Byla e2-947-805/2017
Dėl nuomos mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant atsakovės I. R. individualios įmonės atstovei I. R., nedalyvaujant ieškovo Valstybės įmonės Turto bankas atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybės įmonės turto bankas patikslintą ieškinį atsakovei I. R. individualiai įmonei dėl nuomos mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas Valstybės įmonė Turto bankas kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą patikslintu ieškiniu (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 33-35) atsakovei I. R. individualiai įmonei prašydamas priteisti iš atsakovės už 81,80 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), susidariusį nuomos mokesčio įsiskolinimą 1 481,85 Eur ir 121,66 Eur delspinigių, iš viso 1 603,51 Eur, skolą bei 8,30 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Valstybės įmonė Turto bankas su I. R. individualia įmone 2013 m. spalio 4 d. sudarė nuomos sutartį Nr. ( - ) dėl 81,80 kv. m. valstybei nuosavybės teise priklausančių ir ieškovo patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), nuomos. Pagal šios nuomos sutarties nuostatas ieškovo įsipareigojimas perduoti nuomininkui patalpas laikinai valdyti ir naudotis jomis už užmokestį nuomos sutartyje numatytiems jo veiklos tikslams buvo įvykdytas 2013 m. spalio 4 d. pasirašius perdavimo-priėmimo aktą. Minėtos sutarties 4 punkto nuostatomis atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui nuomos mokestį po – 369,74 Lt (107,09 Eur) per mėnesį (PVM neįskaitytas). Šias sumas atsakovė įsipareigojo nuomotojui apmokėti už einamąjį mėnesį, ne vėliau kaip iki to mėnesio 10 dienos. Be to, nuomos sutarties 10.1 punktu atsakovė už pavėluotus mokėjimus įsipareigojo mokėti ieškovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną iki visiško skolos padengimo. Atsakovė nuo 2015 m. liepos mėnesio nėra tinkamai atsiskaičiusi su ieškovu už išnuomotas patalpas. Atsakovė savo mokestinių įsipareigojimų ieškovui pagal nuomos sutartį neįvykdė iki šiol, nors ne kartą raštu buvo raginama tai padaryti. Į siunčiamus raštus atsakovė neatsakė ir susidariusios skolos už patalpų nuomą iki šiol nepadengė, todėl ieškovas pažeistas teises yra priverstas ginti teismine tvarka ir reikalauti skolos priteisimo. Be to, pasirašyta nuomos sutartis buvo nutraukta, o atsakovės nuomotos patalpos ieškovui buvo grąžintos 2016 m. lapkričio 3 d. nuomojamų gyvenamųjų pastatų bei patalpų perdavimo ir priėmimo (grąžinimo) aktu.

6Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 81). Be to, šiame prašyme nurodė, kad neprieštarauja, jog prašoma priteisti skola būtų padengta per 3 mėnesius.

7Atsakovės I. R. individualios įmonės atstovė I. R. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 44-46), kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu iš dalies sutinka. Nesutinka tik dėl palūkanų priteisimo. Nurodė, kad jos įmonė nuomojosi negyvenamas patalpas, esančias ( - ) iš VĮ Turto bankas. 2015 m. rugsėjo 23 d. patyrė traumą, buvo atlikta operacija. Tuo metu dirbo viena, samdomų darbuotojų neturėjo. Po traumos negalėjo dirbti ir neturėjo lėšų vykdyti finansinių įsipareigojimų, dėl ko susidarė įsiskolinimas VĮ Turto bankas, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Jos iniciatyva 2017 m. gegužės 11 d. buvo padarytas susitarimas ir nuspręsta atidėti įmokų įsiskolinimo mokėjimą. Traumos pasėkoje, po nepavykusios operacijos, 2016 m. lapkričio 9 d. atsakovei buvo nustatytas darbingumo lygis ir paskirtas neįgalumo mokėjimas. Dėl sveikatos būklės, skolų, individualios įmonės veiklą pasidarė vykdyti per sunku, todėl patalpų ( - ) atsisakė ir jas perdavė VĮ Turto bankas. 2017 m. sausio mėn. kreipėsi į ieškovą dėl skolos atidėjimo ir mokėjimo grafiko patvirtinimo. 2017 m. sausio 27 d. ieškovas surašė susitarimą, tačiau jame nurodyta suma buvo nepagrįstai didelė – 1 780,95 Eur ir delspinigiai. Šią skolą turėjo sumokėti per tris kartus. Šio susitarimo nepasirašė, prašė jį patikslinti, tačiau tai nebuvo padaryta. Dėl susidariusių skolų negali uždaryti įmonės.

8Teismo posėdyje paaiškino, kad ieškinį, patikslinus ieškovui skolos dydį, pripažįsta visiškai. Dėl susidariusios skolos sudarė susitarimą, tačiau dėl sveikatos būklės negalėjo mokėti įsiskolinimo. Be to, buvo paskaičiuotas per didelis įsiskolinimas. Dėl to kreipėsi į ieškovą ir šis vėliau pataisė savo skaičiavimus. Taikos sutarties su ieškovu nepasirašė. Ieškovas pateikė tik susitarimą dėl galimybės sumokėti įsiskolinimą per tris mėnesius. Šiuo metu ji dirba, be to, dar gauna ir invalidumo pensiją. Įmonės veiklos nevykdo, tačiau negali įmonės išregistruoti, nes susidariusi skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Sutinka sumokėti ieškiniu prašomą skolą (2017 m. spalio 12 d. teismo posėdžio garso įrašo 8 min. – 12 min.).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad pastatas – sporto klubas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise nuo 2004 m. lapkričio 16 d. priklauso Lietuvos Respublikai (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 12). 2013 m. spalio 4 d. ieškovas ir atsakovė sudarė nuomos sutartį (toliau – Sutartis) Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 4-10), pagal kurią valstybei nuosavybės teise, ieškovo patikėjimo teise valdomas ir naudojamas ilgalaikis materialusis turtas – 81,80 kv. m. negyvenamosios patalpos, esančios ( - ), iki 2016 m. spalio 3 d. išnuomotos atsakovei. Atsakovė minėtos Sutarties 4.1 punkto pagrindu įsipareigojo mokėti 4,52 Lt plius PVM per mėnesį už 1 kv. m. patalpos bendro ploto, kas sudaro 369,74 Lt plius PVM per mėnesį už visą patalpos bendrąjį plotą. Sutarties 9.4 punktu šalys susitarė, kad nuomos mokestis mokamas už einamąjį mėnesį ne vėliau kaip iki to mėnesio 10 dienos. Sutarties 10.1 punktu šalys susitarė, kad atsakovė laiku nesumokėjusi nuomos mokesčio moka ieškovui delspinigius – 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti kalendorinę dieną iki visiško skolos sumokėjimo. 2013 m. spalio 4 d. ieškovas ir atsakovė pasirašė perdavimo priėmimo aktą Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 11) pagal kurį ieškovas, vadovaudamasis 2013 m. spalio 4 d. Sutartimi, perdavė atsakovei 81,80 kv. m. negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ). 2015 m. vasario 23 d. ieškovas kreipėsi į atsakovę pranešdamas, kad ši įsiskolino už nuomojamas patalpas (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 18) ir nurodė, kad 2015 m. sausio 31 d. įsiskolinimą sudaro 1 048,11 Eur nuomos mokestis ir 13,38 Eur delspinigiai. Ieškovas reikalavo skolą sumokėti iki 2015 m. kovo 15 d. 2015 m. kovo 19 d. ieškovas raštu informavo atsakovę, kad parengė susitarimą dėl skolos mokėjimo grafiko, kurį siūlė atsakovei per 3 dienas jį pasirašyti ir grąžinti ieškovui (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 19). 2015 m. lapkričio 23 d. ieškovas raštu informavo atsakovę, kad ši nesilaiko pasirašyto susitarimo ir, kad, 2015 m. spalio 31 d. duomenimis, įsiskolinimas ieškovui sudaro 1 095,53 Eur nuomos mokestis ir 17,83 Eur delspinigiai (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 20). 2015 m. lapkričio 27 d. atsakovė kreipėsi į ieškovą prašydama dėl ligos ir ilgalaikio nedarbingumo atidėti mokėjimus už patalpų nuomą pagal susitarimą Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 16). 2015 m. gruodžio 31 d. šalys pasirašė susitarimą Nr. ( - ) dėl skolos mokėjimo grafiko sudarymo pagal 2013 m. spalio 4 d. nuomos sutartį Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 24) pagal kurį atsakovė įsipareigojo ieškovui nuo 2016 m. sausio 16 d. iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. mokėti po 153,74 Eur įsiskolinimą kartu su nuomos mokesčiu už atitinkamą mėnesį bei priskaičiuotus delspinigius. 2016 m. rugsėjo 5 d. ieškovas informavo atsakovę, kad 2016 m. spalio 3 d. baigiasi Sutartis ir, kad ieškovas reikalauja grąžinti nuomojamas patalpas (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 21). 2016 m. lapkričio 3 d. šalys pasirašė nuomojamų gyvenamųjų pastatų bei patalpų perdavimo ir priėmimo (grąžinimo) aktą (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 13), kuriuo atsakovė grąžino ieškovui patalpas, esančias ( - ), pagal 2013 m. spalio 4 d. Sutartį. 2016 m. gruodžio 20 d. atsakovė kreipėsi į ieškovą prašydama dėl sunkios finansinės padėties bei sveikatos problemų iš pradinio įnašo, pervesto sudarant patalpų nuomos sutartį 388,71 Eur, padengti dalį skolos, o likusios skolos mokėjimo terminą atidėti iki 2017 m. kovo 31 d. (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 14). 2017 m. sausio 23 d. susitarimu Nr. ( - ) dėl skolos mokėjimo grafiko sudarymo pagal 2013 m. spalio 4 d. nuomos sutartį Nr. ( - ) (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 50), ieškovė nurodė, kad dėl ( - ), nuomojamų patalpų susidariusi skola bus mokama pagal tokį grafiką: iki 2017 m. sausio 31 d. – 593,65 Eur ir priskaičiuoti delspinigiai, iki 2017 m. vasario 28 d. – 593,65 Eur ir priskaičiuoti delspinigiai, iki 2017 m. kovo 31 d. – 593,66 Eur ir priskaičiuoti delspinigiai. 2017 m. balandžio 18 d. ieškovas informavo atsakovę, kad ji įsiskolino ieškovui pagal sudarytą susitarimą, todėl įsiskolinimą prašo sumokėti iki 2017 m. balandžio 28 d. (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 22). Byloje pateiktais duomenimis matyti, kad I. R. nuo 2016 m. lapkričio 9 d. iki 2017 m. lapkričio 8 d. nustatytas penkiasdešimties penkių procentų darbingumas (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 51, 53, 53). Kaip nurodė teismo posėdžio metu I. R., ji šiuo metu dirba Prienų senelių globos namuose, gaunamas darbo užmokestis yra 495,15 – 504,69 Eur (elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 55). Ieškovas, pateiktais byloje iki teismo posėdžio duomenimis, informuodamas, kad atsakovei geruoju nepadengus skolos pagal anksčiau, t. y. 2015 m. kovo 18 d., 2015 m. gruodžio 31 d. sudarytus skolos grafikus, sutinka, kad atsakovė susidariusį įsiskolinimą padengtų per 3 mėnesius (b. l. elektroninės bylos apyrašo I tomo b. l. 81).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

12Negyvenamųjų patalpų nuomos teisiniai santykiai neturi specialaus teisinio reglamentavimo, kaip, pavyzdžiui, žemės ar gyvenamosios patalpos nuomos, todėl kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog šiems nuomos teisiniams santykiams taikomos bendrosios nuomos santykius nustatančios teisės normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012; 2015 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9-706/2015). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. CK 6.487 straipsnio, reglamentuojančio nuomos mokestį, 1 dalyje nustatyta, kad nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog atsakovė Sutarties 4.1 punktu įsipareigojo mokėti 4,52 Lt plius PVM per mėnesį už 1 kv. m. patalpos bendro ploto, kas sudaro 369,74 Lt plius PVM per mėnesį už visą patalpos bendrąjį plotą. Sutarties 9.4 punktu šalys susitarė, kad nuomos mokestis mokamas už einamąjį mėnesį ne vėliau kaip iki to mėnesio 10 dienos. Sutarties 10.1 punktu šalys susitarė, kad atsakovė laiku nesumokėjusi nuomos mokesčio moka ieškovui delspinigius – 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti kalendorinę dieną iki visiško skolos sumokėjimo. Atsakovė iš esmės neneigia susidariusio įsiskolinimo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, ieškinio reikalavimas dėl susidariusio nuomos mokesčio įsiskolinimo tenkintinas visiškai.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai ieškovas turi teisę reikalauti įstatyminių palūkanų už priteistą sumą nuo šios bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Minėtame CK straipsnyje nėra nustatytas palūkanų dydis, tačiau teismas, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo materialinį teisinį santykį, taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 3 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgus į tai, kad Sutartis buvo komercinėmis sąlygomis sudarytas sandoris, sprendžiant klausimą dėl palūkanų dydžio, taikytinas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas). Šiuo klausimu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 29 d. konsultacijoje Nr. A3-130 yra pažymėta, kad, įgyvendinant 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose, nuo 2004 m. gegužės 1 d. galiojantis Įstatymas nustato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais (Įstatymo 2 straipsnio 5 dalis), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį, nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 straipsnio 3 dalis). Nurodyta Įstatymo norma yra dispozityvi, todėl šalys gali susitarti, t. y. kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį (pavyzdžiui, taikyti CK 6.210 straipsnyje nustatytas įstatymines palūkanas). Jei šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, teismas, nustatęs, kad sandoris atitinka Įstatyme nurodytus komercinių sandorių požymius, jei kreditorius to reikalauja, turėtų taikyti Įstatyme nustatytas palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo. Vadinasi, jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, antrąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, palūkanos turi būti mokamos nuo bylos iškėlimo teisme momento. Vadinasi turi būti taikoma Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta palūkanų norma, galiojanti tą pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Šiuo konkrečiu atveju pirmąjį metų pusmetį galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta pirmojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. 2016 m. sausio 1 d. paskelbta palūkanų norma buvo 0,30 proc., bei vadovaudamasis Įstatymo nuostatomis, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti 8,30 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl 8,30 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 11 punkto nustatyta tvarka. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į tai iš atsakovės, neatleistos nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, priteistinas 36,00 žyminis mokestis valstybės naudai.

15Valstybė šioje byloje patyrė 2,75 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną sumą, todėl iš bylos šalių jos nepriteistinos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

16Vadovaujantis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Šių nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros sprendimo vykdymo tvarkos, todėl teismo sprendimo vykdymas gali būti atidedamas ar išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai.

17Atsakovė, išreiškusi ketinimą baigti bylą taikiu būdu, dėl ko posėdis buvo atidėtas, teismui tvirtinti šalių pasirašytos taikos sutarties nepateikė, ji patikslintą ieškinį pripažįsta visiškai. Atsakovės sveikatos būklė pasitaisiusi, ji šiuo metu dirba ir gauna pastovias pajamas iš darbo santykių bei neįgalumo pašalpą. Kaip jau paminėta pirmiau, ieškovas, nepaisant to, kad skola, pagal ieškovo siūlytus mokėjimo grafikus, atsakovės neatlyginta pakankamai ilgą laiko tarpą, sutinka, kad įsiskolinimas būtų padengtas per tris mėnesius, toks terminas atsakovei irgi priimtinas. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimo vykdymas išdėstytas trijų mėnesių laikotarpiui.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovės I. R. individualios įmonės, kodas ( - ), buveinė ( - ), ieškovo Valstybės įmonės Turto bankas, kodas 112021042, buveinė Vilniaus g. 16, Vilnius, naudai 1 481,85 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 85 ct) nuomos mokesčio įsiskolinimą, 121,66 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą 66 ct) delspinigių, 8,30 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. birželio 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis, nurodant atsakovei I. R. individualiai įmonei, kad įsiskolinimas turi būti padengtas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, priteistą 1 603,51 Eur, sumą mokant kas mėnesį lygiomis dalimis iki bus visiškai įvykdytas teismo sprendimas.

22Priteisti iš atsakovės I. R. individualios įmonės, kodas ( - ), buveinė ( - ), 36,00 Eur (trisdešimt šešis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas Valstybės įmonė Turto bankas kreipėsi į Prienų rajono... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad Valstybės įmonė Turto bankas su I. R.... 6. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą nagrinėti... 7. Atsakovės I. R. individualios įmonės atstovė I. R. per teismo nustatytą... 8. Teismo posėdyje paaiškino, kad ieškinį, patikslinus ieškovui skolos dydį,... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad pastatas – sporto klubas, unikalus Nr. ( - ),... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1... 12. Negyvenamųjų patalpų nuomos teisiniai santykiai neturi specialaus teisinio... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo... 14. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1... 15. Valstybė šioje byloje patyrė 2,75 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 16. Vadovaujantis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, teismas turi teisę dalyvaujančių... 17. Atsakovė, išreiškusi ketinimą baigti bylą taikiu būdu, dėl ko posėdis... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 19. Ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti iš atsakovės I. R. individualios įmonės, kodas ( - ), buveinė (... 21. Sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis, nurodant atsakovei I. R. individualiai... 22. Priteisti iš atsakovės I. R. individualios įmonės, kodas ( - ), buveinė (... 23. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos...