Byla e2-634-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „InnoForce“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo viešajame pirkime Nr. 407706, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Alna Business Solutions“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „InnoForce“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovę atmesti „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos“ pirkimui (toliau – Pirkimas) pateiktą trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymą ir panaikinti atsakovės viešojo pirkimo komisijos 2019 m. sausio 22 d. rašte Nr. (15.98-4)-6K-1900451 nurodytus sprendimus dėl pasiūlymų eilės, laimėtojo ir Pirkimo sutarties su juo sudarymo.

72.

8Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę sustabdyti Pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdyti Pirkimo sutarties vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Nurodė, kad Pirkimo procedūrų vykdymas kelia realią grėsmę viešajam interesui, nes Pirkimo sutartį vykdys reikiamų pajėgumų neturintis tiekėjas. Taip pat ieškovė pažymėjo, kad jos interesas yra sudaryti Pirkimo sutartį, o ne prisiteisti žalą iš perkančiosios organizacijos, todėl, nesustabdžius Pirkimo procedūrų, jos interesų gynyba būtų apsunkinta. Be to, nurodė, kad atsakovė paslaugas perka pagal faktinį poreikį, o atsiskaito su tiekėju pagal valandinius įkainius, todėl bet kuriuo atveju atsakovė, esant būtinybei, gali ginčo laikotarpiu patenkinti skubų paslaugų poreikį sudarydama laikiną paslaugų pirkimo sutartį arba pratęsdama buvusią iki šiol galiojusią analogiškų paslaugų pirkimo sutartį.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovę sustabdyti atviro konkurso būdu vykdomo tarptautinės vertės viešojo pirkimo „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos“, Nr. 407706, procedūras ir uždraudė sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdė Pirkimo sutarties vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

134.

14Susipažinęs su ieškinio turiniu bei kartu su ieškiniu pateiktas įrodymais, teismas darė išvadą, kad ieškinys formaliai atitinka viešųjų pirkimų bylose taikomus ieškinio turinio ir formos reikalavimus, todėl ieškinį vertino kaip prima facie (tikėtinai) pagrįstą.

155.

16Pasisakydamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo, teismas nurodė, kad nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nepateikė įrodymų, jog, sustabdžius Pirkimo procedūras, Pirkimo objektas visuomenei negalėtų būti suteiktas laikinų paslaugų teikimo sutarčių pagrindu. Taip pat teismas pažymėjo, kad atsakovė nepaaiškino, kas ir kokiu pagrindu nuo 2018 m. gegužės 27 d. teikia Pirkimo paslaugas, nepaaiškino aplinkybių, kodėl nuo 2018 m. gegužės 27 d. nesudaryta kita sutartis, taip pat nepateikė įrodymų, kad VSAKIS sistema fiziškai negalima naudotis realiuoju laiku. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad aplinkybė, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali kilti reali žalai visuomenei, nebuvo įrodyta.

176.

18Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas taip pat atkreipė dėmesį į aktualią kasacinio teismo praktiką, pagal kurią pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus taikant laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-690/2019, 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018).

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

217.

22Trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį. Su skundu pateikia naujus rašytinius įrodymus. Nurodo šiuos esminius argumentus:

237.1.

24Nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika kreipiama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo linkme, tačiau tai nereiškia, kad ieškinio padavimas savaime sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės bet kuriuo atveju turi būti taikomos, kai reikia užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo reikiamos naudos. Nagrinėjamu atveju, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jų neigiamos pasekmės viršija jų teikiamą naudą, todėl jos pritaikytos nepagrįstai.

257.2.

26Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškinys neatitinka preliminaraus pagrįstumo kriterijaus, todėl akivaizdu, jog negalėtų pasunkėti ar tapti negalimas tokio sprendimo įvykdymas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje visiškai neanalizavo ieškinio preliminaraus pagrįstumo, apsiribodamas abstrakčiu konstatavimu, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškinyje pateikti argumentai preliminariai vis dėlto turi būti įvertinti.

277.3.

28Nors teismas ir sutiko su Pirkimo objekto svarba, tačiau nepagrįstai neįvertino jo skubos poreikio. VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos itin aktualios laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 14 d. iki 2019 m. kovo 15 d. (patirtis rodo, kad didžiausias užklausų kiekis yra kiek ilgesnis ir apima atitinkamų metų gegužės mėnesį), kadangi visos viešojo sektoriaus organizacijos derina tarpusavio sandorius bei į VSAKIS veda savo finansines ataskaitas. Bet koks VSAKIS trikdis ir nesavalaikis jos išsprendimas gali neigiamai paveikti visą nacionalinio konsolidavimo procesą ir gali būti, kad nebus laiku parengti visų viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai.

297.4.

30Teismas teisingai nurodė, kad 2015 m. gegužės 27 d. VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugų sutartis pasibaigė 2018 m. gegužės 27 d., tačiau neaišku, kokiu pagrindu padarė išvadą, jog nėra įrodyta aplinkybė dėl minėtos sutarties pabaigos. Sutartis pasibaigė suėjus jos terminui, jokių papildomų įrodymų dėl jos pasibaigimo suėjus jos terminui negali būti pateikta. Taip pat teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovės ir trečiojo asmens argumentai dėl negalėjimo sudaryti trumpalaikes sutartis, yra neįrodyti. VSAKIS yra sudėtinga, nestandartinė sistema, todėl, pasirinkdama tiekėją, nors ir trumpalaikei sutarčiai vykdyti, atsakovė vis tiek turėtų atrinkti patikimą tiekėją, turintį reikiamą kvalifikaciją. Trumpalaikės sutarties sudarymui atsakovė turėtų organizuoti viešąjį pirkimą, tai taip pat užimtų laiko ir neleistų operatyviai gauti reikiamas paslaugas.

317.5.

32Atsakovė rūpestingai ir laiku pradėjo organizuoti viešąjį pirkimą dėl VSAKIS priežiūros ir vystymo paslaugų įsigijimo, tačiau po Viešųjų pirkimų tarnybos patikrinimo pirkimas buvo nutrauktas. Sutartis su trečiuoju asmeniu dėl VSAKIS paslaugų teikimo pasibaigė 2018 m. gegužės 27 d. Trečiasis asmuo duomenų dėl VSAKIS būklės šiuo metu neturi.

337.6.

34Ieškovė galimai pažeistas teises galėtų ginti net ir sudarius Pirkimo sutartį. Jos teisės galėtų būti užtikrintos, nes iš esmės nebūtų sudėtinga viešojo pirkimo sutartį nutraukti ar sutrumpinti jos terminą, kadangi ginčo Pirkimu perkamos paslaugos. Be to, ieškovės galėtų reikalauti nuostolių atlyginimo. Tuo tarpu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė ginčo laikotarpiu negalėtų įsigyti ženkliai pigesnių trečiojo asmens siūlomų paslaugų.

358.

36Atsiliepimu į trečiojo asmens atskirąjį skundą atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija prašo atskirąjį skundą tenkinti – panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį. Su atsiliepimu pateikia naują rašytinį įrodymą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

378.1.

38Pirmosios instancijos teismas neatliko preliminaraus ieškinio vertinimo, o tik nustatė, kad ieškinys atitinka formos ir turinio reikalavimus, kas atliekama sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą. Ieškinys yra prima facie nepagrįstas.

398.2.

40Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas nevertino VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugų kaip pirkimo objekto svarbos viešajam interesui. Neįvertinęs, kuri vertybė svarbesnė, t. y. ar siekis, kad visuomenė gautų naudą iš laiku ir tinkamai atlikto viso viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo, ar siekis užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūrų vykdymą, kuris iš esmės reiškia ieškovės siekį būti išrinktai Pirkimo laimėtoja ir gauti pelną iš VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugų teikimo, teismas nepagrįstai prioritetą suteikė privačiam ieškovės interesui.

