „Lūšis“ ir visus medžiotojus apskritai (Įstatų 4.6.1 ir 4.6.4 p.), tačiau visa tai yra neginčytinai įrodyta bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais ir aukščiau nurodytais įrodymais, t.y. šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N. ir G. Š. paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais. Be to, nagrinėjamu atveju dėl T. M. pašalino iš medžiotojų klubo pakanka ir tik to, kad net 13 medžiotojų klubo narių 2011-11-05 raštu pareiškė nepasitikėjimą T. M. – atsisakė kartu su juo dalyvauti medžioklėje (t. 1, b.l. 74), t.y. daugiau kaip 1/2 medžiotojų klubo narių (Įstatų 4.6.10 p.). Teismas taip pat atmeta ieškovo T. M. teiginį, kad sprendimas pašalinti jį buvo priimtas neišklausius jo, nesuteikus jam galimybės apsiginti, nes tai yra neginčytinai paneigta bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais ir aukščiau nurodytais įrodymais, t.y. šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N. ir G. Š. paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais: ieškovui T. M. buvo žinoma apie 2011-12-03 neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą bei jo darbotvarkę, ieškovas T. M. atvyko į neeilinį visuotinį medžiotojų klubo narių susirinkimą, tačiau pats pasišalino – savanoriškai atsisakė galimybės būti išklausytam.

96Atsižvelgdamas į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo sprendimai buvo priimti nepažeidžiant medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų sprendimų priėmimo tvarkos.

97Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.2 p. eilinis visuotinis medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas šaukiamas kiekvienų metų balandžio mėnesio paskutinį šeštadienį. Su visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo dienotvarke bei siūlomais sprendimų projektais medžiotojų klubo nariai privalo susipažinti atvykę pas medžiotojų klubo valdybos narius ar pirmininką.

98Atsižvelgiant į tai, teismas atmeta ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginį, kad 2012-04-28 visuotinis medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas yra neteisėtas, nes jį sušaukiant buvo pažeista medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų nustatyta eilinio visuotinio medžiotojų klubo susirinkimo tvarka. Priešingai, 2012-04-28 visuotinis medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimas buvo sušauktas vadovaujantis medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.2 p.

992012-04-28 eiliniame visuotinis medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime (t. 2, b.l. 26-31) dalyvavo 13 narių iš 25, ką patvirtina susirinkimo dalyvių sąrašas (t. 2, b.l. 32). Balsavimo teisę turėjo 12 susirinkime dalyvavusių medžiotojų klubo narių. Susirinkimo protokole teisingai pažymėta, jog kvorumas buvo, o nutarimai buvo priimti balsų dauguma, t. y. už juos balsavo 12 medžiotojų klubo narių iš susirinkimo metu balsavimo teisę turėjusių 12 medžiotojų klubo narių. Šio eilinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo metu buvo sprendžiama visa eilė klausimų: medžiotojų klubo pirmininko 2011-2012 m. medžioklės sezono ataskaita; medžiotojų klubo finansininko 2011-2012 m. medžioklės sezono ataskaita; medžiotojų klubo veiklos planas, kasmetinio mokesčio dydis ir lėšų paskirstymo planas 2012-2013 m. medžioklės sezonui; medžiotojų klubo valdybos atsistatydinimas; medžiotojų klubo valdybos narių rinkimas; medžiotojų klubo pirmininko atsistatydinimas; medžiotojų klubo pirmininko rinkimai; medžiotojų klubo kontrolės komisijos rinkimai; medžiotojų klubo finansininko svarstymas; dėl medžiotojų klubo garbės nario vardo suteikimo R. A. ir J. B.; dėl nuostolių (išlaidų), atsiradusių dėl medžiotojų klubo narių veiklos, atlyginimo; dėl medžioklės organizavimo tvarkos. Be to, šiame susirinkime buvo spręsta ir dėl: 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime sustabdytos R. K., A. M. ir G. M. narystės medžiotojų klube; 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo nutarimo nušalinti medžiotojų klubo pirmininką R. K. ir medžiotojų klubo valdybos narius T. M., A. M., G. M., R. K. ir V. R. nuo užimamų pareigų patvirtinimo ir medžiotojų klubo pirmininko R. K. ir medžiotojų klubo valdybos narių T. M., A. M., G. M., R. K. ir V. R. nušalinimo nuo užimamų pareigų; 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo nutarimo atstatyti R. T. narystę medžiotojų klube patvirtinimo ir R. T. narystės medžiotojų klube atstatymo; dėl 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo nutarimo pašalinti T. M. iš medžiotojų klubo narių patvirtinimo ir T. M. pašalinimo iš medžiotojų klubo narių; 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo nutarimo pripažinti negaliojančiais po 2011-10-22 priimtus medžiotojų klubo valdybos sprendimus patvirtinimo ir po 2011-10-22 priimtų medžiotojų klubo valdybos sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

100Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M. tvirtina, kad 2012-04-28 įvykusiame eiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime buvo priimami tie patys sprendimai, kurie buvo priimti 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime, tai kodėl nieko nesvarstyta, tik balsuota, kodėl slaptai. Ieškovai taip pat nurodo, kad jiems neaiškus R. T. statusas, jei jo narystė neatstatyta, tai nėra kvorumo, o R. A. buvo išrinktas ir medžiotojų klubo valdybos nariu, ir finansininku, yra pats sau pavaldus. Be to, ieškovams neaišku, kokiu pagrindu R. A. ir J. B. suteikiamas medžiotojų klubo garbės nario vardas, kai nėra net jų prašymų. Taip pat ieškovams visiškai neaiškus priešpaskutinis sprendimas dėl išlaidų atlyginimo, kas ir kokias išlaidas turi atlyginti.

101Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas aplinkybes bei bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus: šalių, trečiųjų asmenų, liudytojų O. G., G. S., P. S., T. N., G. Š. paaiškinimus ir rašytinius įrodymus (t. 2, b.l. 26-44), daro išvadą, jog 2012-04-28 eiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime nebuvo iš naujo sprendžiama dėl 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime priimtų nutarimų, o tik patikrinta medžiotojų klubo narių valia dėl 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime priimtų nutarimų, t.y. pasitikrinta, ar 2011-12-03 nebuvo suklysta, ar medžiotojų klubo nariai vis dar pritaria 2011-12-03 priimtiems sprendimams. Pažymėtina, kad nei Asociacijų įstatymas, nei medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatai to nedraudžia. Kaip ir nedraudžia tokiais atvejais patiems visuotiniame medžiotojų klubo narių susirinkime dalyvaujantiems nuspręsti kaip balsuoti: slaptai ar viešai. Kadangi R. T. narystė medžiotojų klube „Lūšis“ buvo atstatyta dar 2011-12-03, todėl 2012-04-28 eiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime kvorumas buvo. Taip pat teismas pažymi, jog nei Asociacijų įstatymas, nei medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatai nedraudžia tam pačiam asmeniui tuo pačiu metu eiti ir medžiotojų klubo valdybos nario, ir medžiotojų klubo finansininko pareigas. Kadangi medžiotojų klubo nariai R. A. ir J. B. nesinaudoja medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 3.5.1- 3.5.7 p. numatytomis tikrųjų narių teisėmis, todėl jiems, vadovaujantis Įstatų nuostatomis, suteiktas medžiotojų klubo garbės nario vardas. Pažymėtina tai, kad nagrinėjamu atveju R. A. ir J. B. suteiktas medžiotojų klubo „Lūšis“ garbės nario vardas neturi jokio ryšio su ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teisėmis ir negali jų pažeisti, o patys R. A. ir/ ar J. B. į teismą dėl jiems suteikto garbės nario statuso nesikreipė, t.y. jo neginčijo, kas leidžia daryti išvadą, kad toks visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo sprendimas yra juos tenkinantis. Visos kitos ieškovų abejonės ir ieškovams iškilę neaiškumai dėl 2012-04-28 įvykusiame eiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimtų sprendimų formuluočių laikytinos neturinčiomis reikšmės 2012-04-28 eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo sprendimų teisėtumui.

102Atsižvelgus į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. reikalavimai dėl 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo priimtų sprendimų panaikinimo, dėl 2012-04-28 eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir 2012-04-28 eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo priimtų sprendimų panaikinimo atmestini.

103Atmetus ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. ieškinį, iš ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. priteistinos ir visos bylinėjimosi išlaidos: atsakovui medžiotojų klubui „Lūšis“ – 4100,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai, t.y. po 1025,00 Lt iš kiekvieno ieškovo (t. 1, b.l. 99, 138, 144, t. 2, b.l. 14-21, t. 3, b.l. 53-56, 58, 60-63 t. 4, b.l. 56-57) ir valstybei – 366,60 Lt pašto išlaidų, t.y. po 91,65 Lt iš kiekvieno ieškovo (Lietuvos Respublikos (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 ir 7 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

104Teismas, atsižvelgdamas į šios civilinės bylos sudėtingumą, bylos nagrinėjimo eigą, parengiamųjų ir teismo posėdžių kiekį bei trukmę, taip pat į atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ atstovų atstovavimo kokybę: parengtų procesinių dokumentų kiekį, apimtis ir kokybę, aktyvumą, daro išvadą, kad pateiktų 4100,00 Lt išlaidų, susijusių su advokato pagalba, dydis neviršija rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85, rekomenduojamų dydžių, todėl yra pagrįstas. Pažymėtina, kad teismas nepripažino atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ patirtų 700,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai ikiteisminio tyrimo metu išlaidomis šioje civilinėje byloje (t. 3, b.l. 57, 59), todėl jos nepriteistinos iš ieškovų.

105Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 str. ir 293 str. 1 d., teismas

Nutarė

106Ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. reikalavimus dėl: 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo priimtų sprendimų panaikinimo; 2012-04-28 eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo pripažinimo neteisėtu; 2012-04-28 eilinio visuotinio medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimo priimtų sprendimų panaikinimo, atmesti.

107Civilinę bylą dėl ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. reikalavimo panaikinti 2011-11-05 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimtą nutarimą sušaukti neeilinį visuotinį medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkimą ir patvirtinti šio susirinkimo dienotvarkę nutraukti.

108Priteisti iš T. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - ).), R. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), A. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir G. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) po 1025,00 Lt (vieną tūkstantį dvidešimt penkis litus 00 ct) išlaidų teisinei pagalbai atsakovui medžiotojų klubui „Lūšis“ (j.a.k. 158964260, buveinė: J. B. g. 13, Kaišiadorys).

109Priteisti iš T. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), R. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), A. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir G. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) po 91,65 Lt (devyniasdešimt vieną litą 65 ct) pašto išlaidų valstybei (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

110Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų T. M.,... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:... 4. Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M. 2012 m. liepos 3 d. patikslintu... 5. 1) panaikinti 2011-11-05 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime... 6. 2) panaikinti 2011-12-03 įvykusiame neeiliniame visuotiniame medžiotojų... 7. 3) panaikinti 2011-12-03 įvykusiame neeiliniame visuotiniame medžiotojų... 8. 4) panaikinti 2011-12-03 įvykusiame neeiliniame visuotiniame medžiotojų... 9. - nušalinti medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininką R. K. ir valdybos... 10. - sustabdyti R. K., A. M. ir G. M. narystę medžiotojų klube „Lūšis“ be... 11. - pripažinti negaliojančiais po 2011-10-22 priimtus valdybos sprendimus;... 12. - medžiotojų klubo „Lūšis“ valdybos nariais išrinkti G. P.... 13. - medžiotojų klubo „Lūšis“ pirmininku laikinai išrinkti G. P.;... 14. - įpareigoti iki 2012-01-15 ieškovą R. K. perduoti, o G. P. perimti visą... 15. - įpareigoti iki 2012-01-15 buvusius valdybos narius A. M. ir G. M. perduoti,... 16. 5) pripažinti 2012-04-28 medžiotojų klubo „Lūšis“ eilinį visuotinį... 17. 6) priteisti iš atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ visas ieškovų T.... 18. Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M., taip pat ir jų atstovė advokatė D.... 19. Ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. reikalavimai grindžiami šiais... 20. 2011-10-22 medžiotojų klubo „Lūšis“ narys G. P. klubo valdybai: R. K.... 21. Pagal Juridinių asmenų registre 2010-03-15 įregistruotus medžiotojų klubo... 22. Pagal Asociacijų įstatymo 8 str. 6 d. visuotinis asociacijos narių... 23. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatus neeiliniai visuotiniai klubo... 24. Šiuo atveju medžiotojų klubo „Lūšis“ valdyba, gavusi nežinia ką... 25. 2011-11-05 medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime priimti... 26. 2011-12-03 įvykusiame neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo... 27. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.6 p. visuotinis medžiotojų... 28. Be to, į 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo... 29. Tiek pirmuoju, tiek antruoju dienotvarkės klausimu, tiek ir dėl naujo... 30. 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo balsų... 31. 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas... 32. 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas... 33. 2011-12-03 neeilinio visuotinio medžiotojų klubo narių susirinkimo... 34. 2011-12-03 neeilinis visuotinis medžiotojų klubo narių susirinkimas... 35. 2012-04-28 įvykusiame eiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“... 36. Teismo posėdžio metu atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ atstovai... 37. Atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ nesutikimo su patikslintu ieškiniu... 38. Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti... 39. Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.3 p. numatyta, jog neeiliniai... 40. Nors medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 6.9.1 p. numatyta, kad... 41. Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.3 p. numatyta, jog apie neeilinio... 42. Medžiotojų klubo „Lūšis“ Valdyba 2011-08-29 įvykusio susirinkimo metu... 43. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.6 p. visuotinis medžiotojų... 44. 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių... 45. Galimas ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. nurodytas medžiotojų klubo... 46. 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių... 47. Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 4.3 p. numatyta, jog medžiotojų... 48. Ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginiai, kad 2011-12-03 neeilinio... 49. Medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.2 p. numatyta, kad eilinis... 50. 2012-04-28 eiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių... 51. Trečiasis asmuo R. A. teismo posėdžio metu su patikslintu ieškiniu... 52. Tretieji asmenys V. R., R. A., A. J., S. B., A. A., K. K., P. L., R. T., J. K.... 53. Tretieji asmenys L. J., V. V. ir J. B. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo... 54. Tretieji asmenys L. J., V. V. ir J. B. per teismo nustatytą terminą... 55. Ieškinys atmestinas.... 56. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas,... 57. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 58. Pagal Lietuvos Respublikos CK 2.82 str. 4 d. juridinio... 59. Lietuvos Respublikos teismų praktikoje laikomasi nuostatų, jog juridinio... 60. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis nuo pat įsteigimo Medžiotojų... 61. Pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 2 str. 1 d. asociacija –... 62. Visos Asociacijų įstatymo imperatyvios nuostatos yra įtrauktos į Juridinių... 63. Pagal Asociacijų įstatymo 8 str. 6 d. visuotinis asociacijos narių... 64. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.3 p. neeiliniai visuotiniai... 65. Pagal bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus: šalių, trečiųjų... 66. Bylos nagrinėjimo teisme metu taip pat nustatyta, jog medžiotojų klubo... 67. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju... 68. Teismas visiškai sutinka su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“... 69. Teismas visiškai sutinka su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“... 70. Pagal bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus: šalių, trečiųjų... 71. Bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių, trečiųjų... 72. Be to, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių,... 73. Teismas, įvertinęs visas šias aplinkybes, sutinka su atsakovo medžiotojų... 74. Teismas taip pat sutinka su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“... 75. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.3 p. apie neeilinio... 76. Be to, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių,... 77. Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas bylos nagrinėjimo teisme metu... 78. Bylos nagrinėjimo teisme metu visi: ir šalys, ir tretieji asmenys, ir... 79. Atsižvelgdamas į tai, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju... 80. Bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių, trečiųjų... 81. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.6 p. visuotinis medžiotojų... 82. Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M. nurodo, jog 2011-12-03 neeilinio... 83. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.7.8 p. balsų skaičiavimo... 84. 2011-12-03 įvykusiame neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo... 85. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, kad... 86. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.6 p. visuotinio medžiotojų... 87. Bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių, trečiųjų... 88. Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M. nurodo, jog į 2011-12-03 neeilinio... 89. Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M. nurodo, jog 2011-12-03 neeilinio... 90. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 4.2 p., 5.7.4 p., 5.7.5 p. ir... 91. Be to, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtais įrodymais: šalių,... 92. Teismas atmeta ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginius, kad visuotinis... 93. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.1 p. visuotinis narių... 94. Teismas atmeta ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginius, kad 2011-12-03... 95. Teismas taip pat atmeta ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. teiginius, kad... 96. Atsižvelgdamas į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro... 97. Pagal medžiotojų klubo „Lūšis“ įstatų 5.2 p. eilinis visuotinis... 98. Atsižvelgiant į tai, teismas atmeta ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M.... 99. 2012-04-28 eiliniame visuotinis medžiotojų klubo „Lūšis“ narių... 100. Ieškovai T. M., R. K., A. M. ir G. M. tvirtina, kad 2012-04-28 įvykusiame... 101. Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas aplinkybes bei bylos... 102. Atsižvelgus į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovų T. M., R. K.,... 103. Atmetus ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. ieškinį, iš ieškovų T. M.,... 104. Teismas, atsižvelgdamas į šios civilinės bylos sudėtingumą, bylos... 105. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 str. ir... 106. Ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. reikalavimus dėl: 2011-12-03 neeilinio... 107. Civilinę bylą dėl ieškovų T. M., R. K., A. M. ir G. M. reikalavimo... 108. Priteisti iš T. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - ).), R. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), A.... 109. Priteisti iš T. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), R. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - )), A.... 110. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui...