Byla 2A-1434-390/2013
Dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-11-90/2013 pagal ieškovo P. K. ieškinį atsakovei Įmonių grupei „Alita“ atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, nesumokėtų premijų bei kompensacijos už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio (pirmininkaujantis ir pranešėjas), Arūno Rudzinsko ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovui P. K., jo atstovui advokatui Artūrui Vaišvilai, atsakovės atstovui advokatui Rimantui Stanevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo P. K. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-11-90/2013 pagal ieškovo P. K. ieškinį atsakovei Įmonių grupei „Alita“ atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, nesumokėtų premijų bei kompensacijos už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas P. K. prašė:

5pakeisti jo atleidimo iš darbo formuluotę, nurodant darbo sutarties nutraukimo pagrindu Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 d. ir D K 124 str. 1 p.;

6priteisti iš atsakovės 3750 Lt (bruto), t.y. darbo sutarties 17 (i) p. ir 7.2 p. numatytos premijos 1 dalį, išmoką, proporcingą išdirbtam laikotarpiui nuo ataskaitinio kalendorinio ketvirčio pirmos dienos iki darbo sutarties nutraukimo dienos;

7priteisti iš atsakovės 33698,63 Lt (bruto) t.y. darbo sutarties 17 (i) p. ir 7.3 p. numatytą premijos 2, proporcingą išdirbtam laikotarpiui nuo ataskaitinio kalendorinių metų pirmos dienos iki darbo sutarties nutraukimo dienos;

8priteisti iš atsakovės 240 000 Lt (bruto) t.y. darbo sutarties 17 (iii) p. numatytą premiją 4;

9priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2012-07-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

10priteisti 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

11priteisti iš atsakovės 20 000 Lt (bruto) neturtinę žalą.

12priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Nurodė, kad ieškovas nuo 2009-12-01 ėjo AB Įmonių grupės „Alita“ generalinio direktoriaus pareigas pagal darbo sutartį, kuria po ilgų derybų buvo sutarta dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų bei sutarties nutraukimo sąlygų ir pasekmių. 2012-07-23 valdybos sprendimu buvo atšauktas iš generalinio direktoriaus pareigų dėl kaltės ir pasitikėjimo praradimo. Su juo nebuvo atsiskaityta: neišmokėtos darbo sutartimi sulygtos išmokos. Sutartyje nenurodytas teisinis atleidimo iš darbo pagrindas. Valdybos sprendime nurodyta, jog ieškovas pažeidė esmines savo pareigas (t.y. nevykdė ar netinkamai jas vykdė), kas sukėlė esmines neigiamas pasekmes bendrovei, tačiau atsakovas nepagrindė, kuo pasireiškė ieškovo kaltė. Jam nebuvo išmokėtos premijos, numatytos darbo sutartyje. Nepagrįstas atleidimas iš darbo ir premijų neišmokėjimas sukėlė ieškovui dvasinius išgyvenimus, stresą, nestabilumo jausmą, neužtikrintumą bei sveikatos sutrikimus.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. kovo 27 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad buvo klastojami 2011 m. rezultatai, kurie turėjo tiesioginę įtaką bendrovės vadovybės ir paties ieškovo premijų išmokėjimui už 2011 m., tokiais veiksmais bendrovei padaryta didelė žala. Nurodė, kad premijų gavimui reikėjo pasiekti 2011 m. pajamų (EBITDA rodiklio) lygį, tam buvo sugalvotas ir įvykdytas planas: 2011-12-30 buvo įforminti dokumentai 20 sunkvežimių pardavimui Sanitex ir Maxima, tačiau prekės buvo išvežtos tik 2012 m. sausio mėnesio pirmą savaitę, iš jų 8 sunkvežimiai iš Sanitex buvo grąžinti atgal į bendrovę. Dokumentuose buvo nurodytas vežėjas bendrovė, faktiškai vežė trečiosios šalys, tokiu būdu buvo klastojami dokumentai, pažeistos akcizinių prekių transportavimo taisyklės ir finansinėse ataskaitose padidintos 2011 m. pajamos. Teismo vertinimu, ieškovas privalėjo užtikrinti, ieškovo pavaldiniai neorganizuotų dirbtinio produkcijos pardavimo ir negautų premijų. Ieškovas neužtikrino, kad premijos būtų neišmokėtos ir nesiėmė veiksmų, kad jos būtų sugrąžintos. Bendrovė dėl fiktyvių pardavimų turėjo papildomų nuostolių: prekes vežė trečiųjų asmenų vairuotojai, nors pagal sutartį su Sanitex, prekes pirkėjas išsiveža savo transportu ir lėšomis, išrašydama 8 sąskaitas Sanitex bendrovė sumokėjo 250000 Lt akcizą, kurio nesusigrąžino, priimtai produkcijai (2 sunkvežimiams) bendrovė pritaikė netipinę nuolaidą (5 procentai kreditinėje sąskaitoje ir 30 dienų mokėjimo atidėjimas) (4t. 50 b.l.) Prekės Maximai taip pat buvo išrašytos 2011-12-30, o išvežtos 2012-01-05 (3t. 52 b.l.), prekės buvo parduotos žemiau minimalios kainos. Siekiant pagerinti 2011 m. rezultatus į 2012 m. buvo perkelta apie 107000 Lt marketingo išlaidų. Ieškovas neįvykdė Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 15 d. nustatytos pareigos, neužtikrino, kad auditoriui būtų pateikti visi su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovė dokumentai. Teismas nustatė, kad 2011 m. rezultatai nebuvo tinkamai pasiekti, įmonė dirbo nuostolingai, laiku neatsiskaitydavo su kreditoriais, neatkurtas ilgalaikis mokumas, ieškovas savo įsakymais išsimokėjo premijas už dvejus 2010 ir 2011 metus 200000 Lt (2t. 37 b.l.) ir metinę už 2011 m. 60000 Lt sau (2t. 39 b.l.) ir vadovams (2t. 40 b.l.), nederindamas su valdyba ir stebėtojų taryba. Nurodė, kad 2012-07-23 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui pranešta apie ieškovo socialinio draudimo pabaigą, nurodant, kad ateistas iš darbo pagal Darbo kodekso 124 str. 1 d. (2t. 36 b.l.) Atleidimo iš darbo dieną jam paskaičiuotas darbo užmokestis, kompensacija už atostogas, mėnesinė premija ir mokėjimo nurodymu 18088,83 Lt pervesti į ieškovo sąskaitą (2t. 34, 35 b.l.). Esant šioms aplinkybėms, teismas laikė, kad ieškovas atleistas iš darbo teisingai dėl jo kaltės ir pasitikėjimo praradimo juo, atleidžiant iš darbo, jam išmokėtos išmokos, susijusios su darbo santykiais, todėl ieškinį atmetė pilnai.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.

17Apeliaciniu skundu ieškovas P. K. prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme apeliantas ir jo atstovas prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – patenkinti jo ieškinio reikalavimus. Apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

18Teismas neištyrė iš neįvertino šalių sudarytos darbo sutarties, kurios 20 punktu buvo apribota ieškovo atsakomybė ir apibrėžta kaltės samprata. Dėl šio pažeidimo byla nepagrįstai buvo nagrinėjama ne kaip darbo byla, reguliuojama darbo teisės normų ir darbo sutarties apimtyje, o kaip delikto byla. Pagal minėtą darbo sutarties nuostatą imperatyvias pareigas, kurias pažeidus atsiranda ieškovo kaltė, turi konkrečiai numatyti darbo sutartis, pareiginiai nuostatai, ieškovui taikomi teisės aktai, darbdavio vidiniai aktai ir darbdavio organų sprendimai. Jokiuose aktuose direktoriui nenumatyta atsakomybė už visus procesus įmonėje, visų darbuotojų veiksmus ir jų pasekmes ar nežinojimą apie darbuotojų nuo ieškovo nuslėptus neteisėtus veiksmus. Pažeidimą turi konstatuoti įmonės kompetentingas organas, kad būtų pagrindas ieškovo kaltei pagal darbo sutarties 20 p. ir atleidimui dėl kaltės.

19Teismas netinkamai taikė darbo sutarties 17 p. nuostatą, pagal kurią atleidžiant darbuotoją iš darbo jį renkančio organo iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, kaip ji šalių susitarimu apibrėžta darbo sutarties 20 p., ir /ar ne dėl priežasčių, kurios nurodytos darbo sutarties 19 p., darbuotojui išmokamos sutarto dydžio premijos. Šios premijos nebuvo išmokėtos ir skundžiamu sprendimu nepriteistos.

20Teismas netyrė ar yra ieškovo atleidimui dėl kaltės būtina sąlygų visuma, t.y. neteisėti veiksmai, esminė žala, priežastinis ryšys bei ieškovo kaltė, kuri turėjo būti vertinama pagal darbo sutarties 19 ir 20 punktus.

21Atsakovė neįrodė ieškovo didelės kaltės ir tyčios, siekiant padaryti įmonei esmines neigiamas pasekmes. Atleidžiant ieškovą atsakovas turėjo nurodyti, kokias savo pareigas pažeidė ieškovas ir kokias esmines neigiamas pasekmes bendrovei sukėlė šis pažeidimas, tačiau to padaryta nebuvo.

22Pirmosios instancijos teismas nevertino to, kad priešingai nei teigė atsakovė, ieškovo darbo laikotarpiu įmonė pasiekė labai gerus rezultatus. Bendrovė atgavo įvaizdį, tapo patraukli įmonė ir buvo sėkmingai parduota „Swedbank“, AB. Sumažėjo skolų 96 milijonais litų, kas sudarė daugiau nei 50 proc. bedrovės trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų. Ieškovas sustabdė nelegalią prekybą įmonės viduje. Ieškovo iniciatyva buvo nutrauktos bendrovei akivaizdžiai nenaudingos sutartys. Viso darbo metu ieškovas laikėsi nustatytų pareigų, nepainiojo įmonės ir savo asmeninių interesų, pareigingai ir nedelsiant informuodavo bendrovės valdymo organus apie bet kokias jam žinomas aplinkybes, galinčias turėti įtakos bendrovės teisėms ir pareigoms. Ieškovo vadovavimo laikotarpiu ženkliai pagerėjo įmonės finansinė situacija.

232012-03-05 KPMG auditoriai pastebėjo prekių grąžinimą ir jokių pažeidimų jame nenustatė.

24Teismas netyrė ieškovo paaiškinimų, jų nevertino ir sprendimą priėmė neįvertinęs vienos šalies įrodymų, neužtikrinęs objektyvaus ir nešališko bylos išnagrinėjimo, neatskleidė bylos esmės.

25Atleisdamas darbuotoją atsakovas turėjo įforminti darbo santykių pasibaigimą ir užpildyti darbo sutartį (DK 141 str. 2 d.). Atleidžiant darbuotoją nurodyti teisinį atleidimo pagrindą – įstatymo straipsnį, o ne atleidimą numatantį organo sprendimą. Su ieškovu darbo sutartis nutraukta 2012-07-23 valdybos sprendimo pagrindu. Darbo sutartyje nurodytas atleidimo pagrindas prieštarauja tesės aktų reikalavimams ir teismų praktikai. Ieškovo atleidimo iš darbo formuluotė darbo sutartyje turi būti pakeista, nurodant, kad ieškovas atleistas pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 d ir DK 124 str. 1 p.

26Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė įmonių grupė „Alita“ AB prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, kad dėl pateikiamos ataskaitos turinio teismo posėdyje šalys pasisakė, ji iš esmės buvo įvertinta priimant sprendimą, tačiau dėl klaidos klausimas dėl šios ataskaitos prijungimo prie bylos medžiagos nebuvo išspręstas. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

27Pagal darbo sutarties 18 p. ieškovą atšaukus iš pareigų dėl jo kaltės, jokios papildomos išmokos, tame trape ir premija 4 ieškovui nėra mokamos.

28Bendrovės valdyba visas ieškovo pažeistas pareigas vertina kaip esmines. Ieškovas nepagrindžia kodėl neteisėtas premijų išsimokėjimas ar žinomai neteisingos finansinės atskaitomybės paskelbimas (jau nekalbant apie finansinių rodiklių iškraipymus) turi būti laikomas neesminiu pareigų pažeidimu.

29Bendrovės sprendimas, kuriuo atleistas ieškovas, detaliai aptarė, kokius pažeidimus atliko ieškovas. O tai, kad nebuvo nurodyti konkretūs įstatymo, įstatų ir kt. straipsniai nepaneigia fakto, kad ši informacija buvo pačiame sprendime.

30Nors teismas pažodžiui nedarė nuorodos į darbo sutarties 20 p., sprendime iš esmės išnagrinėjo ar egzistavo sąlygos pagal darbo sutarties 20 p. neišmokėti 17 p. nustatytos sumos. Konstatavęs, kad siekiant pagerinti 2011 m. rezultatą buvo įforminti dirbtiniai pardavimai, perkeltos marketingo išlaidos, nepagrįstai išmokėtos premijos, jų mokėjimas nuslėptas nuo stebėtojų tarybos dėl dirbtinių pardavimų bendrovė patyrė nuostolių, atleidžiamiems darbuotojams nepagrįstai išmokėtos išmokos, neįvykdyta ABĮ 37 str. 15 d. nustatyta pareiga bendrovės auditoriams pateikti visą informacija, padarė išvadą, kad ieškovas atleistas teisėtai ir su juo pilnai atsiskaityta, t.y. nusprendė, kad 17 p. numatyta išmoka ieškovui nemokėtina.

31Vadovo pareigos, išvardintos ABĮ, yra esminės, nes jų negalima perduoti kitiems valdymo organams ar pakeisti steigimo dokumentais. Net jei bendrovės vadovo pagrindinės funkcijos yra perduodamos kitiems darbuotojams, bendrovės vadovui išlieka pareiga kontroliuoti perduotų funkcijų vykdymą ir galutinį rezultatą. Bendrovės vadovas iš esmės yra atsakingas už visos bendrovės tinkamą veikimą. Ieškovas taip pat buvo saistomas bendrovės generalinio direktoriaus pareiginių nuostatų, o šie nuostatai įtraukti tarp darbo sutarties 20 p. minimų esminių ieškovo pareigų šaltinių. Pagal šiuos pareiginius nuostatus ieškovas buvo atsakingas už bendrovės verslo plano (su kurio įvykdymu ir planuotos EBITDA pasiekimu susijusios ir ginčo premijos) parengimą, tinkamą įgyvendinimą, kontroliavimą ar kiti darbuotojai tinkamai vykdo pareigas, kad auditoriams būtų pateikti visi reikalingi dokumentai, jis atsako už bendrovei padarytą žalą viršijus kompetenciją, atlikus neteisėtus veiksmus, siekiant gauti naudos sau ar tretiesiems asmenims bendrovės ir jos akcininkų sąskaita.

32Dirbtiniai pardavimai Sanitex ir Maxima buvo įgyvendinti siekiant išimtinai premijų išmokėjimo.

33Ieškovas auditoriams pateikė trumpesnę valdybos protokolo, reglamentavusio vadovybės premijų išsimokėjimą, redakciją, iš kurios nesimatė, kaip buvo apskaičiuotas premijų mokėjimas. Tai padaryta nepaisant to, kad egzistavo ilgasis protokolas. Todėl teismas sprendimu pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįvykdė ABĮ 37 str. 15 d. įtvirtintos pareigos.

34Ieškovas laikėsi pozicijos, kad jis nieko nežinojęs apie dirbinai didinamus rezultatus ir sužinojęs iš karto informavo apie situaciją bendrovės stebėtojų tarybą. Šiuo atveju net pats nežinojimo faktas yra pakankamas ieškovo pareigų pažeidimo įrodymas. Bendrovės vadovas privalo prižiūrėti bendrą įmonės veiklą ir atidžiai kontroliuoti sau pavaldžius asmenis, užtikrinti, kad tokios schemos nevyktų bei netoleruoto bendrovei nenaudingos veiklos. Ne jei ir tikėti ieškovu, kad jis viską sužinojo paskutinis, net ir po tokio pavėluoto sužinojimo ieškovas nieko nepadarė, kad apgintų pažeistus bendrovės interesus, priešingai, net pats tuo pasinaudojo išsimokėdamas premijas ir tai nuslėpdamas nuo bendrovės stebėtojų tarybos.

352012-04-05 ieškovas pasirašė audito skirtumus – t.y. santrauką neteisingų apskaitos duomenų, kuriuos auditoriai siūlė ištaisyti dėl padarytų bendrovės finansinių duomenų klaidų, tačiau bendrovė, vadovaujama ieškovo, nesutiko. Ieškovas nuslėpė į dokumentą nuo stebėtojų tarybos. Būtent audito skirtumų pasirašymo dieną (kai Sanitex grąžinimo įtaka turėjo tapti akivaizdžia) buvo suformintas ieškovo metinės premijos už 2011 metus (priklausančios be kita ko nuo tų pačių Sanitex pardavimų įtraukimo į 2011 finansinius rezultatus) išmokėjimas – pasirašyta pažyma dėl darbo sąlygų įvykdymo ir ieškovo įsakymas dėl premijos išmokėjimo.

36Ieškovas neveikė bendrovės interesais atleisdamas M. G. ir L. N., kadangi jau turėdamas informaciją apie šių asmenų organizuotas Sanitex ir Maxima schemas, atleido šiuos asmenis bendru sutarimu, išmokėdamas jiems dideles išeitinas pašalpas (didesnes ne buvo derinta stebėtojų tarybos).

37Bendrovei kilo esminių neigiamų pasekmių. Nepagrįstai išmokėta 356 126 Lt premijų. Dėl dirbtinių pardavimų bendrovė patyrė papildomų išlaidų: prekes vežė trečiųjų asmenų vairuotojai, nors pagal sutartį su Sanitex, prekes pirkėjas išsiveža savo transportu ir lėšomis, bendrovei kilo pareiga sumokėti 250 000 Lt akcizą, 2 sunkvežimiams bendrovė pritaikė netipinę nuolaidą – 5 proc. kreditinėje sąskaitoje ir 30 d. mokėjimo atidėjimą, prekės Maxima buvo parduotos žemiau minimalios kainos. Bendrovei teko taisyti finansines ataskaitas, kas kelia neigiamas pasekmes jos reputacijai.

38Ieškovo minimas skolos sumažėjimas beveik 100 milijonu litų įvyko ne dėl pelningos veiklos, o didžiąja dalimi dėl to, kad šia suma bendrovės kreditorius apmokėjo naujai išleistą bendrovės akcijų emisiją.

39Teismas tinkamai išnagrinėjo bylą ir sprendime pasisakė dėl esminių ieškovo argumentų. Todėl tai, kad dalis nereikšmingų, papildomų argumentų galimai detaliai nebuvo aptarti teismo sprendimu, nėra C P K pažeidimas ir nesudaro pagrindo naikinti sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

40Įforminant darbo sutarties nutraukimą, atitinkamas darbo kodekse nurodytas darbo sutarties pasibaigimo pagrindas buvo nurodytas. Pranešime SODRA‘i nurodytas darbo kodekso pagrindas – 124 str. 1 d., tai, kad šis straipsnis nėra nurodytas pačioje darbo sutartyje neturi reikšmės.

41Atsiliepime taip pat pažymima, kad dėl pateikiamos ataskaitos turinio teismo posėdyje šalys pasisakė, ji iš esmės buvo įvertinta priimant sprendimą, tačiau dėl klaidos klausimas dėl šios ataskaitos prijungimo prie bylos medžiagos nebuvo išspręstas.

42Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme teismo posėdyje apeliantas ir jo atstovas prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – patenkinti jo ieškinio reikalavimus.

43IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

44Apeliacinis skundas atmestinas.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (C P K 320 straipsnio 1dalis), t. y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

46Dėl bendrovės vadovo atšaukimo ir atleidimo iš darbo sutarties pasibaigimo formuluotės

47Kasacinės instancijos teismas formuodamas teismo praktiką yra nurodęs, kad nacionalinėje teisėje įtvirtintas bendrovės vadovo teisinis statusas yra dualistinis: tarp įmonės ir jos vadovo visų pirma susiklosto pavedimo teisiniai santykiai, grįsti pasitikėjimu, tačiau kartu – ir darbdavio bei darbuotojo santykiai, kurie įforminami sudarant darbo sutartį. Įmonės vadovas veikia kaip jos patikėtinis ir įgaliotas atstovas, savo veiksmais sukuriantis įmonei teises ir pareigas, nuo vadovo kompetencijos, veiklos didele dalimi priklauso viso juridinio asmens veiklos sėkmė. Dėl to bendrovės valdymo organai turi įstatymu užtikrintą teisę atšaukti iš pareigų vadovą, neatitinkantį įmonės interesų. Įmonės valdymo organo teisė atšaukti vadovą yra absoliutaus pobūdžio - tam, kad būtų atšauktas bendrovės vadovas, užtenka kompetentingo valdymo organo valios ir nereikia jokių papildomų pagrindų, susijusių su vadovo darbo kokybės vertimu ar pan. ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011m. spalio 11d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. G., v. UAB „Teniso pasaulis“, bylos Nr. 3K-3-384/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. v. Radviliškio rajono savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-7-760/2001; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. P. v. AB „Klaipėdos laivų remontas, bylos Nr. 3K-3-457/2005; kt.).

48Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas įmonės grupės „Alita“ 2012m. liepos 23d. valdybos sprendimu atšauktas iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų nuo sprendimo priėmimo momento. Byloje nenustatyta, kad priimant tokį sprendimą buvo padaryti procedūrų reikalavimų pažeidimai. Taigi, ieškovo atleidimas iš darbo pripažintinas teisėtu. Esant priimtam tokiam kompetentingo organo sprendimui su bendrovės vadovu darbo sutartis turi būti nutraukiama Akcinių bendrovių įstatyme numatytais pagrindais ( Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalis, 37 straipsnio 3, 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bendrovės ir jos vadovo darbo sutarties pagrindu atsiradusiems santykiams, susijusiems su bendrovės vadovo teise pasinaudoti socialinėmis garantijomis, darbų saugos ir apmokėjimo už darbą tvarkos nustatymu, darbo sutarties pasibaigimo priežasties formulavimo, darbo sutarties nutraukimo ir atleidimo iš pareigų įforminimo bei atsiskaitymo tvarkos reglamentavimu taikomos darbo teisės normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. v. Radviliškio rajono savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-7-760/2001; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. D. v. AB „Žalvaris“, bylos Nr. 3K-3-1200/2001; kt.). Kaip matyti iš ieškovo darbo sutarties ( t. 1, b. l. 34-43), kad darbo sutartis su ieškovu nutraukta 2012m. liepos 23d. valdybos sprendimu ir joje nenurodytas teisinis darbo sutarties nutraukimo pagrindas. Tačiau darbdavys pranešimu apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą ( t 2., b. l. 36) valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigai pranešė, kad su ieškovu darbo sutartis yra nutraukta pagal D K 124 straipsnio 1 punktą. Taigi, apylinkės teismui nebuvo pagrindo pakeisti ieškovo atleidimo iš darbo formuluotę.

49Dėl ieškovo reikalavimo išmokėti pinigines išmokas ir kitų reikalavimų

50Iš atsakovės įmonių grupės „Alita“ 2012m. liepos 23d. raštiško valdybos sprendimo ( t. 1., b.l. 53-54) matyti, kad valdyba atsižvelgdama į šio valdybos sprendimo priede 1 išdėstytas aplinkybes bei vadovaudamasi tarp ieškovo ir atsakovės 2009m. lapkričio 30d. darbo sutarties Nr. 1421 18 bei 20 punktais, atšaukė ieškovą iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų dėl jo kaltės ir pasitikėjimo praradimo. Šiuo sprendimo 2 puntu, valdyba nustatė, kad ieškovas yra atleidžiamas ir nebėra saistomas sudarytos darbo sutarties 10. 10 punkte nustatytų pareigų, o atsakovė neturės jam mokėti jokių kompensacijų ( tame tarpe ir kompensacijos, aptartos darbo sutarties 10. 12 punkte), susijusių su konkuravimo ir panašiais apribojimais. Atsakovės valdyba priedu Nr. 1 prie sprendimo atleisti ieškovą ( t. 1., b. l. 55-58) konstatavo, kad ieškovas atlikdamas savo pareigas jas esminiai pažeidė, jų nevykdė ar vykdė netinkamai ir tai sukėlė neigiamas pasekmes bendrovei. Paminėtu priedu valdyba nustatė, kad buvo klastojami ir/ar dirbtinai pučiami 2011m. rezultatai, tame tarpe ir EBITA dydis, kurie turėjo tiesioginę įtaką bendrovės vadovybės, tame tarpe ir paties ieškovo, premijų išmokėjimui už 2011 metus. Tokiais veiksmais buvo padaryta didelė žala bendrovei. Toliau paminėtu priedu valdyba smulkiai ir detaliai nurodė, 2011m. gruodžio 30d. buvo įforminti visi reikiami dokumentai 20 sunkvežimių su priekabomis pardavimui ir išvežimui į Sanitex ir Maxima ( pats prekių išvežimas buvo užregistruotas 2011-12-30), tačiau prekės iš bendrovės faktiškai buvo išvežtos tik 2012m. sausio pirmą savaitę. 2011-12-30 krovinio važtaraščiuose buvo melagingai įforminta informacija, t.y. nurodytos ne tos transporto priemonės ir ne tie vairuotojai, kurie faktiškai gabeno prekes. Bendrovė buvo įforminta kaip vežėjas, kai tuo tarpu iš tikrųjų prekes transportavo trečioji šalis ir jos vairuotojai, nors vežimo dokumentuose tai nurodyta nebuvo. Be to, 2012m. sausio pradžioje 8 į Sanitex pristatyti sunkvežimiai su prekėmis iš karto grįžo atgal į bendrovę, turint omenyje tai, kad iš prekių grąžinimas buvo iš anksto suplanuotas. Tokiu būdu buvo klastojami dokumentai, pažeistos akcinių prekių transportavimo taisyklės ir apgaulingai finansinėse ataskaitose padidintos 2011m. pajamos. Taip pat priede buvo nurodoma, kad dalis 2011-12-30 reklamos sąnaudų buvo nepagrįstai perkeltos į 2012 metus. Toks veiksmas tiesiogiai įtakojo 2011m. EBITDA, sumažindamas 2011m. išlaidas, kurios yra eliminuojamos iš bendrojo pelno, siekiant nustatyti EBITDA dydį. Buvusiems bendrovės akcininkams – darbuotojams išmokėtų lėšų už susikaupusias atostogas iki jų atleidimo dienos 2011 metais, skaičiuojant EBITDA dydį dėl premijų išmokėjimo, buvo nepagrįstai neįtrauktos į bendrovės sąnaudas, taip padidinant EBITDA dydį už 2011 metus. Ieškovas 2012-04-05 pasirašė duomenų patvirtinimo laišką dėl bendrovės finansinių ataskaitų už 2011 metus, kuriame jis kaip bendrovės vadovas melagingai patvirtino, kad „ nebuvo žinomų apgaulės arba įtariamos apgaulės atvejų, kurie galėtų turėti įtakos bendrovei ir apimtų vadovybę, darbuotojus, kurie užima svarbias pareigas, kad nėra jokių šalutinių sutarčių su klientais ar kitų sąlygų, kurių pagrindu prekės būtų grąžintos“ ir pan. 2012-04-05 ieškovas žinojo arba turėjo žinoti apie 2012 m. sausio pradžioje atliktus prekių grąžinimus, kurių pardavimas buvo įskaitytas į 2011 metų rezultatus. Priede taip pat konstatuota, kad trims pagrindiniams bendrovės darbuotojams L. N., R. P. bei M. G., premijos buvo išmokėtos nepagrįstai, kadangi nebuvo įvykdytos sąlygos premijų išmokėjimui. Šiems asmenims premijos buvo išmokėtos nedelsiant po to, kai KPMG pastebėjo apskaitoje prekių grąžinimo iš Sanitex faktą. Toliau priede buvo nurodoma, kad ieškovui nepagrįstai pagal su juos sudarytą sutartį buvo išmokėta 60000 Lt premija ir 200000 Lt vienkartinė premija, nes nebuvo įvykdytos sąlygos jų išmokėjimui. Be to, šios premijos turėjo būti mokamos ne vėliau kaip 2012-01-05/10 dienomis kartu su mokama mėnesine alga, tačiau ji buvo išmokėta anksčiau. Taip pat akcentuojama, kad ieškovas informavo stebėtojų tarybos narius apie buvusio bendrovės darbuotojo M. G. nusikalstamas veikas dėl bendrovės lėšų savinimosi ir nurodė, jog pastarąjį reiktų atleisti be jokios kompensacijos, tačiau nepaisant to ieškovas pasielgė priešingai nei buvo informavęs stebėtojų tarybą ir įsakė atlesti jį šalims susitarus, išmokant 2 mėnesinių darbo užmokesčio dydžio piniginę kompensaciją. Valdyba konstatavusi priede Nr. 1 nurodytus faktus darė išvadą, kad ieškovas aplaidžiai bei atmestinai vykdė savo pareigas, neužtikrino bendrovės interesų. Valdybos nuomone, nutarimo priede išdėstyti epizodai buvo pakankamas pagrindas ieškovu nepasitikėti ir atšaukti jį iš pareigų.

51Ieškovas įrodinėja, kad jo kaltės dėl valdybos nutarimo priede konstatuotų aplinkybių nėra, todėl pagal šalių sudarytos darbo sutarties sąlygas atsakovė ieškovui turi sumokėti pinigines išmokas. Atsakovė su tuo nesutinka teikdama, kad valdybos nutarimo priede konstatuotos aplinkybės buvo pagrindas nepasitikėti ieškovu ir jį atšaukti iš pareigų.

52Pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą ir atmesdamas ieškovo ieškinį iš esmės sprendime nurodė, kad ieškovas buvo atleistas iš bendrovės vadovo pareigų pasitvirtinus esminiams generalinio direktoriaus pareigų pažeidimams, kurie sukėlė neigiamas pasekmes bendrovei ir dėl to yra kaltas ieškovas. Teismas padarė išvadą, kad atsakovė išmokėti ieškovui premijų neprivalo. Teisėjų kolegija iš esmės tokiai apylinkės teismo padarytai išvadai linkusi pritarti.

53Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, darbo ginčų bylose, pareiga įrodyti nurodytų faktų buvimą tenka atsakovei ( C P K 178 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė atsikirsdama į ieškovo ieškinio reikalavimus įrodė, jog buvo pagrindas ieškovu nepasitikėti ir atšaukti jį iš pareigų bei nustačius ieškovo kaltę nebuvo pagrindo pagal šalių sudarytos darbo sutarties nuostatas išmokėti pinigines išmokas.

54Apeliantas savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia neteisingu byloje pateiktų įrodymų vertinimu ir aplinkybių nustatymu, o taip pat padarytais procesinės teisės normų pažeidimais nagrinėjant bylą bei surašant teismo sprendimą.

55Pagal C P K 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal C P K 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. UAB „TELE-3“, bylos Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Geosprendimai“ v. G. K., bylos Nr. 3K-3-177/2011).

56Nagrinėjamos bylos išsprendimui būtina nustatyti aplinkybes, kad dėl ieškovo atliktų kaltų veiksmų buvo pagrindas atsakovei juo nepasitikėti. Ieškovas dirbo pas atsakovą bendrovės generaliniu direktoriumi. Jam kaip bendrovės vadovui, priklausė atlikti daug pareigų, kurias numatė akcinių bendrovių įstatymas ir bendrovės įstatai. Juridinio asmens vadovas juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, vengti prieštaravimų tarp asmeninių ir juridinio asmens interesų ( C K 2. 87 straipsnis). Bendrovės veiklos organizavimas bei jos tikslų įgyvendinimas, o taip pat kitų darbuotojų kontrolė, kaip jie atlieka savo pareigas taip pat yra bendrovės vadovo pareigos ( A B Į 37 straipsnis). Teismų praktikoje taip pat yra pabrėžta, ar įmonės administracijos vadovas, valdymo organų nariai konkrečiu atveju jiems priskirtas pareigas vykdė tinkamai, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006m. gegužės 25d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006 ir kt.).

57Pirmosios instancijos teismas įvertinęs į bylą pateiktą raštišką valdybos sprendimą ir jame išdėstytas aplinkybes, kitus rašytinius įrodymus, o taip pat apklaustų teismo posėdyje liudytojų M. G., L. N. ir kt. parodymus bei visą bylos medžiagą pagrįstai nustatė bylai reikšmingus faktus, kad ieškovui dirbant bendrovės vadovu nepagrįstai buvo pagerinti bendrovės finansiniai rezultatai, remiantis nepagrįstais pagerintais finansiniais rezultatais buvo nepagrįstai išmokamos premijos darbuotojams. Nagrinėjant bylą taip pat buvo nustatyti kiti reikšmingi bylai faktai, kad nepagrįstai pagerintais finansiniais rezultatais buvo nepagrįstai paremtas premijų darbuotojams mokėjimas, taip pat pareigos mokėti akcizą sukūrimas, pervežimo išlaidos, išeitinių išmokų sumokėjimas. Pirmosios instancijos teismas nustatydamas nurodytas aplinkybes pagrįstai rėmėsi ir atsakovės pateikta atestuoto auditoriaus „KPMG Baltics“ ataskaita apie faktinius pastebėjimus, kurioje buvo analizuotos bendrovės „Alita“ pardavimų UAB „Sanitex“ ir UAB „Maxima LT operacijos. Teismas dėl šio įrodymo prijungimo teismo nutarties nepriėmė, tačiau jį prie bylos prijungė ir juo spręsdamas bylą rėmėsi. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismo nutarties nepriėmimas prijungti į bylą rašytinio įrodymo, bet jo vertinimas ir rėmimasis nagrinėjant bylą yra formalus pažeidimas, nedarantis įtakos teisingam teismo sprendimui.

58Remiantis nustatytomis byloje aplinkybėmis teisėjų kolegija taip kaip įvertino bendrovės valdyba priimdamas sprendimą atleisti ieškovą iš pareigų bei ir pirmosios instancijos teismas sprendžia, kad ieškovas atlikdamas bendrovės vadovo funkcijas pažeidė pareigas ir tokių pareigų pažeidimas sukėlė bendrovei pasekmes. Bendrovės valdyba nusprendė, kad ieškovas esminiai pažeidė pareigas ir dėl padarytų pažeidimų yra jo kaltės. Tai nustačius nebuvo pagrindo ieškovui išmokėti piniginių išmokų, kurias šalys buvo numatę pagal darbo sutartį. ( Darbo sutarties 17, 20 punktai). Teisėjų kolegija pripažįsta, kad apylinkės teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes ir vertindamas įrodymus visumoje įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė ( C P K 185 straipsnis).

59Pagal C P K 270 straipsnio 4 dalį pirmosios instancijos teismo sprendimas turi būti motyvuotas. Teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje turi būti nurodytas įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas, taip pat pateikti argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus. Nevisiškai išsamūs motyvai reikštų C P K normų pažeidimą, tačiau tokie pažeidimai turi būti vertinami kiekvienu konkrečiu atveju viso teismo sprendimo kontekste. Tuo atveju, kai teismo sprendimo motyvai yra neišsamūs, tokie pažeidimai gali būti pripažinti esminiais ir tik tada kai neatsakyta į pagrindinius ( esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje pasisakė dėl pagrindinių ginčo aspektų ir bylos esmę atskleidė. Teisėjų kolegija įvertinusi teismo priimto sprendimo turinį iš dalies sutiktų dėl teismo sprendimo motyvų neišsamumo, tačiau mano, kad šiuo atveju nėra pagrindų teismo sprendimui panaikinti.

60Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išnagrinėjo tarp šalių iškilusį ginčą. Naikinti teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais pagrindo nėra, todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

61Dėl bylinėjimosi išlaidų

62Atmetus apelianto apeliacinį skundą pagal C P K 98 straipsnio taisykles spręstinos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė prašymu prašo priteisti iš ieškovo 11900 Lt advokato pagalbai apmokėti. Apeliacinės instancijos teismas spręsdamas dėl priteisiamų atstovavimo išlaidų sumų, atsižvelgia į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004m. balandžio 2d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2 punkte nurodytus priteistino užmokesčio už advokato teisinę pagalbą kriterijus: išnagrinėta byla nėra itin sudėtinga, byloje nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, ieškovui atstovavęs advokatas dalyvavo byloje nuo jos iškėlimo pradžios. Įvertinusi šiuos kriterijus teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės prašoma priteisti už atstovavimą turėtų išlaidų suma mažintina iki 6 000 Lt (C P K 98 straipsnio 2 dalis).

63Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos C P K 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija,

Nutarė

64Apeliacinį skundą atmesti.

65Alytaus rajono apylinkės teismo 2013m. kovo 27d. sprendimą palikti nepakeistą.

66Iš ieškovo P. K. a/k ( - ) priteisti 6000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti turėtų apeliacinės instancijos teisme atsakovei Įmonių grupei „Alita“, A B į/k 302444238.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas P. K. prašė:... 5. pakeisti jo atleidimo iš darbo formuluotę, nurodant darbo sutarties... 6. priteisti iš atsakovės 3750 Lt (bruto), t.y. darbo sutarties 17 (i) p. ir 7.2... 7. priteisti iš atsakovės 33698,63 Lt (bruto) t.y. darbo sutarties 17 (i) p. ir... 8. priteisti iš atsakovės 240 000 Lt (bruto) t.y. darbo sutarties 17 (iii) p.... 9. priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už uždelstą... 10. priteisti 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos... 11. priteisti iš atsakovės 20 000 Lt (bruto) neturtinę žalą.... 12. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 13. Nurodė, kad ieškovas nuo 2009-12-01 ėjo AB Įmonių grupės „Alita“... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. Alytaus rajono apylinkės teismas 2013 m. kovo 27 d. sprendimu ieškinį... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.... 17. Apeliaciniu skundu ieškovas P. K. prašo pirmosios instancijos teismo... 18. Teismas neištyrė iš neįvertino šalių sudarytos darbo sutarties, kurios 20... 19. Teismas netinkamai taikė darbo sutarties 17 p. nuostatą, pagal kurią... 20. Teismas netyrė ar yra ieškovo atleidimui dėl kaltės būtina sąlygų... 21. Atsakovė neįrodė ieškovo didelės kaltės ir tyčios, siekiant padaryti... 22. Pirmosios instancijos teismas nevertino to, kad priešingai nei teigė... 23. 2012-03-05 KPMG auditoriai pastebėjo prekių grąžinimą ir jokių... 24. Teismas netyrė ieškovo paaiškinimų, jų nevertino ir sprendimą priėmė... 25. Atleisdamas darbuotoją atsakovas turėjo įforminti darbo santykių... 26. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė įmonių grupė... 27. Pagal darbo sutarties 18 p. ieškovą atšaukus iš pareigų dėl jo kaltės,... 28. Bendrovės valdyba visas ieškovo pažeistas pareigas vertina kaip esmines.... 29. Bendrovės sprendimas, kuriuo atleistas ieškovas, detaliai aptarė, kokius... 30. Nors teismas pažodžiui nedarė nuorodos į darbo sutarties 20 p., sprendime... 31. Vadovo pareigos, išvardintos ABĮ, yra esminės, nes jų negalima perduoti... 32. Dirbtiniai pardavimai Sanitex ir Maxima buvo įgyvendinti siekiant išimtinai... 33. Ieškovas auditoriams pateikė trumpesnę valdybos protokolo, reglamentavusio... 34. Ieškovas laikėsi pozicijos, kad jis nieko nežinojęs apie dirbinai didinamus... 35. 2012-04-05 ieškovas pasirašė audito skirtumus – t.y. santrauką... 36. Ieškovas neveikė bendrovės interesais atleisdamas M. G. ir L. N., kadangi... 37. Bendrovei kilo esminių neigiamų pasekmių. Nepagrįstai išmokėta 356 126 Lt... 38. Ieškovo minimas skolos sumažėjimas beveik 100 milijonu litų įvyko ne dėl... 39. Teismas tinkamai išnagrinėjo bylą ir sprendime pasisakė dėl esminių... 40. Įforminant darbo sutarties nutraukimą, atitinkamas darbo kodekse nurodytas... 41. Atsiliepime taip pat pažymima, kad dėl pateikiamos ataskaitos turinio teismo... 42. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme teismo posėdyje apeliantas... 43. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. Apeliacinis skundas atmestinas.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 46. Dėl bendrovės vadovo atšaukimo ir atleidimo iš darbo sutarties pasibaigimo... 47. Kasacinės instancijos teismas formuodamas teismo praktiką yra nurodęs, kad... 48. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas įmonės grupės „Alita“... 49. Dėl ieškovo reikalavimo išmokėti pinigines išmokas ir kitų reikalavimų ... 50. Iš atsakovės įmonių grupės „Alita“ 2012m. liepos 23d. raštiško... 51. Ieškovas įrodinėja, kad jo kaltės dėl valdybos nutarimo priede... 52. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą ir... 53. Vadovaujantis kasacinio teismo praktika, darbo ginčų bylose, pareiga įrodyti... 54. Apeliantas savo apeliacinį skundą iš esmės grindžia neteisingu byloje... 55. Pagal C P K 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 56. Nagrinėjamos bylos išsprendimui būtina nustatyti aplinkybes, kad dėl... 57. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs į bylą pateiktą raštišką... 58. Remiantis nustatytomis byloje aplinkybėmis teisėjų kolegija taip kaip... 59. Pagal C P K 270 straipsnio 4 dalį pirmosios instancijos teismo sprendimas turi... 60. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 62. Atmetus apelianto apeliacinį skundą pagal C P K 98 straipsnio taisykles... 63. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos C P K 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 64. Apeliacinį skundą atmesti.... 65. Alytaus rajono apylinkės teismo 2013m. kovo 27d. sprendimą palikti... 66. Iš ieškovo P. K. a/k ( - ) priteisti 6000 Lt išlaidų advokato pagalbai...