418.3.

422015 m. gegužės 27 d. sutartis su trečiuoju asmeniu dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugų pirkimo pasibaigė 2018 m. gegužės 27 d. Atsakovė neturi galimybės greitai sudaryti trumpalaikių sutarčių ne tik dėl VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugų specifiškumo, bet ir dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto viešųjų pirkimų reglamentavimo. Dar nepasibaigus 2015 m. gegužės 27 d. sutarties galiojimui, 2018 m. gegužės 13 d. buvo pradėtas viešasis pirkimas (pirkimo Nr. 380099) dėl VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugų įsigijimo, tačiau, kaip nurodo trečiasis asmuo, pirkimas 2018 m. rugsėjo 20 d. buvo nutrauktas vykdant Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą. Po minėto pirkimo nutraukimo 2018 m. lapkričio 8 d. pirkimas buvo paskelbtas iš naujo. Taigi atsakovė ėmėsi visų priemonių, kad VSAKIS plėtros ir palaikymo paslaugos būtų įsigytos laiku.

439.

44Ieškovė UAB „InnoForce“ atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

459.1.

46Ieškinys atitinka prima facie pagrįstumo kriterijų. Atsižvelgiant į tai, kad teisė verstis Pirkimo objekto veikla, t. y. diegti, modifikuoti taikomąją programinę įrangą ir jos naujinimus negalima be programinės įrangos suteikto leidimo, atsakovė turėjo prieš paskelbdamas laimėtoju trečiąjį asmenį, įsitikinti, ar šis turi tokią teisę. Leisdamas Pirkimą laimėti tokios teisės neturinčiam tiekėjui ir leisdama pasitelkti trečiajam asmeniui naują subtiekėją ir įgyti reikiamus pajėgumus dėl teisės verstis veikla po pasiūlymo pateikimo, atsakovė neužtikrino sąžiningos tiekėjų konkurencijos sąlygų.

479.2.

48Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju grįžti į pradinę iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją ir tapti Pirkimo laimėtoju būtų neįmanoma arba sudėtinga, nes Pirkimo procedūros pasibaigtų ir Pirkimo sutartis būtų vykdoma su trečiuoju asmeniu. Ieškovės interesas yra sudaryti Pirkimo sutartį, o ne prisiteisti žalą iš perkančiosios organizacijos dėl neteisėtai užkirstos galimybės sudaryti Pirkimo sutartį, todėl teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Be to, Pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu sudarymo atveju ieškovė nors ir galėtų reikalauti žalos atlyginimo iš atsakovės, tačiau tokiu atveju atsakovė būtų priversta mokėti dvigubai, t. y. trečiajam asmeniui sumokėti už Pirkimo sutarties vykdymą ir ieškovei sumokėti žalos atlyginimą. Pagal naujausią kasacinio teismo praktiką tokios situacijos neturėtų būti toleruojamos.

499.3.

50Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir Pirkimo sutarties sudarymo nesustabdymas neigiamai paveiktų viešąjį interesą dėl viešojo pirkimo skaidrumo ir teisėtumo užtikrinimo.

519.4.

52Perkamoms paslaugoms taikoma įkainio kainodara, kai atsakovė paslaugas perka pagal faktinį poreikį, o atsiskaito su tiekėju pagal valandinius įkainius, todėl bet kuriuo atveju atsakovė, esant būtinybei, gali ginčo laikotarpiu patenkinti skubų paslaugų poreikį, sudarydamas laikiną paslaugų pirkimo sutartį arba pratęsdamas buvusią iki šiol galiojusią analogiškų paslaugų pirkimo sutartį.

539.5.

54Trečiasis asmuo atskirajame skunde deklaratyviai nurodo, kad atsakovei neva būtina sudaryti skubiai su trečiuoju asmeniu sutartį, nes perkamos paslaugos kritiškai svarbios laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 14 d. iki 2019 kovo mėn. vidurio. Šiuo metu jau yra kovo mėnuo, todėl bet kuriuo atveju deklaruojamas tariamas poreikis sudaryti sutartį baigiasi. Atsakovė neįrodė, kad šiuo metu būtų bent vienas koks nors VSAKIS sistemos reikšmingas trikdis, kuris reikalautų skubaus pašalinimo. Bet kuriuo atveju atsakovė gali įsigyti paslaugas pagal laikiną sutartį neskelbiamų derybų būdu, jeigu jos būtų jai skubiai reikalingos.

559.6.

56Dėl neteisėtai vykdomų viešųjų pirkimų atsakinga tik atsakovė, todėl teigti, kad atsakovė tinkamai pasirengė VSAKIS paslaugų pirkimui nėra jokio pagrindo.

57Teismas

konstatuoja:

58IV.

59Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6010.

61Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos.

6211.

63Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl naujų rašytinių įrodymų

6412.

65Apeliantė UAB „Alna Business Solutions“ su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus: 2019 m. sausio 31 d. ketinimų protokolą tarp trečiojo asmens ir subrangovo Alna Business Solutions SP z. o. o; 2018 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1K-459; 2015 m. gegužės 27 d. sutartį Nr. 14P-27; išrašą iš VSAKIS kreipinių sistemos 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. laikotarpiu; Viešųjų pirkimų tarnybos pirkimo vertinimo išvadą. Atsakovė su atsiliepimu taip pat pateikė naują rašytinį įrodymą – Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugų sąrašą.

6613.

67CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

6814.

69Įvertinus tai, kad šie rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui juos, kaip pateiktus pavėluotai ir bet kuriuo atveju neturinčius esminės reikšmės sprendžiamo klausimo baigčiai, atsisakytina prijungti prie bylos. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo / neteisėtumo

7015.

71CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

7216.

73Viešųjų pirkimų bylose spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas taip pat turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgti į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 straipsnio 1 dalis).

7417.

75Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2018 m. lapkričio 6 d. paskelbė apie atviro konkurso būdu vykdomą tarptautinės vertės viešąjį pirkimą „Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos“ (pirkimo Nr. 407706). Įvertinusi pateiktus pasiūlymus, atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2019 m. sausio 22 d. raštu Nr. (15.98-4)-6K-1900451 informavo tiekėjus apie nustatytą pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka, į kurią įrašyti dviejų tiekėjų pasiūlymai: tiekėjos UAB „Alna Business Solutions“, kurios pasiūlymo kaina 423 500 Eur; ir tiekėjos UAB „InnoForce“, kurios pasiūlymo kaina 544 500 Eur. Trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu, todėl buvo nuspręsta su juo sudaryti Pirkimo sutartį. Ieškovė UAB „InnoForce“ ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę atmesti trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“ pasiūlymą ir panaikinti 2019 m. sausio 22 d. rašte Nr. (15.98-4)-6K-1900451 nurodytus sprendimus dėl pasiūlymų eilės, laimėtojo ir Pirkimo sutarties su juo sudarymo. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovę sustabdyti Pirkimo procedūras ir uždraudė sudaryti Pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – sustabdė Pirkimo sutarties vykdymą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

7618.

77Kaip minėta, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie vertinimą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

7819.

79Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinys yra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir ieškovės poziciją pagrindžiančiais įrodymais, teisiniais pagrindais ir atitinkantis jam keliamus CPK 4233 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus. Pažymėtina, kad šioje proceso stadijoje ieškovė neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti ieškinio pagrįstumo, nes reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Trečiojo asmens skunde ir atsakovės atsiliepime į skundą nurodytos aplinkybės, susijusios su trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu, yra ginčo nagrinėjimo iš esmės dalykas ir teismas dėl jų pasisakys tik išnagrinėjęs bylą iš esmės.

8020.

81Kadangi ieškinio forma ir turinys atitiko įstatymo nuostatas, taip pat nėra duomenų, kad ieškovės reikalavimai būtų akivaizdžiai nepagrįsti ir ji savo interesus gintų aiškiai netinkamu būdu, spręstina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį vertino kaip preliminariai pagrįstą, todėl atskirojo skundo argumentai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti ir vertintinas kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimas - ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo negalimumas ar pasunkėjimas.

8221.

83Apeliantės teigimu, nors pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju ir neginčijo Pirkimo objekto svarbos, tačiau nepagrįstai neįvertino jo skubos poreikio ir įtakos viešajam interesui, o prioritetą suteikė privačiam ieškovės interesui.

8422.

85Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad viešojo intereso apsauga, sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus, turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

8623.

87Naujausioje praktikoje kasacinis teismas atkreipė dėmesį, kad teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.) ar išsaugoti neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sandorį, turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas, o dėl tokios situacijos viešosios lėšos gali būtų išleidžiamos neracionaliai. Viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų taikomos bylų nagrinėjimo organizacinės priemonės suponuoja palyginti operatyvų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą (neretai terminas nuo ieškinio padavimo iki kasacinio teismo procesinio sprendimo paskelbimo trunka apie metus), todėl, pasak kasacinio teismo, pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia (be kita ko), dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jau proceso pradžioje, o ne vėliau inicijuojant kitus teisminius ginčus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gruodžio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018).

8824.

89Šiuo atveju, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių realių įrodymų, jog, sustabdžius Pirkimo procedūras, Pirkimo objektas visuomenei negalėtų būti suteiktas laikinų paslaugų teikimo sutarčių pagalba. Atsakovės ir trečiojo asmens nurodyti argumentai dėl negalėjimo sudaryti trumpalaikių paslaugų pirkimo sutarčių grindžiami tik deklaratyviais teiginiais, susijusiais su viešųjų pirkimų procedūrų teisiniu reglamentavimu, tačiau nėra pagrįsti jokiais objektyviais įrodymais. Be to, nors skunde akcentuojama, jog VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos yra kritiškai svarbios laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 14 d. iki 2019 m. kovo mėn., tačiau taip ir liko nepaaiškinta, kas ir kokiu pagrindu minėtu laikotarpiu teikė ginčo Pirkimu siekiamas įsigyti paslaugas. O jeigu paslaugos teikiamos nebuvo, tai nebuvo įrodyta, kad egzistuoja neatidėliotinas poreikis šias paslaugas gauti nedelsiant. Tai reiškia, kad galimybė, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali kilti reali žalai visuomenei, nebuvo įrodyta.

9025.

91Tuo tarpu, netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau ieškovės ieškinio reikalavimus vėliau patenkinus, žala jos atžvilgiu yra labai tikėtina, kadangi ieškovės pagrindinis tikslas yra dalyvauti Pirkime, jį laimėti bei vykdyti paslaugų teikimo sutartį. Tiek apeliantės, tiek atsakovės nurodoma galimybė ieškovei ginti savo teises, pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo, nelaikytina lygiaverte priemone ieškovės siekiamiems tikslams šioje byloje. Be to, kaip jau buvo minėta, jeigu, tenkinus ieškinį, ieškovė ateityje prisiteistų patirtos žalos atlyginimą, tokia situacija suponuotų neracionalų viešųjų lėšų eikvojimą, kadangi atsakovė Lietuvos Respublikos finansų ministerija turėtų mokėti ir trečiajam asmeniui už suteikiamas paslaugas ir ieškovei atlyginti patirtą žalą.

9226.

93Įvertinus tai, kad bylos nagrinėjimas iš esmės jau yra paskirtas 2019 m. balandžio 12 d., bei atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4238 straipsnio 4 dalis ir 4239 straipsnis), bei tai, jog ieškinio tenkinimas turėtų esminės įtakos realiai ieškovės galimai pažeistų teisių gynybai, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra teisėtas bei pagrįstas, kadangi tokiu būdu bus užtikrinama, jog, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

9427.

95Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi sprendžiamos klausimo baigčiai, todėl dėl jų atskirai nepasisakytina. Dėl bylos procesinės baigties

9628.

97Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl trečiojo asmens atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartis paliktina nepakeista.

98Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

99Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „InnoForce“ pateikė... 7. 2.... 8. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 19 d. nutartimi tenkino ieškovės... 13. 4.... 14. Susipažinęs su ieškinio turiniu bei kartu su ieškiniu pateiktas įrodymais,... 15. 5.... 16. Pasisakydamas dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos... 17. 6.... 18. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas taip pat atkreipė dėmesį... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. 7.... 22. Trečiasis asmuo UAB „Alna Business Solutions“ atskiruoju skundu prašo... 23. 7.1.... 24. Nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika kreipiama laikinųjų apsaugos... 25. 7.2.... 26. Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškinys neatitinka preliminaraus... 27. 7.3.... 28. Nors teismas ir sutiko su Pirkimo objekto svarba, tačiau nepagrįstai... 29. 7.4.... 30. Teismas teisingai nurodė, kad 2015 m. gegužės 27 d. VSAKIS palaikymo ir... 31. 7.5.... 32. Atsakovė rūpestingai ir laiku pradėjo organizuoti viešąjį pirkimą dėl... 33. 7.6.... 34. Ieškovė galimai pažeistas teises galėtų ginti net ir sudarius Pirkimo... 35. 8.... 36. Atsiliepimu į trečiojo asmens atskirąjį skundą atsakovė Lietuvos... 37. 8.1.... 38. Pirmosios instancijos teismas neatliko preliminaraus ieškinio vertinimo, o tik... 39. 8.2.... 40. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas nevertino VSAKIS plėtros ir... 41. 8.3.... 42. 2015 m. gegužės 27 d. sutartis su trečiuoju asmeniu dėl viešojo sektoriaus... 43. 9.... 44. Ieškovė UAB „InnoForce“ atsiliepime į trečiojo asmens atskirąjį... 45. 9.1.... 46. Ieškinys atitinka prima facie pagrįstumo kriterijų. Atsižvelgiant į tai,... 47. 9.2.... 48. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei palankaus teismo sprendimo... 49. 9.3.... 50. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir Pirkimo sutarties sudarymo... 51. 9.4.... 52. Perkamoms paslaugoms taikoma įkainio kainodara, kai atsakovė paslaugas perka... 53. 9.5.... 54. Trečiasis asmuo atskirajame skunde deklaratyviai nurodo, kad atsakovei neva... 55. 9.6.... 56. Dėl neteisėtai vykdomų viešųjų pirkimų atsakinga tik atsakovė, todėl... 57. Teismas... 58. IV.... 59. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 60. 10.... 61. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 62. 11.... 63. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2019... 64. 12.... 65. Apeliantė UAB „Alna Business Solutions“ su atskiruoju skundu pateikė... 66. 13.... 67. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 68. 14.... 69. Įvertinus tai, kad šie rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios... 70. 15.... 71. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 72. 16.... 73. Viešųjų pirkimų bylose spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 74. 17.... 75. Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Lietuvos... 76. 18.... 77. Kaip minėta, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias... 78. 19.... 79. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinys yra pagrįstas faktinėmis... 80. 20.... 81. Kadangi ieškinio forma ir turinys atitiko įstatymo nuostatas, taip pat nėra... 82. 21.... 83. Apeliantės teigimu, nors pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju ir... 84. 22.... 85. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad viešojo intereso... 86. 23.... 87. Naujausioje praktikoje kasacinis teismas atkreipė dėmesį, kad teismai,... 88. 24.... 89. Šiuo atveju, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra... 90. 25.... 91. Tuo tarpu, netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau ieškovės... 92. 26.... 93. Įvertinus tai, kad bylos nagrinėjimas iš esmės jau yra paskirtas 2019 m.... 94. 27.... 95. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai vertintini kaip... 96. 28.... 97. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad skundžiama pirmosios... 98. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 99. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 19 d. nutartį palikti nepakeistą....